<  Cuprins "ISUS - Autobiografia mea"

Cap.25: Posedarea şi cel rău

- capitolul douăzeci şi cinci -

Posedarea şi cel rău

Acesta este capitolul despre posedare şi cel rău pe care l-aţi anticipat. Este un capitol foarte important, deoarece chestiunea vă creează un blocaj foarte mare în calea dezvoltării spirituale, mentale şi emoţionale.

Societatea a fost victima unei propagande vârâte în mintea voastră în mod sistematic şi repetat prin mijloace foarte perfide. Desigur, mă refer la Biserica creştină. S-ar părea că am un dinte împotriva acestei instituţii, şi aşa este. Această instituţie a dirijat de-a lungul secolelor multe lucruri pe care le consider abominabile, care sunt complet opusul a ceea ce v-am învăţat când am trăit pe acest plan fizic şi pe care continui să le predau prin interacţiunea cu diverşi oameni care sunt deschişi la vibraţia Minţii Cristice.

Vibraţia malefică a Bisericii

Asta se întâmplă aici. Această fiinţă-medium s-a eliberat de neadevărurile din mintea ei prin studierea unui material autentic. Este o ştiinţă. Nu-i o dispensă de la Dumnezeu şi nici o răsplată pentru virtute. Este doar o ştiinţă a vibraţiei, prin care o persoană îşi poate ridica vibraţia şi se poate alinia cu dragostea şi adevărul prin practica iertării, a compasiunii şi a creativităţii. Este în conformitate cu adevărul şi creativitatea, căci Dumnezeu este creator. Când practicaţi aceste principii, vă ridicaţi la o frecvenţă unde putem să ajungem la voi.

De-a lungul istoriei, Biserica a pedepsit – prin pedeapsa capitală şi cu mare cruzime – pe oricine s-a amestecat în ce se considera a aparţine domeniului Bisericii. În primele faze ale Bisericii, s-a înţeles foarte bine ce putere am avut în încarnarea mea. Existau oameni care asistaseră când făceam vindecări. Existau fiinţe care fuseseră martore la minunile pe care le făcusem şi asta le-a făcut să priceapă ce putere incredibilă era cuprinsă în învăţăturile mele. Multe dintre aceste fiinţe m-au ascultat predicând, dar nu predicile din Biblia voastră – acele învăţături adaptate şi simplificate care au eliminat toate lecţiile pline de adevăr despre puterea divină, natura voastră sacră, divină, şi capacitatea voastră uimitoare de a vă crea propria experienţă. Aceste învăţături nu lipseau când trăiam pe Pământ, aşa că oamenii prezenţi au auzit ce spuneam şi, uneori, ele înspăimântau foarte tare autorităţile vremii.

Au văzut cum reacţionau oamenii la ceea ce făceam eu. Au văzut trupurile vindecându-se, au văzut învierile pe care le realizam şi au văzut transformarea lucrurilor materiale prin această disciplină, prin această conexiune luminată cu Adevărul şi Unimea. Asta v-am învăţat. Şi încurajam oamenii să facă acelaşi lucru pe care îl făceam şi eu.

Acuma, trebuie să vă întoarceţi în timp şi să vi-i imaginaţi pe acei oameni care deţineau puterea asupra fiinţelor ignorante şi inculte, care câştigau mulţi bani de pe urma lor şi care se bucurau de roadele pământului, ale influenţei şi puterii politice. Ei nu voiau să se schimbe această situaţie. Prin urmare, când au văzut ce-i învăţam eu, au vrut neapărat să mă oprească, ceea ce bineînţeles că au şi făcut. Dar nu m-am simţit o victimă; ştiam ce mă aştepta, după cum v-am povestit. Ştiam că voi fi scos din scenă aşa cum s-a întâmplat, şi fusesem pregătit pentru asta prin foarte multe ore de învăţături venite din non-fizic.

Autorităţile nu puteau permite fiinţelor obişnuite aflate sub influenţa lor să acceseze această energie, aşa că s-au pus interdicţii, dar nu imediat. Aceste interdicţii s-au impus treptat de-a lungul a foarte multor decenii – chiar secole – şi în timp, practicile de meditaţie şi de conectare cu Mintea Divină prin elevarea conştiinţei au fost interzise. Au fost interzise, pentru că erau puternice. Au fost interzise, pentru că subminau controlul absolut pe care conducătorii acelei instituţii doreau să îl exercite asupra oamenilor obişnuiţi.

