Home  

MARIA CRISTINA STROINY -
MESAJE DE LA MAEŞTRII ASENSIONAŢI

Maria Cristina Stroiny (vindecător, medium, clarvăzător) a scris

"MESAJE DE LA MAEŞTRII ASCENSIONAŢI. O MISIUNE IMPORTANTĂ:  ROMÂNIA"

Această carte complexă ne înfăţişează un exemplu de colaborare dintre maeştrii luminaţi invizibili (spiritele superioare) şi un grup de discipoli români dornici de evoluţie spirituală.

În cartea mediumului şi îndrumătorului spiritual Maria Cristina Stroiny "Mesaje de la Maeştrii ascensionaţi. O misiune importantă: România" putem găsi mesaje primite prin telepatie de la spiritele superioare cu care domnia sa colaborează, învăţături spirituale, îndemnuri pline de înţelepciune şi har, exemple despre lucrarea de lumină şi evoluţia în grupul de adepţi supervizaţi de Frăţia Albă a Pământului (Shambala).

Cartea este, printre altele, o prezentare a muncii dificile de grup spiritual. Se spune că munca în grupul spiritual angrenează energii mai mari, deci pregăteşte o evoluţie mai rapidă pentru fiecare individ în parte. Sub indicaţiile directe şi personale ale Maeştrilor nevăzuţi se produc reuşite, probe, înălţări şi căderi ale adepţilor, colaborări şi respingeri, rezultate materiale şi transformări spirituale. Maria Cristina Stroiny şi grupul Agni arată că fac o lucrare de lumină de care sunt mândri, opusă acelor grupuri care păstrează totul în secret, din teamă sau egoism. Cei curaţi nu au de ce se teme sau ruşina. Chiar dacă nu sunt înţeleşi de mulţi, ei nu se ascund, dar nici nu aduc pe nimeni cu forţa alături de ei.

În ultimii ani, s-a auzit în lumea ezoterismului tot mai mult de enigmatica Shambala, iar unii entuziaşti au plecat în India şi Tibet, ori s-au înscris în unele secte care se proclamă purtătoare ale marilor secrete (vezi, de exemplu, Asociatia Pundarika Lotusul Alb, care oferă Învăţături şi iniţieri Shambala şi Împuternicire Kalachakra, pe linia Jonang). Adevărul este că Shambala acţionează în nenumărate locuri de pe Terra şi nu trebuie să căutăm prea departe. Este nevoie doar de un medium autentic şi bine intenţionat, suficient de puternic şi devotat misiunii spirituale, care să capteze bunăvoinţa entităţilor din Shambala. Restul fac ele, cu condiţia să fie respectate şi urmate de către grupul de adepţi adunaţi în jurul mediumului.

Fiecare grup are specificul său, dictat de aria geografică şi culturală, de potenţialul intelectual şi emoţional al populaţiei de acolo, de nivelul spiritual la care s-a ajuns, de individualitatea mediumului şi multe alte aspecte. De aceea, trebuie să ne aşteptăm la o mare diversitate a şcolilor spirituale. "Câte bordeie, atâtea obiceie" este o zicere populară ce descrie foarte bine fenomenul global de "shambalizare". Deşi ideile şi formele pot diferi, pe fond, misiunea tuturor este comună: aducerea Luminii în lume. Ca să nu se ciocnească, grupurile trebuie să aibă între ele aceeaşi toleranţă, îngăduinţă cum trebuie să existe în cadrul fiecărui grup: în ciuda diferenţelor de personalitate/ideologie, contează servirea umanităţii şi subordonarea în faţa Ierarhiei Divine.

Trebuie să fim totodată conştienţi că nu orice scriitor spiritual este medium. Nu orice medium este un colaborator al Shambalei. Nu orice medium poate fi îndrumător pentru semenii săi. În fine, unii îndrumători spirituali îşi pot pierde harul, din pricina unor greşeli grave, şi nu merită să mai fie luaţi în serios.

Nu ştim dacă la ora actuală grupul Agni mai funcţionează şi nici nu suntem la curent cu activităţile spirituale ale doamnei Stroiny. Ştim însă că persoanele care vor să-şi înalţe cugetul şi inima către Dumnezeu, să se pună în slujba Sa şi a semenilor lor, să colaboreze conştient cu Maeştrii din Shambala, vor avea multe de învăţat din această carte:

Dacă consideraţi că sunteţi interesaţi să le aprofundaţi înţelesurile, puteţi comanda volumele de pe site-ul autoarei: agnimundi.ro

Ele merită a fi recitite, pentru că de fiecare dată găsim lucruri interesante şi folositoare. Este recomandat să le citim pe hârtie, pentru a ne opri din când în când şi a medita la anumite învăţături spirituale. După cum poate că aţi observat, lectura pe ecran ne forţează să citim rapid şi nu încurajează perioadele de reflecţie la ceea ce tocmai am aflat; în plus, ne oboseşte creierul mult mai repede.

< Sus >

EXTRASE DIN VOLUMUL 1

EXPLICAŢIE: ÎNDRUMĂTORII UMANITĂŢII

Fiecare om primeşte la naşterea sa pe Pământ, ca dar de la Dumnezeu, un înger păzitor ce poartă numele de călăuză, o fiinţă eterică ce are datoria să aibă grijă de persoană pe întreaga perioadă a vieţii sale. În afară de această călăuză, omul mai primeşte doi ghizi îndrumători, spirite care au avut existenţă pământeană şi care acum au rolul de a ajuta la evoluţia sufletului respectiv.

Aceste trei entităţi cunosc toate stările sufleteşti, bucuriile şi necazurile omului întrupat. Ei participă la toate evenimentele din viaţa omului, îl îndrumă şi coordonează fără ca acesta să-şi dea seama. Prin ei omul primeşte îndrumări şi protecţie, dar şi încercări, pentru a învăţa din toate câte ceva.

