<  Pagina Nondualitate radicală


NONDUALITATEA ÎN MELODII CELEBRE

de Răzvan-Alexandru Petre

Povestea icon  Robot-karaoke icon  Melodia NOTHING’S ALL icon  Melodia HOW SILLY AND HAPPY icon  Melodia PACIFICĂ icon  Arta hibridă OM – A.I. icon  ANIMAŢIE pe tema nondualităţii


«Nimeni nu pune versuri noi în cântece vechi» (Matei 9:17) parafrază

Povestea

Este un obicei firesc ca muzicanţii să interpreteze melodii cunoscute în stilul lor propriu. Rezultatul se numeşte, în jargonul muzical, „cover”. Foarte rar găsiţi însă melodii care să aibă schimbate versurile în limba originală, cu excepţia parodiilor. Cu asta se ocupau brigăzile artistice studenţeşti de pe timpul comunismului.

Dar ce ziceţi de o nouă formă de exprimare artistică în care, peste fundalul orchestral original, suprapunem o voce cu alte versuri, de data asta, nu în scop de distracţie, ci de a transmite un nou mesaj artistic?! Melodia originală ne sugerează o anumită stare sufletească care se doreşte a fi transpusă în nişte versuri mai potrivite, în opinia noastră.

Asta am păţit eu, vizionând un videoclip cu o persoană trezită spiritual (Simcha Lev), care avea inserate câteva secunde muzicale dintr-un hit pop al anilor 1970. Ea simţise că acea melodie rezona, parţial, cu mesajul său nondualist. Asta am simţit şi eu.

Am căutat cele câteva versuri pe internet şi am dat peste melodia pe care n-o mai auzisem niciodată. Desigur că nu avea legătură cu nondualitatea, dar mi-a fulgerat prin minte să o adaptez eu la noile idei. Şi aşa am realizat o nouă versiune în limba originală (engleză), cu aportul unei voci sintetizate. Practic, este o nouă expresie artistică, ce beneficiază atât de calitatea foarte bună a muzicii originale, cât şi de o profunzime spirituală neaşteptată pentru o melodie pop.

De acum înainte, „the sky is the limit”, cum spun englezii. Găseşte o melodie de suflet, pune-i versurile proprii şi ai devenit coautor. Cineva ar putea chiar iniţia concursuri de karaoke next-level, în care competitorii îşi prezintă propriile creaţii literare pe hit-uri vechi. În fond, Bob Dylan a primit în 2016 premiul Nobel pentru versuri, nu pentru muzica cântecelor sale...

În final, am obţinut o expresie artistică hibridă ***. Vă prezint produsul artistic mai jos. Am simţit imboldul să-l fac şi l-am făcut, şi gata. Mai departe, voi veţi decide dacă este o creaţie umană frumoasă sau un karaoke al unui robot care a luat-o razna.

Notă: În cazul traducerilor unor melodii străine, efortul poeţilor este similar, traducerea fiind un act creator în sine. Am scris un articol dedicat acestei chestiuni, intitulat „Traduceri de texte muzicale”.

Salt direct la videoclipul „Nothing’s All”

< Sus >

Tutorial robot-karaoke

Pentru cei care simt fiorul creator, vă prezint un scurt tutorial cum puteţi realiza şi voi ceva similar.

1. Scrieţi sau tipăriţi versurile cântecului original şi înlocuiţi-le cu noile voastre versuri, silabă cu silabă.

2. Găsiţi un fişier audio mp3 instrumental fie de la o versiune pentru karaoke, fie eliminând vocea din melodia originală printr-un site de pe internet (voice remover).

3. Găsiţi pe internet un fişier midi cu linia melodică respectivă şi importaţi-l în programul gratuit Musescore. Dacă nu-l găsiţi, creaţi voi înşivă linia melodică de la zero. Este important să ajustaţi precis tempo-ul (bpm sau numărul de pătrimi pe minut) după varianta originală instrumentală (eventual, transpuneţi melodia în tonalitatea originală).

