<  Înapoi la Pagina de Spiritism


SHAMBALA

            SHAMBALA este o zonă spirituală mirifică, menţionată de legendele multor popoare, în folclorul nostru fiind cunoscută ca „tărâmul blajinilor”. În SHAMBALA trăiesc fiinţe sfinte care veghează cu nesfîrşită înţelepciune asupra Pământului şi a vieţii pe această planetă. Ele au transmis din când în când mesaje, inspiraţii benefice şi metode concrete de îmbunătăţire a traiului oamenilor.

medium Nina Petre

Ce este Shambala ?  Falşii prooroci  Aleşii Domnului  Ce înseamnă credinţa ?  Mesagerii Shambalei  Defectele civilizaţiei noastre  Purificarea  Dupa faptă, răsplata  Omul perfect  Oamenii îşi cheamă suferinţele

ALTE DEZVĂLUIRI  ALE  REGELUI  LUMII (răspunsuri la întrebări)

CINCI SFATURI DE ACTUALITATE DE LA REGELE LUMII

MESAJ DIN ASTRAL

 

CONDUCĂTORUL  SUPREM  AL  SHAMBALEI, " REGELE  LUMII " SE  ADRESEAZĂ  OAMENILOR

 

Ce este Shambala ?

Shambala, acest tărâm minunat, această lume de vis, este o zonă nelocuită de oameni, în adevăratul înţeles al cuvântului "om". Este un ţinut energetic, vibratoriu, pur, părând ireal pentru muritorii de rând. Este o lume deosebită de cea pământeană. Noi, cei din Shambala, avem nevoie doar de un spaţiu unde să ne mişcăm, şi atât. Suntem nişte luminiţe dotate cu inteligenţă maximă, aflate pururea în mişcare, neobosite etern, minunate focare energetice care supraveghează şi conduc universul. 

Dar mai ales noi supraveghem Pământul, această planetă secătuită de bunurile sale fireşti, pângărită peste poate de tot felul de entităţi rele întrupate în oameni. Noi, cei din Shambala, controlăm fiece firicel de materie pământeană, fiece fiinţă locuitoare a acestei minunate planete. Dar tot noi ne simţim datori faţă de Bunul Dumnezeu să protejăm Pământul, să-l înconjurăm cu aura divină atât de necesară lui.

Cu toate acestea, primejdiile ce-l pândesc sunt nenumărate. Răutatea şi lăcomia oamenilor a ajuns fără precedent; perversitatea, ura, minciuna fac victime în fiecare clipă. Noi ne străduim să purificăm zone întinse ale Pământului, dar nu peste tot Cuvântul Domnului are chemare în inimile oamenilor. Mulţi pământeni vor să stăpânească lumea de-a pururi, dar nimic nu este veşnic în univers în afară de Voinţa Domnului Dumnezeu, Atotputernicul nostru Stăpân. Din cauza aceasta strădania noastră pare zadarnică...

Totuşi, noi, înţelepţii Shambalei, dăm de veste oamenilor adeseori că ora Judecăţii se apropie. Atunci fiecare suflet de pe planeta noastră va raporta Domnului Dumnezeu ce a făcut cu credinţa sa curată : dacă o mai are, cât este ea de puternică ; dacă nu o mai are, de ce a pierdut-o. Astfel, cei răi vor dispărea în urma propriei lor neputinţe de a se îndrepta spre Calea cea sfântă şi mare, Calea ce duce spre Domnul Dumnezeu, Atotputernicul. Cei buni, cei dotaţi cu credinţa neabătută în Voinţa Divină vor fi salvaţi de la distrugere.

Toţi vorbim despre Apocalipsă, sau "sfârşitul lumii", dar câţi cunosc adevăratele cauze ale acestei tragedii terestre ?

Cauzele stau în necredinţa oamenilor, în dorinţa lor de a stăpâni universul, în micimea sufletelor care adeseori se cred mari.

< sus >

Falşii prooroci

Vedem cu toţii câţi prooroci mincinoşi domnesc pe Pământ. Fac avere din ghicit, prevestesc viitorul oricui numai pentru a face bani cât mai mulţi. Dar este oare drept să-şi folosească şarlatania înnăscută pentru a minţi nişte oameni ? De ce să nu le lase oamenilor libertatea de a-şi croi singuri soarta, de a le permite să gândească liber, şi nu călăuziţi de orice persoană dispusă la prevestirea viitorului? Nu este mai drept, mai uman, ca fiecare om să înveţe ceva din greşelile sale, să-şi îndrepte comportarea prin căinţă dreaptă, prin implorarea Milei şi Compasiunii Divine ?

Într-adevăr, lumea de azi are în general impresia că poate cuceri totul, că poate urni totul din loc, chiar şi munţii, crede că banul este cheia miraculoasă a tuturor porţilor, dar uită un lucru esenţial : că totul vine de la Dumnezeu, că nimic nu este veşnic, iar totul, absolut totul se modifică continuu, fără oprelişti şi fără a cere vreo permisiune de aiurea pentru a se întâmpla acest lucru. Deci, având în vedere că lumea pământeană este trecătoare, fluctuantă în univers, noi nu trebuie să ne bazăm doar pe nişte iluzii atractive, care prezintă un oarecare interes la marele public.

Veşnicia este un atribut de aur, ea nu se obţine pe ordinator sau pe globul de cristal, ci ne este dată, sau nu, de către Divinitatea Supremă, Domnul Dumnezeu cel atotputernic şi atoateştiutor. Noi nu putem face altceva decât să ne supunem Voinţei Sale cu umilinţă şi cu speranţa că într-un viitor îndepărtat sau mai puţin îndepărtat vom fi iertaţi şi vom scăpa de lanţul cu ghimpi al karmei. Dar până atunci ne vedem puşi în situaţii uneori bizare, de a reveni pe Pământ pentru a trăi în condiţii mizere numai pentru a ne ispăşi nişte grave pedepse pentru anumite fapte din trecutul nostru karmic.

Deci, dragii mei pământeni, nu vă lăsaţi înconjuraţi de minciună, ipocrizie, linguşeală, sete de bani şi alte astfel de "podoabe" ucigătoare  pentru  spiritul curat şi nepregătit de a înfrunta tentaţiile periculoase ! "

< sus >

Aleşii Domnului

Noi, cei din Shambala, suntem aici pentru a asigura o centură protectoare civilizaţiei de pe Pământ, care este în pericol să se prăbuşească, pradă propriilor sale vicisitudini. Cu toţii suntem nişte spirite luminate, dotate cu inteligenţă deosebită şi avem darul de a iradia cu energie benefică orice colţ al Pământului sau al spaţiului din jurul său. Putem fi văzuţi numai de către unii clarvăzători şi nu ne arătăm profanilor, nici celor "iniţiaţi" înspre rău şi nu spre Voinţa Divinului. Veghem asupra omenirii zi şi noapte, nu avem odihnă, dar nici oboseală. Dorim să aducem pe această planetă frumuseţea pură şi credinţa curată în Domnul Dumnezeu.

Oamenii au uitat, în mare parte, cum se face o rugăciune adevărată, pornită din adâncurile sufletului. Şi se mai miră că dorinţele lor nu ajung întotdeauna acolo unde trebuie ! Dar va veni o zi a Judecăţii Supreme, o zi în care fiecare va plăti sau va fi răsplătit, potrivit faptelor sale...

În anii ce vor urma se vor întâmpla multe nenorociri în această lume. Oamenii nu-şi vor da seama de ceea ce vor păţi. Nenorocirile le vor veni instantaneu, luându-i pe nepregătite, iar majoritatea dintre ei vor crede în continuare că totul li se cuvine, inclusiv nenorocirile prin care trec. Dar, şi aşa stând lucrurile, omenirea, în general, va înţelege prea puţin din păţaniile sale. Credinţa în Domnul Dumnezeu aparţine cu adevărat numai celor aleşi de Dânsul pentru a ridica planeta Pământ la înălţimea spirituală dorită de Divinitatea Supremă...

