<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul V

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

CHEIA

Poate că nici acum nu ştii şi nu crezi că EU SUNT în realitate tu sau că EU SUNT, de asemenea, fratele tău şi sora ta şi că voi sunteţi cu toţii părţi din Mine şi UNA cu Mine.

Poate că nu înţelegi nici că Sufletul tău, cel al fratelui tău şi al surorii tale, singurele părţi reale şi neperisabile ale fiinţei voastre muritoare, nu sunt decât aspecte diferite ale Mele manifestându-se în ceea ce se numeşte Natură.

De asemenea, poate că încă nu-ţi dai seama că tu, fraţii tăi şi surorile tale sunteţi aspecte sau atribute ale Naturii Mele Divine, aşa cum personalitatea ta omenească – cu corpul, mintea şi intelectul ei de natură muritoare – constituie un aspect al naturii tale omeneşti.

Nu, nu îţi dai încă seama, dar EU îţi vorbesc despre aceasta acum pentru ca să poţi recunoaşte semnele când vor începe să apară în conştiinţa ta, căci vor apare inevitabil.

Dar pentru ca să poţi recunoaşte aceste semne, trebuie să iei în considerare şi să studiezi cele ce urmează şi să nu treci mai departe fără să fi înţeles, cel puţin în parte, ce vreau să spun.

O dată ce tu vei fi înţeles perfect principiul pe care Eu îl stabilesc aici, atunci întregul Meu Mesaj va deveni clar şi inteligibil.

Mai întâi, îţi voi da Cheia tuturor misterelor, care acum îţi ascunde secretul Fiinţei Mele.

Această Cheie, de îndată ce vei şti s-o foloseşti, îţi va deschide poarta către întreaga Înţelepciune şi întreaga Putere din cer şi pe pământ. Da, ea îţi va deschide poarta Împărăţiei Cerurilor şi atunci nu vei mai avea altceva de făcut decât să intri în Ea pentru a deveni în mod conştient Una cu Mine.

Cheia este aceasta:

„A GÂNDI înseamnă A CREA” sau

„După cum GÂNDEŞTI în INIMA ta, aşa este pentru tine.”

Opreşte-te şi meditează asupra acestor cuvinte pentru ca ele să se întipărească ferm în mintea ta.

Un Gânditor este un Creator.

Un Gânditor trăieşte într-o lume pe care el însuşi şi-a creat-o în mod conştient.

Atunci când vei şti cum să „gândeşti”, vei putea să creezi orice doreşti, indiferent că ar fi o personalitate nouă, un mediu nou sau o lume nouă.

Să vedem acum dacă poţi înţelege unele din Adevărurile ascunse şi controlate de această Cheie.

Ţi s-a arătat că toate conştiinţele sunt Una singură, care este în întregime Conştiinţa Mea, şi, totuşi, ea este, de asemenea, a ta şi a animalului, a plantei, a pietrei şi a celulei invizibile.

Ai văzut că această conştiinţă este controlată de Voinţa Mea, care determină celulele invizibile să se unească şi să formeze organisme diverse pentru manifestarea şi folosirea lor de către diferitele Centre de Inteligenţă prin care doresc să Mă exprim.

Dar nu poţi încă să înţelegi în ce mod tu vei putea conduce şi controla conştiinţa celulelor propriului tău corp, cu atât mai puţin ale altor corpuri, chiar dacă tu, Eu şi ele, suntem una în conştiinţă şi inteligenţă.

Totuşi, dacă vei da o atenţie specială celor ce urmează, vei fi în stare să înţelegi.

Ţi-ai dat vreodată osteneala de a studia ce este conştiinţa? Cum pare ea că este o stare impersonală de atenţie, aşteptând pentru a servi sau a fi dirijată ori utilizată de către vreo putere latentă din ea şi intim legată de ea?!

Cum pare omul că este tipul cel mai evoluat de organism ce conţine această conştiinţă, care este dirijată şi utilizată de către această putere dinăuntrul ei?!

Şi că această putere latentă din conştiinţa omului şi din orice conştiinţă nu este altceva decât Voinţă, Voinţa Mea? Căci acum ştii că orice putere nu este altceva decât manifestarea Voinţei Mele.

Mai departe, ţi s-a spus că, la începuturi, EU am creat omul „după Chipul şi Asemănarea Mea” după care i-am insuflat Suflul Vieţii şi el a devenit un Suflet Viu.

