<  Înapoi la Pagina de Terapie prin Spiritism


REIKI – ÎNTRE MAGIE ŞI ŞTIINŢĂ

 

INTRODUCERE ÎN REIKI

INDICATII REIKI DE LA SPIRITUL LUI MIKAO USUI

Despre REIKI gradul I (tratamentul prin punerea mâinilor)

Despre REIKI gradul II (practica parapsihologică)

MESAJ DE LA MIKAO USUI PENTRU REIKIŞTII DE AZI

 

 

INTRODUCERE ÎN REIKI

de Răzvan Petre, profesor de Reiki

 Cuvântul japonez "REIKI" înseamnă"energie vitală (ki) de provenienţă spirituală (rei)". În Occident s-a popularizat denumirea de "energie universală", pe care am preluat-o şi noi. Energia REIKI este o energie de natură necunoscută ştiinţei actuale, dar care există şi se manifestă în mod clar prin efectele sale benefice asupra fiinţei umane.

REIKI este ştiinţa şi arta utilizării energiei universale în beneficiul propriu şi al celorlalţi. Cu ajutorul ei vrem să înfrumuseţăm natura şi viaţa, vrem să curăţim oamenii de relele pe care ei le suportă, le gândesc şi le fac.

Energia universală vine din Cosmos şi ne străbate pe toţi, dar unii o receptează mai mult, iar alţii mai puţin. Printr-un tratament REIKI se restabileşte circulaţia normală a energiei în organism şi se completează necesarul de energie curată. Energia universală inundă, diluează energia uzată şi o împinge pe traseele energetice, eliminând-o din corp.

REIKI este o metodă naturală de vindecare a trupului, sufletului şi minţii, întrucât energia universală acţionează benefic asupra tuturor nivelelor energetice ale omului (fizic, eteric, astral, mental, cauzal).

Ştiinţa utilizării energiei universale exista din vechime, dar ea s-a pierdut de-a lungul veacurilor. Metoda REIKI, aşa cum o cunoaştem astăzi, a fost redescoperită la începutul secolului XX în Japonia de către călugărul şi doctorul MIKAO USUI în urma studiului profund al unor vechi scrieri şi a unei intense practici meditative.


Mikao Usui

Perioada ascetică şi-a petrecut-o pe muntele sfânt Kurama-yama, unde a primit secretele REIKI prin revelaţie. Ulterior a început să trateze prin REIKI persoanele bolnave din oraşul Kyoto, iar apoi din Tokyo. Era considerat un foarte mare vindecător prin puterea palmelor şi deţinea puternice capacităţi paranormale, care de altfel i-au şi permis să lanseze noua ştiinţă terapeutică.

< sus >

MIKAO USUI a instruit câteva persoane mai talentate în toate secretele acestei nobile discipline. Aceştia au devenit maeştri şi au iniţiat, la rândul lor, multe alte persoane, unii devenind şi ei maeştri. Astăzi sunt sute de mii de practicanţi de REIKI pe toate continentele, iar numărul lor creşte an de an. De la moartea fondatorului, dr. MIKAO USUI, REIKI-ul a suferit numeroase transformări din dorinţa bine intenţionată a maeştrilor de a adăuga câte ceva din experienţa lor personală. În lumea occidentală REIKI-ul a ajuns prin intermediul doamnei de origine japoneză HAWAYO TAKATA, rezidentă în statul american Hawaii. Domnia sa a primit de la CHUJIRO HAYASHI (desemnat ca succesor al său de MIKAO USUI) iniţierea în gradele I, II, maestru şi încuviinţarea de a transmite REIKI-ul mai departe în Occident.


Chujiro Hayashi


Hawayo Takata

Doamna TAKATA a murit în anul 1980, iar de atunci REIKI-ul s-a ramificat în mai multe şcoli distincte : USUI SHIKI RYOHO (ramura tradiţională), Tehnica Radiantă (condusă de doamna Barbara Ray), Karuna Reiki ş.a. În toate şcolile autentice activarea iniţială a energiei REIKI (acordajul) echivalează cu primirea unui har tămăduitor. Pot exista însă diferenţe între practicanţi, corespunzător puterii de înţelegere, perseverenţei în practică şi, mai ales, forţei şi purităţii câmpului energetic individual. Fiecare maestru îşi organizează cursul aşa cum crede de cuviinţă, cu condiţia să fie corect înţeles şi să efectueze acordajul tradiţional, primit de la maestrul său.

