<  Înapoi la Pagina de Spiritism


INTERVIU CU SPIRITUL LUI IOAN PETRU CULIANU

medium Nina Petre

- Domnule Ioan Petru Culianu, care au fost circumstanţele morţii dumneavoastră ?

- Doamnă, eu am murit fulgerător, împuşcat în gât şi în urechi. Regret că nu am avut timp să-mi desăvârşesc opera ştiinţifică şi spirituală ! Doamnă dragă, atâta cât am lăsat urmaşilor, este bine creat, din suflet, rodul strădaniilor mele de nopţi întregi, urmarea convorbirilor mele îndelungate şi sincere cu maestrul meu de bază, bunul şi minunatul Mircea Eliade. Îi voi rămâne recunoscător întotdeauna. Suntem şi acum unul lângă altul, ne străduim întru refacerea universului din punctul de vedere al moralităţii universale, al interconexiunilor veşnice care influenţează şi desăvârşesc aspectele energetice esenţiale în cadrul eternităţii vieţii din spaţiul nelimitat al existenţialităţii umane şi non-umane.

- Cu ce vă ocupaţi acolo unde vă aflaţi ?

- Sunt guvernator-şef principal în cadrul coordonării aspectului energetic existenţial prezent în galaxia noastră. În această calitate mă aflu în subordinea directă a Domnului Isus Hristos, care este Guvernatorul Suprem al sistemului nostru solar.

- Ce atribuţii aveţi corespunzător acestei funcţii ?

- Am misiunea principală de a veghea asupra bunului mers al transformărilor energetice karmice şi ne-karmice în universul nostru. Veghez în permanenţă asupra legăturilor necesar-valabile între fiinţele ce convieţuiesc în acest univers. Am rolul de a intercondiţiona vieţile sortite a fi împreună, astfel încât încarnările şi reîncarnările să se petreacă în mod corespunzător necesităţilor şi proiectelor universal-existenţiale.

Îmi revine misiunea de cinste din partea Domnului Isus Hristos de a spiritualiza toate fiinţele din planele subtile existenţiale din univers. Trebuie să veghez la respectarea normelor şi legilor comportamentale ale fiinţelor din planele subtile. Astfel, toate fiinţele supuse nouă trebuie să-şi îndeplinească programele încarnabile şi reîncarnabile, pentru ca ele să se încadreze permanent şi pretutindeni liniei generale trasate de Puterea Divină Tutelară.

Am rolul de a circumscrie ideile de bună convieţuire între spiritele ce aparţin aceloraşi nivele energetice, astfel încât să nu ia naştere manifestări conflictuale, fapte ce nu ar corespunde normelor morale existente în acele spaţii.

Trebuie să mă ocup permanent de legăturile necesare între domeniul spiritual şi domeniul existenţial uman, legături încă insuficiente între fiinţele din planele subtile energetice şi cele din planul fizic. Împreună cu alţi înţelepţi de categoria mea, îmi îndeplinesc misiunea ultraonorabilă prin care facilitez manifestările semnelor de existenţă ale spiritelor ce pot fi percepute de fiinţele umane.

Am de asemenea misiunea de a supraveghea legăturile inter-spaţiale dintre fiinţele dotate cu inteligenţă aflate în universul nostru şi fiinţele inteligente din alte universuri.

< sus >

- Daţi-ne câteva exemple mai concrete ale activităţii dumneavoastră !

- Exemplele sunt nenumărate. Mai pe înţelesul dumneavoastră vă dau câteva.

Am grijă de spiritele din acelaşi plan subtil, le controlez comportamentul, le reglez reacţiile şi le moderez eventualele conflicte.

Controlez legăturile energetice între spiritele universului nostru şi spiritele care dau semne de viaţă în alte universuri.

