<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul IV

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

CONŞTIINŢĂ, INTELIGENŢĂ, VOINŢĂ

Da, văd mulţimea de gânduri care s-au învălmăşit în mintea ta în timp ce citeşti, îndoielile şi întrebările arzătoare, teama vagă care s-a transformat pe neobservate într-o speranţă crescândă că pâlpâirea Intenţiei Mele, care a început să pătrundă în obscuritatea intelectului tău omenesc, va străluci mai tare ca să poţi vedea clar Adevărul pe care, în mod instinctiv, îl simţi a fi ascuns în Cuvintele Mele.

Încă o dată îţi spun că acest EU SUNT care vorbeşte aici este Sinele tău Real şi citind aceste cuvinte este necesar să-ţi dai seama că Tu, propriul tău Sine, eşti Cel care spune aceste cuvinte către conştiinţa ta omenească, pentru ca ea să înţeleagă complet semnificaţia lor.

Şi mai repet că acesta este acelaşi EU SUNT care este Viaţa şi Spiritul ce însufleţeşte toate lucrurile vii din Univers, de la cel mai mic atom, până la cel mai mare Soare; că acest EU SUNT este Inteligenţa din tine, din fratele şi sora ta şi că este, de asemenea, Inteligenţa care face ca totul să trăiască, să crească şi să devină ceea ce îi este destinat.

Poate că încă nu înţelegi cum acest EU SUNT poate în acelaşi timp să fie EU SUNT-ul tău şi EU SUNT-ul din fratele tău şi, totodată, Inteligenţa din piatră, plantă şi animal.

Totuşi, vei înţelege dacă urmăreşti Cuvintele Mele şi dacă te vei conforma instrucţiunilor pe care le dau aici. Căci, dacă continui să citeşti şi te străduieşti cu ardoare să înţelegi Intenţia Mea, în curând, voi aduce conştiinţei tale o Lumină care va ilumina părţile cele mai ascunse ale minţii tale şi va alunga toţi norii concepţiilor greşite, ideilor şi prejudecăţilor omeneşti care, deocamdată, îţi întunecă intelectul.

Deci ascultă cu atenţie:

EU SUNT Tu, Sinele tău Adevărat, Tot ceea ce eşti tu în realitate. Ceea ce crezi tu că eşti, de fapt nu eşti. Ceea ce crezi tu că eşti nu este decât o iluzie, o umbră a Fiinţei tale Adevărate; care sunt Eu, Sinele tău Divin Nemuritor.

EU SUNT acel punct de conştiinţă focalizat în mintea ta care se numeşte pe sine „EU”. EU SUNT acel „Eu”, iar ceea ce tu numeşti conştiinţa ta este în realitate conştiinţa Mea, dar îngustată pentru a se adapta la capacitatea minţii tale omeneşti. Dar este totuşi conştiinţa Mea şi, când vei putea alunga din minte toate conceptele false, ideile şi părerile omeneşti şi vei putea s-o purifici şi s-o goleşti în întregime, în aşa fel încât conştiinţa Mea să aibă şansa să se exprime liber, atunci vei recunoaşte şi vei şti că tu nu eşti nimic – decât un punct focal al conştiinţei Mele, un canal sau mijloc prin care pot exprima intenţia Mea în exterior, în materie.

Poate că nu poţi încă înţelege şi, bineînţeles, nu vei putea crede cele spuse decât după ce Eu îţi voi fi pregătit complet mintea, convingând intelectul tău de acest adevăr.

Ţi s-a spus că fiecare celulă a corpului tău are o conştiinţă şi o inteligenţă proprie; şi că, fără această conştiinţă, ea nu ar putea să desfăşoare activitatea pe care o face într-un mod atât de inteligent.

Fiecare celulă este înconjurată de milioane de alte celule şi fiecare îşi îndeplineşte în mod inteligent propria sa sarcină, şi toate sunt conduse de conştiinţa unită a tuturor acestor celule, formând o inteligenţă colectivă care dirijează şi conduce întreaga activitate. Această inteligenţă colectivă este, aparent, inteligenţa organului constituit din celulele cuprinse în el. La fel, există şi alte inteligenţe colective în alte organe, fiecare cu milioane de celule şi toate aceste organe formează corpul tău fizic.

Acum, ştii că Tu eşti Inteligenţa care dirijează activitatea organelor corpului tău, fie că această conducere este conştientă sau inconştientă, şi că fiecare celulă din fiecare organ este un punct focal al acestei Inteligenţe conducătoare şi că, atunci când această Inteligenţă se retrage definitiv din organism, celulele se separă, corpul tău fizic moare şi nu mai există ca organism viu.

