<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


CRISTOS ŞI NONDUALITATEA

traduceri de Răzvan-Alexandru Petre

  Mesaje de la Isus transmise prin Gina Lake (2018-2021) >> pagină dedicată

  Mesaje de la Isus transmise prin Tina Spalding (2020-2021) >> pagină dedicată

  Mesaje de la Isus transmise prin Nina Petre (1994-1999) >> pagină dedicată

  Mesaje transmise de Isus prin Erin Michele Galito (2021) >> pagină dedicată

  Mesaje transmise de Isus prin Pamela Aaralyn (2021) >> pagină dedicată

  Mesaje transmise de Isus prin Pamela Kribbe (2022) >> pagină dedicată

Introducerea traducătorului

Cel mai popular personaj spiritual al tuturor timpurilor este, pentru spaţiul cultural occidental, Isus Cristos. Când El ne comunică mesaje prin unii mediumi, avem privilegiul să ne vorbească Autoritatea divină. Totuşi, ceea ce buimăceşte mintea este faptul că Isus vorbeşte în limbi diferite, în stiluri diferite şi cu mesaje diferite. Cum este posibil? Luând în calcul numai varianta că mediumul este autentic, că nu este corupt de entităţi mincinoase şi mesajul său nu a fost reformulat de unii "binevoitori", atunci putem explica în felul următor.

Spiritul lui Isus are multe canale de comunicare, în diferite medii culturale. Cu cât sunt mai diferiţi mediumii, cu atât mesajul său va ajunge în locuri foarte diverse. Mediumul este instrumentul de bază al transmisiunii; structura sa mentală, educaţia şi cultura lui vor modela mesajul primit de la Divinitatea Cristică. Un medium erudit va putea transmite idei mult mai abstracte decât altul analfabet. Spiritul lui Cristos se adaptează la calitatea minţii şi la informaţiile cu care ea este deja familiarizată.

Pe de altă parte, Cristos ţine cont şi de publicul atras de respectivul mesaj, adică de comunitatea spirituală care crede spusele mediumului. Fiecare medium are publicul său ţintă şi prin urmare, mesajul trebuie să fie compatibil cu acel mod de gândire.

Iată două exemple diametral opuse.

În primul caz, este vorba de comunitatea creştin-ortodoxă ultra-conservatoare "Noul Ierusalim" de la Pucioasa. Există acolo un medium (profet, cum se spune în Biblie) ce primeşte periodic cuvinte de încurajare de la Spiritul lui Isus. Ele corespund tradiţiei creştine, dar, uneori, conţin şi cuvinte de mustrare la adresa mai-marilor bisericii ortodoxe române. Nu veţi găsi în ele concepte specifice Orientului, iar unele exprimări sunt arhaice.

Pentru exemplificare, am selectat câteva citate din adresările lui Isus către mica comunitate de călugări care Îi este devotată trup şi suflet. Răzbate din aceste mesaje o energie puternică, o mare iubire şi idei-forţă ce merită a fi reţinute şi puse în practica spirituală.

Minunatele rostiri ale Prea-înaltului Spirit al lui Cristos către "Noul Ierusalim"

Al doilea exemplu este mediumul (channel, cum se spune în Occident) Gina Lake, o fiinţă trezită spiritual (iluminată), asemenea partenerului ei de viaţă, Nirmala, învăţător de nondualitate. Detalii despre activităţile celor doi puteţi citi pe internet:

Gina Lake website  inima  Canal comun de YouTube  inima  Nirmala website

gina lake & nirmala

Gina Lake şi Nirmala, în timpul unei transmisii energetice a Conştiinţei Cristice.

Amănunte privind "Christ Consciousness Transmissions"

Am ajuns, neîntâmplător, la comunicările primite de Gina Lake de la Spiritul lui Isus. Ea este o persoană iluminată (şi-a depăşit ego-ul), cu experienţă de consiliere spirituală, cu un vast bagaj de cunoştinţe esoterice. Astfel că mesajele primite de Gina sunt pe gustul căutătorilor din spiritualitatea nondualistă, conectaţi la învăţăturile orientale şi la datele ştiinţei actuale, care nu se simt atraşi de dogmele creştine.

Eu le-am descoperit exact când conştientizasem nevoia de a face o joncţiune între spiritualism şi nondualism, cele două mari orientări spirituale. Cine poate face aceasta mai bine decât Spiritul lui Cristos?! Scriam explicit despre nevoia de unificare în articolul "Nondualitate spiritualistă", dar conceptul străbate şi alte articole scrise în ultimii ani.

Vă recomand să citiţi mărturisirea Ginei despre aventura ei cu spiritele înşelătoare, o lecţie din care putem învăţa cu toţii.

