<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


REVELAȚII ALESE

Experienţe vindecătoare ale sufletului

Într-o zi citeam despre modul şamanilor de a vindeca: ei scot pacientul din timpul profan şi îl proiectează în timpul primordial, pentru a primi puterea psihică a personajelor sacre. Prin ritualuri, prin recitarea miturilor cosmogonice, prin cântece şi dansuri care invocă trecutul glorios, prin ceremonia desenării pe nisip a mandalelor se reînvie Geneza lumii, la care asistenţii iau parte nemijlocit, ca nişte adevăraţi demiurgi şi supraoameni, ceea ce produce transformări inclusiv în moleculele corpului lor fizic.

Şi mă întrebam, noi, concitadinii, oare cum ne putem înălţa sufletul într-o lume ruptă de tradiţiile ancestrale, cinică şi care a pierdut contactul cu Natura?

De la proto-religia şamanică au preluat şi celelalte religii procedeul psihologic al reînvierii momentului zero (diferit la fiecare dintre ele). În religia creştină, în fiecare duminică, la liturghie, preotul psalmodiază istoriile biblice, în speranţa că ele vor trimite enoriaşii in illo tempore. Din păcate, sensibilitatea contemporană e deja tocită, ca şi rolul terapeutic al simplei rostiri a Evangheliilor. De aceea, întotdeauna urmează predica adresată minţii raţionale a credincioşilor, în limba obişnuită.

Un efect mult mai puternic au cântecele şi corurile bisericeşti, care îi ţintuiesc în loc şi pe cei mai agitaţi dintre enoriaşi. Muzica are puterea ei intrinsecă de a impresiona, indiferent cine şi în ce scop o foloseşte. Toate religiile sunt deja unite... prin muzică.

Noi, oamenii moderni, avem parte uneori de evenimente sacre, fără a le numi sau interpreta astfel. Ascultând o muzică înălţătoare sau privind o secvenţă de film inspirat, admirând o pictură frumoasă ori citind un pasaj dintr-o carte spirituală, fiind martori la o întâmplare care trezeşte spontan omenia, sufletul nostru iese din carapacea corpului şi se cuplează cu Inima lumii, cu întreaga Creaţie şi dragostea Divină. Sunt clipe de binecuvântare şi Graţie neaşteptată. (Nu mă refer aici la rugăciunile sau meditaţiile care planifică ieşirea din profan, dar care nu reuşesc întotdeauna, din cauza egoismului nostru esenţial.) Lăsându-ne uimiţi, uitând de noi înşine şi identificându-ne cu aspecte magice, fenomene cosmice, entităţi mult superioare, atunci ego-ul dispare şi devine posibilă EXPERIENŢA DE VÂRF. Ea produce în noi alinierea cu Spiritul, armonizarea energiilor psihice şi vitale, vindecările emoţionale şi chiar fizice. Repetând astfel de experienţe minunate, ne putem menţine tonusul vital şi spiritual într-o societate dură, materialistă, oarbă la chemarea Divinului. De fapt, este singura cale de a ne salva sufletul de negura nefericirii şi închistarea egotică...

În acest site am adunat de-a lungul timpului texte şi creaţii media care au rolul de a ne scoate din vieţuirea profană şi a ridica puţin vălul Realităţii care se întinde dincolo de micul nostru eu. În articole şi cărţi am descris pe înţelesul minţii raţionale alcătuirea Universului multiplu, cu multele sale dimensiuni ce aşteaptă să le explorăm. Am făcut trimiteri către filme şi documentare cu subiecte fascinante, capabile să ne modifice puţin câte puţin modul de a înţelege lumea. Am publicat mesaje inedite de la spirite superioare, ce ne ridică nivelul vibraţiilor sufleteşti şi ne deschid orizonturi tainice. Am arătat fotografii şi filmări incredibile ale manifestărilor spiritelor care sălăşluiesc printre noi. Am prezentat personalităţi ştiinţifice, culturale, religioase de pretutindeni care s-au sacrificat în numele unor idealuri morale, sociale, spirituale. Exemplul lor ne mobilizează şi ne convinge că spiritul este fundamentul materiei, sacrul este mai puternic decât profanul. Am menţionat multe alte surse de informare similare, pentru completarea tabloului complex al realităţii.

Unele scrieri de prima mână sunt atât de impresionante, încât pot fi socotite ca pagini ale unei noi Cărţi Sfinte, pe înţelesul modernităţii. Pe mine m-au mişcat profund când le-am citit sau văzut. Am cules aici câteva perle ale spiritualităţii contemporane, care au puterea de a trezi în noi fiorul mistic prin simpla lectură, reconectându-ne la Împărăţia Cerurilor. Desigur multe altele merită a fi citite, iar necesitatea de a le elimina din lista scurtă m-a durut. Cu timpul, o voi îmbogăţi, pe principiul "puţin şi bun".