Cu toate acestea, unii dintre oamenii zilei vor reuşi să trezească într-o oarecare măsură minţile şi sufletele semenilor care îi înconjoară. Şi vor mai apare anumiţi emisari ai Cuvântului Divin, despre care prea puţini vor şti că ei sunt întrupări vremelnice ale acelei lumi minunate şi invizibile ce se cheamă "Shambala".

Dumnezeu le ştie pe toate şi le dă pe toate tuturor celor care le merită, fie ele bune, fie rele. Fiecare om îşi are karma lui şi trebuie să treacă prin împrejurările cerute de aceasta.

Atunci când se va pune problema unei selecţii spirituale între credincioşii Domnului, mulţi vor fi respinşi la proba supremă, deşi în aparenţă şi-au făcut datoria faţă de cele sfinte. Însă, foarte puţini credincioşi au cu adevărat credinţa în suflet...

< sus >

Ce înseamnă credinţa ?

A fi cu adevărat credincios în Dumnezeu înseamnă să porţi în tine Scânteia Divină. Aşa cum focul arde şi purifică aerul din jurul său, tot aşa flacăra credinţei adevărate aflate într-un suflet pământean are puterea de a curăţa inimile şi cugetele celor din jurul său. 

Totuşi, nu este de ajuns să fii tu însuţi cu adevărat credincios în Dumnezeu ! Trebuie să le dai celor de lângă tine o mare parte din puterea credinţei tale. Dacă nu răspândeşti credinţa către ceilalţi semeni ai tăi, te comporţi ca un pom viu, dar sterp, fără roade. Egoismul nu este compatibil cu credinţa adevărată. Dacă eşti un ales al Domnului, atunci dăruieşte-le tuturor celor din jurul tău din lumina ta interioară !

Ce să mai vorbim despre acei falşi prooroci care ies adeseori la drumul mare ţinând predici nenumărate şi cântând rugăciuni pe cele mai moderne ritmuri muzicale ? Aceştia sunt nişte întrupări ale entităţilor negative care au fost cândva în apropierea Domnului Dumnezeu, dar care, în urma unor greşeli grave datorate setei lor de a-L întrece pe Domnul Suprem, au fost silite să părăsească zona înaltă şi luminoasă în care se aflau. Ajunse jos, aceste entităţi încearcă pe diverse căi, în diferite locuri şi în anumite perioade de timp să-şi astâmpere nepotolita sete de mărire. Astfel, au apărut diverse "confrerii" sau "secte religioase", cum li se mai spune, în mijlocul cărora numai credinţă adevărată nu este. O parte dintre victimele lor nu mai pot fi recuperate. Ele decad şi le aşteaptă un lanţ întreg de reîncarnări prin care Domnul le oferă şansa de a se reabilita. O foarte mică parte dintre membrii sectelor satanice se trezesc ca după un vis urât şi, ajutaţi fiind la timp, reuşesc să redevină fiinţe normale. Cea mai bună cale pentru alegerea drumului în viaţă este Calea credinţei adevărate şi dezinteresate în Domnul Dumnezeu !

< sus >

Mesagerii Shambalei

Aşadar, lumea de astăzi nu vrea să-şi dea seama că mult nu mai poate dura actuala situaţie, în care necredinţa în Domnul Dumnezeu face victime pretutindeni pe Pământ... De aceea se impune o nouă ordine printre oameni, o nouă viziune asupra vieţii şi a morţii, viziune care pare "nouă" doar unora, ea fiind veche de când lumea, dar aparţinând numai înţelepţilor Shambalei. Noi, cei din Shambala, nu vrem să facem victime, nu vrem să distrugem omenirea, urmărim doar să readucem pacea şi credinţa adevărată în Dumnezeu, aşa cum au fost ele la începutul vieţii pe Pământ. Dar, nu ne este uşor să realizăm acest lucru deoarece sunt prea puţini aceia care cunosc şi înţeleg scopul nobil al luptei noastre paşnice...

Am avut emisari în toate timpurile şi pe toate continentele, unii s-au sacrificat pentru ideile noastre nobile, alţii au dus-o mai bine. Prin ei le-am transmis pământenilor anumite procedee tehnice şi ştiinţifice, inspiraţii artistice de natură divină, hotărâri rapide pentru oprirea unor războaie cumplite care ameninţau să pârjolească o mare parte din suprafaţa planetei noastre. Am acţionat din subtil, aproape neştiuţi de nimeni, pentru a îndrepta o parte din răul instalat pe Pământ de către oamenii animaţi de entităţi malefice. Nu puţine au fost situaţiile când anumiţi conducători politici, ce proveneau din spirite superioare încarnate cu scopul de a realiza nişte lucruri nobile, au decăzut în răutate şi desfrânare, neputând să respingă apucăturile necurate care i-au cuprins...

Noi, cei din Shambala, dorim să întemeiem o nouă civilizaţie pământeană animată de credinţa puternică în Divinitatea Supremă, o civilizaţie nobilă, curată, paşnică, demnă de a locui pe această minunată planetă. Dorinţa noastră nu este uşor de îndeplinit - întâmpinăm mereu piedici din partea unor loje, confrerii şi secte animate de necredinţa în Domnul Dumnezeu. Oamenii noştri sunt adesea persecutaţi, loviţi fără vină reală, daţi la o parte din viaţa publică, calomniaţi, ostracizaţi. Numai forţa credinţei curate şi rugăciunile noastre îi ajută să reziste la presiunile la care sunt supuşi. Avem totuşi credinţa că vom învinge într-un târziu. Dar victoria noastră va urma unui lanţ întreg de pedepse şi suferinţe la care va fi supusă omenirea până la sfârşitul Apocalipsei şi încă un timp după aceea...

< sus >

Defectele civilizaţiei noastre

Marii înţelepţi ai lumii au avertizat populaţia Terrei asupra consecinţelor grave ale prea sofisticatei civilizaţii la care s-a ajuns. Civilizaţia terestră actuală este distructivă din mai multe puncte de vedere. Iată câteva dintre ele.

Nu există condiţii suficiente pentru a se putea păstra secretele militare. Spionajul face tranzacţii cu informaţii deosebit de periculoase, care pot pune sub semnul întrebării condiţiile de existenţă ale umanităţii.

Nu există mijloace şi căi sigure care să conducă la asigurarea perfectă a securităţii armamentului nuclear. Exploziile nucleare necontrolate sunt posibile oricând. Nu mai vorbesc despre defecţiunile curente ale centralelor nucleare răspândite în toată lumea;  acestea reprezintă mijloace de terorizare a populaţiei de oriunde , mulţi dintre pământeni ştiind şi simţind care sunt consecinţele acestor dezastre.

Nu există posibilităţi de prevenire a catastrofelor cosmice care ameninţă Terra. Noi, cei cu puteri divine, ajutăm la protejarea planetei împotriva resturilor de comete şi meteoriţi, dar nu putem face orice fel de minuni. Dacă Voinţa Divinităţii Supreme este de a distruge civilizaţia de pe Terra, atunci aceasta va avea loc. Cea de astăzi nu este prima civilizaţie terestră, au mai fost încă şase... Actuala civilizaţie de pe Pământ încheie un ciclu. Ea trebuie măturată, aerisită, purificată. Trebuie să dispară uscăturile şi să încolţească iarba curată, dar aceasta presupune trecerea pământenilor printr-un purgatoriu care va arde toate impurităţile legate de specia umană. Se va întâmpla cu siguranţă acest lucru la momentul potrivit , ce va fi stabilit de către Domnul Dumnezeu şi Sfetnicii Săi...