Am tradus şi subtitrat câteva dintre aceste mesaje pentru folosul spiritual al românilor care nu înţeleg bine limba engleză, în care sunt vorbite. Din imensa ofertă de "channellings" de la diverse entităţi spirituale, mai înalte sau mai joase, care au inundat internetul la ora actuală, vă recomand această sursă, absolut autentică. Ea aduce o necesară clarificare asupra multor subiecte spirituale importante.

Înţelepciunea Spiritului Cristic răzbate din aceste comunicări cu mare claritate, completând imaginea pe care i-au făcut-o alţii. El se desprinde ca fiind cel mai puternic învăţător spiritual şi mentor de nondualitate pe care îl putem alege.

Mediumul Gina Lake ne transmite prin glasul său inflexiunile sufletului minunat al lui Cristos, precum şi energia lui copleşitoare, purificatoare şi plină de iubire universală. Gina spune că acest Spirit Înalt face parte dintr-o comuniune de alte Mari Spirite, care nu se deosebesc între ele, iar energia transmisă le aparţine tuturor, deşi ea poartă dialogul mental numai cu Spiritul celui care a fost încarnat odată ca Isus din Nazaret.

Citiţi aici mesajele de la Spiritul lui Isus Cristos
prin mediumul Gina Lake

Un alt exemplu sunt mesajele transmise de mediumul de transă Tina Spalding au un conţinut relativ identic, provenind tot de la Spiritul înalt al lui Isus Cristos, învăţătorul omenirii. Totuşi, el are în vedere temperamentul mediumului şi tipul publicului care îl urmăreşte. Mesajele venite prin Tina sunt ceva mai mobilizatoare, mai apocaliptice, cu priză mai mare la public, ceea ce se observă prin numărul de vizualizări de pe YouTube. În ambele cazuri, este acelaşi spirit al lui Isus, care îşi adaptează mesajele pentru a avea un impact asupra oamenilor de toate orientările spirituale, în scopul de a-i convinge să devină mai buni, mai spirituali, mai de folos Divinităţii şi lor înşile.

Urmăriţi şi citiţi mesajele transmise live de Isus
prin mediumul Tina Spalding

Mai există pe internet şi alţi mediumi pentru Isus. Îl voi aminti aici pe Jakob Lorber, care a scris în prima jumătate a secolului 19 nenumărate cărţi inspirate de spiritele superioare. Le puteţi răsfoi online aici.

Apoi, aş menţiona celebra carte de acum 50 de ani, "Curs de miracole", ce constă în mesajele lui Isus prin Helen Schucman, şi care are milioane de elevi în întreaga lume. Îl puteţi citi online aici, în limba română. (Începeţi cu "Manualul pentru profesori")

Şi, nu în ultimul rând, vă recomandăm mesajele de la Isus transmise prin mediumul Nina Petre în urmă cu peste 20 de ani, dar care îşi păstrează şi astăzi prospeţimea şi folosul duhovnicesc. 

A doua venire a lui Isus

Isus a venit a doua oară. Şi a treia, şi a patra şi a n-şpea oară a venit. De fapt, el nu a plecat niciodată dintre oameni. Se iveşte ici şi colo şi ne vorbeşte prin câte-un semen de-al nostru. Dar odată cu apariţia internetului, Isus a putut veni a doua oară pe tot globul. Mai ales în ultimii ani, au apărut mai mulţi mediumi care ne transmit informaţii nepreţuite din partea lui.

Este important să studiem ce spun toţi aceşti mediumi ai lui Isus. Fiecare are o expresie proprie şi un public propriu. La fiecare putem vedea o altă latură din personalitatea gigantică a lui Isus. Şi totuşi, este aceeaşi entitate, în mod evident. Nu se poate confunda.

Gina Lake ne înfăţişează un Isus extrem de pătrunzător în psihanaliza psihicului uman. Citind ce spune el, aproape că ne simţim făcuţi bucăţele şi trebuie să ne mai tragem suflarea din când în când. Însăşi Gina este un foarte bun consilier spiritual şi psihologic, şi ea este reprezentantul publicului relativ elevat căruia i se adresează Isus. Prin ea, ca scriitoare, Isus se exprimă foarte clar şi îngrijit, explicând cu minuţiozitate multe subtilităţi psihologice şi spirituale.

Prin Tina Spalding, cuvintele lui Isus sunt uneori mai imprecise decât la Gina Lake, fiindcă exprimarea este orală şi rapidă, în schimb, este mult mai pasională, chiar exaltantă, şi extrem de cursivă minute în şir. Isus ne abordează plecând de la chestiuni comune, pe înţelesul oricui, şi încearcă să ne îndrepte către o practică spirituală, mai ales ACIM ("A Course in Miracles" - Un curs de miracole), fiind o carte dictată tot de Maestru.

