<  Cuprins "Channeling cu Jeshua"


Cine este Jeshua?

Capitolul "Cine este Jeshua?" din cartea dictată Pamelei Kribbe de către Spiritul lui Jeshua (Isus Cristos) „The Jeshua Channelings” (Channeling cu Jeshua).

Jeshua, Isus şi Cristos | Misiunea lui Isus pe Pământ | Rezultatele venirii lui Isus pe Pământ

lightworker

Eu sunt cel care a trăit printre voi şi pe care îl cunoaşteţi sub numele de Isus. Eu nu sunt acel Isus din tradiţia bisericii voastre sau Isus din scrierile voastre religioase. Eu sunt Jeshua-ben-Joseph; am fost un om în carne şi oase. Am atins conştiinţa Cristică înaintea voastră, dar am fost sprijinit în acest sens de Puteri care vă depăşesc imaginaţia. Venirea mea a fost un eveniment cosmic – m-am pus la dispoziţie în acest scop.

Nu a fost uşor. Nu am reuşit în eforturile mele de a transmite oamenilor imensitatea iubirii lui Dumnezeu. Au existat multe neînţelegeri. Am venit prea devreme, dar cineva trebuia să vină. Venirea mea a fost ca şi cum ai arunca o piatră într-un bazin mare cu peşti. Toţi peştii fug, iar piatra se scufundă în adânc. Totuşi, rămân nişte valuri mult timp după aceea. S-ar putea spune că tipul de conştiinţă pe care am dorit să o transmit şi-a făcut treaba pe nevăzute după aceea. La suprafaţa bazinului au persistat unele irizaţii; interpretări bine intenţionate, dar greşite, s-au întâlnit şi luptat între ele în numele meu. Cei care au fost atinşi de energia mea, impulsionaţi de energia Cristică, nu au putut să o integreze cu adevărat în propria lor realitate psihologică şi fizică.

A fost nevoie de mult timp până când conştiinţa Cristică să poată pune cu adevărat piciorul pe Pământ. Dar acum a sosit momentul. M-am întors şi iată că vorbesc prin mulţi, prin toţi şi tuturor celor care vor să mă audă şi care au reuşit să mă înţeleagă în liniştea inimii lor. Eu nu predic şi nu judec. Cea mai sinceră speranţă a mea este să vă pot vorbi despre prezenţa imensă şi infailibilă a Iubirii, accesibilă vouă oricând.

Fac parte dintr-o conştiinţă mult mai vastă, o entitate mai mare, dar eu, Jeshua, sunt partea încarnată a acelei entităţi (sau câmp de conştiinţă). Nu-mi prea place numele de Isus, pentru că a fost capturat într-o versiune distorsionată a ceea ce reprezint eu. Brandul „Isus” este deţinut de tradiţiile şi autorităţile bisericeşti. El a fost modelat pentru a se potrivi intereselor patriarhilor bisericii timp de secole, atât de mult, încât imaginea predominantă a lui Isus este acum într-atât de departe de ceea ce reprezint eu, încât m-ar bucura cu adevărat să puteţi renunţa la ea şi să mă eliberaţi de această moştenire.

Eu sunt Jeshua, om din carne şi oase.

Sunt prietenul şi fratele vostru.

Cunosc bine fiinţa umană din toate punctele de vedere.

Vă sunt învăţător şi prieten.

Nu vă temeţi de mine. Îmbrăţişaţi-mă aşa cum aţi îmbrăţişa o rudă.

Noi suntem o familie.

< Sus >

Jeshua, Isus şi Cristos

Energia Cristică pe care am venit să v-o ofer provine dintr-o energie colectivă care a depăşit lumea dualităţii. Asta înseamnă că ea recunoaşte contrariile bine şi rău, lumină şi întuneric, a da şi a lua ca aspecte ale uneia şi aceleiaşi energii. A trăi în realitatea conştiinţei Cristice înseamnă că nu există nicio luptă împotriva a nimic. Este o acceptare completă a realităţii. Această absenţă a luptei sau a împotrivirii este principala sa caracteristică. Deoarece Cristos (sau energia Cristică) recunoaşte variaţiile extreme ale tuturor gândurilor, emoţiilor şi acţiunilor ca fiind manifestarea unei singure energii divine, nu are cum exista nicio dualitate, nicio judecată bine/rău în modul în care „ea” (energia Cristică) percepe realitatea.

