<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


FILOSOFÂND DESPRE RĂU - replici metafizice

de Răzvan Petre

REPLICI DATE METAFIZICIANULUI "CÂRCOTAŞ" L.I.

Metafizicianul L.I. a formulat 15 întrebări şi câteva comentarii, cârcotind împotriva Bibliei, a interpretărilor creştine, dar chiar a lui Dumnezeu. Fără a fi un exeget al Bibliei, voi încerca să răspund, după puterile şi cu cuvintele mele, la aceste întrebări-comentarii.

4 iunie 2008

 

Biblia a fost comentată de scriitorii săi în cuvinte omeneşti, tributare reacţiilor emoţionale. Revelaţia lui Dumnezeu către aceşti oameni conţinea principiul, dar gnoza era posibilă numai prin transpunerea ei în limitele putinţei de exprimare care, atunci când este simţită, nu gândită, rămâne formulată prin imagini şi nu prin concepte. Acesta este şi motivul pentru care Mântuitorul propovăduia prin pilde şi povestiri. În lumea reală, doar filozofii, matematicienii şi fizicienii pot gândi abstract. Şi chiar şi aceştia se slujesc de simboluri. În rest, imensa majoritate a oamenilor formatează gândul prin proiecţie imagistică în planul mental.

18 iulie 2007

L.I.

Întrebări legitime

1.

Î Dumnezeu a creat tot ce există, nu numai în Universul Material dar şi în Universul Spiritual. Cum a fost posibil ca o parte a creaţiei Sale să-i scape de sub control, răzvrătindu-se, dând naştere în acest fel, RĂULUI? Ce fel de Dumnezeu este acela care nu-Şi poate controla în totalitate propria creaţie? Şi oare chiar n-a controlat-o? Sau a îngăduit răzvrătirea? Sau chiar a generat-o! De ce?

R: Răul este un efect colateral al actului Creaţiei, care nu putea fi evitat din perspectiva:

-        liberului arbitru

-        "opacităţii spirituale" a lumilor mai dense.

 

2.

Î:  Cum poate un Dumnezeu iubitor până la a-Şi  jertfi propriul său Fiu, să dispună, într-un final, distrugerea propriei creaţii, care s-a răzvrătit? Acest procedeu nu relevă oare faptul că Dumnezeu nu mai are nici o altă soluţie decât să-i facă să piară (vezi Apocalipsa 21.1.) pe cei pe care nu i-a mai putut controla? Cum poate fi înţeleasă pieirea din perspectiva Creatorului care este Total, Fundamental şi Absolut? Nu cumva toate descrierile răfuielii lui Dumnezeu cu creaţia sa răzvrătită este doar o perspectivă conceptuală pornită din gândirea omenească?

R: Distrugerea Creaţiei? Cam mult spus. Poate unele corecţii aplicate ici şi colo, unde karma acumulată nu mai poate fi amânată fără a crea noi nemulţumiri printre cei nedreptaţiţi. Şi apoi, nimic material nu poate dăinui la nesfârşit. Distrugerile civilizaţiilor sunt necesare în unele cazuri pentru începerea unor noi etape, cu noi reguli şi legi, pentru acumularea experienţelor de maturizare a lumii spiritelor. "Răzvrătirea" este doar o imaturitate de gândire.

 

3.

Î:  Admiţând că Dumnezeu în planul creaţiei sale a hotărât să acorde personalitate deplină făpturilor create, dându-le posibilitatea să-şi aleagă singuri calea de urmat, nu ştia oare că pe aceste fiinţe nu le-a creat perfecte şi că este posibil ca în inima lor să poată lua naştere neascultarea, fiind şi ispitiţi prin aşezarea lor chiar în apropierea pomului Cunoştinţei Binelui şi Răului, şi apoi răzvrătirea? Elocvent fiind cazul lui Lucifer. Dacă nu a ştiut, înseamnă că nu este atotştiutor, iar dacă a ştiut sau numai a bănuit, înseamnă că nu şi-a iubit suficient creaţia de vreme ce i-a hărăzit pieirea în urma unui experiment ratat, sau n-a avut încotro sau chiar a făcut-o premeditat.

