<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


VIBRAŢII PARALELE CU TERRA

de Răzvan-Alexandru Petre

Restricţii spaţio-temporale  |  Specii de extratereştri


În multivers există numeroase lumi paralele sau planuri de existenţă. În fiecare plan, lumea pare foarte solidă fiinţelor care o populează. Diferă însă gradele de libertate pe care le au aceste fiinţe. Aceste lumi există simultan în acelaşi spaţiu, dar sunt separate de bariera vibratorie. Adică, lumile sunt reciproc invizibile. Totuşi, în cazul lumilor fizice paralele apropiate ca vibraţie, pot apare interferenţe şi schimburi directe de materie sau energie.

Am putea clasifica lumile paralele în două tipuri: cele cu forme şi cele fără forme. Cele cu forme sunt lumile fizice, eterice şi chiar astrale. Cele fără forme sunt lumile mentale şi cele încă mai înalte, până la nivelul Suprem Divin. FORMELE sunt acele corpuri – solide, lichide, gazoase sau eterice, dar oarecum, compacte – ce găzduiesc Conştiinţa. În această definiţie, putem spune că un spirit care trăieşte într-o lume astrală încă mai este supus unor restricţii legate de formă. Abia în lumea mentală, pură, fără forme, spiritul devine cu adevărat liber, în starea sa naturală, unde se poate manifesta fără restricţiile impuse de legile formelor.

Spiritele care se dezîncarnează de pe Pământ au două variante: să meargă într-un plan astral sau în planul mental. Evident, nu ele aleg, ci alegerea se face automat, în funcţie de nivelul vibraţiei lor. Majoritatea spiritelor ajung în astral, unde îşi continuă vechile ocupaţii omeneşti, de care nu se pot dezbăra. Deosebirea este că în astral orice gândeşti, se şi împlineşte. De pildă, spiritul care toată viaţa lui pe Pământ şi-a dorit să trăiască într-o vilă, o materializează instantaneu în astral. Acolo e locul împlinirii tuturor dorinţelor pământeşti.
Restriciţiile rezultă din faptul că spiritul are încă o gândire tributară lumii fizice, şi încă nu-i atras de frumuseţea lumilor superioare. La un moment dat, apare şi plictiseala, tocmai din cauză că poate realiza instantaneu orice doreşte. Când această plictiseală începe să-l deranjeze, i se oferă viziunea minunilor şi mai mari care i-ar fi disponibile dacă ar avea o vibraţie ceva mai înaltă. Şi astfel începe spiritul nostru să-şi dorească evoluţia mai presus de orice, mai presus de banalele şi limitatele pofte omeneşti.

Restricţii spaţio-temporale

Dacă ne referim numai la lumea fizică, şi aici există paliere de vibraţie diferită. Spaţiul-timp este inventat să funcţioneze numai în planurile fizice (există 12 frecvenţe pe care funcţionează restricţiile spaţio-temporale). Spaţiul şi timpul sunt ca nişte tampoane între iniţiativa mentală şi realizarea ei concretă. În astral nu există spaţiu-timp şi, astfel, realizarea este instantanee. Acest tampon spaţio-temporal are un rol special pentru evoluţia şi înţelegerea Spiritului, separând în mod clar intenţia de înfăptuire. Experienţa fizică este, din acest motiv, o şcoală elementară, demonstrând Spiritului bazele Creaţiei. Toate lecţiile de la şcoala fizică se înregistrează automat în akasha sau memoria universală fizică.

În planul mental, superior, spiritual, ajung numai spiritele care s-au desprins de dorinţele pământeşti. Este o lume „fără forme”, fiindcă locuitorii ei nu mai sunt interesaţi de plăcerile oferite de aceste forme. Plăcerile lor sunt pur mentale, intelectuale, este o lume a ideilor pure. Ele nu se simt frustrate că le lipsesc formele, pentru că pot oricând să materializeze ce vor sau să călătorească instantaneu în lumile astrale, eterice şi chiar fizice. Dar preferă calmul şi fericirea specifice lumilor mentale, unde nu se plictisesc absolut deloc. Dimpotrivă, se plictisesc şi se simt incomod în lumile inferioare. Prin comparaţie, un profesor universitar nu mai este interesat de chestiunile predate la şcoala primară, ci are un cu totul alt orizont de preocupări intelectuale, inclusiv didactice.

