<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


OMUL, FIINŢĂ DE SIMBIOZĂ

de Rãzvan Petre

"Cine sunt eu?" La această întrebare, răspunsul sincer şi normal ar fi: "Eu, omul, sunt un SUFLET într-un trup". Prin suflet înţelegem conştiinţa umană dublată de gândire, memorie şi emoţii.

Despre nemurirea personală, intuiţia generală ar fi următoarea: "Sufletul meu s-a născut odată cu trupul. La moartea corpului, sufletul va continua să trăiască, dar fără trup." Cât de mult? Ateii spun că cel mult câteva minute, fiindcă sufletul ar fi produsul activităţii creierului. Religioşii cred că etern, într-o lume ideală. Oricum, sufletul uman ar avea în mod necesar o cauză materială. Dacă-i aşa, este însă greu de înţeles şi acceptat în principiu cum de un factor material, perisabil, ar putea genera un efect infinit. Să aibă mai multă dreptate ateii?

Continuitatea supravieţuirii sufletului mult după moartea fizică a fost confirmată de milioane de oameni întorşi din moarte clinică, precum şi de cei care au experienţe de decorporalizare. Deci putem afirma ştiinţific că sufletul poate supravieţui după moarte cel puţin câteva zile sau mai mult, trăind în alt spaţiu. Materialiştii sunt în eroare, nefiind suficient informaţi.

Acceptând rolul obligatoriu al trupului în apariţia sufletului, nu-i mai putem însă accepta eternitatea acestuia din urmă. Filosofic vorbind, ca să fie veşnic, sufletul:

  1. Ar trebui să ia fiinţă independent de corpul fizic efemer, pentru a putea supravieţui şi fără el.
  2. Ar trebui să conţină o părticică din corpul lui Dumnezeu cel etern, pentru a fi nemuritor, la rândul său.

Şi astfel ajungem la noţiunea de spirit. SPIRITUL este o mică parte din Divinul Absolut, dotată cu conştiinţă proprie, ca o hologramă a Divinităţii. Spiritul este o rază din Lumina Divină. Conform Ştiinţei Spirituale, spiritul e alcătuit dintr-o parte creată, energetică (perispiritul) - din care se trage şi sufletul uman -, dar şi dintr-una necreată, fără început sau sfârşit (nucleul divin etern). Sufletul provine din combinarea spiritului nemuritor cu trupul muritor, fiind influenţat de ambii, după cum vom detalia mai jos.

Pe ce ne bazăm când susţinem ferm că spiritul interior este diferit de sufletul omenesc? Pe experienţa directă pe care au avut-o marii înţelepţi ai omenirii – ei au perceput Sinele Suprem (spiritul lăuntric) ca fiind o fiinţă pură diferită de sufletul lor (eul inferior). Marele înţelept vedantic Shankara spunea "Mintea nu este Dumnezeu". Adică sufletul nu este Spirit. Dar şi pe experienţa a nenumăraţi oameni obişnuiţi care au avut aceeaşi revelaţie.

OMUL ESTE O FIINŢĂ DE SIMBIOZĂ DINTRE UN CORP, UN SUFLET ŞI UN SPIRIT. Aceasta este o perspectivă larg răspândită în filosofiile şi tradiţiile lumii.

Totuşi, nu toate doctrinele spirituale sunt de acord cu această triadă. Spiritiştii kardecişti, ca şi teologii creştini spun că sufletul (sediul trăirilor psihomentale) este identic cu spiritul divin. Dar opinia că sufletul este sinonim cu spiritul poate fi contrazisă cu argumente specifice, după cum urmează:

În paranteză fie spus, cele două doctrine importante se contrazic în chestiunea reîncarnării. Spiritiştii susţin că sufletul se va reîncarna, pe când creştinii afirmă că sufletul va trăi la nesfârşit "în duh", adică într-un trup astral. De fapt, este treaba sufletului ce va face după moarte – la fel de bine s-ar putea reîncarna, după cum ar putea vieţui veşnic în stare de duh.

