Home  

 

   

Mihai Eminescu
LUCEAFĂRUL VIEŢII

"LUCEAFĂRUL VIEŢII" este o poezie transmisă de Mihai Eminescu pe cale mediumică, între anii 1941-1950, în următoarele condiţii:

Primele 88 de strofe au fost transmise unui cetăţean din Bucureşti, căruia i-a venit ideea să le publice ca fiind el autorul; atunci s-a încetat transmisia. Restul strofelor ne-au fost transmise nouă, odată cu motivul pentru care nu ni se transmit şi primele 88 de strofe. Informaţiile obţinute de la entitatea spirituală care s-a dat drept Mihai Eminescu ne-au permis identificarea respectivului, care ne-a pus la dispoziţie şi primele 88 de strofe, cu regretul sincer pentru intenţia care l-a stăpînit pentru moment.

Spiritul lui Eminescu ne dăruieşte această poezie ca semn de nemărginită afecţiune şi sprijin pentru noi, în continuarea misiunii ce a avut-o atunci cînd a trăit aici. Ea cuprinde un dialog între Om, al cărui Spirit se reîncarnează mereu în vederea evoluţiei, şi Ghidul său din planurile invizibile. Discuţiile purtate scot în evidenţă nedumerirea şi neînţelegerea omului pe parcursul vieţilor, pînă ce, prin suferinţă şi multiple reîncarnări, ajunge la cunoaşterea Scopului şi a înţelepciunii care a orînduit totul.

Mircea Munteanu, 1 sept 1969, Braşov

 

Luceafărul Vieţii

de Mihai Eminescu

1.     În raza zilelor de mîini

Vedem o viaţă nouă

Scăldată-n sute de lumini

Necunoscute nouă.

2.     Privind luminile cereşti

În nopţile senine

Zburăm din grijile lumeşti

În sferele divine.

3.     Şi admirăm tăcerea lor

Adîncă, trecătoare

Ce-nalţă tot ce-i muritor

Spre lumi nemuritoare.

4.     Dar ce putem cuprinde noi

Din tot ce n-are margini

Cînd mintea noastră de noroi

E-o carte fără pagini.

5.     Ce poate să-nţeleagă ea,

Materia greoaie,

Cînd forţa din atom, din stea

E suflet de văpaie?!

6.     Dar toate sînt închipuiri

Iluzii dulci, deşarte,

Ce ne hrănesc cu amăgiri

Purtîndu-ne spre moarte.

7.     Ne credem faţă de ceilalţi

Mai mari în trup, cuvinte,

Nu ne vedem că înşelaţi

Suntem de-a noastră minte.

spiritul:

8.     Sărmane om, ce crezi că eşti

Sau reprezinţi aice?

Ai încercat să te priveşti

În Eul tău, novice?

9.     Nu mlaştinile ce te-au prins

Sunt locurile tale,

Deşi în ele te-ai deprins

Ca orice animale.

10.     Şi animal de-ai fi, la fel,

N-ar fi prea mare gîndul,

Dar vezi, tu eşti mai rău ca el,

Căci prea iubeşti pămîntul.

11.    Prea eşti robit de griji, nevoi

Şi toate cele falşe,

Ţinîndu-ţi trupul în gunoi

Şi sufletul în faşe.

12.     Apoi tu singur eşti surprins

Că soarta ţi-e amară.

Te zbaţi şi-apoi te dai învins

Sătul de-a ei povară.

13.    Dar să te-ntrebi vreodată, tu

De cauza pieririi,

Nici gînd. Ba chiar pretinzi că nu

Există Tatăl Firii

omul:

14.     Nu-i nimeni mai presus ca eu

În lumea asta mare.

Nu-i soartă şi nici Dumnezeu

Ci totu-i întîmplare.

15.    Minciuna-i cine m-a făcut,

Ruşinea mi-a dat corpul

Şi mi-am făcut din prima scut

Şi din secunda scopul.

16.     Nu cred decît ce simt şi văd

Cu simţurile mele.

Încolo-i moarte şi prăpăd,

Pustii numite stele.

17.    Ce-mi pasă mie ce-oi mai fi

Cînd voi intra-n ţărînă.

Căci tot ce mă-nconjoară aci

Spre dulci plăceri mă mînă.

18.     Ce să pricep eu din ce e

Divinitate, spirít,

Cînd trupu-mi are tot ce vrea

La ce bun să-l mai irit.