Vibraţia şi nivelul evolutiv ale unei călăuze sunt mai înalte decât ale unui ghid. Călăuza are posibilitatea să cunoască toate existenţele anterioare ale omului şi are acces la viitorul lui, căci pentru un astfel de spirit nu există timp şi spaţiu.

Cu ajutorul acestor entităţi minunate omul începe să înţeleagă adevărul despre originea sa, să-şi afle menirea şi să aplice cele învăţate în fizic.

Persoanele cu un nivel evolutiv ridicat primesc ca ajutor, în funcţie de misiunea personală, mai mulţi ghizi îndrumători, cu responsabilităţi şi specializări diferite. Nivelul de conştiinţă al sufletului omului determină gradul de evoluţie al ghizilor sau al maeştrilor îndrumători. Aceştia pot fi profesori ce se ocupă de un singur elev sau de un număr mai mare de elevi.

Toţi ghizii şi maeştrii trăiesc sentimente de compasiune faţă de elevii lor, însă modul lor de lucru poate fi şi aspru.

Se ţine seama de gradul de maturitate al sufletului, astfel elevii mai avansaţi primesc mai puţin ajutor decât începătorii. Toţi ghizii au capacitatea de a-şi motiva elevii şi de a le insufla curaj.

Chiar dacă uneori trecem prin multe suferinţe, ne-ar fi mai uşor dacă am înţelege că acestea sunt necesare pentru propria noastră transformare. Ghizii nu ne pot ajuta să progresăm, până când nu suntem deschişi schimbărilor şi transformărilor din viaţa noastră. Important este să cunoaştem şi să acceptăm că relaţia cu îndrumătorii noştri trebuie să fie aceea dintre un elev şi profesorul său, şi nu cea dintre acuzat şi judecător. Luminându-ne calea şi oferindu-ne indicii, aceste fiinţe ne călăuzesc spre progres şi înălţare.

Aceste puteri ce ne veghează simt o mare tristeţe atunci când văd că facem alegeri greşite şi suferim. Trebuie să ne recunoaştem greşelile, să nu le mai repetăm şi să fim deschişi progresului.

Capacitatea sufletelor de a învăţa anumite lecţii poate fi mai mare sau mai mică, în funcţie de motivaţia, experienţa şi nivelul evolutiv. În cazul unor persoane cu un nivel evolutiv înalt, relaţia cu ghizii lor se schimbă de la cea de profesor-elev la cea de colegi care lucrează împreună.

În timpul în care vechii noştri ghizi primesc noi grupe de elevi, este rândul nostru să dezvoltăm aptitudini pedagogice care ne vor ajuta să devenim îndrumătorii altora. În această privinţă suntem atent testaţi cum ne facem datoria de către fiinţele superioare.

Un spirit avansat poate fi recunoscut prin faptul că manifestă răbdare faţă de cei din jur, dă dovadă de cooperare şi înţelegere. Asta nu înseamnă că viaţa nu îl pune, chiar mai des decât pe alţii, la încercări.

Motivele pentru care nu îţi poţi auzi ghizii

Mulţi oameni doresc să-şi audă ghizii şi să primească informaţii de la ei. Motivul pentru care nu se întâmplă acest lucru este că oamenii, inconştient, blochează informaţiile care vin să ajute sufletul să se vindece şi să crească spiritual.

Ego-ul este cel mai important obstacol. El se poate manifesta numai în dimensiunile materiale şi nu doreşte ca subiectul său să evolueze.

Şi frica este un obstacol important. Ea creează un zid între noi şi natura noastră superioară. Când trăim sentimentul de frică, vibraţia noastră scade şi nu ne putem lega de dimensiunile superioare. Păstrarea calmului şi vigilenţei ne va ajuta să ne eliberăm de acest sentiment.

Un alt obstacol poate fi îndoiala faţă de abilitatea noastră de a auzi sau de a simţi. Trebuie să avem mai multă încredere şi să căpătăm claritate în tot ce simţim.

O altă problemă este constituită de emoţii. Acestea blochează creşterea spirituală şi ne ţin centraţi asupra chakrelor inferioare. Cel mai bine ar fi să învăţăm să ne detaşăm de emoţii şi să devenim mai atenţi la mesajele şi îndrumările ghizilor. Acestea pot veni prin vis, printr-o carte sau prin sfaturile primite de la un om pe care abia l-am întâlnit.

Fiecare om îşi poate auzi îndrumătorii, însă aceştia se manifestă numai acolo unde sufletul este pregătit şi vrea să-i asculte. Pentru a comunica eficient cu ei este nevoie de încredere, discernământ şi dorinţa de a-i asculta cu adevărat. Astfel, tendinţa de a analiza, a clasifica şi a trece totul prin raţiune trebuie să dispară.

Într-o zi, fiecare dintre noi îşi va putea asculta ghizii. Cât de mult mai este până atunci, depinde numai de noi. Realizând o bună conlucrare cu ei, vor apărea mari schimbări în viaţa de zi cu zi şi ne vom lega şi mai mult de Cer.

În partea următoare a cărţii am redat câteva din mesajele transmise de îndrumătorii nevăzuţi ai umanităţii spre binele şi luminarea noastră.

< Sus >

MESAJUL LUI ISUS HRISTOS DE PAŞTE 2010

Dragii mei fraţi! Cu multă dragoste mă adresez vouă acum, în aceste zile de mare sărbătoare. Voi folosi aceste energii purificatoare pentru a mă apropia şi mai mult de voi.

A venit timpul să schimbaţi gândirea voastră în legătură cu persoana mea. În minţile multora dintre voi, eu sunt un Hristos crucificat, cineva care a făcut un mare sacrificiu şi atât, aici se închide totul. Scopul venirii mele pe pământ nu a fost crucificarea în sine, ci ce a urmat după aceasta. Importantă a fost reînvierea, triumful vieţii.

