<  "Aham-sphurana" index

Dialog cu autorul, Gajapathi Aiyyer

Selecţii din pag. 677-683

ramana maharshi

De multe ori am observat că Maharshi sublinia că Realizarea este mai mult rezultatul Graţiei Guru-lui decât orice altceva. Eram disperat că nu-l voi prinde niciodată singur pe Maharshi. Este greu să-ţi descarci sufletul în faţa unei mulţimi. Într-o dimineaţă, am intrat hotărât în Sală cu câteva ore mai devreme ca de obicei şi l-am găsit acolo nesupravegheat, emanând obişnuita sa linişte minunată şi pacea inefabilă. L-am întrebat şoptit dacă aş putea vorbi cu el. A dat din cap, zâmbind şi a trimis după cineva să traducă. La sosirea unui devot, i-am pus prima întrebare.

Î: Care sunt obstacolele care împiedică Realizarea Sinelui?

B.: Sunt vasanas [tendinţele minţii].

Î: Cum să înving aceste tipare mentale?

B.: Prin Realizarea Sinelui.

Î: Dar este un cerc vicios.

B.: Mintea este cea care provoacă astfel de dificultăţi, întâi creând obstacole şi apoi rămânând buimacă în faţa aparentelor paradoxuri. Află cine caută răspunsurile şi, în acest fel, Sinele va fi găsit.

Î: Care sunt ajutoarele pentru Realizare?

B.: Introversia minţii este singurul ajutor.

Î.: Cum o pot realiza?

B.: Împiedicând mintea să rătăcească după gânduri, dorinţe şi obiectele percepţiilor senzoriale.

Î.: Dacă lumea este un vis, înseamnă că fac eforturi pentru a Realiza Sinele în cadrul unui vis?

B.: Da.

Î.: Dar întotdeauna vor exista alte vise! Trebuie să facem eforturi pentru Realizare în cadrul fiecărui vis?

B.: Dacă se depun eforturi pentru Realizarea Sinelui în acest vis, înseamnă că acelaşi efort are loc şi în toate celelalte vise.

Î.: Discuţii, prelegeri şi meditaţii: nu sunt ele utile pentru a atinge Realizarea?

B.: Toate acestea sunt doar ajutoare secundare, în timp ce ajutorul esenţial este Harul Guru-lui.

Î: Cât timp va dura până la obţinerea Realizării?

B.: De ce vrei să ştii?

Î: Pentru a-mi da speranţă.

B.: O astfel de dorinţă este şi ea un obstacol. Sinele este mereu acolo, nu există nimic fără El. Fii Sinele şi dorinţele şi îndoielile vor dispărea. Sinele este martor în stările de somn, vis şi veghe. Aceste stări aparţin ego-ului. Sinele transcende eul. Cu sau fără ego, Sinele rămâne mereu. Este întotdeauna aşa cum ESTE. Oare nu existai în somn? Ştiai atunci că dormeai? Exista vreo conştientizare a lumii în somn? În somn erai fără trup şi fără lume. De ce acum tânjeşti după ele? În starea de veghe, de asemenea, rămâi detaşat de trup şi lume. Numai în starea de veghe descrii experienţa somnului ca fiind inconştientă; însă conştiinţa în somn este aceeaşi ca atunci când eşti treaz.

Dacă ştii ce este această conştiinţă de veghe, vei cunoaşte Conştiinţa care este martoră la toate cele trei stări; o astfel de conştiinţă absolută este găsită căutând sursa purei Conştiinţei.

Î: Încercând să urmăresc conştiinţa până la sursa ei, sunt doborât de somn şi în curând adorm.

B.: Nicio problemă!

Î: Totuşi, susţin că, pentru mine, somnul nu este altceva decât un simplu gol.

B.: Pentru cine este golul? Descoperă. Nu îţi poţi nega existenţa niciodată. Sinele este mereu prezent şi continuă în toate stările.

Î: Ar trebui să fiu ca în somn şi, în acelaşi timp, treaz ?