Erin Michelle Galito este spectaculoasă pentru că Maestrul Isus ne vorbeşte faţă în faţă, cu ochii larg deschişi, şi răspunde la întrebări, deşi pare ceva mai rezervat şi detaşat decât în cazul Tinei Spalding. Publicul său este format mai ales din persoane intrate pe calea spirituală propusă de Isus şi care au diverse nelămuriri. Maestrul ţine sus stindardul nondualităţii pure, deşi publicul lui Erin nu pare întotdeauna să înţeleagă sau să aplice corect aceste principii. Nu-i nimic, tocmai pentru asta vine Isus, ca să ne lumineze, cât se poate şi cine se lasă iluminat.

Vizionaţi şi citiţi cuvintele Maestrului prin Erin Galito, în sesiunile live de "Întrebări şi răspunsuri cu Isus"

Un alt medium care are acces imediat la prezenţa lui Isus este Pamela Aarylin, la care nici nu putem distinge când vorbeşte ea şi când Isus, trecând instantaneu de la mintea lui Isus la mintea ei personală (mediumnitate lucidă). Pamelei îi place să fie şi un instructor spiritual pentru alţi mediumi, precum şi un învăţător spiritual, având multă experienţă. Totuşi, ea a încetat să mai ofere sfaturi personale (coaching) dintr-un motiv pe care vă invit să-l citiţi mai jos:

«Cineva m-a întrebat: "Aş vrea să ştiu ce aţi simţit când v-aţi oprit să oferiţi sau să căutaţi sfaturi?".

M-am simţit eliberată. Mereu am simţit apăsarea care vine odată cu "cunoaşterea". Când cineva îmi cerea cunoaştere, aveam mare grijă să i-o împărtăşesc într-un mod protector, ca să nu sufere, simţindu-mă responsabilă de acuzaţiile tăcute cu care mă împroşca, din cauza inimii sale încă zdrobite. Desigur, credeam că, dacă oamenii ar afla şi înţelege adevărul gol-goluţ, s-ar simţi mai bine, ar suferi mai puţin etc. Că doar aşa spun mereu oamenii: "Dacă aş înţelege de ce mi se întâmplă asta, m-aş simţi mai bine". De aceea, eram precum o enciclopedie ambulantă cu sfaturi şi informaţii. Însă oamenii nu se simţeau mai bine – ba se simţeau chiar mai rău. Cu cât înţelegeau mai multe, cu atât veneau cu mai multe întrebări şi, ca urmare, sufereau mai mult şi erau ahtiaţi să afle şi mai mult.

Iar într-o bună zi, am realizat Unitatea a tot ce există. Am înţeles că cunoaşterea conduce la mai multă suferinţă şi de ce (fiindcă cunoaşterea se referă la lume, iar lumea nu este reală sau adevărată). Când am priceput că sfaturile dăunează, m-am simţit foarte uşurată să împărtăşesc numai profunda înţelepciune a Adevărului şi să abandonez complet cunoaşterea pământească. Am văzut cum durerea s-a scurs de pe mine precum o cascadă după o ploaie torenţială. Şi am văzut aceeaşi uşurare şi la discipolii mei. De atunci, nu am mai privit înapoi.»

 

Vizionaţi şi citiţi comentariile lui Isus prin Pamela Aaralyn, în şedinţe live

Mai sunt şi alţi mediumi care spun că-l canalizează pe Isus, dar nu toţi au aceeaşi educaţie, interes şi pregătire spirituală, sau aceleaşi abilităţi paranormale şi public specializat.

Unii sceptici s-ar putea întreba de unde ştim că nu este o escrocherie. De pildă, ar putea spune că Erin Michelle Galito exprimă propriile idei ale mediumului. Dar dacă ar fi aşa, atunci Erin chiar este un învăţător de nivelul lui Isus (lucru pe care ea nu-l pretinde). Spontaneitatea şi adâncimea răspunsurilor sale la întrebări dificile, într-un mod care are sens, provin de la o entitate spirituală foarte înaltă. Care e clar că nu poate fi decât Isus, pentru că entităţile superioare nu mint când ni se prezintă.

Un răspuns mai general este următorul. Urmăriţi stilul şi, mai ales, mesajul transmis prin toţi mediumii amintiţi mai sus. Veţi observa că sunt aceleaşi şi că înţelepciunea radiată este mai presus de orice ar putea inventa o minte omenească. Acolo transpare o minte divină, iubitoare, înţeleaptă, focalizată.

