<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


DOVEZI ALE VIEŢII DUPĂ MOARTE -
MEDIUMI, MESAGERI, MAEŞTRI

de Răzvan-Alexandru Petre

Secţiuni şi personalităţi

MEDIUMI: Rosemary Brown, medium muzical; Luiz Antonio Gasparetto, medium pictor; Leslie Flint, medium "direct-voice"; Chico Xavier, medium scriitor; João de Deus, medium vindecător.

MESAGERI: Artă - Vangelis Papathanassiou; Akiane Kramarik; Psihonautică - Raymond Moody; Robert B. Bruce; Robert Monroe; Eben Alexander; Anita Moorjani; Betty J. Eadie; Mellen-Thomas Benedict.

MAEŞTRI: Paramahansa Yogananda; Omraam Mikhael Aivanhov; Eckhart Tolle; Sadhguru Jaggi Vasudev; Li Hongzhi

 

ÎNCĂ nu există dovezi ştiinţifice absolute că viaţa continuă şi după moarte, în sensul strict al experimentelor de fizică şi chimie. Mulţi invocă asta pentru a-şi duce viaţa oricum, fără responsabilitatea faptelor, vorbelor şi gândurilor. În schimb, există nenumărate mărturii, indicii şi argumente cât se poate de raţionale în slujba acestei idei, ba chiar şi dovezi obiective. Cine caută adevărul îl poate găsi.

Cele mai ample dovezi sunt oferite de mediumi, persoane special înzestrate pentru intermedierea contactului cu lumea de dincolo. Ei există de la începutul omenirii (cunoscuţi sub numele de şamani, vraci, profeţi, vizionari etc), dar perioada modernă începe odată cu mărturiile lui Emmanuel Swedenborg (1688-1772) despre lumile invizibile şi fiinţele care le populează. De la mijlocul secolului 19, legăturile cu lumea invizibilă s-au "oficializat" prin apariţia mişcării care a fost numită spiritualistă (în ţările vorbitoare de engleză), respectiv spiritistă (în ţările cu limbi romanice). Ea continuă şi astăzi printr-o întreagă pleiadă de mediumi, channels şi grupuri umane care studiază cunoştinţele despre alcătuirea lumii de dincolo, transcomunicarea cu entităţi şi tranziţia sufletului dinspre materie către spirit.

Ştiinţa este abia la început de drum în investigarea planului subtil. Totuşi, există la ora actuală echipamente care pot detecta entităţi cu manifestări mai grosiere, prin câmp magnetic, radiaţii infraroşii, înregistrări sonore (citiţi despre EVP) etc. Însă oricât ar avansa ştiinţa, aportul unor mediumi umani nu va putea fi niciodată suplinit, ci doar, eventual, sprijinit de tehnologie. În fond, nu aparatele, ci oamenii vor trăi (după moarte) în dimensiunile paralele pe care vrem să le punem în evidenţă...

Oricum, de câţiva ani, spiritele ni se arată direct în nenumărate poze sau filmări, sub formă de globi luminoşi (orbs). Parcurgeţi capitolul dedicat de noi acestui domeniu fascinant:

APARIŢII ALE SPIRITELOR ÎN FOTOGRAFII ŞI VIDEO

Deschid aici o paranteză razant autobiografică. Îmi amintesc cum, în perioada regimului comunist, la orele de propagandă ni se vorbea despre cele două variante de a privi lumea: materialismul dialectic şi idealismul metafizic. Bineînţeles că idealismul metafizic era prezentat ca o doctrină a filosofilor total desprinşi de realitate. În schimb, ateismul şi materialismul dialectic (semnificând "autodezvoltarea" obiectelor materiale, în interpretarea lui Marx) rămânea singura alternativă "raţională", pe care era natural s-o adoptăm.

Abia acum înţeleg de ce ideologii credinţei bolşevice se temeau de cuvântul "spiritualism" - care este adevăratul adversar al materialismului. În realitate, spiritualismul este dialectic (în sensul discuţiilor în contradictoriu). Prin comparaţie cu el, materialismul nici nu poate fi dialectic, fiindcă refuză, ab initio, argumentele contrare, cele spirituale. Deci realitatea stă taman invers decât era prezentată de propaganda comuniştilor.

Cu atât mai puţin ar fi îndrăznit ei să prezinte în vreo broşură, fie ea şi antireligioasă, tezele spiritualismului: existenţa spiritelor invizibile, posibilitatea comunicării cu ele ş.a.m.d.. Era pericolul să deschidă apetitul cetăţenilor pentru comunicarea cu invizibilul, căci amatori de literatură Sci-Fi erau destui. Cât de puternică era foamea românilor de Adevăr s-a văzut după 1990, când, după multe decenii de îndobitocire ateistă, oamenii s-au deschis ca nişte flori la ploaia binefăcătoare a oricărei şcoli spirituale care s-a ivit.