R: Când ne-a creat, evident că Dumnezeu ne-a ştiut limitele. Dar oare noi nu ne iubim copiii când se nasc, deşi sunt fiinţe extrem de vulnerabile, neştiutoare, fără putere, fără ştiinţa vieţii? Copilul, deşi limitat, are în sine germenii maturizării. Aşa şi Dumnezeu, are răbdare să ne maturizăm, să ne depăşim limitele, să atingem perfecţiunea. De ce nu ne naştem perfecţi? În Spirit suntem asemenea Tatălui Divin, perfecţi. Dar pentru a fi şi folositori la ceva, trebuie să mai învăţăm. Entităţile animă universul. Viaţa universală evoluează şi ea, este perfectibilă ca şi creaţie. Dumnezeu a dat liber arbitru creaturilor tocmai pentru a putea participa la actul creaţiei, fiecare după puterile sale şi în locul unde se află. Probabil că Dumnezeu a luat în calcul şi plăcerea pe care o primeşte spiritul ce se desăvârşeşte prin însăşi actul fiinţării, spiritul dobândind, în timp, forţă, inteligenţă şi înţelepciune. Folosind viaţa materială ca o trambulină a evoluţiei, fiinţa devine încet-încet şi ea un demiurg, cu libertatea şi responsabilitatea ce decurg din acest rol. Altfel, o creaţie automulţumită de sine, dar incapabilă de progres, cui i-ar fi folosi? Cuvântul cheie este EVOLUŢIE, un proces de perfecţionare. Ca orice proces dinamic, poate lua uneori şi o turnură nedorită (nu neapărat necunoscută sau de neevitat). Ce plăcere ai când joci şah de unul singur? Unde mai este surpriza, ineditul unor mutări proaspete, cărora eşti provocat să le găseşti antidotul?

Putem vorbi despre un "experiment", ca şi despre un "Joc cosmic". Şi este indubitabil că proiectul Arhitectului este perfect. Dar oare constructorii nu au nici o vină că fură ciment, nu respectă schiţele şi trag chiulul de la muncă?

 

4.

Î:  Ideea de a răsplăti după faptele ei propria creaţie care este, evident, imperfectă şi incapabilă să se împotrivească răului (cel puţin o parte din ea), înseamnă a acorda Creatorului pentru creaţia Sa, certificat de calitate "necorespunzător". În a doua epistolă sobornicească a lui Petru capitolul 2 cu versetul 4 citim: "Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;…"  Este posibil un asemenea raţionament privitor la un Dumnezeu descris cu totul diferit în cartea lui Ioan 3.16?

Da! Este posibil, deoarece Dumnezeu se defineşte ca fiind Total, Fundamental şi Absolut. În totalitatea Sa întreaga-I creaţie se formatează în două ipostaze : Potenţial şi Dinamică. De aici rezultă că întregul caracter al creaţiei Divine se situează într-o ubicuitate duală, fapt evident din tot ceea ce înseamnă universul observabil. Caracterul totalitar al lui Dumnezeu ne vădeşte faptul că aici trebuie să se  afle atât Binele cât şi Răul, altfel Dumnezeu ar fi parţial, sau mai bine zis unilateral. 

R:  A răsplăti creaţia după faptele ei este un principiu GENIAL. Legea universală a karmei (a acţiunii şi reacţiunii) este pivotul central al Creaţiei, ea fiind expresia complexă a Principiilor simple ale rezonanţei şi memoriei. Desigur că acţiunea sa este întotdeauna sub controlul unor spirite majore, care pot amâna sau media aplicarea ei, spre binele suprem al spiritului încarnat. Din punctul de vedere al omului, legea karmei este nedreaptă (când îl loveşte pe el), dar dorită şi necesară (când îl loveşte pe cel care l-a făcut să sufere). Omul nu va scăpa niciodată de subiectivitate. Însă spiritul încarnat este ajutat de legea karmei să evolueze, cu "biciul şi zăhărelul", dar apelând la inteligenţa şi intuiţia sa. Totuşi, pedeapsa nu garantează îndreptarea spiritului rătăcit. El are liber arbitru. Dar aplicarea legii karmei, legea Justiţiei Divine, garantează şanse egale tuturor competitorilor din jocul vieţii.

 

5.

