<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


SECRETELE ACORDAJULUI REIKI ŞI ALTOR CĂI SPIRITUALE

ACORDAJUL REIKI

În articolul “Introducere în Reiki” am dat câteva lămuriri cu privire la metoda de transfer energetic numită REIKI. Ea este genial de simplu de aplicat chiar şi de cei fără cunoştinţe medicale sau de bioenergetică, beneficiile fiind evidente şi imediate. Energia vindecătoare Reiki ne soseşte din Cosmos, noi focalizând-o prin palme, fără vreun efort de concentrare, asupra fiinţei pe care vrem s-o ajutăm. Energia proaspătă este automat preluată şi direcţionată în zonele bolnave de către propria inteligenţă a biocâmpului în suferinţă. Ca urmare, organismul se echilibrează, aducând după sine înlăturarea sau ameliorarea bolilor, durerilor.

Metoda este foarte uşor de folosit doar dacă primim secretul ei de la un profesor sau maestru Reiki. Secretul iniţierii este ACORDAJUL REIKI. Fără el nu putem utiliza niciodată această metodă, iar mâinile vor iradia numai o cantitate limitată de bioenergie proprie. Prin acest ACORDAJ corpul nostru este branşat la Sursa Cosmică de energie binefăcătoare, pe care o putem accesa oricând dorim.

Este o operaţiune subtil-energetică efectuată în cadrul unei ceremonii tradiţionale ce durează câteva minute. Nu cere nici un efort sau pregătire specială şi nu prezintă nici un risc sau obligaţie. Toată munca şi responsabilitatea revine iniţiatorului. Spre pildă, pot apare situaţii când, dacă el greşeşte gesturile rituale, simbolurile prescrise, ori dacă atmosfera camerei este tensionată datorită unor animozităţi între cei prezenţi, ACORDAJUL poate eşua ! În primul caz, maestrul îşi va repara greşeala repetându-l. În al doilea, mecanismul este următorul: biocâmpul celui agresat psihic îşi creează spontan o “platoşă” de respingere a efluviilor negative iradiate de persoana antipatică din apropierea sa. Din păcate, această auto-protecţie îi va bloca şi deschiderea naturală spre energiile înalte ale iniţierii Reiki. În cele mai multe cazuri însă totul decurge firesc, fără incidente, toţi având numai de câştigat...

Nu mulţi sunt cei ce pot sesiza fenomenele invizibile produse în cadrul ceremoniei : coborârea coloanei de lumină subtilă purificatoare pe creştetul discipolului, declanşarea anumitor circuite energetice între cap şi mâini, conectarea la misterioasa Sursă Cosmică de energie vindecătoare. Cine şi cum le provoacă - va rămâne o mare Taină…! Deocamdată.

Unii candidaţi se simt emoţionaţi, le dau lacrimile, primesc răspunsuri la probleme de viaţă ce-i chinuie, îşi simt întreg organismul vibrând sau au senzaţii puternice în creştetul capului, furnicături în palme şi degete, se simt înălţaţi sufleteşte ca într-o biserică. Chiar şi cei mai puţin sensibili au o stare plăcută şi pot să-şi dea seama că, după iniţiere, viaţa lor tinde să se schimbe în bine. Impresiile ACORDAJULUI se prelungesc câteva zile, săptămâni, după care depinde doar de forţa minţii şi puritatea aurei, precum şi de perseverenţa lor pentru a păstra şi amplifica nelimitat binefacerile metodei.

Scriind cele de mai sus am vrut să subliniem caracterul spiritua1 al Reiki-ului. Reikistul recunoaşte smerit că el este numai un intermediar între bolnav şi Sursa Vindecării. Nerevendicându-se ca religie, Reiki este o metodă practică de a aduce binele în viaţa noastră de zi cu zi. Scopul comun al religiilor, dacă înlăturăm învelişul lor doctrinar, este acelaşi : a curăţi oamenii de relele pe care le suportă, le gândesc şi le fac. Aceasta este şi finalitatea Reiki-ului, la toate nivelele sale de instruire (vindecarea cu palmele, transmiterea energiei la distanţă în diverse scopuri benefice, profesorat, măiestrie).

