<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul VI

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

GÂNDIRE ŞI CREAŢIE

Am spus că omul nu gândeşte; că EU, dinăuntrul lui, SUNT Cel ce gândesc pentru el.

Am spus, de asemenea, că omul crede că el este cel care gândeşte.

Cum aceasta este o aparentă contradicţie, e necesar să-ţi arăt că omul, de regulă, nu gândeşte, după cum nu face nimic din ce presupune el că face.

Căci EU, dinăuntrul lui, fac tot ceea ce face el; dar e obligatoriu să o fac prin intermediul organismului său, al personalităţii sale, al corpului, minţii şi sufletului său.

Îţi voi clarifica cum de se întâmplă aşa.

În primul rând, încearcă să-ţi dai seama că te-am creat după Chipul şi Asemănarea Mea şi că am Fiinţa Mea înăuntrul tău. Chiar dacă tu acum încă nu ştii aceasta şi crezi că EU, Dumnezeu, SUNT undeva în afara ta şi că noi doi suntem separaţi, încearcă să-ţi imaginezi pentru moment că EU SUNT în tine.

Apoi, dă-ţi seama că ceea ce faci tu când gândeşti nu este o gândire adevărată, deoarece nu o faci în mod conştient; căci tu nu eşti conştient de Mine, care sunt Inspiratorul şi Conducătorul tuturor gândurilor şi conceptelor care intră în mintea ta.

Apoi, înţelege că tu ai puterea de a gândi deoarece EU SUNT înăuntrul tău şi deoarece eşti făcut după Chipul şi Asemănarea Mea, având deci toate Calităţile Mele. Dar nefiind conştient că a gândi înseamnă a crea şi că, prin asta, tu foloseşti una din Puterile Mele Divine, într-adevăr, toată viaţa ai tot gândit, dar aceasta nu a fost decât o gândire falsă sau ceea ce s-ar numi o gândire eronată.

Şi acest mod eronat de a gândi, această necunoaştere că foloseşti Puterea Mea în mod greşit, te-a îndepărtat tot mai mult de Mine în conştiinţă; şi totuşi, îndeplinind mereu Planurile Mele, care îţi vor fi dezvăluite mai târziu.

Dovada celor de mai sus este că tu gândeşti că eşti separat de Mine, că trăieşti într-o Lume materială, că trupul tău de Carne produce şi găzduieşte durerea şi plăcerea şi că în lume se manifestă o influenţă răufăcătoare, numită Demonul, opunându-se Voinţei Mele.

Da, tu crezi că toate aceste lucruri sunt aşa.

Şi ele sunt aşa – pentru tine – căci, pentru conştiinţa muritoare a omului, toate lucrurile sunt ceea ce el gândeşte sau crede că sunt.

Şi EU am făcut posibil ca ele să îi pară omului că sunt exact ceea ce el crede că sunt. Aceasta, tot pentru a servi Planurilor Mele şi a împlini legea creaţiei.

Să vedem acum dacă aşa stau lucrurile.

Oare dacă tu crezi că un lucru este într-un anumit fel, nu-i aşa că acest lucru este, într-adevăr, aşa – pentru tine?

Oare nu este adevărat că un lucru ţi se pare real – cum ar fi un aşa-zis păcat sau rău, ori un necaz, o nenorocire, o îngrijorare – doar pentru că, gândindu-l sau închipuindu-ţi-l astfel, el devine real? Alţii ar putea vedea acel lucru complet diferit şi ar putea considera că tu ai o opinie prostească. Nu-i aşa?

Dacă este aşa, atunci corpul tău, personalitatea ta, caracterul tău, mediul tău, lumea ta, sunt ceea ce ele îţi par ţie că sunt, pentru că ţi le-ai imaginat aşa cum sunt ele acum.

Prin urmare, le poţi modifica prin acelaşi proces dacă ele nu îţi convin; le poţi transforma în orice doreşti gândindu-te că ele sunt aşa cum doreşti să fie. Nu-i aşa că poţi să o faci?

Dar cum poate cineva gândi în mod real, conştient în aşa fel încât să producă această modificare? întrebi tu.

În primul rând, să ştii că EU, Sinele tău Adevărat, în mod intenţionat ţi-am adus în atenţie astfel de lucruri care acum sunt neplăcute şi care te fac să le priveşti ca şi cum ele chiar ar fi ce îţi par acum că sunt. Eu şi numai Eu îţi pregătesc în acest fel mintea ta omenească, pentru ca, atunci când vei apela la Mine în interior cu o Credinţă şi Încredere fermă şi statornică, să te pot aduce în stare de a vedea şi de a manifesta la exterior Realitatea acestor lucruri care acum îţi par atât de nesatisfăcătoare.

Căci Eu îţi aduc tot ceea ce, prin aspectul său exterior, poate atrage sau îndemna mintea ta omenească să continue cercetarea lumească, în scopul de a-ţi arăta cât de înşelător este pentru mintea omenească aspectul exterior al tuturor lucrurilor materiale şi slăbiciunea oricărei înţelegeri omeneşti; şi aceasta, pentru ca, în final, să te întorci în interior către Mine şi Înţelepciunea Mea, ca fiind Singurul şi Unicul Tălmaci şi Călăuză.

