<  Cuprins "Channeling cu Jeshua"


Lucrătorul pentru Lumină (I)

Capitolul "Lucrătorul pentru Lumină I" din cartea dictată Pamelei Kribbe de către Spiritul lui Jeshua (Isus Cristos) „The Jeshua Channelings” (Channeling cu Jeshua).

Identitatea Lucrătorului pentru Lumină | Observaţie despre noţiunea de „lucrător pentru Lumină” | Rădăcinile istorice ale lucrătorilor pentru Lumină | Caracteristicile psihologice ale lucrătorilor de lumină | Rătăcirea: capcana lucrătorului pentru Lumină

lightworker

Identitatea Lucrătorului pentru Lumină

Lucrătorii pentru Lumină sunt suflete care poartă în ele o puternică dorinţă de a răspândi pe Pământ Lumina – cunoaştere, libertate şi iubire de sine. Ei simt că aceasta este misiunea lor. Sunt adesea atraşi de spiritualitate şi de o muncă vindecătoare de un fel sau altul.

Din cauza misiunii lor profund resimţite, lucrătorii pentru Lumină se simt adesea diferiţi de ceilalţi oameni. Punându-le tot felul de obstacole în cale, viaţa îi provoacă să îşi găsească propria cale. Lucrătorii pentru Lumină sunt aproape întotdeauna indivizi solitari, care nu se încadrează în structuri sociale fixe.

< Sus >

Observaţie privind noţiunea de „lucrător pentru Lumină”

Cuvântul „lucrător pentru Lumină” poate provoca neînţelegeri, deoarece separă un anumit grup de suflete de restul. Poate fi interpretat ca o sugestie că acest grup particular ar fi cumva superior celorlalţi, adică celor care „nu lucrează pentru Lumină”. Această abordare este în contradicţie cu însăşi natura şi intenţia lucrării pentru Lumină. Haide să precizăm pe scurt unde este greşeala.

În primul rând, pretenţia de superioritate este, în general, dovada ignoranţei. Ea vă blochează evoluţia către o conştiinţă liberă şi iubitoare. În al doilea rând, lucrătorii pentru Lumină nu sunt „mai buni” sau „superiori” altcuiva. Pur şi simplu, au o istorie diferită faţă de cei care nu aparţin acestui grup. Din cauza acestei istorii proprii, pe care o vom discuta mai jos, ei au anumite caracteristici psihologice care îi disting ca grup. În al treilea rând, orice suflet devine un lucrător pentru Lumină într-o anumită etapă a evoluţiei sale, aşa că eticheta de „lucrător pentru Lumină” nu este rezervată unui număr limitat de suflete.

Motivul pentru care folosim expresia de „lucrător pentru Lumină”, în ciuda posibilelor neînţelegeri, este că trezeşte în voi asociaţii şi amintiri care vă ajută să vă amintiţi. De asemenea mai există şi o raţiune practică, fiindcă este un termen frecvent folosit în literatura spirituală actuală.

< Sus >

Rădăcinile istorice ale lucrătorilor pentru Lumină

Lucrătorii pentru Lumină au capacitatea de a atinge trezirea spirituală mai repede decât alţi oameni. Ei poartă seminţele interioare pentru o trezire spirituală rapidă. În această privinţă, ei par a fi mai rapizi decât majoritatea oamenilor, dacă au acestă intenţie. Repet, asta nu se datorează faptului că lucrătorii pentru Lumină ar fi în vreun fel suflete „mai bune” sau „mai înalte”. Totuşi, sunt ceva mai bătrâne decât majoritatea sufletelor încarnate în prezent pe Pământ. Această vârstă mai mare ar trebui înţeleasă mai degrabă în termeni de experienţă decât de timp.

Lucrătorii pentru Lumină au atins un anumit stadiu de iluminare înainte de a se încarna pe Pământ şi a-şi începe misiunea. Ei aleg în mod conştient să intre în „roata karmică a vieţii” şi să experimenteze toate formele de confuzie şi iluzie care o însoţesc.

