<  Înapoi la Pagina de Spiritism


INTERVIU CU SPIRITUL LUI SCARLAT DEMETRESCU

medium Nina Petre

Scarlat Demetrescu s-a născut în Bucureşti la 26 iulie 1872. A absolvit Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, devenind profesor de ştiinţe naturale şi geografie. Simultan cu o intensă activitate de profesor şi publicist, este subdirector la Senat, geolog la Institutul Geografic al României şi conduce revista spiritualistă "B. P. Haşdeu".

Pe lângă numeroasele manuale de botanică şi zoologie apărute între 1913 şi 1929 publică următoarele lucrări : "Viaţa dincolo de mormânt" (1928); "Greşeli din alte vieţi" (1932); "Cercetări în domeniul metapsihic şi spiritist" (1933); "Din tainele vieţii şi ale universului" (1939).

Cărţile sale, lucrări de referinţă în domeniul ştiinţei spiritualiste, şi-au păstrat valoarea peste decenii. Am chemat spiritul lui Scarlat Demetrescu pentru a-i cere unele lămuriri în legătură cu problemele ridicate în cartea sa "Din tainele vieţii şi ale universului".

 

ISUS HRISTOS ŞI MAICA DOMNULUI

- Domnule Scarlat Demetrescu, Vă rog să extindeţi unele noţiuni din cărţile dumneavoastră… Care a fost rolul apariţiei lui Isus Hristos pe Pământ ?

- Isus este Guvernatorul sistemului solar. Isus Hristos este cel mai mare idol al omenirii. El a aruncat vălul ce acoperea ştiinţa universală a spiritului. El a dovedit prin propria-I înviere că totul este posibil, şi anume că există viaţa dincolo de moarte. Omul moare, iar apoi spiritul său trece dincolo, în rai sau în iad (cum se spune în limbaj curent), dar se poate reveni şi de dincolo încoace. Cu alte cuvinte, există un perpetuum mobile între cele două lumi. Aceste fenomen are caracter ciclic, este ciclul vieţii şi al morţii din univers, sau "lanţul karmic". Isus Hristos este cea mai vie dovadă că se poate reveni pe această lume fie sub formă de încarnat perfect, fie sub formă rarefiată, adică de "fantomă".

Isus Hristos are în subordinea Sa o mulţime formată din câteva miliarde de spirite pe care le dirijează, le guvernează astfel ca aria lor de cuprindere să fie întregul sistem solar. Isus Hrisos ştie perfect unde se află fiecare spirit aflat în subordinea Sa, cunoaşte rolul fiecăruia în activitatea generală şi continuă din univers. De asemenea, Isus Hristos plasează spiritele pe fiecare planetă din sistemul solar astfel încât totul să fie organizat perfect, fiecare planetă să fie locuită, iar grupările de spirite să aibă o activitate bine organizată şi fiecare să-şi cunoască bine rolul şi atribuţiile. Nimic nu se face în sistemul solar fără ştirea Domnului Isus Hristos.

După venirea lui Isus Hristos pe Pământ, iluminaţii din acea perioadă au înţeles că nu mai sunt singuri şi că pot avea încredere absolută în Cineva, într-o Rază de Lumină, care S-a numit Isus Hristos. Uimirea cea mare ce a cuprins omenirea şi iluminarea puternică a popoarelor produsă de Personalitatea miraculoasă a lui Isus Hristos a adus un spor colosal de credinţă în minunea lui Dumnezeu. Oamenii de pretutindeni au înţeles pentru totdeauna că Dumnezeu îşi poate trimite emisari pe Pământ; aşa cum Şi-a trimis Fiul, poate oricând trimite şi pe alţii. Mulţi emisari a avut şi încă mai are Dumnezeu pe Pământ. Dar dintre toţi Fiii lui Dumnezeu ce au venit pe Pământ pentru a lămuri oamenii asupra îndatoririlor de a se ruga lui Dumnezeu şi a-I respecta poruncile, Isus a fost Personalitatea cea mai fascinantă, cea mai zguduitoare şi cea mai minunată...!

- Cine este Maica Domnului ?

