Home  

   

 

Călătorie în VALEA AMANHECER

Text extras din cartea "A patra noastră lume" de Janine Fontaine.

Imaginile provin din site-ul comunităţii spirituale Vale do Amanhecer, situată lângă Brasilia, capitala Braziliei

"Controlează-ţi gândurile, spune Paulette. Aici trăiesc mai multe mii de mediumi, grupaţi în această aşezare ce se întinde în vale. Fiecare familie trăieşte într-o casă. Toţi cei pe care-i vei întâlni îţi pot citi gândurile. Dacă vrei să fii bine primită, să nu ai pentru ei decât gânduri pozitive."

Iată-mă destul de calmă pentru a accepta această realitate evidentă: poate să existe un sat de mediumi şi de vindecători unde oricine poate veni la orice oră din zi şi din noapte pentru a fi ajutat.

Am intrat într-un fel de cort de circ imens care apăra de soare. La periferia sălii, scaune, în centru - o masă lungă de mai mulţi metri, de care este interzis să te apropii. Câteva nişe aflate pe una din laturi te fac să bănuieşti nişte servicii aparte. Cel mai mult mă miră costumele. Fiecare este îmbrăcat în mod ciudat, aş zice "deghizat".

La Vale nu mergi dacă tu însuţi nu ai fost confruntat cu fenomene deosebite... Te simţi protejat pentru că fiecare întâlneşte aici persoane care au trăit întâmplări şi mai uluitoare decât propriile tale experienţe.

Mai sus, Tia Neiva, între cele două doamne

În acest sat există două feluri de locuitori:

Doutrinadors, posesori ai unei energii pozitive, cel mai adesea bărbaţi; ei sunt cei care cedează energie.

Aparas, de cele mai multe ori femei, care sunt fiinţe receptoare.

Astfel se face diferenţierea între vindecători şi mediumi. Doar cei din prima categorie sunt capabili să emită energia, ceilalţi sunt ca nişte bureţi absorbanţi.

Aceasta dovedeşte că Tia - fondatoarea şi conducătoarea centrului - nu are o minte confuză, nu a făcut acel amalgam prea des întâlnit în occident, între vindecător şi medium, care conduce la distrugerea sănătăţii mediumilor.

Doutrinadors sunt branşaţi pe Maestrul Sol (Soarele) şi pe Maestrul Jaguar (forţele Naturii). Costumul lor de lucru este un pantalon sau o fustă cafenie, o cămaşă sau un corsaj negru (culorile franciscanilor). Peste haine, în chip de podoabă, o eşarfă cu dungi violet şi galben, care semnifică forţele spiritualităţii, ale vindecării, ale înţelepciunii. O vestă de piele albă ce simbolizează scutul protector le este înmânată personal de către Tia Neiva în momentul iniţierii.

Aparas sunt în legătură cu luna şi stelele. Maestrul lor se numeşte aşadar Lua. Pelerina lor este albastră.

Sunt de acord cu concepţiile de bază ale acestui grup şi mă simt mai în largul meu. Nu sunt deghizaţi, ci îmbrăcaţi în mod simbolic. Prin aceasta ei se includ cu uşurinţă în cea de-a "Doua Lume" a mea şi-mi devin familiari.

 

Elevele (prietena care ne relatează este una dintre ele) poartă un costum alb cu o eşarfă violet cu galben. Culorile îmbrăcămintei îi sunt comunicate Tiei Neiva din Lumea de Dincolo de către Marele spirit numit Pai Seta Branca (ultima reîncarnare ca şi căpetenie spirituală incaşă a Sfântului Francisc din Assisi, la rândul lui reîncarnare a Sfântului Ioan Evanghelistul) şi variază în funcţie de manipulările de energie pe care ea trebuie să le efectueze.

Mediumii care nu locuiesc în acea regiune petrec o zi întreagă, o dată pe lună, la Valea Almanhecer, îmbrăcaţi cu acelaşi costum alb pe care l-au purtat înaintea iniţierii. Ei pot fi confundaţi în acest moment cu elevele. Recunosc prin aceasta una din primele încercări la care am fost supusă de către Agpaoa... aceea de a învăţa să fiu modestă.

 

Tia Neiva urmăreşte evoluţia mediumilor observând nivelul de energie la care ei pot avea acces în Cealaltă Dimensiune. Ei pot intra în legătură cu un Spirit, cu o întreagă trupă, cu o cohortă.

Oare aici se trăieşte în plin delir sau într-o altă lume?

Într-o altă lume. Sub acest cer albastru brazilian se profilează satul mediumilor unde circulă calm fiinţele îmbrăcate ciudat, jumătate-soldaţi, jumătate-zei, purtători de simboluri colorate a căror imagine mă descumpăneşte: Lume Simbolică care se exprimă sub formă vie pe un tărâm real.

