<  Înapoi la Cristos şi Nondualitatea


Mesaje de la CRISTOS prin Gina Lake

traduceri de Răzvan-Alexandru Petre

Cărţi dictate de către Isus

red  "CE VREA ISUS SĂ SE ŞTIE ASTĂZI - despre El însuşi, creştinism, Dumnezeu, lume şi fiinţa umană" (2019)

green  "Isus ne vorbeşte - DESPRE ÎNTRUCHIPAREA CONŞTIINŢEI CRISTICE" (2018)

green  "TREZIREA IUBIRII - Cum să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi" (2020)

green  "CREDINŢĂ, FAPTE ŞI FICŢIUNI" (2021)

green  "Isus ne vorbeşte - DESPRE TREZIREA SPIRITUALĂ ÎNTRU IUBIRE" (2018)

Alte cărţi de Gina Lake 

green  "IUBEŞTE LA TIMPUL PREZENT" (2007) - în colaborare cu spiritul-ghid Theodore

Mesaje de la Spiritul lui Isus Cristos
prin Gina Lake (cărţi în lucru)

Data traducerii Tema comunicării Idei importante... Index Data lecturii audio
2020-09-29 A vedea binele I3a
2020-09-23 Transcenderea dualităţilor F2c 2020-11-15
2020-09-19 Dualitatea este creată de minte F2b 2019-02-02
2020-09-15 Perfecta imperfecţiune F2a 2019-01-13
2020-09-09 Cum îţi dai seama că te identifici cu ego-ul F1c
2020-09-05 Tipurile de gânduri egotice F1b 2019-03-10
2020-08-31 Gândurile sunt ca norii pe cer F1a 2019-02-10
2020-08-21 Isus ni se prezintă J01 2019-06-20
2020-08-17 Recunoştinţă, Bucurie, Iubire, Bunătate, Frumuseţe I3b 2019-03-03
2020-08-13 Iubire, iluminare şi adevăr universal I2b 2019-01-06
2020-08-09 Despre coronavirus 2020-04-19
2020-08-04 Designerul şi proiectul Său I2a
2020-07-28 Iluzia ego-ului că deţine controlul I1b 2020-05-19
2020-07-22 Tu eşti Dumnezeu I1a 2019-05-12
2020-07-18 Acurateţea Bibliei J23 2020-04-04
2020-06-19 Despre teoriile conspiraţiei şi covid-19 Covid-19 are o cauză neintenţionată. Teoriile conspiraţiei sunt lansate de entităţi malefice, dornice să fragilizeze psihicul oamenilor. 2020-05-10
Tabel sortabil după coloana Index

A. Ten Teachings for One World: Wisdom from Mother Mary (2013)

The Jesus Trilogy (2014):
B. Choice and Will;
C. Love and Surrender;
D. Beliefs, Emotions, and the Creation of Reality

E. A Heroic Life: New Teachings from Jesus on the Human Journey (2015)

F ± In the World but Not of It: New Teachings from Jesus on Embodying the Divine (2016)

G. Jesus Speaking, Vol. 1: On Falling in Love with Life (2017)

H - Jesus Speaking, Vol. 2: On Overcoming Fear and Developing Trust (2017)

I ± All Grace: New Teachings from Jesus on the Truth About Life (2017)

J. Jesus Speaking, Vol. 3: On Awakening to Love (2018)

K. Jesus Speaking, Vol. 4: On Embodying Christ Consciousness (2018) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

L. What Jesus Wants You to Know Today (2019) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

M - Jesus Speaking, Vol. 5: On Being in the World (2020)

N. Awakening Love: How to Love Your Neighbor as Yourself (2020) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

O. Faith, Facts, and Fiction

Alte cărţi scrise de Gina Lake în colaborare cu spiritul-ghid, Theodore:

- Choosing Love (2007) tradusă ca "Iubeşte la timpul prezent. Trecerea de la Ego la Esenţă"

 

Despre mediumul Gina Lake, care a transcris sub dicteu divin aceste mesaje şi cărţi

< Sus >

Răzvan A. Petre