Isus are un mesaj aparte, specific lui, inconfundabil.

Citiţi şi cartea "Channeling cu Jeshua", scrisă de mediumul Pamela Kribbe

Mai sunt şi alţi mediumi de limba engleză, celebri pentru că fac channeling cu diferite entităţi de lumină. Merită amintiţi cei care fac minunata muncă de a răspândi mesaje de iubire, pace şi sacralitate, dintre care:

Guy Needler – medium pentru Origine, Sursă.

Carla Rueckert – Ra (cartea „Legea lui Unu”)

Geoffrey Hoppe – Tobias, Adamus, Kuthumi

Susanne Ward – Matei, fiul ei decedat (cartea „Matei, vorbeşte-mi despre Rai”)

Lee Carroll – Kryon (cărţi despre "copiii indigo" şi altele)

Esther Hicks – Abraham (cartea "Legea atracţiei" şi altele)

Jane Roberts – Seth

Tom Kenyon - Hathors

Şi lista poate continua cu foarte multe alte nume...

Deşi audienţa tuturor acestora adunaţi este mult mai mică decât a serialelor TV de succes, de exemplu, prezenţa lor pe tot globul, datorită internetului, este începutul unei treziri globale. Fără nicio îndoială că semnifică acea istorică A Doua Venire a lui Isus. Cine încă îl mai aşteaptă, înseamnă că nu pe Isus îl aşteaptă, ci pe Godot. Isus a venit aşa cum scrie la Carte, pretutindeni. Nu a apărut într-un singur trup şi într-o anumită ţară, ci în mai multe locuri şi acum, prin internet, este pretutindeni. Misiunea lui a început acum 2000 de ani, dar abia în aceste momente începe să se finalizeze. Abia acum se poate dezvălui complet tot ce a fost ascuns, fiindcă lumea este pregătită şi energiile schimbării o împing la o transformare profundă.

Şi nu doar Isus a venit, ci şi nenumărate alte entităţi prietene cu Isus, fiindcă toate fac parte din Dumnezeire. Ca şi noi, de altfel, „păcătoşii”. Cu toţii suntem fraţi întru divinitate, sfinţi şi păcătoşi. În realitate, nu există nici sfinţi, nici păcătoşi, ci doar fraţi ce urcăm pe aceeaşi scară către Perfecţiune, iar unii au fost mai repede de picior şi au urcat mai sus decât ceilalţi.

< Sus >

ADDENDA 2021

Cu cât citeşti mai mult, cu atât creşte şansa să găseşti informaţii contradictorii în două sau mai multe cărţi scrise de autori diferiţi. Acest fapt te poate buimăci într-atât, încât să-ţi pierzi încrederea în toate sursele spirituale. Dar nu asta trebuie să se întâmple. Dacă autorii sunt persoane absolut oneste, care transmit informaţii deosebite şi care coincid în alte aspecte, atunci explicaţia cea mai plauzibilă este că fiecare medium are propriile sale limite mentale. Adică, condiţionările mentale acumulate de-a lungul vieţii nu-i permit să admită anumite adevăruri. Pur şi simplu, este inapt să primească întregul adevăr, deocamdată. Şi atunci, va primi un automat adevăr incomplet sau un semi-adevăr (care nu afectează partea esenţială a mesajului), cât îi suportă mintea, spiritul comunicator nedorind să depăşească graniţa trasată de condiţionările respectivei persoane şi nici să refuze să răspundă.

De pildă, prin Gina Lake, Isus spune, în treacăt, că a apărut după moarte sub formă eterică, ca o fantomă. În schimb, prin Tina Spalding afirmă în mod repetat că şi-a materializat un nou trup după moarte, ba mai mult de atât, că a continuat să trăiască alături de soţia lui, Maria Magdalena, încă mulţi ani, în sudul Franţei. (Adaug eu: de la urmaşii discipolilor săi occidentali a provenit tradiţia gnostică a catharilor/albigensi. Catarii erau incoruptibili, buni, pacifişti, contemplativi, aveau mari puteri paranormale, credeau în reîncarnare, îl considerau pe Isus un înger care se încarna la voinţă!)

Gina Lake, care este o fiinţă contemplativă şi discretă, nu agreează mesajele mobilizatoare la acţiune ale lui Isus, care însă sunt exprimate în mod regulat prin Tina Spalding, o fiinţă foarte activă şi transparentă. Gina este anti-Trump şi pro-vaccin şi neinteresată de teoria conspiraţiei, iar Tina este pro-Trump şi anti-vaccin şi interesată de teoria conspiraţiei. Desigur că mesajele lui Isus sunt nuanţate conform acestor tendinţe naturale opuse ale mediumilor respectivi. De aceea, le-am împărţit în două module în cadrul Şcolii spirituale DIRECT CU ISUS. În ciuda acestor diferenţe minore (cauzate de personalităţile diferite ale celor doi mediumi), mesajele lui Isus sunt consistente şi pot fi corelate între cele două surse.

