<  Înapoi la Pagina de Spiritism


DE LA ISUS HRISTOS CITIRE

medium Nina Petre

MESAJUL DE CRĂCIUN AL DOMNULUI ISUS HRISTOS PENTRU POPULAŢIA ROMÂNIEI

MESAJ DE LA DOMNUL ISUS HRISTOS PENTRU POPULAŢIA DE ASTĂZI A ROMÂNIEI

MESAJ DE LA DOMNUL ISUS HRISTOS CĂTRE CEI ADUNAŢI PENTRU A-L ASCULTA

PENTRU  YOGHINII  DIN  ROMÂNIA, DE  LA  ISUS  HRISTOS  CITIRE

ISUS HRISTOS DESPRE VIITORUL ROMÂNIEI

ISUS  HRISTOS  GRĂIEŞTE

ÎNDEMNURI PRIMITE DE LA ISUS HRISTOS

ISUS HRISTOS , DESPRE STRUCTURA UNIVERSULUI

ISUS HRISTOS, DESPRE ANSAMBLUL ENERGETIC  AL CORPULUI UMAN

 


Iisus Christos

 

MESAJUL DE CRĂCIUN AL DOMNULUI ISUS HRISTOS PENTRU POPULAŢIA ROMÂNIEI

 "Cu ocazia sărbătorii de Crăciun le urez tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei, multă sănătate, curăţenie sufletească, curaj în dorinţa lor de mai bine şi tot ce le trebuie pentru a-şi duce traiul zilnic în curăţenie sufletească şi credinţă adevărată în Bunul Dumnezeu !

Acei oameni care cred cu adevărat în Bunătatea şi Puterea Tatălui Suprem se bucură de bunăvoinţa Sa şi sunt ajutaţi să-şi ducă traiul cu mai multă putere de a îndura totul, aşa cum i se cuvine fiecăruia.

Ştim cu toţii că nu le este uşor celor de pe Pământ să-şi ducă traiul zilnic. Pământul este acum o planetă ameninţată de rezultatele păcătoşeniei oamenilor.  Ne străduim, atât Eu, cât şi Tatăl Meu şi Mama Mea, să uşurăm suferinţele oamenilor, dar numai în măsura în care aceştia o merită. Nu putem interveni, şi nici nu dorim aceasta, acolo unde nu este credinţă adevărată în Puterea şi Bunăvoinţa Noastră. Fiecare om răspunde pentru ceea ce face în faţa Divinităţii Supreme, care este Domnul Dumnezeu şi Tatăl Meu. Nu avem ce să le facem acelora care Ne hulesc şi folosesc Numele Noastre pentru a-i blestema pe alţii. Trebuie să-i lăsăm să plătească pentru păcatele lor atât în această viaţă, cât şi în cele ce-i vor urma.

Mulţi propovăduiesc în perioada actuală Cuvântul lui Dumnezeu. Unii vor să câştige bani din această ocupaţie, alţii vor să supună populaţia prin această atitudine. Şi unii, şi alţii, tot mincinoşi se cheamă. Un om cu adevărat devotat lui Dumnezeu îşi ajută semenii în mod dezinteresat. Nu vrea nici bani şi nici altfel de recompensă, decât mulţumirea sa sufletească şi conştiinţa datoriei dumnezeieşti îndeplinite.

Ne bucurăm de fiecare dată când se naşte un copil pe Pământ, dar ne gândim totodată ce-l aşteaptă din partea oamenilor : răsplata pentru că trăieşte printre ei, sau pedeapsa pentru că a îndrăznit să vină în mijlocul lor ?

Doresc să le transmit oamenilor care vor citi aceste cuvinte să aibă puterea de a rezista ispitelor necurate care domnesc în jurul lor. Nimic din ceea ce fac şi gândesc pământenii nu ne este străin Nouă, Celor care de la mare distanţă supraveghem Universul.

Doresc, de asemenea, să încurajez oamenii în strădania lor de a se purifica sufleteşte şi de a respecta Cuvântul Domnului Dumnezeu. Numai credinţa adevărată îl poate ajuta pe fiecare să reziste situaţiilor felurite la care este supus de către destinul său.

Doresc din tot sufletul Meu Divin ca anul ce va veni să le uşureze chinurile celor de pe Pământ. Mai multă pace le-ar trebui tuturor atât în suflete, cât şi în relaţiile omeneşti. Mai multă credinţă adevărată în Bunătatea şi Puterea Domnului Dumnezeu. Mai multă curăţenie sufletească, mai multă seninătate în ceea ce trebuie să facă fiecare. Aş dori să dispară interesele meschine, setea de bani, dorinţa nepotolită de mărire, care îi macină pe unii. Aş dori să dispară corupţia, lupta nepotolită pentru a face rău semenilor, setea de răzbunare, care distrug tot ce poate fi mai bun în cugetele oamenilor.

