<  Înapoi la Pagina de Spiritism


ZEIŢELE COSMICE

medium Nina Petre

KARMELA - ZEIŢA CONTINUITĂŢII CONŞTIINŢEI

BHUVANESHWARI - ZEIŢA SPAŢIULUI

LAKSHMI - ZEIŢA PROSPERITĂŢII

 

CUVÂNT ÎNAINTE

În ultimii ani au pătruns şi în România unele informaţii ezoterice despre aşa-zisele "Puteri, sau Zeiţe, Cosmice". Este vorba despre preluarea prin filiera occidentală a unor cărţi inspirate de religiile indiene. Subiectul este tratat în cărţi într-un mod mitic, istoric, artistic şi speculativ-filosofic. Cu greu se poate apropia un om ce aparţine civilizaţiei europene de înţelegerea aspectelor spirituale ale acestei mitologii, fără ajutorul unui iniţiat autentic. În realitate, cele 10 Zeiţe Cosmice sunt nişte Spirite Înalte, asemănătoare celor mai înalţi Îngeri cunoscuţi de tradiţia iudeo-creştină. De aceea, invocarea lor este, de fapt, o rugăciune sinceră către Divinitate şi slujitorii Săi. Ele nu aparţin doar spaţiului geografic indiano-tibetan, ci sunt universale. Nu cred că este necesară adoptarea lor în panteonul Sfinţilor creştini tradiţionali, care ne sunt suficienţi şi ne pot ajuta în orice situaţie.

Pentru a le cunoaşte direct, am contactat, cu ajutorul Shambalei, unele dintre aceste Spirite Universale.

Nina Petre

< sus >

KARMELA - ZEIŢA CONTINUITĂŢII CONŞTIINŢEI

 "Eunt zeiţa conştiinţei continue. Mă cheamă şi Dhumavatti, şi Loshika, am denumiri diferite, după cum s-au obişnuit unii sau alţii să mă numească.

Sunt zeitatea cosmică responsabilă de asigurarea continuităţii şi succesiunii lanţului karmic. Asigur viaţa de dincolo de moarte şi moartea din această viaţă, sau din fiecare viaţă. Îmi place să mă unesc cu conştiinţele celor care mor pentru a le călăuzi spre "lumea viselor frumoase". Îmi place foarte mult să-i ajut pe cei ce-şi dau duhul, să le desprind spiritul şi să-i însoţesc în astral pentru a-l preda fraţilor noştri însărcinaţi cu primirea lui.

Eu sunt o zeitate cosmică şi am slujbaşii mei, entităţi de pază şi ordine, organe executoare, sfetnici. Atunci când omul moare, o armată de entităţi îl înconjoară, nevăzute celor aflaţi în jurul mortului. Spiritul este pregătit pentru ieşirea din corp şi pornirea pe drumul către astral. Noi îl însoţim, iar eu supraveghez, organizez, dirijez totul.

Aş vrea să cred că toată lumea de pe Pământ este conştientă că această viaţă, în care se află acum, este trecătoare, iar felul cum este trăită contează extrem de mult pentru ceea ce va urma dincolo de sfârşitul ei. Dar, oamenii nu prea vor să respecte Legile purtării corecte, potrivit cu cerinţele divine. De aici rezultă o mulţime de complicaţii, care produc ceea ce se numeşte "lanţ karmic". Păcatele dintr-o viaţă se reflectă în viaţa următoare. Şi tot aşa mai departe, până când pătimirile omului, adunate viaţă cu viaţă, au curăţit păcatele sale.

< sus >

DESPRE CONŞTIINŢĂ

Prin "continuitatea conştiinţei" mă refer la conştiinţa nemuritoare ce se păstrează din viaţă în viaţă. Mai precis, sâmburele ei se păstrează neatins, chiar dacă manifestările de conştiinţă ale persoanei pot să difere puţin de la o viaţă la alta.