B.: Da. Veghea alertă este adevărata stare de veghe. Prin urmare, starea de jagrat-sushupti [somn treaz, vigilent] nu va fi una de somn, ci de somn-fără-somn.

Dacă mergi pe calea gândurilor, vei fi dus de ele şi te vei rătăci într-un labirint fără sfârşit.

Î: Deci, trebuie să mă întorc, urmărind sursa gândurilor.

B.: Cam aşa; în acest fel, gândurile vor dispărea şi singur Sinele va rămâne.

Î.: Practica „Cine sunt eu?” duce la vreun loc din interiorul corpului?

B.: Nu există interior sau exterior pentru Sine. Aceste concepte sunt doar proiecţii mentale ale ego-ului. Sinele este pur şi absolut. Cu toate acestea, până la obţinerea Realizării, se poate spune că conştiinţa are un loc în corp, care este situat în partea dreaptă a pieptului.

Î.: Nu este şi intelectul un ajutor pentru Realizare?

B.: Da, până la un anumit stadiu. Chiar şi aşa, înţelege că Sinele transcende intelectul; acesta din urmă trebuie să dispară pentru ca Sinele să poată fi Realizat.

Î: Realizarea mea îi ajută şi pe alţii?

B.: Da, cu siguranţă. Este cel mai bun ajutor posibil. Totuşi, adevărul este că nu există alţii care să fie ajutaţi, căci un suflet Eliberat vede doar Sinele în toate, la fel cum un aurar care evaluează cât aur se găseşte în diverse bijuterii vede aur şi nimic altceva decât aur. Când te identifici cu corpul, vei găsi numai forme. Dar când te detaşezi de corp, atunci toţi ceilalţi din lume dispar odată cu conştiinţa corpului.

Î: Este aşa şi cu plantele, copacii etc.?

B.: Oare ele există în afară de Sine? Descoperă. Crezi că le vezi. Gândul este proiectat din minte. Află de unde se iveşte mintea. Gândurile vor înceta să se ridice şi va rămâne doar Sinele.

Î: Înţeleg teoretic. Dar gândurile refuză să se potolească.

B.: Gândul nu este altceva decât efervescenţă mentală. Mintea este doar o bulă care pluteşte pe Sine. Sparge balonul şi devii oceanul.

Î.: Este mintea cea care creează lumea pe care o vedem?

B.: Da. Este ca un spectacol de cinema. Apare o lumină pe ecran şi umbrele care zboară peste ea impresionează publicul, precum punerea în scenă a unei piese. Dacă în acelaşi scenariu apare şi un public, care este rezultatul? Atunci vederea şi văzutul vor fi ecranul. Aplică această analogie pentru Tine. Tu eşti ecranul, Sinele a creat ego-ul, iar ego-ul are acumulările sale de gânduri care sunt prezentate drept lume, copaci, plante, etc. despre care întrebi.

Adevărul este că toate acestea nu sunt altceva decât Sinele. Dacă vei vedea Sinele, vei descoperi că El este totul, pretutindeni şi întotdeauna. Nu există nimic în afara Sinelui.

Î: Da, înţeleg, dar doar teoretic încă. Totuşi, răspunsurile sunt simple, frumoase şi convingătoare.

B.: Chiar şi gândul „nu înţeleg” este o piedică. Sinele singur EXISTĂ şi numai El ar putea FI vreodată.

Î.: Ce sunt vasanas?

B.: Obiceiuri de gândire, tendinţe acumulate ale minţii şi înclinaţii intelectuale.

Î.: Cum să scap de aceste obstacole?

B.: Caută Sinele prin meditaţie în acest fel: urmăreşte fiecare gând înapoi la punctul său de origine, care este doar mintea. Nu lăsa niciodată gândul să ruleze. Dacă îl laşi, nu se va mai sfârşi. Readu-l la locul său de pornire: esenţa de pură Conştiinţă a minţii – iar şi iar, atunci, în cele din urmă, gândul şi gânditorul vor muri amândoi, din cauza inacţiunii.