Referindu-ne doar la lumile fizice, ceea ce observă pământenii prin telescoape la distanţă de ani-lumină este materia fizică aflată la diverse frecvenţe vibratorii. Dar ei consideră că toată această materie trebuie să se supună legilor valabile pe Pământ. Nu este adevărat. Materia se comportă specific vibraţiei lumii în care se află. Tocmai din acest motiv, oamenii de ştiinţă sunt mereu bulversaţi şi îşi reconsideră teoriile. Încetul cu încetul, fizicienii şi astrofizicienii au ajuns la nişte teorii exotice, pentru că astea sunt datele din observaţiile astrofizice. Şi noile teorii nu prea pot fi puse laolaltă cu teoriile clasice, considerate „normale”. Sunt valabile pentru alte vibraţii.

Planul Pământului are foarte multe restricţii, cauzate de legile fizice pe care le cunoaştem. În plus, se mai adaugă nenumărate alte restricţii sociale. În schimb, într-o lume fizică extraterestră uşor mai subtilă ca vibraţie, legile fizice pot fi mai laxe, astfel încât, de pildă, se pot obţine aliaje metalice imposibil de obţinut pe Pământ. Şi s-a verificat acest fapt prin testele efectuate asupra materialelor din care au fost confecţionate unele OZN-uri prăbuşite. Un OZN a fost fabricat într-o lume extraterestră cu legi fizice uşor diferite faţă de Pământ. Iar fiinţele extraterestre provin dintr-o societate cu mult mai multe libertăţi de gândire şi de acţiune decât avem noi.

Iar când OZN-urile intră în atmosfera Pământului, există două posibilităţi. Dacă provin dintr-o lume mai apropiată ca vibraţie de noi, aceşti vizitatori vor intra automat în vibraţia planetei noastre. În acest caz, se poate ca OZN-ul să aibă probleme tehnice şi chiar să se prăbuşească. Dacă însă provin din civilizaţii mult mai avansate, deci cu o vibraţie mai elevată, atunci OZN-urile lor pot intra direct în vulcani fără să se ardă sau în ocean fără să se ude. Aceste civilizaţii au baze avansate pe Terra, dar le întreţin la o vibraţie uşor mai ridicată decât cea specifică terestră. Astfel, sunt protejate de imixtiunea oamenilor, în principal, datorită barierei vibratorii.

< Sus >

Specii de extratereştri

Mediumul Guy Needler spune că sunt 12 benzi de frecvenţă fizică, dintre care pe Pământ sunt prezente doar primele 3 de jos – de aici simbolul 3D pentru planul terestru – iar extratereştrii aparţin nivelelor superioare, de la 4D la 12D. Se consideră că spiritele se "încarnează" atunci când intră într-un corp fizic, indiferent de specie şi indiferent în ce dimensiune din cele 12 benzi de frecvenţă. Mai presus de spectrul fizic se mai găsesc alte câteva sute de frecvenţe ce aparţin de lumile spirituale astrale, mentale şi mai sus de acestea. Rămâne de lămurit dacă ceea ce unii autori numesc plan eteric se încadrează în benzile superioare de frecvenţe fizice sau aparţin de planul astral.

Iată tipurile de extratereştri din sistemele stelare importante din galaxia nostră şi problemele cu care se confruntă ele. Este un rezumat din lucrările mediumnice ale lui Wendy Kennedy, Nora Herold şi Lyssa Royal, realizat de Ulla Sarmiento în pagina sa de internet.

PLEIADELE: diverse grupuri de fiinţe de tip umanoid, reptilian, aviar, felin, AI (robotic). Manifestă un dezechilibru în aspectele luminoase (entuziasm orbesc, idealism, se amestecă unde nu e treaba lor, în trecut erau şi încăpăţânate). În prezent, sunt devotate serviciului-pentru-ceilalţi, vindecărilor. Acţionează drept gardieni ai civilizaţiilor mai tinere. Unii reptilieni 5D joacă roluri negative. Unii umanoizi 9D ajută la întreţinerea vibraţiilor stelelor sau planetelor. Experţi în sunete şi vibraţii.

