<  Cuprins "ISUS - Autobiografia mea"

Cap.16: Istoria Bisericii

- capitolul şaisprezece-

Istoria Bisericii

Am ajuns la etapa experienţei mele care nu mai aparţine lui Isus cel istoric. Mă refer la vremurile istorice când s-a petrecut acea poveste. Realitatea voastră, conceptul de timp şi spaţiu, devine acum un concept problematic, din cauză că vă gândiţi la mine ca la un corp individual şi cu o minte limitată. Vedeţi în mine propriile voastre caracteristici, dar acestea nu sunt caracteristicile pe care le posedă o fiinţă ca mine.

Deschiderea carapacei minţii

Când treci în sferele superioare din starea de iluminare, poţi fi în mai multe locuri simultan; nici măcar nu exişti în timpul ca atare. Poţi călători în trecut. Poţi călători în viitor. Te poţi scufunda în mintea oricăror şi tuturor fiinţelor care au o vibraţie suficient de mare pentru a putea comunica. Te poţi scufunda chiar şi în minţile şi inimile oamenilor aflaţi într-o condiţie foarte tenebroasă. Căci mintea ego-ului sau mintea condiţionată îşi poate fisura carapacea în momentele de neagră şi adâncă disperare, iar atunci credinţele care cauzează durerea sunt văzute a fi false.

Momentele în care o minte se deschide, datorită unor suferinţe profunde – pierderea unei persoane dragi, când viaţa se destramă sau nu mai funcţionează, sau când se distruge o căsnicie – sunt momentele în care mintea condiţionată, cea care crede că are dreptate şi acţiunile sale sunt corecte şi adevărate, îşi pierde puterea asupra minţii respectivului om, iar adevărata lui natură strigă după ajutor, văzând că s-a rătăcit pe drumul pe care a pornit. Mulţumită acestui strigăt profund, eu pot ajunge la acea minte umană şi să mă conectez cu adevărata natură care se află în interiorul ei.

Unii dintre voi ajung în acest punct într-un moment dramatic de spaimă. Unii dintre voi ajung în acest punct printr-o experienţă aproape de moarte. Unii dintre voi ajung în acest punct după ani de studiu şi înţelegere a adevărului. Iar acum, aflându-mă de această parte a vălului, după transformarea mea dintr-un om într-o fiinţă non-fizică, am capacitatea de a realiza multe lucruri dincolo de înţelegerea voastră.

Aţi putea întreba: „Cum poate fi cineva prezent în atât de multe locuri deodată?” Trebuie să înţelegeţi că această lume în care trăiţi este una iluzorie. Timpul, distanţele şi spaţiul, în care voi credeţi cu tărie, nu sunt reale. Pe acestea le-am stăpânit când am trăit pe Pământ. Am stăpânit abilitatea de a crea obiecte fizice, materiale şi de a transforma obiectele materiale. Apariţia unui miracol vă arată că, în lumea voastră, se întâmplă ceva de care nu vă daţi seama. Şi se datorează faptului că realitatea spaţiu-timp este ajustabilă. Este maleabilă şi poate fi transformată de o conştiinţă conştientă de adevărul naturii sale şi al creaţiei sale.

Aşadar, ca parte a misiunii mele, am continuat să colaborez cu oamenii pe parcursul istoriei, de-a lungul acestei realităţi spaţio-temporale pe care o consideraţi atât de reală, de concretă, de solidă şi de tangibilă. Trebuie să înţelegeţi că, la naştere, conştiinţa voastră intră în această realitate spaţio-temporală şi are un spectru foarte limitat. Nu înţelege cu adevărat ce înseamnă trecerea timpului sau procesul de creaţie şi nu înţelege procesul experienţial.

