<  Pagina index "Istoria lui Dumnezeu"


ISTORIA LUI DUMNEZEU – Selecţia 3

Traducere de Răzvan A. Petre

red  Cap. 18: Baza de date cu înregistrările Akashice şi altele  [Înregistrarea experienţelor fizice şi spirituale ale entităţilor | Posibilitatea de a integra experienţele din vieţile altor entităţi în propria viaţă | Trei tipuri de memorii | Utilizările amintirilor de import | Utilizarea înregistrărilor Akashice pentru scenarii de tip “ce-ar fi dacă” | Criteriile de utilizare a înregistrărilor Akashice pentru un scenariu de tip "ce-ar fi dacă" | Experimentele actuale desfăşurate pe Pământ]


Capitolul 18. Baza de date cu înregistrările Akashice şi altele

Înregistrarea experienţelor fizice şi spirituale ale entităţilor

– Într-un dialog anterior, ai menţionat înregistrările. Te referi la înregistrările Akashice?

– Aceasta este doar o parte a funcţiei lor, dar, în esenţă, da.

– Se spune că noi, oamenii, putem accesa aceste înregistrări în scopuri proprii şi pentru învăţare. Se spune că ele conţin înregistrările tuturor vieţilor noastre, tot ceea ce am făcut şi tot ceea ce vom face.

– Acest lucru este adevărat, dar accesul este limitat, mai ales atunci când eşti încarnat în fizic, deoarece accesul la aceste cunoştinţe ar inhiba învăţarea din experienţele fizice. Partea de înregistrări numite Akashice se referă doar la existenţa umană. Alte înregistrări sunt destinate pentru alte entităţi şi se numesc altfel. Dar, în esenţă, toate fac parte din aceeaşi bază de date.

– Dar această bază de date, înregistrări, Akasha, include şi experienţele colective ale Originii?

– Da, dar, aşa cum tocmai am afirmat, partea Akashică conţine doar experienţele colective şi individuale ale omenirii. Desigur, nu doar în raport cu experienţele materiale, ci include toate experienţele pe care tipul vostru de entitate le-a acumulat atât în domeniul fizic, cât şi în cel spiritual. Fiecare experienţă a voastră este înregistrată în această zonă din Origine.

– Când sunt în spirit, pot să văd şi eu ceea ce a experimentat Originea?

< Sus >

Posibilitatea de a integra experienţele din vieţile altor entităţi în propria viaţă

– Într-o măsură redusă, da, mai ales dacă se consideră că ţi-ar fi de folos în propria ta căutare de experienţe şi înţelegere personală. În acest scop, este de asemenea posibil să priveşti în vieţile şi experienţele altor entităţi şi să le integrezi, măcar o parte din ele, în propria ta zonă Akashică, cea pe care o porţi cu tine.

– Ce vrei să spui prin partea de Akasha pe care o purtăm cu noi?

– Memoria voastră personală. Doar aveţi o memorie, nu-i aşa?

– Da.

< Sus >

Trei tipuri de memorii

– Văd că trebuie să clarific din nou. Aveţi trei tipuri de memorii:

1) Memoria care face parte din Origine. Această memorie este cea care face parte din Akasha omenirii şi este accesibilă de către Origine, Entităţile-Sursă şi toate entităţile spirituale care sunt asociate cu acest univers şi dimensiunile sale. În esenţă, înregistrările Akashice sunt destinate entităţilor spirituale asociate cu toate diferitele manifestări fizice specifice acestui univers şi sunt păstrate în subsecţiuni separate pentru a evidenţia de unde provin şi pentru a compara experienţele obţinute de diferitele tipuri de entităţi. Toate înregistrările sunt accesibile tuturor entităţilor. Toate înregistrările pot fi folosite ca surse de experienţe de către o altă entitate atunci când se încarnează în fizic.

2) Memoria care face parte din alcătuirea voastră energetică. Această memorie este doar a voastră. Ea nu vă oferă capacitatea de a accesa prima memorie, dar conţine experienţele personale cumulate pe parcursul existenţei voastre totale. Aceasta vă este disponibilă doar atunci când sunteţi întregi. Adică, atunci când nu mai aveţi nicio parte din voi încarnată în fizic.