Urmăresc buna desfăşurare a întâlnirilor dintre persoane extraterestre şi cele de pe Pământ. Am obligaţia de a-L anunţa pe Guvernatorul sistemului nostru solar asupra abaterilor de etică comportamentală ale oamenilor faţă de fiinţele inteligente venite de pe alte planete sau din alte universuri. Doresc să anunţ oamenii că un plus de prudenţă le este foarte necesar spre binele lor atunci când se manifestă faţă de fiinţele ajunse accidental sau intenţionat pe scoarţa terestră ! Au fost cazuri de violenţe, mutilări şi asasinate comise de oameni asupra unor astfel de fiinţe. O anumită lege creştină, sau aparţinătoare oricărei religii, îl învaţă pe om să aibă o comportare demnă şi civilizată faţă de un musafir onorabil, dar ceea ce s-a întâmplat în multe locuri depăşeşte limitele bunului-simţ. Numeroşi reprezentanţi ai spaţiului universal ajunşi pe Pământ au fost masacraţi, schingiuiţi, sechestraţi sau distruşi din ignoranţa unor fiinţe cu chip omenesc care, abuzând de anumite funcţii înalte sau arogându-şi anumite drepturi în calitate de fiinţe sălbatice şi izolate, au comis acte condamnabile asupra vizitatorilor extratereştri. Toate acestea au fost semnalate pe planetele respective şi au fost înscrise în "Cartea Neagră a Judecăţii de Apoi asupra Pământului". Tot ce se face rău pe Pământ se plăteşte acum sau în viitor. Oamenii să înţeleagă foarte bine că nimic din ce fac spre răul lor sau al altora nu rămâne nesancţionat. Totul vine înapoi şi loveşte fără cruţare.

Oameni ai Pământului, liniştiţi-vă, îmbunaţi-vă, treziţi-vă spre credinţa adevărată, căci veţi plăti şi voi, şi urmaşii voştri pentru tot ceea ce faceţi împotriva altora ! Fiţi mai înţelepţi, dragii mei, şi nu vă mai lăsaţi conduşi de unele puteri răuvoitoare, care vor să distrugă omenirea ! Forţele iadului sunt nenumărate, nelimitate în intensitate şi mult răspândite în jurul Pământului. Încercaţi, oameni buni pământeni, să deveniţi mai înţelepţi, căutaţi să înţelegeţi mai bine ce se întâmplă în jurul vostru, nu numai la suprafaţa Pământului, dar şi mai sus, mult mai sus, sau chiar mai jos, foarte jos, în subteran !

Doresc să vă mai transmit încă un lucru foarte important şi grav. Aveţi mare grijă, dragii mei români, cum vă comportaţi în special faţă de vecinii voştri de peste graniţă ! Căutaţi să rezistaţi ispitelor de a vă angrena în jocurile războinice periculoase din alte părţi ! Căutaţi să fiţi o ţară de echilibru în zona Balcanilor, este foarte necesar acest echilibru ! În felul acesta aduceţi o fărâmă de linişte într-un teritoriu exploziv şi frământat de interese meschine, ce nu au nimic comun cu bunătatea şi claritatea inteligenţei omeneşti.

< sus >

- Au existat şi agresări ale oamenilor din partea vizitatorilor extratereştri ?

- Au existat numeroase agresări din partea extratereştrilor împotriva pământenilor. Astfel, aterizând în zone populate, s-au protejat prin fascicule laser cu biocâmpuri ucigătoare, cu instrumente prin care pompau gaze ilariante. Au folosit cuţite cu bioenergie, care au lăsat arsuri pe trupurile oamenilor. Gazele ilariante au provocat crize de excitaţie sexuală victimelor cu care vroiau să facă experimente, mai ales în interiorul navelor. Au răpit femei, bărbaţi şi copii din diverse zone ale Pământului. Acesta ar fi un mod de a explica dispariţiile frecvente de pe scoarţa terestră a unor fiinţe civilizate, sau chiar necivilizate. Au răpit animale de toate speciile, vietăţi diverse, cu scopul de a le studia şi aclimatiza pe alte planete. Există fiinţe în univers dotate cu inteligenţă deosebită, mult superioară celei cu care sunt înzestraţi oamenii. Sunt mari specialişti în transplanturi de organe. În ultima vreme experimentează formarea unor specii noi, înrudite genetic cu oamenii de pe Terra sau cu fiinţe de pe alte planete din diverse sisteme galactice.