Vede separarea ca fiind reală, or nu este deloc reală. Separarea este o iluzie. Se gândeşte că atacul ar fi o formă de acţiune pozitivă prin care obţine ceea ce-şi doreşte, or aceasta este cea mai mare minciună în care trăiţi. Îl vede pe celălalt ca fiind mai bun sau mai puţin bun, când, de fapt, nici nu există un altul. Doar tu exişti, oglindit de lumea exterioară pentru ca să te poţi vedea şi să ajungi să te înţelegi. Aşa că vorbim în limbi diferite dacă vă gândiţi la mine ca la un individ care operează dintr-o stare mentală individualizată, aşa cum aveţi impresia că aţi fi voi, deşi nici măcar asta nu-i adevărat.

Cenzura Bisericii

Eu nu sunt un individ în sensul în care înţelegeţi voi. Sunt o energie a gândirii, un nivel de creaţie şi de recunoaştere şi de exprimare-de-sine care se poate distribui multor fiinţe şi care poate fi „teleportat” în multe timpuri şi locuri. Voi folosi acest cuvânt, pentru că îl înţelegeţi, în sensul sfidării legilor fizicii în care credeţi atât de tare. Nu vă puteţi imagina o lume care nu se înclină în faţa acestor legi fizice la care credeţi că sunteţi supuşi.

Scopul venirii mele pe Pământ a fost acela de a mă exprima ca fiinţă spirituală, ca învăţător şi filosof. Dumnezeu nu mi-a dat această sarcină ca fiu al Său; nu aşa a fost organizată viaţa. Eram ca voi: o fiinţă umană obişnuită, cu un scop al vieţii. Fiecare dintre voi are un scop al vieţii şi îl simţiţi prin sistemul de ghidare care vi s-a dat.

Biserica creştină a învăţat oamenii de-a lungul multor secole să-şi ignore simţirile, să-şi ignore sistemul lor de ghidare şi să ignore energiile care lucrează în mod natural prin corpul lor la porunca acestei forţe pe care o numiţi Dumnezeu, această forţă iubitoare binevoitoare. V-aţi separat de Unime, şi tot aşa este şi lumea voastră. Lumea este creată de întreaga omenire; este creată de fiinţe care se văd pe ele însele ca pe nişte indivizi. Aceste aspecte ale minţii au manifestat o lume care înfăţişează această credinţă în separare şi de aceea lumea arată aşa cum arată. De aceea vă simţiţi singuri. De aceea vă simţiţi separaţi şi de aceea credeţi că ceilalţi vă sunt duşmani. Aceasta este starea mentală pe care aţi adus-o în această lume; nu este starea mentală a celui pe care îl numiţi Dumnezeu. De aceea vi se pare că n-are niciun sens când auziţi că Dumnezeu este iubire, că totul este iubire. Vă uitaţi în jur şi vedeţi că este un neadevăr flagrant.

Structurile Bisericii creştine, aşa cum există ele de secole, s-au mulat pe structurile egoice ale minţii umane şi mi-au denaturat învăţăturile. Mi-au adaptat învăţăturile. Au modificat şi învăţăturile altor oameni care lucraseră împreună cu mine şi îmi susţinuseră învăţăturile pe Pământ, în acea vreme din Orientul Mijlociu, acum 2000 de ani.

Multe dintre acele doctrine au fost scoase din documentul pe care îl numiţi Biblia. Au fost scoase, pentru că încurajau exprimarea de sine, încurajau conştiinţa de sine şi încurajau împuternicirea de sine şi legătura cu puterile divine, la care toţi aveţi dreptul de acces. Persoanele din Biserica primară – papii şi conducătorii politici – au hotărât să preia pasiunea, fervoarea şi încântarea pe care le-am creat în misiunea mea şi credinţa atâtor martori ai predicilor mele, ai slujirii mele. Au preluat acea energie şi au decis să o folosească în scopuri proprii. Au decis să o folosească pentru propria lor putere şi mărire şi au scos din Biblie orice nu era în acord şi nu susţinea menţinerea propriilor structuri de putere, a infrastructurii bisericeşti şi a bunăstării lor financiare.

Aceştia au fost factorii motivanţi pentru transformarea şi adaptarea acestor documente, eliminarea oricăror cuvinte care sugerau că orice om are drepturi personale, are abilitatea de a-şi crea sau de a-şi duce acea viaţă pe care a ales-o, care reflectă dorinţele şi exprimarea de sine a individului. Şi o mulţime de abuzuri s-au făcut asupra oamenilor în numele meu de-a lungul secolelor.