Să dăm un exemplu aici. Când Cristosul din tine priveşte un conflict armat între oameni, inima sa plânge pentru soarta celui învins, dar nu judecă. Simte durerea şi umilinţa cu fiecare lovitură şi inima îi este plină de compasiune, dar nu judecă. Îl priveşte pe agresor, pe cel cu arma, care are putere, care provoacă durere, şi îi simte ura şi amărăciunea din el, iar inima sa suferă, dar nu judecă. Inima lui Cristos îmbrăţişează întregul spectacol cu o compasiune profundă, dar fără să judece, pentru că recunoaşte că şi el a trecut prin toate aceste experienţe. El însuşi a interpretat toate aceste roluri, de agresor şi victimă, de stăpân şi sclav, şi a ajuns să înţeleagă că nu este niciunul dintre ele, ci ceea ce stă la baza ambelor extreme.

Energia Cristică a trecut prin toate energiile dualităţii. Ea s-a identificat ba cu întunericul, ba cu lumina, dar în permanenţă, ceva a rămas neschimbat. Şi când a înţeles această „unitate” care stă la baza tuturor experienţelor sale, conştiinţa sa a obţinut un nou tip de unificare: a fost „Cristificată”. Această energie Cristică este cea pe care am venit să v-o ofer.

Cine am fost eu este destul de greu de explicat. Voi încerca să o fac făcând distincţie între cele trei identităţi: Jeshua, Isus şi Cristos.

Eu, cel care vorbeşte acum, sunt Jeshua. Eu am fost fiinţa umană care a purtat energia Cristică în încarnarea mea pe Pământ. Această energie poate fi numită şi Cristos.

Isus – în terminologia mea – este numele omului dumnezeiesc care a fost rezultatul infuziei de energie Cristică în realitatea fizică şi psihologică a lui Jeshua.

Această energie Cristică a fost turnată în Jeshua din Sferele de Lumină care – din punctul vostru de vedere – sunt situate în viitorul vostru. Isus a fost omul care a făcut miracole şi a profeţit. Isus a fost un emisar al Sferelor de Lumină, întrupat în mine. De fapt, el era sinele meu viitor. Isus era, din perspectiva pământeanului Jeshua, sinele meu viitor, care devenise una cu energia Cristică. Pentru că Cristosul din el era clar prezent şi vizibil pentru mulţi oameni din jurul său, el le apărea ca fiind divin.

Eu, Jeshua, am fost un om în carne şi oase. Aspectul unic şi, într-o oarecare măsură, artificial al „constructului de Isus” a fost că eu am primit sinele Cristic din viitor. Nu am devenit Cristificat pe baza trecutului meu sau a experienţelor din trecutul meu. Nu am obţinut iluminarea în mod natural, ci printr-o intervenţie din exterior, ca să spunem aşa, printr-o infuzie de energie Cristică din viitor. Am fost de acord să joc acest rol înainte de a începe această viaţă. Am fost de acord să fiu „adumbrit” de prezenţa lui Isus ca un gest de slujire şi, de asemenea, datorită unei dorinţe profunde de a-mi cunoaşte potenţialul cel mai profund.

Isus, viitorul meu sine din Sferele de lumină, devenise una cu energia Cristică. Cu toate acestea, el nu a reprezentat întreaga energie Cristică aici, pe Pământ, deoarece această energie înseamnă mai mult decât Isus. El este doar o parte sau o celulă a ei.

Cristos, sau energia Cristică (este mai degrabă un câmp energetic decât o entitate personală), este o energie colectivă care are multe aspecte sau „celule” ce cooperează în aşa fel, încât funcţionează ca un singur organism. Toate celulele îşi aduc o contribuţie unică la Întreg şi se percep pe ele însele ca indivizi, fiind în acelaşi timp şi părţi ale Întregului. Am putea numi aceste aspecte ale energiei Cristice îngeri sau arhangheli. Este semnul distinctiv al îngerilor faptul că au un simţ al individualităţii, dar şi un grad ridicat de altruism, ceea ce le permite să se simtă una cu energiile colective şi să se pună cu bucurie în slujba lor. Noţiunea de (arh)angeli este lămurită în ultimul capitol din seria Lucrătorul pentru Lumină („Sinele de lumină”).