Spuneam că au dispărut foarte mulţi oameni de pe Terra în mod inexplicabil. În afară de faptul că au aterizat cu navele în zone populate, unii extratereştri au rămas pe sol, dar în zone deşertice sau muntoase izolate, sau în jungla tropicală. Cei coborâţi pe Terra s-au putut ascunde foarte bine în anumite module desprinse din nave, după ce navele au decolat şi s-au pierdut în zare. Bine camuflaţi în casele lor originale, având la dispoziţie aparatura necesară, au răpit oameni de ambele sexe şi de toate vârstele, făcând cu ei experimente de genul celor menţionate mai sus şi multe altele, pe care nici eu nu le mai bănuiesc. Au o fantezie uluitoare. Gândirea lor o depăşeşte cu mult pe a noastră şi curiozitatea, pe care noi o numim ştiinţifică, face parte din comportamentul lor zilnic. Au aparatură sofisticată pentru tot felul de cercetări. Au implantat în uterul femeilor diverse particule seminale, luate fie de la ei, fie de la alte specii umanoide. În ultima vreme am observat că vor să împerecheze umanoizii cu diverse tipuri de animale, pentru a le obliga pe acestea să evolueze genetic.

N-ar fi exclusă apariţia unor virusuri şi bacterii suspecte şi necunoscute pe Terra, datorită experimentelor din navele extraterestre. Există în spaţiul cosmic miliarde de categorii de bacterii, virusuri şi alţi purtători de boală, diferiţi de cei existenţi pe Terra. Oricând pot fi aduşi pe scoarţa terestră.

< sus >

- Există colaborări ale unor guverne pământene cu extratereştrii ?

- Oho, bineînţeles ! Există câteva ţări de pe Terra care colaborează cu anumite categorii de extrapământeni, chiar extragalactici. Ţara cu cel mai mare arsenal, cu aparatura cea mai bine adaptată la colaborarea mai sus menţionată, este Statele Unite ale Americii. S-a instaurat aici o tradiţie a colaborărilor extragalactice. Armata Statelor Unite este dotată cu tot ce trebuie pentru depistarea prin radar a oricărei nave, oricât de mică, ce s-ar apropia de Pământ. Dacă aterizează sau amerizează, este imediat încercuită. Astfel de treburi se ţin secrete. Omenirea trebuie să trăiască în neştiinţă pentru a fi relativ liniştită. Altfel, fiecare pământean şi-ar studia semenii cu prea mare atenţie. Oamenii trebuie să trăiască în ignoranţă pentru a se putea menţine echilibrul psiho-sociologic între diversele naţiuni şi categorii umane.

- Cum puteţi descrie vizitatorii extratereştri ?

- Vizitatorii "noştri" extratereştri, mă refer la gazdele de pe Terra, sunt de mai multe categorii, în funcţie de tipul planetei de pe care provin. O categorie o formează cei asemănători pământenilor, cu mici diferenţe ale structurii fizice şi mentale. Aceştia sunt cei mai curajoşi în relaţiile cu oamenii, riscându-şi viaţa la fiecare încercare de contact fizic cu aceştia. Ei provin de pe planetele cele mai apropiate Pământului, atât din galaxia noastră, cât şi din cele învecinate. Multe planete nici nu sunt cunoscute de oameni, poate doar bănuite. Oricum, o planetă cunoscută şi uşor cercetată de pământeni este Venus.