Şi atunci când vei apela astfel la Mine în interior, îţi voi deschide ochii şi te voi face să vezi că unicul mijloc prin care vei putea vreodată să îţi modifici felul de a gândi este de a-ţi schimba, înainte de toate, atitudinea despre aceste lucruri despre care acum crezi că nu sunt cum ar trebui să fie.

Adică, dacă ele îţi par nesatisfăcătoare sau insuportabile şi te afectează în măsură să îţi producă indispoziţie fizică sau tulburări ale minţii – ei bine! încetează să crezi că ele pot să te afecteze sau să te deranjeze în vreun fel.

Căci cine este stăpânul? Corpul tău, mintea ta sau TU, EU SUNT-ul dinăuntrul tău?

Atunci, de ce să nu dovedeşti că Tu eşti stăpânul, gândind cu adevărat, aşa cum EU SUNT-ul tău doreşte să gândeşti?

Prin simplul fapt că tu gândeşti aceste lucruri, că laşi să intre în minte aceste gânduri dizarmonioase şi le dai astfel puterea să te afecteze sau să te deranjeze, ele exercită o astfel de influenţă asupra ta. Atunci când vei înceta să le insufli mental această putere şi când vei apela la Mine în interior, lăsându-mă să conduc gândirea ta – ele vor dispare imediat din conştiinţa ta, dizolvându-se în neant, de unde tu le-ai creat gândindu-le.

Când vei fi dispus să faci aşa, atunci şi numai atunci vei fi pregătit să înţelegi Adevărul şi vei fi capabil să creezi prin intermediul gândirii conştiente, dirijate aşa cum se cuvine de către Mine, lucrurile adevărate şi permanente pe care EU, dinăuntrul tău, doresc să le creezi.

Şi atunci când vei putea distinge adevărul de fals, realul de aparent, gândirea ta conştientă va putea crea tot ceea ce doreşti, aşa cum a putut gândirea ta inconştientă să creeze în trecut lucrurile pe care le doreai altădată, dar pe care acum le consideri respingătoare.

Căci, numai ca urmare a gândirii tale inconştiente sau nefiind conştient de dominaţia pe care dorinţele tale o exercită asupra puterii tale creatoare, lumea şi viaţa ta au devenit acum ceea ce ai dorit cândva ca ele să fie.

Ai studiat şi analizat vreodată procesul funcţionării minţii tale în momentul în care apare o Idee nouă, bogată în posibilităţi?

Ai remarcat relaţia care există între Dorinţă şi o astfel de Idee şi cum, prin intermediul gândirii, această Idee este dusă la îndeplinire?

Să studiem această relaţie şi proces.

Întotdeauna, există mai întâi o Idee, deocamdată, neluând în consideraţie necesitatea sau prilejul apariţiei sale. Şi nu are importanţă de unde vine Ideea, dinăuntru sau dinafară, pentru că EU sunt întotdeauna cel care O inspiră sau O face să-ţi impresioneze conştiinţa la momentul respectiv.

Apoi, în măsura în care îţi faci linişte în minte şi îţi focalizezi atenţia asupra acestei Idei, oprindu-ţi toată activitatea minţii şi eliminând orice altă idee sau gând din conştiinţă, ca doar Ideea să domine cu forţă, în aceeaşi măsură îţi luminez gândirea şi îţi desfăşor în faţa ochiului minţii diversele aspecte şi posibilităţi din acea Idee.

Totuşi, până la acest punct, aceasta are loc fără alt efort de voinţă din partea ta decât concentrarea atenţiei asupra Ideii.

Odată ce i-am dat minţii umane o viziune asupra posibilităţilor Ideii şi ţi-am trezit interesul, personalitatea ta omenească îşi începe misiunea. Căci, după cum am creat şi inspirat Ideea în mintea ta, tot aşa fac să fructifice Ideea şi să se nască Dorinţa – dorinţa de a manifesta în exterior toate posibilităţile Ideii. Astfel, Dorinţa devine agentul uman al Voinţei Mele şi generatorul Forţei motrice, după cum personalitatea este instrumentul uman folosit să limiteze şi să concentreze acea Forţă.

Da, toate dorinţele şi toate ideile vin de la Mine. Sunt ideile Mele şi dorinţele Mele, pe care le insuflu în mintea şi în inima ta pentru a le manifesta cu ajutorul tău.

Tu nu ai nicio idee proprie şi nici n-ai putea să ai vreo dorinţă care să nu provină de la Mine, căci EU SUNT tot ce Există. Deci toate dorinţele sunt Bune şi, astfel înţelese, ele se realizează negreşit într-un mod rapid şi complet.

Tu ai putea interpreta greşit dorinţele Mele, impulsurile Mele interioare şi ai putea căuta să le utilizezi pentru scopurile tale egoiste. Dar chiar şi când îţi permit să o faci, Planul Meu tot se împlineşte. Căci doar lăsându-te să abuzezi de Darurile Mele şi prin intermediul suferinţelor pe care aceste abuzuri le antrenează – abuzul şi suferinţa sunt agenţii Mei purificatori – doar aşa pot să te transform în canalul pur şi dezinteresat de care am nevoie pentru exprimarea perfectă a ideilor Mele.

