<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul XI

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

FOLOSINŢA

Intenţionat nu am expus aici în mod clar toate motivele şi modalităţile acestor lucruri, pentru că Mi-am rezervat dreptul de a te inspira din interior, cu o viziune mult mai cuprinzătoare decât cea descrisă aici a desfăşurării şi a dezvoltării Ideii Mele Divine şi a exprimării Sale finale perfecţionate, atunci când îmi vei cere ca EU să te luminez şi vei fi în stare de a primi aceasta.

Dacă ţi-aş spune aici semnificaţia reală a numeroaselor Mele manifestări înainte ca tu să fii capabil să experimentezi în mod conştient Adevărul lor, nu ai crede Cuvintele Mele şi nici nu ai putea să înţelegi aplicarea şi folosirea lor interioară.

De aceea, fiindcă încep să trezesc în tine înţelegerea că EU SUNT înăuntrul tău şi determin tot mai mult conştiinţa ta umană să devină un canal Impersonal prin care Eu să mă pot exprima, îţi voi revela gradat Realitatea Ideii Mele, risipind una după alta iluziile care, de-a lungul veacurilor, M-au ascuns privirilor tale, ceea ce Îmi va permite să manifest prin Tine pe Pământ Atributele Mele Cereşti în toată perfecţiunea lor uman-Divină.

Aici nu ţi-am dat decât o idee vagă despre Realitatea Mea, dar, în măsura în care vei înţelege ceea ce ţi-a fost revelat, ţi se va deschide un orizont tot mai larg în interiorul tău şi mult mai minunat decât îţi pare acum.

Pentru că atunci când, în sfârşit, Ideea Mea dinăuntru va străluci complet prin învelişul Său de carne, te va împinge să Mă adori şi să Mă glorifici mult mai mult decât pe Dumnezeul conceput de mintea şi intelectul tău uman.

Dar înainte ca să poţi să fii conştient de toate acestea şi să fii capabil să le înţelegi cu adevărat, tu şi personalitatea ta umană trebuie să-Mi daţi posibilitatea de a le revela, apelând în interior la Mine ca la Unica Sursă şi venind în faţa Mea complet golit de eul personal, cu mintea şi inima simple şi încrezătoare precum ale unui copil.

Atunci şi numai atunci, când nu va mai rămâne nimic din conştiinţa personală care să mă împiedice să te copleşesc până la refuz cu Conştiinţa Mea, voi putea să-ţi arăt gloriile Adevăratei Mele Intenţii, pentru care tot acest Mesaj nu este decât pregătirea exterioară.

Totuşi, a sosit clipa să înţelegi câte ceva despre aceasta. Ţi-a fost revelat suficient ca să fii pregătit să recunoşti Vocea Mea ce vorbeşte în interiorul tău.

De aceea, voi continua ca şi cum tu simţi deja EU SUNT-ul din interiorul tău şi că Adevărurile pe care ţi le transmit prin aceste pagini nu au alt scop decât de a întipări mai puternic în conştiinţa ta aceste aspecte ale Ideii Mele, pe care nu le-ai putea primi cu claritate în mod direct.

Ceea ce în această expunere ţi se pare a fi Adevărul nu este decât confirmarea a ceea ce Ideea Mea s-a străduit până acum să exprime din interiorul tău.

Iar ceea ce nu te atrage şi nu recunoşti ca fiind pentru tine, nu băga în seamă, căci înseamnă că EU încă nu doresc ca tu să primeşti.

Dar fiecare din Adevărurile pe care Eu le transmit aici va continua să vibreze până când va ajunge la minţile pe care Eu le-am pregătit pentru a-L primi; căci fiecare cuvânt este plin de forţa puternică a Ideii Mele şi, pentru minţile care percep Adevărul ascuns în aceste Cuvinte, acest Adevăr se transformă în Realitatea vie, fiind acel aspect al Ideii Mele pe care aceste minţi sunt acum demne şi capabile să îl exprime.

Deoarece toate minţile nu sunt decât aspecte ale Minţii Mele Infinite sau părţi ale Ei care se manifestă sub diferite forme de natură muritoare, atunci când îi vorbesc minţii tale şi altor minţi prin intermediul acestor pagini, EU vorbesc chiar Sinelui Meu muritor, gândind cu Mintea Mea Infinită, exprimându-Mi Ideea sub formă pământească.

