<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


MODELUL SIMPLIFICAT AL STRUCTURII UNIVERSULUI

(conform ştiinţei spirituale)

Universul funcţionează pe baza triadei fundamentale MATERIE- ENERGIE- INFORMAŢIE. Informaţia comandă materia, iar energia transformă materia. În ultimă instanţă toate trei se reduc la una şi aceeaşi: ENERGIA. Materia este o energie “densificată”, iar informaţia este o energie “rarefiată”, invizibilă. Prin urmare, Universul este format din energie vibraţională cu un spectru continuu şi infinit de “frecvenţe”, de la cele mai grosiere, materiale, până la cele rafinate, imateriale. Energia de ordin superior comandă energia de ordin inferior. Cea mai înaltă vibraţie posibilă aparţine INFORMAŢIEI ABSOLUTE, care poate comanda orice energie din Univers, dar care nu poate fi detectată de pe nici un nivel de energie inferior. Se consideră că această INFORMAŢIE ABSOLUTĂ a generat întregul Univers vibraţional şi o numim DIVINITATE.

Din spectrul tuturor vibraţiilor din Univers am putea delimita trei zone distincte ca “frecvenţă”: 1) domeniul material 2) domeniul energetic; 3) domeniul informaţiei pure (vezi figura de mai jos).

Schema Universului

OMUL este un agregat biologic coordonat de un SPIRIT încarnat în trupul său. La moartea omului spiritul redevine LIBER. SPIRITUL este unitatea inteligentă cea mai avansată din întregul Univers vibraţional. Spiritele diferă între ele prin nivelul energetic de care aparţin (joase, mediocre, înalte). Orice spirit liber (din domeniul 2) poate vedea orice doreşte din domeniul material (1). DIVINITATEA (3), la rândul Său, poate vedea orice doreşte din domeniul energetic (2) sau material (1). Cele trei domenii sunt suprapuse şi simultane. Oamenii, aflându-se în domeniul material (1), nu pot vedea şi utiliza domeniul energetic (2) decât cu unele excepţii. Aceste excepţii sunt studiate ştiinţific de parapsihologie. Similar, nici spiritele libere nu au acces, decât cu unele Excepţii, la realitatea superioară a domeniului informaţional pur, divin (3). O asemenea Excepţie, cunoscută oamenilor, este spiritul lui Isus Hristos.

Prin contribuţia sa benefică la progresul Universului, spiritul îşi purifică vibraţiile şi se apropie de nivelul energetic Divin. Faptele bune ale omului grăbesc cel mai mult evoluţia pozitivă a spiritului respectiv încarnat.

RĂZVAN PETRE

1996