Dar cine este acest Tu care dirijează şi controlează activităţile organelor tale şi, în consecinţă, ale tuturor celulelor care le compun?

Nu poţi afirma că eu-l tău uman sau personal este cel care face asta, căci tu personal nu poţi să controlezi aproape deloc în mod conştient activitatea niciunui singur organ al corpului tău.

Trebuie să fie deci acest EU SUNT Impersonal al tău, care eşti Tu şi, totuşi, nu eşti tu.

Ascultă!

Tu, sau EU SUNT-ul din tine, este pentru Mine ceea ce conştiinţa celulelor corpului tău este pentru Conştiinţa EU SUNT-ului tău.

Tu eşti, cum ar veni, o celulă a Corpului Meu şi conştiinţa ta (fiind una din celulele Mele) este pentru Mine ceea ce conştiinţa uneia dintre celulele corpului tău este pentru Tine.

Prin urmare, conştiinţa unei celule a corpului tău este tot Conştiinţa Mea, după cum şi conştiinţa ta este Conştiinţa Mea şi, din acest motiv, celula, Tu şi Eu trebuie să fim Una în conştiinţă.

Deocamdată, nu poţi să dirijezi sau să controlezi în mod conştient nici măcar o singură celulă din corpul tău; dar când vei putea să intri la voinţă în conştiinţa EU SUNT-ului tău şi să recunoşti identitatea sa cu Mine, atunci vei putea controla nu numai pe oricare din celulele corpului tău, dar şi pe cele din orice corp pe care ai dori să-l controlezi.

Ce se întâmplă când Inteligenţa Ta încetează să controleze celulele corpului tău? Corpul se dezintegrează, celulele se separă şi munca lor este încheiată. Dar oare celulele mor sau îşi pierd conştiinţa? Nu, pur şi simplu, ele dorm sau se odihnesc o perioadă şi, după un interval de timp, se unesc cu alte celule, formând noi combinaţii, şi, mai devreme sau mai târziu, apar în alte manifestări ale vieţii – poate minerale, poate vegetale, poate animale; dovedind că încă îşi păstrează conştiinţa lor originară şi doar aşteaptă acţiunea Voinţei Mele pentru a se asocia într-un nou organism, ca să facă treaba noii Inteligenţe prin care doresc să Mă manifest.

Înseamnă oare că această conştiinţă celulară este comună tuturor corpurilor – mineral, vegetal, animal şi uman – fiecare celulă fiind, poate, prin experienţă, adaptată unui anumit tip general de activitate?

Da, această conştiinţă celulară este comună oricărei celule a oricărui corp, de orice tip ar fi; pentru că este o conştiinţă Impersonală, neavând alt scop decât acela de a executa activitatea care îi este atribuită. Ea trăieşte doar pentru a lucra oriunde este nevoie. Atunci când termină de construit o formă, ea începe să construiască o alta, sub conducerea oricărei Inteligenţe pe care Eu doresc să o servească.

La fel se întâmplă şi cu tine.

Tu, fiind una dintre celulele Corpului Meu, ai o conştiinţă, care este Conştiinţa Mea, şi chiar o voinţă, care este Voinţa Mea. Nu ai niciuna dintre acestea pentru tine şi de la tine. Toate sunt ale Mele şi doar pentru folosinţa Mea.

Or, Conştiinţa Mea, Inteligenţa Mea şi Voinţa Mea sunt întru totul Impersonale; Ele sunt deci comune ţie şi tuturor celulelor Corpului Meu, după cum sunt comune şi celulelor corpului tău.

EU SUNT întru totul Impersonal; de aceea Conştiinţa Mea, Inteligenţa Mea şi Voinţa Mea care operează în tine şi în celelalte celule ale Corpului Meu, şi care constituie EU SUNT-ul tău şi al lor, trebuie să opereze în mod Impersonal – aşa cum lucrează Impersonal în celulele corpului tău. De aceea, Eu şi EU SUNT-ul tău şi al fratelui tău, ca şi conştiinţa şi inteligenţa tuturor celulelor tuturor corpurilor, suntem UNA.

EU SUNT Inteligenţa conducătoare a Tot, Spiritul care însufleţeşte, Viaţa, Conştiinţa întregii materii, a oricărei Substanţe.