Prea aţi făcut din viaţa voastră de zi cu zi o crucificare, o moarte. Aţi început să gândiţi rău, să nu vă suferiţi unii pe alţii şi să vă chinuiţi reciproc. Dacă veţi continua aşa înseamnă că nu aţi înţeles deloc scopul venirii mele pe pământ. Am coborât pentru voi şi sunt deschis să o mai fac atunci când veţi înţelege şi veţi accepta învierea, trezirea la viaţă, cu toţii.

Trăiţi nişte timpuri noi, care au nevoie de nişte oameni transformaţi şi treziţi. Prin crucificare trebuie să înţelegeţi nu moartea ci renunţarea la tot ce mai este rău în voi. A venit timpul praznicului cel mare şi la loc de cinste nu voi sta decât cei curaţi.

Este momentul să aruncaţi tot ce este rău şi să realizaţi atât în interiorul cât şi în exteriorul vostru marea sărbătoare a primăverii, renaşterea. E timpul ca Pământul şi locuitorii săi să-şi găsească locul lor de cinste în univers, aşa cum este datul. Fiecare om trebuie să-şi primească pecetea pe care o merită. Mulţi dintre voi o vor primi pe cea de lumină. Vă aflaţi în faţa unui mare examen, în care Cerul vă este cârmuitor. Numai cei silitori care vor realiza că Iisus este viaţa şi lumina vor trece de marea încercare.

Am trimis înaintea mea mulţi fii de-ai mei să deschidă calea. Venirea mea are legătură şi cu modul în care ei îşi vor face datoria. Dar nu depinde numai de ei, ci şi de voi, ceilalţi care trebuie să-i ascultaţi. Dacă pe ei nu-i ascultaţi, cum o să mă ascultaţi pe mine? Dacă pe ei nu-i recunoaşteţi, cum o să mă recunoaşteţi pe mine? Eu am trecut pe lângă voi şi nu m-aţi văzut, v-am vorbit şi nu m-aţi ascultat. M-aţi căutat în ceruri şi în biserici iar eu eram în inima voastră şi voi nu ştiaţi. Eu pot şi fără voi, dar mi-e mai bine cu voi!

Dragii mei fraţi, e un timp al biruinţei, nu al durerii. Dacă unii dintre voi încă mai suferiţi înseamnă că mai tineţi în apropiata voastră vecinătate gânduri negre şi manifestări ale egoului. Este vremea curăţeniei, curăţaţi casa voastră! Scuturaţi-vă bine de praful trecutului şi treceţi mai departe la nou. Acceptaţi binele şi răul şi aduceţi-l în armonie, iar dacă nu ştiţi să o faceţi, lăsaţi-i pe alţii mai instruiţi să vă ajute! Căci ei ştiu să cureţe şi să scuture, căci eu i-am învăţat cum să o facă.

Lăsaţi lumina să vă pătrundă, este un foc ce mistuie răul şi numai ce este curat va ieşi la suprafaţă. Bucuraţi-vă de tot ce v-a dat Dumnezeu, bune şi rele, căci toate vă sunt de folos şi de înălţare. Înviaţi şi vă înălţaţi întru Domnul, căci Lui îi aparţineţi, precum îi aparţin şi eu. Acceptaţi toate lucrurile pe care le trăiţi, căci vă sunt lecţii de viaţă. Cum să creşteţi dacă nu le trăiţi?

Nu vă mai plângeţi că nu aveţi, pentru a avea trebuie să depui eforturi, pentru că efortul este apreciat de Dumnezeu. Şi nu mai încercaţi să controlaţi lucrurile, aceasta nu mai este posibil la acest sfârşit al timpurilor.

Mergeţi mai departe cu încredere în viaţă şi alegeţi-vă cu atenţie calea cea mai scurtă care duce spre Dumnezeu, căci El abia vă aşteaptă. Noi vă iubim nespus de mult. Aceste cuvinte au fost transmise de mine întru tocmai. Iisus Hristos, fratele vostru pe veci.

< Sus >

EXTRASE DIN VOLUMUL 2

DESPRE CHANNELLING

Channelling-ul reprezintă posibilitatea unei persoane de a putea intra în legătură cu o fiinţă non-fizică numită ghid sau maestru. Este un proces de conectare conştientă cu entităţi ce aparţin altor planuri ale realităţii.

Există diferenţe între persoanele ce fac channelling şi mediumi. Aceştia din urmă lucrează cu entităţi destrupate care au fost fiinţe umane şi au murit. Scopul mediumului este acela de a demonstra că există viaţă după moarte.

În cazul celui care face channelling apare o modificare a stării de conştiinţă precum şi o expansiune a acesteia.

În timpul lucrării, persoana trebuie să se elibereze de propriile sale gânduri şi să devină receptivă la călăuzirea înaltă. Unele persoane aud clar cuvintele spuse de ghizii lor, altele văd imagini pe care le interpretează, iar alţii simt ceea ce ghizii le împărtăşesc.

Unele dintre aceste entităţi denumite ghizi au trăit în urmă cu un timp în planul terestru, fiind la rândul lor profesori. După moartea lor, ei au continuat să ajute omenirea din celelalte planuri.

Lucrând alături de ei creşterea ta se va accentua, iar ritmul de învăţare se va dubla. Compasiunea va creşte şi te vei trezi că dezvolţi pe zi ce trece nenumărate calităţi şi virtuţi.

Persoana care lucrează cu ghidul său aduce energia acestuia în plan fizic, transformând-o. Ghidul transmite persoanei receptive nişte impulsuri energetice pe care aceasta le transformă în cuvinte ce pot fi înţelese de alţi oameni.

Pentru a fi un bun canal de lumină prin care lumile superioare să transmită informaţii trebuie să dezvolţi anumite calităţi şi virtuţi, să fii deschis spiritual şi să doreşti să-i ajuţi pe alţii, conducându-i spre înălţarea lor.