Trebuie să menţionez că, din motive de securitate împotriva curiozităţii şi a eventualelor atacuri ale pământenilor, fiinţele extraterestre sălăşluiesc în zonele invizibile pentru pământeni. Nu mică a fost mirarea selenauţilor când au găsit pe Lună module, grote amenajate şi resturi ale unor aparate de zbor. Dacă ar fi survolat partea invizibilă a Lunii, ar fi avut surprize nenumărate şi cine ştie dacă s-ar mai fi întors pe Terra. Pe Venus, Jupiter, Neptun, Mercur, situaţia este aceeaşi. Un lucru trebuie să înţeleagă pământenii : că aspectul fizic şi modul de viaţă al acestor fiinţe inteligente este adaptat structurii solului şi atmosferei de pe planeta respectivă. Ei au mijloace de protecţie împotriva furtunilor magnetice, împotriva gazelor şi prafurilor, care sunt ucigătoare pentru noi.

< sus >

- Spiritele sunt asemănătoare în tot universul ? Cum ierarhizaţi spiritele ?

- Trecând în lumea spiritelor, ne liniştim puţin, ea este mai puţin tulburătoare decât lumea fiinţelor extrapământene, dar tot atât de periculoasă, chiar dacă este invizibilă majorităţii oamenilor. În accepţia mea, lumea spiritelor este foarte minuţios ierarhizată, clasificarea este nesfârşită, dar aş putea să vă dau câteva categorii inteligibile minţii umane.

După o primă clasificare din punct de vedere etic, spiritele pot fi grupate în două mari categorii : a) spiritele deschise la culoare ; b) spiritele de culoare închisă, opuse primelor. Cele din prima categorie se clasifică în nenumărate tipuri şi specii, începând cu cea mai fină culoare deschisă, adică albul-argintiu invizibil, şi până la cea mai deschisă culoare gri-argintiu, în trepte de degrade.

Dacă griul îşi pierde luciul, pe măsură ce culorile devin tot mai închise, spiritele devin din ce în ce mai rele. Spiritul de culoare neagră mată, fără luciu, îi aparţine lui Satan. Spiritele de culori din ce în ce mai deschise, până la cenuşiu fără luciu, îi aparţin lui Lucifer, Fiul cel mai puternic al lui Satan. El este Cel ce stăpâneşte planeta Pământ şi guvernează tot răul existent pe Terra. Fiind spirite puternice, se pot încarna oricând şi oriunde este rost de făcut câte un rău mai mic sau mai mare. În luptă cu acestea, dar o luptă paşnică, curată, se află spiritele de culoare mai deschisă.

Cele care se apropie de culoarea cenuşie sunt cele mai uşor influenţabile, mai ales la rău, dar rezistă în general datorită ajutorului spiritelor de culoare deschisă, care le supraveghează tot timpul. Aşa-zisele spirite "albe" sunt deosebit de evoluate, prin aceasta înţelegând apropierea lor de Voinţa Divinităţii Supreme. Ele sunt supuse Consiliului Superior Celest şi execută dispoziţiile acestuia, având drept obiectiv principal salvarea omenirii din ghearele lui Satan.

< sus >

- Cine a creat spiritele albe şi pe cele negre ?

- Această divizare s-a produs în vremuri imemoriale, a fost o diviziune naturală a energiei universale. Atunci când universul s-a divizat în parte densă şi părţi mai puţin dense, a fost necesară şi o ierarhizare a particulelor energetice dotate cu inteligenţă superioară. Astfel, către părţile mai dense din univers s-au îndreptat particulele energetice cu vibraţii joase, acestea transformându-se ulterior în spirite de categorie inferioară. În părţile aşa-zis "rarefiate" ale universului, deci foarte puţin dense, s-au adăpostit particulele energetice cu vibraţii ridicate, dând naştere spiritelor de categorie superioară, cu intenţii constructive în univers. Toate transformările din spaţiul universal s-au petrecut, se petrec şi se vor petrece la îndemnul unei Voinţe Energetice unice şi atotstăpânitoare, un focar de Voinţă şi Acţiune prezent peste tot în Universul infinit, numit de pământeni "DUMNEZEU". Sub îndrumarea Sa, din treaptă în treaptă ierarhică, fiinţele invizibile şi inteligente acţionează asupra materiei din Univers.