Desigur, acesta este unul dintre lucrurile care m-au supărat foarte tare de-a lungul acestor secole. Dar prezenta învăţătură nu a putut fi scoasă la iveală în vremurile trecute şi în acest format special, prin cuvânt rostit, din cauza riscului la care erau supuse fiinţele ce le-ar fi rostit. Abia în ultimele decenii, acest tip de activitate a fost permis în societatea voastră. Biserica a avut o mare influenţă foarte mult timp şi trebuie să nu uitaţi că instituţiile, şcolile, universităţile şi interacţiunile voastre sociale se bazează pe interdicţiile Bisericii. Nu vă mai daţi seama, dar ele sunt încă în vigoare, acţionând profund în mintea voastră şi în conştiinţa colectivă.

Teroarea şi crimele săvârşite de Biserică asupra oricui se ocupa de non-fizic – care vorbea în acest mod cu fiinţe din afara timpului, din afara lumii fizice – au fost atât de devastatoare, încât oricui îi trecea prin cap această idee se şi îngrozea. La asta sunteţi acum martori. Chiar în timp ce citiţi acest material, chiar în timp ce vă bucuraţi de conţinutul acestei cărţi, aceste temeri vor apare în voi, din cauză că au fost atât de alimentate şi de răspândite. Aceste temeri au fost inoculate în societatea voastră. Deci, în clipa în care simţiţi cea mai mică teamă în legătură cu această comunicare, multe alte gânduri de aceeaşi vibraţie joasă ar putea veni în mintea voastră, deoarece v-aţi acordat la acea frecvenţă a fricii, care are efecte foarte puternice.

Oamenii Bisericii care au pus la cale această interdicţie înţelegeau medicina vibraţională – acordarea pe frecvenţă, să zicem aşa – tocmai pentru că asta învăţam eu. Mulţi dintre ei studiau atent materialul pe care l-am predat, în timp ce îl şi adaptau. Au avut acces la acest material şi au folosit în scopuri malefice cunoştinţele conţinute în învăţăturile mele, în scopurile ego-ului, care erau acelea de a controla, limita, răni şi induce frică în mintea maselor.

Deci, de aici vin aceste frici de posedarea de cel rău. V-au fost predicate fără oprire şi sub ameninţarea pedepsei capitale în caz de neascultare. Dacă ţineţi cont că, timp de 2000 de ani, s-a perpetuat acest tip de învăţătură, înţelegeţi de ce apare o reacţie profundă şi viscerală împotriva a orice se opune doctrinei impuse.

Nu vă daţi seama că încă sunteţi supuşi îndoctrinării. Desigur, îndoctrinarea se realizează acum prin filme şi este sprijinită de autorităţi – căci, da, există astfel de autorităţi – care nu vor să fiţi încrezători în sine, nu vă vor puternici, nu vă vor focalizaţi şi nu vor să vă folosiţi Mintea Divină în scopul comuniunii iubitoare cu fraţii şi surorile voastre. Priviţi în lume şi vedeţi separarea. Priviţi în lume şi vedeţi războiul. Priviţi în lume şi vedeţi ce mari profituri se obţin din ură, din frică, din arme, din războaie, din sărăcie şi astfel de lucruri. Acestea sunt consecinţele ignoranţei. Nu vrem să vă jignim în niciun fel, dar aţi fost menţinuţi în ignoranţă. Aţi fost îndepărtaţi de natura voastră adevărată, de natura voastră divină.

Moartea ego-ului

Desigur, de aceea am fost ucis, din cauză că incitam la revoltă; predicam revoluţia, ca şi acum. Eu predic revoluţia acum! Predic o revoluţie a iubirii. Tot ce vă spun să faceţi este să fiţi buni unii cu ceilalţi. Tot ce vă spun să faceţi este să vă iubiţi şi să vă iertaţi reciproc. Dar în lumea ego-ului, aceasta este ca o otravă; echivalează cu prezicerea morţii ego-ului şi chiar este moartea ego-ului. Iar când există fiinţe care culeg recompensele culturii egotice în care trăiţi, ele nu vor sprijini sistemele care dărâmă acea cultură. Vulpea păzeşte găinile, trebuie să înţelegeţi acest fapt când citiţi acest material.

