<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


WALK-IN, sau "transferul de suflete"

de Rãzvan Petre

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PSIHO-SPIRITUALE

În fiinţa umană se combină două voinţe diferite: cea provenind din Minte şi cea a Spiritului. Pentru oamenii neobişnuiţi cu analizele psihologice de fineţe această afirmaţie poate părea ciudată sau chiar ridicolă. Dar, pe măsură ce vor reflecta la cele scrise mai departe, s-ar putea să îşi schimbe optica asupra vieţii psihice.

Teoria modernă spune că psihicul uman are la bază două structuri fundamentale. Prima este Spiritul, deţinătorul conştiinţei nemuritoare. Cealaltă este Mintea, construită de-a lungul anilor de viaţă, începând cu frageda pruncie, şi care, inevitabil, se sfârşeşte odată cu moartea. De fapt, "moartea" se referă tocmai la distrugerea corpului şi Minţii, lăsând neatinsă Conştiinţa eternă. În aceste fraze simple este cuprinsă toată înţelepciunea religiilor.

Mintea este depozitara obişnuinţelor, programelor genetice, prejudecăţilor, instinctelor, temperamentului şi tot ea utilizează inteligenţa şi emoţiile pentru a ne integra în mediu şi a ne asigura o existenţă normală printre ceilalţi semeni umani. Prin urmare, personalitatea umană este puternic marcată de conţinuturile prezente în Minte. Ceea ce trebuie să subliniem şi să reţinem este că intenţiile Minţii sunt total inconştiente, automate!

Conştiinţa este atributul Spiritului, o structură cu totul diferită de Mintea umană. Spiritul ajută încă de la început la construirea noii Minţi conform tiparelor prezente în aura spirituală şi după dorinţa acestuia. Spiritul are propria sa personalitate universală, din care omul manifestă o bună parte în personalitatea sa umană. Intenţiile Spiritului sunt pe deplin conştiente şi libere. Singura restricţie se referă la zestrea karmică prezentă în aura Spiritului, care îi provoacă Minţii anumite modificări obligatorii.

În rezumat, personalitatea umană este rezultanta Spiritului conştient şi liber alăturat mecanismului automat şi inconştient al Minţii. Omul este un Spirit instalat la panoul de control al Minţii, prin care acţionează şi ia cunoştinţă de realitatea fizică, părând să uite temporar de natura sa esenţială spirituală. Spiritul comandă Mintea, dar deseori automatismele mentale sunt mai puternice decât intenţiile acestuia, iar omul funcţionează pe "pilot-automat", în virtutea inerţiei. Unii oameni sunt mai apropiaţi de intenţiile Spiritului lor, mai conştienţi, mai morali. Alţii se lasă mai mult purtaţi de impulsurile inconştiente şi nu sunt receptivi la voinţa propriului Spirit.

V-am prezentat aceste chestiuni fundamentale pentru a vă pregăti să faceţi faţă şocului psihologic generat de informaţiile următoare. Ele provin din cunoştinţele ezoterice şi din nenumărate studii psihologice şi parapsihologice. Am reţinut doar datele esenţiale, trecute prin filtrul raţiunii, fiind conştient totodată de riscurile ca acestea să ajungă surse de inspiraţie pentru unii bolnavi psihici, care abia aşteaptă să găsească o explicaţie "logică" pentru ciudăţeniile minţii lor. Pe de altă parte, am considerat că a venit momentul să avem şi în limba română măcar o referinţă despre fenomenul Walk-in, ce ar putea ajuta unele persoane să se înţeleagă mai bine.

 

FENOMENUL SPIRITUAL WALK-IN

DEFINIŢIE: Când un Spirit părăseşte definitiv corpul cu mult timp înainte de sorocul morţii fizice, iar un alt Spirit intră în acel corp uman pentru restul vieţii, avem de a face cu fenomenul Walk-in. În limba engleză, Spiritul care iese se numeşte "Walk-out", iar cel care intră se numeşte "Walk-in". Fenomenul se mai numeşte şi "transfer de conştiinţă" sau "schimb de suflete". Nu trebuie confundat cu "posesiunea demonică", care este temporară. Aici e vorba de o experienţă psihică foarte intimă, relativ nespectaculoasă şi definitivă. În budismul tibetan, fenomenul este denumit "PHOWA", având dedicate multe învăţături despre părăsirea conştientă a trupului în momentul morţii naturale.

Spiritul Walk-in, odată încarnat, va prelua frâiele Minţii şi va uita cum a ajuns aici. De fapt, chiar şi atunci când ne-am încarnat într-un embrion încă nenăscut, Spiritul nostru a uitat de realitatea astrală de unde provine… Şi nici acum, când citim aceste rânduri, nu prea suntem conştienţi de originea noastră spirituală, nu-i aşa? Spiritul Walk-in se va familiariza treptat cu amintirile, mediul şi anturajul omului respectiv, adică personalitatea sa exterioară. Totuşi, imediat după transferul de conştiinţă, omul va începe să se transforme radical, apropiindu-se de personalitatea sa profundă, spirituală.

