<  Pagina index Jurgen Ziewe


Panorame din Infinit

Jurgen Ziewe are o dublă calitate: este un talentat artist plastic şi un explorator al planurilor paralele. Combinând cele două mari calităţi, Jurgen, descrie viaţa de apoi cu o fineţe şi claritate remarcabile, ilustraţiile sale ajutându-ne să înţelegem aspecte greu de imaginat. (videoclipul cu dublaj este încorporat la sfârşitul textului).

Prezentare a dimensiunilor non-fizice în care trăim după moarte (videoclip tradus)

Textul videoclipului:

Acestea sunt panoramele infiniturilor noastre. Un documentar despre minte de exploratorul astral Jurgen Ziewe

Am obţinut informaţiile prezentate în acest video prin experienţă directă în sute de călătorii în afara corpului. Se bazează pe observaţii la prima mână.

Realizez experienţele în afara corpului cu o deplină conştiinţă de veghe, uneori cu o claritate ce o depăşeşte cu mult pe cea din planul fizic. Facultăţile raţionale sunt adesea mai acute şi percepţiile senzoriale pot fi mai bune. Multe dintre aceste observaţii au fost verificate în mod independent şi de alţi călători astrali. Fiecare persoană are o experienţă a realităţii unică şi diferită în această viaţă şi va avea o experienţă unică şi în următoarea.

Acest documentar încearcă să descrie principiile Realităţii mai largi care stă la temelia conştiinţei noastre şi relatează ce vom putea trăi după ce vom muri.

Cărţi de Jurgen Ziewe: "Multidimensional Man" (Omul multidimensional) şi "Vistas of Infinity. How to Enjoy Life When You Are Dead" (Panorame din Infinit. Cum să te bucuri de viaţă când eşti mort)". Cărţile se bazează pe jurnalele cu experienţele mele extracorporale (O.B.E.) ţinute timp de 40 de ani.

Condiţiile în care experienţele au fost notate în jurnal:

- Aveam deplina conştiinţă de veghe.

- Eram conştient de identitatea mea socială.

- Eram conştient de locul unde se află corpul meu fizic (de obicei în pat sau în postură de meditaţie).

- Eram conştient că mă aflu într-o stare modificată de conştiinţă.

Metodele mele de ieşire în afara trupului:

- Meditaţie: Inducerea visării lucide din starea de veghe.

- Meditaţie: Transă profundă (şi iluminare spontană).

- Metoda vibraţiilor (foarte rar).

- Somn: Vis lucid care se transformă în experienţă în afara corpului.

Experienţele extracorporale sunt un mod mai natural de a înţelege profund Marea Conştiinţă decât şedinţele spiritiste cu plăcuţe Ouija.

Dacă vreţi să ştiţi unde veţi merge după ce veţi muri, daţi atenţie viselor voastre! Visele lucide sunt puncte de intrare în stările extracorporale pe timpul somnului. Experienţele extracorporale sunt poarta de intrare într-o Realitate mult mai vastă.

Diferenţa dintre visele lucide şi stările extracorporale:

1) În visele lucide vedem conţinutul propriului subconştient. În experienţele extracorporale vedem cu luciditate realităţi consensuale obiective.

2) Visele lucide, de obicei, urmează o anumită naraţiune. Experienţele extracorporale au loc într-o situaţie spontană, de Aici şi Acum.

3) Visele lucide suprapun realitatea cu elemente fantastice. Experienţele extracorporale duc la dispariţia rapidă a elementelor fanteziste.

< Sus >

VIAŢA DUPĂ MOARTE

 Când trupul fizic moare, lumea noastră interioară devine realitatea noastră exterioară. (citat din cartea „Panorame din Infinit”)

REALITĂŢILE DE DUPĂ MOARTE

În funcţie de starea noastră mentală, aceste ambianţe pot fi paradisiace sau infernale sau intermediare. Există atâtea dimensiuni astrale câte stări mentale şi stări de conştiinţă există. De la cele mai joase şi decăzute... la stări pe care le-am considera „normale”... până la stări de conştiinţă mult mai înalte. Pentru fiecare stare mentală există o dimensiune corespondentă unde vom fi atraşi după ce vom muri. Pentru fiecare stare mentală există o dimensiune corespondentă în planurile: astral, mental, cauzal (mental superior), spiritual şi Realitatea Ultimă.