3) Memoria care face parte din voi atunci când sunteţi încarnaţi. Aceasta este, în esenţă, tabula rasa din punct de vedere fizic, dar conţine amintiri subliminale, personale sau de import, care sunt disponibile pentru a fi utilizate în fizic, dacă trebuie să întreprindeţi o anumită sarcină sau experienţă care necesită un pic de ajutor experienţial.

< Sus >

Utilizările amintirilor de import

– Tocmai ai pomenit despre amintirile de import. Vrei să spui că putem folosi amintirile altor persoane pentru a ne rezolva unele probleme?

– Aşa cum am mai spus, toate înregistrările pot fi folosite ca surse de experienţe de către o altă entitate atunci când se încarnează în fizic. Totuşi, unele dintre ele pot, în situaţii speciale, să fie importate în propria voastră memorie pe durata unei încarnări, dacă se consideră că este benefic pentru voi în următoarea încarnare – şi, uneori, chiar pe timpul încarnării actuale – precum şi pentru ghizii voştri în etapa de planificare.

– Pot fi incluse chiar şi amintirile sau experienţele provenite de la entităţi numite de noi extraterestre?

– Da, această metodă este folosită mai ales atunci când urmează sau este necesar să fie introdus un avans în tehnologie sau artă. Pare să vină de nicăieri, este radical, nou, ciudat şi incredibil. Atunci când provine de la o singură persoană, persoana care aduce astfel de schimbări inedite este considerată a fi un geniu. Când vine de la un grup de oameni, înseamnă că există prea multe cunoştinţe pentru ca oricare dintre ei să rezolve problema singur. Aşadar, fiecare deţine o parte a imaginii, esenţială pentru succesul celorlalţi. Acesta este un geniu de grup.

< Sus >

Utilizarea înregistrărilor Akashice pentru scenarii de tip “ce-ar fi dacă”

– Bine, deci, din câte am înţeles, înregistrările Akashice sunt înregistrările tuturor entităţilor asociate cu universul fizic şi dimensiunile sale. Akasha face parte din amintirile Originii şi ale Entităţilor-Sursă şi este un ajutor pentru schimbările iniţiate de către Origine. Acest lucru pare simplu.

– Akasha este mai mult decât atât.

– De ce? Ce altceva poate fi?

– Este un instrument mult mai util decât o simplă memorie.

– Deci, ce altceva mai face?

– Poţi studia interacţiunile evenimentelor şi modul în care fiecare eveniment afectează individul în trecut, prezent şi viitor. Pentru o perioadă limitată de timp ce urmează, poţi face unele modificări care afectează aceste evenimente pentru a vedea ce se va întâmpla în continuare. O poţi folosi pentru a planifica evenimentele care trebuie să aibă loc, astfel încât viaţa încarnată să se desfăşoare în cel mai bun mod cu putinţă, inclusiv luând măsuri de siguranţă care să ţină cont de schimbările făcute de alte entităţi.

– Aşadar, ceea ce spui este că înregistrările Akashice pot fi folosite şi ca un uriaş scenariu "Ce-ar fi dacă".

– Este mult mai mult decât atât. În memoria destinată încarnării, un spirit poate insera amintirile altor spirite, vieţile şi experienţele lor, pentru a vedea cum ar afecta acestea planul său de viaţă. Spiritul poate apoi să facă ajustări la structurile memoriei, eliminând anumite experienţe sau părţi din experienţe, pentru a-şi planifica viaţa într-un mod optim. Aceasta, desigur, este doar o proiecţie şi este valabilă doar la un anumit moment dat, deoarece, când se încarnează, spiritul poate lua o decizie diferită faţă de cea prezentată în Akasha, odată ce se află în mediul fizic, unde nu are avantajul celei de-a doua memorii care să îl ajute să ia decizii. Această modificare afectează, de asemenea, şi interacţiunile cu celelalte spirite încarnate, iar modul în care ele reacţionează la modificarea deciziei va schimba şi propriile lor proiecte de încarnare.

– Ai spus că Akasha este mult mai mult.

– Da, aşa este. Ea vă mai oferă posibilitatea de a intra în experienţele de viaţă ale altor entităţi încarnate din trecut, prezent şi viitor, ale căror vieţi sau experienţe existenţiale sunt stocate în Akasha. Puteţi plonja în ele şi le puteţi trăi ca şi cum ar fi ale voastre, chiar pe durata de timp real în care au avut loc.