Această amplă lucrare te ajută să devii şi mai ancorat în realitate decât ai fost până acum, iar aceasta nu înseamnă că pierzi propriul tău control cum ar crede unii. Ghizii ne sunt aproape respectându-ne liberul arbitru şi nefăcând nimic împotriva voinţei noastre. În schimb, ne vor proteja în fiecare clipă a vieţii noastre. Ei lucrează cu noi la nivelul sufletului, iar informaţia transmisă este condusă spre creier sub forma unor pulsaţii de energie.

La început, ghizii încearcă să ia legătura cu noi prin vis. Multe persoane se trezesc noaptea între orele 3:00 şi 4:00, neînţelegând de ce. Atunci graniţa dintre lumea fizică şi cea astrală este deschisă.

Entităţile luminoase ne acordă îndrumare şi asistenţă în aceste timpuri de înaltă schimbare. Ei vor să ne ajute pe toţi să trecem mai uşor prin acest proces de tranziţie, aşa-zisul „sfârşit al timpurilor”, spre profunda noastră trezire.

Există mai multe categorii de ghizi:

-  unii au ca scop creşterea şi ascensiunea conştiinţei noastre

-  alţii îi susţin pe vindecători (aceştia sunt de obicei nonverbali, manifestându-se prin simboluri, culori sau vibraţii)

- unii ajută la creaţia unor vaste opere pe Pământ (artă, muzică, ştiinţă etc.)

În procesul creşterii tale poţi să-ţi rogi ghidul să te susţină în eliberarea gândurilor şi sentimentelor negative, să te ajute să alegi cea mai bună cale potrivită evoluţiei tale, să faci cele mai bune alegeri ce te pot implica pe tine şi pe alţii.

Trebuie să ştii că adevăraţii ghizi superiori nu te laudă, acest lucru îl fac doar entităţile astrale care au tot interesul să îţi dezvolţi ego-ul.

Ghizii de înalt nivel te felicită pentru succesele tale şi lecţiile pe care ţi le-ai însuşit. Ei nu încearcă să te controleze, oferă alternative, te încurajează şi te ajută să te întăreşti.

Cei care comunică cu ghizii lor se deschid spre compasiune şi iubire, trăind o schimbare radicală la toate nivelurile, mai ales în zona ego-ului care doreşte să deţină controlul.

Există ghizi care îl ajută pe om pe tot parcursul vieţii, asistându-l în dezvoltarea personală.

Alţi ghizi asistă omenirea în perioadele de tranziţie.

Unii îndrumă o singură persoană, alţii grupuri întregi.

Vă recomand să nu aveţi nicio teamă în a intra în legătură cu ghidul vostru. Nu trebuie să consideraţi că nu sunteţi pregătiţi sau purificaţi. Ei vă vor ajuta să faceţi aceste lucruri, ba chiar şi mai mult.

Mulţi oameni cred că, dacă vor lua legătura cu ghidul lor, vor fi îndrumaţi mereu ca nişte copii şi vor avea numai reuşite. Dacă voi credeţi că ghidul vostru vă va oferi numerele câştigătoare la loto sau vă va şopti la examene, este mai bine să nu îl contactaţi pentru că veţi fi dezamăgiţi.

Acesta doreşte să înţelegeţi că sunteţi propriul vostru salvator şi puteţi să faceţi cele mai diverse alegeri. Purtându-se astfel cu voi, el vă învaţă cum să lucraţi cu alţii, folosind detaşarea şi înalta înţelepciune. Ei nu te vor critica nici atunci când vei face greşeli, considerând că acestea sunt surse bune de învăţătură.

Este bine să îmbunătăţeşti prin practică repetată legătura ta cu ei. Cu cât vei exersa, procesul va fi mai uşor.

Dacă veţi lua legătura cu ei, vă vor vorbi despre frumuseţea voastră ca fiinţe umane. Vă vor aminti cât de iubiţi sunteţi de Dumnezeu, făuritorul tuturor, şi de fiinţele luminii.

Vă vor ajuta să vă conştientizaţi propria voastră natură divină, slujindu-vă cu dăruire, plângând şi râzând cu voi în fiecare zi a vieţii voastre.

< Sus >

MESAJ DE LA OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Bun găsit, prieteni! Sunt Omraam Aivanhov.

Ştiu că mulţi dintre voi parcurgeţi cărţile mele.

Mă bucur că aţi început să înţelegeţi tâlcul vorbelor mele şi să vă alăturaţi acestor învăţăminte pe care va trebui să le dăruiţi tuturor celor din jurul vostru ce vor dori şi vor fi deschişi să le afle.

Pe parcursul acelor conferinţe pe care le-am susţinut în viaţa mea pământeană, am punctat pericolul ce apasă asupra omenirii dacă nu va accepta transformarea.

Unii dintre voi înţeleg mai bine importanţa acestor timpuri în care trăiţi şi neputinţele ce ies la suprafaţă spre a fi soluţionate. Sunt atâtea dureri şi ofuri de eliminat... Unii îl mai acuză pe Dumnezeu de greşelile şi calvarul prin care trec. Acestora le recomand să înceteze cu aceste manifestări care nu se cad unor entităţi ce poartă rangul de om.

În privinţa înţelepciunii la care trebuie să ajungeţi cu toţii: trebuie să vă alăturaţi cu multă încredere Împărăţiei Cerurilor, altfel, neajutoraţi şi singuri, veţi întâmpina nenumărate greutăţi în împlinirea unor deziderate înalte. Nimeni nu reuşeşte de unul singur dacă nu se alătură unor sfere mult mai înalte înţelegerii sale. Acele entităţi, locuitori ai acelor sfere, intrând în conexiune cu cei ce doresc din tot sufletul acest lucru, vor face o lucrare amplă de îmbogăţire a minţii, a inimii şi a sufletului acestora.