Corespondenţa dintre stările de conştiinţă şi dimensiunile vibratorii

Planuri si dimensiuni non-fizice

Graficul planurilor şi dimensiunilor non-fizice (tradus de R.P.)

[Sinteza graficului, comentată de traducător: Dimensiunile astrale sunt specifice ego-ului. Dimensiunile mentalo-cauzale sunt specifice minţii extinse fără ego. Dimensiunile spirituale sunt specifice individualităţii supra-mentale. Dincolo de graniţa individualităţii există Realitatea Pură, cu multe alte dimensiuni, încă necunoscute.]

< Sus >

SUB-DIMENSIUNILE INFERIOARE

 Sunt locuite de suflete umane ce se confruntă cu probleme personale negative, care se reflectă în mediul înconjurător. Ambianţele sunt de o varietate infinită, dar corespund întotdeauna stării mentale a acelor oameni. Când starea mentală se schimbă, ambianţa se schimbă şi ea. Multe medii foarte apropiate de nivelul fizic pot apărea foarte cenuşii, pentru că, deseori, sunt create de atmosfera fizică negativă şi gândurile negative ale pământenilor.

Uneori, ne putem chiar aminti unele locuri din visele noastre.

Mediile din dimensiunile inferioare pot fi imense şi extrem de sărace. La nivelurile dimensionale inferioare, energia creativă este mult redusă. Deseori, sufletele nu sunt conştiente de legătura dintre ambient şi starea lor mentală. Există şi sub-nivele mult mai joase decât nivelurile asemănătoare vieţii pe Pământ.

Iată reconstituirea unei experienţe dintr-o călătorie reală într-o dimensiune astrală foarte joasă...

În aceste dimensiuni subterane, sufletele au probleme de personalitate cauzate de ego. Urmăresc numai propriul interes, deseori, în dauna celorlalţi. Tulburările emoţionale se reflectă adesea asupra mediului, prin calitatea vremii şi a atmosferei. Stările mentale inferioare se reflectă în ambianţele urâte. Ca şi pe Pământ, sufletele cu dispoziţii psihice similare se adună împreună. Dimensiunile subterane inferioare sunt pline cu suflete având tulburări grave de personalitate, cum ar fi egoismul şi sociopatia, şi care sunt înlănţuite de urmările faptelor lor negative.

Natura nu judecă. Ea doar ne întoarce efectele pe care le-am creat. Odată ce am pierdut scutul oferit de corpul fizic, devenim expuşi la toate forţele pe care le-am declanşat şi vom simţi efectele lor. (citat din cartea „Panorame din Infinit”)

RELAŢIA CAUZĂ-EFECT

Oamenii sunt supuşi la consecinţele acţiunilor lor trecute. Un ucigaş va resimţi efectele cauzate victimelor sale. Criminalul este supus la toate consecinţele pe care le-a produs altor oameni. Nu există nicio judecată morală la aceste nivele, ci doar mecanismul de feedback al naturii. După moarte, fiecare dintre noi suntem sub influenţa tuturor conştiinţelor afectate de acţiunile noastre. Prin urmare, suferim efectele pe care acţiunile noastre le-au avut asupra altora, ca şi cum ni s-ar întâmpla chiar nouă. Modul cum victimele au suportat trauma emoţională se întoarce la sursa ei... iar trauma se va manifesta sub forma unor entităţi artificiale, creându-i făptaşului o ambianţă de coşmar. În funcţie de gravitatea legăturilor psihologice create, sufletele pot fi captive într-un coşmar ciclic. Frica şi alte emoţii negative pot crea puternice entităţi artificiale, care amplifică chinul.