Ştiu că populaţia României este paşnică şi va avea un rol important în instalarea Păcii Divine pe această planetă frământată. Le doresc românilor să aibă puterea de a îndura ceea ce le este sortit şi de a avea tăria necesară pentru  a-şi duce misiunea sfântă mai departe de-a lungul timpului.

Un an nou fericit le doresc tuturor, şi răsplata meritată pentru fiecare !   AMIN.

Cuvântul Meu este divin, mai presus de preceptele diferitelor biserici şi mai presus de orice fel de concepţii filosofice. Eu sunt mai presus de orice fel de organizare ierarhică pe Pământ. Sunt neutru în privinţa politicii, a religiilor, a raselor umane, deci nu am nici un fel de prejudecăţi. Cuvântul Meu se adresează tuturor.

Aşa să vă ajute Dumnezeu, după cum vă doresc şi Eu !"

25 decembrie 1994

< sus >

 

MESAJ DE LA DOMNUL ISUS HRISTOS PENTRU POPULAŢIA DE ASTĂZI A ROMÂNIEI

 "Dragii Mei români de pretutindeni,

Ştiu cât este de grea viaţa voastră, a tuturor. Cei din ţară o duc greu, zbătându-se în lipsuri de tot felul, iar cei de peste hotare au complicaţiile lor, printre care şi dorul de ţara în care s-au născut.

Eu mă adresez vouă, tuturor românilor, pentru a vă da un îndemn sufletesc şi mai multe speranţe în izbăvirea timpurie a păcatelor voastre.

Dragii Mei oameni necăjiţi, mă adresez vouă în primul rând rugându-vă să nu vă abandonaţi speranţele într-un viitor mai bun ! Chiar dacă voi trăiţi greu, în lipsuri şi dureri nenumărate, sufletul vostru trebuie să rămână deschis către Bunătatea Domnului Dumnezeu, Tatăl nostru, al tuturor.

Mă uimeşte setea de mărire a unora, mai puţini la număr decât cei necăjiţi şi modeşti care se mulţumesc cu puţinul vieţii de zi cu zi. Se află printre voi oameni care nu se dau în lături de la fapte incriminante, lipsite de bună cuviinţă, mânaţi fiind de pofta banilor mulţi şi de tentaţiile prea multor plăceri lumeşti.

Dragii Mei creştini săraci şi oameni cu simţirea lui Dumnezeu, nu vă lăsaţi ispitiţi de averea orbitoare a unora, căci ea nu este adunată prin muncă cinstită. Căutaţi să vă îndulciţi traiul cu trudă cinstită, căci numai prin eforturile voastre de zi şi noapte vă puteţi îmbuna soarta.

Ştiu că trăiţi lângă un focar de război care ameninţă să pârjolească pământul minunat de lângă voi. Setea unora de prea multă mărire, dorinţa de a-i subjuga pe cei supuşi lor a dus la acest măcel, care nu se va sfârşi prea curând. Abia după ce armele vor înceta să mai pustiască în jurul lor se va avea revelaţia nenorocirii care s-a făcut pe acel pământ sfinţit cu sângele şi osemintele atâtor martiri. Eu nu cred că tăcerea armelor va şterge într-o clipă durerea celor aflaţi acum în mare nenorocire. Acel popor căruia i s-a distrus ţărâna şi sufletul va avea nevoie să renască şi să-şi refacă traiul multe veacuri de acum încolo.

România, dragii Mei, începe, încetul cu încetul, să-şi împlinească menirea de ţinut al păcii şi înţelegerii între oamenii săi.

Vă doresc din toată fiinţa mea, dragi români drept credincioşi, să ajungeţi cu timpul un popor fericit, pentru că meritaţi din plin această mulţumire !

Rămâneţi cu bine, dragii mei, şi nu uitaţi că adevărata credinţă în Dumnezeu vă va ajuta să supravieţuiţi în pace şi înţelegere.

Al vostru şi al tuturor creştinilor, Isus Hristos, Fiul Domnului Dumnezeu şi al Preasfintei Fecioare Maria"

23 mai 1999

< sus >

 

MESAJ DE LA DOMNUL ISUS HRISTOS CĂTRE CEI ADUNAŢI PENTRU A-L ASCULTA

  "Sunt aici cu voi...