Î:  Dacă nu Dumnezeu a creat răul ci numai l-a acceptat, înseamnă că există cineva deasupra lui Dumnezeu, care a hotărât aşa ceva. Este posibil? Convingerea noastră fermă este că NU! Cum se poate argumenta această convingere pentru a înlătura raţional conţinutul întrebării? Admite Dumnezeu să ne punem asemenea întrebări? Categoric da, de vreme ce ne-a creat cu disponibilitatea de a raţiona. Rămâne să-L întrebăm pe El care este răspunsul? În nici un caz acest răspuns, dat cu mare fervoare de către unii pseudoexegeţi ai Bibliei, nu poate fi de circumstanţă sau aproximat prin datul cu părerea.

R:  Răul este un efect secundar, acceptat de El ca inevitabil prin prisma acţiunii legilor cosmice. Dar nu să filosofăm despre rău ne interesează, ci cum să ne ferim de el. Şi soluţia este simplă: apropiindu-ne de bine în gânduri, vorbe, fapte. După cum spune Scarlat Demetrescu în "Viaţa dincolo de mormânt": "noţiunile de bine şi de rău, nu există prin ele înseşi. Există numai acţiuni care sunt în acord cu Legile divine şi care duc la evoluţia omului, acestea constituie binele; şi există acţiuni ale omului care îi întârzie evoluţia, îl ţin pe om într-o stare inferioară, şi acestea sunt actele rele, răul."

 

6.

Î: De ce a creat Dumnezeu fiinţe slabe, imperfecte şi incapabile de a se opune răului şi a nu fi corupte? Mă refer chiar la Lucifer şi îngerii care l-au urmat, ca să nu mai vorbim de Om. Nu cumva aceştia nu puteau lipsi din creaţia lui Dumnezeu care este totală ?

R:  Probabil că motorul lumii este tocmai imperfecţiunea, care tânjeşte după modelul Divinităţii. Dacă ar exista numai spirite atotştiutoare, poate că nu ar mai avea nici un interes sau plăcere să creeze. Aşa însă, au mereu de ajutat pe cineva să evolueze spre Absolut. Li se oferă şi celor imperfecte câte un rol în Jocul cosmic. Avantajul este mutual: spriritul evoluează odată cu Creaţia. Forţele răului au puterea lor şi nu menajează pe nimeni. Lucifer a fost mai slab decât forţa Satanei – stăpânul întunericului. Sunt oare forţele supreme ale răului şi ele atotştiutoare? Poate că ştiu multe, mai ales cum să încurce căile binelui, dar, cu siguranţă, nu cunosc ceva important: Fericirea! Şi pentru asta, merită toată compasiunea…

 

7.

Î: Care este folosul întregului Univers din faptul că Dumnezeu a îngăduit (aparent neavând încotro) ca răul să se manifeste? La nivel universal se poate pune problema unui folos? Sau pentru acest nivel nu mai este valabilă punerea problemei în aceşti termeni?

R:  Poate că o lume lipsită de antagonisme s-ar fi opintit la fiecare pas, necesitând mereu să fie împinsă înainte de către Creator. Aşa însă, evoluţia este automată şi mult mai dinamică. Pe de altă parte, există lumi mult mai bune decât cea pe care o cunoaştem, unde răul nu are nici o utilitate…

 

8.

Î:  În fond, ce este Binele şi ce este Răul? Cum se justifică coabitarea lor din perspectiva desăvârşirii? Nu cumva desăvârşirea înseamnă chiar existenţa deopotrivă a Binelui şi Răului?

R:  Desăvârşirea înseamnă atingerea culmilor Binelui. Binele semnifică toate forţele, aspiraţiile, faptele care converg către Dumnezeul Creator. Similar, Răul este sensul satanic, opus divinităţii. Diferenţa de calitate este netă, cele două energii se resping automat şi nu se vor împăca niciodată. Binele creează, naşte fiinţe spre a se desăvârşi, Răul le împiedică să ajungă la fericire, tragându-le spre abis şi întuneric. Dumnezeu a preexistat duşmanului Său. Satana s-a autocoagulat ca un reziduu al Creaţiei. Satana este o "latrină cosmică".

 

9.