Fac aceasta pentru a înţelege pe deplin „experienţa Pământului”. Asta le va permite să îşi îndeplinească misiunea. Numai trecând ei înşişi prin toate etapele ignoranţei şi ale iluziei vor căpăta, în cele din urmă, instrumentele necesare pentru a-i ajuta şi pe alţii să atingă o stare de fericire şi iluminare adevărată.

De ce îşi asumă lucrătorii pentru Lumină această misiune sinceră de a ajuta umanitatea, riscând astfel să se piardă pentru veacuri întregi în densitatea şi confuzia vieţii pământeşti? Aceasta este o chestiune pe care o vom aborda pe larg mai jos. Deocamdată, vom spune că are de-a face cu o karmă de tip galactic. Lucrătorii pentru Lumină existau pe Pământ în ajunul naşterii omenirii. Ei au luat parte la crearea omului. Sunt nişte co-creatori ai umanităţii. În procesul de creaţie, ei au luat decizii şi au acţionat în moduri pe care au ajuns să le regrete profund ulterior. Ei sunt pregătiţi acum a se revanşa pentru deciziile lor de atunci.

Înainte de a intra în această istorie, vom numi câteva caracteristici ale sufletelor lucrătorilor pentru Lumină, care în general îi deosebesc de ceilalţi oameni. Aceste trăsături psihologice nu aparţin doar lucrătorilor pentru Lumină şi nu toţi lucrătorii pentru Lumină le vor recunoaşte în ei pe toate. Prin întocmirea acestei liste, dorim doar să oferim o schiţă a identităţii psihologice a lucrătorului pentru Lumină. În privinţa acestor caracteristici, comportamentul exterior are mai puţină importanţă decât motivaţia interioară sau intenţia. Ceea ce simţiţi în interior este mai important decât ceea ce arătaţi la exterior.

< Sus >

Caracteristicile psihologice ale lucrătorilor de lumină

• Încă de la începutul vieţii, se simt a fi diferiţi. De cele mai multe ori, se simt izolaţi de ceilalţi, singuri şi neînţeleşi. Vor deveni adesea individualişti şi vor trebui să îşi găsească propria cale în viaţă.

• Au dificultăţi în a se adapta la locurile de muncă tradiţionale şi/sau din structurile organizaţionale. Lucrătorii pentru Lumină sunt în mod firesc anti-autoritari, ceea ce înseamnă că se opun în mod natural deciziilor sau valorilor bazate exclusiv pe putere sau ierarhie. Această trăsătură anti-autoritară este prezentă, chiar dacă par timizi. Ea este legată de însăşi esenţa misiunii lor aici, pe Pământ.

• Lucrătorii pentru Lumină se simt chemaţi să ajute oamenii în calitate de terapeuţi sau de învăţători. Ei ar putea fi psihologi, vindecători, profesori, asistente medicale etc. Chiar şi când profesia lor nu are ca obiect ajutorarea oamenilor în mod direct, intenţia lor de a contribui la binele superior al umanităţii este vădită.

• Viziunea lor asupra vieţii este nuanţată de percepţia spirituală că toate lucrurile sunt interconectate. În mod conştient sau subconştient, poartă în ei amintiri din sferele de Lumină nepământeşti. Din când în când, le poate fi dor de aceste sfere şi se pot simţi ca nişte străini pe Pământ.

• Aceştia onorează şi respectă profund viaţa, arătând adesea afecţiune pentru animale şi o preocupare pentru mediul înconjurător. Distrugerea unor părţi din regnul animal şi vegetal de pe Pământ prin acţiunile oamenilor le trezeşte sentimente adânci de durere şi jale.

• Sunt buni la suflet, sensibili şi empatici. Pot avea probleme în faţa unui comportament agresiv şi, în general, au dificultăţi în a se apăra singuri. Pot fi visători, naivi sau extrem de idealişti, precum şi nu prea cu picioarele pe pământ. Din cauză că preiau cu uşurinţă emoţiile şi stările de spirit negative ale oamenilor din jur, este important pentru ei să rămână singuri în mod regulat. Acest lucru le permite să facă distincţie dintre sentimentele proprii şi ale celorlalţi. Au nevoie de timp petrecut în singurătate pentru a intra în legătură cu propria fiinţă şi cu Mama Pământ.