Tocmai pentru acest motiv, în curând, Tu vei gândi Gândurile Mele şi vei fi conştient că Eu sunt Cel care-ţi vorbeşte dinăuntru direct conştiinţei tale omeneşti şi atunci nu vei mai recurge la această carte – sau la oricare alta dintre celelalte Revelaţii ale Mele exterioare vorbite sau scrise – pentru a percepe Intenţia Mea.

Căci, nu SUNT EU oare în interiorul Tău, nu SUNT EU oare Tu, şi oare nu eşti Tu Una cu Mine, Care trăiesc şi Mă exprim prin conştiinţa tuturor minţilor, ştiind totul?

Şi tot ceea ce îţi rămâne de făcut este să intri în Conştiinţa Totală a Minţii Mele şi de a rămâne cu Mine aici, aşa cum Eu locuiesc prin Ideea Mea în Mintea Ta. Atunci toate lucrurile vor fi ale Tale, aşa cum sunt acum ale Mele, ele nefiind decât expresia materială a Ideii Mele şi neexistând decât datorită conştiinţei cu care le-am înzestrat atunci când le-am gândit întru fiinţare.

Totul nu e decât o chestiune de conştiinţă – de gândirea ta conştientă. Tu eşti separat de Mine doar pentru că tu crezi că eşti. Mintea ta nu este decât un punct focal al Minţii Mele. Dacă ai şti! ceea ce numeşti conştiinţa ta este conştiinţa Mea. Tu nu poţi nici gândi şi, cu atât mai puţin, respira sau exista fără ca în tine să fie Conştiinţa Mea. Cum de nu vezi?

Ei bine, atunci gândeşte, crede că Tu eşti EU, că Noi nu suntem separaţi, că ar fi imposibil să fim separaţi, pentru că noi suntem UNA – Eu înăuntrul Tău şi Tu înăuntrul Meu. Crede că este aşa, imaginează-ţi aceasta ferm şi, în clipa în care vei fi conştient de aceasta, tu vei fi cu Mine în Ceruri.

Tu eşti ceea ce crezi că eşti. Niciun lucru din viaţa ta nu este Real sau nu are valoare pentru tine decât dacă gândirea sau credinţa ta hotărăsc asta.

Deci nu mai crede că eşti separat de Mine şi rămâi cu Mine în Tărâmul Impersonal, unde întreaga Putere, întreaga Înţelepciune şi întreaga Iubire, Natura triplă a Ideii Mele, nu aşteaptă decât să se exprime prin Tine.

Am insistat asupra acestui subiect şi, aparent, am spus acelaşi lucru de mai multe ori, deşi prin cuvinte diferite. Dar am făcut aceasta dinadins, prezentând Intenţia Mea din diferite perspective, în scopul de a te face să înţelegi Impersonalitatea Mea Divină, care este în Realitate Impersonalitatea Ta.

Da, am repetat şi voi continua să repet multe Adevăruri, deşi ai putea să consideri aceasta plictisitor sau inutil; dar dacă citeşti cu atenţie, vei afla că, de fiecare dată când repet un Adevăr, adaug mereu câte ceva la ceea ce s-a spus deja şi, de fiecare dată, mintea ta este impresionată mai puternic şi mai durabil.

Dacă aşa se întâmplă, mi-am atins scopul şi în curând vei ajunge să simţi în Suflet acest Adevăr.

Dar dacă nu ai această impresie şi încă crezi că această repetiţie este o risipă inutilă de cuvinte şi de timp, să ştii că numai intelectul tău citeşte şi că sensul Meu real ţi-a scăpat în întregime.

Totuşi, tu cel care înţelegi, vei iubi fiecare cuvânt şi îl vei citi şi reciti de multe ori şi, ca urmare, vei primi toate Perlele de Înţelepciune pe care ţi le-am pus deoparte.

De acum înainte, această carte şi mesajul său vor fi pentru tine, cu adevărat, o sursă de inspiraţie sau o poartă prin care vei intra în starea Impersonală şi vei rămâne într-o dulce comuniune cu Mine, Tatăl tău care este-n Ceruri, şi atunci te voi învăţa tot ceea ce vei dori să afli.

Ţi-am înfăţişat starea Impersonală din mai multe puncte de vedere pentru a te familiariza cu ea, astfel încât să poţi să o deosebeşti fără greşeală de toate stările inferioare şi să înveţi să trăieşti conştient în această stare la voinţă.

Şi atunci când vei putea trăi în mod conştient în această stare, astfel încât Cuvintele Mele, indiferent când şi unde le voi rosti, să găsească mereu refugiu şi înţelegere în mintea ta, atunci îţi voi permite să foloseşti anumite facultăţi pe care le voi trezi în tine. Aceste facultăţi te vor aduce în stare de a vedea tot mai clar Realitatea lucrurilor, nu numai calităţile bune şi frumoase ale persoanelor care te înconjoară, ci şi slăbiciunile, greşelile şi defectele acestora.