Credinţa Ginei este că "nimeni nu a înviat din morţi", iar credinţa Tinei este că "Isus a înviat din morţi". Probabil că toată omenirea poate fi împărţită în cele două grupe. Se spune că, în viaţă, numai moartea este o certitudine. Dacă însă Isus chiar a înviat, înseamnă că moartea este doar un concept, o interpretare psihologică - nu este un fapt real. Or, dacă nici moartea nu este o certitudine, atunci mai putea avea vreuna?! Toate conceptele sunt ireale. Dacă ne interesează Adevărul, trebuie să acceptăm că mintea nu ne serveşte decât minciuni, că nu ne putem baza pe ea pentru a afla Adevărul. El trebuie trăit direct, nu cunoscut mental. Aceasta concordă cu înţelepciunea nondualistă, mistică, dar nu este acceptată de aproape nimeni, pentru că nu pare a avea nicio valoare practică.

< Sus >


Jesus

Selecţii din mesajele Spiritului lui Isus, transmise prin Gina Lake

(traduse din radicalhappiness.com)

red

«În acest moment simplu, ceea ce există este tot ce este, fără ca cineva să experimenteze ceea ce este - doar simpla trăire a momentului, fără vreo referire la vreun sine, fără a te întoarce la un sentiment de "eu" şi la cum simte "eu" momentul. Ceea ce pierzi atunci când îţi pierzi simţul „eului” este contabilizarea vieţii.»

red

«Ego-ul respinge lumea, deoarece o percepe greşit. Când încetezi să vezi lumea prin ochii ego-ului, vei iubi lumea şi o vei cunoaşte drept creaţia şi darul magnific care este ea.»

red

«Iubeşte-te şi îngăduie-ţi să fii oricum eşti şi oricum ai fost. Şi iubeşte-i pe alţii şi dă-le voie să fie oricum sunt şi oricum au fost, întrucât nu există nicio altă alegere.»

red

«Avem tot ceea ce avem nevoie, pentru că tot ce avem nevoie este iubire şi toată lumea are o rezervă nelimitată din ea. Nu toată lumea simte iubirea, dar ea este întotdeauna acolo şi este disponibilă pentru a o oferi celorlalţi. Simţim această ofertă nelimitată de iubire oferind-o. Este un lucru contraintuitiv, motiv pentru care poate părea că nu este suficientă. Când crezi că trebuie să iei iubire din afară, acel sentimentul de lipsă împiedică curgerea din interiorul tău. Credinţa că ai nevoie de iubire devine o profeţie autoîmplinită: crezi că ai nevoie de ea, deoarece nu o simţi şi, în încercarea de a o obţine, nu o dai.»

red

«Cu cât stai mai mult în Prezenţă, cu atât simţul Sinelui tău divin se deschide în tine şi descoperi cât de satisfăcător şi complet este. Bucuria existenţei pure este aici chiar acum, când îţi îndrepţi atenţia asupra ei şi o păstrezi suficient de mult timp pentru ca Sinele divin să se deschidă ca o floare şi să-şi elibereze parfumul.»

red

«Dumnezeu se ascunde în culise, dar Dumnezeu nu este deloc atât de ascuns. Dumnezeu este evident în fiecare sentiment de fericire, iubire, pace, bucurie, putere şi curaj şi în fiecare gând înţelept, iubitor şi raţional pe care îl ai. Dumnezeu este chiar aici, pentru că aici nu există nimic altceva decât Dumnezeu.»

red

«Eşti simultan uman şi divin. Condiţionarea ta şi alte programe conduc sinele tău uman, în timp ce Inima spirituală permite Divinului să se încarneze mai pe deplin în forma umană. Fără Inima spirituală, ai fi deconectat de legătura cu Dumnezeu. Inima spirituală este linia vieţii, drumul tău înapoi spre iubire, în timp ce vocea din capul tău te ţine legat de lumea iluzorie a ego-ului.»

red

«Mai există şi altceva de făcut decât a gândi! Să observi, să fii conştient de ceea ce se întâmplă acum. Priveşte, simte, ascultă şi dăruieşte-te pe deplin experienţei pe care o ai.»

red

«Neaşteptând ca lumea formei să te facă fericit, te eliberezi de dorinţa ca lumea să fie într-un anumit fel. Atunci o poţi gusta aşa cum este, deoarece fericirea ta provine din ceva mult mai profund, din Prezenţă.»

