<  Înapoi la Pagina de Spiritism


SPIRITELE ÎN LUMEA NOASTRĂ

Explicaţii privind lumea spiritelor, furnizate de Regele Lumii, Conducătorul Suprem al Shambalei

medium Nina Petre

SPIRITELE sunt vieţuitoare minuscule, luminiţe dotate cu inteligenţă, invizibile cu ochiul liber, dar perceptibile de clarvăzători şi de unii dintre senzitivi. Au fost nenumărate cazuri în care aşa-zis "spiritişti" au semnalat prezenţa unor vietăţi pe care nu le-au putut vedea şi le-au asociat numele de "spirite". În realitate a fost o total greşită interpretare a unor fenomene atmosferice vizibile şi invizibile, considerate a fi fost manifestări sau materializări ale spiritelor.

Cei ce percep spiritele sunt dotaţi cu anumite însuşiri "paranormale", care în esenţa lor sunt forme de manifestare a unei activităţi cerebrale ieşite din banalitatea gândirii umane mediocre. Persoanele SENZITIVE sunt acele fiinţe care prin organele lor de simţ (corpul fizic), cât şi prin centrii lor energetici (învelişul eteric al fizicului uman) pot să perceapă acei curenţi minusculi de energie care sunt spiritele.

Spiritele sunt invizibile cu ochiul liber, însă anumite persoane dotate cu CLARVIZIUNE le pot observa pe "ecranul mental interior". Aceasta este o denumire convenţională adoptată de parapsihologi pentru a actualiza străvechea denumire de "al treilea ochi omenesc". Este vorba despre o anumită stare de funcţionare a emisferei drepte cerebrale, care permite creierului uman, în ansamblul său şi în toate învelişurile lui energetice, să poată vedea "cu ochii minţii". Omul vede pe ecranul mental imagini ca de vis. Unii lucrează în stare de trezie, adică de perfectă luciditate, alţii au nevoie de substanţe halucinogene (droguri, unele sedative puternice, alcool şi altele). Foarte eficientă, dar şi foarte periculoasă prin urmările ei, este activarea hipnotică asupra unei alte persoane. Efectul este spectaculos, dar urmările sunt catastrofale pentru starea psihică a celui care s-a lăsat hipnotizat.

< sus >

Oricare din metodele menţionate poate, în anumite condiţii fericite, să conducă subiectul la perceperea unor imagini asociate conceptului de "spirit". Pot exista şi alte forme de manifestare ale acestuia cum ar fi :

...şi multe alte manifestări, unele chiar neexplicate ştiinţific până în prezent.

Literatură de inspiraţie spiritualistă există în toate ţările pământului. În principal s-au semnalat fapte, aspecte de viaţă în care au fost implicate spiritele, de obicei folosindu-se stilul specific literaturii S.F. Prea puţini au îndrăznit să explice, într-o manieră oarecum ştiinţifică şi accesibilă înţelegerii tuturor, aceste aspecte ale existenţei eterne a spiritelor.

< sus >

Există nenumărate PRACTICI utilizate de oameni pentru a intra ÎN LEGĂTURĂ CU SPIRITELE. Unele dintre ele sunt foarte eficiente, ducând la colaborarea fidelă între om şi spirit. Altele sunt simple aberaţii, care duc la false percepţii ale lumii spiritelor. Această a doua categorie cuprinde în general spiritismul cu cartea şi cheiţa, care, de fapt, poate fi considerat o metodă radiestezică. Aici nu este vorba de contactarea propriu-zisă a spiritelor, ci de contactarea propriului subconştient, iar falsitatea constă în aceea că omul îşi cheamă propriul subconştient folosind numele unui spirit. Spiritele Superioare nu vin dacă sunt chemate în acest mod de lucru rudimentar. Cel mult se pot distra pe seama persoanei în cauză acele spirite buclucaşe, glumeţe, care mişună peste tot. De aici rezultă informaţii eronate, incomplete sau absenţa răspunsurilor la întrebările puse de către om.

O altă metodă empirică folosită de oameni pentru contactarea spiritelor este cea a ciocăniturilor. Există case în care anumite spirite se distrează ciocănind în mobile sau pereţi. Într-adevăr, aceste zgomote sunt provocate de spirite, dar numai atunci când ele au o anumită cadenţă şi se repetă în mod sistematic. Spiritele care produc zgomotele doresc să comunice cu oamenii. În aceste cazuri este util să li se răspundă în aceeaşi manieră până când se stabileşte un cod de conversaţie între spirit şi om, această colaborare putând duce la unele descoperiri interesante pentru om.