< sus >

Purificarea

Shambala este cea mai frumoasă şi mai preţioasă parte a astralului. Este asemănătoare cu "raiul" despre care se vorbeşte în multe cărţi sfinte. Aici, în Shambala, s-au concentrat spiritele tuturor înţelepţilor Pământului care au avut credinţă puternică în Dumnezeu şi şi-au consacrat viaţa binelui umanităţii. Noi, cei din Shambala, am iubit şi iubim oamenii, adorăm Terra şi ne consacrăm munca de aici pentru uşurarea suferinţelor oamenilor. Noi vedem tot ce se întâmplă pe scoarţa Pământului, aflăm totul, reţinem totul şi acţionăm corespunzător Voinţei Divine.

Avem mesageri încarnaţi şi răspândiţi pe toată suprafaţa Pământului. Fiecare dintre ei are instrucţiuni precise primite de la noi în mod periodic şi nu au dreptul de a se abate de la executarea corectă a acestora. Înţelepţii noştri de pe Pământ sunt oameni foarte modeşti, cărora le place să trăiască în curăţenie sufletească şi trupească. O mare parte dintre ei trăiesc şi muncesc la fel ca nişte oameni obişnuiţi. Alţi oameni ai noştri au înfiinţat comunităţi numite "ashram"-uri, în care caută să concentreze focarele de puritate umană. Alţi înţelepţi ai Shambalei stau izolaţi în munţi, în pustiuri sau în păduri tropicale, neştiuţi de nimeni că, în afară de îndeletnicirile obişnuite, au şi altele superioare.

< sus >

Vreau să transmit oamenilor un avertisment foarte serios, care este următorul :

Oameni buni şi oameni răi, nu vă lăsaţi induşi în eroare de perversitatea mijloacelor de propagandă aşa-zis "religioasă", care vă îndeamnă să renunţaţi la lupta pentru purificarea voastră şi a semenilor voştri !  Să nu-i credeţi pe aceia care spun că nu există viaţă-de-apoi ! Dumnezeu este nemărginirea, iar fiii Săi sunt nenumăraţi. Ştie oare cineva, în afară de Domnul Dumnezeu, câte fiinţe se văd şi nu se văd în spaţiul cosmic ?...

Iată deci că gândul nostru s-a rafinat...

Este bine să profităm de acest rafinament al cugetului nostru. Semenii mei, nu vă mărginiţi doar la satisfacerea nevoilor voastre animalice ! Încercaţi să vă ridicaţi privirile cât mai sus ! Imaginaţi-vă că vă aflaţi printre nori şi zăriţi ca prin ceaţă tot ce se întâmplă pe Pământ. Veţi reuşi să cerneţi printr-o sită de nori ce este bun de ceea ce este rău. Prin această sită veţi extrage fiinţele pure, pe care le-au spălat picăturile de apă din nori, iar pe pământ se vor prăbuşi fiinţele abjecte, ca nişte gunoaie ce cad din făină după cernere. Iată deci că, privind de undeva de sus, putem discerne zonele mai pure de cele mai puţin pure. Ce vom face pentru purificarea întregii suprafeţe a Pământului, rămâne secretul nostru din Shambala...

Purificarea planetei Pământ este un lucru deosebit de greu de făcut. Nu există posibilităţi suficiente pentru a răspândi pretutindeni credinţa adevărată în Domnul Dumnezeu. Sunt zone ale Pământului în care bântuie ignoranţa, credinţa în magia neagră, în sectele satanice, în tot felul de zei şi zeiţe care nu au nici o legătură cu Divinitatea Supremă, poate chiar dimpotrivă. Aşadar, numai noi, cei din Shambala, nu reuşim să facem faţă la aşa o muncă dacă nu găsim audienţă în rândul popoarelor lumii. Mai există popoare dominate de violenţă, de răutate, de necredinţă. Ce să ne facem cu acestea ?...

Această situaţie, privită în ansamblu, ne conduce la ideea că, într-un fel sau altul, Pământul este condamnat la pedeapsa supremă: distrugerea civilizaţiei sale şi crearea unei alteia noi, mai bună, mai curată. Dacă am reuşi să lămurim toate popoarele din lumea pământeană de gravitatea acestei situaţii, uşor previzibile, atunci am face cu toţii un pas înainte. Dar, sunt prea puţini cei care dispun de aptitudinile, voinţa şi curajul necesar pentru a deveni emisarii noştri pe Pământ... Ne străduim să facem faţă acestei probleme deosebit de dificile cu puţinii înţelepţi şi clarvăzători pe care îi avem la dispoziţie. Majoritatea dintre aceştia trăiesc izolaţi, munca lor nobilă rămânând neştiută de nimeni. Cu puterea voinţei lor şi cu câmpul energetic benefic şi puternic de care dispun, aceşti minunaţi pământeni îşi dăruiesc puterea şi credinţa adevărată pentru a îmblânzi răutatea şi perversitatea din sufletele oamenilor.

Că suntem prea puţini emisari ai Domnului pe Pământ, se vede uşor... Abundă focarele de război, crimele, molimele datorate ignoranţei oamenilor, apucăturile urâte îndreptate împotriva firii naturale dată oamenilor ca zestre de către Divinitatea Supremă. Toate acestea sufocă Pământul, îi distrug aura divină, iar înţelepţii dăruiţi cu puteri nobile sunt nevoiţi să mediteze zi şi noapte, fără oprire, făcând de strajă pentru protecţia planetei şi refacerea aurei sale. Nu este o muncă uşoară şi nu o poate face oricine. A face nişte lucruri deosebite lucrând numai cu mintea nu este o îndeletnicire uşoară, mai ales că întâmpinăm piedici la tot pasul. Dar noi, cei din invizibil, împreună cu fiinţele dotate cu clarviziune şi har divin ne străduim mereu să rezistăm pentru a ne duce misiunea la bun sfârşit.

Care va fi acest sfârşit ?...

< sus >

După faptă, răsplata

Încercăm să îmbunăm oamenii şi să le facem viaţa mai curată, pentru ca, în ceasul de apoi, când va veni Judecata Celui de Sus asupra Pământului, pedeapsa ce se va abate asupra oamenilor să fie mai uşoară decât cea pe care o merită cu adevărat. Apocalipsa a început cu mulţi ani în urmă, fără ca majoritatea populaţiei să îşi dea seama de acest lucru. Năprasnicele războaie, care cu greu au luat sfârşit, şi altele, care încă mai fac victime şi pagube materiale, molimele, radiaţiile nucleare, ticăloşia multor oameni ajunsă la extrem, cutremurele de pământ, seceta, inundaţiile pustiitoare şi multe alte nenorociri - sunt semne care încearcă să-i convingă pe locuitorii planetei că momentul Judecăţii Supreme se apropie... Unii au înţeles acest lucru şi caută să-şi îndrepte comportarea şi modul de a gândi, apropiindu-se de credinţa adevărată în Domnul Dumnezeu. Dar mulţi, foarte mulţi oameni, nu vor să creadă în prevestirile îngrijorătoare ale înţelepţilor din toate veacurile. Totul merge înainte, şi bun, şi rău, dar mai mult rău decât bun...

Nu doresc să creez panică în cugetele celor care citesc aceste rânduri. Eu aspir la ideea că vorbele mele au puterea de a deschide inimile pământenilor spre adevărata curăţenie sufletească, spre credinţa adevărată în atotputernicia şi bunătatea Domnului Dumnezeu. Doresc foarte mult să ajut oamenii înspre îndreptarea comportării lor întru cele bune şi sfinte. Mulţi nu vor crede cele ce vor citi în această relatare, vor spune că este o poveste, o fantezie a autorului... Fiecare este liber să creadă ceea ce doreşte, dar faptele care se confirmă de-a lungul timpului trebuie luate în serios ! Oamenii nu mai reuşesc să se gândească la mersul istoriei decât uneori, şi atunci, prea puţin.

