<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


Minte + Trup + Realitate = Ego

de Răzvan-Alexandru Petre

Pilonii practicii nondualiste  |  Pilonii ego-ului  |  Abordări şi metode spirituale |  Abordarea lui Isus


Pilonii practicii nondualiste

Cei doi piloni esenţiali ai practicii spirituale nondualiste sunt următorii:

1) Când te uiţi în exterior, vezi un univers-oglindă, care îţi prezintă lucrurile pe care tu le ai în interior, ca într-o oglindă. Nu eşti niciodată o victimă a unor factori exteriori, ci ţi se prezintă lucrurile dăunătoare care lâncezeau în tine şi nu le conştientizai. Acum le poţi conştientiza, fiindcă ţi-au apărut în faţă şi nu le mai poţi ignora sau nega. Depinde numai de tine să te schimbi lăuntric acum, pentru a nu mai primi lovituri din exterior pe viitor.

2) Când te uiţi în interior, vezi un ego dominator, cu care te identifici, în mod eronat. Ego-ul te face să fii nefericit şi să te simţi separat de univers. Oamenii împărtăşesc aceleaşi instincte de conservare ca şi animalele, instincte ce sunt în favoarea vieţii. Însă numai omul are un ego, care este împotriva vieţii. Şi nu este un accident, ci a făcut parte din proiect, având un anumit rol util la un moment dat. Doar că acum a ajuns să se opună evoluţiei fireşti a omului şi de aceea spiritualitatea îl consideră dăunător.

Tot din proiect face parte şi depăşirea influenţei acestui ego, care va produce o evoluţie spirituală colosală. Asta nu înseamnă distrugerea ego-ului, ci punerea lui la respect, adică să se ocupe doar cu misiunea lui utilă de a susţine viaţa corporală. Dar el nu trebuie să mai domine viaţa psihică – emoţională, intelectuală, filosofică, spirituală. De ea se va ocupa de acum înainte numai Sinele Superior, adevăratul stăpân şi maestru.

mirror creator observer

Pilonii ego-ului

Ego-ul este aproape tot ce gândim. Majoritatea gândurilor noastre sunt legate într-un fel de ego. Există şi o parte pur intelectuală distinctă, dar, în general, am putea spune că ego-ul este cam acelaşi lucru cu mintea obişnuită, legată de propria persoană.

Ego-ul este reflexia în minte a trupului, această entitate fizică separată de univers. Trupul a fost creat de natură, se hrăneşte din ea, dar în mod aparent, este separat de ea şi de tot restul fiinţelor. Iar ego-ul a preluat această idee de separare. (În realitate, trupul nu se poate izola de natură, este parte integrantă a ei.)

Ego-ul este şi modul cum percepem realitatea înconjurătoare. Pentru că trupul trebuie să se protejeze de pericolele externe, ego-ul consideră mediul ca având un imens potenţial de pericol, faţă de care este obligat să-şi ia toate măsurile de precauţie.

În sinteză, ego-ul înseamnă: minte, trup, realitate. Acestea sunt noţiuni-cheie de care se agaţă învăţăturile spirituale.

Abordări şi metode spirituale

Învăţătorii ne învaţă, fiecare în felul său, cum să ne diminuăm ego-ul până la eliminare cvasi-completă. Am să vă dau doar câteva exemple.

Este interesant că iluminaţii sunt la fel de diverşi precum toţi oamenii. De fapt, sunt în continuare nişte oameni normali, aşa că la fel de normal este să aibă şi perspective diferite asupra aceluiaşi subiect. Lui Dumnezeu nu-i place uniformitatea, ci diversitatea. Chiar dacă, de la nivelul Conştiinţei pure, lucrurile se văd unitar, totuşi, când coborâm la nivelul iluziei cosmice, se păstrează caracteristicile individuale, amintirile şi experienţa personală de viaţă. Acestea nu se mătură sub preş ca şi cum n-ar exista. Dimpotrivă, personalitatea fiecărui om iluminat este, poate, şi mai pregnantă, deoarece nu mai are inhibiţiile anterioare impuse de lume şi de educaţie.