Vă temeţi de posedare şi este firesc, având în vedere toată această istorie. Dar vrem să înţelegeţi că numai schimbându-vă vibraţia veţi avea garanţia că nu vor exista consecinţe negative. Practicând aceste principii pe care vi le predăm, aveţi garanţia că singurele fiinţe pe care le veţi contacta vor fi cele cu vibraţii superioare. Când nu judecaţi, când sunteţi iubitori şi blânzi, atunci accesaţi vibraţiile conştiinţei superioare.

Acum vom vorbi puţin despre lumea cu vibraţii inferioare, deoarece unii dintre voi au experimentat-o. Unii dintre voi v-aţi întâlnit cu ceea ce consideraţi energii cu vibraţii inferioare şi vă spunem că există foarte multe alte tărâmuri pe care nu le vedeţi. Există multe, multe niveluri de conştiinţă în alte realităţi, în alte dimensiuni, de care nu sunteţi conştienţi, pentru că sunteţi acordaţi numai la o anumită frecvenţă. La fel ca atunci când vă ridicaţi vibraţia şi vă puteţi acorda la tărâmul nostru, există şi altfel de fiinţe cu care vă puteţi conecta, dacă vă coborâţi vibraţia. Acestea sunt fiinţe cu o vibraţie mai joasă şi nu vă sunt deloc prieteni. Nu sunt iubitoare şi nu caută lumina. Ele caută întunericul şi au căutat întunericul mereu. Nu sunt puse să stea în iad de un zeu care le judecă; ci, pur şi simplu, culeg roadele seminţelor pe care le-au semănat. Deci, acele fiinţe care permanent urăsc şi se comportă abuziv, acele fiinţe care sunt mereu crude şi rău intenţionate faţă de semenii lor (chiar dacă ştiu că nu este corect) dau tonul şi creează o rezonanţă.

Cereţi ajutor pentru a vă crea o viaţă pozitivă

Desigur, povestea continuă şi între vieţile pământeşti, şi vom intra în acest subiect. Când viaţa vi se va sfârşi, vi se va oferi ocazia să priviţi înapoi şi să vă răzgândiţi în unele privinţe. Cu toate acestea, profesorii, ghizii voştri din acea viaţă intermediară, vă reflectă propria vibraţie. S-ar putea ca ei să aibă o vibraţie mai înaltă decât aţi avut-o voi într-o întrupare. Să spunem că eşti pedofil şi ai rănit foarte mulţi copii în această încarnare. Profesorii tăi vor avea o vibraţie mai mare decât tine, dar nu vor fi la fel de elevaţi ca profesorii celui care a practicat iertarea iubitoare. Vi se va oferi apoi ocazia unei alte vieţi fizice, care va fi în acord cu cea pe care aţi dus-o. Nu veţi face salturi bruşte de la o experienţă la alta; veţi evolua treptat, pe măsură ce obţineţi experienţă în acea încarnare.

Deci, când veţi intra în următoarea încarnare, este posibil să nu fie mult mai înaltă ca vibraţie decât ultima pe care aţi trăit-o. Însă dacă continuaţi să faceţi alegeri de vibraţii inferioare, în viaţa următoare veţi experimenta o vibraţie şi mai coborâtă. Aceste trăiri provoacă un impuls inerţial – dacă vă focalizaţi asupra binelui, obţineţi mai multă bunătate, iar atunci când vă focalizaţi pe rău, primiţi mai multă răutate. Este diapazonul după care vă acordaţi şi devine din ce în ce mai dificil să ieşiţi din acea tonalitate. Este foarte important să fiţi conştienţi acest lucru.

Dacă simţiţi că sunteţi o persoană negativă, atunci este foarte important să vă disciplinaţi mintea cât timp sunteţi încarnaţi, deoarece seminţele pentru următoarea viaţă le plantaţi în aceasta. Nu trebuie să aşteptaţi să treceţi dincolo ca să vă schimbaţi gândirea.

Vă rugăm să faceţi o altă alegere acum. Vă rugăm să priviţi înapoi la ceea ce aţi făcut şi, dacă nu sunteţi mulţumiţi, dacă vedeţi că luaţi decizii proaste, atunci exercitaţi-vă liberul arbitru şi începeţi să faceţi alegeri diferite. Cereţi-ne ajutor! Nu vă putem ajuta decât dacă ne solicitaţi şi nu vă putem ajuta în momentele în care vibraţiile voastre sunt prea coborâte. Suntem aici şi suntem disponibili, dar voi trebuie să faceţi primul pas. Trebuie să începeţi să practicaţi iertarea; trebuie să începeţi să practicaţi bunătatea. Trebuie să fiţi schimbarea pe care vreţi să o vedeţi în lume. Acţiunea aduce o experienţă nouă; experienţa nouă vă schimbă credinţa.