4. Importaţi în programul Synthesizer V Studio fişierul midi cu melodia şi folosiţi vocea sintetizată Eleanor în varianta de limbă engleză pentru a cânta versurile voastre. Apoi exportaţi rezultatul într-un fişier mp3 (folosind programul gratuit Audacity).

5. Tot în Audacity, suprapuneţi cele două fişiere mp3 (Eleanor şi orchestra), apoi aliniaţi perfect fragmentele vocale cu acompaniamentul. În final, exportaţi fişierul mp3 rezultat.

NOTĂ: O voce sintetizată de calitate muzicală mai bună şi cu care se lucrează mai uşor într-un DAW este plug-in-ul Emvoice.

< Sus >

NOTHING’S ALL

Melodia originală se numeşte „Nothing Rhymed”, un hit al anului 1971, compus şi interpretat de Gilbert O’Sullivan.

Iată etapele şi elementele creative pentru melodia intitulată „Nothing’s All”:

Nothing's All 

Nimicul este Totul

1. In the day I was robbed by those rascals
I wake up in the hospital bed
While an angel so bright
Takes my pain with its light
I’m in heaven and happy instead

2. And as huge is the scale of creation
Or as small are the beings of dust
It’s a joke or a game
Playing tricks in the brain
Or a day-dream that’s fueled by trust

Bridge1:
And thoughts come inside me
and sorrow surround me:
“You’ll never get too much above”
But I cover the noise
With my small inner voice:
“It’s all love”

3. In the moment of truth I’m bewildered
Finding all that I’ve known is a lie
And I’m begging same grace
For the whole human race
But there’s no one to whom can apply

Chorus1:
Nothing old, nothing new, nothing missing
Nothing gained, nothing still-born or lost
Nothing other than This
Nothing stronger than peace
Nothing you have to hide
Nothing wrong, nothing right
Nothing lacking worldwide
There’s no you, there’s no I
There’s no one in control
There’s no time, there’s no soul
Nothing’s All

Bridge2:
This Being inside me
Could never deny me
The dream to believe I could choose
And this pleasure I get
From, say, winning a bet
Is to lose

Chorus2:
Nothing good, nothing bad, nothing missing…
1. În ziua când m-au jefuit ticăloşii ăia
Mă trezesc în patul de spital
Când un înger atât de strălucitor
Îmi ia durerea cu lumina sa
Şi, în schimb, mă găsesc în rai, fericit.

2. Pe cât de mare este scara creaţiei
sau pe cât de mici sunt fiinţele de praf
Totul e o glumă sau un joc
Ce joacă feste în creier
Sau un convingător vis cu ochii deschişi


Îmi vin tot felul de gânduri
care mă înconjoară cu tristeţe:
"Nu vei ajunge niciodată prea sus"
Dar le acopăr zgomotul
cu mica voce lăuntrică:
"Totul e iubire"

3. În clipa adevărului sunt uluit
Descoperind că tot ce ştiam e o minciună
Şi implor aceeaşi graţie
pentru întreaga rasă omenească
Dar nu există nimeni căruia să i se aplice.

Refren:
Nimic vechi, nimic nou, nimic nu lipseşte
Nimic câştigat, nimic eşuat sau pierdut
Nimic altceva decât Asta
Nimic mai puternic decât pacea
Nimic ce ar trebui ascuns
Nimic greşit, nimic corect
Nimic nu lipseşte nicăieri
Nu există tu, nu există eu
Nimeni nu controlează nimic
Nu există timp, nu există suflet
Nimicul este Totul


Această Fiinţă lăuntrică
N-ar fi putut vreodată să-mi refuze
Visul de a crede că am o voinţă liberă.
Şi simt această plăcere,
de pildă, la câştigarea unui pariu,
De a pierde.

Refren:
Nimic bun, nimic rău, nimic nu lipseşte

2. Sursa fişierului audio instrumental

3. Fişierul midi cu linia melodică l-am găsit în baza de date musescore.com şi l-am copiat manual, notă cu notă, în programul Musescore. A rezultat fişierul Nothing's All.mscz, care poate fi audiat şi online pe musescore.com. Iată şi partitura Nothing's All.pdf

4. Fişierul audio final: Nothing's All.mp3

5. La varianta video pentru YouTube, am folosit programul de editare video VSDC pentru a adăuga versurile în stil karaoke. (19 aug 2022)

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=xRJiSRE1KYw

< Sus >

HOW SILLY AND HAPPY

Am creat noi versuri în ton cu nondualitatea pentru melodia „She's always a woman”, un hit al anului 1978, compus şi interpretat de Billy Joel.