Da, vă voi transmite mesajul Meu de Crăciun.

Tuturor celor care Mă ascultă prin vocea ta vă transmit cu ocazia naşterii Mele, de Crăciun, şi a existenţei Mele de-a pururea, nesfârşită şi nemărginită, toate urările de bunătate, curăţenie sufletească, puritate în tot ce faceţi, simţiţi şi gândiţi, pentru totdeauna, în tot restul vieţii voastre de acum şi de mai târziu !

Dragii Mei copii, ştiu că Mă iubiţi. Şi Eu vă iubesc nesfârşit de mult. Vă ajut atât cât pot şi cât vreau. Voi meritaţi sprijinul Meu sufletesc şi curajul de care aveţi nevoie pentru a învinge greutăţile ce vă stau în cale; vi-l voi da zilnic, zi şi noapte, veghind tot timpul asupra voastră.

Dragii Mei copii, ştiu că suferiţi în această viaţă mizeră şi zbuciumată, încărcată de mizerii trupeşti şi sufleteşti, pe care vă străduiţi să le învingeţi. Îmi este milă de voi, dar trebuie să vă purtaţi destinul pentru ca mai târziu, în viaţa următoare, purificaţi fiind, să puteţi fi cu adevărat fericiţi.

Încercaţi să luptaţi şi să învingeţi relele care vi se pun în cale. Ştiu că trăiţi într-o lume murdară; vă sufocă răul din jurul vostru. Ştiu că vă este greu să răzbiţi printre cei ce hulesc Cele sfinte. Încercaţi să rămâneţi curaţi ! Nu vă temeţi că nu veţi reuşi acest lucru. Important este să Mă iubiţi pe Mine, pe Mama Mea, pe Tatăl Meu, Domnul Dumnezeu, şi iubirea voastră nemărginită pentru Noi vă va susţine moral şi trupesc pentru învingerea piedicilor ce vă stau în cale. Să nu vă pierdeţi credinţa adevărată în Cei ce vă ajută de sus, adică Noi, cei din astral.

Învingeţi tot ce vă stă în cale !  Nu uitaţi că iubirea pârjoleşte răul. Numai cu iubire veţi reuşi să rezistaţi mediului în care trăiţi. Ştiu că sunteţi loviţi, atacaţi în mod viclean, dar trebuie să rezistaţi ! Nu puteţi învinge răul decât cu credinţă adevărată în Bunul Dumnezeu.

Da, copiii Mei, am dorit să vă spun aceste cuvinte în sfânta zi a Crăciunului pentru ca să simţiţi, o dată în plus, că nu sunteţi singuri. Noi, cei de aici, vedem totul, ştim tot ce se întâmplă pe planeta Pământ şi îi ajutăm numai pe cei ce merită. Pe ceilalţi îi lăsăm să-şi consume greşelile, după care vor suferi atât cât va fi necesar pentru a începe să se purifice sufleteşte.

Dragii mei, vă urez "La mulţi ani fericiţi", atâţia câţi veţi mai trăi în această lume în care vă aflaţi...! Şi nu uitaţi că eu vă iubesc !

La mulţi ani, dragii mei copii !"

25 decembrie 1994

< sus >

 

PENTRU  YOGHINII   DIN  ROMÂNIA, DE  LA  ISUS  HRISTOS  CITIRE

  "Dragii Mei români yoghini,

Vă urez în aceste zile sfinte ale sfârşitului de an multă sănătate, iubire curată strămoşească, credinţa neamului împlinită veşnic. Dorinţa voastră de mai bine să fie împlinită după cum vă este voia şi meritul.

Nu huliţi de cele sfinte, nu urâţi pe Cel Atotputernic, nu strigaţi iubirea voastră de Dumnezeu pe toate căile văzute sau nevăzute. Aveţi încredere în Noi, cei cu puteri veşnice asupra Universului. Chemaţi-Ne în ajutor dacă aveţi nevoie de sprijin sufletesc, moral şi trupesc. Ajutaţi-Ne şi voi cu credinţa şi iubirea voastră. Avem nevoie de acestea pentru a Ne duce munca întru curăţirea răului de pretutindeni.

Nu disperaţi. Nu strigaţi că vă este foame de adevăr, pentru că nu veţi primi ceea ce doriţi. Nimeni nu vă dă cu adevărat din suflet decât Domnul Dumnezeu şi Cei din preajma Sa.