Totuşi, viaţa spirituală a omenirii înseamnă mai mult decât istoria, iar pentru evoluţia spirituală prea puţini îşi fac timp. Aici este greşeala cea mai gravă a oamenilor ! Ei trec la fapte foarte uşor, fără să se gândească la consecinţele acestora. Iar după ce suportă nişte consecinţe neplăcute sau chiar dureroase, dau vina pe cei din jurul lor sau, pur şi simplu, pe "soartă". Aceasta se întâmplă cu cei ce nu vor să înţeleagă că fiecare faptă trecută, prezentă sau viitoare se înscrie în "registrul astral" al fiecăruia. Iar fiecărei fapte petrecute îi urmează o reacţie care vine asupra celui în cauză. După o faptă bună vine o reacţie bună, după o faptă rea vine o reacţie negativă, o pedeapsă.

Oameni buni, dragi pământeni, feriţi-vă de a comite fapte rele, căci, mai devreme sau mai târziu, veţi plăti pentru ele, fie în această viaţă, fie într-una viitoare ! Nu vă încărcaţi karma, deoarece aceasta acţionează asupra voastră ca un bumerang ! Trăiţi în curăţenie trupească şi sufletească; nu huliţi, nu urâţi, nu loviţi nici cu vorba, nici cu fapta ! Cât mai multe fapte bune dacă faceţi, aveţi şansa de a suferi mai puţin în viitor. Nu uitaţi că Dumnezeul nostru, al tuturor, vede totul şi ştie totul ! Prin faptele voastre vă înălţaţi sau vă prăbuşiţi. Fiţi buni, blânzi, înţelegători, iubitori cu cei din jurul vostru ! Astfel, rezultatele bune se vor ivi cât de curând. Nu disperaţi dacă vă aflaţi în suferinţă, căci cel ce suferă se purifică, netezindu-şi astfel drumul către Dumnezeu !...

Nu există om pe această planetă care să nu fi greşit măcar o dată în viaţa lui. Pentru această greşeală este nevoie de purificare. Dar, ce înseamnă "purificarea sufletului" ?

< sus >

Omul perfect

Orice om ştie că, făcând o faptă rea, greşeşte, dar nu întotdeauna este cu adevărat conştient de consecinţele faptei sale. Atunci când cineva intervine din exterior asupra persoanei alese pentru a fi purificată, trebuie să folosească anumite procedee pentru scoaterea răului din corpul subiectului. Cel ce suferă purificarea poate avea anumite stări neplăcute, suferinţe nelămurite, pe care adesea nu şi le poate explica. Purificarea unui om înseamnă acţionarea cu scop benefic asupra centrilor săi energetici. Acest lucru poate fi făcut numai de un maestru desăvârşit. Cei ce beneficiază de acest procedeu au marea şansă de a deveni fiinţe aproape perfecte. Spun "aproape" deoarece perfecţiunea este greu de atins.

Dar, ce înseamnă un om perfect ?

Este un om pe care nu-l poate atinge nici o undă malefică. Datorită câmpului său puternic de rezonanţă pozitivă, aura de protecţie este perfect consolidată. Ea este capabilă să respingă atacurile energetice din afară. Un om perfect realizat spiritual este deja un sfânt, care mai stă pe Pământ numai pentru a îndeplini anumite misiuni nobile.

Tendinţa unor oameni de a se crede perfecţi este o greşeală deosebit de scump plătită. Chiar dacă fiinţa omenească se apropie de perfecţiune, ea nu trebuie să se lase pradă dorinţei de mărire. Îngâmfarea este un mare duşman al firii. Luptaţi, oameni buni, pentru biruinţa modestiei şi simplităţii în cugetele voastre ! Nu încercaţi să vă etalaţi perfecţiunea în nici un domeniu, deoarece primejdiile pândesc la orice pas !

Dacă totuşi cineva doreşte să se remarce pe plan spiritual, el are posibilitatea de a progresa necontenit sub îndrumarea unui maestru. Poate face aceasta fără emfază, cu multă modestie, în linişte şi izolare, pentru a nu fi tulburat în strădaniile sale.

Dar, cum să-i credem pe toţi muritorii de rând care se consideră "maeştri" ? Mulţi, foarte mulţi  în lumea întreagă, au furat cât au putut din înţelepciunea chineză sau indiană, asumându-şi după aceea însuşiri de "guru", puteri supraomeneşti etc. Nu toţi aceşti bravarzi sunt nişte veritabili maeştri spirituali. Ei cunosc multe secrete, într-adevăr, dar nu destule pentru a deveni maeştri. Omul care doreşte să găsească un guru adevărat trebuie să-l caute până intră în rezonanţă cu sfera sa energetică. După aceea totul va decurge de la sine.

Am atins aici puţin problema guru-lui deoarece noi, cei din Shambala, suntem nişte adevăraţi maeştri spirituali, chiar dacă nu ne aflăm cu toţii în carne şi oase. Nu este uşor să îndeplinim munca de îndrumător spiritual, deoarece trebuie să influenţăm discipolii noştri prin telepatie, lucru care nu este simplu deloc. Ne alegem elevi dintre persoane care au însuşiri paranormale evidente şi care, în plus, fac dovada unui devotament nelimitat faţă de maeştrii lor.

Astăzi, mai mult ca oricând, ne vedem puşi în situaţia limită de a ieşi învingători în nişte lupte invizibile pentru ochii profanilor. Nu ne aşteptăm să avem o victorie deplină, deoarece lupta este cumplit de dificilă, presupune riscuri deosebit de mari, iar victimele s-ar putea număra cu ajutorul calculatoarelor. Totuşi noi, cei din invizibil, suntem conştienţi de greutăţile pe care trebuie să le înfruntăm zi de zi, mai ales în privinţa oamenilor din planul fizic care ne ajută în munca noastră. Aceşti oameni suportă adeseori maltratări fizice şi morale. Ei trăiesc într-o stare de tensiune psihologică permanentă, aşteptându-se din clipă în clipă să fie interceptaţi, bruscaţi, blamaţi. Nu ne este uşor să trecem cu vederea aceste lucruri, căci ţinem la oamenii noştri şi suferim odată cu ei. Dar, lupta este luptă, iar cauza noastră este nobilă şi sfântă !

< sus >

Oamenii îşi cheamă suferinţele

Nu suntem de acord cu pretenţiile unor religii care propovăduiesc violenţa, răzbunarea, sacrificiul uman, dar nici cu alte biserici care îşi îndeamnă supuşii la pasivitate, la acceptarea indolentă a mizeriilor din jur. Dorim să fim bine înţeleşi : noi, cei din Shambala suntem slujitorii credincioşi ai Domnului Dumnezeu. Urmărim să aducem credinţa adevărată în inimile tuturor pământenilor. Nu contează în ce limbă este numit Domnul Dumnezeu, important este ca oamenii să-L poarte în suflet şi să-I respecte poruncile.

Dar, oamenii cred că atâta timp cât Dumnezeu este undeva, departe, ei pot să-şi trăiască viaţa aşa cum doresc, în bine sau în rău... Unii se mai gândesc la pedepsele ce vor urma după relele pe care le fac în această viaţă, la care se adaugă şi greşelile din vieţile precedente. Foarte puţini oameni sunt conştienţi de faptul că orice rău pe care îl fac se întoarce împotriva lor. Dacă toţi pământenii ar fi buni, cinstiţi şi credincioşi Divinităţii Supreme, atunci Apocalipsa nu şi-ar mai avea rostul !

Iată însă că lucrurile nu stau chiar aşa. Pedeapsa Domnului Dumnezeu este pregătită pentru locuitorii planetei Pământ. Deja se văd semnele Apocalipsei.