S-au înfiinţat şcoli pentru a-i învăţa pe copii că sunt păcătoşi, că greşesc şi că sunt inferiori în vreun fel. S-au înfiinţat instituţii care au pedepsit oamenii fizic, mental şi emoţional şi, în numele meu, au efectuat nişte agresiuni teribile, groaznice asupra corpului, minţii şi spiritului, conduse de fiinţe care s-au cocoţat în acele poziţii, crezând că urmează cuvântul lui Dumnezeu. Alteori, au fost numite în aceste instituţii de alţii care nu doreau să se ocupe de ele.

Acum este timpul atât pentru libertate, cât şi pentru frică

Acest moment din istoria voastră este primul în care apare o combinaţie minunată de evenimente. Există o combinaţie minunată, o confluenţă de energii, care permite realizarea acestei transmisiuni şi trimiterea ei către foarte multe milioane de fiinţe simultan. Nu veţi fi răstigniţi şi nu veţi fi spânzuraţi şi nu veţi fi arşi pe rug şi nu veţi fi aruncaţi într-o instituţie de boli mintale. În sfârşit, pe planeta voastră a sosit libertatea de a fi voi înşivă, şi totuşi, sunteţi pierduţi în mintea ego-ului. V-aţi rătăcit în învăţăturile societăţii moderne şi acesta este un alt punct de răscruce. Mulţi dintre voi priviţi în jur ceea ce aţi făcut şi sunteţi îngroziţi. Vă temeţi de guvernele voastre şi vă temeţi de furnizorii de servicii medicale. Vă temeţi de armată şi vă temeţi de sistemul de învăţământ. Vedeţi că un monstru teribil a fost eliberat în lume, care este mintea ego-ului, ce se hrăneşte cu imaginea lucrurilor materiale şi cu imaginea trupurilor, poftelor şi finanţelor, care sunt toate egocentrice şi nu au fundament în spirit.

Când spun „poftă”, nu mă refer la energia sexuală. Nu spun că ar trebui să fiţi celibatari sau că ar trebui să vă îndepărtaţi de sexualitatea divină. Nu asta spun aici. Asta-i doctrina adoptată de Biserica creştină. Dar nu asta am predicat. Voi intra în acest subiect mai târziu, dar vreau să înţelegeţi că, atunci când spun „poftă”, mă refer la utilizarea corpului de către ego – folosirea structurii fizice de către ego pentru a strânge, pentru abuzuri, şi pentru satisfacţii pur trupeşti de un nivel inferior, nu de o esenţă divină superioară.

Lumea voastră se află într-un moment de suferinţă, deziluzie şi teamă. Totuşi, aveţi şi o libertate extraordinară. Aveţi capacitatea de a citi orice vreţi şi de a împărtăşi orice doriţi cu alte fiinţe, dar este timpul să înţelegeţi că există structuri fundamentale ale societăţii voastre care sunt construite pe minciuni, iar eu nu am predicat aşa ceva.

Nu am venit aici să vă limitez, aşa cum învaţă Biserica Creştină. Am venit aici pentru a vă ajuta să înţelegeţi cum să ajungeţi la trezire. Am venit pe Pământ pentru a vă ajuta să înţelegeţi cum puteţi comunica cu energiile divine şi să deveniţi ceea ce sunteţi meniţi, anume, o parte din Mintea Divină pe deplin manifestată – prin exprimare, experimentare, simţire, creare, creştere şi învăţare. Asta sunteţi concepuţi să faceţi în acest plan, pentru că puteţi ajunge la o înţelegere deplină a ceea ce sunteţi numai dacă vă exprimaţi dorinţele. Şi numai înţelegând pe deplin ceea ce sunteţi şi ce este această lume, veţi putea să o lăsaţi în urmă şi să vă aventuraţi către peisaje şi experienţe noi şi rafinate, cele mai minunate lucruri posibile.

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
3 aprilie 2021