Există posibilitatea ca situaţiile conflictuale din interiorul familiilor să deranjeze unele spirite bune sau rele, antrenându-le în atmosfera agitată din casă. De aici rezultă o serie de manifestări dezordonate, zgomotoase, ale spiritelor, care fie că pun oamenii pe gânduri, fie îi înspăimântă în cel mai înalt grad. De exemplu, un spirit "nervos" poate capta de la oamenii care se ceartă suficientă energie pentru a trage cuiva o palmă sau chiar un pumn, destul de puternic ca să trântească un om la podea. Sau, din contră, spiritele bune pot trezi omul din somn noaptea pentru a-l obliga să gândească înţelept, în liniştea nopţii, la problemele lui de viaţă.

Oricum şi oricând s-ar produce astfel de manifestări ale spiritelor, trebuie să remarcăm intenţiile lor pentru orientarea oamenilor în direcţia dorită de ele. Influenţa spiritelor asupra minţii omului este covârşitoare. Totuşi, pentru majoritatea pământenilor, această influenţă este inacceptabilă deoarece, în general, oamenii se cred atotputernici, capabili să învingă chiar forţele naturii ; cu alte cuvinte, ei consideră că manifestările spiritelor ar fi neglijabile. Oamenii ar trebui să înţeleagă că spiritele fac parte din natura ce îi înconjoară. Aerul ce-l respiraţi, dragii mei oameni, este încărcat de spirite ! Într-o formulă simplificată : energia înseamnă spirit şi spiritul înseamnă energie. Aşa cum energia este o formă de manifestare naturală, constituită dintr-o substanţă continuă, tot aşa, lumea subtilă a spiritelor este şi ea lipsită de discontinuităţi. Pretutindeni în jurul nostru se află spirite. Numărul celor încarnate este mult mai mic decât numărul spiritelor aflate în stare pură, adică neîncarnate.

< sus >

 

CLASIFICAREA SPIRITELOR

a) Clasificarea spiritelor în funcţie de influenţa lor asupra stării fizice a omului

Spiritele leneşe, dense, preferă să observe totul fără să se agite. Ele îndeamnă oamenii la trândăvie, pasivitate, indiferenţă faţă de ceea ce se petrece în jurul lor.

Spiritele inferioare paşnice îndeamnă oamenii la forme calme de evadare din limitele gândirii şi acţiunii normale. Ele însoţesc de obicei persoanele neurastenice care sunt dependente de sedative puternice, alcoolicii paşnici, sau bolnavii mintali care nu prezintă manifestări negative.

Spiritele inferioare turbulente. Unele dintre ele sunt agresive, îndeamnă oamenii la manifestări colerice, violenţă faţă de propria persoană sau faţă de cei din jur, mergând până la crimă. Aceste spirite se liniştesc numai prin încarnare, şi poate că nici după aceea... Altele dintre ele sunt non-agresive, provocând psiho-nevroze, stări de nelinişte şi nemulţumire continuă, de căutări nesfârşite, insomnii, obsesii, agresivitate mută prin non-violenţă (indiferenţă la rău, invidie, ură, gelozie, incitare la discordie).

Spiritele mediocre îi îndeamnă pe oameni să gândească închistat, să nu aibă pretenţii la cercetarea mediului înconjurător, să se mulţumească cu ce au, fără a aspira la mai mult, să fie paşnici, dar totodată laşi.

Spiritele cu adevărat inteligente sunt dotate cu creativitate şi intuiţie. Îndeamnă omul spre cercetare, spre gândire profundă şi realistă, spre echilibru interior. Acestea sunt spiritele care călăuzesc geniile sau marii gânditori spre descoperirea esenţei divine din om şi din mediul înconjurător.

< sus >

b) Clasificarea spiritelor în funcţie de influenţa lor asupra naturii

Există mai multe categorii de spirite care pot influenţa mersul naturii după bunul lor plac, provocând fenomene malefice sau benefice. Astfel, spiritele recunoscute ca binefăcătoare pentru natură pot produce recolte foarte bogate, ploi binefăcătoare la momente potrivite, apariţia de fenomene meteorologice rare, cum ar fi luna roşcată sau eclipsele cu efect benefic asupra Pământului.

Dimpotrivă, incendiile de păduri sau stepă nu apar spontan, ci provocate fie de mâini criminale, fie de unele spirite care vor să-şi dovedească superioritatea asupra naturii.

