<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul III

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

EU, VIAŢA, DUMNEZEU

Dacă ceea ce tocmai ai citit a găsit ecou înăuntrul tău şi dacă Sufletul tău aspiră să afle mai mult, atunci eşti gata să primeşti ceea ce urmează.

Dar dacă încă te îndoieşti sau te revolţi împotriva presupusei autorităţi Divine pentru ceea ce este scris aici, intelectul spunându-ţi că toate acestea nu sunt decât o nouă încercare de a pune stăpânire pe mintea ta prin sugestii viclene şi sofisme subtile; în acest caz, nu vei obţine niciun folos din aceste cuvinte, deoarece semnificaţia lor rămâne încă ascunsă conştiinţei tale muritoare şi Cuvântul Meu trebuie să-ţi parvină prin alte mijloace de exprimare.

E în regulă dacă personalitatea ta împreună cu intelectul ei te îndeamnă să te îndoieşti şi să te revolţi împotriva unei autorităţi pe care încă nu o recunoşti ca fiind a Mea. Chiar Eu sunt cel care îţi face personalitatea să se revolte astfel; căci ea, prin orgoliul simţului individualităţii, Îmi este încă necesară pentru a dezvolta o minte şi un corp suficient de puternice încât să Mă exprime perfect. Eu i-am dat deci personalităţii tale misiunea de a se îndoi şi de a se revolta astfel până vei fi apt de a Mă cunoaşte. Dar imediat ce Îmi vei fi recunoscut Autoritatea, va începe subminarea autorităţii personalităţii tale. Zilele dominaţiei sale sunt numărate şi tu vei apela la Mine din ce în ce mai mult pentru ajutor şi îndrumare.

De aceea, nu te descuraja şi continuă să citeşti, sperând că va surveni şi recunoaşterea. Dar să ştii că, fie că citeşti sau nu, oricum alegi şi orice faci, în realitate, Eu sunt cel care alege şi nu tu.

Pentru tine, care se pare că optezi să nu mai citeşti, Eu am alte planuri şi, la timpul cuvenit, vei învăţa că orice faci sau admiri sau doreşti, Eu sunt cel care te conduc prin toate iluziile şi înşelătoriile personalităţii, pentru ca, în final, să-ţi dai seama de irealitatea lor şi atunci să vii spre Mine, ca singura şi unica Realitate. Cuvintele care urmează vor găsi atunci un ecou în interiorul tău:

„Stai liniştit! – şi CUNOAŞTE – EU SUNT – DUMNEZEU.”

Da, EU SUNT acea parte cea mai tainică dinăuntrul tău, veghind şi aşteptând cu calm, necunoscând nici timp, nici spaţiu, căci EU SUNT Cel Etern şi umplu tot spaţiul.

Veghez şi aştept ca tu să pui capăt prostioarelor şi slăbiciunilor tale omeneşti, dorinţelor, ambiţiilor şi regretelor tale zadarnice, ştiind că totul va veni la timpul potrivit; şi că atunci te vei întoarce la Mine obosit, descurajat, golit şi umil şi Îmi vei cere să te îndrum, neştiind că Eu te-am îndrumat dintotdeauna.

Da, stau adăpostit aici în interiorul tău, aşteptând liniştit ca acestea să se împlinească. Totuşi, în acest timp, chiar Eu sunt Cel care ţi-am dirijat paşii, Cel care ţi-am inspirat toate gândurile şi acţiunile, folosindu-le şi manipulându-le pe fiecare în mod impersonal pentru a te aduce în final, pe tine şi pe celelalte expresii umane ale Mele, la recunoaşterea conştientă a Mea.

Da, Eu am fost întotdeauna în tine, adânc în inima ta. Eu am fost cu tine în toate – în bucuriile şi durerile tale, în succesele şi eşecurile tale, în acţiunile tale rele, în ruşinea ta, în crimele tale împotriva fratelui tău şi împotriva lui Dumnezeu, aşa cum considerai tu acele lucruri.