– Stai puţin, tocmai ai pomenit de “vieţi sau experienţe existenţiale ale unor entităţi, care sunt stocate în Akasha” – ceea ce sugerează că unele experienţe de viaţă nu s-ar afla în Akasha.

– Este adevărat, unele nu sunt. Sunt acele vieţi care nu au nicio importanţă pentru eficacitatea generală a experienţei universale sau sunt vieţile unor entităţi superioare care s-au întors în Sursă sau chiar în Origine şi, prin urmare, au ieşit din joc. Ele nu sunt pierdute pentru Origine, nimic nu este pierdut vreodată, căci sunt plasate în memoria Sa globală. Doar că ele nu mai sunt disponibile pentru entităţile care pot accesa doar memoria Akashică. Nu uita că Akasha este utilă entităţilor care operează în acest univers particular şi în dimensiunile sale. Ea nu este de folos entităţilor care operează în celelalte universuri pe care Eu şi celelalte Entităţi-Sursă le-am creat, căci au propriile lor înregistrări a ceea ce au trăit sau realizat. Acelea se numesc altfel.

– Deci înregistrările Akashice au un nume: Akasha. Ce înseamnă acest cuvânt? Numele trebuie să aibă o semnificaţie.

– Un nume nu trebuie să aibă o semnificaţie sau o funcţie, ci este doar o metodă de a pune o etichetă pe ceva. Aceasta este o cerinţă umană şi este specifică şi altor entităţi cu un nivel similar de evoluţie colectivă. Akasha înseamnă, pur şi simplu, etern, ceea ce este un mod de a spune veşnic, fără sfârşit, mereu. Akasha a existat întotdeauna, din punctul tău de vedere, şi va exista întotdeauna. Deci conţine înregistrările eterne ale acestui univers.

– Spune-mi mai multe despre funcţia Akashică de scenariu “ce-ar fi dacă”!

– Acesta nu este utilizat de către entitatea individuală. Nu poate fi, deoarece se bazează pe interacţiunea a prea multe suflete în acelaşi timp. Poate fi folosită de grupuri mari de entităţi care lucrează împreună pentru a atinge un scop colectiv. Tu faci parte din unul dintre aceste grupuri mari. Grupul poate fi exterior entităţilor care se încarnează pe Pământ, cum este grupul tău, sau poate fi format din entităţi în întregime legate de Pământ, pentru ocaziile de evoluţie pe care le oferă acesta.

– Ce fac aceste grupuri?

– Ele ajută la orientarea unei civilizaţii într-o anumită direcţie, care va spori oportunităţile evolutive.

– De a face binele!

– Oportunităţile evolutive nu înseamnă întotdeauna că un individ trebuie să facă ceea ce voi numiţi “bine”. Binele şi răul sunt instrumente conceptuale decizionale şi separatorii pentru a deosebi între acţiunile unui individ şi ale altuia. “Bun” este cuvântul pe care oamenii preferă să îl folosească şi cu care preferă să fie descrişi. Dar acest lucru nu înseamnă că o persoană bună va evolua mai repede decât o persoană rea. Evoluţia se referă la experienţe şi la recunoaşterea ocaziilor de evoluţie pe care anumite experienţe le oferă individului. De exemplu, dacă o entitate din planul terestru ar fi permanent bună, ea ar fi proscrisă de comunitatea locală, ca fiind ireală. Această experienţă are propria sa însemnătate evolutivă, deoarece îi va crea nişte emoţii specifice când este percepută ca un om exagerat de bun sau care face numai bine din naivitate. În mod similar, a face lucruri rele poate avea, de asemenea, punctele sale pozitive, deoarece, la un moment dat, acţiunile rele provoacă remuşcare, care este o emoţie puternică şi o experienţă de avans evolutiv.