Calea occidentală

Dacă doriţi să vă transformaţi mintea rapid, studiaţi “Un curs de miracole”. Unii au întrebat dacă aceasta este singura cale. Ei bine, această carte este concepută pentru a schimba rapid mintea iudeo-creştină occidentală. Există şi alte filozofii – filozofii orientale şi foarte multe feluri de filozofii tribale şi căi şamanice – care sunt căi concepute pentru alt tip de fiinţe. Dar dacă te regăseşti în mintea occidentală, dacă te regăseşti în cultura iudeo-creştină sau dacă citeşti această carte, ea ţi-a ieşit în cale pentru un motiv. Pentru că este pe limba ta, este cartea care îţi vorbeşte. Dacă ai urma alte căi, această carte nu te-ar atrage şi nu ai pune mâna pe ea. Nu ai rezona cu vibraţia ei. Nu te-ar atrage şi nici măcar nu ai vedea-o. Iar dacă citiţi aceste rânduri, acest fapt vă spune că sunteţi pe această frecvenţă; că aceste cuvinte vă spun ceva. Aceste cuvinte rezonează cu voi.

De aceea am transmis prin channeling “Un curs de miracole” printr-o fiinţă-medium care era prinsă în mintea occidentală, în învăţăturile iudeo-creştine care i-au cauzat suferinţe profunde. A fost, de asemenea, o demonstraţie că nu trebuie să fiţi perfecţi pentru a vă conecta cu noi. Trebuie doar să vreţi să înţelegeţi adevărul şi mintea şi să vreţi să vă clarificaţi. Nu venim să vă învăţăm pe cei dintre voi care sunteţi deja realizaţi. De ce am face-o? Trebuie să vă învăţăm pe aceia care sunteţi rătăciţi; pe aceia care sunteţi înspăimântaţi. Trebuie să vă învăţăm pe aceia dintre voi care nu înţelegeţi şi vă aducem adevărul pentru că aveţi nevoie de ajutorul nostru.

Deschideţi-vă către energia noastră

Trebuie să vă întindeţi mâinile în sus şi să ne arătaţi că ne vreţi. Dar frica de posedare şi de cel rău vă poate provoca un mare prejudiciu, căci, pe măsură ce începem să ne conectăm cu voi, anumite senzaţii din corp se pot simţi ca şi cum nu ar fi cele proprii. Asta-i din cauză că nu v-aţi explorat încă propriile sisteme energetice. Energia minţii umane care se trezeşte este foarte puternică. Dar aceste energii sunt ale voastre. Aceste energii pot apărea atunci când sunteţi pe cale să adormiţi şi vă indică îndepărtarea minţii conştiente. Şi veţi simţi deseori energii, dar pentru că în cultura voastră s-au propagat diverse poveşti despre pedepse, presupuneţi imediat că sunt de la cel rău, că sunt rele doar pentru că se simt diferit faţă de conştiinţa normală. Dar nu sunt întotdeauna asta.

Dacă continuaţi să aveţi aceste temeri, vrem să ne cereţi să vă ajutăm să vă limpeziţi. Cereţi-ne să vă trezim uşor, să comunicăm cu voi blând şi în moduri care nu vă sperie. Putem să o facem. Putem comunica cu voi prin scriere sau putem comunica cu voi prin muzică sau putem comunica cu voi prin conversaţii în locuri publice. Putem comunica cu voi prin sincronicităţi; putem face foarte multe lucruri care nu vă vor speria.

Scopul nostru nu este să vă înspăimântăm. Dar lucrăm cu un public dificil în acest moment şi loc, din cauza îndoctrinării masive din partea Bisericii şi a îndoctrinării masive cu filme de groază şi altor astfel de lucruri pe care le-aţi vizionat de mult prea multe ori. Dacă vreţi să vă treziţi sau dacă vreţi să vă conectaţi cu noi, dar vă este frică, este important să nu mai citiţi sau vizionaţi niciun material care conţine aceste tipuri de subiecte. Este important să analizaţi ce anume aţi urmărit până acum şi să cereţi ca acele amintiri sau idei să fie şterse din minte, astfel încât să puteţi deveni deschişi, curajoşi şi fără scuturi de autoprotecţie.