Î:  Un fapt incontestabil este evident, şi anume că nu toată creaţia lui Dumnezeu este, ca şi El, desăvârşită. În raport de informaţiile pe care le avem, este suficientă perspectiva nedesăvârşirii, pornind de la Lucifer, care s-a aflat în apropierea tronului lui Dumnezeu aşa cum este prezentată scena de către Isaia în capitolul 14 cu versetul 12-15. Oare această "evidenţă" este reală? Care ar fi altcumva realitatea? Din istoria veacurilor ştim deja că de o mulţime de ori Biblia a fost refăcută, adăogită, răstălmăcită şi cenzurată pentru a sluji interesele celor ce coabitau puterea spirituală cu puterea politică pământească. Mai ţine cineva minte perioada de 1400 de ani în care Inchiziţia Bisericii catolice a prăbuşit lumea în obscurantism şi idiotism anxios?

R:  Cum altcumva să fie realitatea? Adică, să mai existe şi alte fiinţe perfecte în afară de Dumnezeu? Sau să fie doar un mit căderea lui Lucifer, o invenţie? Nu cumva sugeraţi că Lucifer este tot atât de perfect ca Dumnezeu şi că el nu a căzut de nicăieri, ci este o altă faţă a divinităţii? Un asemenea punct de vedere ar fi tipic luciferic…! Lucifericii, pentru a-şi justifica răutăţile - de absurdul cărora sunt destul de inteligenţi să-şi dea seama - pretind că "binele extrem se confundă cu răul extrem"… Din păcate, spre această perspectivă deformată a realităţii converg şi alte interogaţii, afirmaţii şi sintagme ale dumneavoastră de mai sus:  "desăvârşirea înseamnă chiar existenţa deopotrivă a Binelui şi Răului"!? (9); "ideea de a răsplăti după faptele ei propria creaţie este, evident, imperfectă, înseamnă a acorda Creatorului pentru creaţia Sa, certificat de calitate "necorespunzător" (5); "Dacă nu a ştiut înseamnă că nu este atotştiutor, iar dacă a ştiut sau numai a bănuit, înseamnă că nu şi-a iubit suficient creaţia de vreme ce i-a hărăzit pieirea în urma unui experiment ratat, sau n-a avut încotro sau chiar a făcut-o premeditat." (4);  "Ce fel de Dumnezeu este acela care nu-Şi poate controla în totalitate propria creaţie?" (2); "Caracterul totalitar al lui Dumnezeu ne vădeşte faptul că aici trebuie să se afle atât Binele cât şi Răul, altfel Dumnezeu ar fi parţial, sau mai bine zis unilateral." (5)

În altă ordine de idei, să nu ne pierdem în aparenţe şi să facem o delimitare clară între "credinţă" şi "religie", şi o altă delimitare între "religie" şi "biserică". "Biserica" este o instituţie pur umană care întreţine o religie, "religia" fiind un corp de dogme iniţiate de o revelaţie divină. Revelaţia divină a avut un rol la un anumit moment istoric, o zonă geografică şi o cultură a vremii respective. Dogmele sunt rezultatul absolutizării acelei revelaţii şi al imaturităţii gândirii omeneşti despre subiectele metafizice. Dumnezeu trimite mereu revelaţii oamenilor, oricând sunt pregătiţi să le primească. "Credinţa" pură este sentimentul sau intuiţia metafizică, pe care o are orice om, că forţe invizibile inteligente supervizează natura şi pe el însuşi.

 

10.

Î:  De ce un Dumnezeu Total, Fundamental şi Absolut, creatorul a tot ce există, a creat Raiul şi Iadul? Raiul loc veşnic de fericire al celor credincioşi şi ascultători, iar Iadul, loc veşnic de suferinţă al celor necredincioşi şi neascultători (Apocalipsa 20.10) Cum se poate împăca desăvârşirea imaculată a lui Dumnezeu, cu existenţa perpetuă a unui loc de suferinţă pentru făpturi create cu un potenţial infinit inferior faţă de cel al lui Dumnezeu? Aceasta să fi fost singura soluţie de care dispunea Dumnezeu?