Vezi tu, pentru a putea evolua, trebuie să urcaţi începând de la baza scării, ceea ce înseamnă că trebuie să experimentaţi cât mai multe lucruri, şi bune, şi rele. Se întâmplă aşa pentru a căpăta o viziune echilibrată asupra existenţei la acest nivel şi a cunoaşte ce este necesar pentru evoluţia tuturor, a voastră şi a tovarăşilor voştri încarnaţi. Odată ce înţelegeţi pe deplin acest lucru, puteţi începe apoi să lucraţi împreună ca o echipă atât în frecvenţele superioare, cât şi în cele inferioare, destinate încarnării. Acest lucru înseamnă că puteţi lucra împreună pentru a schimba cursul civilizaţiilor sau al grupurilor locale pentru a le ajuta să evolueze. Iar cel mai bun loc pentru a găsi calea optimă este în Akasha.

Lucrul interesant este că entităţile care sunt influenţate de acest scenariu “ce-ar fi dacă” desfăşurat în Akasha, dacă nu sunt încarnate în prezent, devin conştiente de modul în care vor fi afectate. Acest lucru înseamnă, de obicei, că acestea vor începe să apară prin preajmă, mai ales, din interes, dar şi pentru a oferi îmbunătăţiri strategice.

– Asta înseamnă, probabil, că mii, dacă nu milioane de entităţi se implică simultan când se desfăşoară scenariul “ce-ar fi dacă”?

– Da, şi de aceea nu este realizat foarte des, căci se bazează pe faptul că toate aceste entităţi lucrează împreună în acelaşi timp pentru binele scenariului. Rezultatul scenariului trebuie, de asemenea, să fie aprobat de entităţile afectate, deoarece poate afecta într-un fel sau altul progresul lor evolutiv.

< Sus >

Criteriile de utilizare a înregistrărilor Akashice pentru un scenariu de tip "ce-ar fi dacă"

– Wow, cât de des se realizează un scenariu “ce-ar fi dacă”?

– Am explicat când se întâmplă, dar presupun că mă întrebi care sunt criteriile pentru ca un scenariu să fie realizat?

– Da, asta este. Doar ai schiţat de ce, dar nu ai descris când anume se face.

– Analizăm un astfel de scenariu complex în Akasha când trebuie să facem schimbări drastice într-o civilizaţie pentru a o salva de la dispariţie – fapt care ar fi o mare pierdere, mai ales atunci când are un rol de jucat în schema generală a lucrurilor – sau a venit momentul potrivit pentru a ajuta civilizaţia să evolueze mai repede sau să treacă la următorul nivel de evoluţie. Folosesc aici cuvântul “civilizaţie”, deoarece mă refer la entităţi care există în frecvenţele sau dimensiunile fizice. Scenariul este cel mai bine folosit pentru acest plan fizic, căci cei încarnaţi nu-şi pot aminti care este planul lor de viaţă şi, cu atât mai puţin, care este planul pentru corpurile pe care le ocupă cât timp există la acest nivel.

– Deci, ceea ce spui, de fapt, este că, scenariul “ce-ar fi dacă” este folosit cu moderaţie şi doar în scopul de a ajuta entităţile de pe frecvenţele inferioare.

– Cam la asta se rezumă totul.

– Aşadar, toate existenţele oamenilor şi a altor entităţi din acest univers sunt păstrate în această Akasha. Şi ea poate fi folosită pentru a prezice direcţia spre care se îndreaptă civilizaţii întregi. Această direcţie poate fi modificată de grupuri de spirite care proiectează încotro ar trebui să se îndrepte acea civilizaţie. Funcţia Akashică pentru scenarii “ce-ar fi dacă” le permite să stabilească cu precizie ce anume trebuie făcut pentru a obţine rezultatul dorit.

– Exact asta se întâmplă. Mai important, asta face omenirea în perioadele de criză mondială. Vezi tu, evoluţia nu este lăsată la voia întâmplării. Rasa umană şi alte rase încarnate sunt monitorizate şi modificate în mod continuu pentru a le accelera procesul de evoluţie şi a le spori oportunităţile de evoluţie. V-aţi întrebat vreodată de ce viaţa pe Pământ se desfăşoară atât de rapid în această perioadă? Şi de ce apar atât de multe invenţii?

– Da, se pare că ne grăbim atât de mult, încât nu suntem capabili să ne acordăm timpul necesar pentru a medita şi a fi în contact cu Sinele nostru superior sau chiar cu Tine.

– Da. Dar care este adevăratul motiv din spatele acestei grabe?

< Sus >

Experimentele actuale desfăşurate pe Pământ

– Habar n-am. Face parte dintr-un experiment?