Oamenii se omoară unii pe alţii în războaie, sau chiar fără războaie. Din cauza corupţiei, desfrânării răspândite pe tot Pământul, bolile fac nenumărate victime. Prea marea dezvoltare în domeniul tehnic şi ştiinţific aduce după sine poluare, accidente, radiaţii nucleare, otrăvuri aruncate în aer, apă, pământ. Copiii Terrei nu respiră aer curat, nu beau apă cu adevărat limpede şi pură, nu consumă alimente corespunzătoare. De aici rezultă generaţiile de copii anemici, bolnavi, neputincioşi, predispuşi la corupţie. Nu toţi sunt aşa, dar copii cu adevărat sănătoşi avem prea puţini pe Pământ. Oamenii au atacat natura, încercând să o supună, dar n-au reuşit. Dimpotrivă, natura şi-a arătat atotputernicia adeseori, ucigându-i pe temerarii care s-au dovedit inoportuni. Nu trebuie să absolutizăm efectele intervenţiei oamenilor asupra naturii, dar nici să se continue în acelaşi ritm nu mai este posibil. S-au tăiat păduri întregi, ceea ce a dus la secetă. Au secat ape multe, rămânând un sol uscat, nefertil. Pentru a se obţine iluminarea caselor s-au născocit centralele nucleare. Acestea reprezintă un blestem pentru întreaga populaţie a Pământului. Vedeţi ce se întâmplă an de an, mor oamenii de cancer, se nasc copii muribunzi...! Toate acestea şi multe altele se adună picătură cu picătură până când cana se va revărsa peste oameni. Oricât ne-am strădui să  încurajăm omenirea, nu putem evita urmările răutăţii acesteia.  Fiecare trebuie să plătească pentru ceea ce face. Va plăti în această viaţă şi în vieţile următoare...

În epoca noastră, a tuturor relelor lumeşti, omenirea nu-şi dă seama că-şi agravează situaţia în care se află. Se petrec din ce în ce mai multe cataclisme, boli incurabile şi o mulţime de alte nenorociri pe care le-am relatat în treacăt. Nu intru în amănunte, eu acum menţionez lucruri de ansamblu. Agravarea situaţiei actuale va duce la urmări neplăcute în viitorul apropiat şi sinistre în jurul anului 2000. Prăbuşirile aproape zilnice ale avioanelor reprezintă o dovadă a perturbării câmpului magnetic de la suprafaţa scoarţei Pământului. Virusurile tot mai rafinate le provoacă oamenilor multe boli din ce în ce mai grave, unele chiar incurabile. Comerţul şi industria i-au transformat pe oameni în roboţi, aproape fără ca ei să-şi dea seama.

Cultivarea dragostei de frumos trebuie să fie o obişnuinţă rară a celor aleşi de Dumnezeu pentru a împlini creaţia Sa pe Pământ. Nu este bine ca oamenii neştiutori într-ale frumuseţii din natură şi din viaţa universului să se ocupe de cultivarea aşa-ziselor "frumuseţi", care nu produc satisfacţia adevărată în sufletele oamenilor. Am dori cu toţii, noi, cei din planul subtil al Shambalei, să creăm o lume frumoasă la trup şi la suflet, dăruită credinţei în Dumnezeu şi legilor universal valabile în spaţiul cosmic. Nu dorim însă proliferarea credinţelor religioase care proclamă supunerea oarbă la forţele destinului sau înjosirea fiinţei umane prin neglijarea aspectului său exterior şi a relaţiilor inter-umane. Noi dorim să creăm o lume pământeană plină de credinţă divin-universală, bazată pe bunătate, frumuseţe umană interioară, credinţă deplină în puterea Domnului Dumnezeu, chemarea forţelor subtile benefice care guvernează planeta Pământ şi armonia deplină între toate vietăţile de pe această planetă. Noi dorim, şi lucrăm pentru aceasta, să instaurăm pacea veşnică şi credinţa adevărată pe suprafaţa Pământului. Dar nu forţăm lucrurile înainte ca Prea-Sfântul Dumnezeu să decidă soarta omenirii...

Încheierea mileniului al doilea se va face cu zbucium terestru mai puternic decât s-a petrecut la încheierea mileniului întâi. Atunci civilizaţia era oarecum proaspătă pe Pământ. La ora actuală este îmbătrânită, uzată de diverse abuzuri, boli din ce în ce mai rafinate şi mai periculoase pentru specia umană, supertehnicizarea vieţii, degenerarea speciei umane din cauza poluării chimice, sonore, radioactive, mentale... Această situaţie nu poate dăinui la nesfârşit. Suntem puşi în faţa unei catastofe naturale care se derulează vertiginos împotriva speciei umane. Trebuie să luăm măsuri inedite pentru a mai salva o fărâmă din specia umană, pentru că o mare parte a ei va fi sortită pieirii. Termenul scadenţei este foarte aproape. Odată ce va începe cel de-al treilea mileniu, frământările terestre şi cosmice vor ajunge la apogeu, pentru a pune la încercare rezistenţa planetei şi a fiinţelor ce trăiesc pe ea. Astfel, selecţia naturală va fi deosebit de dură, dar absolut necesară. Noi, cei cu credinţă adevărată în Prea-Sfântul Tată, Creator al universului, vom putea rezista zbuciumului care va fi atunci...

Doresc să închei această sumară prezentare a ideilor noastre generale cu speranţa că se vor găsi oameni conştienţi care vor citi ce s-a scris aici, se vor strădui să înţeleagă punctul nostru de vedere şi îl vor transmite cât mai multor oameni care au deschidere sufletească spre credinţa adevărată...

< sus >


 

ALTE  DEZVĂLUIRI  ALE  REGELUI  LUMII

(răspunsuri la întrebări)

Sunt totalmente greşite părerile unora că libertatea presei, a radioului şi a televiziunii înseamnă aservirea acestora concepţiilor celor care guvernează în ţările respective. Nu putem să apreciem pozitiv ideile unora care afirmă că "puterea este totul în viaţă şi în lume, iar restul nu mai contează". Cei care guvernează ţările lumii au impresia că lor li se cuvine totul, făcând prin aceasta nenumărate victime şi nepăsându-le de sărăcia majorităţii populaţiei. Nu este numai o sărăcie bănească, ci una pe toate planurile : sărăcie afectivă, lipsă de credinţă pură în Divinitatea Supremă, lipsă de maniere elegante şi de bun-simţ în comportarea de zi cu zi, lipsă de bunăvoinţă faţă de semeni, lipsă de discernământ cu privire la ceea ce ar putea fi benefic pentru omenire. Oamenii de azi, în general, nu disting răul de bine în nici o privinţă. Nici un aspect al civilizaţiei moderne nu este de neglijat. Sunt situaţii dure, cumplite în lumea pământeană de astăzi. Aproape nimănui nu-i pasă de răul altuia, chiar al majorităţii. Egoismul bântuie caracterele oamenilor, aproape fiecare îşi cunoaşte doar pătratul său. Prea puţini se gândesc şi la semenii lor. Nu pot să concep că s-a ajuns la o degradare atât de pronunţată în privinţa comportamentului uman. Animalele, chiar şi cele carnivore, dau dovadă de mai multă francheţe în comportarea faţă de semenii lor. Un om care ucide cu sânge rece, zâmbind sarcastic, aruncând bombe din avioane,  mitraliind, aruncând gloanţe explozive, sau multe astfel de acţiuni..., un asemenea individ nu are o comportare demnă de a fi considerată umană. El nu se încadrează nici în regnul animal şi nici nu corespunde aşa-zisei specii "umane". Iată rezultatele super-civilizaţiei terestre.

Noi, cei de aici din subtil, aşa-numitul "guvern invizibil al albilor", deşi printre noi se află spirite de toate culorile, nu suntem de acord cu ce se întâmplă pe Pământ la ora actuală. Totuşi, nu vrem şi nu putem interveni decisiv în numeroasele conflicte terestre. Noi cunoaştem ciclul evolutiv al Pământului, cunoaştem acţiunea legii karmice, cunoaştem legile de guvernare ale Universului şi cunoaştem aşa-zisul ciclu al "reîncarnărilor". Acestea sunt legi de esenţă divină pe care nu le putem încălca. Celor ce păcătuiesc li se dă prilejul de suferinţă. Dacă ei nu învaţă nimic din suferinţa lor, atunci vor dispare. Aşa au pierit milioane de generaţii din Univers. Aşa ceva se pregăteşte şi celei de-a şaptea civilizaţii de pe Pământ.

