<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


Provocările conceptuale ale cercetărilor moderne
 în domeniul conştiinţei

Selecţie din capitolul I: "Natura realităţii – zorii unei noi paradigme"

din cartea "DINCOLO DE RAŢIUNE. Naştere, moarte şi transcedenţă în psihoterapie"

de STANISLAV GROF

Editura Curtea Veche 2007

Autorul - STANISLAV GROF, unul dintre fondatorii psihologiei transpersonale şi un pionier în domeniul cercetării stărilor de conştiinţă modificate, folosite cu scopul de a vindeca, a evolua şi a cunoaşte - pune în acest capitol o problemă foarte interesantă. El aduce în discuţie (încă din 1985, când a fost publicat acest volum!) tema necesităţii revizuirii paradigmei ştiinţifice dominante, cu scopul alinierii ştiinţei moderne la datele experimentale din cercetările asupra stărilor de conştiinţă modificate, dar mai ales pentru a crea cadrul general favorabil dezvoltării unui nou tip de civilizaţie umană bazată pe sinergie, cooperare, îngrijirea mediului.

Sublinierile anumitor cuvinte şi selecţia textului îmi aparţin.     Răzvan Petre

 

Ştiinţa newtonian-carteziană a creat o imagine marcat negativă a fiinţelor umane, descriindu-le ca pe nişte maşini biologice acţionate de pulsiuni instinctuale de natură animalică. Ea nu are o autentică preţuire pentru valorile mai înalte, cum sunt conştiinţa spirituală, sentimentul iubirii, nevoile estetice sau simţul justiţiei. Toate sunt considerate fie ca derivate ale instinctelor primare, fie compromisuri străine de natura umană prin chiar esenţa lor. Această viziune aprobă individualismul, accentul egoist, concurenţa şi principiul "supravieţuirii celui mai puternic" ca fiind tendinţe naturale şi esenţialmente sănătoase.

Având în vedere situaţia, tot mai mulţi oameni pun în discuţie utilitatea progresului tehnologic precipitat care nu este exploatat şi controlat de indivizi maturi din punct de vedere emoţional şi de o specie suficient de evoluată pentru a manevra constructiv puternicele unelte pe care le-a creat.

Există un interes crescut pentru evoluţia conştiinţei ca posibilă alternativă la distrugerea globală. El se manifestă prin creşterea popularităţii meditaţiei sau a altor practici spirituale antice şi orientale, psihoterapii experimentale şi cercetări clinice şi de laborator asupra conştiinţei.

Provocarea crucială pentru modelul mecanicist newtonian-cartezian al universului vine din partea categoriei de fenomene psihedelice pentru care am pus în circulaţie termenul "transpersonal". Numitorul comun al acestui grup stufos şi ramificat de experienţe neobişnuite este sentimentul individului că propria conştiinţă s-a extins dincolo de graniţele eului şi depăşeşte limitările de timp şi spaţiu.

Multe experienţe din această categorie pot fi interpretate ca regresie în timpul istoric şi explorare a propriului trecut biologic, cultural sau spiritual. Nu este rar întâlnită în sesiunile psihedelice experimentarea unor episoade cât se poate de concrete şi realiste din timpul vieţii fetale şi embrionare.

Uneori regresia se pare că merge mai departe şi individul este convins că retrăieşte episoade din viaţa strămoşilor biologici, ba chiar se inspiră din fondul de amintiri colective şi ale rasei. Uneori, subiecţii psi povestesc experienţe în care s-au identificat cu diferite animale pe scara evoluţiei biologice sau au avut sentimentul distinct al retrăirii unor amintiri din existenţa lor dintr-o încarnare anterioară.

Alte câteva fenomene transpersonale implică experienţele legate de conştiinţa unei alte persoane, a unui grup de persoane sau a întregii umanităţi. Se pot depăşi chiar limitele experienţei specific umane, intrând în rezonanţă cu ceea ce pare să fie conştiinţa animalelor, a plantelor sau a obiectelor neînsufleţite. La limită, este posibil să experimentezi conştiinţa întregii Creaţii, a întregii planete sau a întregului Univers material.

