<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


NEGÂNDITORUL DIVIN

de Răzvan-Alexandru Petre

«Necunoscutul, sau martorul ultim al manifestării nu are absolut nicio legătură cu ceea ce observă, e total dezinteresat. Nici măcar soarta corpului nu-l impresionează, e complet dincolo de visul formei ce i se prezintă în faţă. E o tăcere care vuieşte parcă de atâta adâncime, de vid, de profunzime oceanică. Se află întotdeauna chiar în spatele gândurilor, insesizabil, omniprezent şi atât de natural, încât este trecut permanent cu vederea.» ~ Marius Creţu

Spuneam în articolul „Cea mai extraordinară carte” că învăţătorii nondualişti nu ştiu ce fac, dar îşi dau toată bunăvoinţa. Exact, cum ar putea un învăţător nondual să ştie ce face?! Dacă este cu adevărat iluminat, atunci este total inconştient, fiindcă nu mai are CINE să fie conştient. Doar ceilalţi oameni se cred conştienţi, dar şi asta este o aparenţă, o iluzie creată de senzaţia de „eu”. În realitate, nu există decât inconştienţa.

A fi conştient presupune implicit că 1) priveşti lumea dintr-un centru 2) şi ca fiind reală – iar asta este numită ignoranţă (avidya) în textele sanscrite. Dar când eşti nimic, nu apercepi decât nişte idei, nişte expresii ale Tale, cel fără formă, ivite spontan în Tine, cel Vid. Le contempli fericit, dar nu le dai niciun credit. Şi nici nu le categoriseşti ca bune sau rele. Toate sunt doar nişte idei diverse fără consecinţe concrete. Lumea e o abstracţiune fără niciun ţel sau final grandios. Când şirul gândurilor se opreşte, rămâne golul dinainte şi atât. Doar un stop fără scop.

- „Orice ţi se întâmplă într-o zi, se întâmplă pentru că spiritul tău a dorit ca tu să trăieşti acea experienţă.

- Spiritul nu trăieşte nicio experienţă, niciodată. Aşa-zisele experienţe sunt pentru el exact ca nişte vise pentru tine, atunci când dormi buştean. Noaptea, îţi doreşti tu să trăieşti acele vise? Le proiectezi, le poţi modifica sau manipula la voinţă? Ai tu acea experienţă a visului, sau doar se întâmplă în tine, pur şi simplu?! Când te trezeşti, te apuci să le analizezi, să le recreezi, să-ţi mai baţi capul cu ele?! Sau doar le tratezi aşa cum sunt, nişte banale iluzii?! Exact aşa face spiritul cu tot ceea ce tu numeşti realitate. Dar pentru a te convinge, e musai să te trezeşti şi din visul minţii, la fel cum faci cu visul inconştient de azi-noapte. (Marius Creţu, Facebook)

< Sus >

Fericiţii săraci cu duhul

Cine spune că iluminarea are legătură cu o mai mare conştienţă sau că ar fi pura conştiinţă, doar se joacă cu nişte cuvinte convenabile. Putem vorbi oricum, ca oamenii să devină interesaţi. Dacă le-am spune că iluminarea înseamnă pierderea conştiinţei-de-sine, oare câţi ar mai citi sau asculta despre nondualitate?! Mai bine să le spunem ceva ce pot înghiţi.

Iar dacă tolerăm adevărul, haide să pornim de la celălalt capăt al naraţiunii.

Dumnezeu e inconştient. Este Negânditorul. Idei ţâşnesc automat din El, iar El se bucură ca un copil de fiecare surpriză ce apare. Fiecare din ele sunt o expresie a Lui. De aceea, le iubeşte în mod egal, fără însă a le da o mare importanţă. Ideile se ivesc neîncetat, hrănindu-i curiozitatea şi fericirea. Niciuna nu e ultima idee finală, apogeul negândirii divine. Ele curg fără oprire, nu se ştie cum. Aceste idei sunt obiectele şi fiinţele Creaţiei.

Se spune că iluminarea este lipsa minţii şi unirea cu Dumnezeu. Cum s-ar putea ca acelaşi Dumnezeu să aibă o minte gigantică, atotcuprinzătoare, atotgânditoare?!

„Mintea lui Dumnezeu” nu-i vreo inteligenţă, ci o sursă necunoscută de idei variate şi contradictorii. Da, e o ne-gândire, fiindcă nu-i produsă voluntar. Ideile apar singure, din Neant.