Înţelepciunea tibetană are printre stanţele sale una care afirmă: "Un corp puternic şi o minte bună sunt lucruri pe care ar fi îngrozitor să le pierzi". Noi putem înţelege mai mult, şi anume că este extraordinar să le poţi dobândi! Pentru un Spirit neîncarnat este destul de dificil să obţină un corp uman la dorinţă. De obicei, este obligat să accepte lungul şi durerosul proces al naşterii, copilăriei, maturizării, cu toate riscurile aferente traiului printre oameni păcătoşi şi ignoranţi. Iată însă că este posibil, în anumite circumstanţe speciale, să se încarneze instantaneu, ocolind evoluţia umană normală şi preluând "la cheie" un trup uman.

CONDIŢII: Spiritul Walk-out trebuie să îşi dea în prealabil acordul pentru transfer, considerând că şi-a terminat lecţiile de viaţă şi dorindu-şi să plece către lumi astrale mai bune. S-ar părea că acest Spirit a ajuns la un punct critic al dezvoltării sale umane, acceptând părăsirea planului terestru ca fiind cea mai bună alternativă pentru evoluţia sa ulterioară. Acest lucru se poate întâmpla în circumstanţe precum următoarele:

- o depresie îndelungată, dusă până la limita sinuciderii (cu sau fără tentativă de sinucidere).

- o experienţă în preajma morţii, când corpul a suferit traumatisme îngrozitoare în urma unor accidente sau altor evenimente nefaste (operaţii medicale etc).

- perioade îndelungate în care pacientul zace bolnav fără cunoştinţă, în comă etc.

Cam acestea sunt - în general, dar nu exclusiv – condiţiile transferului. Pot fi utilizate, la fel de bine, trupuri de copii sau maturi.

DIFICULTĂŢI: Tranziţia este rapidă, dar urmează o perioadă dificilă pentru Spiritul Walk-in. Fiind o entitate diferită, deşi în acelaşi corp uman, Walk-in se simte cumva străin de persoanele din jur, în ciuda păstrării amintirilor trupeşti. Adaptarea sa la noua situaţie existenţială poate dura luni de zile sau chiar ani atunci când există incompatibilităţi energetice majore. Este obligat să elimine resturile karmice din aură, rămase de la fostul locatar, ceea ce implică un efort psihologic intens. Uneori, Spiritul nu preia toate amintirile fostei persoane, putând chiar să nu recunoască persoanele din jur. De obicei, Mintea nu deţine toate cunoştinţele dorite de noul Spirit locatar şi acesta nu găseşte nici relaţiile umane de care are nevoie, ceea ce îl va face să se reorienteze total în plan afectiv, social şi cultural. De cele mai multe ori, schimbarea dramatică de personalitate pune probleme prietenilor, rudelor, care nu înţeleg "unde s-a dus" omul pe care îl ştiau.

MOTIVAŢII: În marea lor majoritate, Walk-in sunt Spirite care au de realizat o misiune spirituală în lumea materială, dar, din diverse motive, ei nu doresc sau nu au nevoie să îşi piardă timpul încarnându-se într-un nou-născut şi aşteptând ca trupul să se maturizeze. De obicei, ei vor să îşi ajute semenii în calitate de vindecători sau sfătuitori spirituali. Noua lor personalitate este mai plină de compasiune, iubire, bunăvoinţă decât înaintea transferului de conştiinţă. De obicei, Spiritul a avut aceeaşi ocupaţie şi în viaţa anterioară, de unde îşi trage talentul. Se spune că din ce în ce mai multe persoane au experienţe de tip Walk-in, datorită schimbărilor planetare care se petrec în prezent, care necesită încarnarea multor entităţi superioare, ce pot manifesta o mare dragoste pentru Pământ şi locuitorii săi.

Mai poate exista, mai rar, şi situaţia neplăcută când Spiritul Walk-out nu mai suportă decăderea morală la care a ajuns omul în care este încarnat, neputându-l controla şi orienta spre aspectele nobile, curate, bune ale vieţii. În această situaţie dramatică şi dacă nu poate pune la cale moartea omului, în ultimă instanţă, el poate decide părăsirea corpului înainte de sorocul morţii. Din nefericire, corpul său va fi preluat de către un Spirit Walk-in compatibil cu viciile şi păcatele sale, adică omul va decade şi mai mult după transferul de Spirite.