Există un număr imens de spirite care provoacă furtunile maritime, mai ales tornadele. Ele aleg anumite ambarcaţiuni pe care le protejează sau le distrug dacă nu le convin.

Un număr imens de spirite provoacă cutremurele de pământ. În acest caz se dă o luptă cumplită între spiritele bune şi cele rele. Spiritele bune, mai ales cele înalte din punctul de vedere al înţelepciunii, acceptă necesitatea manifestării cutremurelor terestre ca o formă de descărcare magnetică şi energetică a profunzimilor scoarţei terestre, dar treptat şi fără pierderi umane. Spiritele mizerabile se bucură ca la un spectacol văzând suferinţa oamenilor şi caută să omoare cât mai mulţi din cei aflaţi în mijlocul dezastrului.

Foarte multe spirite provoacă deraierea trenurilor de pe şine, scufundarea navelor maritime, prăbuşirea avioanelor, reacţiile nucleare scăpate de sub control, electrocutările inexplicabile, orientarea trăsnetelor către case, oameni şi animale, ploile torenţiale ce provoacă inundaţii catastrofale, secetele cumplite ce primejduiesc vietăţile, prăbuşirea unor OZN-uri cu scopul apropierii nepotrivite dintre oameni şi civilizaţiile extraterestre, prăbuşirea galeriilor din mine, morţile prin îngheţ în timpul iernii, sufocările datorate emanaţiilor de gaze, şi tot felul de alte situaţii grave, explicabile sau inexplicabile, în majoritatea cărora este angrenată şi fiinţa umană.

< sus >

c) Clasificarea spiritelor în funcţie de influenţa lor asupra psihicului uman

Spiritele înalte determină evoluţia spirituală şi mentală a fiinţei umane. Cei aflaţi sub influenţa lor ating aproape perfecţiunea în timpul vieţii prin manifestările lor elevate şi intenţiile nobile, orientate spre progresul omenirii.

Spiritele binevoitoare ajută oamenii în orice fel de situaţii grele, îi sfătuiesc, îi sprijină energetic, îi ajută să se ferească de împrejurările periculoase şi dăunătoare.

Spiritele mediocre din punct de vedere moral se complac în a admira şi întreţine josnicia omenească sub toate formele ei, rezultată din inconştienţa, ignoranţa, sau prostia omenească. Au manifestări oscilante între bine şi rău, dar sunt mereu convinse că pot ajuta oamenii şi că au o influenţă benefică asupra lor. În accepţia lor, ele sunt bine intenţionate, dar rezultatele strădaniilor lor de multe ori pot fi necorespunzătoare din perspectivă superioară.

Spiritele josnice, rele, mincinoase, urmăresc antrenarea oamenilor în acţiuni încărcate de ipocrizie, egoism, falsă umanitate şi duritate psihică.

Spiritele malefice, supranumite de noi "copiii diavolului" sau "ierburile infernului", sunt cele mai mizerabile fiinţe de energie universală. Ele îndeamnă oamenii la violuri, asasinate politice, uzurpări de funcţii, sadism erotic, distrugeri de bunuri materiale, compromiterea unor personalităţi sau uciderea lor când încep să aibă o influenţă covârşitoare asupra binelui şi progresului umanităţii.

< sus >

d) O categorie aparte o reprezintă spiritele cu INFLUENŢĂ ASUPRA FENOMENELOR COSMICE

Acestea sunt cele care reglează interacţiunile magnetice dintre obiectele cosmice, provocând sau evitând anumite manifestări cosmice catastrofale. Aceste spirite sălăşluiesc pe toate planetele şi, în general, pe toate obiectele cosmice. Ele coordonează contactele dintre diverse civilizaţii cosmice. Favorizează transferarea spiritelor de pe un corp ceresc pe altul. Supraveghează deplasarea fiinţelor inteligente în spaţiul cosmic, le coordonează şi le protejează. Sub influenţa lor, diversele civilizaţii aspiră spre cunoaşterea altor civilizaţii din Univers. Ele reglează transferul energetic între planetele diverselor sisteme solare. Îi protejează pe astronauţi împotriva atacurilor spiritelor întunericului, care roiesc în spaţiul interstelar. Au un rol foarte mare în acomodarea fiinţelor inteligente care ajung pe alte planete, diferite de cea de origine. Ele însă nu reuşesc să împiedice toate catastrofele cosmice. Acestea se produc în urma unei coordonări generale din centrul Universului , fiind înscrise în "Marea Carte a Transformărilor Permanente şi Autonome"...

Anul 1998

< sus >