R:  Desigur că Iadul nu face parte din planurile cosmice ale Prea-curatului Dumnezeu. Iadul s-a autoorganizat folosind legile creaţiei, şi în acest sens era previzibil, dar nu obligatoriu. Raiul şi iadul sunt zone vibratorii rezonante cu tipuri de energii diferite, chiar antagonice. Sunt zone în care cei asemenea se adună. Sunt veşnice, în sensul în care vor exista veşnic fiinţe bune şi fiinţe rele. Dar nimeni nu este condamnat pe veci la închisoarea iadului, având libertatea de a alege varianta opusă. Creaturile au un potenţial infinit de a se apropia de imacularea divină.

 

11.

Î:  De ce a acordat Dumnezeu liberul arbitru (voinţa şi putinţa de a alege şi a hotărî) omului, pe care l-a creat ca o fiinţă slabă şi imperfectă? Dovada acestei imperfecţiuni o constituie însuşi planul de mântuire elaborat de la întemeierea lumii, prin jertfa lui Isus Hristos, deoarece omul prin propriile-i puteri nu se putea mântui.

R:  Adevărat, este nevoie întotdeauna şi de Graţia divină pentru a ieşi din cercul vicios al karmei şi al necesităţii reîncarnării. Graţia divină se manifestă permanent, dar în tăcere. Fără ea, robi mecanismului karmei, nu ne-am putea mântui (adică elibera de obligaţia reîncarnării).

Liberul-arbitru este semnul distinctiv al omului faţă de animale. Dar încă este supus la nenumărate condiţionări. Într-o etapă viitoare, omul va avea şi mai multă libertate, aceasta implicând toate riscurile de rigoare. Preferaţi cumva dictatura, manipularea, silirea?

 

12.

Î:  Cum poate fi înţeles versetul 27 din Geneza 1, referitor la faptul că suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, deci desăvârşiţi, ba mai mult, asemănându-ne lui Dumnezeu suntem creaţi parte bărbătească şi parte femeiască? Este Dumnezeu androgin? Ce înseamnă androgin în raport cu Dumnezeu, ştiut fiind că la acest nivel nu se pune problema compoziţiei anatomice ci se conservă principiul ubicuităţii duale. Întrebarea rămâne dincolo de răspunsurile puerile şi-şi aşteaptă răspunsul care trebuie să fie plasat nu în plan fizic ci în plan metafizic.

R:  Sexualitatea fizică este un ecou al Yin/Yang-ului de natură superioară. Dar, atenţie, Yin şi Yang nu sunt alte nume ale Răului şi Binelui, cum probabil vreţi să insinuaţi! Diferenţierea în cele două genuri masculin/feminin este un principiu al Creaţiei, şi ea se regăseşte chiar şi în genul spiritelor. Desigur că genurile spirituale nu au de a face cu sexualitatea umană, ci sunt de natură pur psihologică şi energetică. Suntem creaţi "după chipul şi în vederea unei nesfârşite asemănări cu Dumnezeu" ca spirite, nu ca oameni. Spiritul are în el toate calităţile necesare de a se desăvârşi. Esenţa sa primă este chiar "sânge din sângele lui Dumnezeu".

 

13.

Î:  Este evidentă disproporţia, cel puţin calitativă, dintre Creator şi creaţia Sa? Dacă Da!, atunci care este sensul unei creaţii cu mult mai insignifiante decât creatorul său? Dacă Nu!, atunci creaţia care este, cel puţin, în parte nedesăvârşită, pe cine sau ce reprezintă? Şi ce sens are o asemenea creaţie?

R:  Creaţia este bucuria lui Dumnezeu şi îl reprezintă chiar pe El. Sensul creaţiei este multiplicarea bucuriei lui Dumnezeu, prin bucuria dată creaturilor, în decursul progresului lor neîncetat.

 

14.

Î:  În multe din relatările biblice citim: "Dumnezeu s-a mâniat…" sau "Mânia lui Dumnezeu…" (Vezi Romani 1.19). Dumnezeu se mânie? Mânia este un sentiment omenesc iar Dumnezeu nu este Om, este Dumnezeu. Atunci ce cuprindere are verbul "a se mânia"?