Se poate ameliora această situaţie prin purificarea extinsă a populaţiei de pe Pământ, dar tocmai acest lucru esenţial pentru salvarea omenirii este luat în râs şi majoritatea oamenilor procedează contrar acestei idei. Cu alte cuvinte, satanismul acoperă o mare parte a globului pământesc ! Să nu ne mirăm deci că oamenii pătimesc pe toate planurile şi la toate nivelurile. Îi aşteaptă vremuri dure, crâncene chiar, şi vor fi nevoiţi să treacă prin ele sau să sucombe din cauza neputinţei de a se apăra împotriva calamităţilor naturale. Totul este de aşa natură alcătuit de Divinitatea Supremă încât nu rămâne nimic neplătit şi nimic nerăsplătit. Totul este analizat cu discernământ total : se ştie exact cine trebuie să plătească şi cine trebuie să fie răsplătit. Nu există nici o fisură în sistemul spaţial de guvernare a Universului. Totul este perfect pus la punct. Fiecare om care suferă trebuie să ştie că a avut greşeli în trecut, iar orice om care se bucură este răsplătit prin această bucurie a sa.

< sus >

- Cine vor fi "aleşii Domnului" la apogeul Apocalipsei ?

- Vor fi aleşii Domnului numai cei care au sufletul curat, o viaţă liniştită, putere de muncă şi rezistenţă neobişnuită, care se obţin doar printr-o viaţă cumpătată şi prin tehnici de călire a organismului. Dintre cei mulţi, puţini vor rămâne în final pentru salvarea civilizaţiei pământene. Aceştia vor trebui să răzbească prin foc, prin ploaie de stele, prin apă, prin dărâmături...Va fi un dezastru din care puţini vor scăpa. Vor reuşi să supravieţuiască numai cei cu adevărat căliţi în greul vieţii.

< sus >

- De ce consideraţi Shambala un "tărâm de vis" ?

- Shambala este un tărâm de vis pentru că aici nu există egoism, răutate, râcă, meschinărie. Noi ne iubim cu toţii şi nu avem nimic unul împotriva altuia. Căutăm să ne menţinem în relaţii de bună vecinătate. Nu tăinuim nimic unii faţă de alţii; ce ştie unul, ştiu toţi. Nu avem gânduri urâte, nici de răzbunare, nici de mărire. Nu dorim altceva decât să instaurăm pacea veşnică pe Pământ. Nervii noştri nu cedează niciodată, suntem invulnerabili. Ne plac adeseori discuţiile libere, mai glumim şi noi, suntem "băieţi veseli" în anturajul celorlalţi din Univers.

Avem legături cu fiinţe inteligente de pe alte planete. Ne place să colaborăm cu acestea în scopul de a proteja Pământul de invaziile unora din Cosmos. Nu toţi vizitatorii noştri sunt paşnici. Unii abia aşteaptă ca Pământului să i se distrugă aura divină, şi atunci ei ar năvăli cu cea mai mare plăcere şi sete de a distruge. Noi nu glumim cu astfel de entităţi, dar trebuie să colaborăm cu cât mai mulţi.

Însă problema noastră cea mai dureroasă nu o reprezintă fiinţele de pe alte planete, ci fiinţele inteligente de pe Pământ. Cu acestea avem noi de luptat pentru a le transforma ideile despre viaţă, religie şi multe altele. Suntem mulţi aici, în Shambala, dar totuşi puţini faţă de misiunea pe care o avem de îndeplinit. Avem misionari pe toate continentele şi în toate ţările, atât în plan subtil, cât şi în plan fizic. Dar prea puţini sunt aceia care colaborează cu noi în mod cinstit şi dezinteresat. Nu vrem să facem rău nimănui, dar nici nu inoculăm ideile noastre ca pe un vaccin. Oamenii sunt liberi să aleagă între bine şi rău. Păcat că se adresează Divinităţii Supreme mai mult atunci când se află în suferinţă ! De cele mai multe ori, nici rugăciunile nu-i mai ajută - răul este înmagazinat în ei...

< sus >

- Mesagerii voştri se pot încarna instantaneu printre oameni ?

- Mulţi dintre cei care ne-au contactat într-un fel sau altul, telepatic sau fizic, au impresia că noi suntem capabili de toate minunile pământului. Şi, într-adevăr, este de netăgăduit faptul că putem trece din planul fizic în cel subtil, din subtil în semifizic şi din semifizic în grosier (fizic). Dar nu ni se poate pune nouă în spinare orice minune, sau aşa-zisă "minune", ce se întâmplă pe Pământ. Unii pun pe seama noastră atât lucruri bune, cât şi rele. Alţii se mulţumesc să ne studieze de la distanţă, inactivi, aşteptând mereu noi dovezi despre existenţa şi activitatea noastră. Noi nu putem, totuşi, să ieşim la iveală oricum şi oricând. Avem o disciplină de fier aici, în Shambala, pe tărâmul miracolelor, şi nu vrem să stricăm totul de dragul publicităţii. Laboratoarele noastre fac cercetări cu totul şi cu totul deosebite faţă de cele de pe Pământ. Acolo unde este cazul şi găsim oameni potriviţi pentru recepţie, trimitem o parte din realizările noastre mai accesibile minţii omeneşti. Dar, ieşind la iveală oriunde şi oricând, ne expunem unor riscuri prea mari pentru a merita acest sacrificiu.

Nu există nici o îndoială în faptul că prezenţe ale Shambalei sunt pretutindeni. Astfel, s-au realizat contacte în planul fizic cu diferite persoane de pe Pământ. Oamenii noştri au fost văzuţi şi auziţi în diferite locuri. Ei au reuşit să le transmită oamenilor cu bune intenţii anumite chestiuni delicate. În afară de aceste contacte reale, au fost relatate cu diverse ocazii tot felul de prezenţe ale noastre, dar acestea au fost mai mult inventate de dragul publicităţii sau din dorinţa de a se obţine nişte sume de bani pentru interviuri, scrieri în ziare, reviste sau cărţi. Oricine se poate lăuda că este medium. Acest lucru foarte puţini specialişti îl pot verifica aşa cum trebuie. Au mai fost cazuri când s-au scris cărţi de către persoane ce au pretins a avea însuşiri mediumnice - au câştigat nişte bani, şi atât. Un veritabil clarvăzător nu-şi dezvăluie oricui şi nu-şi risipeşte însuşirile în scopuri meschine. El ştie că trebuie să-şi economisească energia, pentru că altfel şi-o pierde, sau riscă, din cauza epuizării, să recepteze un spirit grosier care să-l transforme dintr-un clarvăzător, într-un malefic.

Este foarte riscant să căutăm pretutindeni oameni de-ai Shambalei ! Cei prea curioşi pot găsi oricând nişte impostori care pot să le facă mai mult rău decât bine.

< sus >

- Există şi un Consiliu Suprem care vă ajută în conducerea Shambalei ?

- Consiliul Suprem al Shambalei are 12 membri, iar eu sunt al 13-lea. Cei 12 consilieri ai mei au atribuţii împărţite pe sectoare de activitate, dar şi teritoriale.

Astfel, unul dintre ei se ocupă de spiritele elevate care trebuie să se încarneze. El le ţine evidenţa, are grijă de ele să nu pornească oricum la "lucru",  le caută loc potrivit pentru încarnare, le urmăreşte evoluţia şi le ţine în frâu după ce s-au încarnat.