Încercaţi să vă iubiţi cu adevărat, să vă respectaţi mintea şi trupul. Nu batjocoriţi ceea ce Dumnezeu v-a dat : condiţia umană. Curăţaţi-vă mintea şi trupul pentru ca răul să nu se atingă de voi. Nu-i credeţi pe proorocii mincinoşi, pe vrăjitorii care vor să vă întineze fiinţele. Străduiţi-vă să vă păstraţi puri în faţa semenilor şi în faţa Fiinţei lui Dumnezeu. Aşteptaţi ziua pedepsei celor răi şi a răsplatei celor buni şi curaţi. Noi, Cei de aici, de Sus, dorim să vă ajutăm, dar pentru aceasta avem nevoie de încrederea voastră şi de credinţa adevărată în izbânda binelui asupra forţelor întunericului.

Dragii Mei yoghini, cu toate că voi încercaţi să vă adresaţi Nouă într-o limbă străină de a voastră, totuşi Noi vă înţelegem eforturile. Tot la Dumnezeu vă rugaţi, chiar dacă aţi împrumutat cuvinte şi obiceiuri aduse dintr-o altă ţară. Aşadar, cuvintele Mele vor găsi înţelegere în cugetele voastre. Vă urez "La mulţi ani" fericiţi şi îmbelşugaţi, aşa cum nu aţi avut până acum. Speranţa în viitor şi în Bunătatea lui Dumnezeu să nu v-o pierdeţi niciodată ; fără aceasta sunteţi pierduţi.

Aveţi încredere în cuvintele Mele. Ele izvorăsc din sufletul Meu nemărginit, din Bunătatea Mea ce nu poate fi cuprinsă în nici o măsură. Aveţi încredere în voi înşivă ; sâmburele divin există în fiecare dintre voi. Nu-l neglijaţi, nu vă bateţi joc de el, cultivaţi-l pentru a da roade.

Luaţi aminte, dragii Mei, că bucuria împerecherii dintre un bărbat şi o femeie vă este dată de Dumnezeu. Ce poate fi mai minunat în Univers decât două fiinţe care se iubesc, care se unesc întru Domnul şi dau naştere altor fiinţe ? Este o lege a firii pe care nu trebuie s-o uitaţi.

Rugaţi-vă cu cugetul curat către Noi, Cei de Sus, pentru ca rugăciunile voastre să fie auzite şi împlinite. Atât, dragii Mei, doresc de la voi.

Voi veghea asupra voastră ca şi până acum, dar nu uitaţi : numai credinţa adevărată în Puterea Dumnezeiască nemărginită vă poate ajuta cu adevărat!

Rămâneţi cu bine, dragii Mei, şi începeţi noul an cu sufletele curate şi speranţe noi pentru o viaţă mai frumoasă şi mai bună !"

27 decembrie 1994

< sus >

 

ISUS HRISTOS DESPRE VIITORUL ROMÂNIEI

 "Dragii Mei care mă ascultaţi, Eu, Isus Hristos, atoateştiutorul treburilor cosmice din sistemul vostru stelar, vreau să afirm cu toată competenţa Mea de Mare Guvernator al sistemului solar şi Fiu al Domnului Dumnezeu că voi, românii, aveţi o soartă grea acum, ca şi în trecut.

Vreţi să ştiţi ce vi se va întâmpla...

Prea daţi dovadă de nerăbdare, scumpii Mei copii. De ce nu vă gândiţi, în primul rând, la truda voastră de zi cu zi, la bunăstarea voastră materială, obţinută prin muncă îndârjită ? De ce aşteptaţi ca mana cerească să cadă peste voi ? Voi ştiţi cât au trudit alte popoare care au pornit de la zero !

Greşeala voastră, a românilor, este că aţi distrus mare parte din lucrurile bune făcute până acum 10 ani. Prea grăbiţi aţi fost, dar nu vă acuz pe voi. Îi acuz pe cei ce au vrut să câştige averile pe care nu le aveau înainte. Îi acuz pe acei oameni politici care au distrus viaţa lumii pentru a-şi satisface interesele proprii. Nu acuz tot poporul. Voi sunteţi oameni gospodari, cu bun-simţ, cum puţine popoare sunt pe Pământ. Mai ales, apreciez la voi non-agresivitatea. Să nu luaţi exemplu de la cei de lângă voi, sau mai departe de voi ! Păstraţi fiinţa românească, fiţi cumpătaţi şi gândiţi-vă că deja greul a trecut pe pământul vostru !

Acum câţiva ani aţi schimbat viaţa politică. Pe de-o parte aţi făcut bine, iar pe de alta, rău. Unde aţi făcut bine ? Acolo unde aţi început să reparaţi foametea populaţiei. Unde aţi făcut rău ? Acolo unde aţi permis câtorva şarlatani cu pretenţii de oameni politici sau bancheri să devasteze acumulările de bunuri ce existau în ţară înainte de răzmeriţa din acel Decembrie.