19.    Şi ce folos să-l umilesc

Cu rugăciuni, iluzii,

Cu care-adesea se hrănesc

Schilozii, orbii, surzii

20.     Eu, slava cerului-s întreg

Nu-mi pasă ce fac alţii.

Eu ştiu din viaţă ce s-aleg

Şi fără inspiraţii.

prezentatorul:

21.    Cam astfel îşi cuvîntă el

Minţindu-se pe sine

Sărmanul om fără de ţel,

Pierdut printre ruine.

22.     Dar toate au şi un sfîrşit

Cu rostul lor integru

Ce vine-adesea negîndit

Cu tot cortegiu-i negru.

23.    Din omul nostru-aşa semeţ

N-a mai rămas nimica,

Din contră, nu-i nici îndrăzneţ

Să-şi stăpînească frica.

24.     Căderea-i bruscă-l zdruncină

În simţuri aşa tare

Că-ntîia dată se-ntrebă:

Sunt viu, mai sunt eu oare?

spiritul:

25.    Exişti epavă, biet nebun,

Ai fost tu viu vreodată ?

Mai mult e de prisos să-ţi spun

Vestiri ce nu te-mbată.

prezentatorul:

26.     El stete-o clipă încremenit.

Parc-auzi o voce,

Dar capul îi păru trăznit

De bulgări grei de roce.

omul:

27.    Eu sufăr? Deci exist? EU sunt?

Cui să-ndrug rugămintea?

Iertare cer! Loveşte crunt,

Dar nu-mi lua şi mintea!

28.     Mai lasă-mă, vreau să repar

Greşelile făcute.

Acuma simt cerescul har

Ce poate să m-ajute.

spiritul:

29.    Iertat eşti, dar păcatu-l tragi,

Căci altfel uiţi prea iute.

Promisiuni grăbite, vagi,

Nu-i nimeni să le-asculte.

omul:

30.     Ucide-mă, doresc să mor,

Trăzneşte-mă acuma,

Îţi cer un foc ucigător,

Îndură-te, sunt huma.

31.    Nu pot să mai suport, n-auzi?

Calvarul ăsta groaznic.

Termină-l, ce mă tot acuzi

Că-s mîndru şi obraznic.

32.     Sau poate... -ntr-adevăr nu eşti...

Vai, mintea mi se pierde.

M-afund în goluri pămînteşti

Şi nimeni nu mă vede.

spiritul:

33.    Hei omule, nu eşti deprins

A suferi-n tăcere

Şi-n loc să scapi, încă te-ai prins

Pe-un nou drum de durere.

34.     Dar Domnul viaţa nu ţi-o ia

Cînd ţi-e mai tulburată,

Ci-ţi cere să revii în ea

Cu mintea luminată.

35.    Tu nu eşti, ai uitat, aşa-i,

Materia-i de vină,

În ea te prinzi cu tot ce ai

Din opera Divină.

36.     Dar iată-ascultă tot ce-ţi spun

Şi crede-adînc în ele

Îţi voi vorbi de tot ce-i bun,

De infinit, de stele.

37.    De viaţa ta de pe Pămînt,

De dor şi de iubire,

De-al sufletului tău avînt,

De-a omului zidire.

38.     Cînd totu-ngrămădit era

În sine, unitate,

Cînd pacea veşnică domnea

În tainica cetate.

39.    Cînd timp şi spaţiu nu putea

Să-nchege zi şi noapte,

Cînd frig şi cald nu se simţea,

Nici naştere, nici moarte.

40.     Cînd totul nu era nimic

Nimicul era totul

Cînd necuprinsu-atît de mic

În el păstra pivotul

41.    Acesta singur se mişca

Pornit de-un dor de ducă

Şi-n juru-i totul se schimba

Vibrînd ca o nălucă.

42.     Atunci dintr-însul s-au desprins

Frînturi nenumărate

Împrăştiindu-se-ntr-adins

Să mişte tot, departe.

43.    Vîrtejul astfel se născu

Croindu-şi drum în mare

Şi forţa lui mereu crescu

Din ce în ce mai mare.

44.     Şi se-ncuiba atît de strîns

În sîmburele-atomic

Că-l ridica la rang de ins

Eternul Cosmogonic.

45.    Puteri imense deţinînd,

Pe sine se preface

Şi-n jur vecinii adunînd

Imense blocuri face.