- LAURENŢIU MARGA ne oferă o metodă psiho-mentală de a ieşi din minte, orientându-ne atenţia exclusiv către simţuri, mai exact, simţul vizual, care deţine cam 80% din informaţiile venite din mediu. Aceasta este aşa-numita „rămânere în prezent”, de care vorbeşte şi Eckhart Tolle şi alţii.

Metoda este amintită şi de Isus Cristos în mesajele sale prin Tina Spalding. El ne spune că putem ieşi din realitatea minţii intrând în realitatea simţurilor, pentru ca apoi să putem translata în cea paranormală.

- ATMAJI doar ţine conferinţe pe diverse teme, dar învârtindu-se mereu în jurul unei idei-forţă modelatoare. El ne trezeşte dispreţul faţă de producţiile false ale minţii, de care astfel ne detaşăm, reuşind să ne relativizăm propriile gânduri şi judecăţi de valoare. Ne arată cum orice idee poate fi contrazisă cu argumente, căci totul este dual şi relativ pe Pământ şi nimic nu este absolut. Absolut este doar Sinele sau Dumnezeu.

Ţin să-l amintesc aici şi pe MARIUS CREŢU, un „proaspăt” iluminat, care ne prezintă pe contul său de Facebook nişte comentarii psihologice foarte pertinente şi exacte despre cum vede iluminatul lumea.

- Iluminaţii NEO-ADVAITA nu se proclamă învăţători. Ca o paranteză, foarte mulţi iluminaţi nu au această pretenţie şi bine fac. Dar neo-advaitinii merg ceva mai departe, susţinând că iluminarea nu se poate învăţa şi nici grăbi prin diverse învăţături spirituale. Ultima parte este însă discutabilă.

Deci, cum spuneam, iluminaţii neo-advaita se leagă de căutătorul spiritual şi, în general, de „căutător”, adică ego-ul care caută mereu altceva, niciodată nefiind mulţumit cu ce are, cu ce există. Ei ridiculizează într-un mod simpatic această continuă căutare, dorinţă de a găsi altceva decât există. „TOTUL este deja aici. Ce altceva mai cauţi?” este laitmotivul discursului acestor iluminaţi.

- MARIUS GHIDEL are o metodă foarte dură, dar eficientă: ne îndeamnă să acţionăm şi să recepţionăm realitatea invers decât o face ego-ul. În plus, Marius prezintă public experienţele sale paranormale de-a dreptul fantastice. Acestea i s-au dat de forţele spirituale tocmai pentru că au o învăţătură ascunsă în ele. Ar trebui ţinute minte de către toţi cei interesaţi şi evocate atunci când caută un răspuns. Închipuindu-ne că noi înşine le-am trăit, devin nişte adevărate pilde sapienţiale, care ne arată că realitatea pe care o trăim este nimic faţă de alte realităţi, ba chiar că realitatea noastră este în sine un nimic, putând fi desfăcută precum jocul de lego.

< Sus >

Abordarea lui Isus

- Prin mesajele transmise mai ales prin mediumul Tina Spalding, spiritul lui ISUS CRISTOS ne şochează într-un mod constructiv şi eliberator.

Isus spune că, oricât de frumoasă pare uneori realitatea fizică, ea este în întregime produsă de ego, adică, privind filosofic, de energia separării. Nu Dumnezeu a făcut-o, ci puterea noastră creatoare demiurgică a creat-o, prin forţa pe care o avem de la Tatăl (noi, ca spirite, în principal, dar şi ca oameni, în secundar). De aceea, tot ce vedem, inclusiv modul cum supravieţuiesc animalele carnivore, răpitoarele, cruzimea la care suntem martori şi pe care am preluat-o şi amplificat-o în lumea oamenilor, toate aceste lucruri dure, agresive, violente, nedrepte, toate sunt o reflexie a ideii de separare. (Există şi lumi fizice mult mai blânde decât a noastră, de pildă, acelea de unde sosesc extratereştri buni.)