Aici, la noi, în astral, există conştiinţe pure şi impure (negative). Entităţile dotate cu conştiinţă pură sunt cele benefice, iar cele cu conştiinţă impură sunt cele malefice (diavolii). Noi, entităţile benefice, avem conştiinţa nealterabilă, neschimbătoare pentru veşnicie. De exemplu, eu, ca zeitate cosmică, nu mă voi încarna, dar sunt entităţi cu rang mai mic decât al meu care primesc misiunea de a se încarna. Ele au o anumită conştiinţă veşnică, inatacabilă, dar în momentul încarnării ele sunt avertizate că bucata de carne ce vine pe lume poate avea manifestări neconforme cu conştiinţa de la care au pornit. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi cu entităţile negative, numai că aici fenomenul este invers : un spirit malefic poate deveni mai bun după încarnare, dar conştiinţa sa mizerabilă, negativă, este veşnică. Sunt schimbătoare doar proiecţiile conştiinţei în planul fizic, odată cu diversele încarnări.

Există şi conştiinţe intermediare, la care se interferează nuanţele benefice cu cele malefice. Acestea produc în planul fizic încarnările unor persoane cu caracterul variabil. Astfel de persoane sunt "alunecoase", cu comportament capricios şi schimbător. Sunt cei mai dificili oameni. Dacă le observi aspectul benefic, te pot înşela cu latura malefică. Dacă sunt răi în accepţia ta, s-ar putea să nu le observi şi părţile bune. Oricum, sunt foarte schimbători.

Conştiinţa unui spirit este acea stare benefică prin care spiritul are o viziune de ansamblu asupra a tot ceea ce există în univers. Conştiinţa fiecărui spirit este dată de către Domnul Dumnezeu prin puterea Sa divină, atotputernică şi atotcuprinzătoare. Conştiinţa este unică, specifică fiecărui spirit. Numai în gemenii siamezi există o singură conştiinţă, divizată în două surori. În rest, două spirite nu pot avea aceeaşi conştiinţă şi nici conştiinţe asemănătoare sau identice. Conştiinţa este un domeniu de lucru specific fiecărui spirit. Conştiinţa este tot timpul trează, în permanentă mişcare, ea se frământă, se agită. Fără conştiinţă, spiritul n-ar exista, sau ar fi mort. Conştiinţa este ceea ce s-ar putea numi "sufletul" spiritului. Ea este nucleul energetic ce animă spiritul. Ea îl pune în mişcare, îl învaţă ce trebuie să facă, este creierul şi inima spiritului.

ATMAN este modelul de spirit imaginar către care visează toţi yoghinii. Atman nu este ceva real, cum este conştiinţa. S-ar putea asemăna Atman cu acel imaginar spirit dotat cu conştiinţă universală. Deci, Atman este modelul de spirit perfect, dar cum perfecţiunea nu există, nici Atman nu este real, iar lui Atman i se atribuie modelul de conştiinţă perfectă, numită "conştiinţă universală".

Prin purificare, nivelul de conştiinţă trece pe un plan superior, corespunzător cu evoluţia spiritului. Când conştiinţa se perfecţionează, spiritul evoluează, iar când conştiinţa este întinată, spiritul decade. Toate entităţile îşi fac karmă, este inevitabil din moment ce acceptă încarnarea. După aceea, depinde de puterea lor de concentrare şi de conjunctura în care trăiesc ca să-şi ardă karma şi să nu fie respinse în astral. Deci, Legea karmei acţionează mereu şi asupra oricui.

