Frumuseţea şi înţelepciunea
zilei de 13 martie 2023

Fiinţa umană posedă un suflet ce se poate împlini numai în imensitate, în infinit. De aceea, chiar dacă lumea fizică, ce o percepe datorită organelor simţului, îi este utilă, indispensabilă şi prezintă un mare interes prin varietatea ei, ea nu este satisfăcută decât în parte, nu îi este suficientă pentru a-i umple existenta.

De ce copiilor le plac atât de mult poveştile? Şi de ce, cei mai mulţi adulţi se refugiază, de îndată ce pot, în nişte universuri stranii, în fantastic, în iraţional? Fiindcă este o nevoie înnăscută a fiinţei umane: Dumnezeu a creat-o pentru a trăi în cele două lumi, obiectivă şi subiectivă, vizibilă şi invizibilă, materială şi spirituală. Ea posedă astfel capacităţile de a intra în legătură cu aceste două lumi şi are nevoie de amândouă.

Numai că nu trebuie să existe vreo confuzie: realitatea ce o percepe datorită organelor sale de simţ fizice (pipăitul, gustul, mirosul, auzul, văzul) nu este cea percepută datorită organelor sale de simţ spirituale: aură, plexul solar, centrul Hara, chakrele. Sunt două lumi diferite, a căror cunoaştere necesită nişte „instrumente” diferite, pe care trebuie să înveţe să le folosească.

"OMRAAM" MIKHAEL AIVANHOV

 

<  Înapoi la Prima pagină Spiritus