Bucuroşi vor fi cei ce vor primi acele daruri!

Nu vă lăsaţi influenţaţi de gândul rău. El se află sub influenţa duhurilor păcatelor ce vă străjuiesc drumurile la orice pas. Nu uneltiţi alături de alţii pâinea confraţilor voştri, căci veţi plăti pentru asta.

Din cauza condiţiilor grele de viaţă, mulţi au căzut în astfel de păcate, necunoscând toate relele ce le aduc asupra neamurilor lor drept consecinţă a fărădelegilor pe care le fac. Dacă aceştia vor crede că au scăpare, înseamnă că visează un vis frumos care nu mai poate fi împlinit în plan terestru.

Domnul Dumnezeul nostru are un mare plan cu Pământul. Acesta implică întreaga omenire ca entitate. Pentru împlinirea lui este necesar să vă treziţi la viaţă şi să acceptaţi realitatea de zi cu zi.

Aţi ajuns aşa din cauza tuturor greşelilor voastre şi aţi fost lăsaţi să o faceţi special pentru a vă învăţa bine lecţia. Vă daţi seama că această situaţie grea în care vă aflaţi nu mai poate fi soluţionată de către oameni, deoarece ei au creat asta.

Va fi nevoie de o minte înaltă, cosmică, pentru a socoti ceea ce e de făcut pentru a drege tot ce voi aţi stricat. Se vor găsi destui ghizi care să vă îndrume să suportaţi mai uşor toate energiile ce sunt revărsate asupra Pământului pentru a intra în faza de regenerare la nivel intern şi extern. Veţi fi îndrumaţi pas cu pas cum să faceţi ca toate să iasă bine şi să funcţioneze mai uşor.

Pe parcursul acestei ample lucrări nu trebuie să vă aşteptaţi la rezultate grabnice. Trebuie să acceptaţi ca toate ce le aveţi rele în interiorul vostru să iasă la suprafaţă şi să se dezlipească de voi. Veţi trece prin încercări şi greutăţi care o să vi se pară foarte neplăcute la început. Mai târziu, cu toţii veţi înţelege necesitatea acestor probe şi veţi mulţumi Cerului pentru că vă ajută să deveniţi mai puternici.

Curajul, puterea, încrederea şi toleranţa sunt calităţi pe care nu aţi demonstrat că le aveţi.

Va veni o zi când ne vom revedea şi atunci nimeni cu adevărat nu va mai fi bătrân. Aici pe Pământ se spune că, atunci când eşti bătrân, devii şi înţelept. Vor veni timpuri în care nu va trebui să ajungeţi bătrâni pentru a fi înţelepţi. Asta va fi în natura voastră.

Perioada ce va urma va aduce mari schimbări în minţile şi sufletele voastre. Mulţi se vor mira când îşi vor vedea confraţii schimbaţi în bine. Ştiu că mulţi dintre voi nu mai speraţi în asta.

Trebuie să credeţi în cele ce vi le spun.

Este bine că mulţi dintre voi doriţi binele ţării voastre şi al Pământului întreg. Însă trebuie să vă uniţi în număr mare ca puterea voastră să crească. Astfel veţi trece mai uşor peste toate necazurile şi încercările acestui proces de tranziţie.

Dumnezeu vă iubeşte şi lucrează pentru voi în fiecare zi. Opera Sa va necesita un timp destul de îndelungat pentru a fi trainică, căci tot ceea ce este de scurtă durată este trecător. Acceptaţi toate câte sunt şi lăsaţi-le să se înfăptuiască.

Cerul lucrează pentru voi, pentru că meritaţi.

Cu toţii suntem fiii Domnului şi niciunul nu este mai presus decât altul în faţa Sa. Ar trebui să luaţi în seamă acest lucru.

Domnului îi plac oamenii curaţi şi întregi, însă pentru asta trebuie să munciţi.

Dacă doriţi să vă apropiaţi mai mult de El, va trebui să realizaţi asupra voastră o lucrare amplă ce va necesita mult efort, dar rezultatele vă vor demonstra că totul merită.

Fiţi tari şi uniţi, mulţumiţi că existaţi aici şi acum!

Toate ce le-aţi aflat se vor înfăptui şi veţi trăi asta.

Calmul şi pacea vor coborî peste voi.

Ştiu că acest lucru se va împlini.

Eu am fost numai un mesager.

Cu putere şi speranţă înainte, fraţi de suflet!

Al vostru, Omraam Mikhael Aivanhov

< Sus >

EXTRASE DIN VOLUMUL 3

GRUPUL AGNI ESTE UN EXPERIMENT

Cu toate realizările tehnice, se pare că nu am evoluat foarte mult de-a lungul timpului din punct de vedere spiritual. Încă e nevoie să se manifeste mult rău în jurul nostru pentru a ne aduce aminte că putem fi buni, săritori, generoşi, atenţi cu ceilalţi, capabili de acţiuni filantropice şi de a acorda ajutor dezinteresat. Încă e nevoie ca valorile noastre sau cei dragi să dispară pentru ca să-i apreciem şi să-i iubim. Numai după ce ei nu mai există, suntem în stare să punem în lumină părţile lor bune şi să trecem complet cu vederea pe cele rele. Numai după ce pierdem, plângem după ce am fi putut avea. Vieţuim în sisteme prost organizate, avem vederi eronate asupra libertăţii individuale şi colective, trăim fără să ne cunoaştem, alergăm după o existenţă tihnită dar nu ştim ce să facem cu ea când o avem... Mă gândeam cum se văd toate astea de acolo, din lumile subtile populate cu fiinţe evoluate a căror misiune este să ne ajute pe noi să depăşim această stare care nu ne poate duce decât la autodistrugere.