46.     Şi-n fierbinţeală de mişcări

S-aprind şi-alerg prin spaţiu,

În grupuri ce-şi resorb din zări

Viaţă şi nesaţiu.

47.    Şi-apoi mereu s-au tot ivit

Prefaceri complicate,

Umplînd tot spaţiul infinit

Cu lumi frumos grupate.

48.     Sunt universuri ce roiesc

În ritmuri minunate

De-armonioase legi cereşti

Conduse şi-nzestrate.

49.    Fiinţe-organizate apoi,

În ele nasc năvalnic

Dînd lumi de spirit şi noroi

Cu trai măreţ şi jalnic.

50.     Cugetătoarele cînd vin

Gîndirea ia fiinţă

Născînd pe rînd sub scut divin

Iubire şi credinţă.

omul:

51.    N-am înţeles încă deajuns

Din cele spuse, frate,

Cam unde-o fi Cel nepătruns

Ce-n mînă ţine toate ?

spiritul:

52.     Aşteaptă, ai răbdare-un pic,

Nu-i treaba prea uşoară.

Cînd eu te-ntreb cîte ceva

Răspunde-mi într-o doară.

53.    Şi-atunci tu însuţi vei afla

Răspunsul chiar în tine.

Privind adînc, gîndirea ta

Te va-ndruma spre bine.

54.     Cînd flori de gheaţă cad de sus

Re-mpodobind natura,

Prinzînd din zbor un fulg, ce-ai zis

Cînd i-ai văzut structura?

omul:

55.    Ce forţă-n stea de prefăcu

În fin balon de apă?

Nu spui nimic, n-ai viaţă tu,

Sau vocea ta îmi scapă ?

spiritul:

56.     Nimic, deşi ar fi ceva,

Îţi trebuie-ndrumare.

Te-oi ajuta, căci vrerea ta

E-o forţă foarte mare.

57.    Mă bucur că n-or fi-n-zadar

A mele străduinţe,

Voi mai aprinde înc-un far

În calea biruinţei

58.     Te voi urma oriunde-ai fi

Voi sta cu tine alături

Şi orice piedici s-or ivi

Vei şti să le înlături.

59.    Deci, iată calea, poţi să pleci

Ai mult de mers, o viaţă.

Dar nu uita, prin orice treci

S-asculţi a mea povaţă.

prezentatorul:

60.     Şi a plecat plin de curaj

Şi de nădejdi, de vlagă,

Să vadă ce fel de miraj

Formează lumea-ntreagă.

61.    Ajunge-n munţi, privi uimit

A codrilor destine,

”Să urc, deşi sunt obosit,

Mi-e dor de înălţime.”

62.     Suind, de ploaie fu cuprins,

”Ce baie minunată!

Şi oboseala am învins

Şi aerul mă-mbată.

63.    Ce fericit aş fi aici

Să duc o viaţă-ntreagă

Cu oi şi cîini, cu oameni mici

Ce ştiu să mă-nţeleagă.

64.     Să văd de sus întinsul larg

Cu răsărit de soare

Dup-a-nălţimilor catarg

Să-mi port gîndirea-n zare.

65.    Spre lumi de aur şi de vis,

Spre stele sclipitoare,

Rămîn aici, e paradis

Şi farmec şi splendoare.

66.     Dar ce păcat că n-am aripi

Aş trece peste creste,

Peste păduri şi peste rîpi

Ca şoimul din poveste.”

67.    Dar dintr-odată-un vînt purtă

Un zumzet de motoare,

Privirea-i tristă se-ndreptă

Spre-un punct lucind în soare.

68.     Păru că e un animal

Ca toate celelalte,

Dar nu, e-un monstru de metal

Purtat de forţe-nalte.

69.    Ce dor îi mînă-atît de sus?

Sau frică li-e de munte?

Sărmanii, ştiu ei ce-au ajuns

De zbor atît de iute?

70.     Dar ce-i, au ameţit, cobor?

Vai, groaznic, cad în vrilă!

O, Doamne, fii îndurător

Şi ai de dînşii milă.

71.    Ca un bolid, venind în jos

Cu viaţa-ntrînsul încă

Cu zgomot surd şi fioros

Gigantul intră-n stîncă.