Alt membru al Consiliului Suprem se ocupă cu problemele economiei mondiale. Face statistici, culege date în permanenţă prin "oamenii" săi din subtil, pe care îi trimite în misiuni pretutindeni. Este un fel de activitate de cercetare, prelucrare a datelor şi spionaj, dar un spionaj în sens benefic.

Al treilea membru culege date demografice, urmăreşte evoluţia populaţiei din punct de vedere genetic şi statistic.

Al patrulea membru se ocupă cu problemele personalităţii umane şi ale evoluţiei spirituale necesare omenirii.

Al cincilea studiază raportul dintre regnul uman şi cel animal : asemănări şi deosebiri între oameni şi animale, rolul bunei colaborări dintre aceste două categorii de vieţuitoare.

Al şaselea vrea să afle totul despre oricine este dispus să colaboreze cu Shambala. Caută oameni potriviţi, îi încurajează, îi instruieşte şi îi pune pe rol la momentul cuvenit.

Al şaptelea este un personaj deosebit de important şi original. El se ocupă cu studierea naturii umane, a tuturor problemelor legate de organismul şi comportarea omului. Este în acelaşi timp medic, sociolog şi statistician.

Al optulea membru este omul de artă, cel care încurajează latura estetică a vieţii oamenilor.  Sub tutela sa se află toţi marii scriitori, artişti şi cântăreţi ai lumii.

Al nouălea este fizicianul nostru. El studiază în permanenţă relaţiile energetice de la nivelul scoarţei terestre.

Al zecelea este un etnolog, un lingvist, deci un cercetător  neasemuit de cult şi de bine informat.

Al unsprezecelea este un "băiat" foarte de treabă, un muzician care a fost cândva celebru, un foarte bun fizician şi totodată matematician de forţă. Sarcina sa esenţială este de a studia rolul frecvenţelor sunetelor în viaţa şi comportamentul vieţuitoarelor.

Al doisprezecelea este omul politic, statisticianul, demograful, economistul şi filosoful perfect. Lui îi trec prin faţă toate evenimentele politice ale planetei. Le studiază, le interpretează şi influenţează mersul lucrurilor acolo unde găseşte prilejul.

Al treisprezecelea membru sunt eu. M-am citat la urmă deoarece modestia m-a caracterizat întotdeauna. Mă numesc Ibrahim Benber. Sunt arab la origine, din Arabia Saudită, ţinutul Kishkir. Am trăit în planul fizic în secolul 19 şi 20. Trecând în planul subtil, am fost luat în Shambala. De atunci, am exercitat aici diferite funcţii, până când am fost numit Conducător Suprem al Shambalei în anul 1951. Îmi aflu sediul permanent în Himalaya. Am fost numit în această înaltă funcţie de un Consiliu Divin constituit în astral, prezidat de Prezenţa nemăsurabilă a Domnului Dumnezeu şi a celor 12 membri din Shambala. În prezenţa noastră, fostul Rege al Lumii mi-a predat Sceptrul de Aur nemuritor.

Am 400 ani de la penultima încarnare. Atunci am trăit în Mesopotamia şi am fost un mare înţelept. Apoi m-am născut în Arabia Saudită, unde am fost un tânăr deosebit de capabil în meşteritul oalelor de aramă. Setea de cunoaştere m-a făcut să-mi abandonez satul şi meseria, trimiţându-mă în lume pentru a găsi sâmburele Adevărului.

< sus >

- Membrii Consiliului pot fi înlocuiţi ?

- Da, schimbăm membrii Consiliului Suprem când obosesc şi doresc să transmită altora ştiinţa lor. Ne putem încarna oricând, după voie şi necesităţi. Putem circula nestingheriţi pretutindeni, mai ales sub formă de spirite invizibile ochilor profanilor.

Fostul Rege a rămas în Shambala. Este un foarte mare înţelept, venerat de toţi, un spirit deosebit, de o cultură vastă, o bunătate fără seamăn şi o inteligenţă magnifică. Este foarte "bătrân", dar încă nu se poate încarna, pentru că nu s-a găsit o familie potrivită căreia să i se dea o sarcină atât de puternică. În astral stă de 500 ani. Aşteptăm cu nerăbdare clipa când se va putea încarna - atunci va aduce mult bine pe Pământ !

Pentru spiritele înalte, 500 ani înseamnă foarte puţin, extrem de puţin. Ei trec foarte repede. Aici, la noi, în astral, timpul se scurge altfel decât la voi, în planul fizic. De la caz la caz,  în funcţie de momentul potrivit şi locul corespunzător, problema încarnării este o ecuaţie cu "n" variabile. Nimeni nu poate şti exact când soseşte momentul prielnic pentru o nouă încarnare. Totul este ca lucrurile să meargă înainte, încarnările să se producă, la fel ca şi trecerile în subtil.

< sus >

- Sunt utile meditaţiile colective la aceeaşi oră, pentru purificarea şi protejarea Pământului ?

- Meditaţi cu faţa către Nord pentru focalizarea fasciculelor, emise de către voi, către rishi-i din Himalaya ! Ei captează aceste emisii şi retransmit câmpul, purificat de toate nuanţele umbrite, către toate zonele stratului ce înconjoară Pământul. Astfel, ei impregnează atmosfera terestră cu cuante energetice de înaltă vibraţie, care formează o reţea energetică ca o cuşcă protectoare. Deci, aşa-zisa "aură" a Pământului este o carcasă energetică aflată în vibraţie foarte puternică, care poate proteja Pământul de anumite corpuri sosite inoportun din Cosmos. Păcat, însă, că prea puţini oameni respectă orarul unor astfel de meditaţii nobile...

< sus >

- Isus Hristos face parte din Shambala?

- Isus Hristos este Guvernatorul Universului Solar, mâna dreaptă a Domnului Dumnezeu, organ executor al Voinţei Divinităţii Supreme. Nu există dubii asupra rolului Domnului Isus Hristos în guvernarea lumii, a Universului. Dar nu-I putem micşora rolul, atribuţiile şi Personalitatea Divină stabilindu-I reşedinţa în Shambala. Shambala este o parte infimă din Univers, mai mică decât un grăunte de aur aflat sub talpa unui elefant de aur.

Isus Hristos poate circula pretutindeni, şi în Shambala, şi în afara ei. Dar reşedinţa nu I-o cunoaşte nimeni, decât Părinţii Săi.

< sus >

- Există şi o Shambala cosmică ?

- Shambala noastră de pe Pământ, de deasupra lui şi de sub scoarţa lui, este o părticică infimă din Shambala Universală.

Cuvântul "Shambala" este sinonim cu "Raiul". Dacă există rai undeva, atunci acela se află în Shambala. Deci, în toate planurile şi la toate nivelurile energetice există şi o zonă benefică construită pe baza Luminii Albe Divine, care se numeşte "Rai" pe româneşte şi "Shambala", în sanscrită. Pretutindeni în Univers există Întuneric şi Lumină ; Întunericul este "Iadul", iar Lumina este "Raiul".

< sus >

- Ne puteţi lămuri enigma Triunghiului Bermudelor ?

- Zona geografică numită "Triunghiul Bermudelor" este cunoscută în lumea spiritelor Shambalei sub numele de "Cleştele de foc al Atlanticului". Lângă coasta Floridei se află câteva insule din arhipelagul Bahamas, în zona cărora magnetismul terestru este deosebit de intens. Se produc vârtejuri magnetice care au centrul de propagare în adâncul oceanului, ridicându-se sub formă de trombe de apă şi aer, ajungând la înălţimi foarte mari deasupra nivelului oceanului. Uneori apa este liniştită la suprafaţă, însă influenţa magnetică din interiorul straturilor de aer este deosebit de puternică. Manifestările hipermagnetice se produc la anumite intervale de timp, la date bine stabilite de către un "Centru de Proiecţie a Fenomenelor Magnetice", existent pe planeta Marte. Astfel, există un tunel permanent de absorbţie magnetică din atmosferă către fundul oceanului, sau în sens invers, către planeta Marte.

