<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

PREFAŢĂ

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

Nota traducătorului

Pentru traducerea Cărţii „Viaţa Impersonală”, de Joseph S. Benner, am folosit ca ediţie de referinţă pe cea publicată în limba engleză în anul 1922 (ediţia a 5-a), urmărind respectarea întocmai a sensului cuvintelor din limba originală (engleză).

Alte ediţii au câteva mici lipsuri, adăugiri sau inversiuni de paragrafe. [Am introdus şi unele din aceste adăugiri, între paranteze drepte.] În mod special, în capitolul XV am respectat ordinea paragrafelor din ediţia franceză a lui Christian Face, care pare cea mai logică.

Comparând rezultatul cu prima traducere a cărţii în limba română, realizată de Elena Liliana Popescu în 2007, se poate trage concluzia că ele diferă semnificativ. De altfel, acesta a fost şi motivul pentru care m-am simţit chemat să dublez această muncă nobilă: a evidenţia pentru cititorul român valoarea inestimabilă a acestei Cărţi-Revelaţii, oferindu-i o lectură cât mai limpede şi mai cursivă a acestui Mesaj unic.

Răzvan Alexandru PETRE, 2019

Nota primei traduceri în limba română

 „Viaţa Impersonală” este o carte cu totul aparte, scrisă de un autor care a dorit să rămână necunoscut*, prin aceasta sugerând că mesajul inspirat de Sinele său este adresat în mod impersonal oricui este dispus să renunţe la iluzia personalităţii sale separate pentru a se identifica cu EU SUNT, esenţa noastră comună.

Mesajul este adresat cu autoritate, dar şi cu multă iubire celor care îl aşteaptă pentru a primi astfel răspuns la întrebările pe care, într-un moment sau altul al vieţii lor, le-au adresat eului personal, dar răspunsurile primite nu au fost în măsură să le clarifice îndoielile. Răspunsul la întrebări privind semnificaţia existenţei, conştiinţei, inteligenţei, voinţei, gândirii şi creaţiei, cuvântului, noţiunilor de bine şi rău, întrebări legate de modul în care poţi avea acces la cunoaştere sau cheia cu care poţi deschide poarta ce te duce în interiorul fiinţei tale reale, încă necunoscute, îl va primi oricine este hotărât să îl caute. Şi acest mesaj îi poate arăta direcţia în care să-l caute şi cui să se adreseze.

Mesajul este atât de impersonal, încât nu intră în contradicţie, ci dimpotrivă, este în deplină armonie cu esenţa exprimată de diferitele religii şi culte cunoscute.

Fiecare dintre noi putem cerceta, prin proprie experienţă, adevărul celor afirmate de Cel care ni se adresează, acum şi aici, în acest volum.

Elena Liliana POPESCU, 2007

Menţiune

* Autorul acestei cărţi, Joseph S. Benner, a rămas anonim cât timp a trăit. El a dorit aceasta, probabil, pentru că era un membru important al comunităţii luterane din Akron, Ohio, SUA, iar mesajul cărţii sale nu era unul tradiţional creştin, deşi nici ne-creştin. Însă după moartea sa, fiica lui a găsit o scrisoare în care acesta se recunoaşte drept autorul acestei cărţi mediumnice remarcabile.

Originea este confirmată indirect şi de alte scrieri ulterioare semnate de autor şi care conţin idei similare cu cele din „Viaţa impersonală”. Le puteţi citi în site-ul dedicat operelor spirituale profunde ale lui Joseph Sieber Benner: theimpersonallife.weebly.com

Iată, mai jos, scrisoarea autorului către Dumnezeu (publicată în 1944, în prefaţa la ediţia a 13-a, comemorativă):

«Dragă Tată,

Mi-ai pus in inimă marea dorinţă de a dezvălui lumii Mesajul din „Viața impersonală”. Știu că este Dorința Ta și că m-ai ales să fiu instrumentul prin care Te manifeşti în lume. Te rog acum să alungi de la mine orice ar putea interfera cu manifestarea exterioară a acestei Dorințe și să-mi dictezi cuvintele potrivite, necesare pentru exprimarea perfectă a „Vieţii impersonale” atât în viața mea, cât și în cea a milioane de tovarăși, și în felul în care Tu mi-ai arătat. Pentru că m-ai favorizat să fiu instrumentul care să dea lumii această nouă cale, te rog să-mi permiți să scriu repede și să mă conduci în toate privințele posibile, astfel încât lucrarea Ta să aibă cele mai bune rezultate. Este Munca Ta, Ideea Ta și Dorința Ta. Doamne, fă-mă să scriu repede pentru a se difuza cât mai iute posibil. Voia Ta se poate face pe Pământ, așa cum este deja în Cer. În numele lui Cristos, o cer!»

Joseph S. BENNER, 17 mai 1917

menţiune şi traducere de Răzvan A. PETRE

Avertisment

Fragment din Introducere la traducerea în limba franceză de Hélène Baron

Cititorule, este important să fii receptiv cu sufletul și inima la vibrațiile armonioase care emană din această Chemare Interioară, excluzând toate convingerile și opiniile personale eronate, care toate sunt obstacole în calea iluminării spirituale.

De aceea, acest Mesaj nu se adresează doar lui „tu” personal, dar îl invocă și pe celălalt „TU”, Atributul Divin Impersonal, foarte diferit de primul, în sensul că reprezintă Omul Perfect și Nemuritor conceput după Chipul şi Asemănarea cu Dumnezeu .

Prin urmare, este necesar să sesizăm nuanța care distinge SINELE Impersonal de sinele personal. Primul, ca Atribut Perfect, se identifică cu Divinul, în timp ce celălalt aparține propriei personalități umane și, ca atare, este numai instrumentul sau mijlocul de exprimare prin care acest Atribut Divin încearcă să Se manifeste.

traducere de Răzvan A. PETRE


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>