< sus >

Ar fi mult mai simplu ca spiritele să nu se încarneze, dar de ce să renunţăm la "facerea lumii" ? Domnul Dumnezeu vrea să apară în fiecare clipă noi fiinţe. Cum, oare, să apară acestea pe Pământ sau pe altă planetă dacă spiritele conştiente refuză să se încarneze ? Dacă toate spiritele ar refuza, atunci cum s-ar mai continua viaţa în univers ? Este adevărat că nu toate spiritele acceptă în orice moment să ia învelişul de carne. Li se dă libertatea să accepte, sau nu, după ce au studiat mediul în care se vor încarna. Unora nu le convine familia, şi atunci alt spirit vine să ia locul celui mofturos, iar acesta din urmă îşi alege o altă familie, sau mai aşteaptă. Un lucru este sigur : încarnarea spiritelor superioare este obligatorie pentru binele universului. Încarnarea celor inferioare (malefice) se face "pe furate", pe ascuns. Ele sunt foarte abile şi dornice de acţiune, de a face rău fiinţelor, şi găsesc momente de neatenţie din partea gardienilor astrali, pătrunzând în corpul unor fiinţe pământene sau extraterestre. Este un fel de a zice "posesiune demoniacă", o expresie pretenţioasă, mai mult bisericească. În realitate, este vorba despre Legea cauză-efect în natură, adică legea faptei şi răsplatei, legea acţiunii şi a reacţiunii. Unii oameni trebuie să aibă o soartă negativă sau intermediară, iar în aceştia pătrund spiritele slab evoluate. Vrem, nu vrem, această Lege se respectă fără să se ţină cont de preferinţele noastre.

Una dintre teoriile nivelelor de conştiinţă clasifică vietăţile în următoarele categorii :

1.   Vietăţile cele mai simple, de exemplu plantele, vietăţile unicelulare ;

2.   Insecte şi animale inferioare ;

3.   Animale superioare inteligente, de exemplu calul, maimuţa, leul, câinele ;

4.   Oameni cu o comportare şi un mod de a gândi simplu ;

5.   Oameni cu o inteligenţă medie ;

6.   Oameni inteligenţi ;

7.   Oameni supradotaţi mental .

Totuşi, nivelele superioare din această clasificare pot avea o conştiinţă negativă sau intermediară. Mentalul reflectă doar capacitatea de acţiune a conştiinţei, el este instrumentul de acţiune al conştiinţei.

O conştiinţă pozitivă de înalt nivel oferă omului şi o mare puritate energetică, ce prezintă caracteristici ale chakrelor superioare.

< sus >

DESPRE ELIBERAREA DE KARMĂ

Eliberarea de lanţul karmic se poate obţine prin mai multe mijloace : viaţă cumpătată ; post îndelungat de orice natură ; o conştiinţă înaltă ce îi determină persoanei un comportament foarte corect faţă de semenii săi ; arderea impurităţilor din organism, cum reuşesc foarte bine yoghinii. Ei au metode specifice pentru eliberarea de karmă, pe care o pot obţine mult mai repede decât alţii. Unui yoghin îi sunt suficiente şi câteva săptămâni, dar un neyoghin poate trudi în cumpătare o viaţă întreagă pentru a primi eliberarea după moarte.

Karma poate fi : a) negativă ; b) intermediară ; c) pozitivă. Karma este proiectată în toate planurile vibratorii, de aceea o putem clasifica în :

1. Karma fizică ;

2. Karma eterică (este o combinaţie între cea fizică şi cea astrală) ;

3. Karma astrală (este proiecţia în planul astral a karmei fizice) ;

4. Karma mentalo-cauzală (este proiecţia în acest plan a karmei astrale) ;

5. Karma buddhi-vedică (este proiecţia în acest plan a karmei cauzale).

O primă eliberare se face asupra karmei fizice, dar odată ajuns în astral prin destrupare, spiritul este pus la purificare pentru a se elibera mai întâi de karma eterică, apoi de cea astrală. Dacă s-a eliberat de karma astrală, spiritului i se dă libertatea de a trece în planul imediat superior ş.a.m.d. Dacă spiritul a reuşit să se elibereze de karma fizică şi cea eterică înainte de a se destrupa, el nu mai este obligat să se reîncarneze.