< Sus >

Misiunea lui Isus pe Pământ

Isus a fost o energie din viitor care a venit pe Pământ pentru a aduce omenirii iluminare şi cunoaştere. El a venit dintr-o altă lume sau chiar dimensiune şi a adus cu el energia elevată a acelei realităţi. Conştiinţa Sinelui Superior i-a rămas intactă în timp ce a fost întrupat pe Pământ. Datorită prezenţei sale în mine, Jeshua, am putut cu uşurinţă să realizez cât de flexibile sunt legile materiei şi să „fac miracole”.

Motivul pentru care personalitatea lui Isus/Jeshua a venit pe Pământ a fost să deschidă o uşă către o stare diferită de conştiinţă. Am vrut să vă exemplific posibilităţile care sunt disponibile pentru fiecare fiinţă umană.

În Sferele de Lumină de unde a venit Isus, se simţea că Pământul se îndreaptă într-o direcţie care va sfârşi într-un mare întuneric şi la înstrăinarea sufletelor participante la experimentul terestru. S-a decis că urma să se dea un impuls puternic pentru schimbare, care să le arate clar fiinţelor umane alegerile pe care le aveau la dispoziţie. Trimiţând personalitatea energetică a lui Isus, am dorit să le punem oamenilor în faţă o oglindă şi să le reamintim propria lor origine divină şi potenţialele latente pe care le purtau în ei: potenţialul de pace, libertate şi control asupra propriei fiinţe.

Fiecare om este stăpânul propriei sale realităţi. Vă creaţi în permanenţă propria realitate. Sunteţi capabili să renunţaţi la o realitate nenorocită sau nesatisfăcătoare şi să permiteţi Luminii să intre şi să vă transforme creaţia. Sunteţi propriul vostru stăpân, dar aveţi tendinţa de a vă ceda puterea unor autorităţi exterioare care pretind că ştiu adevărul şi că vor ce este mai bun pentru voi. Asta se întâmplă în politică, medicină, educaţie etc. De asemenea, „industria divertismentului” este plină de imagini false despre fericire, succes şi frumuseţe, care nu servesc nimănui, cu excepţia celor care le construiesc. V-aţi gândit vreodată câţi bani se cheltuiesc doar pentru a crea imagini? În mass-media, în ziare, în filme, la radio şi televiziune şi pe internet, tot timpul se răspândesc imagini. De unde provin aceste imagini? De ce apar ele acolo? Cine le creează?

Imaginile sunt un mijloc de exercitare a puterii asupra oamenilor. Imaginile îi pot face pe oameni să fie supuşi şi desprinşi de adevăratele lor nevoi, fără recurgerea la forţă fizică sau la violenţă. Imaginile îi pot face pe oameni să renunţe în mod voluntar la propria putere şi la propria valoare de sine. Ele vă amăgesc în aşa fel, încât nu mai este nevoie să fiţi forţaţi să faceţi ceva; ci veţi accepta valorile prezentate de imagine ca fiind ale voastre proprii şi veţi acţiona în consecinţă. L-am numi controlul invizibil al minţii şi este răspândit în societăţile voastre occidentale „libere”.

Funcţia Luminii este, în primul rând, de a aduce claritate, conştientizare şi transparenţă în structurile invizibile mentale şi emoţionale care vă modelează viaţa. Lumina este opusul controlului minţii. Acolo unde pătrunde Lumina, ea risipeşte influenţele puterii şi autorităţii şi desfiinţează ierarhiile bazate pe acestea. Lumina demască abuzul de putere şi îi eliberează pe oameni de credinţe false şi iluzii, care le răpesc puterea de autodeterminare.