- Dumnezeu l-a creat pe Satan ?

- Apariţia lui Satan a fost inevitabilă odată ce materia s-a ierarhizat, apărând astfel aşa-zisa "opoziţie energetică" faţă de Dumnezeu. Lupta dintre contrarii, sub toate formele, este o lege a Universului. Odată cu crearea materiei dense a apărut opoziţia dintre materia densă şi cea rarefiată. Lumea densă l-a generat pe Satan, iar cea rarefiată a rămas de partea lui Dumnezeu.

- Spiritele se luptă între ele ?

- Lumea spiritelor manifestă o luptă continuă. Ele se recunosc după culoare şi după vibraţii. Cele cu vibraţii opuse se duşmănesc şi se luptă în permanenţă. Dar duşmănia lor este esenţială, automată şi imperceptibilă majorităţii fiinţelor inteligente de pe Pământ. În ce constă lupta lor ? Cele negre caută să le alunge pe cele albe când se pune problema încarnării. Cele albe reacţionează în acelaşi mod. Atunci când urmează să se nască o fiinţă umană, solicitările sunt imense. Spiritele roiesc în jurul femeii a cărei soartă îi pregăteşte o viitoare naştere. Chiar înainte de a rămâne însărcinată, spiritele ştiu că acest eveniment va trebui să vină şi se luptă între ele pentru supremaţie. Cel mai puternic intră în pântecele femeii în clipa când aceasta a devenit fertilă.

< sus >

- Ce ar trebui făcut pentru o mai bună colaborare între oameni şi spiritele superioare?

- Greu de spus ce s-ar putea face în plus pentru intensificarea colaborării dintre oameni şi spiritele superioare. Sfaturi bune li se dau oamenilor pretutindeni şi în permanenţă, dar, în virtutea luptei dintre bine şi rău, adică între spiritele superioare şi cele inferioare, oamenii suferă o continuă solicitare, ajungând în momente de derută, nemaiştiind ce este bine şi ce este rău de făcut. Adeseori, răul este luat drept bine, iar binele, drept rău. Totuşi, cred că le este clar majorităţii celor de pe Pământ cum ar trebui să arate binele. Modele li se dau peste tot. Rămâne la alegerea finţei umane ce acţiuni trebuie să facă pentru a se pune de acord cu propria conştiinţă. Dar, pentru că şi mintea este un rod al substanţei dense, ea poate fi adaptată unor diferite forme de manifestare, necorespunzând în toate Voinţei Divine.

- Ce înseamnă şi ce rost au legămintele făcute între ele de către spirite ?

- Legarea spiritelor asemănătoare în anumite privinţe îmi revine mie şi altora din Spaţiul Superior, vecin Divinităţii Supreme. Noi asociem spiritele, înrudindu-le pe vecie, în funcţie de culoarea şi calitatea vibraţiei, aproape identice. Deci, acolo unde două sau mai multe spirite reuşesc să devină aproape identice în privinţa nuanţei eterice şi a fineţei vibraţiei, noi le grupăm, anunţându-le că au devenit surori şi fraţi şi atenţionându-le că au obligaţia de a veghea una asupra alteia, de a se ajuta la nevoie şi de a se încarna periodic, astfel încât să poată fi rude sau prieteni în starea de fiinţe umane, sau ne-umane.

- Ce ne puteţi spune despre mitul sufletului-soră ?

- Despre aceasta era vorba. Sufletele-surori sunt acele spirite de calitate feminină care au fost înrudite prin procedeul mai sus menţionat. Spiritele-fraţi sunt cele de sex masculin. Pot fi înrudite şi de ambele sexe. Denumirea lor generală este de "spirite înrudite". Prin aceasta înţelegem că sunt două sau mai multe spirite de acelaşi sex, sau de sexe diferite, care se consideră legate între ele pe vecie şi sunt obligate să fie alături şi în condiţiile impuse de eventualele încarnări.

Anul 1995

< sus >

Cine a fost Ioan P. Culianu - in memoriam