red

«Adevărul trebuie luat pe încredere, într-o oarecare măsură. Dar oare nu este acest lucru valabil şi pentru adevărul ego-ului? Şi totuşi, oamenii iau perspectiva ego-ului ca fiind adevărată. Este adevărul ego-ului mult mai credibil decât Adevărul? Sau doar condiţionarea ta îl face să pară aşa?»

red

«Iubirea este un mod de a fi cu ceilalţi. Când suntem atenţi, curioşi şi interesaţi de ceilalţi, iubirea curge în mod natural spre ei din interiorul nostru. Acest flux al iubirii este experienţa iubirii. Acest flux de iubire nu depinde de cine sau ce se află în faţa noastră, de ce face cineva sau dacă cineva ne iubeşte, ci dacă suntem pe deplin absorbiţi de acea persoană şi de orice se întâmplă în acest moment.»

red

«Motivul pentru care gândurile care îţi trec prin minte nu te fac fericit este că, în cea mai mare parte, provin din ego şi din programarea inconştientă. Egoul nu a fost construit pentru a genera fericire. Doar învăţând să te detaşezi de gândurile care îţi trec prin minte poţi găsi fericirea de durată.»

red

«Ce descoperire minunată este să îţi dai seama că nu eşti de vină pentru gândurile tale negative! Ele nu înseamnă că eşti o persoană rea. Nu înseamnă că eşti nevrednic sau dezagreabil. Sunt aceleaşi gânduri pe care orice fiinţă umană le are prin faptul că este o fiinţă umană, în virtutea faptului că are un ego.»

red

«Dacă dai atenţie unui gând, insufli viaţă în el. Credinţele sunt gânduri cărora le-ai acordat atâta atenţie, încât acum le crezi cu tărie. Fără atenţia ta, un gând nu poate trăi prea mult timp şi, fără atenţia ta repetată, un gând nu poate deveni o credinţă. Eşti foarte puternic! Insufli viaţă în sinele fals, acordând atenţie repetată gândurilor. Fără asta, gândurile se sting şi credinţele se estompează.»

red

«Deşi nu poţi cunoaşte voinţa Divinului, poţi şti cum se manifestă voinţa Divină în viaţa ta, observând ceea ce îţi dă sau îţi permite să creezi şi ce nu îţi permite să ai sau să creezi. Orice există, aceea e intenţia vieţii. Orice Viaţa dă sau nu dă, aduce sau nu aduce, aparţine desfăşurării perfecte.»

red

«Dragostea te eliberează de orice ţi se pare dificil sau dureros. Iubeşte ceea ce este dificil, iubeşte ceea ce este dureros, iubeşte ceea ce este înfricoşător, iubeşte-ţi lipsurile, iubeşte lipsurile celorlalţi, iubeşte ceea ce iubeşti şi iubeşte ceea ce urăşti. Trimite dragoste către tot ceea ce trăieşte în experienţa ta, care include, desigur, ego-ul şi credinţele, dorinţele, nemulţumirea, temerile şi alte sentimente ale lui.»

red

«Cel mai bun tip de speranţă nu este să speri sau să crezi într-un anumit rezultat viitor, deşi asta ar fi mai bine decât să crezi într-un rezultat viitor negativ. Cel mai bun tip de speranţă este o credinţă în bunătatea vieţii - că viaţa este bună, că îţi aduce ceea ce ai nevoie.»

red

«Adevărul este, de fapt, foarte simplu: Viaţa este perfectă aşa cum este. Aceasta te include şi pe tine! Eşti perfect exact aşa cum eşti şi la fel sunt şi toţi ceilalţi. Nu există nicio problemă de remediat, deşi remedierile şi îmbunătăţirile se întâmplă în mod natural. Nimic nu trebuie să fie altfel, deşi totul este în proces de schimbare şi de a deveni altfel. Nimic nu lipseşte în tine sau în orice moment, deşi totul, în mod paradoxal, evoluează şi devine mai mult din ceea ce este deja. Eşti veşnic, deşi corpul tău nu este. Tu eşti Conştiinţa divină, deşi nu eşti întotdeauna conştient de asta. Iubirea şi bunătatea sunt adevărata ta natură, deşi nu întotdeauna experimentezi asta.»

red

«Ultimul lucru care trebuie abandonat este ceea ce crezi că ştii, fiindcă, pentru a intra în palatul Tatălui, trebuie să fii dezgolit de tine în momentul prezent, fără vreo pretenţie că ştii cine eşti, cine sunt alţii, ce va fi, de ce lucrurile au fost aşa cum au fost şi de ce sunt aşa cum sunt. Când eşti astfel expus, atunci este posibil să cunoşti ce nu poate fi pus în cuvinte şi să ai acces la tot ceea ce ai nevoie să ştii - pentru acel moment.»