Când ni s-a transmis din aceste lumi că grupul Agni este un experiment, de altfel nu unicul din lume, am început să-mi pun întrebări asupra scopului unei astfel de încercări. Răspunsurile posibile sunt multiple, pentru că imaginaţia noastră e deosebit de vie, însă am observat pe parcursul anilor că, spre deosebire de noi care ne aruncăm imediat mintea în visare, ei urmăresc lucruri cât se poate de concrete. Astfel, cred că obiectivul principal al unei asemenea probe este de a verifica disponibilitatea şi abilitatea noastră actuală de a ne organiza şi funcţiona într-un sistem bazat pe relaţii de respect şi sinceritate, capacitatea de a ne accepta diversitatea rămânând uniţi în acelaşi timp, puterea de a ne stabili ţinte comune pe care să le îndeplinim împreună. De ce ar fi important acest lucru? Pentru că aşa cum ne manifestăm în cadrul unui grup, aşa ne vom manifesta şi la nivel social. Grupul este o societate în miniatură, iar noi învăţăm practic să trăim pe o treaptă superioară. Întrebarea la al cărei răspuns lucrăm este dacă omenirea e pregătită pentru aşa ceva. Nu numai pentru relaţii bune între noi ca oameni dar şi între noi ca specie şi alte specii aparţinătoare altor lumi, cât de deschişi suntem pentru un astfel de contact şi colaborare cu alte fiinţe ale universului.

Respectul este în prezent pentru oameni mai mult un concept decât o atitudine, şi chiar persoane instruite limitează acest aspect la strict raporturile dintre oameni. Dar respectul este o relaţie ce se stabileşte între doi oameni sau între două entităţi (că poate fi relaţia dintre un om şi un animal sau om şi natura înconjurătoare sau om şi lucruri ş.a.m.d.) în care pentru fiecare dintre cele două părţi primează integritatea, demnitatea şi libertatea celeilalte.

Pe de altă parte, lipsa sincerităţii obturează relaţiile dintre noi. Stabilirea unor conexiuni spirituale, mentale şi emoţionale nu este posibilă fără calitatea fundamentală a sincerităţii. Într-un grup, ca parte a unei societăţi la rândul ei parte dintr-un întreg ce ne cuprinde pe toţi, lipsa de sinceritate se datorează incapacităţii de a fi sincer cu sine şi automat cu cei din jur, precum şi altor lipsuri şi neputinţe ce ţin de modul nostru limitat de a ne folosi raţiunea. Relaţiile frumoase dintre oameni sunt bazate pe sinceritate, încredere, acceptare, detaşare, lipsa aşteptărilor şi a judecăţilor. Acceptarea nu înseamnă tolerarea unor comportamente reprobabile ci unitatea interioară neperturbată de judecăţi asupra celorlalţi sau asupra propriei persoane, pentru că judecata este un efect al unui conflict interior, iar acolo unde este conflict, nu poate fi unitate. În orice grup suntem, fie el Agni, propria familie, colegii sau prietenii, adevărul este cel mai bun antidot împotriva neclarităţii şi emoţiilor de vibraţie joasă care pot duce la slăbirea legăturilor dintre noi. Oamenilor le e teamă că exprimându-şi propriul adevăr pot fi înţeleşi greşit, dar numai scoţând lucrurile la lumină se pot anihila efectele negative.

Grupul este o asociere de oameni cu concepţii asemănătoare, care se supun aceloraşi norme morale şi au un ţel comun. Dacă grupul este o mulţime de elemente eterogene care se manifestă în mod unitar, şi omul reprezintă în sine o mulţime formată din elemente care aparţin materialului şi elemente ale divinului. A te cunoaşte înseamnă în primul rând identificarea acestor elemente. Omul se află la intersecţia dintre ego şi sinele suprem. Cu cât această intersecţie include mai mult divin şi mai puţin profan, cu atât mulţimea interioară a elementelor divine din om este mai cuprinzătoare. Aceasta se poate înfăptui printr-o muncă neobosită cu propria persoană, care necesită multă energie şi efort. A fi solitar pe acest drum nu este de mare ajutor. Într-un grup, sub coordonarea unui mentor spiritual, dificultăţile asociate cu înaintarea pe calea spirituală pot fi înţelese şi depăşite mai uşor, experienţele împărtăşite, semnele decodificate, tensiunile eliberate.

În sistemele tradiţionale unde familia reprezintă elementul fundamental al societăţii, relaţiile dintre oameni sunt mai apropiate, mai sincere, mai spontane, mai neprefăcute, oamenii se preţuiesc, se respectă şi se ajută mai mult. În societatea modernă aceste lucruri nu mai contează atât de mult la nivelul întregului, ci doar la nivel de comunităţi şi grupări sociale sau familiale.

Grupul este o familie spirituală unde asocierea se face pe baza liberului consimţământ, a acceptării unui adevăr comun şi a nevoii de a primi îndrumare. E dovadă de forţă interioară să recunoşti că ai nevoie de susţinere şi ghidare, numai orgoliul te poate orbi că poţi să faci lucruri de unul singur. Fiecare cucerire interioară trebuie îngrijită şi susţinută ca un titlu olimpic, cu muncă şi exerciţiu. A cădea înseamnă a pierde titlul şi a porni de la capăt pentru recucerirea lui, iar în astfel de momente existenţa unor colegi binevoitori şi a unui antrenor de calibru este de nepreţuit.

Într-o societate a viitorului, probabil că grupul spiritual va fi o formă socială mai eficientă şi mai bună decât familia, fără a-i răpi acesteia din urmă sensul său de bază, aducând-o însă la nivelul de relaţie sacră, bazată pe comuniune spirituală, afecţiune şi comunicare între membri. Chiar dacă o astfel de realizare poate părea utopică acum, există ceva sădit în noi, ceva cu care am venit în această lume, spre care tânjim, spre care ne îndreptăm, indiferent că ştim sau nu, că ne interesează sau nu acest aspect profund al existenţei, şi aceasta este evoluţia conştiinţei noastre. Într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, grupul din care fiecare facem parte va înceta să mai reprezinte doar un fragment din marea masă a omenirii, cuprinzând lumea întreagă. Prin unirea şi revenirea noastră la viaţa divină, experimentul Agni de azi îl putem transforma în reuşita de mâine a întregii umanităţi.