Nu e de ajuns să ştim că există fiinţe invizibile în jurul nostru. Şi magicienii comunică personal cu entităţile astrale, dar le solicită ajutorul în scopuri lumeşti. Aceasta este o spiritualitate materialistă, cea mai josnică şi periculoasă formă de credinţă în lumea de dincolo. "Ocultistul" nu este interesat dacă şi cum sufletul său va supravieţui morţii. El vrea doar să profite de cunoaşterea secretă, crezându-se superior celorlalţi oameni. Acest "semi-iniţiat" este atât de prins de interese materiale, încât sufletul său nu are de ce să se bucure la trecerea în Lumea de Apoi.

Din altă perspectivă, mulţi oameni aşa-zis "religioşi" se roagă şi se tot roagă, eventual la moaşte sau în pelerinaje, dar se roagă pentru interesele lor cotidiene, ceea ce este tot o spiritualitate materialistă. Mai puţini se roagă să li se deschidă mintea, să capete cunoaştere spirituală, să fie mai buni, să poată ajuta mai mulţi semeni... Pe aceşti "religioşi" materialişti îi racolează şi vrăjitoarele.

E adevărat că religiile vorbesc despre viaţa după moarte, dar o fac parţial eronat. Impun credincioşilor multe chingi, în primul rând frica de a gândi liber. Credinţa în dogme este un frâu pus sufletului, astfel legat prin ignoranţă şi frică. Sufletul unui asemenea credincios va avea dificultăţi în a se adapta lumii de dincolo, unde limitele libertăţii şi le dă chiar individul.

Doctrina spiritualistă/spiritistă - care nu are dogme şi autorităţi, ci se adresează raţiunii fiecărui individ - este calea generală prin care un suflet se poate detaşa cel mai rapid de lanţurile materialismului. Mulţumită ei, acesta se va adapta rapid la viaţa eternă de spirit, în lumea non-materială (care pare la fel de naturală, dar mai reală decât cea pământeană).

Foarte importantă este munca unor intelectuali care au popularizat adevărurile spirituale, în ciuda riscului de a fi ridiculizaţi. În acest sens, să ne amintim cu respect de marile nume ale sfârşitului de secol 19 şi începutul de secolul 20 - pedagogul Allan Kardec (1804-1869), clericul William Stainton Moses (1839-1892), savanţii William Crookes (1832-1919) şi Oliver Lodge (1851-1940), scriitorul Arthur Conan Doyle (1859-1930) etc. - care au afirmat, verificat şi reconfirmat teoriile spiritualiste/spiritiste.

< Sus >


 

 MEDIUMI 

În deceniile recente, câţiva mediumi au reuşit să devină celebri la nivel mondial prin metoda lor personală de a transmite informaţii, puteri şi inspiraţii de la spirite. Mass-media a reuşit să le sporească faima, deşi ei nu şi-o doreau neapărat. "Gloria" spiritualiştilor e întotdeauna însoţită de defăimări, ridiculizare, dispute conduse de o legiune de "sceptici", întotdeauna predispuşi să nu îngăduie niciun argument despre supravieţuirea sufletului. Pentru un om onest, sensibil, interiorizat, agresivitatea "scepticilor" este greu de suportat.

De fapt, faima spiritualistă nici nu prea aduce bani. Societatea omenească este mult prea materialistă pentru a-i recompensa pe cei care "strică" ordinea prestabilită. Ba, câţiva mediumi din trecut, prea dornici de avere, s-au lăsat mituţi financiar pentru a recunoaşte public că ar fi folosit... şiretlicuri. Ce trist! Trebuie să înţelegem că mediumii sunt foarte diferiţi ca abilităţi şi rang moral. Unii sunt preferaţii Spiritelor Superioare; alţii cad pradă înşelărilor spiritelor grosiere, atât de dornice să intre în contact cu oamenii pentru a se distra pe seama lor.

Iată câţiva mediumi foarte mediatizaţi care au lăsat dovezi palpabile şi verificabile din interacţiunea lor cu spiritele. Un astfel de instrument uman formează o echipă sudată cu spiritele inspiratoare - nici mediumul nu poate realiza nimic interesant şi valoros fără Spiritele Superioare, nici ele nu acţionează fără aportul unui medium puternic pentru lucrările spiritiste de factură divină.

 

Rosemary Brown (1916-2001)

Rosemary Brown (1916 - 2001) a fost un medium clarvăzător şi clarauditiv care transmitea muzică compusă post-mortem de spiritele unor compozitorii aflaţi în Lumea Spiritelor: Debussy, Grieg, Liszt, Schubert, Chopin, Brahms, Beethoven, Rahmaninov, Chopin, Schumann, Stravinsky, Mozart...

Prezentare extinsă, Documentar tradus şi transcriptul, Compoziţii muzicale

Rosemary Brown, celebru medium muzical

MESAJ SPIRITIST DE LA FRANZ LISZT

«De câţiva ani, un grup de compozitori aflaţi în lumea spiritelor au făcut eforturi susţinute pentru a transmite noi opere muzicale către lumea oamenilor printr-un intermediar numit Rosemary Brown.