Dacă sunteţi bine apăraţi, nu putem intra la voi. Dacă sunteţi îngroziţi că veţi fi posedaţi, iar noi am încerca să ne conectăm cu voi într-un mod non-fizic – printr-o voce în minte sau o senzaţie în corp – aţi închide comunicaţia imediat şi aţi fugi din cameră terorizaţi, iar noi nu ne-am îndeplini scopul, deci nu vom face aşa ceva. Voi înşivă ne ţineţi la distanţă.

Vrem să înţelegeţi această medicină vibraţională, vrem să înţelegeţi că, dacă sunteţi deprimaţi, trişti, stingheri sau aveţi o intensă ură de sine, atunci nu ar trebui să încercaţi să comunicaţi direct cu Spiritul în această stare. Trebuie să vă ridicaţi vibraţiile înainte de a o face, pentru că, dacă aţi fost în acea stare de ceva timp, veţi avea tendinţa de a atrage experienţe cu vibraţii inferioare, iar noi nu vrem să vă speriaţi singuri. Nu vrem să vă fie frică.

Ceea ce vrem să faceţi este să începeţi să practicaţi toate aceste tehnici. Vrem să vă purtaţi mai frumos cu voi înşivă. Vrem să gândiţi mai clar şi, desigur, aceasta este calea “Cursului de miracole”. Acolo este vocea mea, care vă învaţă cum să vă ridicaţi din lumea ego-ului, căci tocmai de lumea ego-ului ar trebui să vă fie teamă. Că de aceea sunteţi deprimaţi, singuri şi vă simţiţi părăsiţi: pentru că trăiţi în lumea ego-ului.

Suiţi cu noi pe Scară

Nu aşa este în lumea mea. În lumea mea există comuniune, dragoste, bucurie şi creativitate şi vrem să vă alăturaţi nouă în această lume. Vrem să ne însoţiţi în acel tărâm de lumină şi bunătate, dragoste şi compasiune reciprocă. Suntem cu toţii aici, învăţători cu o mare lumină, învăţători cu o mare dragoste şi onestitate şi vă chemăm sus pe Scară. Căci noi nu vom coborî pe Scară. Ocazional, putem comunica cu voi când cădeţi în genunchi şi vă abandonaţi, dar preferăm să nu recurgeţi la acea măsură disperată. Totuşi, de multe ori, numai în această stare ne veţi chema.

Puteţi începe să ne chemaţi acum. Invocaţi-mi numele. Invocaţi orice nume de fiinţe superioare pe care le respectaţi, ale căror învăţături le iubiţi, Şi începeţi să vă elevaţi gândurile, de la cele pline de ură de sine, judecată şi intoleranţă către cele legate de expansivitate, creativitate, dragoste şi bucurie. Pe măsură ce vă elevaţi lumea interioară, vă veţi putea acorda la postul nostru de radio şi veţi prelua mesajele minunate care vin de la nivelul conştiinţei noastre.

Deci aceasta a fost povestea noastră despre posedare şi cel rău. Este propria voastră creaţie; nu stă undeva, în afară, gata să vă prindă. Abilităţile voastre creative sunt divine; puteţi crea orice vreţi. Puteţi crea greşit pe bază de frică, judecată, dogmatism şi ură, sau puteţi crea pe bază de iubire, compasiune, comuniune şi idealuri superioare. Este decizia voastră. Aveţi voinţă liberă. Sunteţi atât de mult iubiţi de cel pe care îl numiţi Dumnezeu – Tot-ce-există, această Conştiinţă a Unităţii care vă cheamă mereu spre iubire – încât vi se oferă liber-arbitru. Exercitaţi-l cu înţelepciune şi învăţaţi aceste lecţii. Nu există nimic în această carte care să vă facă rău. Nimic din această carte nu vă va rătăci. Sistemul vostru de ghidare are o natură divină, dar este neclar şi adesea înnorat de înţelegeri greşite şi condiţionări. Aşadar, clarificaţi-vă mintea, aveţi răbdare cu voi înşivă şi focalizaţi-vă gândurile către ceea ce este just, ceea ce este plin de iubire şi ceea ce este bun, iar viaţa voastră va începe să se schimbe.

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
13 aprilie 2021