 

Dragii Mei copii din România (Eu vă consider pe toţi copiii Mei, deşi unii n-ar merita să le dau această investitură), iată ce aveţi voi de făcut : Demascaţi corupţia ! Este prima poruncă de la Tatăl Ceresc. Demascaţi corupţia şi pedepsiţi fărădelegile băneşti care au secat populaţia de cele mai decente mijloace financiare pentru supravieţuire. Pedepsiţi-i pe cei ce au pustiit ţara, obţinând sume imense de la venetici veniţi de peste hotare, cu pretenţii că sunt români. Ei sunt cei mai periculoşi, nu au îndurare. Au fugit din ţară când era mai greu, jale şi durere. În străinătate au învăţat toate practicile de escrocare, iar acum se bat cu pumnii în piept că ştiu democraţia !

Dragul Meu popor, păstraţi credinţa în Dumnezeu ! Dacă aveţi credinţă în Dumnezeu, aveţi şi  speranţă. Nu vă pierdeţi speranţa ! Poate că voi, generaţia adultă, nu vă veţi sfârşi viaţa în belşug. Dar, dacă rămâneţi cu bun-simţ, harnici, paşnici, umani, atunci urmaşii voştri vor avea o ţară ca un rai. Ştiu că mulţi au zis că ţara voastră este ca un colţ de rai... Este ca un colţ de rai pentru că acolo aveţi toate formele de relief, toate bogăţiile naturale, una lângă alta, dar secătuite de alţii, sau rămase nefolosite. Nu vă rămâne decât speranţa de mai bine şi puterea de a munci.

Nu vă pierdeţi speranţa, pentru că nimic nu veţi mai avea în suflete, decât durere şi pustiu !

Vă binecuvântez, dragii Mei, şi vă doresc din tot sufletul mai mult bine decât până acum ! Să fiţi sănătoşi, să aveţi putere de muncă şi optimism ! Dacă vă pierdeţi optimismul, v-aţi distrus cu toţii.

Rămâneţi cu bine, scumpii Mei !"

31 august 1999

< sus >

 

ISUS  HRISTOS   GRĂIEŞTE

Unele persoane afirmă că terapeuţii naturişti ar trebui să trateze gratuit, luând exemplu de la Isus Hristos care a vindecat oamenii fără să pretindă vreo recompensă. Bioenergoterapeutul despre care va fi vorba în continuare este dotat cu percepţii extrasenzoriale de mare fineţe şi un câmp bioenergetic deosebit de puternic. Spre  ghinionul său, consătenii nu prea îl iau în serios şi nici nu-i apreciază vindecările, deoarece nu plătesc nimic pentru ele.

SCRISOARE  DIN  MARAMUREŞ

"...în raza mea de percepţie există destul de multe persoane a căror conduită este total incompatibilă cu ceea ce orice om ar numi "normal". Mă rezum a vă prezenta doar două dintre acestea.

Am un vecin cu un picior de lemn care este un sudor amator priceput, chiar dacă sudura este ultimul lucru ce i-ar fi îngăduit a-l practica. Nu pot avea dialog cu această persoană pentru simplul motiv că eu sunt pentru el "nebun".

Peste drum de mine locuieşte un băiat de 17 ani care până acum doi ani făcea crize de epilepsie la 3-4 zile, fiind permanent sub tratament cu barbiturice. L-am tratat în două etape de câte 30 şedinţe şi s-a vindecat complet. Cu toate acestea, îşi continuă tratamentul cu barbiturice de teama ameninţărilor ce i-au fost adresate mamei lui.

Cazuri similare sunt în jurul meu destul de multe, aşa încât singura alternativă este aceea a schimbării domiciliului, ceea ce am să şi fac în viitorul foarte apropiat."

VIOREL
Martie 1997

 

IATĂ SFATUL PRIMIT TELEPATIC DE LA DOMNUL ISUS HRISTOS :

"Domnule Viorel,

În primul rând vreau să-ţi spun că te afli  într-una din cele mai mari primejdii posibile unui om, şi anume distrugerea unui geniu neînţeles. Eşti prea inteligent ca să crezi că vorbele mele reprezintă un mijloc de a te încuraja în mod absurd sau o formă de exaltare mistică. Dumneata eşti un om foarte legat de semenii tăi prin mila tradiţională a românului trecut prin necazurile vieţii şi ale istoriei ţării sale. Totuşi, te afli cu picioarele bine înfipte în solul strămoşesc. Nu se poate spune, decât cu rea intenţie, că eşti un exaltat sau, în cel mai rău caz, un paranoic. Aceasta o afirmă doar duşmanii dumitale, cei care te urăsc pentru că eşti mult mai deştept şi mai capabil decât ei, şi poate chiar unii slujitori ai medicinei pe care i-ai deranjat cu manifestările dumitale de aroganţă şi nesupunere.