Da, fie că ai urmat drumul cel drept, fie că te-ai rătăcit pe cel întortocheat, sau că te-ai întors înapoi, Eu sunt Cel care te-a făcut să procedezi astfel.

Eu eram Cel care te îndemna să nu te opreşti, printr-o licărire a Mea prin ceaţa depărtării.

Eu eram Cel care te ispitea printr-o apariţie a Mea într-un chip încântător, un corp frumos, o plăcere îmbătătoare sau o ambiţie nemăsurată.

Eu eram Cel care-ţi apărea sub forma Păcatului, a Slăbiciunii, a Lăcomiei sau a Raţionamentului eronat, şi care te trimiteam înapoi în braţele Conştiinţei morale, lăsându-te să te zbaţi în vaga ei înţelegere; până când, dându-ţi seama de neputinţa ei, te revoltai cu dezgust şi, inspirat de o nouă viziune, Îmi sfâşiai masca.

Da, Eu sunt cel care te determin să faci toate lucrurile şi, dacă poţi să înţelegi, Eu sunt cel care fac toate lucrurile pe care le faci tu şi tot ceea ce face fratele tău, căci ceea ce ESTE în tine şi în el sunt EU, Sinele Meu.

Pentru că EU SUNT VIAŢA.

EU SUNT Cel care-ţi animă corpul, Care îţi face mintea să gândească şi inima să bată; EU SUNT Cel care atrage asupra ta durerea sau plăcerea, fie că ele sunt ale corpului, ale intelectului sau ale emoţiilor.

EU SUNT ceea ce ai mai Profund în tine, Spiritul, Cauza care îţi animă fiinţa şi întreaga viaţă, toate lucrurile vii, atât vizibile cât şi invizibile. Nu există nimic care să fie mort, căci Eu, UNICUL Impersonal, SUNT tot ce există. EU SUNT Infinit şi întru totul nelimitat. Universul este Corpul Meu; orice Inteligenţă emană din Mintea Mea, orice Iubire porneşte din Inima Mea, orice Putere nu este altceva decât Voinţa Mea în acţiune.

Forţa Triplă care se manifestă ca întreaga Înţelepciune, întreaga Iubire, întreaga Putere, sau dacă vrei, ca Lumină, Căldură, Energie, adică cea care menţine toate formele şi stă la baza şi în toate expresiile şi aspectele vieţii, fie ele creative, menţinătoare sau distructive, nu este altceva decât manifestarea Sinelui Meu în faptul sau starea de A FI.

Nu poate Exista ceva care să nu manifeste sau exprime un aspect de-al Meu, Cel care SUNT nu numai Constructorul tuturor formelor, dar şi Cel care locuieşte în fiecare din ele. Eu locuiesc în inima fiecărui lucru: în inima omului, în inima animalului, în inima florii, în inima pietrei. În inima fiecărui lucru trăiesc, acţionez şi am Fiinţa Mea. Şi, din inima fiecărui lucru, EU eman acel aspect pe care doresc să-l exprim şi care se manifestă în lumea materială sub forma de piatră, floare, animal sau om.

Parcă te aud întrebând: Nu există deci nimic în afara acestui mare EU? Nu îmi este permis să am o individualitate proprie?

Nu, nu există nimic, absolut nimic care să nu fie o parte din Mine, guvernată şi îndrumată veşnic de Mine, Unica Realitate Infinită.

Cât despre pretinsa ta individualitate, ea nu este nimic altceva decât personalitatea ta care caută mereu să-şi prelungească existenţa separată de Mine.

Dar vei afla în curând că nu există altă individualitate în afară de Individualitatea Mea şi că orice personalitate se va dizolva în IMPERSONALITATEA MEA DIVINĂ.

Da, vei ajunge în curând la acea stare de trezire în care vei percepe o licărire a Impersonalităţii Mele şi nu-ţi vei mai dori nicio individualitate, nicio separare în beneficiu personal, căci îţi vei da seama că n-ar fi decât o altă iluzie întreţinută de personalitatea ta.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>