<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Introducere la prima ediţie (1914)

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

Pentru ca să poţi înţelege mai bine adevărurile profunde şi fundamentale conţinute în acest Mesaj, abordează fiecare lectură cu mintea calmă şi deschisă. Linişteşte-ţi intelectul şi invită-ţi Sufletul să te înveţe. Citeşte pe rând câte un singur paragraf şi nu trece la următorul decât atunci când Ceva dinăuntrul tău va fi răspuns adevărului enunţat şi te va face să-i înţelegi clar semnificaţia.

Mai mult decât orice, încearcă să-ţi dai seama că EUL care vorbeşte în Mesaj este Spiritul interior, propriul tău Suflet, Sinele Impersonal, Adevăratul Tu; acelaşi Sine care, în momentele tale de linişte, îţi arată greşelile, prostiile şi slăbiciunile tale, care te dojeneşte şi te ajută mereu să trăieşti conform idealului Său, pe care El îl menţine fără încetare în faţa ochiului minţii tale.

Tocmai unei astfel de minţi liniştite i s-a revelat acest Mesaj de-a lungul a câtorva luni pline de dorinţa arzătoare de a primi îndrumarea Spiritului şi de a găsi un prilej de a-L servi pe Tatăl Iubitor, Care s-a dovedit a fi întotdeauna prezent şi gata să-i copleşească cu binefaceri pe copiii Săi care Îl iubeau destul încât să-I acorde primul loc în inima şi viaţa lor.

Ajutorul şi îndrumarea astfel primite îţi sunt transmise şi ţie, căci această învăţătură înţeleaptă şi iubitoare este atât de neobişnuită şi atât de complet Impersonală, încât ea se adresează oricui este dispus să o primească.

Marea binecuvântare a acestui Mesaj este că, dacă eşti pregătit, EUL care vorbeşte aici va continua să-ţi vorbească direct din inimă după ce vei fi pus cartea deoparte. Şi aceasta, într-un mod atât de intim şi de convingător, încât El îţi va clarifica toate problemele şi va fi pentru tine o sursă inepuizabilă de Înţelepciune şi de Forţă, care îţi va aduce Pace, Sănătate, Fericire şi Libertate – o abundenţă din tot ceea ce inima ta doreşte.

Scopul acestei mici cărţi este deci de a servi drept canal sau poartă de intrare spre Bucuria Domnului tău, Mângâietorul promis de Isus, expresia vie a lui Cristos-Dumnezeu din tine.

Editorul


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>