În cazul unor tulburări de personalitate, unde nu există victime, se creează alte scenarii negative, de genul autopedepsirii. Persoana din imagine este, literalmente, „mâncată” de puternice sentimente de amărăciune.

Ura şi resentimentele pot expedia sufletele în nişte câmpuri de bătălie pe care singuri şi le-au creat. Acolo continuă să se lupte cu manifestările urii lor.

Dar este adevărat şi opusul: Acţiunile pozitive generează efecte pozitive. Acţiunile pozitive cheamă Bunăvoinţa naturii şi elevează conştiinţa. Şi aici apare un feedback, dar pozitiv.

< Sus >

Dimensiunile astralului inferior pământesc arată şi se simt la fel ca Pământul fizic! Atât de mult, încât oamenii s-ar putea să nici nu-şi dea seama că au murit. Pot apare schimbări ale atmosferei. Perioadele de criză de pe Pământ se pot reflecta în modificările vremii pe aceste niveluri apropiate de Pământ. Atmosfera poate varia foarte mult de la un loc la altul... şi se pot manifesta unele anomalii, precum în vise, dar trăite în realitate. În dimensiunile astrale pământeşti, mediul este destul de monoton şi cenuşiu. Locuitorii îşi continuă tendinţele pământeşti. Oamenii îşi urmează stilul de viaţă şi obiceiurile.

Ce fel de locuitori se găsesc în dimensiunile inferioare non-fizice asemănătoare Pământului:

- Proaspăt decedaţi.

- Decedaţi.

- Oameni în starea de vis.

- Călători astrali.

După ce şi-a rezolvat problemele negative, individul este liber să avanseze pe niveluri superioare, unde îşi va satisface dorinţele neîmplinite pe Pământ. Se trezeşte în faţa unor noi posibilităţi şi aventuri. După ce şi-au rezolvat legăturile egotice şi tulburările de personalitate, sufletele încep să-şi manifeste puterile deblocate. Explorează noi lumi şi îşi satisfac dorinţele şi visele neîmplinite.

 

Apoi urcă pe Dimensiunile Intermediare, mult mai bogate şi mai generoase, unde arta şi arhitectura sunt exersate la potenţialul maxim. Acolo există imense oraşe complet inedite. Nicio posibilitate nu rămâne neexplorată. Chiar şi turismul şi distracţiile. Iar aventurile sunt limitate doar de propria imaginaţie.

 

Dimensiunile Superioare se întind la infinit. Nivelurile superioare ne oferă o nouă gamă de emoţii şi experienţe senzoriale inexistente la nivelul fizic. Nivelurile superioare sunt destinate auto-actualizării, aprecierii şi exprimării artei şi frumuseţii. Putem chiar „visa” şi vizita alte locuri, iar apoi să ne trezim în acel vis, descoperind că este o realitate. Putem să găsim sanctuarii destinate meditaţiei... şi să contemplăm frumuseţile unei naturi total necunoscute.

< Sus >

SUPRA-DIMENSIUNILE (Planurile mentale)

Aici se poate intra numai după ce am renunţat complet la ego şi la ataşamentele sale. La primul contact, am putea avea impresia că ne deplasăm printre nori sau o ceaţă colorată, care este energia mentală nemanifestată. De aici a apărut ideea că „Raiul se află în cer, deasupra norilor”. Dar asta-i abia intrarea, iar în curând ni se deschide în faţa ochilor o lume de neînchipuită abundenţă şi bogăţie, unde orice gând pozitiv şi imaginaţie devine o realitate tangibilă.