Dar motivul pentru care ţi se permite să vezi aceste defecte şi erori nu este acela ca să-l judeci sau să-l critici pe fratele tău, ci ca Eu să pot trezi în tine hotărârea categorică de a-ţi învinge şi elimina aceste defecte şi greşeli din propria ta personalitate. Căci, reţine! nu le-ai putea remarca la alţii dacă nu ar fi încă prezente în tine; iar Eu, Cel dinăuntrul tău, nu aş mai avea nevoie să-ţi atrag atenţia asupra lor.

Şi cum toate lucrurile sunt pentru folosinţă şi doar pentru folosinţă, să studiem cum ai întrebuinţat până acum calităţile, darurile şi puterile pe care ţi le-am dat.

Trebuie deja să înţelegi că Eu am îngăduit totul. Tot ceea ce ai sau ceea ce eşti, bun sau rău, fericirea sau suferinţa, succesul sau eşecul, bogăţia sau sărăcia, Eu le-am permis sau le-am atras către tine. De ce? Pentru a le FOLOSI în scopul de a te trezi la recunoaşterea şi acceptarea Mea ca fiind Cel ce Dăruieşte.

Da, tot ceea ce deţii are întrebuinţarea sa. Şi dacă nu eşti conştient de ea, este doar fiindcă nu poţi încă să Mă accepţi ca pe Cel ce Dăruieşte.

Şi nu ai putut cu adevărat să Mă recunoşti ca atare până ce nu ai cunoscut că EU SUNT Cel de Dăruieşte. De fapt, personalitatea ta ajunsese atât de atrasă în încercarea de a arunca sau a schimba multe din lucrurile pe care Eu ţi le dădusem cu altele pe care le credeai mai bune, încât, evident, nu puteai nici măcar să-ţi imaginezi şi, cu atât mai puţin, să Mă recunoşti pe Mine, Propriul Tău Sine, ca fiind Cel ce Dăruieşte totul.

Este posibil ca acum să Mă recunoşti ca fiind Cel ce Dăruieşte, ca Esenţa Intimă şi Creatorul tuturor lucrurilor din lumea şi viaţa ta, chiar a atitudinii tale actuale faţă de aceste lucruri.

Ambele sunt lucrarea Mea, de vreme ce ele nu sunt decât aspectele materiale ale procesului pe care Eu îl folosesc pentru a exprima Ideea Mea despre Perfecţiunea ta interioară, care, fiind Perfecţiunea Mea, se dezvoltă gradat dinăuntrul tău.

Pe măsură ce vei înţelege aceasta, ţi se va dezvălui adevărata semnificaţie şi întrebuinţare a lucrurilor, stărilor şi experienţelor pe care Eu ţi le trimit. Pentru că atunci vei începe să întrezăreşti Ideea Mea interioară şi, când vei întrezări acea Idee, vei începe să mă cunoşti – pe Mine, Sinele tău Adevărat.

Dar înainte să poţi cu adevărat să Mă cunoşti, trebuie să ştii că toate lucrurile pe care Eu ţi le dau sunt Bune – şi că ele există pentru a fi folosite, în folosul Meu – şi că tu personal nu ai niciun interes şi niciun drept asupra lor şi nu îţi sunt de niciun beneficiu real, decât dacă le dai acea întrebuinţare.

Eu pot exprima prin tine frumoase armonii de sunete, culori sau limbaj, care se manifestă ca muzică, artă sau poezie, conform terminologiei omeneşti, ce îi impresionează pe ceilalţi într-atât, încât te aclamă ca pe unul dintre cei mai mari oameni ai zilei.

Eu pot vorbi prin gura ta sau să te inspir să scrii multe Adevăruri frumoase, ce pot atrage înspre tine mulţi admiratori şi care te vor proclama ca fiind predicatorul sau învăţătorul cel mai minunat.

Eu pot chiar să vindec prin tine diverse maladii, să alung demonii, să redau vederea orbilor, să fac să meargă ologii şi să săvârşesc alte fapte minunate pe care lumea le numeşte miracole.