Spiritualitatea este singurul bastion de apărare împotriva dezumanizării societăţii. Dar ea trebuie abordată cu o anumită ştiinţă, bun simţ, uimire şi respect. Mulţi cred că pot evolua spiritual apelând la "secrete oculte" şi fără a-şi sacrifica egoismul. Este o mare eroare. Nu există reţete care să ne garanteze intrarea triumfală în Împărăţia Cerului şi, în niciun caz, cu o mentalitate de războinic. Delicateţea îngerilor nu poate fi străpunsă cu nicio lance, ci numai cu flacăra iubirii şi purităţii gândurilor. Despre ordinea perfectă care domneşte în Univers, despre căile necesare evoluţiei spirituale, despre smerenia şi sinceritatea aspiraţiei ne dau de ştire toate lecturile din lista de mai jos.

Sunt de neînlocuit mărturiile directe ale norocoşilor care au trăit experienţe înălţătoare în lumea invizibilă şi au intrat în contact cu spiritele superioare. Ajungând la noi sub formă de texte inspirate, putem retrăi şi noi empatic emoţiile sublime ale acestora. Recunoaştem astfel că misticismul (ideologie decretată ca fiind odioasă şi demnă de dispreţ de către comunişti) este cel mai frumos domeniu de studiu şi trăire. Desigur, nu oricine are acces la experienţe de nivel înalt, dar măcar astăzi avem ocazia să le cunoaştem - întâi intelectual, apoi emoţional, şi chiar spiritual. Rostul acestor informaţii mirabile nu este să ne facă să trăim "cu capul în nori", ci să aducem mai multă bunătate şi înţelepciune în viaţa cotidiană. Pe tărâmurile ideale descrise de mistici oricum vom ajunge, mai devreme sau mai târziu - în timpul divin. Dar în multe momente când ne simţim copleşiţi de dureri şi neputinţe, rememorarea rostului pentru care ne aflăm pe acest "tărâm al plângerii" ne ajută să ne răbdăm soarta cu demnitate şi speranţă.

Să-i lăsăm deci pe "cei aleşi" să ne dea de ştire nouă, truditorilor şi ignoranţilor, că deasupra noastră nu numai că pluteşte un cer infinit plin de miliarde de stele, ci ne veghează şi un Cer veşnic, plin de fericire pentru toţi...!

Răzvan A. Petre
 14 martie 2016

«Adevărata meditaţie presupune mai întâi să vă înălţaţi până la o lume ce vă depăşeşte, să vă încântaţi în faţa ei şi să reflectaţi apoi această stare. O meditaţie trebuie să vă schimbe cel puţin privirea, surâsul, gesturile, intervenţiile, să adauge în ele ceva nou, mai subtil... cel puţin o particulă ce vibrează în armonie cu lumea divină.

Meditaţia înseamnă mai întâi alegerea de către intelect a unui subiect înalt asupra căruia vă concentraţi. Puteţi părăsi această concentrare la un moment dat, pentru a contempla numai frumuseţea pe care aţi reuşit să o atingeţi, lăsându-vă pătrunşi de ea. Şi, în sfârşit, dacă puteţi, identificaţi-vă cu această frumuseţe, aceasta este împlinirea.»

(Omraam Mikhael Aivanhov în "Creaţie artistică şi creaţie spirituală")

 

Lecturi pentru inspiraţie mistică şi iluminatoare

 

REVELAŢII SPIRITISTE

Paramhansa Yogananda - Din cartea "Autobiografia unui yoghin", capitolul 43 " Învierea lui Sri Yukteswar"
Shambala. Mesaje de la Regele Lumii primite de mediumul Nina Petre
Mesaje de la Isus Cristos primite de mediumul Nina Petre
Mesaje de la Domnul Dumnezeu primite de mediumul Nina Petre
 

EXPERIENŢE ÎN PREAJMA MORŢII
(citiţi trăsăturile lor comune)

Anita Moorjani - Povestea unei experienţe în apropierea morţii, din cartea "Dying to Be Me" (Am murit şi m-am descoperit pe mine însămi)
Mellen-Thomas Benedict – Povestea unei experienţe în preajma morţii, din cartea "Journey Through the Light and Back" (Călătorie prin Lumină şi înapoi)
Eadie Betty – Povestea unei experienţe în preajma morţii, din cartea "Embraced by the Light" (Îmbrăţişată de Lumină)
Eben Alexander - Dovada lumii de dincolo, din cartea "Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife" (Dovada Raiului: călătoria unui neurochirurg în lumea de apoi)
 