Eforturile lor nu au fost pe deplin fructuoase, iar munca lor nu este întotdeauna acceptată de oamenii răuvoitori. Ignoranţa, prejudecata şi indiferenţa au fost mereu obstacole în răspândirea Adevărului, iar ultimii ani ai secolului 20 nu fac excepţie în această privinţă.

Muzica transmisă nu îşi propune depăşirea realizărilor muzicale anterioare. Scopul este de a-i insufla suficientă expresivitate muzicală, încât să demonstreze în mod clar stilul personal al fiecărui compozitor implicat. De aceea, fiecare compozitor s-a străduit mai degrabă să pătrundă în esenţa propriului spirit decât să încerce opere gigantice de virtuozitate tehnică.

Ei se adresează unui public cât mai larg posibil şi nu doar experţilor. Asta nu înseamnă că opiniile specialiştilor deschişi la minte nu sunt preţuite, ci că mesajul compozitorilor este pentru toţi cei care vor asculta cu disponibilitate şi apreciere.

Inutil că mai spunem că încă sunt mari dificultăţi de depăşit pentru a stabili o comunicare perfectă între lumea spiritului şi cea a materiei. Totuşi, compozitorii noştri nu se descurajează, căci ei înţeleg importanţa crucială a deschiderii ochilor oamenilor către Adevărul despre ei înşişi şi despre Viaţa care va veni.

Cum observa Carl Jung, oamenii tind să se comporte în acord cu imaginea despre ei înşişi. Noi, ca spirite, sperăm să ajutăm oamenii să înţeleagă că ei sunt suflete în evoluţie, predestinate să treacă în ţinuturile non-materiale, unde vor continua să evolueze. Această înţelegere ar trebui să le ofere o cu totul nouă dimensiune a gândirii şi să le ridice imaginea de sine deasupra limitelor pământeşti.

Esenţa Creatorului se află în fiecare dintre noi, o esenţă care va ieşi la iveală de-a lungul timpului si eternităţii până va deveni expresia perfectă a Splendorii Infinite.»

Spiritul lui FRANZ LISZT
Noiembrie 1980

(Prefaţă la publicaţia muzicală "Twelve cameos for piano solo from Robert Schumann, as dictated to Rosemary Brown", editată de Basil Ramsey. Traducere de Răzvan Petre)

< Sus >

Luiz Antonio Gasparetto (n.1949)

Luiz Antonio Alencastro Gasparetto (n.1949), medium psihopictograf, a realizat mii de tablouri în stilul unor pictori decedaţi, autentificate de experţi de artă. Deseori, picta ţinând ochii închişi şi cu ambele mâini simultan. Aflat într-o stare de relaxare, trupul îi era controlat de spiritele lui Renoir, Toulouse-Lautrec, Picasso, Monet, Da Vinci, Rembrandt, Modigliani şi alţii, care desenau sau pictau în stilul lor original.

Luiz Antonio Gasparetto, celebru medium psihopictograf

Gasparetto, născut într-o familie de spiritişti brazilieni, şi-a câştigat reputaţia de medium de încorporare în anii '70-'80, ulterior implicându-se în proiecte educative legate de psihologie, autodezvoltare personală şi spiritualitate: emisiuni TV, conferinţe, teatru, scrieri. Site-ul familiei de spiritişti Gasparetto (Luiz, Zibia, Irineu).

După anii 80, Gasparetto, luând contact cu doctrine spiritualiste din Europa şi SUA, s-a distanţat de spiritismul brazilian inspirat de Allan Kardec şi strâns legat de tradiţia catolică. El critică poziţia conservatoare şi refractară la noutăţi a spiritismului brazilian, devenit o religie.

Vizionaţi procesul mediumnic de creaţie + interviuri cu Gasparetto

< Sus >

Leslie Flint (1911-1994)

Leslie Flint (1911-1994) a fost un medium de efecte fizice, în a cărui prezenţă spiritele dialogau în timp real cu asistenţii, vocea lor fiind creată direct "din aer". Allan Kardec a denumit acest fenomen spiritist pneumatofonie, iar în prezent îl găsiţi cu numele de "independent spirit voice" sau "direct voice".

În acest tip rar de mediumnitate, spiritele nu folosesc corzile vocale ale mediumului. Vocea este creată de ectoplasma (substanţă eterică, semi-materială), scoasă de spirite din corpul mediumului, cu care construiesc alăturat un fel de amplificator eteric de comunicaţie. Undele eterice sunt suficient de puternice pentru a crea vibraţii ale aerului ce ajung la urechile persoanelor prezente şi la aparatura electronică de înregistrare. Vocea este independentă de medium, încât el poate vorbi în acelaşi timp. Spiritele invitate să comunice trebuie să înveţe a folosi aparatul fonator reprodus în eter pentru a-şi crea o voce proprie şi a vorbi în maniera trecută, pentru a fi recunoscuţi de pământeni. Acest lucru nu este chiar simplu pentru o fiinţă astrală ce nu a mai folosit o voce umană de ani sau decenii şi care are acum o altă personalitate, spirituală. După şedinţă, ectoplasma se întoarce în proporţie de 90% (sau mai puţin) în corpul mediumului, care se simte foarte epuizat.