Isus a fost o ameninţare la adresa ordinii sociale din vremea în care a trăit. Prin ceea ce le spunea oamenilor şi, pur şi simplu, prin ceea ce radia, el făcea ca structurile de putere să fie văzute aşa cum erau în realitate. Acest lucru a fost insuportabil şi inacceptabil pentru ierarhia de atunci.

Rolul de lucrător pentru Lumină, pe care Isus şi l-a asumat, a fost greu, mai ales pentru mine, Jeshua, fiinţa umană care a acceptat să poarte această energie intensă şi luminoasă. Eu, Jeshua, am fost adumbrit de forţa prezenţei lui Isus, prezenţa viitorului meu sine! Deşi m-a umplut cu mari intuiţii, iubire şi inspiraţie, a fost o adevărată provocare din punct de vedere fizic să port sau să „susţin” energia lui. Nu prea reuşeam să integrez energia lui în fiinţa mea fizică – celulele din trupul meu nu erau încă pregătite pentru asta – aşa că, la nivel fizic, corpul meu s-a epuizat, din cauza acestor energii intense de Lumină.

În afară de aspectul fizic, manifestarea energiei Cristice îmi crea şi o povară psihologică. Suportam cu greu să văd cum natura energiei Cristice este frecvent neînţeleasă, chiar şi de cei mai apropiaţi prieteni sau „discipoli” ai mei. Ca om ce eram, uneori deveneam disperat şi mă îndoiam de valoarea aventurii pe care o întreprindeam. Simţeam că lumea nu era pregătită pentru energia Cristică. Simţeam că nu era recunoscută în esenţa ei. Isus a fost cu adevărat un pionier al vremii sale.

< Sus >

Rezultatele venirii lui Isus pe Pământ

Prin venirea lui Isus pe Pământ, a fost plantată o sămânţă. Era sămânţa energiei Cristice. Oamenii erau mişcaţi de ceea ce spuneam şi făcam şi, în mod inconştient, la nivelul sufletului, recunoşteau energia Cristică. În adâncul sufletelor, li se trezea o amintire. Ceva era atins şi pus în acţiune.

La suprafaţă, după cum se putea vedea şi simţi în lumea fizică, venirea mea a creat multă agitaţie. În virtutea legii dualităţii, puternica infuzie de Lumină creează o reacţie puternică din partea întunericului. Asta-i o simplă chestiune de logică. Lumina este provocatoare. Ea vrea să spargă structurile de putere şi să elibereze energiile întemniţate. Întunericul este energia care vrea să suprime şi să controleze. Aşadar, aceste două energii au interese opuse. Acolo unde una câştigă putere, cealaltă va riposta pentru a se apăra şi a-şi recăpăta echilibrul. Astfel, venirea mea pe Pământ a iniţiat, de asemenea, multe lupte şi violenţe, ca o contrareacţie la Lumina pe care am venit să o răspândesc.

Persecuţia urmaşilor mei, primii creştini, este un exemplu al acestei reacţii violente. Dar nici creştinii înşişi, fondatorii Bisericii, nu s-au ferit de violenţă în dorinţa lor de a răspândi învăţăturile mele. Gândiţi-vă la cruciade şi la Inchiziţie. În numele lui Cristos au fost săvârşite cele mai barbare fapte întunecate, atât de către creştini, cât şi de către necreştini.

Maeştrii Luminii, care au decis să mă trimită ca emisar pe Pământ, erau conştienţi de faptul că energia intensă şi fără precedent a lui Isus ar putea să provoace reacţii puternice ale întunericului. Isus a pătruns în atmosfera Pământului ca o cometă. A fost un fel de măsură de urgenţă a sferelor de Lumină, acele energii profund preocupate de Pământ şi de locuitorii săi. A fost o ultimă încercare de a schimba direcţia spre care se îndrepta Pământul, o modalitate de a întrerupe ciclurile de ignoranţă şi distrugere care se tot repetau.