- Maica Domnului este Mama tuturor spiritelor luminate din univers, mediator între Isus Hristos şi spiritele luminate. Totodată, este liantul între Dumnezeu şi Fiul Său, Isus. Tot ce face Isus este cunoscut de Maica Domnului. Nimic din ce face Maica Domnului nu-i este străin lui Isus. Maica Domnului dirijează cohortele de spirite care au fost femei pe Pământ sau pe alte planete. Se ocupă cu încarnarea lor, le dirijează activitatea pe linie femeiască, adică le învaţă să nu-şi uite sexul pe care l-au avut atunci când au fost fiinţe în carne şi oase. Le învaţă să nu uite că au fost mame şi că vor mai fi şi în alte vieţi. Maica Domnului preia spiritele feminine ieşite din trupurile moartelor şi le dă în grija unor spirite feminine existente în astral. Maica Domnului o are în subordinea sa pe Karmela, Zeiţa morţilor, care Îi este Fiică directă. Maica Domnului şi Domnul Dumnezeu sunt stăpâni peste întregul univers. Isus Hristos are doar sistemul solar, iar Zeităţile feminine Îl ajută, extinzându-şi sfera de influenţă în tot universul. Dar Isus Hristos nu este îngrădit doar la sistemul solar, aici El conduce, dar se poate deplasa liber în tot universul. Zeităţile cosmice nu guvernează, ci doar influenţează şi dirijează cu multă înţelepciune activităţile din sfera lor de influenţă.

- Cine preia spiritele masculine dezîncarnate ?

- Există entităţi specifice masculine ce preiau spiritele bărbăteşti. Lui Karmela îi corespunde un Fiu al lui Dumnezeu, numit Josefus. Acesta este un spirit luminat, nobil, deosebit de influent, Frate cu Isus şi cu Karmela, aproape neştiut de pământeni. El preia spiritul bărbătesc direct de la trupul decedatului şi, împreună cu anumiţi slujbaşi ai Săi, tot Spirite Superioare, îl conduc în astral pentru pregătirile de rigoare.

< sus >

SEXUL SPIRITUAL

- Care este diferenţa dintre spiritele de gen masculin şi cele de gen feminin ?

- Spiritele sunt împărţite după sexul universal în spirite bărbăteşti şi femeieşti. A avea sex universal nu înseamnă a avea organe sexuale, ci înseamnă apartenenţa fie la gruparea spiritelor aflate în subordinea lui Isus Hristos, cele masculine, fie la cele aflate în subordinea Maicii Domnului, cele feminine. Maica Domnului este spirit feminin, iar Isus Hristos este spirit masculin. Dumnezeu le dirijează pe toate.

Spiritele au atribuţiuni diferite. Cele feminine au în sfera lor de influenţă latura estetică, maternitatea pe Pământ sau pe alte planete, evoluţia speciilor, cultivarea talentelor, creşterea copiilor, mai ales a fiicelor - activităţi din Cosmos ce se reflectă pe Pământ. Spiritele masculine se ocupă cu latura dură, războinică, a vieţii din Cosmos şi de pe planetele fizice. Ele dirijează fiinţele de sex masculin de pe Pământ. Se preocupă de formarea virtuţilor bărbăteşti. Încă din Cosmos ele sunt educate în spiritul coordonării vieţii familiale şi a creşterii băieţilor. Femeia ce se va naşte dintr-un spirit masculin va avea trăsături uşor masculinizate, virtuţi bărbăteşti şi va răzbi mai uşor în viaţă decât dacă ar avea spirit femeiesc. Un bărbat cu spirit femeiesc va fi delicat, fin, slab rezistent la vicisitudinile vieţii...

- Deci omul nu trebuie să tânjească după o stare neutră, androgină ?

- Un spirit complet neutru sexual ar fi ceva ideal. Aşa ceva nu se poate, ar fi un "heterospirit", dar aceasta nu ne convine, ar însemna să apară o nouă specie umană, cea fără sex, sau, pur şi simplu, hermafrodiţii... Androginul este un mit, nu trebuie ridicat în slăvi. Normal este ca să existe parte bărbătească şi parte femeiască, sub orice formă s-ar manifesta. De la bun început, Dumnezeu a conceput partea femeiască şi cea bărbătească în mod teoretic, iar după aceea le-a dat formă.

