<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


LARVELE ŞI FANTASMELE

Citate din cartea "Iniţiere în hermetism" de Franz Bardon
comentate de Răzvan Petre

Cartea "Iniţiere în hermetism" de Franz Bardon este un îndrumar practic pentru a deveni un magician, ocultist, ezoterist, iniţiat, supraom. Intenţia este una, dar drumul până la realizare este lung şi dificil. Totuşi, foarte interesant şi util pentru oricine este capitolul dedicat puterii minţii de a crea formaţiuni mentale, sau forme-gând.

Gândurile noastre nu sunt ceva abstract, ci obiecte reale într-un spaţiu propriu lor. De aceea, avem o responsabilitate reală în privinţa a ceea ce gândim. Gândurile noastre, mai ales cele înzestrate cu putere emoţională, făuresc o realitate paralelă pe care o ducem cu noi, în aură, şi o manifestăm în jurul nostru. Această a doua fire (i se mai spune şi "obişnuinţă") ne influenţează mai mult decât credem şi deseori suntem sclavii obiceiurilor noastre mentale (numite fixaţii, prejudecăţi, obsesii, superstiţii, sloganuri, îndoctrinări, manii, vicii etc). Vestea bună este că, dacă le conştientizăm, avem posibilitatea să le controlăm, să le eliminăm, să le înlocuim cu gânduri bune, folositoare.

 

«LARVELE

Larvele sunt create de gânduri senzoriale intense, prin matriţa astrală. Acestea nu sunt fiinţe adevărate (dotate cu conştiinţă, în lumea astrală – n.n.), ci învigorează emoţiile şi pasiunile din lumea planului astral inferior. Instinctul lor de auto-conservare le îndeamnă să stea în apropierea acelor oameni care au pasiuni identice, unde vor încerca, direct sau indirect, să provoace acele patimi în om. Aceste fiinţe se hrănesc cu emanaţiile pasiunilor pe care le-au declanşat. Un om copleşit de dorinţe va atrage în jurul său o grămadă de astfel de fiinţe din sfera astralului inferior.

Larvele se nasc de la sine, din cauza unor trăiri psihice intense, indiferent de felul acestora. Cu cât trăirea/excitaţia este mai intensă, cu atât se pierde mai multă substanţă mentală şi cu atât mai puternică, densă şi viabilă devine o astfel de larvă, mai ales în cazul unei repetări regulate a acelei trăiri intense. Aceste formări involuntare de larve în sfera mentală apar la orice om, indiferent dacă el ştie sau nu ştie de existenţa lor.

Dacă excitaţia psihică se stinge, prin neacordarea de atenţie cauzei iritante/neplăcute, o astfel de larvă trece de la sine, se dizolvă şi dispare. Ca urmare, există în sfera mentală o permanentă naştere şi moarte a larvelor produse de excitaţiile psihice, aceasta, bineînţeles, în dauna substanţei mentale a omului. Motivele pot fi diverse: frică, griji, necazuri, ură, tristeţe, invidie etc. Forma pe care o ia o larvă depinde de cauza iritaţiei şi este simbolică. Cel care se pricepe puţin la simbolistică va înţelege că, de exemplu, un gând erotic ia forma unei inimi, unul de ură ia forma unei săgeţi sau fulger etc.

Deşi larvele, aceşti locuitori mentali nedoriţi, nu pot fi văzuţi de un om neantrenat, ele totuşi există, iar un clarvăzător avansat le percepe cu ochiul minţii. La persoanele sensibile sau uşor iritabile, substanţa mentală se desprinde mai uşor şi naşterea larvelor e mai rapidă şi mai intensă. Astfel de persoane îşi dăunează singure în planul sănătăţii, în special la nervi şi intelect, atrăgând şi alte persoane uşor influenţabile în aceeaşi suferinţă. Diversele feluri de psihoze în masă aici îşi au originea.

Este de înţeles că larva devine tot mai puternică cu cât te întorci la motivul iritaţiei psihice şi îi acorzi mai multă atenţie. Dacă o larvă este densă, capătă tendinţa de autocondensare şi se străduieşte să-şi prelungeasca viaţa pe cât se poate. Ea va scormoni cu orice ocazie mintea omului respectiv spre a-i atrage atenţia asupra cauzei iritaţiei, pentru a o reînsufleţi. O astfel de larvă bine hrănită poate deveni fatală unei persoane sensibile şi emotive şi numeroase tulburări psihice sunt rezultatul lor. Mulţi oameni trăiesc cu presupunerea eronată că sunt vânaţi sau distruşi prin magia neagră, în timp ce, de fapt, sunt victimele propriei fantezii, sau mai corect spus, victime ale larvei pe care şi-au creat-o singuri. De obicei, astfel de oameni îşi dau seama de greşeală abia atunci când şi-au părăsit trupul fizic (prin moarte – n.n.). Doar foarte puţine persoane sunt "vânate" prin magie.