La fel şi în cazul oamenilor, nimeni nu ştie cum şi de ce apar gândurile. Omul poate doar să zăbovească asupra lor, să le întoarcă pe toate părţile, să le disece, dar nu le poate opri şi nici provoca să apară. Ideile vin când vor ele.

Fericiţii săraci cu duhul” (Matei 5:3) este, poate, cea mai fidelă descriere a lui Dumnezeu şi a celor uniţi cu El. Este fericit de fiecare idee-expresie ce iese din El automat, neelaborat, neintenţionat. Fiecare idee este o creatură. De fapt, totul există doar în imaginaţia Sa de neoprit. Aşa apare lumea, ca un păienjeniş de expresii divine, închegate sub aparenţa cauzalităţii şi solidităţii.

< Sus >

Cauzalitatea generează iluzia realului

O poveste în timp:

„La început” nu exista cauzalitate, iar fiinţele se amuzau de viaţă şi nu credeau că ce trăiesc ar fi real. Nimic nu avea nicio noimă şi era evident că lumea nu putea fi decât un vis, o iluzie.

Ideea de cauzalitate a apărut la un moment dat, de genul: „Hai să le dăm creaturilor impresia că fiecare gest al lor generează o urmare, că există o cauză înaintea oricărui efect”. Iar de atunci, oamenii trăiesc la umbra acestei puternice idei divine, care le întăreşte iluzia realităţii. Şi tot mai multe idei divine susţin iluzia cauzalităţii, ca într-o beţie a căutării unui sens inexistent.

Fizicienii sprijină, într-un fel, această idee. Teoria superstringurilor (teoria corzilor) spune că mereu se nasc universuri, dar multe se dezintegrează rapid, fiindcă nu respectă Teoria-M. Dar cele care o respectă rezistă în timp, precum universul nostru. Mutatis mutandis, M-Theory ar corespunde cu ceea ce numim cauzalitate.

Nici acum haosul primordial nu a dispărut, dar este bine învelit într-o crustă crocantă de cauzalitate, care dă oamenilor impresia că lumea ar avea un gust. E la fel ca atunci când ţi se stimulează electric o anumită zonă corticală pentru a-ţi crea senzaţia gustului de ciocolată. Ţi se pare că ai ciocolată în gură. Uite, simpla menţionare a „ciocolatei” deja te-a făcut să salivezi un pic, fiindcă imaginaţia ta i-a conferit realitate. E acelaşi proces ca în imaginaţia divină. Orice îţi închipui devine aparent real...

Apoi s-a spus: „Hai să inventăm nişte Fiinţe care cunosc aproape toate cauzele şi să le numim zei, spirite superioare, maeştri ascensionaţi etc. Ele vor avea toate explicaţiile, un răspuns la orice întrebare.” Dar şi aceste Fiinţe aparţin aceleiaşi iluzii cosmice şi nu fac decât să transmită ceea ce iese din inconştientul divin. Chiar şi ele recunosc că nu l-au văzut niciodată pe Dumnezeul pe care-l venerează, care ar trebui să fie Cauza princeps, conform legii cauzalităţii.

Niciun personaj nu poate vedea nimicul care îl visează. Dar nu fiindcă nimicul s-ar ascunde sau ar fi prea rarefiat. Ci fiindcă visul nu are nicio cauză. Creatorul visului nu există – asta înseamnă cuvântul „nimic” sau, îngroşat, „nimenimic”. Treaba asta nu se poate înţelege, fiindcă nu respectă legea cauzei şi efectului. Cum să existe un vis fără un visător?!... Uite-aşa, există şi gata.

< Sus >

Suntem făcuţi din vorbe

negânditorul divin ia cuvântul

Când Negânditorul ia Cuvântul, se naşte lumea

Când Negânditorul divin Se exprimă, apare Cuvântul sau Vibraţia, adică întreaga lume. Dar ea nu este, în fond, decât nişte sunete care se pierd imediat ce s-au ivit. Iar Negânditorul doar le emite, nu le elaborează analitic; ele ies automat din Neant. Negânditorul se bucură la fiecare sunet ce îi iese pe gură, neştiind niciodată ce urmează să spună. Viaţa universală este un fel de channeling cosmic, o curgere continuă de sunete neaşteptate.

