<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul I

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

EU SUNT

Eu vorbesc pentru tine, cel care citeşti.

Pentru tine, care ai căutat ici şi colo, timp de ani îndelungaţi, străduindu-te să afli din cărţi şi învăţături, din filozofii şi religii: ADEVĂRUL, FERICIREA, LIBERTATEA şi pe DUMNEZEU.

Pentru tine, care ai Sufletul obosit, descurajat şi aproape lipsit de speranţă.

Pentru tine, care adesea ai perceput o licărire a acestui „Adevăr”, care dispărea din faţa ta asemenea unui miraj al deşertului atunci când încercai să-l urmăreşti şi să-l atingi.

Pentru tine, care ai crezut că L-ai găsit într-un mare învăţător, poate şef al unei Societăţi, Fraternităţi, Religii, care îţi părea a fi un „Maestru”, datorită doctrinei minunate pe care o preda şi a faptelor pe care le săvârşea; dar te-ai trezit mai târziu că acest Maestru nu era decât o personalitate umană, cu defectele şi slăbiciunile sale, cu păcatele sale ascunse, ca şi tine, cu toate că această personalitate a servit ca mijloc pentru răspândirea învăţăturilor minunate care îţi păreau a fi cel mai înalt „Adevăr”.

Iată-te deci, Suflet obosit şi însetat, că nu ştii unde să te mai adresezi.

Pentru tine vine EU SUNT.

La fel şi pentru tine, cel care ai început să simţi prezenţa acestui „Adevăr” în adâncul Sufletului tău şi cauţi să descoperi ce anume se străduieşte nelămurit, de curând, să se exprime viu în interiorul tău.

Da, pentru voi toţi cei care sunteţi înfometaţi de adevărata „Pâine a vieţii”, EU SUNT vine.

Eşti dispus să iei parte?

Dacă este aşa, îndreaptă-te şi aşază-te. Calmează-ţi mintea omenească şi urmează îndeaproape Cuvântul Meu rostit aici. Altfel, te vei îndepărta încă o dată decepţionat, păstrând în inimă aceeaşi sete nestinsă.

EU !

Cine sunt Eu?

Eu, care vorbesc cu o astfel de cunoaştere şi autoritate?

Ascultă!

EU SUNT Tu, acea parte din tine care ESTE şi ŞTIE.

CARE ŞTIE TOTUL.

Şi care a ştiut dintotdeauna, şi care a fost dintotdeauna.

Da EU SUNT Tu, SINELE Tău; acea parte din tine care spune EU SUNT şi este EU SUNT;

Acea parte din tine foarte tainică şi transcendentă care tresaltă în interiorul tău pe măsură ce citeşti, care răspunde acestui Cuvânt al Meu, care percepe Adevărul Său, care recunoaşte tot ce este Adevărat şi respinge orice eroare oriunde o găseşte. Nu acea parte din tine care s-a hrănit cu erori timp de atâţia ani.

Căci EU SUNT adevăratul tău Învăţător, singurul adevărat pe care îl vei cunoaşte vreodată şi unicul MAESTRU.

Eu, SINELE tău Divin.

Eu, EU SUNT-ul tău, îţi aduc acest Mesaj al Meu, Cuvântul Meu viu, aşa cum ţi-am adus totul în viaţă, fie că erau cărţi sau „Maeştri”, sărăcie sau bogăţie, experienţa amară a iubirii, pentru a te învăţa că EU şi doar EU, Adevăratul tău Sine, EU SUNT Învăţătorul tău, unicul Învăţător şi unicul Dumnezeu, Cel care îţi dă şi ţi-a dat întotdeauna nu numai Pâinea şi Vinul Vieţii, ci şi toate lucrurile necesare creşterii şi susţinerii tale fizice, mentale şi spirituale.

Astfel că tot ceea ce găseşte un ecou în TINE când citeşti acestea este Mesajul Meu, vorbit dinlăuntrul tău către conştiinţa ta omenească şi nu este decât confirmarea a ceea ce EU SUNT-ul din tine a ştiut dintotdeauna în interior, dar încă nu-l tradusese conştiinţei tale exterioare în termeni clari şi precişi.

La fel, orice Ţi-a atras vreodată atenţia în vreo manifestare exterioară nu a fost decât confirmarea Cuvântului Meu deja comunicat înăuntrul tău. Manifestarea exterioară a fost doar calea sau mijlocul ales de Mine în acea ocazie pentru a atinge şi impresiona conştiinţa ta omenească.

EU SUNT nu este mintea ta umană, nici copilul său, intelectul. Ele nu sunt decât exprimarea Existenţei tale, după cum Tu eşti exprimarea Existenţei Mele; ele sunt doar aspecte ale personalităţii tale omeneşti, după cum Tu eşti un aspect al Impersonalităţii Mele Divine.

Cântăreşte şi studiază cu atenţie aceste cuvinte.

Ridică-te şi eliberează-te, acum şi pe vecie, de sub stăpânirea personalităţii tale, cu mintea şi cu intelectul ei umflate de orgoliu!

Căci de acum încolo, pentru a pătrunde Cuvântul Meu în conştiinţa Sufletului tău, trebuie ca mintea să fie servitorul Tău şi intelectul, sclavul Tău.

EU SUNT vine acum la conştiinţa Sufletului tău, pe care Eu am impulsionat-o anume, pregătind-o pentru a primi Cuvântul Meu.

Deci, dacă eşti destul de tare să-L suporţi;

Dacă poţi lăsa deoparte toate fanteziile, credinţele şi opiniile tale personale, care nu sunt decât resturi pe care le-ai adunat de la gropile de gunoi ale altora;

Dacă eşti suficient de puternic pentru a arunca toate acestea;

Atunci, Cuvântul Meu va fi pentru tine un izvor inepuizabil de Bucurie şi Binecuvântare.

Dar să te aştepţi ca personalitatea ta să se îndoiască de Cuvântul Meu pe măsură ce Îl citeşti;

Căci propria ei viaţă este ameninţată, ştiind că nu va mai putea să trăiască şi să prospere şi să-ţi mai domine mult timp gândirea, sentimentele, activitatea ca înainte – dacă tu îţi deschizi inima pentru Cuvântul Meu şi îi permiţi să rămână acolo pentru totdeauna.

Da, EU SUNT vine la tine acum,

Pentru a te face conştient de Prezenţa Mea;

Căci ţi-am pregătit, totodată, şi mintea ta omenească pentru ca şi ea să poată înţelege, până la un anumit punct, ce însemn Eu.

Eu am fost întotdeauna cu tine, dar tu nu o ştiai.

În mod intenţionat, te-am condus prin Pustiul cărţilor şi al învăţăturilor, al religiilor şi al filozofiilor, menţinându-ţi mereu în faţa ochiului Sufletului viziunea Pământului Făgăduinţei;

Hrănindu-te cu mana Deşertului, pentru ca tu să poţi să-ţi aminteşti, să apreciezi şi să doreşti cu ardoare Pâinea Spiritului.

Te-am adus acum la malul Iordanului, care te separă de moştenirea ta Divină.

Acum ţi-a sosit timpul să Mă cunoşti în mod conştient; ţi-a venit vremea să treci în Ţara Canaanului, tărâmul cu Lapte şi Miere.

Eşti pregătit?

Doreşti să intri?

Atunci urmează acest Cuvânt al Meu, care este Chivotul Legământului Meu şi vei traversa fără să-ţi uzi picioarele.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>