EXTRACORPORALIZĂRI CONŞTIENTE

Robert Bruce – Experienţe de nivel înalt, din cartea "Dinamica planului astral"
Yram – Despre conştiinţa umană divinizată, din cartea "Evoluţia în lumile superioare" -  traducere originală de Răzvan Petre
Ramakrishna - Cele şapte Văi (sinteza călătoriilor sale astrale sub impulsul energiei Kundalini)
 

ILUMINARE

Ilie Cioară - Descrierea iluminării (fragment din cartea "Moartea morţii şi desăvârşirea")
Ilie Cioară - Calea spre iluminare (selecţii din "Cartea cărţilor")
 
 

CĂRŢI INTEGRALE

Scarlat Demetrescu – Din tainele vieţii şi ale universului (revelaţii spiritiste)
Allan Kardec - Cartea spiritelor , Cartea mediumilor (dialoguri mediumnice cu spiritele)
Neale Donald Walsch - Conversaţii cu Dumnezeu, vol.1 , vol.2 şi vol.3 (scriere intuitivă)
Chico Xavier - Agenda creştină (psihografie de la spiritul André Luiz) - traducere originală de Lavinia Oprescu

 

< Sus >

25 de trăsături comune experienţelor din preajma morţii

NDE (Near Death Experience)

trăsături comune

Ceva inexplicabil se petrece atunci când sufletul unei persoane este cu un picior în lumea aceasta şi cu celălalt în lumea de dincolo. Foarte multe persoane care au supravieţuit acestor experienţe ne împărtăşesc experienţele lor aproape de moarte şi viziunile lor.

Dacă acordăm încredere poveştilor şi viziunilor acestor persoane, putem spune că există cu siguranţă viaţă după moarte. Un mister şi mai mare ne înconjoară atunci când suntem martorii tranziţiei pe care o fac cei din jurul nostru din planul fizic în celălalt plan nevăzut al existenţei. Atunci întrebarea "Ce se întâmplă dincolo de ultima suflare?", capătă pentru noi o semnificaţie specială, iar presiunea acestei întrebări devine uriaşă.

Anumite persoane susţin că au deja răspunsul la această întrebare. Exprienţele aproape de moarte sunt experienţele unor persoane care s-au aflat în moarte clinică pentru o perioadă scurtă de timp, rămânându-le vie experienţa acelei călătorii pe care au trăit-o când s-au aflat în afara trupurilor lor.

Asociaţia Internaţională de Studii ale Experienţelor Aproape de Moarte (IANDS) enumera pe site-ul lor sute de astfel de cazuri. După analizarea unui foarte mare număr de experienţe, cu siguranţă putem descoperi câteva similitudini, prezentate de oameni din toate structurile sociale şi din întreaga lume. Elementele comune sunt uimitoare, iar majoritatea dintre acestea par să ne conducă la o comoară ascunsă.

Cele mai multe dintre experienţele aproape de moarte împărtăşesc următoarele 25 de trăsături comune:

1. Catalizatorul experienţelor din preajma morţii este, în majoritatea cazurilor, un accident sau o tentativă de suicid, care o aduce pe persoana respectivă într-o stare critică.

2. În momentul morţii, persoana se simte ca şi cum ar aluneca din corpul său, iar apoi trece chiar deasupra locului decesului, îşi priveşte corpul fizic, dar nu simte niciun ataşament faţă de acesta. În acele momente este complet eliberată de durerea cu care s-a confruntat până în momentul părăsirii trupului. De multe ori, persoana este capabilă să-i audă pe medici, pe asistenţi şi pe martori şi să observe detalii legate de locul în care se află trupul său, detalii pe care nu le-ar fi putut observa dacă s-ar fi aflat în trup.

3. Persoana îşi dă seama că a trecut într-un alt plan şi acceptă moartea fără remuşcări. Îi permite sufletului să plutească departe, de obicei către un tunel sau către o lumină strălucitoare. De cele mai multe ori, persoanele în cauză susţin că au simţit o atracţie firească faţă de acea Lumină.

4. "Lumina" este, de obicei, descrisă ca fiind strălucitoare, caldă şi reconfortantă, dar poate fi în anumite cazuri şi un punct mic de lumină care devine din ce în ce mai mare. Această Lumină este descrisă a fi mai strălucitoare decât soarele, dar, cu toate acestea, privirea ei nu cauzează disconfort.

5. În timp ce se îndreaptă către Lumină, persoana trăieşte unele scene din viaţa sa, reprezentate sub formă de imagini pe un ecran, moment în care apar, de cele mai multe ori, sentimente de ruşine sau vinovăţie pentru unele dintre alegerile făcute în viaţă.

6. "Lumina" - recunoscută în scurt timp ca fiind o fiinţă, chiar dacă nu are forma unei fiinţe umane - o încurajează şi o mângâie, moment în care persoana respectivă simte cea mai mare pace şi satisfacţie pe care a cunoscut-o vreodată.