Mediumii care urmează orientarea doctrinară din Vale (iertare, dragoste, modestie) evoluează eliberându-se de încărcătura lor negativă (cupiditate, gelozie, invidie, vanitate etc.). Nu există grade, promovare, emulaţie. Fiecare este preocupat doar de propria sa evoluţie şi etapele acestei evoluţii sunt marcate prin noi iniţieri. Fiecare "trecere" este marcată printr-un nou detaliu al costumului.

Se pregăteşte o ceremonie. Sub privirea mea mirată, puţin îngrijorată, apar cam o sută de Doutrinadors şi Aparas, se aliniază unii în spatele celorlalţi şi trec pe după o perdea iluminată pentru a saluta Simbolul şi a se aşeza în jurul Mesei Triunghiulare, în capătul acesteia: Maestrul, un Doutrinador. Cei cinci asistenţi ai săi îl înconjoară.

Doutrinadorul are ca misiune „îndoctrinarea" Spiritului încorporat în Apara, pentru a dezincorpora pe Apara (a sensibiliza, a-i amplifica receptivitatea). Apoi trece la Apara care urmează şi aşa mai departe, până în momentul în care Maestrul anunţă finalul ceremoniei. Un Apara este totdeauna însoţit de un Doutrinador.

Mulţimea candidaţilor pentru tratament se adună în curte şi îndată pătrund în ordine sub acoperiş. Deplasându-se prin spaţiile existente între pereţi, pe culoare, printre mese, bănci, nişe, toţi aceşti pacienţi se vor supune şedinţei de tratament prevăzute.

 

La modul general, pacienţii sunt supuşi pe acest parcurs în permanenţă influenţei a două curente de energie: cel de la Aparas, care, prin constituţia mediumică, absorb ca un burete vibraţiile cel mai adesea patologice emise de către pacienţi, în timp ce Doutrinadors funcţionează ca nişte emiţători, protejează pe Aparas şi îi reîncarcă pe pacienţi.

Destul de brusc, în timp ce ne plimbăm, se lasă noaptea, îmi exprim mirarea văzând ici şi colo, în umbră, grupuri de persoane aşezate în cerc şi părând a practica un ritual, dar mi se răspunde că ei lucrează. Ce fel de lucru? Mi se răspunde că ei se ocupă de spiritele morţilor... Trebuie să mărturisesc că, mergând pe aleile întunecate, spectacolul acestor mici grupuri de persoane cu capul înclinat, formând cercuri şi preocupându-se de liniştea spiritelor în suferinţă îmi provoacă, de câte ori ne încrucişăm, un straniu sentiment de respect şi o anume îngrijorare.

 

Şi acest lucru, pentru că nu toţi cei ce mor au conştientizat întotdeauna existenţa corpului lor subtil, adică a corpului lor invizibil, în timpul vieţii terestre. Puţin evoluaţi în momentul decesului lor, nu admit ideea că şi-au abandonat corpul fizic şi vor să acţioneze şi să se manifeste ca şi altădată. Dar nu este posibil. Frustraţi prin neputinţa de a acţiona, trăiesc astfel o mare nelinişte.

Aşadar, pe pământ există cu adevărat instituţii unde sufletele plecate Dincolo sunt îngrijite pentru ca ele să înţeleagă că nu mai aparţin lumii noastre!

Mi se povestesc ambiţiile Tiei şi ale grupului. Sunt de reţinut două noţiuni esenţiale: trăim o epocă de mutaţie, vor surveni mari bulversări, era Vărsătorului va urma erei Peştilor, ceea ce nu se va desfăşura fără ciocniri. Pentru a uşura transformarea, pentru a crea o oarecare stabilitate care să împiedice dezastrul, la fiecare schimbare de eră, populaţia cea mai evoluată a Pământului se reîncarnează. Ea se numeşte "civilizaţia Gheparzilor". Cei ce ne înconjoară aici sunt suflete foarte bătrâne care cunosc multe despre realitatea Omului şi a Vieţii.

Păstrez o foarte profundă impresie despre ziua petrecută în mijlocul acestui grup de întrajutorare mutuală ce funcţionează permanent, deschis pentru toţi, operă a unei fiinţe alese. Uneori Cerul ştie să suplinească limitele îngrijirilor costisitoare ale medicinei clasice, într-o ţară care nu-şi poate asuma toate cheltuielile.

Notă: Tia Neiva nu mai trăieşte astăzi, dar aşezarea înfiinţată de ea funcţionează cu succes şi a deschis sute de centre în oraşele Braziliei şi în ţările din jur.

Site: www.valedoamanhecer.com

Cartea integrală: "A PATRA NOASTRĂ LUME" de Janine Fontaine.

Sub forma unor note de călătorie, dr. Janine Fontaine ne propune o incursiune în lumea fenomenelor paranormale. După trei călătorii în Brazilia, autoarea împărtăşeşte impresii şi relatează cu lux de amănunte experienţele stranii la care a fost martoră: materializări, poltergeist, experienţe de spiritism, transe induse, cazuri de reîncarnare, chirurgie metapsihică şi alte terapii ale viitorului.

 

  Sus