red

«Pentru a fi liber de frică e nevoie să vezi adevărul despre frică - că este o iluzie. Nu este reală. Doar să vezi că asta înseamnă eliberarea. Frica te ţine încarcerat în lumea ego-ului, care este una a lipsei şi nesiguranţei şi a tuturor emoţiilor negative posibile. Frica modelează viaţa majorităţii oamenilor, motiv pentru care atât de mulţi sunt nemulţumiţi, deoarece frica şi fericirea, frica şi iubirea nu pot coexista. Frica blochează dragostea. Este duşmanul iubirii şi, prin urmare, duşmanul fericirii. Frica nu face pe nimeni o persoană mai bună. Nici măcar nu protejează oamenii. Cum ţi-ar putea oferi siguranţă o iluzie, o minciună? Dar adevărul poate şi o va face.»

red

«Vă vorbesc acum prin acest canal (medium) pentru a vă ajuta să aflaţi de prezenţa mea şi să îmi simţiţi prezenţa în viaţa voastră mai pe deplin. Vreau să ştiţi că exist aici, într-o altă dimensiune, că sunt etern prezent şi slujesc continuu tot ceea ce este bun, şi că voi - ca şi mine - sunteţi şi voi eterni şi veţi continua să existaţi după ce părăsiţi acest corp temporar. Sunteţi mult mai mult decât vă daţi seama. Eu am fost doar un exemplu de ce sunteţi voi capabili ca fiinţe umane. Dar, în esenţă, voi, ca şi mine, sunteţi mult mai mult decât o fiinţă umană. Sunteţi o fiinţă eternă. Intenţia mea de a vă vorbi este să vă ajut să înţelegeţi adevărata voastră natură şi să trăiţi ca cea mai bună fiinţă umană care puteţi fi. Permiteţi-mi să fiu ghidul vostru către Acasă. Este cea mai profundă onoare să vă slujesc în acest fel, pentru că, făcând acest lucru, slujesc Întregului şi dau glorie Tatălui, care a creat toată viaţa.»

red

«Dragostea care este în interiorul meu este şi în interiorul tău. Iubirea este adevărata ta natură, la fel cum este şi a mea. Asta înseamnă că este posibil să iubeşti aşa cum am făcut-o eu. Acesta a fost mesajul meu, nu că aţi fi păcătoşi şi că singura posibilitate de fericire ar fi în ceruri. Nu. Am venit pe Pământ pentru a vă arăta că este posibil să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi şi să vă încurajez să faceţi acest lucru. Am venit pe Pământ nu pentru a aduce iubire şi apoi a pleca, ci pentru a aprinde iubirea din interiorul vostru, pentru a vă arăta că şi voi puteţi fi Divinizaţi aşa cum am fost şi cum sunt. Este destinul vostru să trăiţi ca iubire şi am venit să vă arăt cum să faceţi asta. Acesta a fost şi este scopul învăţăturilor mele.»

red

«Cunoaşterea adevărului este începutul schimbării lumii. Prea mulţi au fost şi încă trăiesc în conformitate cu credinţele false în loc de adevăr. Am venit pe Pământ pentru a încerca să schimb asta, să fiu o voce într-un vast deşert al neînţelegerilor şi continuu să fiu o voce a adevărului, în măsura în care pot, din această dimensiune. Nu v-am părăsit niciodată cu adevărat. Niciodată n-am încetat să fiu în slujba umanităţii şi a frumoasei voastre planete.»

red

«Faptul că Harul vă ghidează în călătoria voastră în iluzia egotică este un semn de mare bunăvoinţă şi dragoste. Vi s-a dat o programare şi o voinţă liberă pentru a modela această călătorie, dar vi s-a pregătit, de asemenea, un plan - un destin inspirat divin - şi Harul, mâna modelatoare a lui Dumnezeu, pentru a vă înmâna acest plan şi a vă ajuta să-l îndepliniţi.»