 

SEMNE DE RECUNOAŞTERE A PERSOANELOR WALK-IN

Schimbul de suflete are o motivaţie foarte serioasă, spirituală. Dar nu e de ajuns să fi suferit un accident, o traumă, o pierdere de memorie ca să te crezi încarnarea unui Mahatma sau Avatar! Nu ceea ce spui sau crezi este important, ci ceea ce reuşeşti să realizezi este proba veridicităţii. De altfel, cui îi pasă că eşti sau nu un Walk-in? Poate doar orgoliului tău. În rest, contează doar faptele tale cu adevărat spirituale…

Totuşi, pentru o persoană care întâmpină anumite dificultăţi psihologice, este important să poată şti dacă a fost subiectul unui transfer de conştiinţă spirituală sau problemele sale au o altă cauză. Confirmarea acestui fapt poate echivala cu sfârşitul suferinţelor psihice şi o turnură favorabilă a vieţii. În sprijinul persoanelor care întâmpină astfel de dificultăţi, vă prezentăm simptomele "clasice" ale unui Walk-in. Dacă cineva experimentează simultan cel puţin 7 sau mai multe dintre cele 10 simptome de mai jos într-o perioadă de 3 până la 6 luni, s-ar putea să fie un Spirit Walk-in.

1. PERIOADE ÎNDELUNGI DE INCONŞTIENŢĂ PE TIMPUL BOLII

Intrarea unui nou Spirit este la fel de stresantă pentru corpul fizic cum este şi pentru Spiritul Walk-in. Transferul de conştiinţă devine mai uşor atunci când corpul se odihneşte pe parcursul unor perioade lungi, din cauza unei boli grave sau unui accident. Noul Spirit are mai mult timp la dispoziţie să se adapteze noului trup. La rândul său, Mintea are tot timpul să se armonizeze cu noua energie spirituală. Totodată, este mai uşor pentru familie şi prieteni să accepte schimbările petrecute în persoana respectivă când ea se va trezi "ca un om nou".

2. PIERDERI DE MEMORIE

Chiar dacă transferul de conştiinţă se petrece într-un corp perfect sănătos, este posibil totuşi să apară o pierdere de memorie totală sau parţială. Uitarea se referă atât la amintirile vechi, cât şi la evenimentele curente, pe care Mintea poate avea dificultăţi în a le memora, fiind ocupată cu integrarea noii energii spirituale.

3. SCHIMBĂRI DRAMATICE ÎN PRIVINŢA CREDINŢEI RELIGIOASE

Una dintre schimbările notabile la un Walk-in este modificarea atitudinii faţă de religie. Ateii devin credincioşi. Dogmaticii religioşi devin persoane deschise spre noi credinţe sau practici spirituale, cum ar fi cele specifice new-age. Persoanele rasiste, xenofobe devin deodată tolerante şi religioase.

4. SCHIMBAREA INTERESELOR ŞI A MODULUI DE PETRECERE A TIMPULUI

Prietenii şi familia observă schimbări radicale în ceea ce priveşte petrecerea timpului de către Walk-in. El este foarte absorbit în activităţi care păreau total neinteresante pentru vechea personalitate. Cei mai mulţi dintre Walk-in au venit pe Pământ cu o misiune, nu de plăcere. Imediat după transferul de Spirite şi timp de mai multe luni, ei se vor simţi îndemnaţi să facă ceva care să îi apropie de direcţia "corectă", pentru a putea realiza ulterior ceea ce şi-au propus la încarnare.

5. DOBÂNDIREA INEXPLICABILĂ A UNOR NOI TALENTE ŞI ABILITĂŢI

Noile interese spre care se îndreaptă atenţia unui Walk-in au ca scop descoperirea a noi talente şi abilităţi personale. El se află în plin proces de descoperire şi trezire a acelor cunoştinţe şi capacităţi pe care deja le posedă din încarnarea anterioară. Prin urmare, spre deosebire de o încarnare obişnuită, în care omul are timp destul şi dorinţa să înveţe lucruri noi, în cazul Walk-in, el are ca ţel principal punerea la lucru a capacităţilor deja achiziţionate de Spirit.

6. O NOUĂ ABORDARE A PROBLEMELOR NEREZOLVATE

Din moment ce persoana Walk-in are o conştiinţă superioară, ea este mai capabilă să se ocupe de problemele moştenite de la Walk-out. Îi apare dintr-o dată foarte clar cum să rezolve rapid dificultăţi considerate anterior insurmontabile, cu care omul se chinuise ani de zile.

7. SENTIMENTUL CĂ "NU EŞTI TU ÎNSUŢI"

Doar tu poţi şti, cunoscându-te din interior, că eşti cumva diferit decât înainte. Dacă eşti de părere că ai suferit o transformare profundă şi nu mai eşti acelaşi om, probabil că aşa şi este. În fond, cine poate şti mai bine decât tine?