Leslie Flint a fost testat de multe ori în laboratoare, pentru a se exclude orice fraudă. S-a dovedit că nu era la mijloc nici o voce de ventriloc, nici o voce interpretată de un actor, nici un alt tertip. Pentru că fenomenul nu poate fi creat decât în întuneric complet, a fost fotografiat în infraroşu. Poza de mai jos ne arată cum, din partea stângă a capului mediumului, a ieşit o formaţiune ectoplasmatică - "cutia vocală" a spiritelor.

Mediumul Leslie Flint şi "microfonul" ectoplasmatic la care vorbeau spiritele - pe umărul stâng (foto infraroşu)

În lunga sa carieră, Leslie Flint a intermediat numeroase mesaje ale spiritelor către cei dragi rămaşi pe Pământ. Dialogul se purta, în întuneric, între client şi spiritul regretatului, în modul cel mai natural cu putinţă, precum o convorbire telefonică. Nu cred că există o modalitate mai familiară şi mai exactă de comunicare cu spiritele. Deseori, tonul vocii spiritului nu era chiar acelaşi cu cel avut pe timpul vieţii, dar legătura sufletească se făcea rapid, iar convingerea că e vorba de persoana decedată a fost raportată în mii de cazuri.

Dialogurile cu spiritele au fost înregistrate, iar cele mai interesante au fost publicate de Trustul Educaţional Leslie Flint, unele având şi transcriptul în limba engleză. Vă recomand să le ascultaţi şi citiţi!

Pagina dedicată în limba română: Conversaţii pe întuneric cu spiritele lui Leslie Flint

Vocile spiritelor în şedinţele mediumului Leslie Flint (lb. engleză)

Citiţi şi argumentele de validare a acestor înregistrări (lb. engleză).

Canale YouTube LeslieFlint Trust şi New LeslieFlint Trust cu înregistrările glasului spiritelor.

< Sus >

Chico Xavier (1910-2002)

Francisco Cândido Xavier (1910-2002) a fost cel mai respectat medium din Brazilia, o poziţie de mare autoritate morală într-o ţară unde peste 30 de milioane de persoane au convingeri spiritiste. A publicat 450 de cărţi, al căror autor nu s-a recunoscut niciodată a fi, spunând că el doar a reprodus ceea ce îi dictau spiritele. Şi-a cedat toate drepturile de autor, începând cu prima sa carte.

Chico Xavier, cel mai prolific medium psihograf

Chico Xavier a contribuit mult la dezvoltarea spiritismului creştin în Brazilia, atât moral, cât şi material. El închidea ochii şi punea pe hârtie poeme, articole şi mesaje - aşa zisa scriere automată sub dictare spiritistă, denumită şi psihografie. Psihografia poate fi inspirată, semi-conştientă şi mecanică, după gradul de conştienţă al mediumului pe parcursul scrierii spiritiste (după Cartea Mediumilor, de Allan Kardec).

Cărţile lui Chico au consolat numeroşi oameni, au răspândit pacea, au stimulat filantropia creştină, având o imensă influenţă benefică asupra poporului brazilian. Pentru admiratorii săi fervenţi a fost un sfânt. Pentru increduli, un personaj curios ce îi punea pe gânduri.

Accesaţi filmul biografic + cărţi traduse în limba română

< Sus >

João de Deus (n.1942)

João Teixeira de Faria (n.1942) este cel mai cunoscut şi prolific medium-vindecător din lume. Milioanele de pacienţi şi zecile de mii de vindecări atestate, unele ale unor boli mortale, sunt cea mai clară dovadă că acolo se petrece nu doar ceva tainic, ci că există o metodă în acele miracole.

Este supranumit "João de Deus" sau "John of God" sau "Ioan al lui Dumnezeu" pentru că se consideră o simplă unealtă a lui Dumnezeu pe Pământ. Şi-a construit faima mondială prin faptul că îşi pune corpul la dispoziţie unor spirite cu puteri vindecătoare. În total, 33 de spirite ale unor oameni celebri, sfinţi catolici şi medici morţi cu secole în urmă, se încorporează în mediumul brazilian, transformându-l în câteva secunde din om obişnuit în vindecător.

Joao de Deus, cel mai mare medium vindecător

Unii consideră că face miracole, dar João repetă mereu: "Nu există miracole... tratamentul este lent... Dumnezeu şi spiritele benefice vindecă". Scopul vindecării nu este neapărat evitarea morţii, ci eliminarea seminţelor bolii din corpul eteric şi cel sufletesc. Adevărata vindecare constă în găsirea scopului vieţii şi păstrarea curăţeniei sufletului.