72.     Cutremur, groază, totul praf

O masă fără formă,

Oroare, flăcări, ăsta-i jaf

Şi nicidecum o normă!

omul:

73.    De ce Stăpîne i-ai răpus

Cînd se-nălţau spre tine?

De ce cu foc i-ai mai distrus

Şi tocmai lîngă mine ?

74.     De ce nu mi-ai lăsat prilej

Să-i văd măcar la faţă?

De ce opreşti cu-aşa vîrtej

Cea mai superbă viaţă?

75.    O, sufletul îmi e rănit!

Eşti crud, prea crud părinte,

De azi regret că te-am iubit,

Mai mult ca înainte !

76.     Mă duc departe, nu mai vreau

Să mai aud de nimeni

Te-am smuls din piept, nu te mai iau,

Rămîn doar eu cu mine.

prezentatorul:

77.    Şi s-a tot dus, a coborît,

Şi munţii, şi-al lui suflet,

A mers şi-a mers, c-a coborît

De foame şi de umblet.

78.     ÎI prinse noaptea-ntr-o vîlcea

În mijloc de pădure,

O toropeală-l năpădea

Şi somnul da să-l fure.

79.    Dar din tufişu-alăturat

Doi licurici sclipiră,

Privi la ei cam încurcat

Şi-un gînd adînc îl fură.

80.     Prea mari, rotunzi şi prinprejur

Ştiu bine că nu-s ape,

Deci nu-s insecte, pot să jur

Ah, Domnul să mă scape !

81.    O cruce-n grabă îşi făcu

Şi-un pas-napoi se dete,

O cioată-l sabotă, căzu.

Se ridică, i-e sete.

82.     Sudoarea rece-l năpădi

Şi-o şterse de pe frunte,

Se-ntoarse, nu putea-ndrăzni

Pericolul să-nfrunte.

83.    Dă buzna, fuge obosit

Lovindu-se de arbori,

Un gol... de-acum s-a ispăvit...

E moarte fără martori

84.     Doi licurici, nu spui nimic

Fulg moale de zăpadă?

M-afund, mă pierd şi-atît de mic

Nu-i nimeni să mă vadă ?

85.    Cam unde-o fi Cel nepătruns

Ce-n mînă ţine toate?

Eu viu...? Iertare, ce-am ajuns?

Sunt eu? Mai sunt eu poate?

86.     O, Doamne-ncep să te-nţeleg,

Văd mîna ta oriunde.

De ochiul tău perfect, întreg

Nimic nu se ascunde!

87.    Aşa de jos m-ai aruncat

Şi am rămas tot teafăr,

Ba prin cădere m-ai urcat

Mai sus, ca pe-un luceafăr.

88.     Ce rău îmi pare c-am greşit,

Nu-s vrednic de-a ta milă,

Dar jur ca tot ce mi-e sortit

Să nu-mi mai cadă silă.

spiritul:

89.    Aşa-i cum zici. M-ai înţeles,

Te-ai deşteptat din tină,

De aceea-n lume-ai fost ales

Să răspîndeşti lumină.

90.     Ascultă deci ce-ţi spun acum

E-a vieţii noastre bază,

Tu s-o arăţi mereu pe drum

La cei ce vor s-o vază.

91.    Exemplele ce ţi le-am dat

Sunt două mari extreme,

Cristal şi om evoluat

A firii teoreme...

92.     Materia dintru-nceput

Avu într-însa spirit

Căci altfel n-ar fi conceput

Nimic din al ei merit.

93.    Şi-această forţă-n infinit

Să se re-ntoarcă tinde,

Cînd misiunea şi-a-mplinit,

Nimic n-o mai cuprinde.

94.     Se-nalţă lin pînă la El

Formînd un tot cu Dînsul

Atotputernic în eter

Şi peste-ntreg cuprinsul

95.    Fiinţa destinată dar

Să ducă-n cer fluidul,

E supraomul legendar

Ce-nfruntă adesea vidul

96.     El nu-i ca voi, greoi şi dur

Cu forme grosolane,

Ci e subtil, cu suflet pur

Şi simţuri diafane.

97.    Ieşind demult de printre voi

Din planul suferinţei,

El soarbe-n lumea de apoi

Paharul biruinţei.

98.     Dar biruinţa contra lui

L-aduse-n sfere line,

Aici, în viaţa unde nu-i

Nici jale, nici suspine.

omul:

99.    Şi ce-aş putea să fac s-ajung

Şi eu în lumea-aceea?