Ucenicul într-ale ocultismului va înţelege acum de ce se pune aşa mare preţ pe importanţa introspecţiei, controlul şi stăpânirea gândurilor. Dacă ezoteristul nu-şi poate stăpâni mintea prin voinţă, pe parcursul dezvoltării sale şi-ar putea crea inconştient larve puternice, care mai devreme sau mai târziu i-ar putea fi fatale.»

 

Comentariu

Să luăm aminte la excesele de zel ale Inchiziţiei, ale cărei numeroase victime nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat o psihoză în masă legată de vrăjitoare. O larvă foarte puternică îi bântuia pe aproape toţi oamenii din Evul Mediu, făcând parte din subconştientul colectiv. Frica de demoni şi de slujitorii lor era omniprezentă şi atotputernică, cu greu i te puteai sustrage. Chiar iconografia religioasă, întipărită în mintea credincioşilor, sugera, stimula imaginaţia şi fantasmele despre demoni ca având coarne, coadă, solzi etc. În acel climat psihosocial de teamă, nu ne mai mirăm că ficţiunile erau mai crezute decât realitatea! După cum spune şi Franz Bardon, este un mare avantaj faptul că acele timpuri au apus, iar oamenii nu mai sunt arşi pe rug de vii doar pentru faptul că au un crez "greşit".

Dar să nu ne amăgim, progresul e doar aparent! Astăzi, românii sunt bântuiţi de obsesia vrăjilor, doar că în sens "respectuos". În Bucureşti, capitala "luminată" a ţării, jumătate din populaţie merge la vrăjitoare ca să le facă de rău inamicilor, iar cealaltă jumătate, care nu merge, se teme de vrăjile care, chipurile, li s-ar fi făcut. Superstiţia e prezentă la toate nivelurile sociale, teama nu alege. Şi aşa au ajuns românii sclavii fricii de vrăjitorie, după ce cu greu au scăpat de dictatura ateistă...

 

« FANTASMELE

Deosebirea dintre o larvă şi o fantasmă este aceea că o larvă adoptă, în urma unei iritaţii psihice repetate într-un mod inconştient, o formă corespunzătoare motivului acelei unice sau repetate emoţii, în timp ce fantasma capătă o formă în funcţie de fantezia omului. Exact ca şi larvele, fantasma este întărită, condensată şi viabilă prin repetarea, evocarea unei imagini, indiferent despre ce e vorba. Ea poate deveni aşa de puternică, încât influenţa ei nu se exercită doar în planul mental/astral, ci şi în planul material. Pe baza a două exemple voi descrie această temă mai îndeaproape.

Un exemplu remarcabil este aşa-numita manie de persecuţie.

Unii oameni au fost născuţi cu o privire sumbră sau trăsături dizarmonioase ale feţei, având ca atare aspectul popular al unui "vrăjitor negru", fără să aibă, de fapt, nici cea mai mică cunoştiinţă despre magie. Este suficient ca o persoană influenţabilă să ajungă în contact cu un astfel de tip de om, ca ea să simtă o puternică antipatie faţă de acesta. Dacă tipul mai are şi o comportare deosebită, persoana sensibilă se va gândi imediat că are de-a face cu un "magician negru", făcând astfel primii paşi în autosugestie. Mai devreme sau mai târziu, va păţi mici necazuri, neplăceri din cauze diverse, pe care persoana sensibilă le va pune pe seama omului antipatic. Încet, încet, imaginea lui îi apare în somn, eventual şi peste zi, şi persoana se simte urmărită pas cu pas. Persoana sensibilă caută ajutor, se roagă, întreprinde tot posibilul să scape de sub influenţa rea, poate suferi un şoc nervos, ori se poate îmbolnăvi psihic, sfârşind într-o clinică de boli mintale sau sinucigându-se. În acest ultim caz, fantasma şi-a îndeplinit "misiunea". Cât de mare este însă spaima când spiritul acelui om se convinge în sfera mentală (după moarte – n.n.) că şi-a făcut o foarte reuşită sinucidere magică! Ce tragică şi amară revelaţie!

Bineînţeles că presupusul om "rău" nu are nici o idee despre cele petrecute, el fiind, de fapt, doar un pretext în realizarea scopului. Faţa lui, aşa zisele trăsături tipic diavoleşti, comportarea sa ciudată nu au fost decât modelul, şablonul după care persoana sensibilă şi-a creat singură o fiinţă distrugătoare, o fantasmă căreia i-a căzut victimă în final. Astfel de cazuri se întamplă mai des decât ne imaginăm, la unele persoane mai repede, la altele mai încet. Dacă unei astfel de persoane i se spune purul adevăr, desigur că nu-l va crede, deoarece fantasma se străduieşte în modurile cele mai rafinate să nu-şi piardă victima.

Acum urmează al doilea exemplu, cu acelaşi procedeu, dar cu un alt motiv. E vorba aici de o fantasmă de tip erotic.

