<<<   La pagina iniţială "Yogananda, maestrul etern"  

 

PARAMAHANSA YOGANANDA
Conferinţe, articole, discuţii private, meditaţii colective

"Sinceritatea este absolut necesară pe calea spirituală, dar la fel de important este să ne îmbibăm mintea şi inima cu Dumnezeu şi să-L iubim mai mult decât Îi iubim darurile. El ne-a creat şi, deşi deţine întreaga creaţie, nu doreşte nimic altceva decât iubirea noastră. Unicul motiv pentru care suntem aici este să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să ne reîntoarcem la El. Iubeşte-L în primul rând pe Dumnezeu şi transformă-ţi corpul într-un templu al Divinului. În tot ce faci acţionează numai cu gândul la El şi caută Fericirea Supremă, acea Beatitudine pe care să o poţi împărtăşi tuturor fiinţelor." Maestrul Yogananda

 

PARAMAHANSA YOGANANDA - CONFERINŢE PUBLICE (vol. II)

1. O lume unită, cu Dumnezeu preşedinte

2. Este Dumnezeu un dictator?

3. Dumnezeu răspunde la rugăciuni

4. Calea înţeleaptă de a birui karma

5. Realizarea Nemuririi Cristice

6. Amplificarea magnetismului uman

7. Pregătiri pentru întruparea viitoare

8. Indici ai progresului meditaţiei

9. Focalizarea atenţiei pentru dobândirea succesului în viaţă

10. Accelerarea evoluţiei umane

11. Dovezi ale existenţei Divinului

12. Îndoială, încredere şi credinţă

13. Viziuni ale Indiei: elevarea Sinelui real

14. Miracolele ştiinţei Raja Yoga

15. Învierea: reînnoire şi transformare trupească, mentală şi spirituală

16. Unitate în Conştiinţa Cristică Infinită - "O, ce bucurie!"

17. Realitatea Conştiinţei Cristice

18. Legăminte spirituale la început de an

19. "Iubirea Ta este totul" - o seară a comuniunii cu Divinul

20. Iubire necondiţionată

21. Stimularea progresului spiritual

22. Realizarea divină în viaţa de zi cu zi

Glosar

English title: "Journey to self-realization"

    

CĂRŢI AUDIO conţinând CONFERINŢELE LUI YOGANANDA

 

ŢELURI Şl IDEALURI ALE ASOCIAŢIEI REALIZĂRII SINELUI

Aşa cum au fost expuse de Sri Sri Paramahamsa Yogananda, Gurudeva şi Fondator

Să împărtăşească tuturor naţiunilor o cunoaştere temeinică a tehnicilor de experimentare directă şi personală a lui Dumnezeu.

Să înveţe că sensul vieţii este evoluţia - prin efort propriu - a conştiinţei individuale spre Conştiinţa Divină; şi implementarea mondială a templelor Asociaţiei Realizării Sinelui, astfel încât oamenii să fie încurajaţi să îşi ridice în căminele şi inimile lor temple individuale închinate lui.

Să dezvăluie armonia şi unitatea care există între creştinismul originar, aşa cum a fost învăţat de Isus Christos, şi Yoga expusă de Bhagavan Krishna; şi să arate că aceste principii ale Adevărului reprezintă baza ştiinţifică comună tuturor religiilor.

Să arate calea divină spre care se îndreaptă toate celelalte ramuri şi credinţe religioase: meditaţia zilnică, efectuată în mod ştiinţific şi devoţional.

Să elibereze omul de cele trei suferinţe capitale: boala fizică, dizarmonia mentală şi ignoranţa spirituală.

Să încurajeze "trăirea simplă şi gândirea înaltă, elevată"; să răspândească spiritul de fraternitate între toţi oamenii, învăţându-i că au o singură temelie eternă: unitatea cu Dumnezeu.

Să demonstreze superioritatea minţii faţă de corp, a sufletului faţă de minte.