Brazilianul taie pe viu, fără durere şi face operaţii invizibile, pretinzând că poate vindeca boli incurabile. Ele nu le produc durere celor operaţi şi nici hemoragii. Dimpotrivă, rana sângerează puţin şi se închide repede, fără complicaţii, deşi instrumentele sunt sterilizate doar în apa energizată.

O parte importantă a tratamentului este meditaţia în "camera fluxului de energie", unde zeci de oameni se roagă şi meditează liniştit. Aici este locul unde enorma energie benefică pompată de spiritele divine îi ajută pe cei adunaţi acolo să îşi lase deoparte ranchiunile, invidia şi altele asemenea, să îşi deschidă inimile spre iertare şi compasiune, purificându-şi mintea pentru a primi ghidare spirituală în mod direct şi personal. Bolnavii intră într-o transă spirituală şi, deşi nu sunt atinşi de nimeni, cei mai mulţi spun că au simţit cum mâini invizibile lucrează asupra locului în care au suferinţa.

Accesaţi filme în româneşte despre João de Deus + cartea despre el

* * *

Pentru informare, vizionaţi şi acest Canal video YouTube prezentând diverşi mediumi

< Sus >


 

 MESAGERI 

Există talente geniale în artă, ştiinţă şi alte domenii, care s-au născut, în mod evident, cu o misiune divină - cea de a ne aduce Cunoaşterea universală şi Armonia divină. Unii şi-au depăşit cu mult epoca în care au trăit: Leonardo da Vinci (artist şi inventator, 1452-1519), Jules Verne (scriitor vizionar, 1828-1905), Nikola Tesla (savant care voia să producă electricitate gratuită pentru toată planeta, 1856-1943) ş.a.m.d. Nu am nicio îndoială că astfel de giganţi au fost şi încă mai sunt încarnaţi din Spirite foarte înalte, mesageri ai Luminii Divine.

Este MESAGER cel care:

- Are viziuni spirituale, aude muzica sferelor, primeşte informaţii şi inspiraţii de la Spiritele Superioare.

- Creează capodopere artistice, ştiinţifice (descoperiri, invenţii epocale) sau depune mărturie despre experienţele sale mistice, spre binele şi folosul semenilor.

Mesagerul este un fel de medium, purtător al unei raze de lumină de la Dumnezeu. Dar dacă mediumul recunoaşte că nu el este autorul mesajelor sau fenomenelor, în schimb mesagerul (artistic sau ştinţific) are toate mijloacele şi autoritatea de a crea. Însă nici unul, nici celălalt nu poate da ceva frumos şi interesant omenirii decât sub marea inspiraţie a spiritelor evoluate, trimise de Dumnezeu.

Sunt MESAGERI ai Sferelor Divine şi semenii noştri care au avut şansa să se întoarcă din moarte clinică (fenomenul NDE) cu un mesaj explicit că există viaţă şi dincolo.

De asemenea, "psihonauţii" - adică cei care se pot dedubla conştient şi călători în lumea astrală - au un aport deosebit prin descrierea lumilor invizibile în care sufletul trăieşte după moarte.

Putem adăuga şi clarvăzătorii, în general, persoanele cu percepţii extrasenzoriale (ESP), care simt intuitiv sau percep clar energiile şi entităţile invizibile, având uneori viziuni din "lumea de dincolo" de orice imaginaţie.

Să nu uităm nici de predicatorii mistici care mobilizau credinţa populară, specifici mai ales secolelor trecute (profeţi, vizionari, mărturisitori), ducând o viaţă exemplară de sacrificii în slujba Divinităţii şi a semenilor.

< Sus >

MESAGERI ARTIŞTI

Mesagerii artişti admit faptul că geniul lor depinde de "muze" inspiratoare, pe care nu le pot controla prin simpla voinţă. Este felul lor de a depune mărturie despre lumile invizibile şi "degetul" lui Dumnezeu. Dintre Mesagerii mistici foarte cunoscuţi în lume, prin aportul mass-mediei, menţionez:
 

Vangelis Papathanassiou (n.1943)

Compozitor şi instrumentist recunoscut pe tot întinsul planetei. De mic copil a refuzat să cânte la pian după partituri, preferând să compună propriile sale fantezii artistice. A continuat aşa timp de aproape 70 de ani, fiind considerat unul dintre cei mai mari compozitori de muzică electronică din toate timpurile.

Vangelis Papathanassiou, instrumentist şi compozitor de geniu

Metoda sa de creaţie este unică: a pus la punct un sistem mecanico-electronic prin care are la dispoziţie, în timp real, orice instrument imaginabil sau blocuri de sunete electronice. Sub inspiraţia de moment, se aruncă asupra claviaturii, pedalelor, butoanelor, reproducând ideea muzicală din minte. Orice el improvizează, este înregistrat automat. La sfârşitul zilei, are gata ore întregi de muzică nouă. Uneori, nici nu mai e nevoie de procesare suplimentară, totul e deja acolo, la cea mai înaltă calitate muzicală şi tehnică.