< sus >

În fiecare tip de karmă trebuie parcurse câte şapte trepte de eliberare. Există o întreagă teorie a stratificării karmelor. Iată mai jos cele şapte trepte de eliberare de karma fizică (posibile de parcurs în timpul vieţii pământeşti) :

  1. Eliberarea de tarele trecutului din această viaţă, dar nu şi din vieţile anterioare;

  2. Eliberarea de suferinţele sufleteşti provocate de mediul înconjurător. Se obţine prin întărirea activităţii mentale;

  3. Eliberarea de suferinţele fizice prin practici şi metode de purificare a corpului fizic, eteric, astral;

  4. Eliberarea de karma eterică. Aceasta se face prin meditaţii prelungite, punerea în rezonanţă a corpului eteric cu energia cosmică venită de la Dumnezeu;

  5. Eliberarea de karma astrală, prin continuarea practicilor de purificare şi de punere în rezonanţă cu energia divină;

  6. Eliberarea de karma cauzală, prin rafinarea rezonanţei energetice cu energia divină;

  7. Eliberarea totală de karmă, prin arderea resturilor karmice pe toate planurile şi în toate învelişurile corpului fizic. Acum corpul fizic devine un înveliş fără importanţă ; nici mâncarea, nici îmbrăcămintea, nici mediul social nu mai contează. Fiinţa a devenit un canal energetic prin care trece nestingherită energia divină, pură, minunată, venită de la Domnul Dumnezeu. Când această fiinţă moare pe Pământ, sau pe altă planetă, este o mare sărbătoare în toate sferele cosmice pentru că se apropie venirea unui spirit superior alături de celelalte, deci are loc o întărire a puterii forţelor binelui din univers.

Dacă în nici o viaţă spiritul nu reuşeşte să se elibereze pe treapta a şaptea, el nu poate trece la arderea karmei din planul eteric. I se dă şansa de reîncarnare în planul fizic, dar în următoarea viaţă nu se continuă eliberarea de pe treapta rămasă în viaţa anterioară, ci se reia eliberarea de la prima treaptă. De aceea, într-o viaţă omul este mai păcătos şi în alta, mai puţin păcătos. Şi tot aşa, încarnările continuă în planul fizic, dându-i-se spiritului şansa de a evolua prin arderea karmei fizice...

În starea de samadhi (transă extatică) yoghinul parcurge rapid toate etapele evoluţiei spiritului, ajungând fulgerător în planul vedic. Acesta este aproape de vârful piramidei, mai sus de el se află Voinţa Divină. Starea de samadhi este un model al drumului urmat de spirit către Domnul Dumnezeu. Yoghinul în samadhi, ajuns în planul vedic cu conştiinţa şi spiritul său, nu mai are nimic în comun cu celelalte planuri şi poate primi direct binecuvântarea Domnului Dumnezeu. Mai poate primi de la Acesta sfaturi, indicaţii, porunci, dojeni etc. Revenirea din samadhi în planul fizic se face printr-o coborâre fulgerătoare, instantanee, a conştiinţei şi spiritului, trecând prin toate planurile, de sus în jos.

Prin metode şi practici artificiale se poate intra în samadhi fără ca yoghinul să fie eliberat. Cel ce reuşeşte să ajungă în această stare îşi purifică foarte mult corpul fizic şi învelişurile acestuia, uşurându-şi "arderea" karmei. Printr-o singură intrare în samadhi se poate "arde", sau nu, karma, depinde de ce nivel de conştiinţă are yoghinul şi ce metodă a folosit. Există tehnici, simple sau complicate, pentru intrarea rapidă în samadhi, dar efectul karmatic este mult mai mic decât o stare de samadhi obţinută printr-o meditaţie profundă, în care yoghinul a intrat în rezonanţă cu Puterea Divină."

< sus >


 

BHUVANESHWARI - ZEIŢA SPAŢIULUI

"Eu sunt Zeiţa Înţelepciunii Divine, care măresc spaţiul infinit de mult pentru ca atât cunoaşterea oamenilor, cât şi conştiinţa lor să se desfăşoare la nesfârşit. Îmi place tot ce este gigantic. Eu vreau să măresc totul până la limitele infinitului, în felul acesta ajungând să ofer oamenilor o posibilitate de pătrundere cu conştiinţa în spaţiul cu infinite dimensiuni.