Ce-ar trebui din corp s-alung

Să aflu şi eu cheia?

spiritul:

100.    Mai ai a trece multe punţi

Prin vieţile din cale,

Cu gînduri grele multe frunţi

Vei mai scălda-n sudoare.

101.  Dar dacă vrei să-ţi mai scurtezi

Calvarul dinainte,

Ridică-ţi sufletul şi crezi

În taina celor sfinte.

102.    Şi cînd ca spirit vei fi iar

În planuri mai înalte,

Continuă-ţi de-acolo chiar

Lucrările lăsate.

omul:

103.  Cum Doamne, iar nu înţeleg

Fiind aşa departe,

Cum aş putea să mai dezleg

Problemele-ncarnate ?

spiritul:

104.    Sărmane lut, tot lut rămîi,

O, tristă închisoare,

Nu laşi pe nimeni între vii

Decît atunci cînd moare.

105.  Sărmane lut, sărmane om,

Ce vezi nu-ţi vine-a crede,

Deşi ţi-e dat să vezi şi-n somn

Ce ochiul tău nu vede.

106.    N-ai observat tu de cînd eşti

În viaţa ta deşartă

Atîtea supraomeneşti

Puteri ce-n ea le poartă ?

107.  Nu, e zadarnic ce am spus

Deoarece nu se poate.

Te iau cu mine, vino sus

Să vezi de-acolo toate.

108.    Aşa, vezi trupu-ţi adormit,

Să n-ai grijă de spaţii,

El va trăi ca adormit

Şi-l vor păzi savanţii.

109.  Oricît ne vom îndepărta

Fluidu-ţi se va-ntinde

Şi corpul tău va imprima

Ce-n tine va cuprinde.

omul:

110.    Ah, am scăpat ca din mormînt

Şi-acum plutesc în slavă,

Ce mă reţine de pămînt

E pulbere şi pleavă.

111.  Cît aş mai vrea să nu mă-ntorc

În casa înşelării..

Sînt pur. Ce-aş mai putea să torc

La faptele-ncarnării?

112.    Aici e-atîta adevăr

Şi vrajă şi lumină

Că n-ar încape fir de păr

Din lumea cea străină.

spiritul:

113.  Te-nşeli, fiind cu mine vezi

Mai mult decît ţi-e firea.

Dar tu de-acum evoluezi

Şi capeţi mîntuirea.

114.    Eu te ridic spre Dumnezeu

Să-ţi deie El lumină.

Iar tu vei coborî mereu

Să lupţi cu-a lumii vină.

omul:

115.  Dar ce-am făcut eu, pentru ce

Atîta ispăşire ?

spiritul:

        Priveşte-acolo, vezi ce e

Cu-acea îngrămădire ?

omul:

116.    Da, văd bărbaţi viteji luptînd

Să-şi apere pămîntul

Şi mai zăresc copii plîngînd

Cum iarna plînge vîntul.

117.  Şi în mizerie ei cresc

Şi-ajung la închisoare.

Străini cu rîndul jefuiesc

O ţară-ajunsă-n floare.

118.    Şi prigoniri se tot succed

Biserici, şcoli sînt arse.

Familii se corup, se pierd

Prin fel de fel de farse.

119.  Iar sus pe tron un dictator

Nu ştie ce-i cu dînsul.

Mănîncă vieţile celor

Ce n-au credinţă-ntr-însul.

spiritul:

120.    Ce soartă crezi că şi-a creat

În alte existenţe?

Să fie veşnic sfărîmat

De-a umbrei lor prezenţe.

121.  Şi-n urmă cînd va ispăşi

Pedeapsa cuvenită

El însuşi va re-nsufleţi

Credinţa urgisită.

122.    Se va regenera din nou

Pe culmi ameţitoare

Din al trecutului ecou

A spiritului floare.

123.  Asemeni, tu ai pătimit,

Dar azi e pe sfîrşite.

De mii de ani te lupţi cumplit

Cu doruri ne-mplinite.

124.    Mai totdeauna, în zadar

Te zbuciumai în ele,

Deşi treceai ca un fugar

Prin piedicile grele.

125.  Dar vezi, nu poţi să preţuieşti

A binelui plăcere

De n-ai prilej să te loveşti

Cîndva de vreo durere.