Să depăşească răul prin bine, durerea prin bucurie, cruzimea prin compasiune şi ignoranţa prin înţelepciune.

Să unifice ştiinţa şi religia prin realizarea unităţii principiilor lor fundamentale.

Să răspândească înţelegerea culturală şi spirituală între Orient şi Occident, prin schimbarea reciprocă a caracteristicilor lor distinctive.

Să servească umanitatea ca pe Unicul şi Eternul Sine.

Sri Sri Daya Mata, Sanghamata şi Preşedinte

DESPRE AUTOR

"Idealul iubirii de Dumnezeu şi nobilul ţel de punere în slujba umanităţii şi-au găsit deplină expresie în viaţa luminată a lui Paramahamsa Yogananda... Deşi o mare parte a vieţii şi-a petrecut-o în afara Indiei, sufletul său îşi găseşte un loc binemeritat printre cei mai măreţi sfinţi născuţi pe pământ indian. Munca sa continuă să se dezvolte şi să strălucească din ce în ce mai puternic, atrăgând oameni din toate colţurile lumii în pelerinajul sacru către Spirit."

Cu aceste cuvinte i-a adus guvernul Indiei tribut fondatorului Societăţii Yogoda Satsang din India / Asociaţia Realizării Sinelui, la data de 7 martie 1977, când au fost comemoraţi 25 de ani de la dispariţia sa dintre noi. La acest eveniment a fost pusă în circulaţie o serie filatelică în onoarea Maestrului.

Un învăţător al lumii, a cărui prezenţă a călăuzit nenumărate suflete pe calea spirituală, Paramahamsa Yogananda a trăit şi expus pe înţelesul tuturor cele mai nobile adevăruri ale vieţii. Născut în Gorakhpur, India, în 1893, Sri Sri Paramahamsaji a fost trimis de gurul său în Statele Unite, ca delegat la Congresul Internaţional al Religiilor, care a avut loc în anul 1920. Lecturile şi discursurile ulterioare, ţinute în Boston, New York şi Philadelphia, au fost cu entuziasm primite, iar patru ani mai târziu, în 1924, Gurudeva a pornit într-un turneu transcontinental, pe întreg teritoriul Statelor Unite.

În următorul deceniu, Paramahamsaji a călătorit foarte mult, oferind discursuri şi cursuri de iniţiere miilor de suflete interesate de ştiinţa yoga, de meditaţie şi de o viaţă spirituală echilibrată, trăită întru Dumnezeu.

Munca începută de Paramahamsaji, o dată cu întemeierea Societăţii Yogoda Satsang din India, în 1917, şi a Asociaţiei Internaţionale a Realizării Sinelui, în 1925 la Los Angeles, continuă şi astăzi sub îndrumarea discipolei sale, Sri Sri Daya Mata. În paralel cu publicarea lecturilor şi scrierilor Maestrului, societatea deţine ashram-uri, kendras-uri şi multe centre de meditaţie în întreaga lume; programe monastice de iniţiere în spiritualitate; precum şi Cercul Mondial de Rugăciune, un releu prin care sunt transmise în permanenţă ţelurile sacre de armonie şi pace între toate fiinţele şi naţiunile globului.

Viaţa şi învăţătura lui Paramahamsa Yogananda sunt descrise în Autobiografia unui Yoghin, carte care, încă de la publicarea ei în 1946, a devenit un text de referinţă în domeniul spiritualităţii, fiind în prezent folosită ca material de documentare în multe colegii şi universităţi din întreaga lume.


PARAMAHANSA YOGANANDA - CONFERINŢE PUBLICE (vol. I)

 

DOWNLOAD GRATUIT

Aici puteţi descărca versiunea electronică a cărţii

PRACTICA REALIZĂRII SINELUI (volumul I)

Autor: Paramahamsa Yogananda

 Această carte nu ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă. Dacă lectura ei vă încântă, vă recomandăm cumpărarea sa în formatul tipărit pe hârtie!