Şi, dacă poţi înţelege, Tu, cel Adevărat, cel Impersonal, eşti în toate şi Tu eşti UNA cu toate, eşti în Mine şi eşti UNA cu Mine, aşa cum EU SUNT în tine şi în toate, şi astfel îmi manifest Realitatea Mea prin tine şi prin toate.

Această voinţă, pe care tu o numeşti voinţa ta, nu este a ta din punct de vedere personal, după cum nu sunt nici conştiinţa şi nici inteligenţa minţii tale şi a celulelor corpului tău.

Ea nu este altceva decât o mică porţiune din Voinţa Mea, pe care îi permit eului tău personal să o utilizeze. Din momentul în care vei recunoaşte în tine o anumită putere sau abilitate interioară şi vei începe s-o utilizezi în mod conştient, EU îţi voi dărui cu mult mai mult din Puterea Mea Infinită.

Orice putere şi utilizare a sa nu este altceva decât recunoaşterea şi înţelegerea faptului că foloseşti Voinţa Mea.

Voinţa ta şi toate puterile tale nu sunt decât aspecte ale Voinţei Mele, adaptată la capacitatea ta de a O folosi.

Dacă ţi-aş încredinţa toată puterea Voinţei Mele înainte ca să ştii cum să o utilizezi în mod conştient, ţi-ar distruge complet corpul.

Pentru a-ţi testa forţa şi, de cele mai multe ori, pentru a-ţi arăta ce efect are asupra ta o utilizare greşită a Puterii Mele, îţi permit uneori să comiţi un aşa-zis păcat sau să faci o greşeală. Eu îţi permit chiar să te mândreşti cu senzaţia Prezenţei Mele în tine, atunci când Se manifestă sub forma conştiinţei Puterii Mele, a Inteligenţei Mele şi a Iubirii Mele, şi te las să le foloseşti pentru scopurile tale personale. Dar nu pentru mult timp, căci nefiind suficient de puternic pentru a le controla, ele se reîntorc curând împotriva ta, se agaţă de tine, te doboară, te târăsc în noroi şi dispar fără urmă din conştiinţa ta pentru o vreme.

Dar totdeauna EU SUNT lângă tine pentru a te ridica după cădere, deşi în acel moment tu nu ştii acest lucru; mai întâi, făcându-te să-ţi fie ruşine, apoi ajutându-te să-ţi revii şi făcându-te să-ţi continui din nou drumul, indicându-ţi cauza căderii. Şi în cele din urmă, atunci când devii suficient de umil, te fac să înţelegi că aceste puteri care se manifestă în tine prin folosirea conştientă a Voinţei Mele, a Inteligenţei Mele şi a Iubirii Mele ţi-au fost acordate doar pentru a fi folosite în Serviciul Meu şi nu pentru scopurile tale proprii, personale.

Oare celulele corpului tău, muşchii braţului tău îşi revendică o voinţă sau o inteligenţă independentă de voinţa şi inteligenţa ta?

Nu, ele nu recunosc o altă inteligenţă decât pe a ta şi nicio altă voinţă decât pe a ta.

Până la urmă, vei înţelege că nu eşti decât una dintre celulele Corpului Meu şi că voinţa ta nu este voinţa ta, ci a Mea; şi că inteligenţa şi conştiinţa pe care le ai sunt în întregime ale Mele; că nu există o persoană precum te crezi, căci tu, ca persoană, nu eşti decât o formă fizică înzestrată cu un creier omenesc, create de Mine pentru a manifesta în materie o Idee, un anumit aspect pe care EU l-aş putea exprima cel mai bine numai prin această formă particulară.

Toate acestea s-ar putea să ţi se pară dificil de acceptat deocamdată şi ar fi posibil să protestezi energic că nu poate fi aşa, că întreaga ta fire se revoltă instinctiv împotriva unei astfel de supuneri şi subordonări faţă de o putere necunoscută şi invizibilă, oricât de Impersonală şi de Divină ar fi.

Dar nu te teme, doar personalitatea ta este aceea care se revoltă astfel. Dacă perseverezi în a studia şi urma Cuvintele Mele, în curând totul îţi va deveni clar şi, cu siguranţă, te voi deschide către înţelegerea interioară a multor Adevăruri minunate care îţi sunt acum imposibil de înţeles. Şi Sufletul tău se va bucura şi vei cânta imnuri de laudă, binecuvântând aceste cuvinte pentru Mesajul pe care ţi-l aduc.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>