SIRIUS: o mare diversitate de specii (inclusiv cetaceeni), multe conflicte şi războaie. Sunt legaţi karmic de sistemul Orion. Au probleme legate de cooperare vs. competiţie, tehnologie, explorare, expansiune, cucerire, putere, secrete, control, persecuţie, respingere. În trecut au făcut cruciade pentru “salvarea” omenirii, savanţi/ingineri genetici. În prezent, sunt învăţători, care şi ei învaţă să ajute fără amestec direct, integrând toate aspectele (luminoase şi întunecate).

ARCTURUS: trăiesc în 5D-9D. Şi-au integrat aproape toată karma. Sunt nişte moaşe cosmice. Conştiinţa de grup a arcturienilor a creat scenariul de integrare polară pentru Pământ (a integra lumina şi întunericul, ca părţi ale Sursei, depăşirea dualităţilor). Au o iubire necondiţionată şi echilibrată, sunt ambasadori şi mediatori universali în conflicte. Experţi în transmiterea energiei (limbajul luminii, geometrie sacră, cercuri din lanuri, matematică, maeştri alchimişti). Au multe lumi acvatice.

ORION: fiinţe din lumi 5D-6D, unele 7D. O mare polarizare şi conflicte războinice. Pământul este o mini-versiune a marii drame din Orion. Au probleme cu controlul extrem şi dominarea, manipularea, opresiunea, controlul minţii. Exploratori şi savanţi fascinaţi de manipularea genetică, clonare, hibridare. Auto-sabotare, transformări, vindecări, purificări. În prezent, învaţă conştientizarea, compasiunea.

LIRA: fiinţe mai ales din 7D. Spirit de pionierat, explorare spaţială, colonizare, principiu masculin, războinici, constructori, arhitecţi. Au probleme cu dorinţa de protecţie, răbdarea, curajul, aroganţa, impunerea altora unor credinţe sau agende. Dispute incipiente între polarităţi, conflicte între umanoizi şi felinieni (războaiele Lirene). Strămoşii umanoizilor de pe Pământ. Au fondat Lemuria, apoi s-au întors în Lira sau au fuzionat cu populaţia din Atlantida şi Egipt. Experţi în geometrie sacră, matematică, vindecări cu cristale şi sunete. În prezent, învaţă conştinţa-de-sine, umilinţa, generozitatea, renunţarea.

CASSIOPEIA: un sistem foarte blând şi armonios. Studiază diverse variaţii de iubire şi recunoştinţă. Au o imensă compasiune, se simt chemaţi să ajute Pământul. Nu este un sistem cu care ne armonizăm în mod obişnuit.

ANDROMEDA: cea mai apropiată galaxie de a noastră. Foarte creativi, analitici, experţi în sunete. Conştiinţa andromedană este abstractă, schimbătoare, fluidă. Ne învaţă să fim ceva mai împământaţi, centraţi, să abordăm o nouă paradigmă (focalizată pe interior) în contrast cu conştiinţa specifică Căii Lactee (focalizată pe exterior).

specii de extraterestrii

Iată, mai sus, câteva desene ce reprezintă specii de extratereştri cu care unii oameni s-au întâlnit faţă în faţă. Este bine să fim oarecum familiarizaţi cu acest subiect, pentru că nu este exclus ca, în viitorul nu prea îndepărtat, omenirea să aibă un contact în masă cu vreuna sau mai multe dintre aceste specii. Intervenţia lor va fi justificată de degringolada în care va ajunge omenirea în pragul autodistrugerii.

Nu trebuie să fim şocaţi de aspectul lor exterior şi nici intimidaţi de puterile lor psihice. Ci trebuie să devenim mai conştienţi de propria noastră măreţie, putere şi divinitate, de rolul nostru important în evoluţia universului. Iar pentru aceasta, trebuie să urmăm o educaţie spirituală, care să ne ridice nivelul de vibraţie al conştiinţei. O minte îngustă se va speria de extratereştri, nu-i va înţelege, nu va putea comunica coerent cu ei, nu îi va trata de la egal la egal, îi va considera duşmani (unii chiar au un nivel scăzut de vibraţie! dar majoritatea au un mare rafinament şi nobleţe). Este important să ne deschidem mintea spre infinitatea de posibilităţi ale universului. O infinitate...

< Sus >

Răzvan A. Petre
  14 aprilie 2021