7. Majoritatea oamenilor se referă la această Lumină ca fiind Dumnezeu. Uneori are caracteristici fizice asemănătoare unui om şi este adesea descrisă ca având pielea de aur sau ochii albaştri. Cu toate acestea, nu au existat descrieri fizice asemănătoare pe deplin.

8. Toate relatările susţin ca în cadrul acestei experienţe nu există conceptul de "timp", aşa cum îl cunoaştem în plan fizic.

9. Cei mai mulţi dintre cei care au trăit această experienţă relatează că, în astfel de momente, capătă o dezvoltare totală a înţelepciunii sau observă o comuniune între ei şi o fiinţă care le răspunde la toate întrebările despre viaţă, existenţă şi Dumnezeu. Trebuie precizat că această comunicare nu este verbală. Cele mai multe relatări o descriu ca fiind un transfer de idei de la o minte la alta, fără a folosi graiul sau vocea.

10. Cea mai frecventă întrebare adresată Luminii a fost "Care este scopul vieţii?", iar cel mai frecvent răspuns, "A ne ajuta reciproc".

11. Toată înţelepciunea primită este uitată de cele mai multe ori atunci când persoana respectivă se întoarce în corpul său, dar experienţa rămâne mai vie decât realitatea fizică.

12. De multe ori a fost relatată apariţia unei rude care-i transmite persoanei respective un mesaj de genul "Nu e momentul tău", care înseamnă că trebuie să se întoarcă înapoi în planul fizic. Alteori, o "fiinţă" necunoscută îi va livra acelaşi mesaj, că nu a venit încă momentul morţii definitive.

13. Cel mai adesea, persoana care tocmai a murit va încerca să o convingă pe acea fiinţă/luminiţă/rudă că nu doreşte să se întoarcă înapoi în corpul fizic, deoarece pacea şi liniştea domină acel plan al existenţei. Alteori însă, persoana nu vrea să urmeze Lumina, deoarece există în continuare ataşamente între ea şi familia sa sau îşi aminteşte de anumite obligaţii din planul fizic.

14. De multe ori, persoana va fi sfătuită să se întoarcă pe Pământ, pentru că nu şi-a încheiat misiunea. De câteva ori, acestor persoane, pentru a fi convinse să se întoarcă, le-a fost arătată misiunea lor în viaţă, pentru a se întoarce şi a o încheia. Se pare că fiecare dintre noi avem o misiune/misiuni în viaţă.

15. De mai multe ori, a fost raportată existenţa unei grădini frumoase, a unui zid înalt, a unui fluviu, a unui anumit tip de barieră, acestea având scopul de a o face pe persoana respectivă să înţeleagă că în acel moment se află în pragul morţii.

16. Uneori îşi fac apariţia mai multe fiinţe pentru a lua o hotărâre - hotărârea de a o trimite înapoi în planul fizic sau nu.

17. Însă, de cele mai multe ori, persoanei i se oferă puterea de a lua această decizie în nume propriu.

18. Persoana care nu este de acord să se întoarcă, dar care a fost convinsă totuşi să o facă, se va întoarce fără tragere de inimă în corpul său în doar câteva clipe, confruntându-se de cele mai multe ori imediat cu durerea fizică.

19. Au existat foarte puţine cazuri care au implicat apariţia răului, a iadului şi pedepselor sale, aşa cum acesta este descris în mod tradiţional.

20. Foarte multe persoane s-au vindecat miraculos în urma unei astfel de experienţe.

21. Foarte multe persoane, după această experienţă, au rămas cu o capacitate de a simţi şi de a auzi rudele decedate sau prietenii apropiaţi (telepatie, claraudiţie).

22. Foarte multe persoane suferă de depresie, deoarece îşi dau seama că viaţa fizică nu se compară cu fericirea din celălalt plan.

23. Majoritatea dintre aceste persoane se întorc cu sufletul către Dumnezeu, deoarece îşi dau seama de legătura dintre noi şi ceea ce nu putem înţelege momentan.

24. În majoritatea cazurilor, persoanele care au raportat aceste cazuri au fost considerate a avea tulburări psihice. Din acest motiv, aceştia şi-au împărtăşit experienţele doar cu persoanele aflate în doliu sau pe patul de moarte, cu scopul de a le aduce o mângâiere.

25. Foarte mulţi dintre cei care au trăit o astfel de experienţă au început o carieră/ocupaţie bazată pe serviciile oferite celorlalţi, precum medicina sau învăţământul.

Sursa

Articol similar: Common Elements are Found in Near-Death Experiences

Răzvan Petre,
27 martie 2016

< Sus >