R:  Mânia lui Dumnezeu este un act de dreptate, nu un afect negativ. Dacă legea karmei ar acţiona mai prompt în planul fizic (aşa cum o face în planurile subtile), probabil am crede că Dumnezeu este "mereu încruntat". Când "se mânie", Dumnezeu îşi retrage Graţia divină, care ne mai îndulcea soarta în tăcere, lăsând legile karmei să ne pedepsească zgomotos, după cum merităm.

 

15.

Î:  Legenda biblică ne povesteşte că Abel a fost omorât de Cain pentru faptul că jertfa lui Cain nu a fost agreată de Dumnezeu, deoarece era din zarzavaturi, legume şi fructe, pe când cea a lui Abel, care era cioban, era dintr-un miel sau o oaie. Din descrierea biblică rezultă ca amândoi fraţii au fost sinceri în aducerea unei jertfe lui Dumnezeu, numai că acesta din urmă, avea partipriuri asupra conţinutului jertfei. Prin gestul Său de exprimare a ofensei ce I-a adus jertfei lui Cain, Dumnezeu, ca autor moral, îl instigă pe acesta să-şi omoare fratele. De ce? Oare aşa să gândească Dumnezeu, prin prisma unei supărări generată de EGO-centrism? Nu cumva toată această descriere este, pur şi simplu, relatarea omenească a unui eveniment cu mult mai ocult şi ezoteric? Ce anume se ascunde în spatele sugestiei că Dumnezeu dorea jertfirea unui animal, mult mai structurat sufleteşte decât nişte produse cerealiere? Explicaţia specifică minţii omeneşti de factură creştină este că, mielul simboliza viitoarea jertfă a lui Isus, Mielul lui Dumnezeu. Ei şi…. Ce-i cu asta? Ce relevanţă ar putea avea faţă de egoismul Divin, lipsa de abilitate speculativă a lui Cain? Rezultă clar că insidiosul Abel era mult mai abil în manipularea bunăvoinţei Divine, decât frustul Cain. Oare Dumnezeu preferă acest tip de comportament?

R:  În trecutul omenirii, sacrificiile rituale aveau rolul de a mai îmblânzi egoismul acerb al oamenilor primitivi. Azi nu se mai obişnuiesc jertfele rituale, dar sunt acceptate darea de bani şi alte mijloace materiale, cu acelaşi scop. Dumnezeu nu are nevoie de animale măcelărite, ci de învingerea egoismului din sufletul omului, de desprinderea sa de materialitate. Atunci când se raliază voluntar acestui proces de evoluţie, sacrificiile sunt tot mai rafinate: să-şi jertfească obişnuinţele, gândurile rele şi chiar propria persoană. Aforistic vorbind, sacrificiul înseamnă schimbul a ceva comun, grosier şi util pentru altceva special, rafinat şi aparent inutil.

În cazul Cain şi Abel, trebuie să înţelegem metafora universal valabilă. Cei doi erau fraţi (cu şanse egale), dar au acţionat diferit (conform liberului arbitru), unul cu sinceritate şi devoţiune, celălalt constrâns şi ipocrit. Dacă credem că îl putem păcăli pe Dumnezeu cu şmecherii, suntem cam prostuţi! Sau chiar demonici! (Numai nepriceperea celui care a consemnat legenda în scris este de vină pentru faptul că cei doi ne par a fi fost la fel de sinceri.) Un om slab, precum Cain, îndoit de necesitatea unui sacrificiu de sine, a putut fi ulterior uşor corupt, de patima invidiei, să-şi omoare fratele. Desigur că nu Dumnezeu este autorul moral, ci Satana. (Aici apare o altă eroare a scribului biblic.)

Mai putem găsi o pildă asemănătoare în Biblie. Când Ucenicul a văzut-o pe femeia păcătoasă că prăpădea bunătate de mirt scump să-i ungă părul lui Isus, a ripostat că s-ar fi strâns mulţi bani din vânzarea acelui produs. Aceasta este manipularea luciferică: te convinge prin mijloace "raţionale" să nu aderi la o cauză înaltă (sau invers, să aderi raţional la o cauză josnică)! Adevărata înţeleaptă s-a dovedit a fi femeia, care intuise "scumpetea" clipelor petrecute alături de El. Nu multă raţiune strică, ci acordarea unui credit prea mare acesteia în dauna intuiţiei, empatiei, înţelepciunii…

4 iunie 2008