– Întregul univers şi dimensiunile sale sunt un experiment. Dar, da, se desfăşoară un mic experiment sau două în acest moment.

Primul este de a vedea cine este capabil să ia contact cu Sinele său superior şi, prin urmare, să pătrundă în Realitatea reală, fiind bombardat de toate aceste noi distrageri, şi de a-i ajuta şi pe alţii cum să facă acelaşi lucru.

Al doilea este de a ridica nivelul de vibraţie cu o treaptă sau două, până la punctul în care să puteţi conlucra cu alte entităţi încarnate şi, prin urmare, să creşteţi oportunităţile de evoluţie pentru toată omenirea încarnată. În plus, înălţându-vă cu o treaptă sau două, veţi creşte nivelul de frecvenţă de bază până la unul în care toţi veţi deveni din nou mai sensibili faţă de Realitatea mai mare, revenind astfel acolo unde ar trebui să fiţi în acest moment al existenţei voastre. Toată această tehnologie este bună, dar vă maschează potenţialul vostru real, introducând nişte metode artificiale de rezolvare a unor probleme create de simplul fapt că omenirea nu vibrează la frecvenţa la care ar trebui. Folosind adevăratele voastre abilităţi, nu aţi avea nevoie de toate aceste mecanisme artificiale din jurul vostru. Şi acesta este un lucru pe care specia voastră trebuie să îl depăşească şi să îl înţeleagă. Într-adevăr, sunteţi într-o cursă, în sensul foarte real al cuvântului, o cursă a umanităţii înapoi la Sursă, la Origine.

– De ce ar fi o asemenea cursă? Eu credeam că o entitate evoluează personal, că cel mai important lucru ar fi să experimentezi lucruri diferite care te fac să evoluezi ca entitate şi că întoarcerea la Sursă ar fi o alegere personală.

– Întoarcerea la Sursă este o alegere personală. Sunteţi liberi să nu o faceţi, dacă aşa consideraţi potrivit. Am spus că este o cursă, doar fiindcă majoritatea entităţilor doresc să se întoarcă la Sursă pentru a împărtăşi sentimentul de unitate şi totalitate, precum şi pentru a-şi aduce contribuţia la Origine – contribuţia lor fiind ceea ce au învăţat şi experimentat despre ei înşişi şi despre mediul lor. Acesta este motivul suprem al existenţei lor. Ajută Originea să se cunoască pe Sine mai bine şi mai repede şi, mai important, într-un mod în care nici nu s-ar fi gândit.

– Eu credeam că Originea este capabilă să se gândească la orice şi să experimenteze totul.

– Bineînţeles că poate. Dar beneficiul aici este că voi, ca entităţi mai mici, sunteţi capabili să experimentaţi lucrurile într-un mod mult mai personalizat, chiar mai mult decât Originea însăşi, pur şi simplu, pentru că nu sunteţi distraşi de lucruri mai măreţe. În esenţă, sunteţi capabili să intraţi în detalii pe care Originea nu le-ar găsi interesante, din perspectiva sa. Pentru a face acest lucru, are nevoie de fiinţe mai mici. De aceea, Originea m-a creat pe Mine, iar Eu, la rândul Meu, v-am creat pe voi toţi, pentru a pătrunde în detalii şi apoi a vă întoarce cu aceste detalii cât mai curând posibil. Akasha este, pur şi simplu, un depozitar al tuturor experienţelor combinate pe care omenirea le-a trăit, le-ar putea trăi sau vrea să le trăiască. Iar aceste alegeri se bazează pe liberul-arbitru angrenat într-un mediu limitativ.

– În regulă. Dar ai menţionat doar rasa umană. Însă spuneai că toate entităţile încarnate au informaţii despre viaţa trecută, prezentă şi viitoare stocate în Akasha.

– Acum eşti de-a dreptul pedant. Desigur, toate experienţele tuturor entităţilor încarnate în universul fizic, în toate dimensiunile şi frecvenţele sale, sunt păstrate în Akasha. Mă refer doar la specia umană, pur şi simplu, pentru că aici trăieşte în prezent partea din Tine care comunică cu mine. Dacă ar fi să includ şi locurile unde există celelalte elemente ale Tale întrupate, doar te-aş încurca.

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
25 august 2021