Domnule Viorel, spre binele dumitale şi al tuturor celor pe care i-ai putea vindeca, dacă îmi vei urma sfaturile aşa cum le citeşti în această scrisoare, venită prin graţia unui medium care îmi este, la rândul său, o slujitoare credincioasă, atunci vei reuşi să învingi greutăţile care îţi stau în cale şi vor să te nimicească.

Te rog să încerci a studia mai temeinic metodele de autoprotecţie împotriva emisiilor telepatice dăunătoare ce te atacă în mod permanent. Aş vrea să ştii un lucru care în general este ţinut secret de către toţi practicienii într-ale ocultismului şi vindecărilor prin căi naturale, şi anume că fiecare dintre ei suferă atacuri energetice intenţionate sau neintenţionate din partea mediului înconjurător, prin aceasta înţelegând atât obiectele, cât şi vietăţile existente pe Pământ. Un atac energetic poate veni oricând şi de oriunde. Dacă un om dotat cu însuşiri energetice deosebite, aşa cum eşti dumneata, nu cunoaşte metodele de autoprotecţie potrivite corpului său, devine vulnerabil în faţa mediului înconjurător, care mai devreme sau mai târziu îl va sufoca şi îl va distruge. Toţi vindecătorii naturişti şi mediumii care rezistă în munca lor fără a se îmbolnăvi grav au anumite secrete prin care se autoprotejează.

Ştiu că poţi ajunge cel mai mare vindecător din România, deşi nu aspiri la o astfel de etichetă. Ai o fire modestă, dar aş vrea să înţelegi că harul ce ţi-a venit de la Dumnezeu trebuie pus în slujba oamenilor care au nevoie de el. Ai datoria morală de a-ţi asigura un loc de muncă stabil şi potrivit pentru activitatea de vindecare a oamenilor. Caută să-ţi asiguri cadrul legal unei astfel de activităţi, iar după aceea nimeni nu va îndrăzni să-ţi ia dreptul câştigat. Astfel, vei reuşi să lucrezi ca orice truditor din ţara ta, pe bani şi cu muncă cinstită.

Dacă vei continua să pozezi în lucrător dezinteresat, vei avea în continuare mari necazuri. Un principiu al vieţii în Univers ne spune că fiecare trebuie să dea ceva pentru a primi ceea ce doreşte. Deci este cazul ca oamenii să te recompenseze pentru munca dumitale prin ceea ce îţi trebuie ca să supravieţuieşti, banii. Bineînţeles că în unele cazuri disperate vei trata oamenii şi în mod gratuit, dar acestea vor fi doar excepţii dictate de bunul simţ ce te va însoţi toată viaţa. Pentru ca fiinţa dumitale să fie capabilă de această muncă deosebit de obositoare şi periculoasă ai nevoie de banii necesari pentru a duce o viaţă liniştită din acest punct de vedere. Lipsa banilor uzează fiinţa umană atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic. Va trebui să găseşti modalităţile onorabile de a primi bani de la oameni pentru munca dumitale.

Îţi doresc mult succes în ceea ce vei face de acum înainte şi sunt convins că îmi vei urma sfaturile !

Rămâi cu bine, dragul meu, şi cheamă-mă în faţa unei icoane ori de câte ori vei avea nevoie de mine !

Cu mult drag,

Prea Sfântul Isus Hristos, Fiu al Maicii Domnului şi al Domnului Dumnezeu, de-a pururi nemuritor "

< sus >

 

ÎNDEMNURI PRIMITE DE LA ISUS HRISTOS

27 octombrie 1994

< sus >

 

ISUS HRISTOS , DESPRE STRUCTURA UNIVERSULUI

"Universul nostru stelar, căruia i se mai spune "galaxia" noastră, este structurat în felul următor :