Vangelis recunoaşte că tot sistemul pe care l-a pus la punct este inutil dacă nu primeşte marea inspiraţie de "dincolo", opera care va dăinui. Un prieten spunea despre el: « E în stare să compună o simfonie în fiecare noapte »... Vangelis mărturisea că, pe lângă cele peste 50 de albume produse, are mult mai multă muzică nepublicată...

Documentar: "VANGELIS and the Journey to Ithaka" (2013) 120 min.

Documentar biografic: The Unknown Man (2015) 50 min.

Vangelis scores "Chariots of Fire" selecţie 10 min.

Vangelis scores "Alexander" 5 min.

Vangelis entretien - "L'arbre de Vie" 13 min.

Vangelis: « Ceea ce avem nevoie astăzi mai mult decât orice altceva este să investim în frumusețe, pentru că frumusețea este armonie, care apare din haos. Dar noi investim în haos, deoarece haosul este mult mai profitabil decât pacea. Vedeți peste tot în jur, nimic nu este creat pentru frumusețe. De la arhitectură, la artă, la orice... Totul este distrus. Frumusețea este un fel de supapă de siguranță pentru oameni.

La fel și cu muzica. Nu cred că astăzi muzica este frumoasă, ci este doar un mod de a face publicitate altor lucruri, pentru că muzica este foarte puternică în sine și apoi, prin muzică, putem promova orice vrem. Când muzica devine un produs, iar companiile de înregistrari devin o industrie... ceva nu este în regulă cu privire la acest lucru. » (Interview Al-Jazeera 2012)

Videoclipuri despre cum creează (improvizează) Vangelis:

Vangelis improvizând în manieră clasică (1971, Paris) 9 min.

Improvizaţie (1980, Paris) 2 min.

Improvizaţii pentru televiziunea "France 2" (1992, Paris) "Musiques au coeur" partea 1/9 şi următoarele... 30 min.

Vangelis creând albumul "Rosetta" (2016, Atena) 15 min.

Vangelis: « Incredibila nevoie a Universului de a transforma haosul în armonie... Altfel, nimic nu poate exista. Acţionând în limitele unor Legi, dobândeşti libertate. Viaţa provine din armonie, nu din haos. Pentru mine, sunetul este primul element al Creaţiei. Muzica este spaţiu, Spaţiul este muzică. »

Playlist 1 cu Vangelis

Playlist 2 cu Vangelis

< Sus >

Akiane Kramarik (n.1994)

Copilul genial în pictură, total autodidact, a crescut şi s-a rafinat, răspândind mesaje ce fac mai frumos sufletul privitorului. Akiane povesteşte cum încearcă să reproducă viziunile din lumea astrală pe care le are şi cum ascultă docilă de inspiraţia care îi vine din sferele spirituale. Dar sursele sale de inspiraţie sunt multiple, sensibilitatea ei rezonând cu toate fiinţele.

Acum, la 22 de ani, având confortul financiar mult-sperat, se dedică ajutorării copiilor nefavorizaţi, fiind un ambasador al frumuseţii şi compasiunii. Admiraţi tablourile sale pe site-ul oficial Akiane.com

Akiane Kramarik, genială pictoriţă autodidactă

Iată, în cuvintele sale, o experienţă de "conştiinţă cosmică" pe care a avut-o la o vârstă fragedă. Citind-o sau ascultând-o, te înfiorezi.

« La vârsta de 6 ani, am avut o experienţă în care corpul meu fizic a dispărut. Părinţii, familia, toţi vecinii, poliţia mă căutau, era o zarvă imensă. Între timp, eu eram ca "pixelată" în milioane de bucăţele, experimentând milioane de vieţi. Vedeam totul ca şi când pluteam deasupra Pământului. Vedeam ce fac toţi în acelaşi timp. O minge de lumină mă ghida şi aveam sentimentul că sunt Dumnezeu. Am simţit că am trăit mii de ani în acel interval de timp. Experimentam diverse lucruri, diverse dimensiuni. Am lipsit 6 ore sau mai mult, au fost nişte ore pline, intense.

Cumva, m-am întors pe Pământ, mă plimbam prin casă, locul era acelaşi, mama plângea, era multă jale, nu mă găseau. Efectiv, mă evaporasem. Mama a fugit spre mine şi m-a întrebat: "Unde ai fost?" I-am explicat: "Mamă, sunt obosită, dar ar trebui să simţi şi tu asta". Ea a zis: "Ce s-a întâmplat? Nu înţeleg. Unde ai fost?". "Mamă, am fost... Dumnezeu. Am atâtea de făcut în viaţă. Am un ţel pe care trebuie să-l împlinesc, o misiune." »

Sursa: Akiane Kramarik Interview (min. 10-14)
Traducere şi adaptare de Răzvan Petre

Urmăriţi videoclipurile realizate de ea despre procesul de creaţie a tablourilor, pe canalul YouTube Akiane Kramarik. Dintre ele, am selectat două (în limba engleză):

+ Akiane ne povesteşte despre viaţa şi sursele ei de inspiraţie într-o scurtă autobiografie emoţionantă: ''Painting The Impossible''. 