Iată etapele şi elementele creative pentru melodia intitulată „How Silly and Happy”:

How Silly and Happy 

Cât de prostuţ şi fericit

1. You’re ambitious and fast, you aim only highs
But I cherish my minutes in counter-clockwise
They say Chariots of Fire’s a film you must see
It shows an example of how silly and happy to be

2. And you’re fighting to win and to make a career
But I’m spending my time as a proud volunteer
If only a person that’s none can be free
How can you tell me darling how silly and happy I be?!

Chorus:
Oh, in the sky birds don’t sow *
Neither reap, they just flow
Life takes care of its own
I like to sing and to dance
Paint or sit in a trance
Make some poems, unknown

3. And they say all your troubles will end in the grave
But I’m already dead and have nothing to save
If only your body were empty of a “me”
You would have no free will of how silly and happy you be

Chorus:
Oh, in the sky birds don’t sow *
Neither reap, they just flow
Life takes care of its own
I like to sing and to dance
Paint or sit in a trance
Make some poems, unknown

4. You believe you are grounded and guided by news
But if you think it’s all clear, you are simply confused
If you’re lucky enough to dissolve in this This
Then you’ll maybe discover
how silly and happy and timeless a non-person is
--------------

* «Look at the birds of the air; they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them.» (Mathew 6.26)
1. Tu eşti iute şi ambiţios, ţinteşti numai sus
Dar eu îmi preţuiesc minutele în sens anti-orar
Se spune că Chariots of Fire este un film care trebuie văzut
Arată un exemplu de cât de prostuţ şi fericit poţi fi

2. Tu lupţi ca să câştigi şi să-ţi faci o carieră
Dar eu îmi petrec timpul ca un vajnic voluntar
Dacă poate fi liberă doar persoana care nu există
Cum atunci, dragă, îmi spui tu cât de prostuţ şi fericit să fiu?!

Refren:
O, păsările cerului nu sădesc *
Şi nici nu culeg recolta, doar plutesc
Viaţa are grijă singură de ea
Îmi place să cânt şi să dansez
Să pictez sau să intru în transă
Să scriu poezii, neştiut de nimeni

3. Se spune că toate necazurile se sfârşesc în mormânt
Dar eu sunt deja mort şi n-am nimic de pierdut sau câştigat
Dacă trupul tău nu ar mai avea un “eu”
N-ai avea liber-arbitru cât de prostuţ sau fericit să fii

Refren:
O, păsările cerului nu sădesc *
Şi nici nu culeg recolta, doar plutesc
Viaţa are grijă singură de ea
Îmi place să cânt şi să dansez
Să pictez sau să intru în transă
Să scriu poezii, neştiut de nimeni

4. Crezi că eşti cu picioarele pe pământ şi bine informat
Dar dacă ai impresia că totu-i clar, eşti doar confuz
Dacă vei fi destul de norocos să te dizolvi în Asta
Poate că atunci vei descoperi cât de prostuţă şi fericită şi în afara timpului este o “non-persoană”
--------------

* «Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru Ceresc le hrăneşte.» (Matei 6.26)

2. Sursa fişierului audio instrumental

3. Fişierul midi cu linia melodică l-am găsit în baza de date musescore.com şi l-am copiat în programul Musescore. A rezultat fişierul How silly and happy.mscz, care poate fi audiat şi online pe musescore.com. Iată şi partitura How silly and happy.pdf

4. Fişierul audio final: How silly and happy.mp3

5. Am folosit programul de editare video VSDC pentru a combina muzica cu imagini şi secvenţe video de pe internet pentru a obţine videoclipul de mai jos. (2 sep 2022)

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=Ob-h1j5YIgw

< Sus >

PACIFICĂ

Prima melodie a mea interpretată de vocea sintetică Eleanor se numeşte "PACIFICĂ", fiind cântată în limba română. Am compus-o încă din 1986, pentru voce şi chitară, am orchestrat-o în 2014 cu programul online Noteflight şi am refăcut-o cu Musescore în 2021.