Cinci planete deosebit de puternice (Soarele, Luna, Jupiter, Neptun, Pluton) exercită o influenţă decisivă prin cantitatea de energie vehiculată în Universul nostru stelar. Toate celelalte planete, împreună cu întreaga cantitate de materie din Universul nostru, sunt subordonate energetic acestora şi, mai presus de acestea, factorului energetic suprem şi infinit care este Domnul Dumnezeu, Tatăl nostru, al tuturor. Deci trebuie să înţelegi că Domnul Dumnezeu este un factor energetic imens, infinit, atotstăpânitor. Voinţa Sa este o energie de cea mai bună calitate, de o fineţe rară, cum nu mai întâlneşti la nici o sursă energetică. Ea pătrunde instantaneu în orice punct al Universului nostru. Din această Energie Supremă a apărut viaţa pe Pământ, pe alte planete, şi tot prin Ea se menţine viaţa pretutindeni, pentru că Ea există peste tot în Univers. Viaţa nu înseamnă doar fiinţe mişcătoare, viaţa înseamnă Energia, Voinţa Tatălui...

Despre straturile energetice :

Voi, acolo unde sunteţi, împreună cu Pământul, reprezentaţi nivelul supra-dens (fizic). Şi celelalte planete aparţin tot acestui nivel, de asemenea toate fragmentele solide care se mişcă în spaţiul inter-stelar.

În apropierea părţilor supra-dense din Univers se află, ca nişte pături protectoare, spaţii dense (din punctul nostru de vedere), care se numesc la voi "atmosfere". Ele sunt învelişuri care protejează planetele şi celelalte fragmente supra-dense. Materia atmosferelor este astfel constituită ca să reziste şocurilor, factorilor agresivi, care există pretutindeni în Univers. Mă refer la diverse fragmente de comete, meteoriţi. Atmosfera terestră preîntâmpină şocurile, atunci când navele vizitatorilor se apropie de Pământ cu viteză foarte mare.

După stratul dens (eteric) se află un strat semi-dens, mai fin decât cel atmosferic, ca o ceaţă foarte fină. Picăturile sale seamănă cu nişte oglinzi care "văd" tot ce se întâmplă în jurul lor, acest "tot" rămânând înregistrat în ele. Cine are puterea de a vedea în acestea este un supra-om (clarvăzător). În acest strat (astral) poţi întâlni toate minunile şi toate ororile imaginate şi ne-imaginate de mintea omenească. Dar totul este atât de fin încât voi aveţi impresia că este o lume de basm, de film.

Deasupra acestui strat  (ca vibraţie) se află o materie de o fineţe rară. În ea nu pătrund nici obiecte, nici imagini, nici fiinţe cu structură corporală. Aici se află numai fiinţe deosebite, a căror principală însuşire este inteligenţa. Acest înveliş se numeşte "corpul minţii şi al cauzelor" (mental şi cauzal). Aici există numai gânduri, idei, iniţiative. Lipseşte fapta, lipseşte trupul, lipsesc imaginile.

Dincolo de acest înveliş se află un spaţiu şi mai fin, populat de fiinţe deosebit de rafinate, a căror vibraţie este extrem de puternică. Ele se pot mişca rapid, pot călători cu viteze incredibile în toate planurile inferioare. Majoritatea dintre ele ating perfecţiunea. Dintre acestea se aleg supuşii Domnului, "aleşii soartei", "nestematele universului". Ele au rolul de a veghea neîncetat pentru ca nimeni şi nimic să nu tulbure acea minunată Stare, care Se numeşte "Energia Divină". Planul acesta se numeşte "planul pre-Absolut" , sau "Absolutul inferior" (vedic, atmic etc).

Ultimul strat, cel mai înalt, mai fin, de nepătruns pentru fiinţele de rând, este "Absolutul Superior", sau "Raiul Divin". Aici sălăşluieşte Domnul Dumnezeu împreună cu Soaţa Sa, de-a pururi eterna Fecioară Maria, care este Maica Mea. În acest strat avem acces Cei care suntem Fiii Domnului Dumnezeu. Suntem destul de mulţi, dar nu locuim definitiv aici. Noi, Fiii Săi, suntem în continuă mişcare, nu avem odihnă, dar cea mai mare parte a timpului ne-o petrecem în Absolutul inferior."

Anul 1996

< sus >

 

ISUS HRISTOS, DESPRE ANSAMBLUL ENERGETIC  AL CORPULUI UMAN

(cunoştinţe dobândite în Tibet)

 "CORPUL FIZIC este format din cele trei substanţe fundamentale : apă, lut şi foc. Prin "lut" înţelegem "pământ". Omul are structura cea mai densă dintre toate vietăţile. Ştim că este format din carne, oase, sânge (în principal). În corp se află acumulate cele trei elemente vitale fundamentale necesare vieţii sale : spiritul, sufletul şi capacitatea mentală.