1 -  Spiritiştii kardecişti cred că, la o nouă încarnare, spiritul este "adormit" (sufletul nefiind altceva decât un spirit "adumbrit"), iar la moartea omului, spiritul "se trezeşte" la viaţa de duh. Este o explicaţie interesantă, dar care nu poate fi susţinută logic. Dacă spiritul este o parte din Dumnezeu, împrumută de la El nu doar calitatea nemuririi, ci şi pe cea a permanentei conştienţe. Ce s-ar întâmpla cu Universul dacă Dumnezeu ar mai trage câte un somn sau ar uita cine este El?! Lumea s-ar scufunda în haos. Tot aşa, spiritul nu poate uita vreodată cine este el cu adevărat: o mică parte din Divinitate, un fragment holografic din Conştiinţa Absolută. Doar aşa poate evita permanentul risc ca omul să decadă. Deci sufletul, neştiind în mod natural de cele spirituale, diferă de spirit. Aşa se explică şi de ce sufletul nu-şi aminteşte vieţile anterioare trăite de spirit în alte încarnări umane.

Există relatări ale unor spirite care povestesc viaţa lor în zone astrale relativ asemănătoare cu cele pământene, de genul "Domnul m-a dus în pajişti cu verdeaţă, cu susur de ape şi cântece minunate de păsărele..." Oare astfel de spirite nu se dovedesc a fi neştiutoare despre natura lor pur divină? Deci, cu atât mai mult puteau să fie ignorante, "adormite", pe când erau încarnate într-un corp uman!

Într-adevăr, astfel de spirite aflate în zonele astrale (deci intermediare) se pot bucura de forme frumoase, conform dorinţelor şi imaginaţiei avute de suflet înainte de părăsirea corpului. Mai mult chiar, îşi pot păstra aceleaşi credinţe, ideologii, iar fiinţele de acolo ar putea încuraja această viziune încă limitată a lor, departe de universalitatea gândirii divine. Explicaţia este simplă: realitatea astrală se construieşte material din gânduri şi dorinţe, care sunt factori creatori imediaţi. Dacă sufletul omului nu s-a putut purifica suficient de mult de dorinţele şi mentalităţile omeneşti înainte de moarte, le va lua cu el după moarte. Or, sufletul fiind preluat de spirit, acesta se încarcă dintr-o dată cu tot bagajul psihomental acumulat într-o viaţă de om. Spiritul se îngreunează, ca atunci când mâncăm ceva foarte gras şi nu mai putem gândi normal, având nevoie de o siestă. Dacă spiritul ascultă de cuvântul Îngerilor Domnului, va învăţa în scurt timp că se poate dezbăra de toată imaginaţia umană, pentru a deveni cu adevărat liber şi puternic în lumea astrală. Dacă e mai îndărătnic sau mai imatur, îşi va păstra iluziile mult timp, considerându-se a fi încă un simplu suflet de om care vrea să se bucure de atracţiile simţurilor (mult mai active şi tentante în lumea astrală). Dacă este întrebat de un medium, acest spirit ar putea spune că sufletul este totuna cu spiritul.

Dar să nu uităm că, mai presus de lumea astrală a formelor iluzorii, se află lumea mentalo-cauzală, fără forme, în care trăiesc spiritele trezite la realitate, adică mai evoluate. Lumea fizică, astrală şi mentalo-cauzală sunt prezente în acelaşi spaţiu, diferind prin frecvenţa de vibraţie (ne putem imagina situaţia în care cele trei stări de agregare ale apei coexistă sub formă de gheaţă, lichid şi abur!)