+ Iar în videoclipul "The Messenger" suntem introduşi în secretele procesului creativ, în care personaje minuţios pictate sunt şterse pe rând, în aşteptarea adevăratului mesaj spiritual.

< Sus >

 

MESAGERI PSIHONAUŢI


Raymond Moody

Astăzi, odată cu avansul medicinii de urgenţă, se raportează o mulţime de experienţe în preajma morţii (NDE), care înlătură ignoranţa colectivă privind continuitatea vieţii. Mărturiile se adună şi se tot adună în tomuri de cărţi, interviuri, emisiuni, conferinţe cu acelaşi mesaj: moartea nu este sfârşitul.

Doctorul Raymond Moody (1944-2004) a deschis acest domeniu prin celebra sa carte cu mărturii ale pacienţilor întorşi din moarte clinică "Viaţa după viaţă", iar mai recent "Imagini ale eternităţii".

Dintre cărţile şi autorii recenţi cu un mare impact în mass-media putem spicui:

Articole şi cărţi despre proiecţia astrală


Robert B. Bruce

Robert Monroe

Articol Yram - Conștiința umană divinizată (traducere originală)

 + carte "Doctorul sufletului" de Yram (1884-1927)

Articol Robert Bruce - Experiențe de nivel înalt

 + carte "Dinamica planului astral" de Robert B. Bruce (n.1963)

Carte Robert Monroe - "Călătorii extracorporale"  Robert Monroe (1915-1995)

Articole şi cărţi despre NDE (Near-Death Experience)


Eben Alexander

Anita Moorjani

Betty J. Eadie

Mellen-Thomas Benedict

25 de trăsături comune experienţelor în preajma morţii

Eben Alexander - "Dovada lumii de dincolo" (n.1963)

Anita Moorjani - "Am murit şi m-am descoperit pe mine însămi" (n.1959)

Betty Eadie - "Îmbrăţişată de Lumină"  (n.1942)

Mellen-Thomas Benedict - "O călătorie până la Lumină şi înapoi"  (1949-2017)

* * *

Citiţi şi articolul REVELAŢII ALESE - Lecturi pentru inspiraţie mistică şi iluminatoare


< Sus >

 

 MAEŞTRI 

Maeştrii spirituali sunt mediumi, sunt mesageri şi, în plus, predicatori morali, iniţiaţi în "mistere" şi antrenori de evoluţie spirituală. Ei nu doar că depun mărturie despre existenţa lumii spiritelor, nu doar că ne asigură că vom trăi acolo după moarte, dar în plus, ne îndeamnă să nu ratăm prilejul acestei încarnări terestre pentru a evolua spre lumi spirituale cât mai înalte, mai apropiate de Dumnezeu, oferindu-ne şi metode de a realiza acest lucru mai uşor şi mai repede.

Adevăraţii maeştri sunt cele mai evoluate Spirite pe care le-a cunoscut Pământul. Ele se încarnează fără a fi obligate, sacrificându-şi pacea pe care le-o oferă cele mai Înalte Sfere în schimbul suferinţelor şi limitelor pământeşti. Ca Spirite, au dobândit o enormă experienţă cosmică şi umană, fiind pregătite acum să înfrunte o nouă aventură printre oameni. Scopul lor este nobil, venit dintr-o imensă iubire. Ele văd ignoranţa, durerile, mizeria şi promiscuitatea în care se zbat pământenii şi vor să le dea o cale de ieşire din animalitate şi demonism. Ce poate fi mai nobil?

Atunci când oamenii au mare nevoie de ei, apar învăţătorii care reîncheagă tradiţiile spirituale apuse sau devenite simple ritualuri. În contemporaneitate, numărul lor s-a mărit proporţional cu populaţia globului. În plus, unii au parte de o notorietate care îi transformă în maeştri internaţionali. E imposibil şi neprofitabil să îi compari între ei, fiecare având propria personalitate, misiune şi public-ţintă. În lumea actuală globalizată, marea înţelepciune devine accesibilă oricui manifestă înclinaţie şi aspiraţie de a creşte spiritual.

Vă înfăţişez o selecţie scurtă de maeştri care au lăsat o moştenire spirituală certă, au mulţi adepţi sau simpatizanţi şi sunt foarte mediatizaţi. Este adevărat, nimic nu poate înlocui prezenţa fizică a maestrului. O persoană realizată spiritual radiază un biocâmp rafinat, pur, inspirator. Este o plăcere să fii în prezenţa sa şi avatarurile evoluţiei par mai uşoare. Dar este important să pui în practică sfaturile înţelepte ale lor, oriunde te-ai afla; să aplici personal metodele de îmbunătăţire mintală, emoţională şi morală pe care ei le-au dăruit semenilor.