- Ce părere aveţi despre oamenii care îşi modifică sexul în mod chirurgical ?

- Este liber să facă fiecare ce vrea, dar, dacă Dumnezeu a lăsat femeia, femeie, şi bărbatul, bărbat, la ce bun schimbarea chirurgicală a sexului ? Este un capriciu. Dar, omenirea merge spre distrugere, încă un păcat în plus... Un spirit masculin încarnat ca femeie este liber să-şi aleagă aspectul şi conduita. Poate să-şi educe calităţile ce le preferă, nu este nici o interdicţie. La fel, un spirit feminin poate, dacă vrea, să-şi educe calităţile preferate.

- Cum îţi poţi afla sexul spiritului tău ?

- Sexul spiritual îl poţi recunoaşte coborând privirea lăuntrică spre interiorul tău, meditând, rugându-te la Dumnezeu să-ţi reveleze sexul spiritului. Numai prin meditaţii, studiu de sine şi folosind diverse surse de informare.

- Există fiinţe umane ce funcţionează cu ambele sexe în acelaşi organism ?

- Pe unele planete nu au sex, din câte ştiu. De aceea înmulţirea este foarte dificilă. Ei se înmulţesc prin alte metode, asemănătoare cu ale batracienilor sau ale reptilelor de pe Pământ. Au o constituţie anatomică specifică planetei respective.

- Dumnezeu are şi El sex spiritual ?

- Dumnezeu este Androginul Suprem. Nu se pune problema comparării spiritelor cu Dumnezeu. Spiritele sunt sexuate, dar fără organe specifice, ci doar ca zestre psihologică; unele au însuşiri masculine, altele, feminine. Dumnezeu este Conştiinţa Pură, simbolul transcendenţei, iar El, Divinitatea Supremă, are în sarcina Sa întreaga materializare a Universului. Există o latură spirituală a Universului, aceasta este Conştiinţa Supremă, şi una materială, cea vizibilă sau invizibilă, prin care se concretizează ideile, intenţiile Sale. Dumnezeu acţionează prin spirite, care sunt înzestrate şi pregătite secvenţial, pe sectoare de activitate. Dar Dumnezeu poate acţiona şi direct prin Forţa Sa energetică, sau Glasul Său, acolo unde este neapărat necesar.

- În opera dumneavoastră "Din tainele vieţii şi ale universului" prezentaţi un model al Cosmosului în care Dumnezeu era asimilat cu "Sfera centrală, laboratorul creaţiei", în jurul căruia se roteau cele patru universuri. Doriţi să ne detaliaţi acest model ?

- Da, îmi amintesc, aşa credeam atunci...În accepţia lui Dumnezeu, Universul are "n" dimensiuni. Unii spun că spaţiul are trei dimensiuni, gândindu-se la forma sferică prin care se răspândesc undele sonore, luminoase, cuantele de energie ce formează gândurile. Dar Universul, în accepţia sa totală, completă, este "n"-dimensional. Nu poate fi limitat la forma unei sfere. În jurul lui Dumnezeu-Tatăl, care nu este într-o sferă, planează "n" Universuri. Şi nu mai cred că Universul lui Dumnezeu al nostru este central faţă de celelalte Universuri. Acest Univers poate fi plasat oriunde în spaţiul "n"-dimensional. Există Entităţi Superioare pe acelaşi nivel cu Dumnezeul nostru, sau pe alte nivele, care dirijează restul de Universuri. Toate Universurile au "n"-dimensiuni, pe diferite nivele de vibraţie. Odată cu moartea fizică, spiritul trece în planul astral; fiind nevăzut cu ochiul liber înseamnă că materia astrală are o frecvenţă de vibraţie superioară celei din planul fizic. Deci, spaţiul tri-dimensional este o creaţie a minţii omeneşti îngrădite.

- Vă mulţumesc, domnule Scarlat Demetrescu, vă voi mai căuta.

- Am să vă răspund cu plăcere !

Anul 1995

< sus >

Cine a fost Scarlat Demetrescu - in memoriam