În piaţa desenelor anime din Japonia, China şi Coreea sunt în mare vogă melodiile interpretate de personaje anime. Vocile lor sunt sintetizate, bazate pe samples şi AI. Am găsit pe internet cântăreaţa virtuală (vocea sintetizată) Eleanor, produsă de Dreamsonic.com, care vorbeşte englezeşte şi am pus-o să cânte linia melodică de la piesa mea "Pacifică". Rezultatul este uimitor, cu excepţia faptului că are un puternic accent englezesc. Nu cred că vom avea prea curând o voce muzicală sintetică în limba română, pentru că nu există încă un interes pentru aşa ceva. (1 sep 2021)

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=Iu-EWBXSjwA

Alţi artişti 

În peisajul muzical românesc, celebrul muzician Dan Andrei Aldea s-a ocupat în ultimii ani de viaţă cu vocile şi instrumentele sintetizate. El a introdus o asemenea voce electronică în melodia prietenului său Doru Stănculescu, intitulată "Epifanie" .

Există în lume destui oameni sensibili care au descoperit nondualismul şi încearcă să-l exprime în artă. Unul dintre ei este John Wheeler, care interpretează aici nişte cântece inspirate. El oferea şi satsanguri nondualiste plăcute.

Nu în ultimul rând, merită menţionată melodia regretatului John Lennon "Watching the Wheels", cu nişte versuri superbe.

< Sus >

Arta hibridă OM – A.I.

*** Prin artă hibridă înţeleg combinaţia dintre creativitatea umană şi punerea ei în practică de către inteligenţA artificială. În cazul melodiilor de mai sus, am folosit o voce sintetizată electronic, care foloseşte algoritmi inteligenţi de A.I. pentru a cânta omeneşte.

O altă posibilitate este aplicarea A.I. în arta grafică. Am profitat de noua ofertă disponibilă publicului larg numită DALL·E pentru a ilustra ideea abstractă şi, oarecum, incompatibilă, de "Nondualitatea în muzica modernă". Am descris în câteva cuvinte ce vreau să văd, iar algoritmul mi-a propus nişte variante, dintre care le-am ales pe cele de mai jos, pe care apoi le-am cizelat şi modificat în Photoshop.

dervish spinning on a piano

Derviş învârtindu-se în extaz într-un pian

Explicaţie: Dervişii rotitori sunt un simbol al curentului esoteric sufit, fondat de celebrul poet iluminat Rumi. Muzica lor tipic orientală nu are nicio legătură cu pianul, care este un instrument occidental relativ modern.

uroborus cu microfon

Uroborus cântă la propria coadă

Explicaţie: "Şarpele care-şi înghite coada", Uroborus, simbolizează, în unele vechi tradiţii spirituale, unitatea primordială şi timpul fără sfârşit, adică nondualitatea. Aici îşi foloseşte coada pe post de microfon muzical, în loc să şi-o înghită.

muzica tao

Am mai găsit acest logo pe internet şi mi s-a părut semnificativ pentru subiectul ales, "Nondualitatea în muzică". Simbolul muzical  ♬ uneşte yin şi yang  ☯, simbolul Tao – care este un alt nume pentru nondualitate.

< Sus >

Animaţie pe tema nondualităţii

Am scris un mic dialog cu titlul "The story of the Me and the Non-me" (Povestea Eu-lui şi a Non-eului), pe care l-am animat cu programul CrazyTalk şi vocile sintetice Fabineu Topshot şi Ana (child). Filmuleţul este subtitrat în limba română. Pentru reflecţie şi amuzament...

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=oSD-87OoOG0

youtube Recomand şi: Canalul "Non Duality Fun" - cu animaţii în limba engleză 

Alte articole înrudite:

Iluminarea şi pianul

Portativul pe computer, cântece de Răzvan Petre

Universul muzicii, melodii pentru suflet

< Sus >

Răzvan A. Petre
19 august 2022