Creând omul după Chipul şi Asemănarea Mea, am creat un organism capabil să exprime întreaga Mea Conştiinţă şi întreaga Mea Voinţă, ceea ce înseamnă şi întreaga Mea Putere, Inteligenţă şi Iubire. Deci l-am creat perfect la început, modelându-l după propria Mea Perfecţiune.

Când am insuflat în organismul omului Suflul Meu, el a devenit viu de Mine, căci atunci i-am insuflat Voinţa Mea – nu de dinafară, ci de dinăuntru – din Împărăţia Cerurilor lăuntrică, unde EU SUNT dintotdeauna. Şi de atunci, mereu, am respirat, am trăit şi am avut Fiinţa Mea înăuntrul omului, căci l-am creat după Chipul şi Asemănarea Mea doar în acest scop.

Dovada acestui lucru este aceea că omul nu respiră şi nici nu poate respira după cum vrea el. Ceva cu mult mai înalt decât eul său natural şi conştient trăieşte în corpul său şi respiră prin plămânii săi. O forţă puternică din corpul său îi foloseşte astfel plămânii, după cum îi utilizează şi inima, pentru a face să ajungă la fiecare celulă a corpului sângele umplut de viaţă în plămâni; după cum utilizează stomacul şi celelalte organe pentru digerarea şi asimilarea alimentelor în scopul de a produce sângele, ţesuturile, părul şi oasele; după cum utilizează creierul, limba, mâinile şi picioarele pentru a gândi, a vorbi şi a face orice face omul.

Această forţă este Voinţa Mea de A FI şi de A TRĂI în om. De aceea, orice este el, EU SUNT, şi orice face el sau tu, EU o fac, şi orice spui sau gândeşti, EU sunt Cel care o spune sau o gândeşte prin intermediul organismului tău.

Ţi s-a mai spus că, atunci când omul a fost astfel stăpânit de Suflul Meu, i s-a oferit domnia peste toate regatele pământului. Ceea ce înseamnă că el a fost făcut stăpânul a tot ceea ce există pe pământ, în mări, în aer şi în eter şi că toate vieţuitoarele din toate aceste regate l-au respectat şi s-au supus voinţei sale.

Aceasta s-a produs în mod natural, fiindcă EU, cel dinăuntrul conştiinţei omului şi dinăuntrul oricărei conştiinţe, manifest mereu Voinţa Mea; şi fiindcă EU, stăpânul şi conducătorul organismului omului, SUNT, de asemenea, stăpânul şi conducătorul tuturor organismelor în care sălăşluieşte conştiinţa. Şi cum orice conştiinţă este Conştiinţa Mea şi se află peste tot unde există viaţă, şi cum nu există substanţă fără viaţă, în consecinţă, Conştiinţa Mea trebuie să fie în toate lucrurile: pe pământ, în apă, în aer şi în foc, umplând tot spaţiul. De fapt, ea este spaţiu, sau ceea ce omul numeşte spaţiu.

Rezultă că Voinţa Mea, fiind puterea latentă din orice conştiinţă, trebuie să ajungă peste tot; şi, de aceea, voinţa omului, care nu este decât un punct de concentrare a Voinţei Mele, trebuie, de asemenea, să ajungă peste tot; şi în consecinţă, conştiinţa tuturor organismelor, inclusiv a sa proprie, este sub conducerea şi controlul omului.

Este nevoie doar ca el să-şi dea seama în mod conştient de acest lucru, să-şi dea seama că EU, Sinele Impersonal din interiorul său, în mod permanent, dirijez, guvernez şi utilizez conştiinţa tuturor organismelor în fiecare moment din fiecare zi a vieţii lui.

Şi EU fac acest lucru cu şi prin gândirea sa.

EU fac aceasta cu şi prin organismul omului. Omul crede că el gândeşte. Dar SUNT EU, Eul său Adevărat, cel care gândeşte prin organismul său. Iar prin această gândire şi prin vorbirea sa EU săvârşesc tot ceea ce face omul şi fac din om şi din lumea sa tot ceea ce ele sunt.

Nu are importanţă dacă omul şi lumea sa nu sunt ceea ce presupune el că sunt. Ele sunt exact aşa cum le-am creat EU pentru Planurile Mele.

Dar parcă te aud spunând că, dacă EU gândesc totul, înseamnă că omul nu gândeşte şi nici nu poate gândi.

Da, aici pare un mister, dar el îţi va fi dezvăluit dacă eşti atent la ceea ce urmează;

Căci, te voi învăţa – omule – CUM să gândeşti.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>