2 -  Creştinii cred că personalitatea sufletească se va perpetua în eternitate, nesuferind transformări esenţiale, ca o supremă operă divină. Trupul, conform ştiinţei şi bunului simţ, nu poate reveni la viaţă dintr-un cadavru putrezit, la "judecata de apoi". Dar, există multe relatări ale sufletelor oamenilor care au călătorit în lumea astrală, acolo unde fiinţele posedă un trup, oarecum similar sau diferit de cel uman. Se pare deci că nemurirea trupului ar fi posibilă în lumea astrală, de după moarte. Dar ar trebui să ne întrebăm de ce oare ceva aşa de limitat, cum este firea şi forma omului, ar avea norocul de a nu dispare niciodată. Mor planete, sorii devin pitice albe, galaxii întregi se ciocnesc ori sunt înghiţite de găuri negre, dar personalitatea măruntă a omului ar rămâne la loc de cinste, în vitrina cosmică! Desigur, e vorba de omul bun, salvat de "focurile gheenei" pentru vecie. Dar tot mărunt şi limitat este. Cui i-ar folosi la nivel universal? Şi ar fi oare drept ca acest suflet să rămână blocat într-un tipar construit într-o anumită conjunctură socială, o anumită epocă istorică, o anumită zonă de pe această planetă pierdută în infinit?! De ce oare Dumnezeu nu i-ar mai oferi sufletului şi alte şanse de a evolua spre o tot mai mare desăvârşire şi expansiune (sufletul fiind creat – conform Sfinţilor Părinţi - "după chipul şi în vederea unei tot mai mari asemănări cu Creatorul")?! Un suflet de om, oricât de bun, nu-L poate egala pe Dumnezeu, nici măcar pe Îngerii Săi. Or, expansiunea înseamnă sfârşitul personalităţii limitate, transformarea sufletului uman într-o fiinţă cosmică, adică un spirit.

Se poate transforma un suflet într-un spirit, în lumea de dincolo? Sau nu cumva un suflet este absorbit într-un spirit, în spiritul cu care a convieţuit până atunci?

Este paradoxal faptul că Biserica Ortodoxă respinge opinia monofizită ca fiind o erezie. Conform acesteia, firea umană (mai puţin desăvârşită) a lui Hristos ar fi fost complet absorbită de firea Sa divină, aşa cum un cub de zahăr se dizolvă în apă. Această erezie s-a numit "monofizitism" ("o singură fire"). Sinodul IV ecumenic de la Calcedon a condamnat în 451 această învăţătură şi a stabilit că au existat două firi desăvârşite în una persoană a lui Hristos, unite "în mod neamestecat, neschimbat, nedespărţit şi neîmpărţit".

Paradoxul este acela că teologii nu aplică restului oamenilor aceleaşi principii ca în cazul omului Isus, adică ei nu diferenţiază sufletul de spiritul omului obişnuit. În general, teologia creştină abundă în analize asupra constituţiei sufleteşti şi divine a lui Isus Hristos, dar rezultatele teoretice nu sunt niciodată extrapolate la firea umană în general, astfel că nu rezultă niciun câştig psihologic sau spiritual pentru credinciosul de rând.

Materialiştii cred că sufletul este o secreţie a creierului, primind influenţe din Cosmos. Opinia lor a fost, desigur, infirmată de mărturii şi experimente consemnate în ştiinţa spirituală şi parapsihologie. Din contră, într-o frazare în oglindă, spiritualiştii cred că sufletul este o secreţie a spiritului, primind influenţe de pe Pământ. Sufletul este un fel de prelungire a spiritului, la fel cum mahalaua este o prelungire a oraşului. Ca şi mahalaua, sufletul este mai apropiat de viaţa pământenilor. Mahalaua nu poate dura la nesfârşit. Până la urmă, va fi înghiţită de metropolă. Se va civiliza. Nici sufletul nu este etern, ci va fi asimilat în spirit după moarte. Îşi va pierde conştiinţa separată, dar va câştiga nemurirea.