Experienţele ancestrale, elementele de inconştient colectiv şi rasial în sens jungian şi "amintirile din încarnări trecute" dau frecvent detalii remarcabile referitoare la evenimente şi costume istorice specifice, arhitectură, arme, artă sau practici religioase ale culturilor în cauză. Subiecţii psi care au retrăit amintiri filogenetice sau au experimentat conştiinţe de animale contemporane nu numai că au găsit aceste experienţe ca fiind neobişnuit de autentice şi convingătoare, dar au şi căpătat extraordinare perspective asupra psihologiei animale, etologiei, obiceiurilor specifice, ciclurilor reproductive complexe, dansurilor rituale ale diferitelor specii.

Mulţi subiecţi psi au relatat independent intuiţiile lor despre conştiinţă, care nu ar fi un produs al sistemului nervos central, limitat deci la oameni şi la vertebratele superioare. Ei o percep ca pe o caracteristică primară a existenţei, care nu poate fi redusă la altceva sau derivată din orice altceva. Acele persoane care au relatat episoade de identificare conştientă cu plante sau părţi de plante au avut deseori intuiţii remarcabile legate de procese botanice precum germinarea seminţelor, fotosinteză la nivelul frunzelor, polenizare, circulaţia apei şi a mineralelor prin rădăcini. La fel de întâlnit este şi un sentiment de identificare cu conştiinţa materiilor sau proceselor anorganice, cum sunt aurul, granitul, apa, focul, fulgerul, tornada, activităţile vulcanice sau chiar atomii şi moleculele individuale. Ca şi fenomenele precedente, aceste experienţe se pot asocia cu intuiţii surprinzător de corecte.

Alt set important de experienţe transpersonale se referă la telepatie, psihodiagnoză, clarviziune, claraudiţie, precogniţie, psihometrie, experienţe extracorporale, vizualizare la distanţă şi alte fenomene paranormale. Deoarece multe alte tipuri de fenomene transpersonale implică deseori accesul la informaţii prin canale extrasenzoriale, graniţa bine trasată dintre psihologie şi parapsihologic tinde să se şteargă sau să devină arbitrară atunci când existenţa unor experienţe transpersonale devine cunoscută şi acceptată.

Existenţa experienţelor transpersonale încalcă unele ipoteze şi principii fundamentale ale ştiinţei mecaniciste. Ele implică noţiuni aparent cu totul absurde, precum natura arbitrară şi relativă a tuturor graniţelor fizice, legături nelocalizate în Univers, comunicaţii prin mijloace şi canale necunoscute, memorie fară substrat material, timp neliniar sau conştiinţă asociată cu toate formele de viaţă (inclusiv organisme unicelulare şi plante) şi chiar cu materia anorganică.

Multe experienţe transpersonale implică evenimente din microcosmos şi macrocosmos, ţinuturi la care nu au acces direct simţurile umane sau din perioade care preced istoric originea sistemului solar, a planetei, a organismelor vii, a sistemului nervos şi a lui Homo sapiens. Aceste experienţe sugerează clar că, într-un mod încă neexplicat, fiecare dintre noi conţine informaţii despre întregul Univers sau întreaga existenţă, are un potenţial acces experimental la toate componentele acestuia şi, într-un sens, este întreaga reţea cosmică, fiind în aceeaşi măsură numai o parte infinitezimală a sa, o entitate biologică separată şi insignifiantă.

După ce o persoană a fost pusă în faţa unui set considerabil de experienţe transpersonale, viziunea newtonian-carteziană asupra lumii devine de nesusţinut în calitate de concept filozofic serios şi este considerată folositoare doar în practică, altminteri fiind doar un sistem simplist, superficial şi arbitrar de organizare a experienţei cotidiene.

Deşi în scopurile practice ale vieţii de zi cu zi gândim tot în termeni de materie concretă, spaţiu tridimensional, timp unidirecţional şi cauzalitate liniară, înţelegerea filozofică a existenţei devine mult mai complexă şi sofisticată; ea abordează temele găsite în marile tradiţii mistice ale lumii.

 - publicat la 12 iulie 2013 -

Citiţi online întregul subcapitol "Provocările conceptuale ale cercetărilor moderne
 în domeniul conştiinţei" din cartea "Dincolo de raţiune" de Stanislav Grof