D. E. P.

- membră a grupului Agni -

< Sus >

CĂRAREA PROBAŢIONALĂ

Se pare că pentru unele persoane spiritualitatea a devenit ceva la modă. Unii cred că citind câteva cărţi de esoterism au tot dreptul să-i îndrume pe alţii şi să le impună punctul lor de vedere. Având o cunoaştere restrânsă, ei îi sfătuiesc pe cei din jur folosindu-se de propriile experienţe şi de învăţăturile întâlnite în cărţi.

Fiecare fiinţă este unică şi de cele mai multe ori experienţa noastră este total diferită de cazurile altor persoane.

De-a lungul timpurilor mulţi oameni s-au adunat în jurul unui maestru sperând să obţină tot felul de haruri şi puteri pe care mai apoi să le folosească spre propriul interes. În momentul în care aceşti oameni au înţeles că maestrul îi îndruma spre curăţenie interioară au manifestat dezinteres pentru lucrarea spirituală.

De prea multe ori dorim să fim salvaţi de ceva exterior fără a depune eforturile necesare evoluţiei. Natura inferioară încă ne stăpâneşte în privinţa alegerilor şi năzuinţelor noastre.

Dezamăgiţi de nefericirile planului material, mulţi se îndreaptă spre spiritualitate sperând ca măcar acolo să-şi găsească mulţumirea şi satisfacţia. Ei nu ştiu că această cale este plină de piedici şi încercări, iar fiecare eşec în parte le va arăta că cine este corigent în lucrarea materială va fi şi în cea spirituală. Viaţa spirituală impune mult efort şi purificare.

Pe parcursul anilor am întâlnit multe persoane dezamăgite de rezultatele pe care le aveau în tot ce este material. Unii învăţaseră tot felul de tehnici spirituale şi practicau meditaţii în timpul cărora se refugiau în lumile astrale, încercând să se depărteze de realitate. Ei nu aveau curajul să înfrunte încercările vieţii şi se ascundeau în lumile subtile, înveşmântaţi în propriile decepţii.

Nu este bine să pătrunzi în lumile astrale nepregătit şi încărcat de emoţii negative. Poţi risca să fii înconjurat de fiinţe ale astralului inferior ce se hrănesc cu astfel de sentimente.

Cel ce doreşte să devină discipolul unui învăţământ iniţiatic va trebui să îndeplinească anumite cerinţe, iar primul pas important este acela de a lucra asupra propriei purităţi. Astfel, fiecare trebuie să-şi pună sub control natura inferioară, să-şi analizeze gândurile, sentimentele şi dorinţele. Din cauza acestor cerinţe, mulţi oameni dau înapoi şi nu mai vor nimic spiritual. Se mulţumesc să meargă la biserică de Paşte şi de Crăciun, să se spovedească pentru a le fi iertate păcatele de către preot şi să ţină post lăudându-se cu asta, tânjind pe ascuns la o bucată de carne.

Maeştrii Luminii ne învaţă "curăţă casa ta”, iar noi mutăm mobila, spălăm covoarele şi zugrăvim. E normal atâta timp cât ne gândim numai la ceva exterior. Omul ce a devenit mai atent la limbajul cerului va înţelege să facă curăţenie atât în interiorul său cât şi în exterior.

Mulţi se plâng că prietenii şi apropiaţii lor nu aplică învăţăturile pe care ei le oferă. Nu înţeleg de ce lucrurile nu se rezolvă, deşi au depus destule eforturi pentru a-şi ajuta confraţii. Ei însă nu au realizat în propria persoană o lucrare de purificare şi claritate. Va trebui să devenim exemple vii pentru ca alţii să ne poată asculta. Cu toţii vrem să schimbăm lumea, însă dacă nu vom face acest lucru cu noi mai întâi, nu vom avea rezultate, iar lumea nu se va schimba. Noi suntem lumea. Lumea este compusă din indivizi atât de asemănători şi atât de diferiţi... Asta este şi frumuseţea.

Practica spirituală impune mult efort şi depăşire de sine. Pentru a avea rezultate în lucrarea spirituală este obligatoriu să fii elev silitor şi în lumea materială. Aceste două lumi trebuie să se întrepătrundă şi să se completeze. Materialul şi spiritualul trebuie să se afle în echilibru în om şi în afara lui.

Energiile ce îmbracă acum planeta impun schimbarea şi purificarea. Această lumină are ca scop deschiderea minţii şi sufletului şi ne oferă şansa ca în timp să devenim propriul nostru maestru. Într-o lume netransformată, chiar şi cei ce cunosc deja viaţa spirituală întâmpină greutăţi. Acestea apar din cauza instabilităţii şi neimplicării totale. Lucrarea spirituală nu se poate realiza în salturi sau atunci când avem noi chef. Dacă nu depunem eforturi pentru a ne apropia mai mult de lumile subtile care ne pot acorda sprijin şi ajutor, să nu ne mirăm dacă vom avea atât de puţine rezultate pozitive în fizic.

Omul trebuie să se ridice la un nivel de conştiinţă atât de înalt încât răul să nu-l mai poată afecta, iar acest lucru nu este posibil dacă nu-l are pe Dumnezeu în fiinţa sa.

Trebuie să fim pregătiţi pentru flecare încercare la care viaţa ne supune. Lumile invizibile ne trimit aceste probe pentru a ne obliga să utilizăm forţele spirituale ce se află în noi.