Ca produs spiritual, sufletul omului are uneori experienţe nepământene şi trăiri extracorporale – toate generate şi sub controlul spiritului invizibil, aflat chiar în centrul sufletului. Deci afirmaţiile religiei pot fi susţinute de mărturii ale unor oameni care au trecut prin fenomene neobişnuite, paranormale. Sufletul însoţeşte spiritul, pe care nu îl vede, şi care îi face toate poftele când iese din corp. De aceea, sufletul uman are impresia că este pe deplin liber în lumea astrală şi se simte atotputernic. De fapt, el este supravegheat şi coordonat de spiritul interior, ca întotdeauna. Sufletul nu e niciodată singur, ci agăţat la remorca spiritului, făcând corp comun cu acesta.

Religiile vizează - unele explicit, altele implicit - nemurirea spiritului. Dar spiritul nu are nevoie de religie, el ştie totul, dintotdeauna, direct de la Tatăl Creator şi Îngerii Lui. Religia se adresează sufletului uman, îi promite acestuia veşnicia, în schimbul moralităţii. Mintea noastră este limitată şi, în plus, egoismul nostru feroce trebuie ademenit ca să se domesticească. Un om imoral ar putea fi sancţionat de societate, sau nu. Dar cu siguranţă că faptele sale reprobabile vor aduce suferinţă spiritului şi oamenilor în care el se va reîncarna. De aceea, spiritul face tot ce poate pentru a înfrâna impulsurile imorale ale sufletului uman. Spiritul preia şi bune, şi rele de la suflet. Şi reciproc. Ele trăiesc în simbioză.

Înseamnă oare că religiile ne mint frumos, pentru ca sufletul să facă jocul spiritului? Nu ne mint, ci ne oferă argumente pe care să le putem înţelege. Mai mult, este perfect adevărat că sufletul nu dispare, ci este absorbit de spiritul etern. Personalitatea egotică va muri, dar conştiinţa umană va fi preluată de spirit. Deci conştiinţa umană are continuitate, cu deosebirea că ea dobândeşte o nouă perspectivă, odată cu asimilarea ei în conştiinţa spiritului (din care a şi fost desprinsă, la începutul vieţii terestre).

Aşa cum am spus, spiritul este format din două părţi: una creată (perispiritul) şi cealaltă necreată (nucleul divin). Perispiritul este supus evoluţiei permanente, până la perfecţiune. Nucleul nu se schimbă niciodată, căci absolutul este imuabil, e veşnic acelaşi. După cum "orice început are un sfârşit" este valabil şi că "ceea ce este creat prin combinare se va dezintegra într-un final". Şi spiritul, în forma sa duală, se va dezintegra cândva! După ce perispiritul va atinge perfecţiunea evolutivă, nucleul divin va fi resorbit în Dumnezeire. Perispiritul va fi abandonat, redat naturii universale din care a fost alcătuit. Spiritul va renunţa atunci de bunăvoie şi cu mare dragoste la conştiinţa sa individuală, limitată, pentru a câştiga Conştiinţa Absolută, Totală, Dumnezeiească.

Constatăm o analogie izbitoare. Astfel, sufletul omului continuă să supravieţuiască morţii trupului material, prin absorbţia sa în perispirit. El pierde însuşirile umane incompatibile cu puritatea vieţii spirituale. Tot astfel, după nenumăraţi eoni de evoluţie în Univers, spiritul supravieţuieşte morţii (dezagregării combinaţiei perispirit-nucleu), prin absorbţia sa de către Spiritul Absolut Divin. Aşa se închide ciclul creator, întoarcerea Razei de Lumină la Sursa sa. Periodic, la sfârşitul fiecărei încarnări, individualitatea omului se retrage în individualitatea spiritului. Iar în finalul evoluţiei spirituale, individualitatea spiritului se disipează în Unicitatea nediferenţiată a Divinităţii. Dar, ca oameni şi ca spirite, suntem cu toţii foarte, foarte departe de acest moment de încununare cosmică...

Răzvan Petre, Braşov, 29 mai 2011