red

«Ceea ce am venit să vă învăţ acum este că puteţi întruchipa iubirea, aşa cum am făcut-o eu. Puteţi deveni Cristos în această viaţă umană şi puteţi învăţa să întruchipaţi tot ce este bine. Am venit să vă arăt frumuseţea propriului suflet şi posibilităţile omului. Am venit să vă arăt că este posibil să fii atât uman, cât şi divin, să fii iubire întrupată. Sunteţi amândouă, în mod egal. Staţi cu un picior în lumea formei şi cu un altul, în Non-formă. Despre această dualitate misterioasă din fiinţa voastră este vorba. Conştiinţa care este în mine este şi în interiorul vostru. Eşti Fiul, la fel ca şi mine. Tu eşti acel „Eu sunt” despre care am vorbit. Tu şi cu mine suntem unul. Tu şi toţi ceilalţi sunteţi unul. Mulţi sunt pregătiţi ca Cristosul dinăuntru să iasă şi să se manifeste în lume mai pe deplin. Naşterea acestui Cristos - a Conştiinţei Cristice - este adevărata A Doua Venire. „Conştiinţa Cristică”, aşa cum o numesc, indică divinitatea din oricine şi potenţialul ca această divinitate să devină o realitate vie, să devină ceea ce te trăieşte. Am fost un exemplu al acestei posibilităţi pe timpul vieţii mele, în urmă cu două mii de ani.»

red

«Contrar percepţiilor ego-ului, viaţa nu trebuie să fie diferită de modul în care este ea. Nu îţi lipseşte nimic ca să fii fericit. Nu trebuie să-ţi fie teamă de viaţă. Viaţa nu trebuie să fie o luptă. Viaţa nu este o competiţie. Viaţa nu înseamnă să obţii mai multe lucruri şi mai multă putere. Nu eşti, de fapt, separat de ceilalţi sau de viaţă, deşi pare aşa. Perspectiva ego-ului nu reflectă realitatea, motiv pentru care provoacă suferinţă.»

red

«Reprezint şi am reprezentat întotdeauna Conştiinţa din interiorul vostru. Am reflectat Iubirea care eşti, astfel încât să o poţi vedea în interiorul tău. Acesta a fost scopul meu. Nu am venit să fiu venerat, ci să-ţi arăt calea de a iubi şi de a venera toate formele de viaţă.»

red

«Ceea ce vă doriţi cu toţii este dragostea. Aceasta vă este programarea – să mergeţi către iubire.»

red

«Sunteţi divini şi, acum mai mult ca niciodată în istorie, este posibil să vă daţi seama de divinitatea voastră, adică de natura voastră iubitoare şi paşnică. Prin simpla conştientizare, investigare şi dorinţa de a vedea adevărul, puteţi deveni liberi de tot ceea ce vă determină să suferiţi şi liberi să creaţi viaţa pe care doriţi să o trăiţi, care este şi viaţa pe care Tatăl o doreşte pentru voi. Sunteţi meniţi să fiţi fericiţi, iar cheia către divinitatea interioară şi către tot ceea ce aveţi nevoie ca să fiţi fericiţi este dorinţa de a explora şi demasca credinţele false şi limitante care vă menţin în suferinţă şi întemniţaţi.»

red

Fecioara Maria:

«Pentru ca această transformare să se întâmple, trebuie să fii dispus să te vezi altfel. Trebuie să fii dispus să te vezi pe tine ca fiind fiinţa magnifică şi iubitoare care eşti şi poţi fi. Vrei? Ce credinţe te împiedică să fii dispus să te vezi astfel? Cum te percepi acum? Îţi dai seama că asta este doar o imaginaţie? Tu ai făcut asta, eventual cu ajutorul celorlalţi care ţi-au spus cine şi ce eşti. De ce să nu-ţi imaginezi ceva mai grandios, ceva mult mai adevărat şi aceea să devină experienţa ta?! Aşa te trezeşti din iluzia de a fi limitat, mic, nepotrivit, inferior. Fii dispus să te vezi pe tine însuţi ca fiind fiinţa divină care eşti cu adevărat - şi vei fi!»

red

«Între gânduri este un spaţiu, şi acolo este libertatea, în trăirea acestui spaţiu. Cât de simplu este să-l trăieşti! Oricine o poate face. Şi totuşi, a rămâne în acea experienţă a spaţiului poate fi atât de greu. Poţi, chiar şi pentru o clipă, să experimentezi acel spaţiu şi sentimentul de spaţialitate care provine din el? Cum este acest spaţiu? Există pace acolo? Există iubire acolo? Există claritate şi înţelepciune acolo? Există forţă acolo? Curaj? Răbdare? Compasiune? Da, toate calităţile naturii tale divine sunt acolo. Acolo au fost întotdeauna şi acolo pot fi întotdeauna găsite din nou atunci când ai nevoie de ele. Tot ce trebuie să faci este să acorzi atenţie spaţiului dintre gânduri, nu gândurilor. Dar acea atenţie trebuie menţinută mai mult de o secundă, sau aceste calităţi ale naturii tale reale vor dispărea repede din conştiinţă, căci gândurile şi experienţa creată de gânduri preiau comanda.»

< Sus >

Răzvan A. Petre
24 iunie 2020,
cu completări în 2021