• Ei au trăit pe Pământ multe vieţi în care au fost profund implicaţi în spiritualitate şi/sau religie. Au fost prezenţi în număr covârşitor în vechile ordine religioase din trecut ca şi călugări, călugăriţe, pustnici, clarvăzători, vrăjitoare, şamani, preoţi, preotese etc. Ei erau cei care făceau legătura dintre vizibil şi invizibil, dintre cotidianul vieţii pământeşti şi tărâmurile misterioase ale vieţii de după moarte, domeniile lui Dumnezeu şi ale spiritelor bune şi rele. Pentru că îndeplineau acest rol, erau adesea respinşi şi persecutaţi. Mulţi dintre voi aţi fost arşi pe rug pentru darurile voastre spirituale. Traumele persecuţiei au lăsat urme adânci în memoria sufletului. Acest lucru se poate manifesta în prezent ca o teamă de a veni complet cu picioarele pe pământ, adică o teamă de a fi cu adevărat prezenţi, deoarece vă amintiţi că aţi fost agresaţi brutal pentru ceea ce eraţi.

< Sus >

Rătăcirea: capcana lucrătorului pentru Lumină

Lucrătorii pentru Lumină pot fi prinşi în aceleaşi stări de ignoranţă şi iluzie ca oricine altcineva. Deşi au un alt punct de plecare, capacitatea lor de a depăşi frica şi iluzia pentru a atinge iluminarea poate fi blocată de mulţi factori. (Prin iluminare, înţelegem starea în care vă daţi seama că sunteţi, în esenţă, din Lumină, capabili să alegeţi Lumina în orice moment).

Unul din factorii care blochează calea spre iluminare este faptul că lucrătorii pentru Lumină poartă o povară karmică grea, care îi poate rătăci pentru o perioadă destul de lungă de timp. Aşa cum am afirmat mai devreme, această povară karmică este legată de deciziile pe care le-au luat cândva în ceea ce priveşte omenirea incipientă. Aceste decizii au fost, în esenţă, lipsite de respect faţă de viaţă (vom vorbi despre acest lucru mai târziu în acest capitol). Toţi lucrătorii pentru Lumină care trăiesc acum doresc să-şi îndrepte unele dintre greşelile trecutului şi să repare şi să preţuiască ceea ce s-a distrus din cauza acelor greşeli.

Atunci când lucrătorii pentru Lumină se vor debarasa de povara lor karmică, ceea ce înseamnă să-şi elimine orice poftă de putere, ei vor realiza că sunt, în esenţă, fiinţe de Lumină. Acest fapt le va permite să îi ajute şi pe alţii să-şi regăsească adevăratul sine. Dar mai întâi, trebuie să treacă ei înşişi prin acest proces. Iar asta necesită, în general, o mare hotărâre şi perseverenţă. Pentru că societatea îi saturează cu valori şi judecăţi care de multe ori sunt contrare propriilor impulsuri naturale, mulţi lucrători pentru Lumină s-au rătăcit, ajungând să se îndoiască de ei înşişi, să-şi nege fiinţa şi chiar în stări de depresie şi disperare. Iar cauza este că nu se pot adapta la ordinea prestabilită şi ajung la concluzia că trebuie să fie ceva teribil de greşit cu ei înşişi.

Ceea ce trebuie să facă lucrătorii pentru Lumină este să nu mai caute să fie validaţi din exterior – de părinţi, prieteni sau societate. La un moment dat, voi, cei care citiţi aceste rânduri, va trebui să faceţi saltul crucial către adevărata împuternicire, ceea ce înseamnă să credeţi în voi înşivă şi să vă respectaţi cu adevărat şi să acţionaţi în funcţie de înclinaţiile voastre naturale şi de intuiţia voastră.

Vă invităm să faceţi asta şi vă asigurăm că vom fi alături de voi la fiecare pas – aşa cum şi voi veţi fi alături de alţii pe calea lor într-un viitor nu prea îndepărtat.

< Sus >

Traducere de Răzvan A. Petre
4 martie 2022