O STARE FĂRĂ DE EGO

Nu există nimic negativ, doar variaţiuni ale bucuriei. Orice îţi imaginezi devine realitate... Conştiinţa ne deschide accesul la o infinitate de lumi... şi universuri paralele. Conştiinţa experimentează o varietate infinită de lumi. Niciuna dintre aceste lumi nu are vreo caracteristică negativă precum are universul fizic. Ele pot începe ca emanaţii de sunete, iar apoi să evolueze... în ceva complet nou. Generarea noilor lumi se face pe baza sunetelor şi urmează un tipar de fractal. Procesul creativ nu este doar mecanic şi poate fi influenţat de inteligenţele superioare. Sunetul este o componentă intrinsecă a formelor şi culorilor. Fiecare lume are o amprentă sonoră distinctă... şi poate avea propriile sale legi fizice şi forme de viaţă unice. Lumile au un ciclu de evoluţie şi pot fi rapid absorbite înapoi în materia supra-dimensiunii respective. Sunetul este componenta primordială a creaţiei.

SUNETUL ŞI FORMELE-GÂND

Fiecare gând are formă, culoare, sunet şi mişcare.

Când o contemplăm, o „civilizaţie” ar putea arăta aşa. Iar „devotamentul pentru familie” ar putea arăta aşa. „A-i inspira pe alţii” ar putea arăta aşa. Sau aşa. „Noi începuturi”. Muzică materializată – O simfonie ar putea arăta aşa. Sau aşa. O înşiruire de note muzicale ar putea arăta aşa. Ideologiile şi filosofiile pot avea forme-gând foarte complexe. Ca şi ideologiile şi filosofiile, religiile sunt, de asemenea, forme-gând complexe... şi nu-i nevoie să fie abstracte.

Totuşi, imediat ce aceste gânduri îşi pierd puritatea, ele acumulează materie mai grosieră, care le face să se manifeste în dimensiunile inferioare, adică în Lumea Astrală.

De pildă, un gând pur poate începe în Supra-Dimensiuni aşa... şi să se materializeze în Planul Astral aşa.

MEDII CONSENSUALE

Zone vaste co-create de sufletele umane în beneficiul tuturor. Există oraşe imense, „tradiţionale”... precum şi netradiţionale, în diverse aranjamente şi având diferite funcţii.

Exemplu: „Oraşul Lotus”. Unele oraşe nu seamănă deloc a oraşe, ci sunt un conglomerat de gânduri gigantice. Locuinţe individuale... cu parcuri şi grădini. Atmosfera se schimbă în acord cu bucuriile trăite.

 

Cele mai înalte Dimensiuni. AJUNGEM ACASĂ

Atmosfera este foarte strălucitoare şi limpede, dar lumina este blândă. Din fiecare obiect şi atom radiază Iubirea. Uneori intrăm în această dimensiune printr-un tunel de lumină. Experienţele întoarcerii „Acasă” sunt însoţite de extaz şi iluminare. Conştiinţa trăieşte o transformare totală atunci când intră în Conştiinţa cosmică. Capătă o nouă identitate universală, este starea în care conştiinţa nu simte nicio separare de obiectul pe care îl percepe. Lăsând în urmă orice forme şi intrând în Conştiinţa pură, cuvintele, gândurile şi imaginile nu mai au importanţă. Viaţa se desfăşoară pe un nivel complet nou, incomparabil cu ceea ce se întâmpla în Supra-dimensiuni. Aceasta pare a fi cea mai înaltă stare a conştiinţei umane, dar ar putea fi abia cel mai de jos nivel al unei mult mai înalte Conştiinţe Divine.

Să fim bucuroşi că suntem făcuţi cu toţii din aceeaşi esenţă şi că, într-o bună zi, ne vom întoarce acasă la Sursa noastră, a tuturor!

www.multidimensionalman.com

Jurgen Ziewe – 2017

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
30 septembrie 2021

Panorame din Infinit from Spiritus

Traducerea de mai sus provine din canalul YouTube al lui Jürgen Ziewe , videoclipul "Vistas of Infinity - The far Reaches of Consciousness" publicat de autor pe 4 mai 2017. Lectura traducerii (dublajul): vocea Microsoft-Alina.