126.    Căci din durere eşti născut

Şi-ţi porţi în ea fiinţa

Nici pentru suflet n-ai un scut

Mai sfînt ca suferinţa.

omul:

127.  O, de copil le-am încercat,

Cînd asta, cînd cealaltă,

Dar niciodată deşteptat

N-am fost de-a lor răsplată.

128.    Degeaba prin vis de-am bănuit

Ce-nseamnă a lor prezenţă

Atunci cînd trupul adormit

Ieşea din existenţă.

spiritul:

129.  Da, visul. Şi-ai visat în vis

Vreodată dorul sorţii ?

omul:

        Fireşte, din al lui abis

Vorbeam chiar şi cu morţii.

130.    Mă-nţelegeam cu fraţii mei,

Cu sora, cu bunica,

Deşi din vocea lor de zei

Nu se-auzea nimica.

131.  În schimb, cuvîntul meu era

Atîta de puternic

Că-n juru-i totul se trezea

În groază şi-ntuneric.

132.    Păream că strig: cine-a-ndrăznit

Să spună că e moartă?

Fiinţa care am iubit

Nu moare niciodată!

spiritul:

133.  Perfect, ştiam că tu eşti

Cel indicat de soartă

Să duci lumina unde nu

Se vede-a vieţii poartă.

134.    Tu ştii? Nu tuturor li-e dat

Să vadă-n lumea noastră.

Deşi li se deschide larg

A visului fereastră.

135.  Asta e legătura lor

Cu-adevărata viaţă

Prin ea, cu drag noi dăm celor

Ce cer vreo grea povaţă.

136.    Şi cînd în lumea noastră, voi

Murind, vă pierdeţi corpul,

Vă naşteţi iarăşi printre noi

Să vă refaceţi corpul.

137.  Dar, dacă grele încercări

V-apasă, -un plan nemernic

Vă cereţi pentru ispăşiri

Un nou calvar puternic.

138.    Şi după gravitatea lui

Voi înşivă alegeţi

Să puneţi capăt gîndului

Ce nu vi-l înţelegeţi.

139.  Şi după ce v-aţi re-ncarnat,

Materia orbeşte

Şi-n noul drum ce v-aţi luat

Mai rău vă rătăceşte.

140.    Începeţi prin a vă cîrti

Aproapele şi sfinţii

Apoi, nebuni, vă nimiciţi,

Vă sfîşiaţi părinţii.

141.  Ce să mai spun de-atîtea mii

Greşale şi ispite

Ce vă răpesc de printre vii

Cu simţuri adormite...

142.    Şi cum spuneam, v-alegeţi voi

O soartă oarecare

Şi dacă-nvingeţi, ca eroi

Găsiţi evoluare.

143.  Aşa vreţi unii bogăţii

Imense, nesfîrşite

Prin care s-ajutaţi copii,

Fiinţi nenorocite.

144.    Şi vi se dau, dar voi uitaţi

C-aveţi o datorie

Şi ori ajungeţi ruinaţi,

Ori vă treziţi sub glie.

145.  Iar alţii, vreţi să fiţi săraci

Mizerii să vă roadă,

Unii smintiţi şi alţii vraci

A lumii voastre coadă.

omul:

146.    Dar avionul? Vreau să ştiu

De ce aşa o soartă...

Distrus fulgerător de viu

Pe-a fericirii poartă.

spiritul:

147.  Ţi-am mai vorbit de el curînd,

În cazul cu bogaţii.

Păcatul i-a condus zburînd

Să moară ca piraţii.

148.    Şi totuşi au evoluat

Căci adorau înaltul

Febrili în el s-au ridicat

Să-şi vadă-aievea saltul

omul:

149.  Stăpîne, fii în veci slăvit

Te văd acum oriunde

Şi-n firul ierbii înverzit

Iubirea Ta pătrunde.

150.    Un pai, o floare, -un munte, -o stea,

Puterea Ţi-o arată

Şi toată fericirea mea

De Tine e legată.

151.  Te văd şi-n mine, -n sînul meu

Cu ochii Tăi albaştri

Şi peste tot te văd mereu

Înconjurat de aştri.

152.    O, Doamne, fii bun şi mă ia

La Tine-n cer, departe,

Acolo e iubirea mea

Redă-mi-o de se poate.

     - SFÎRŞIT -

Iată un fragment din această poezie în lectura traducătorului

   Sus