SPIRITUL este nemuritor şi corespunde elementului natural "foc". Se aseamănă cu o flacără care arde de-a pururi, neputând fi stinsă de nimeni. Este sâmburele energetic în jurul căruia se formează fiinţa umană.

Al doilea este SUFLETUL, care corespunde elementului natural "apă". Sufletul circulă în permanenţă prin arterele omului, ajutându-l să vieţuiască şi având reşedinţa în mijlocul inimii. Sufletul este elementul de legătură între spirit (adică aspectul nemuritor al omului) şi corpul fizic (cel care reprezintă partea limitată în timp, cea care la un moment dat moare şi putrezeşte).

Când omul este treaz, spiritul se află bine ascuns în interiorul creierului, într-o zonă numită "Marele Vital". Acesta seamănă cu o sferă de materie cenuşie inclusă în trunchiul cerebral. Acolo, spiritul este înconjurat de eternul perispirit. Sfera care-l adăposteşte este formată din materia perispiritului. PERISPIRITUL este format din materie eterică semi-densă care penetrează materia cenuşie a creierului.

Sufletul este un nucleu eteric, invizibil pentru oameni. Nici cei mai mari clarvăzători nu reuşesc să-l distingă. Odată cu moartea omului, sufletul suferă un şoc traumatic. El rămâne viu doar câteva zile după aceasta, maxim 10 zile, iar apoi se distruge, particulele sale se împrăştie în spaţiu.

PARTEA MENTALĂ a omului o reprezintă aspectul fizic al muncii creierului. Practic, o parte din creier se ocupă cu elaborarea şi prelucrarea gândurilor, ideilor, dirijează trăirile umane, coordonează activitatea spirituală a omului. Aşa-zisa "minte" este, de fapt, rezultatul activităţii unor zone ale scoarţei cerebrale.

Fiecare din aceste trei elemente fundamentale, spirit, suflet, minte, prin viaţa lor intensă, emană raze de energie care formează împreună aşa-zisele "câmpuri energetice".

Spiritul emană radiaţia cea mai fină, cea mai puternică şi cea mai întinsă. Cu greu poate fi observat câmpul spiritual. Culorile sale diferă de la un individ la altul, corespunzător cu gradul de fineţe a spiritului său. Câmpul spiritual se numeşte "câmp cauzal". Dincolo de el se află numai Absolutul Divin.

Imediat următor, de întindere mai mică, deci mai apropiat de corpul uman, se află "câmpul mental", care este rezultatul activităţii minţii. Acest câmp este mai dens decât cel spiritual, dar nu suficient de dens pentru a fi observat de oricine. Culorile sale sunt specifice individului şi fineţea lor corespunde calităţii muncii minţii sale. Cu cât trăirile mentale sunt mai puternice şi mai curate, cu atât culorile câmpului mental sunt mai luminoase şi mai deschise. Culorile şterse, cu nuanţe dubioase, de obicei întunecate şi tulburi, aparţin oamenilor înapoiaţi mental sau celor care, prin viaţa lor, fac mult rău celor din jur.

Sufletul, având structură eterică, emană un câmp eteric cu două dimensiuni. Prima este o dimensiune redusă, ce formează o dublură a corpului fizic, pe care îl penetrează şi îl cuprinde ca într-o cochilie. Este aşa-zisul "dublu eteric", copie fidelă a corpului fizic, puţin mai mare decât acesta, având rolul de a-l menţine în viaţă şi a-i dirija întreaga activitate. Dublul eteric este ca un palat în care se află tot ce este necesar structurii şi funcţionării fiinţei umane. Dacă omul moare, palatul se deschide şi pleacă, este un palat zburător. Firul de legătură între acest palat şi corpul din interiorul său se numeşte "cordon eteric" şi este fixat pe creierul uman în zona dinapoia capului.

Cea de-a doua dimensiune a corpului eteric se mai numeşte "corp energetic". El include atât corpul eteric, cât şi corpul fizic. Corpul energetic este cuprins în interiorul corpului mental şi are dimensiuni mai reduse decât acesta din urmă, dar densitatea ceva mai mare. Urmează, deci, în ordinea densităţii : dublul eteric - mai dens decât cel energetic, şi corpul fizic - supradens. Culorile corpului energetic diferă de la un individ la altul şi de la un moment la altul. Ele sunt în strânsă legătură cu nivelul funcţionării dublului eteric şi al corpului omenesc."

  Anul 1996

< sus >

logo scoala spirituala direct cu Isus

Aceste mesaje constituie un modul din Şcoala spirituală "DIRECT CU ISUS"