<  Înapoi la Prima pagină Spiritus

DIRECT CU ISUS

Învăţăturile originale şi necenzurate de la Maestrul Isus

logo Direct cu Isus Aceasta este o compilaţie de mesaje transmise de spiritul lui Isus Cristos prin diferiţi mediumi. Informaţiile primite de unii sunt confirmate de ceea ce au primit alţii - fiind o verificare încrucişată a autenticităţii. Totuşi, stilul şi nuanţele pot diferi, în concordanţă cu personalitatea respectivului medium, ceea ce este foarte normal. Esenţa însă rămâne nealterată, ca şi Energia ce răzbate din aceste mesaje.

Cu Energia lui Isus intrăm automat în contact prin simpla lectură, ascultare sau vizionare a acestor mesaje, transmisiuni şi programe. De aceea ne simţim bine. Simţim Energia Lui divină înnobilându-ne sufletul, stimulându-ne voinţa spirituală şi luminându-ne mintea.    

Informaţiile au fost publicate original sub două forme: cărţi sau filmări video. Mesajele sub formă de   CARŢI   beneficiază şi de lectura audio a autorului. Filmările   VIDEO   beneficiază de subtitrări şi de transcrierea cursivă a textului. Traducerile aparţin lui Răzvan A. Petre, dacă nu este altfel specificat. Informaţiile sunt îmbogăţite permanent. Este bine să revenim asupra materialelor şi a doua oară, şi a treia oară, nu doar pentru a le înţelege şi memora mai bine, ci şi pentru a ne încărca cu Energia cristică transformatoare şi încurajantă.

Puteţi alege la întâmplare orice titlu sau puteţi ţine cont de specificul celor două module. În general, coloana din dreapta prezintă informaţii spirituale ceva mai avansate, mai sofisticate.

MODULE

Recomandate pentru (dar nu exclusiv): albastru începători; yellow persoane mai active; green interesate de "Un curs de miracole"
Mediumi coautori cu Isus: Tina Spalding (T.S.), Helen Schucman (H.S.); Pamela Kribbe (P.K.); Pamela Aaralyn (P.A.); Erin Galito (E.G.); Nina Petre (N.P.);
Alţi autori: Guy Needler (G.N.); Jurgen Ziewe (J.Z.); Erin Lyons (E.L.); Sara Landon (S.L.)

Lecturi înrudite

Recomandate pentru (dar nu exclusiv): red persoane mai meditative; red interesate de Orient, red trezire/iluminare şi nondualitate
Mediumi coautori cu Isus: Gina Lake (G.L.); Joseph Benner (J.B.)

Lecturi înrudite

CLARIFICAREA TERMENILOR

Un concept de bază pe care îl foloseşte Isus în învăţăturile sale este acela de SISTEM (INTERIOR) DE GHIDARE. Uneori îi mai spune INIMA (SPIRITUALĂ), iar alteori, DUHUL SFÂNT ("Mângâietorul" din creştinism). Corespunde cu termenul de SINE SUPERIOR din spiritualitatea occidentală şi cu INTUIŢIA din psihologie (recepţia spontană de informaţii valabile). 

DISCLAIMER

Chiar şi cei care se îndoiesc de originea Divină a acestor Învăţături vor simţi Energia. Unii chiar se vor enerva şi se vor simţi ofensaţi. Se petrece un gen de exorcism pe care Energia lui Isus o exercită natural asupra aspectelor inferioare ale minţii (ego-ul). Nu oricine este pregătit a citi aceste învăţături. Recomandaţi-le altora fără să insistaţi şi fără să vă implicaţi emoţional!

Transformarea rapidă a conştiinţei prin susţinerea energetică de la spiritul lui Isus Cristos

Citiţi şi pagina asociată CRISTOS ŞI NONDUALITATEA, care conţine informaţii suplimentare!

Adevăratul Isus

Că Isus ne iubeşte, nimeni nu se îndoieşte, El fiind egal cu iubirea în concepţia creştină. Că Isus ne ajută, mulţi au simţit-o personal. Doar că este un ajutor punctual, să trecem peste un hop în viaţă, dar nu toţi primesc acest ajutor într-un mod vizibil, clar, miraculos.

Că Isus ne ajută să ne mântuim, însă, e cu totul altă discuţie. Dacă prin mântuire înţelegem o viaţă fericită după moarte, atunci este imposibil de dovedit. Sau invers, din mărturiile multor întorşi din moarte clinică, se pare că acea viaţă de după viaţă oricum este fericită.

Dacă însă prin mântuire înţelegem starea de iluminare spirituală sau măcar cea de depăşire a propriilor neputinţe mentale, emoţionale, chiar fizice, şi evoluţia spirituală, atunci trebuie să Îl cunoaştem pe Isus aşa cum a fost El pe Pământ, un adevărat învăţător spiritual.

Dar învăţăturile Sale sunt prea trunchiate în Biblie pentru a le putea înţelege. Trebuie să Îl cunoaştem pe Isus cel adevărat, aşa cum ni se prezintă chiar El personal în „Autobiografie”, precum şi în alte mesaje prin mediumii Lui, primite în zilele noastre.

Acceptând ce scrie sau spune Isus astăzi, devine clar că ne făcusem o impresie pe jumătate falsă despre El. Şi că icoana Mântuitorului la care ne închinăm în minte este pe jumătate o născocire preoţească. Prin urmare, acest Isus semi-fals ne poate ajuta numai pe jumătate, cea Adevărată.

Dar dacă Îl cunoaştem pe de-a-ntregul aşa cum a fost şi cum este El din propriile relatări, atunci putem primi ajutorul complet. Avem imaginea Sa reală şi, dacă o agreăm, atunci Energiile Sale Divine ne vor umple de la sine. Iar ajutorul Său se va manifesta în mod clar pentru creşterea noastră spirituală, prin înţelegere şi forţă şi iubire divină.

RAP Răzvan-Alexandru Petre, traducător

martie 2021

Pagina personală a traducătorului, cu peste 250 de articole spirituale

Rubrici înrudite din site-ul nostru

Leslie Flint
Braco
Rosemary Brown
Maria Cocis
Tezaur spiritual
Joel Goldsmith

Revelaţii alese

Mediumi, mesageri, maeştri

Arhiva spiritistă

Psihonautica - Incursiuni directe ale conştiinţei umane în lumile nevăzute