Toate acestea sunt foarte clar expuse în Biblie:

«La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.» (Ioan 1:1-3)

Cuvântul doar exprimă ceea ce ai deja în interior. Cuvântul nu creează nimic palpabil, ci doar sugerează. Cum arată un obiect alcătuit din vorbe?!?... Nimic nu a fost realmente „făcut”, pentru că orice este „făcut din El”, adică din cuvinte, nu există concret. „Cuvântul” (logos) este metafora biblică ce ne transmite că lumea este absolut iluzorie, pentru „divertismentul” Negânditorului, care o apercepe în Sinea Sa.

Dumnezeu ne-a făcut din vorbe, la propriu şi la figurat. Lumea nu-i o creaţie concretă, separată de Creator, ci o sugestie, un gând abstract ÎN INTERIORUL Creatorului, un vis în Vid, o aparenţă, o iluzie. Asta apercepe omul iluminat. Asta scrie şi în Biblie. Amin.

Răzvan A. Petre
4 noiembrie 2023

< Sus >

Poveste de la Laura

Se tot caută căi, scurtături către Ceea ce este, s-a şi creat o psihoză din "iluminare"; dintr-o dată, toţi vor să se ilumineze sau să aibă alte manifestări ce ar duce în final la atingerea iluminării. Dar dacă s-ar spune ce reprezintă Nondualitatea cu adevărat, nu ştiu dacă ar mai conveni ego-ului. Pentru că scurtătura scurtăturii la întrebarea "ce este iluminarea şi cum o obţin?" este:

Tu nu exişti. (End game)

Probabil că ai accepta orice metode ce ţin de practici, diferite căi, diferite concepte etc., însă când ţi se spune "Tu nu exişti", câţi ar mai accepta aşa ceva?!

Cuuum?! Cum adică nu exist?! Uite corpul, uite mintea şi identitatea X! Cum să nu exist?!

După ce că nu îmi dai nimic de făcut, îmi mai şi spui că NU EXIST?!

...

Şi totuşi, calea din Acum către Acum este calea fără căi, căci TOTUL este deja... Nimic nu se poate obţine, deoarece separarea nu există, cel care crezi că eşti nu există; şi bomboana de pe tort este că nici iluminarea nu există... Dacă tot este să fie cu şocuri, măcar să fie 🤣🤣🤣!

Iluminarea nu există, deoarece o persoană/o iluzie nu se poate ilumina; însăşi "persoana" este problemuţa şi... închisoarea/matrixul etc. nu există.

Păi, bine breeeeee... cum ar putea Libertatea infinită să fie vreodată închisă, limitată, restricţionată, pierdută şi găsită?! Nu spuserăm că este infinită?!

Când se aleargă după iluminare, este de fapt o alergare după un concept (asta-i vestea proastă 😁). Vestea bună este că cel care aleargă este tot un gând, gândul de "eu" care... nu există. El are terenul lui de joacă, numită "visul conceptual", adică "Viaţa mea".

Când însă, prin graţie divină, ceva "se mişcă" AICI cu adevărat, sub sărutul graţiei se simte INFINITA PACE. Şi se porneşte, la început, după această pace, ceva tânjeşte după pacea infinită...

Când cauţi PACEA, se poate, într-adevăr, ca toate drumurile să ţi se închidă, pacea să se "reveleze" ca fiind totul, doar EA existând/Existarea şi Tărâmul Acasă-ului să fie ASTA, tărâmul fără căi de parcurs.

Fiind Acasă-ul, nu mai există timp, nici iluzia nu mai este stăpână pe nimic. Totul este DEJA întreg, complet, nedivizat, organic, viu... Şi ASTA eşti DEJA.

...

Nu veni în faţa Vieţii cu întrebări conceptuale, căci Ea nu le cunoaşte, nu te cunoaşte nici pe "tine", şi atunci ea doar va trece ca un tăvălug peste tine. Ce este vis rămâne vis, Viaţa rămâne Realul.

Vii ca persoană, însă rămâi ca Viaţa. Dacă nu eşti pregătit să plăteşti preţul, atunci nu te poţi juca ca Viaţa, rămâi la jocul eu-lui în povestea "Viaţa mea".

Şi totuşi, şi asta este "voia lui Dumnezeu", căci "în tot şi toate este Dumnezeu şi doar voia lui se face".

Laura Averchi, 4 noiembrie 2023