 

Paramahansa Yogananda (1893-1952)

Paramahansa Yogananda, primul maestru de yoga stabilit în Occident

Prezentare: Omagiu lui Paramahamsa Yogananda

Paramhansa Yogananda - maestrul etern - Cărţi, aforisme, cursuri, conferinţe, discuţii, meditaţii, filmări 

< Sus >

Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986)

Omraam Mikhael Aivanhov - maestru al Frăţiei Albe - Prezentare, conferinţe, cărţi

 

Omraam Mikhael Aivanhov, maestru de ştiinţă iniţiatică

< Sus >

Eckhart Tolle (n.1948)

Eckhart Tolle oferă o sinteză personală a învăţăturilor spirituale orientale. El subliniază că în interiorul minţii se află pacea absolută, în care omul poate experimenta fericirea. Trezirea spirituală este posibilă prin transcenderea stărilor de conştiinţă bazate pe ego. Ea este necesară nu numai pentru bucuria personală, ci şi pentru a se pune capăt conflictelor violente de pe planetă.

Ego-ul se bazează pe autoidentificarea inconştientă a omului cu amintirile şi gândurile sale repetitive. Un aspect important al ego-ului este "corpul-durere", adică acumularea de suferinţe emoţionale. Cauza principală a nefericirii nu este situaţia neplăcută, ci gândurile tale despre ea. Tolle scrie că cel mai important lucru care i se poate întâmpla unei persoane este să poată separa gândirea de conştiinţă. Conştiinţa este spaţiul în care gândurile există.

Eckhart Tolle, învăţător spiritual şi autor celebru

Eckhart Tolle: Prezentări, conferinţe, interviuri

Cărţi: Puterea Prezentului Un nou Pământ

< Sus >

Sadhguru Jaggi Vasudev (n.1957)

Sadhguru Jaggi Vasudev (n.1957) este o mare personalitate spirituală a Indiei contemporane. Yoghin, dar şi manager, colaborează cu autorităţile în probleme sociale şi educative. Spune că populaţia ţării este atât de numeroasă, încât numai spiritualitatea o poate împiedica de la autodistrugere. Are o vastă cuprindere a vieţii, pe toate palierele ei, percepţie trează şi dragoste de oameni. Este atât un mistic autentic, cât şi un om foarte realist. Prin influenţa puternic benefică asupra conaţionalilor săi, poate fi considerat un vizionar şi chiar un sfânt, deşi nu acceptă acest statut.

Sadhguru, maestru yogin, înţelept

Conferinţele sale sunt savuroase, pline de înţelepciune şi umor, cu replici penetrante şi inteligente. Cineva spunea că ar avea o combinaţie de discurs între Osho şi Mooji... Cine l-a văzut o dată, va dori să îl revadă pe Sadhguru şi, poate, chiar să urmeze programele sale de "inginerie interioară" (Isha Yoga).

SADHGURU - Cuvinte pline de înţelepciune, înregistrate video

< Sus >

 

Li Hongzhi (n.1951)

Nu cred că există la ora actuală un popor mai avid de spiritualitate decât cel chinez. După spălarea creierelor prin "revoluţia culturală", prin suprimarea tradiţiilor şi, mai recent, prin asaltul capitalismului sălbatic, la fel de materialist şi dur, se părea că chinezul nu putea deveni decât un robot muncitor fără conştiinţă. Dar misionarii creştini mărturisesc cu câte lacrimi de fericire descoperă chinezii simpli învăţăturile religioase, total noi pentru ei. Acestea le trezesc spiritul, înăbuşit atâta amar de vreme sub frica materiei.

O revoluţie spirituală a creat în China ultimelor decenii gruparea Falun-gong, fondată de Li Hongzhi. El a convertit zeci de milioane de chinezi prin practici de cultivare internă şi de atingere a lui Tao (perfecţiunea spirituală). Valoarea spirituală a şcolii sale se vădeşte prin însăşi faptul că a fost reprimată prin teroare şi genocid de către autorităţile atee şi totalitare. Dincolo de această faţetă politică, răzbate lupta ascunsă dintre Dumnezeu şi Lucifer. Pentru această misiune dificilă, a fost trimis un mare Maestru al Binelui. Ulterior, Li Hongzhi a răspândit şi în Occident practica sa de "purificare a inimii şi de salvare spirituală", un qigong de nivel înalt. În ultimii ani, el a decis să se retragă din atenţia publică.

Li Hongzhi, maestru spiritual şi fondator Falun-Gong

Vizionaţi video de promovare Falun Gong pentru occidentali (6 minute) şi citiţi cartea principală "Zhuan Falun" a maestrului Li Hongzhi (tradusă în româneşte).

< Sus >

Răzvan A. Petre
 12 decembrie 2017