8. MULTE PERSOANE SPUN CĂ "EŞTI DIFERIT"

Uneori, părerea celor din jur poate fi relevantă. Dacă toţi cei din jur afirmă că te-ai schimbat mult "începând cu data de…", deşi tu nu sesizai asta. Dacă toţi cei din jur sunt preocupaţi că te-ai schimbat şi ai avea nevoie de ajutor, deşi tu nu simţi nimic în neregulă cu tine. Atunci, poate, dar numai poate, că ai suferit un transfer de conştiinţă.

9. PĂRĂSIREA BRUSCĂ A SLUJBELOR SAU A PARTENERILOR DE VIAŢĂ

De obicei, un Walk-in îşi va părăsi imediat slujba actuală, care nu îi mai satisface interesele, pentru a-şi urmări "noua misiune în viaţă". În căsnicie, deşi persoana Walk-in va încerca să îşi onoreze legământul marial, totuşi partenerul său de viaţă îi va reproşa că "nu mai este persoana cu care s-a căsătorit". Cei doi, nemaifiind compatibili la nivel spiritual, probabil vor divorţa.

10. O MULTITUDINE DE PROVOCĂRI URGENTE

Entitatea Walk-out a fost de acord să plece din corp din cauză că nu îşi mai dorea să trăiască, fie pentru că îşi pierduse o persoană iubită şi nu mai putea rezista tristeţii, fie pentru că avea dificultăţi de sănătate, sau în privinţa mijloacelor de subzistenţă, sau relaţii dezastruoase pe care nu vedea cum le poate remedia etc. Prin urmare, există mereu "treburi neterminate" pe care Walk-in trebuie să le rezolve mai înainte de a-şi putea "trăi propria viaţă". Rezolvarea lor ia forma unei serii de probleme urgente cărora trebuie să le facă faţă noua personalitate ("arderea rapidă a vechii karme").

 

ÎN LOC DE CONCLUZII

Tu, cititorule, probabil că eşti un om obişnuit, nicidecum un Walk-in! La ce îţi poate folosi acest articol, pe lângă informarea generală? Ei bine, ţi-am spus la început că Mintea şi Spiritul sunt două structuri psihice diferite. Sună cam tehnic şi pare să nu aibă legătură cu persoana ta?! Să o luăm altfel.

Atunci când nu eşti atent, Mintea acţionează fără acordul tău, ea este autoritatea corpului, iar tu eşti "absent". In extremis, dacă nu eşti deloc, chiar deloc atent, Mintea ar putea accepta alt Spirit să o comande, iar tu să îţi priveşti de sus corpul acţionând după alte ordine, continuând să trăiască în lume fără tine. Stranie senzaţie, ce zici?!

Te întreb acum: Ai fi de acord ca un alt spirit - să zicem, spiritul unui mare sfânt, de exemplu preferatul tău - să te înlocuiască pentru o săptămână, să trăiască în corpul tău? Cei din jur vor constata negreşit schimbarea de personalitate! Doar că, la reîntoarcerea ta, vor fi cam dezamăgiţi…

Dar definitiv? Ai accepta să îţi donezi corpul, cu tot cu Minte, unui spirit superior, ca acesta să realizeze lucruri extraordinar de bune în lume?

Dacă răspunzi cu NU, atunci ce zici să înfăptuieşti chiar tu acele fapte bune?! Cum se spune, "nimeni nu e de neînlocuit", nici măcar la comanda trupului. Ia aminte la cât de preţioasă este întruparea ta!

Şi, mai ales, gândeşte-te: cine eşti "tu"?

Surse de informaţii utile:

http://www.healpastlives.com/future/rule/ruwalkin.htm 
http://www.greatdreams.com/walkin.htm

T. Lobsang Rampa ne prezintă în cartea sa "The Rampa Story" dramatizarea posibilului proces de preluare a corpului unui englez obişnuit de către spiritul unui lama tibetan. Citiţi paginile 161-183 din cartea tradusă în româneşte sub numele de "Povestea unui lama tibetan"

Celebrul cercetător al amintirilor copiilor mici din viaţa anterioară, Ian Stevenson, a publicat un caz numit de el "schimb de încarnări" Sobha Ram | Jasbir Jat.

Sobha Ram | Jasbir Jat
Sobha Ram | Jasbir Jat
Sobha Ram | Jasbir Jat
Walk-In Incarnation Case of Sobha Ram | Jasbir Jat

Răzvan Petre
2 iulie 2010

Cele de mai sus au fost doar nişte întrebări retorice menite să te trezească spiritual. Dacă vrei să faci mai mult în această direcţie, iată 7 tehnici simple şi eficiente pentru a îţi cunoaşte Sinele Superior. Succes în autocunoaştere!