Concluzia este că, oricât am încerca să o optimizăm, să înfrumuseţăm această realitate fizică, va fi o muncă inutilă de Sisif atâta timp cât ego-ul rămâne magagerul şi creatorul ei. Numai când ego-ul va deveni el însuşi un supus umil al voinţei spirituale, abia atunci va deveni acest mediu propice pentru fericire.

Pe de altă parte, Isus ne îndeamnă cu toată forţa să ne facem o viaţă personală mai frumoasă şi mai fericită, pentru că putem şi avem dreptul. Totuşi, beneficiile vor fi parţiale în lipsa iluminării. Doar iluminarea ne poate ferici desăvârşit, şi putem să-i grăbim sosirea prin eforturi spirituale, ca să devenim nişte vase curate pentru energia spirituală care abia aşteaptă să ne inunde cu Graţia sa.

Prin relatările sale autobigrafice, Isus ne demonstrează şi completa depăşire a ataşamentului faţă de trup. El ne mărturiseşte că însăşi răstignirea sa a fost ocazia să le arate discipolilor că trupul este o ficţiune. Cu gândul la faptele lui Isus, ar trebui să ne amintim constant şi obsesiv ce putere fantastică are Spiritul: de a materializa obiecte şi chiar propriul corp. Şi atunci ne apucă râsul de ataşamentele noastre de materie, de trup şi de realitatea aparent „solidă” din jur. Meditând la ele, recitindu-le sau invocând din memorie aceste relatări autobiografice ale lui Isus, ne vom ridica instantaneu deasupra gândirii egotice, legată de trup şi de realitatea imediată.

Când ne gândim la acest Isus real, aşa cum ni se prezintă chiar el, atunci intrăm în rezonanţă cu fiinţa sa divină şi primim un impuls energetic ce ne elevează deasupra materiei, nu doar în închipuire. Mesajele sale au amprenta sa energetică şi conţin intenţia sa de a ne impulsiona, Isus fiind un învăţător dedicat umanităţii. Când ne raportăm la acest Isus, recompus de mărturiile sale prin Tina Spalding, ne încărcăm cu energie sfântă, simţim imediat puterea divină.

În schimb, imaginea cosmetizată de Biserică ne pune în ipostaza de victime şi cerşetori, care nu ne permite să recepţionăm toată energia creatoare de la Isus. Isus nu este o persoană istorică, ci un Spirit evoluat, aşa cum putem deveni şi noi. Rolul lui Isus nu este să ne facă ceva mai sănătoşi sau să ne ajute să luăm examenul sau să câştigăm la loto. Rolul său este să ne ajute să devenim cât mai repede divini, asemenea Lui.

Prin mediumul Gina Lake, Isus pune mai mult accent pe recunoaşterea trucurilor ego-ului. Mesajele sale sunt nişte capodopere de psihanaliză spirituală. Citindu-le, ne putem recunoaşte perfect şi, în acelaşi timp, căpătăm instrumentele necesare schimbării personale.

ÎN FINAL, putem spune că ego-ul se sprijină pe trei piloni conceptuali: mintea, trupul şi realitatea. Dinamitând aceşti piloni, simultan sau pe rând, ego-ul se va prăbuşi şi va rămâne doar fericirea, iubirea, libertatea.

Se ştie că meditaţia liniştită ne antrenează să scăpăm de ego. Cum? În primul rând, trupul se relaxează, şi astfel trupul nu te mai interesează. Apoi nu dai atenţie la gândurile trezite de sunete sau zgomote exterioare, deci realitatea nu te mai interesează. Şi nu te laşi captivat de gândurile fabricate tot timpul de minte, care sunt un bruiaj al liniştii. Prin urmare, când nu te interesează trupul, nu te interesează realitatea, nu te interesează mintea, atunci ego-ul se stinge şi rămâne doar FERICIREA... Fericirea este singura şi adevărata Realitate.

< Sus >

Răzvan A. Petre
  23 aprilie 2021