ACORDAJUL REIKI reprezintă cu adevărat primirea unui har vindecător al trupului şi psihicului. Cine a simţit nemijlocit puterea sa înţelege mai profund şi alte aspecte spirituale. Să lărgim, aşadar, orizontul discuţiei… 

 

ACORDAJUL ÎN CĂILE INIŢIATICE

 Îndrăznim să definim INIŢIEREA SPIRITUALĂ, în general, ca fiind “legătura permanentă cu o anumită Sferă de energie, sau Entitate Divină, prin care omul manifestă puteri neobişnuite, primite exclusiv de la acea Forţă”. În orice religie sau grupare spirituală serioasă survine un moment crucial, sau mai multe, când discipolul primeşte un ACORDAJ la Forţele generatoare şi protectoare ale acelei căi sau metode spirituale. Poate fi o iniţiere în practicarea unui ritual sau în rostirea unei invocaţii, mantre, rugăciuni ş.a. Efectele suprafireşti vor fi slabe dacă superiorul (maestru, guru, frate etc) nu “transferă puterea” în novice. Sunt sortite derizoriului tehnicile magice luate din cărţi sau furate de aiurea, fără secretele esoterice. Ori, cheia supravieţuirii unei tradiţii mult timp după moartea întemeietorului său este ACORDAJUL. Prin el practica dă rezultate rapide, prestigiul mişcării se întăreşte şi sunt atraşi noi aderenţi.

Trebuie să spunem că nu întotdeauna calea iniţiatică este şi profund benefică. În lume există o diversitate de iniţieri, pentru orice gust, interes şi orientare morală. Spre exemplu, magia neagră, satanismul apelează la acordaje energetico-informaţionale extrem de periculoase atât pentru discipol, cât şi pentru restul oamenilor. Cosmosul are zone benefice, dar şi zone malefice. De la acestea din urmă îşi trag puterea vrăjitorii, lucifericii. Blestemăţiile lor n-ar trebui subestimate, ignorate sau încurajate prin pasivitatea oamenilor de bine !

În Tainele Creştine regăsim, de asemenea, ACORDAJE, dar specifice religiei. Un preot nu are puterea de a sluji fără binecuvântarea superiorului său (maestru iniţiator), dată prin ritualul (acordajul) de hirotonisire. Evenimentul cel mai important pentru orice credincios este botezul (acordarea la Energiile Cristice). Şi exemplele pot continua.

O situaţie aparte prezintă acel curios nesăbuit care urmează în paralel căi operând cu energii incompatibile între ele. În corpul nefericitului are loc o confruntare cumplită între cele două forţe antagonice. El va acuza adesea indispoziţii fizice şi psihice. De pildă, cineva botezat creştineşte în regulă aderă la o metodă ocultă care pretinde jertfe animale. Contradicţia este evidentă. Urmarea ? Destul de curând va rupe în fapt cu una din cele două căi. Cealaltă alternativă : o îmbolnăvire psihică gravă.

Întâlnim nenumărate doctrine şi învăţători de tot felul. Fiecare cu stilul şi secretele sale. Unii - slujitori sinceri ai lui Dumnezeu, alţii - profitori şi perverşi. Credinţele sunt expuse atrăgător, amatorii aleg. Semeni de-ai noştri migrează către un cult diferit de cel în care s-au născut, ori îşi găsesc zeităţi sau persoane carismatice pe care să le adore “în numele Domnului”. Dincolo de explicaţia psiho-sociologică şi cea privind competiţia dintre religii, secte, organizaţii, ar mai putea exista una, nebănuită : aceea că ACORDAJUL primit iniţial de credincios nu a reuşit, deci calea îi este, dacă nu închisă, cel puţin nesatisfăcătoare. Adoptarea unei alte forme spirituale este una din soluţiile la criza şi căutarea sa devoţională.

În concluzie, să reţinem importanţa primordială a Maestrului pentru calea spirituală benefică pe care o promovează. Prin investitura tradiţională primită, la rândul său, de la alţi maeştri el are puterea de a-i pune pe discipoli pe aceeaşi cale de dezvoltare personală. Nefiind întotdeauna un sfânt, el poartă totuşi un har unic, cu care poate face mult bine oamenilor...

RĂZVAN PETRE

1999