Furtunile magnetice ce apar în interiorul apei au ca efect perturbarea funcţionării tuturor tipurilor de nave care circulă la suprafaţa sau în interiorul apei. Astfel, motoarele încetează să mai funcţioneze. Navele sunt absorbite în interiorul apei  oceanului către o zonă din adâncuri a cărei adâncime nu poate fi măsurată. Mulţi s-au întrebat ce se află în această zonă inaccesibilă oricăror nave destinate cercetării fundului oceanului. Datorită acestei zone de protecţie naturală a adâncurilor s-a putut realiza în plan subtil o poartă de acces către "Shambala suboceanică". Accesul din exterior către această intrare nu este posibil decât lumii spirituale a Shambalei. De la această poartă către suprafaţa apei se poate circula cu orice fel de nave subacvatice adaptate stării magnetice a zonei. Specialiştii din Shambala subacvatică pot trimite către lumea exterioară anumiţi emisari, folosind chiar ambarcaţiuni uşoare, confecţionate astfel încât să nu atragă atenţia oamenilor din apropierea zonei respective. Cu aceste ambarcaţiuni pot călători, mai ales noaptea, anumite spirite ale Shambalei, semiîncarnate în planul de vibraţie eterică (semifizic). Ele fac anumite cercetări la suprafaţa apei, sau chiar pe uscatul învecinat, iar după ce îşi termină lucrul, se întorc la fundul oceanului. Agitaţia magnetică a zonei constituie o "plasă de protecţie" a adâncurilor, astfel încât această zonă nu poate fi atacată de nimeni şi cu nici un fel de aparate.

Reuşim uneori să salvăm echipajele unor nave absorbite în adâncuri. Cei de pe vapoare se îneacă şi nu-i putem ajuta, dar unele submarine mai solide rezistă absorbţiei magnetice, astfel încât putem extrage din interiorul lor supravieţuitorii, care de fiecare dată se află în stare foarte gravă. Şocul magnetic este deosebit de puternic pentru organismul uman, se produce o dereglare a tuturor funcţiilor biologice. Noi, cu specialiştii noştri subterani, putem aduce în simţiri fiinţele care au trecut prin infernul din ocean. Dacă avem noroc ca aceştia să fie buni specialişti în diverse domenii, atunci zestrea noastră bio-ştiinţifică se îmbogăţeşte.

Vreau să afirm un lucru pe care unii îl bănuiesc, şi anume că Shambala este dotată cu cele mai inteligente spirite benefice care pot exista pe pământ, sub pământ şi în vecinătatea scoarţei terestre. Spiritele noastre se pot încarna oricând în stare densă, adică cea de oameni, şi în stare semidensă, numită "forma eterică". În subteran avem zone "uscate" şi zone "umede". Cele "uscate" se află sub zonele de uscat ale scoarţei pământului, iar cele "umede" sunt cele suboceanice. Nu doresc să vă divulg proiecţia geografică a acestor zone, o voi comunica pământenilor atunci când vor merita să afle acest lucru. În subteran, la foarte mare adâncime, inaccesibilă cu mijloacele de forare existente în prezent, avem laboratoare de cercetări, construcţii diverse, o populaţie numeroasă în plan fizic, eteric şi spiritual. Cu toţii cercetează, perfecţionează tot ce poate fi adus la un nivel ştiinţific deosebit de înalt. Rezultatele studiilor noastre le transmitem oamenilor care pot să le recepţioneze. Ajutăm omenirea în toate domeniile de activitate care sunt îndreptate spre binele planetei...

< sus >


 

CINCI SFATURI DE ACTUALITATE 

DE LA REGELE LUMII, CONDUCĂTORUL SUPREM AL SHAMBALEI

"Oameni buni, iubiţi-vă între voi, consideraţi-vă fraţi cu toţii, purtaţi-vă unii cu alţii ca fraţii adevăraţi !

Nu mai huliţi de cele Sfinte, nu mai înjuraţi de Dumnezeu, de biserică, de cruce, de candelă, cristelniţă şi altele asemănătoare lor ! Este ca şi cum l-aţi mânji pe Dumnezeu cu murdăria răutăţii voastre. Veţi plăti cu grea suferinţă trupească şi sufletească pentru fiecare vorbă murdară pe care o rostiţi împotriva Divinului Suprem !

Sunt prea multe fapte imorale pe toate planurile vieţii sociale, politice, familiale. Oameni, nu vă mai lăsaţi copleşiţi de răutatea unora dintre voi, mânaţi spre acţiuni reprobabile de forţele întunericului, care încearcă să domine Universul !

Iubirea maternă şi cea paternă degenerează pe zi ce trece în simple obligaţii de familie, care se respectă, sau nu. Pentru unii ea a devenit un negoţ murdar : îţi dau iubire dacă îmi dai bani şi avere. Nu uitaţi, oameni buni sau răi, că familia nu trebuie să devină o tarabă !

Războaiele ameninţă armonia întregului Univers. Pretutindeni, ca şi pe Pământ, se înfruntă forţele binelui cu cele ale răului. Oameni ai Terrei, lovind, schilodind, ucigând trupuri şi suflete nu veţi armoniza viaţa nicicând ! Luptaţi cu vorbele, cu gândurile, şi rezultatele vor fi cu mult mai bune decât cele obţinute prin forţa armelor !"

Anul 1999

< sus >


 

MESAJ DIN ASTRAL

"Românii mei, dragii mei!

Vă vorbesc astăzi, când mi s-a dat posibilitatea de exprimare directă către voi. Vă urmăresc viaţa, evoluţia şi involuţia pe toate planurile. Dar mă încumet să vă atrag atenţia, spre binele vostru, asupra unor greşeli fatale pe care le comiteţi zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă. Aveţi mult de suferit în urma dictaturii ce a durat zeci de ani. Acum sunteţi liberi, dar numai în gânduri şi la vorbă. Condiţia traiului vostru zilnic este precară. Încă nu ştiţi a trăi după noile tipare. Mai aveţi ceva timp la dispoziţie până când cei din Apus vă vor accepta în mijlocul lor. Atunci vă va fi şi mai greu, pentru că presiunile civilizaţiei occidentale vă vor obliga să alegeţi între munca reală şi cea disimulată. Încă mai trăiţi cu impresia că bunul tuturor este al fiecăruia. Nu mai este aşa, dragii mei! Datoria fiecărui pământean este aceea de a trăi pe propria răspundere pentru faptele şi gândurile sale. Aşteptând mereu să renască vechea dependenţă de bunul comun, nu faceţi altceva decât să deveniţi mai săraci decât sunteţi acum.

Aceia dintre voi care au strâns ceva bunuri lumeşti tremură pentru păstrarea lor, având motive diverse. Unii au fost cinstiţi în strădania de acumulare a averilor, alţii nu. Iată decurgând de aici o mulţime de situaţii fericite sau nenorocite.

Ce aveţi de făcut pe viitor, dragii mei? Bunul Dumnezeu v-a dat viaţă, inteligenţă, putere de muncă şi libertatea în cuget. V-aţi gândit cu toţii cât de eficient le folosiţi pe toate? V-aţi pus la încercare toată imaginaţia, toată inţiativa creatoare hărăzită de Tatăl Suprem pentru a vă ridica traiul pe un nivel mai civilizat? De ce vă limitaţi la a-i invidia pe unii, la a-i urî pe alţii, vazând că pot realiza adevărate minuni? Nu bârfind, nu colportând, nu spionând în dreapta şi în stânga vă puneţi în valoare toată zestrea naturală a fiinţei umane! Gândiţi-vă bine, scumpii mei, dacă am sau nu dreptate în ceea ce v-am transmis acum!"

1 februarie 2006

< sus >