Aceasta ia naştere de la un portret, un corp frumos al unei persoane vii, chiar şi o fotografie, un act, un desen pornografic sau orice altceva ce poate stimula poftele carnale şi instinctul sexual, fie că e vorba de o fiinţă feminină sau masculină (poate fi un coleg, o cunoştinţă, o vedetă celebră etc – n.n.). Dacă persoana îndrăgostită nu are posibilitatea să-şi satisfacă dorinţa personală, necesitatea devine tot mai mare, mai intensă şi cu atât mai puternică devine fantasma care se hrăneşte cu aceste dorinţe. La început, ea apare victimei în vis şi îi oferă cele mai frumoase trăiri de dragoste. Mai târziu, stimulează dorinţa sexuală şi o lasă să îndeplinească cu ea actul sexual în vis. Cu timpul, victima îşi pierde voinţa şi fantasma îl domină. (Sunt cunoscute cazurile când o celebritate este asaltată, urmărită de câte un "fan" înrăit, obsedat de imaginea ei – n.n.) Dacă o astfel de persoană nu are norocul de a întâlni o schimbare în această privinţă sau nu i se explică ce se întâmplă, atunci fantasma poate avea efecte şi mai dezastruoase. Omul devine confuz, îşi pierde pofta de mâncare, nervii sunt iritaţi etc. Fantasma erotică poate adopta, din cauza pornirilor instinctuale nesatisfăcute, diverse forme corporale, îndemnând victima la căi de stimulare artificială a organelor genitale. Multe victime au sfârşit chiar prin sinucidere din cauza dezamăgirilor în dragoste sau pasiunilor nesatisfăcute. În Evul Mediu (ca şi în Kabala evreiască, Arabia preislamică – n.n.) se vorbea mult de astfel de cazuri de vrăjitorie, implicând aşa-numiţii "succubi" şi "incubi". Astfel de plăceri sunt, într-adevăr, periculoase!»

 

Comentariu

Cunoaştem cazuri reale când, din nefericire, o persoană frustrată erotic "face un fix" în privinţa unui individ de sex opus, crezând că acesta îi face avansuri sub forme ascunse, complice. De obicei, persoana nu are curajul să aibă o discuţie sinceră cu celălalt, fiindcă se teme instinctiv de adevăr. Celălalt individ habar nu are de acele scenarii erotice fantasmagorice.

În ziua de azi, pornografia şi exhibiţionismul sexual sunt nelipsite din peisajul mass-media, ba chiar înzestrate cu "virtuţi" închipuite. Ceea ce ieri părea decenţă şi bun-simţ astăzi este hulit drept prejudecată şi înapoiere culturală. În realitate, pornografia generează larve sexuale foarte puternice şi care, mai grav, se răspândesc ca o epidemie. Imaginile explicite transformă sexualitatea în obsesie. Un om normal nu are nevoie de acest gen de stimulări artificiale, ci îşi poate trăi plăcerile sexuale normale în intimitatea cuplului, ca şi strămoşii noştri. Imaginile de sex virtual afectează psihicul, provocând o furtună absolut inutilă organismului şi dăunând preocupărilor obişnuite ale omului. Sexul este plăcerea supremă în lumea animală, dar oamenilor Dumnezeu le-a dat şi alte bucurii superioare, pe care suntem datori şi fericiţi să le cultivăm.

 

Concluzie

Puterea minţii de a crea formaţiuni mentale-energetice poate fi folosită şi în scop pozitiv, benefic, în mod conştient. De exemplu, autosugestia pozitivă, repetată mereu, creează forme-gând care se întâresc cu fiecare repetare şi încep să îşi manifeste forţa de influenţă asupra creatorului şi beneficiarului lor. Omul îşi poate concepe un scenariu favorabil despre viitorul său, pe care să îl hrănească zilnic cu noi detalii imaginate, astfel că această formaţiune mentală îl va ajuta să îşi pună în aplicare planul optimist. De exemplu, scriitorul Pavel Coruţ şi-a stabilit ferm în minte că el va depăşi vârsta de 100 de ani, şi afirmă că acest gând îl ajută să se menţină "verde".

În vizualizările imaginative prescrise în unele tipuri de meditaţii, adeptul este îndemnat să îşi închipuie că se află într-un mediu plăcut (de exemplu, pe o plajă tropicală, sau într-o piramidă de cristal violetă etc), unde se relaxează şi îşi alungă gândurile obsesive şi distructive. Cu fiecare repetare a imaginii respective, ea devine mai clară, mai vie, mai uşor de adus în memorie, iar efectul psihic este mai rapid şi mai pregnant. Nu contează că imaginea este virtuală, căci în plan mental-energetic ea devine un obiect real, de sine stătător dacă este hrănit periodic cu energie mentală.

Desigur, omul trebuie să rămână lucid şi să nu confunde realitatea cu proiecţiile sale. Făurirea unei realităţi în plan mental este un procedeu, o etapă, dar nu întotdeauna se reuşeşte materializarea dorinţelor şi în planul fizic. Unii oameni au o putere mentală mai mare, alţii mai mică, deci şi influenţa gândirii asupra realităţii concrete diferă de la om la om, dar şi în funcţie de obiectivul propus. Trebuie să urmărim a ne păstra echilibrul psihic, prin adaptarea dorinţelor la posibilităţi.

Comentarii de Răzvan Petre,
Braşov, 16 iunie 2011