Eu concep viaţa oamenilor de pe Pământ ca pe o integrare în ciclul vieţii şi al morţii desfăşurat la nesfârşit, chiar şi după eliberarea finală a unor spirite. Nu pot să cred că toţi oamenii de pe Pământ se vor limita la viaţa lor mizeră, îngustă şi închisă în spaţiul cu 3 dimensiuni. Cine gândeşte şi acţionează doar în acest spaţiu este un om legat de karma sa, un om ce se va încarna la nesfârşit, pentru ca abia prin acest lanţ al reîncarnărilor să cunoască infinitul. Acei oameni care reuşesc să depăşească limitele gândirii tridimensionale îşi dilată conştiinţa atât de mult încât pot aspira la cunoaşterea universală, cea fără limite şi oprelişti.

Nu vreau să cred că aceia care stăpânesc conştiinţa universală nelimitată se vor mărgini la a păstra numai pentru ei această comoară. Voi, cei de pe Pământ, care mă cunoaşteţi oricât de puţin, încercaţi să mă înţelegeţi şi, dilatându-vă conştiinţa, veţi intra în rezonanţă cu energia mea şi vă veţi depăşi limitele în toate direcţiile...!"

< sus >


 

LAKSHMI - ZEIŢA PROSPERITĂŢII

"Eu sunt mai severă, mai puţin prietenoasă, pentru că eu ţin averea în mâinile mele şi nu oricine are voie să fie bogat. Este vorba de bogăţia trupului, în primul rând : inteligenţă, voioşie, frumuseţe pe dinafară şi pe dinăuntru. Această frumuseţe înseamnă curăţenie sufletească şi trupească, piele netedă, ochi luminoşi, care exprimă iubirea pentru toţi semenii, sănătate trupească, adică lipsa bolilor de orice fel, mândria că eşti bun şi că nu te ascunzi printre oameni răi, frumuseţea cugetului ce doboară orice răutate şi perversitate, ce doboară urâţenia oamenilor în care sălăşluiesc spirite malefice.

Eu sunt foarte bine intenţionată, vreau să îndrept oamenii pe căile Domnului, dar ei nu mă cunosc, iar cei care au auzit de mine ştiu puţin sau nimic despre adevărul puterilor mele cosmice. Eu lucrez în astral, dar pot ajunge oricând şi în cauzal şi chiar mai departe, în Spaţiul Eteric Superior. Eu sunt pretutindeni.

Nu pot să zic că sunt rudă cu Isus Hristos, ci sunt o Fiică adoptivă a Domnului Dumnezeu, mai presus de cuvântul "rudă". Isus Hristos este Fratele meu etern întru Domnul Dumnezeu, aşa cum şi celelalte zeităţi cosmice îmi sunt Fraţi şi Surori. Domnul Dumnezeu este Tatăl nostru, al tuturor. El stăpâneşte Universul, deţine puterea absolută asupra noastră, a tuturor, şi decide în situaţii extreme ce trebuie să facă fiecare dintre noi. Noi nu avem voie să ne abatem de la calea noastră cea dreaptă, ştim exact ce avem de făcut. Ajutăm şi pedepsim în universul astral, dar facem totul cu cele mai bune intenţii.

Nu avem treabă cu banii pământeşti, noi ajutăm altfel, prin entităţi, oameni, acţionăm şi asupra naturii. Rugându-vă să aveţi bunăvoinţa celor din astral, voi vă sporiţi norocul. Noi aici producem schimbări esenţiale în viaţa oamenilor, nu doar nişte reuşite trecătoare. Încercaţi să vă îmbogăţiţi pentru a vă asigura existenţa, dar numai pe căi cinstite, nu-i păgubiţi pe alţii ... !"

Anul 1995

< sus >