Da, Eu pot face toate aceste lucruri prin tine, dar niciunul dintre ele nu-ţi foloseşte ţie personal, decât: dacă foloseşti şi aplici aceste armonii de sunet fiecărui cuvânt pe care îl spui, încât să pară o dulce muzică cerească celor care te ascultă; şi dacă sensibilitatea ta la culori şi proporţii se manifestă în viaţa ta astfel încât să emani numai gânduri de bunătate, de înălţare sau de ajutor, dovedind că unica şi adevărata artă este aceea de a vedea clar Perfecţiunea Mea în toate expresiile Mele omeneşti şi de a permite ca puterea însufleţitoare a Iubirii Mele să fie revărsată prin Tine în inima lor, prezentând vederii lor interioare Imaginea Mea ascunsă acolo.

La fel, tu nu ai niciun merit, deşi spui Adevăruri minunate sau execuţi opere splendide – pe care, de fapt, Eu le fac prin tine –, dacă tu însuţi nu trăieşti aceste Adevăruri, zi de zi, oră de oră, şi nu faci ca aceste lucrări să amintească constant de Mine şi de Puterea Mea, pe care Eu o revărs gratuit pentru tine, Dragul Meu, şi pentru toţi, ca să fie utilizată în Serviciul Meu.

Iar ţie, căruia în aparenţă Eu nu ţi-am dat niciunul din aceste daruri, care te crezi nedemn şi încă insuficient de avansat pentru a Mă servi în aceste moduri – ţie, Eu ţi-aş spune:

Exact în măsura în care tu Mă recunoşti cu adevărat înăuntrul tău şi cauţi cu ardoare să Mă serveşti, exact în aceeaşi măsură Mă voi folosi de tine – indiferent de personalitatea ta, de lipsurile, tendinţele sau slăbiciunile ei.

Da, chiar şi pe tine care cauţi să Mă serveşti astfel, te voi face să îndeplineşti lucruri minunate destinate să însufleţească şi să trezească în fraţii tăi o asemenea recunoaştere a Mea. Chiar şi pe tine te voi face să influenţezi şi să schimbi vieţile multora dintre cei cu care intri în contact, inspirându-i şi înălţându-i spre idealuri mai înalte, schimbându-le modul de a gândi şi atitudinile faţă de semenii lor şi, prin aceasta, şi faţă de Mine.

Da, pe voi toţi care căutaţi să Mă serviţi, indiferent de aptitudinile voastre, vă voi face să fiţi o forţă vitală pentru binele comunităţii, modificând modul de viaţă al multora, inspirându-le şi modelându-le ambiţiile şi aspiraţiile şi transformându-vă cu totul într-o influenţă catalizatoare în mijlocul acelor activităţi lumeşti în care vă voi pune.

Dar, în acele momente, probabil că nu vei şti nimic despre acestea. E posibil ca atunci încă vei mai tânji de a Mă servi, însetat de a Mă cunoaşte mai îndeaproape, crezând că nu faci nimic din ceea ce trebuie să faci, că săvârşeşti încă multe greşeli şi că nu trăieşti potrivit celui mai înalt ideal despre Mine; fără să înţelegi că această tânjire şi dorinţă intensă sunt mijlocul prin care Eu revărs Forţa Mea Spirituală, care, fiind în întregime Impersonală, e folosită de tine, dar nefiind conştient că EU din interiorul tău Sunt Cel care o foloseşte pentru a atinge Scopul Meu în inima şi viaţa ta, ca şi în inima şi vieţile celorlalţi „Eu” ai Mei şi ai Tăi.

Şi astfel, după ce, în sfârşit, vei ajunge să înţelegi toate acestea – pentru că le vei înţelege, cu siguranţă, şi o vei dovedi prin utilizarea practică a tot ceea ce ai în serviciul Meu – îţi voi da în mod gradat forţa şi abilitatea de a uza în mod conştient şi Impersonal de Puterea Mea, de Înţelepciunea Mea şi de Iubirea Mea, pentru a exprima Ideea Mea Divină, care se străduieşte veşnic a-Şi manifesta Perfecţiunea prin Tine.

De aceea, vei vedea în curând că personalitatea ta umană – cu toate aptitudinile, puterile şi posesiunile sale, care în realitate sunt ale Mele, dar operând şi manifestându-se prin tine – este tot pentru folosinţa Mea exclusivă şi că nu poţi găsi succesul şi satisfacţia veritabilă decât întrebuinţând-o în această manieră.

La fel cum sămânţa semănată devine recoltă, tot astfel, întrebuinţarea în această manieră îţi dezvoltă abilitatea de a utiliza în mod conştient toate facultăţile Mele spirituale pentru expresia finală perfectă a Ideii Mele, care nu poate fi exprimată decât prin intermediul personalităţii tale omeneşti.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>