Rezultatele au fost ambigue. Pe de o parte, lumina lui Isus a provocat mult întuneric ca reacţie contrară. Pe de altă parte, sămânţa conştiinţei Cristice a fost plantată în inimile unui număr de oameni. Un motiv important al venirii mele a fost acela de a trezi sufletele lucrătorilor pentru Lumină de pe Pământ. (A se vedea prima parte a acestei cărţi pentru o explicaţie a noţiunii de lucrător pentru Lumină). Aceştia erau cei mai sensibili şi mai receptivi la energia mea, deşi mulţi se pierduseră şi ei în densitatea şi întunericul planului terestru. Lucrătorii pentru Lumină sunt, de fapt, emisari ai Luminii cu aceeaşi misiune ca şi Isus. Diferenţa este că, în încarnarea lor într-un corp fizic, ei sunt mai puţin conectaţi la Sinele lor divin mai vast decât am fost eu. Ei sunt mai supuşi poverilor karmice şi iluziilor din planul terestru. Sunt mai legaţi de trecut. Odată cu încarnarea lui Isus, s-a întâmplat ceva special. Isus nu purta nicio povară karmică din trecut şi, prin urmare, putea să păstreze mai uşor legătura cu divinitatea sa. El a venit aici într-un mod oarecum artificial, o prezenţă din viitor, fiind şi aici, şi acolo în acelaşi timp.

Conştiinţa fiinţelor de Lumină care au decis împreună să introducă energia lui Isus în realitatea terestră în acel moment nu era perfectă şi atotştiutoare. Orice fiinţă conştientă se află într-un permanent proces de dezvoltare şi de înţelegere de sine. În rândul oamenilor, există o credinţă persistentă că totul ar fi predestinat de un plan divin; la baza acestei credinţe se află noţiunea unui Dumnezeu dominant şi omniscient. Această noţiune este falsă. Nu există nicio predestinare de către o forţă exterioară. Există doar probabilităţi, care sunt rezultatul unor alegeri interioare pe care le faceţi voi înşivă. Venirea mea pe Pământ s-a bazat pe o decizie luată de o energie colectivă de Lumină, din care făcea parte şi Isus. A fost o decizie care a implicat riscuri şi un rezultat imprevizibil.

Energia colectivă de Lumină despre care vorbesc este un tărâm angelic profund legat de umanitate şi de Pământ, deoarece a ajutat la crearea oamenilor şi a Pământului. De fapt, şi voi faceţi parte dintre ei şi nu sunteţi deloc separaţi de ei, dar noi vorbim acum la modul multidimensional, adică la un nivel de conştiinţă din afara cadrului vostru de timp liniar. Într-o altă dimensiune sau cadru de timp, voi sunteţi chiar aceşti îngeri care alcătuiesc sferele de Lumină din care Isus a coborât pe Pământ. (Citiţi ultimul capitol din seria Lucrătorul pentru Lumină („Sinele de lumină”) pentru o explicaţie detaliată a multidimensionalităţii şi a naturii voastre angelice). Voi – lucrătorii pentru Lumină – sunteţi mult mai interconectaţi cu „evenimentul Isus” decât bănuiţi, această infuzie de energie Cristică pe Pământ. A fost, într-o oarecare măsură, un efort colectiv la care aţi contribuit cu toţii şi al cărui reprezentant fizic vizibil am fost eu, Jeshua.

Mesajul meu a fost că energia Cristică este prezentă în toate fiinţele umane ca o sămânţă. Dacă mă priviţi ca pe un fel de autoritate, înseamnă că aţi înţeles greşit mesajul meu.

Am dorit şi încă doresc să vă invit să credeţi în voi înşivă, să găsiţi adevărul în inima voastră şi să nu credeţi în nicio autoritate din afara voastră.

În mod ironic, religia creştină oficială m-a plasat în afara realităţii voastre, ca o figură autoritativă căreia să vă închinaţi şi să vă supuneţi. Acest lucru este exact opusul a ceea ce am intenţionat. Am intenţionat să vă demonstrez că puteţi fi şi voi înşivă un Cristos viu.

Vă cer acum să îl recunoaşteţi pe Cristos din interiorul vostru şi să îmi redaţi caracterul uman. Eu sunt Jeshua, om din carne şi oase, şi un adevărat prieten şi frate pentru voi toţi.

< Sus >

Traducere de Răzvan A. Petre
28 februarie 2022