Mintea există doar prin gândire. Opreşte gândul şi nu mai există nici mintea. Când apare o îndoială sau gând deprimant, întreabă-te: „Cine este cel care se îndoieşte? Ce anume este deprimat?” Întoarce-te mereu la întrebarea „Cine sau ce este chestia asta numită „Eu”?” Scoate totul afară şi elimină orice până când nu mai rămâne decât Sursa a toate. Iar apoi trăieşte mereu în Asta şi numai în ea.

Nu există trecut sau viitor, decât în minte. Există doar prezent. Dar chiar şi prezentul e o simplă imaginaţie. Doar FIINŢARE. Atâta. „Ehyeh Asher Ehyeh”/ I am That I am [Sunt Asta ce sunt].

Î.: Cum pot să-i ajut pe alţii în problemele şi necazurile lor?

B.: Ce-i cu întrebarea asta despre alţii?! Există doar Unicul. Încearcă să realizezi că nu există nici „eu”, nici „el”, nici „tu”, ci doar Sinele Unic care este totul. Dacă crezi în problemele altora, crezi în ceva din afara Sinelui. Îi vei ajuta mai bine realizând unitatea Totului decât prin orice activitate exterioară. Ego-ul maschează Realitatea.

Toate activităţile mentale din timpul stărilor de veghe şi vis sunt doar produsul ego-ului. Emoţiile şi intelectul sunt doar ficţiuni create de minte. În somnul profund, corpul se pierde, dar Sinele este prezent. Sinele real este mascat de mintea activă, abătând atenţia de la El.

Î.: Ce meditaţie mă va ajuta?

B.: Nicio meditaţie asupra niciunui obiect nu este de ajutor. Trebuie să înveţi să unifici subiectul cu obiectul. Meditând asupra unui obiect, concret sau abstract, distrugi simţul unităţii şi creezi dualitate. Meditează asupra a ceea ce eşti în Realitate. Încearcă să realizezi că nu eşti corpul, nu eşti emoţiile şi nu eşti intelectul. Când vei scăpa de toate acestea, vei găsi Asta.

Î.: Ce este „Asta”?

B.: Vei descoperi singur. Nu e treaba mea să spun cum ar trebui să fie experienţa individuală. „Asta” se va dezvălui automat aspirantului matur. Când Asta se dezvăluie, ţine-te de Ea neîncetat.

Î.: Tot mai susţin că, încercând să liniştesc mintea, este posibil să adorm.

B.: Nu contează. Pune-te în starea de somn profund, dar cu conştienţă. Apoi, asigură-te că nu apare nici un gând care să-ţi tulbure liniştea. Dormi conştient, nu inconştient. Va exista atunci o singură Conştiinţă.

[***]

Se mai discuta despre diferitele tipuri de yoga şi binefacerile diverselor metode. Maharshi spunea că, în final, singura apropiere de ţel este Realizarea a Ce este Sinele. De ce să pierzi timpul pe alte căi, care, în cel mai bun caz, oricum vor conduce pe această cale? Mai bine să fii pe acea cale tot timpul şi să nu pierzi timpul în călătoria ta pe Pământ.

Meditaţi asupra Sinelui şi numai asupra acestuia. Nu există alt ţel.

Filosofia şi învăţătura lui Maharshi este cea mai pură formă de Advaita, cunoscută sub numele de Ajata-Advaita.

***

Pe măsură ce treceau zilele, vedeam din ce în ce mai clar că aceasta nu era o filozofie teoretică. El însuşi o trăia bucuros în mod continuu. A fost unul dintre puţinii pe care i-am întâlnit care nu numai că erau permanent fericiţi, ci şi complet netulburaţi de lume.

Şi asta nu pentru că necazurile lumii l-ar fi lăsat nepăsător – din contră, dar el ştia unde le este locul şi nu se identifica cu ele. Compasiunea sa era nelimitată pentru orice om pe care-l vedea suferind.

[***]

< Sus >

 traducere de Răzvan A. Petre,
28 ianuarie 2024