< sus >

REIKI-ul este împărţit în 3 sau mai multe nivele de pregătire, după cum consideră fiecare maestru. La fiecare nivel elevul capătă noi abilităţi şi descoperă posibilităţi nebănuite ale metodei.

Gradul I în REIKI conferă discipolului capacitatea de a transfera energie universală prin palme către o altă fiinţă vie (sau sieşi) pentru echilibrare energetică şi înlăturarea durerilor sau bolilor. Terapia REIKI constă în simpla punere a palmelor în zona bolnavă. Energia universală vine din Cosmos, intră prin creştetul capului şi iese prin palmele practicantului REIKI către organismul care manifestă un deficit energetic. Efectele pot fi resimţite imediat sau după un timp oarecare. Ele sunt întotdeauna benefice pentru sănătatea fizică, psihică şi mentală.

Gradul II în REIKI întăreşte puterea emisivă a terapeutului. Acesta învaţă să transmită energie universală la distanţă (chiar la sute de kilometri) în diverse scopuri, dar numai în beneficiul celui care primeşte energia. Tehnica de gradul II permite influenţarea în bine a celor din jur şi înlăturarea multor obstacole din viaţă prin transmisii energetice.

Gradele superioare sunt cele de profesor şi de maestru, în care se învaţă metode secrete de mare forţă, dar care nu vor fi accesibile decât după însuşirea temeinică şi obţinerea de rezultate clare prin tehnicile de gradul I şi II.

Mulţi vorbesc astăzi despre REIKI doar ca despre autotratamentul pe care şi-l poate face oricine punându-şi mâna acolo unde îl doare. În parte este adevărat, numai că pentru a putea transfera (ţie sau altuia) energie REIKI este nevoie de o iniţiere specială primită de la un profesor sau un maestru REIKI. În lipsa acestei iniţieri, numită şi "acordaj REIKI", palmele noastre nu vor iradia decât propria noastră bioenergie, pe care o mutăm dintr-un loc într-altul.

< sus >

ACORDAJUL REIKI

După cum oricine poate să regleze (acordeze) un aparat de radio pe o anumită frecvenţă pentru a asculta postul dorit, în mod similar "acordajul REIKI" vă pune în legătură subtil energetică cu Sursa Cosmică de energie binefăcătoare pentru o perioadă nelimitată (toată viaţa). Însă transferul propriu-zis de energie universală se face doar când palmele intră în contact cu o fiinţă pe care doriţi să o energizaţi.

Acordajul REIKI trebuie să fie acceptat în mod conştient de către candidat (de aceea nu se primesc la curs bolnavi psihici sau copii). Nu cere nici un efort sau pregătire specială. Nu prezintă nici un risc. Nu creează nici o obligaţie celui iniţiat. Nu are implicaţii religioase (metoda REIKI este practicată pe tot mapamondul de credincioşi ai diverselor religii). Chiar dacă REIKI nu este o religie în sine, scopul său este la fel de nobil. Reikistul preferă să facă binele decât să vorbească despre facerea de bine, având ştiinţa şi puterea de a-l face. Un adevărat reikist se va apleca cu evlavie asupra învăţăturilor spirituale autentice şi le va corela cu propria sa experienţă parapsihologică, dobândită prin practică.

REIKI-ul este compatibil cu toate formele spirituale (isihasm, yoga, chi kung, meditaţie etc) şi cu toate tehnicile energetice (acupunctură, masaj, reflexologie, bioenergoterapie etc). REIKI-ul se poate combina armonios cu tot ceea ce vine spre binele oamenilor.

Anul 1997

INDICATII REIKI DE LA SPIRITUL LUI MIKAO USUI

Despre REIKI gradul I (tratamentul prin punerea mâinilor)

Despre REIKI gradul II (practica parapsihologică)

MESAJ DE LA MIKAO USUI PENTRU REIKIŞTII DE AZI

< sus >

 

Consiliere parapsihologică în probleme de viaţă

Clarvăzător NINA PETRE


Înregistrări video cu doamna prof. Nina Petre

 

<  Înapoi la Pagina de Terapie prin Spiritism