Greutăţile întâlnite zi de zi constituie cele mai bune condiţii pentru dezvoltarea proprie. Dificultăţile şi obstacolele ne ajută să progresăm şi trebuie folosite pentru a avansa. Efortul poartă în el recompensa.

Pe cărarea înălţării noastre vor exista şi eşecuri care nu trebuie să ne descurajeze sau să ne conducă spre stagnare.

Rezultatele, ca şi transformările profunde, nu se produc instantaneu, ele cer timp. Dacă vom deveni perseverenţi în lucrarea noastră, mai devreme sau mai târziu aceste rezultate vor apărea.

Cel ce încearcă să scape de probele vieţii va întâlni în drumul său dificultăţi mult mai mari. Important este să înţelegem necesitatea acestor încercări şi să muncim să le rezolvăm.

Indiferent cât de împlinit ar fi în lucrarea materială, fiecare om în interiorul lui simte că-i lipseşte ceva. Dar ce este acel ceva?

Pe parcursul întregii sale vieţi, fără a fi conştient că face acest lucru, omul se află în căutarea acelui ceva.

"Împărăţia lui Dumnezeu se află în voi" - spune Iisus.

A venit timpul ca omul să devină una cu Dumnezeu, asumându-şi rolul de oştean al împărăţiei Sale.

Stă în puterea fiecăruia dintre noi să clădim acest templu sacru în interiorul nostru pentru ca mai apoi să-l manifestăm în exterior.

< Sus >

DEASUPRA BINELUI ŞI RĂULUI

Privesc în fiecare zi această lume şi învăţ. Pământul este o şcoală la care venim pregătiţi sau nepregătiţi să ne susţinem examenele.

Lecţiile pe care poţi să le însuşeşti pe această planetă pot fi grele şi dure, sau uşoare şi plăcute, căci totul depinde de noi şi de modul în care vedem şi abordăm problemele.

Cu toţii încercăm să-i schimbăm pe cei de lângă noi conform concepţiilor noastre despre lume. Abordăm rolul de judecător, intervenind neautorizat în vieţile altora, pronunţând sentinţe fără drept de apel, neoferind nimic constructiv sau soluţii salvatoare.

Intrând în legătură permanentă unii cu alţii, nu facem schimb doar de cuvinte şi gânduri, ci şi de karme. De aceea omenirea se zbate în ghearele haosului pe care ea însăşi l-a creat.

Lupta dintre bine şi rău este binecunoscută, căci răul munceşte din greu să anihileze realizările luminii. Răul apare acolo unde binele nu s-a instalat şi lumina este slabă.

Există două şcoli: cea a binelui şi cea a răului.

În şcoala binelui învăţăm să ne apărăm de rău, să iertăm şi să dăruim, crezând că astfel vom fi salvaţi.

În şcoala răului se duce lupta împotriva binelui şi se încearcă controlul asupra maselor.

Puţini ştiu că există şi o altă şcoală, superioară, ce foloseşte în egală măsură binele şi răul, în aşa fel încât omul să primească cele mai clare şi adevărate lecţii.

Dar de ce există răul?

Atât timp cât vom trăi în dimensiunea materială, răul va fi necesar, deoarece s-a constatat că în densităţile joase omul nu îşi poate însuşi lecţiile decât trecând prin suferinţă.

Însă ce poate fi rău pentru cineva, poate fi bine pentru altcineva.

Omul nu poate să înţeleagă ce reprezintă răul atât timp cât îl judecă după propriile slăbiciuni şi imperfecţiuni. El nu ar trebui să lupte împotriva răului, ci să se întărească pentru a-i rezista. Cei ce au declarat război răului folosind forţa contra forţă au pierdut.

Cu toţii ar trebui să trecem printr-o vastă lucrare de purificare ce îi va permite luminii să se instaleze în noi. Chiar dacă am face asta, tot nu am putea să distrugem răul din jurul nostru.

Doar Dumnezeu poate opri răul.

Peste tot întâlnim fel de fel de oameni ce fac rău, răspândiţi în toate domeniile vieţii.

Ceilalţi, care se cred mai buni, nu pot să înţeleagă de ce confraţii lor sunt atât de răi şi produc suferinţă celorlalţi. Ei se întreabă de ce Dumnezeu nu ia nicio măsură pentru a opri astfel de persoane pentru care şarlatania, minciuna şi laşitatea sunt calităţi bine stabilite.

Însă nu depinde de noi ca cei răi să fie pedepsiţi. Numai Dumnezeu poate face dreptate. El cunoaşte mai bine rostul unor asemenea elemente şi importanţa lecţiilor însuşite în urma întâlnirii cu astfel de persoane.

Pe parcursul evoluţiei sale omul trebuie să treacă de anumite probe ce au ca scop dezvoltarea sa interioară. Conştientizarea necesităţii unor astfel de probe l-ar putea ajuta pe om să aibă rezultate mai bune şi de durată.

Atât timp cât el va încălca legile divine, răul îl va urma la nesfârşit. Au existat mulţi sfinţi şi înţelepţi ce au trebuit să facă faţă atacurilor fiinţelor întunecate, lovituri ce i-au încercat şi întărit în acelaşi timp.

Dacă răul este răspândit mai mult în lume decât binele, acest lucru i se datorează numai omului care i-a creat condiţiile necesare.

Dacă răul există, înseamnă că Dumnezeu îi acceptă existenţa, căci El controlează aceste două aspecte.

Va veni un timp când răul nu va mai avea puterea necesară să-l asuprească pe om. Atunci nici omul nu va mai fi interesat să-l înfăptuiască.

Accesarea dimensiunilor superioare ne va permite să aducem în structurile noastre mai multă lumină care va ajuta la transformarea răului în bine.

Atunci noi ne vom putea numi adevăraţi slujitori ai Domnului, căci El este deasupra noţiunilor de bine şi de rău.