Deci, mai întâi, există Ideea în minte şi apoi, Dorinţa de a O manifesta.

Cam atât despre relaţia dintre Dorinţă şi Idee; să vedem acum procesul de realizare.

În funcţie de claritatea cu care este menţinută în minte imaginea Ideii şi de intensitatea cu care Ideea pune stăpânire pe personalitate, trece la treabă Puterea sa creatoare, impulsionată de Dorinţă. O face obligând mintea muritoare să îşi reprezinte sau să imagineze, ori, cu alte cuvinte să construiască forme mentale în care EU pot să torn, ca într-un matriţă goală, substanţa vitală, elementală, Impersonală a Ideii. Atunci când se rosteşte Cuvântul, în tăcere sau cu voce tare, în mod conştient sau inconştient, această substanţă începe imediat să O materializeze. Mai întâi, Ea va dirija şi va controla conştiinţa şi toate activităţile minţii şi corpului, precum şi ale tuturor minţilor şi corpurilor în conexiune sau legate de această Idee – căci aminteşte-ţi că toate conştiinţele, toate minţile şi toate corpurile sunt ale Mele, n-au o existenţă separată, ci sunt Una şi în întregime Impersonale. Apoi, astfel va atrage, dirija şi modela condiţiile, lucrurile şi evenimentele ca, mai devreme sau mai târziu, Ideea să se manifeste într-un mod clar şi concret.

Şi astfel se face că orice lucru, orice condiţie sau eveniment care s-a petrecut vreodată a fost mai întâi o Idee în minte. Iar prin dorinţă, gândire şi Cuvânt rostit, aceste idei s-au făcut vizibile în manifestare.

Meditează asupra acestui lucru şi verifică-l tu însuţi.

Poţi face asta, dacă doreşti, luând o Idee oarecare care se iveşte şi urmărind-o în toate etapele procesului menţionat până la realizarea Sa; sau mergând înapoi la originea Ideii din care a provenit fie o acţiune pe care ai realizat-o, fie un tablou pe care l-ai pictat, fie o maşină pe care ai inventat-o, fie orice alt lucru sau situaţie existentă în prezent.

Acesta este planul şi procesul gândirii adevărate, şi, de aceea, al întregii Creaţii.

Ascultă! Prin puterea de a gândi, Tu ai avut mereu şi ai şi acum stăpânire asupra tuturor regatelor pământului. Şi, dacă ai şti! ar fi de ajuns, în acest moment, doar să Gândeşti şi să ROSTEŞTI CUVÂNTUL, dându-ţi seama de puterea ta, iar EU, Dumnezeu, Sinele tău Atotştiutor, Atotprezent şi Atotputernic, aş face să se realizeze ceea ce ai comandat. Şi conştiinţa alertă a celulelor invizibile din orice fel de materie asupra căreia se concentrează voinţa şi atenţia ta – care conştiinţă alertă este chiar conştiinţa Mea, aminteşte-ţi – va începe imediat să asculte şi să acţioneze în armonie cu imaginea sau proiectele pe care le-ai conceput prin gândirea ta.

Căci toate lucrurile au fost făcute prin Cuvânt şi, fără Cuvânt, nu s-a făcut nimic din ceea ce a fost făcut.

Atunci când vei putea să-ţi dai seama de aceasta şi să recunoşti că, de fapt, conştiinţa EU SUNT din tine este una cu conştiinţa întregii materii însufleţite sau neînsufleţite şi că voinţa Sa este una cu voinţa ta, care este Voinţa Mea, şi că toate dorinţele tale sunt dorinţele Mele, atunci vei începe să Mă simţi interior şi vei recunoaşte Puterea şi Gloria Ideii Mele, care Se exprimă etern şi Impersonal prin tine.

Dar este absolut necesar să înveţi mai întâi CUM să gândeşti, cum să distingi gândurile Tale, care sunt conduse de Mine, de gândurile altora; cum să urci la sursa gândurilor şi să alungi din conştiinţa ta pe cele care nu îţi convin; şi în final, cum să-ţi domini şi să-ţi utilizezi dorinţele pentru ca ele să te servească mereu, în loc de a fi tu sclavul lor.

Tu ai înăuntrul tău toate posibilităţile, pentru că EU SUNT acolo. Ideea Mea trebuie să se exprime şi Ea trebuie să fie exprimată prin tine. Ea se va exprima perfect dacă îi permiţi – dacă îţi vei linişti mintea ta omenească, vei îndepărta toate ideile, credinţele şi opiniile personale şi îi vei permite să se manifeste. Nu e nevoie decât să apelezi în interior la Mine şi să Mă laşi să-ţi conduc gândirea şi dorinţele; şi să Mă laşi să exprim orice vreau Eu, iar tu să accepţi şi să realizezi personal ceea ce Eu doresc să faci. Atunci dorinţele tale se vor împlini, viaţa ta va deveni o mare armonie, lumea ta, un cer, iar eul tău, una cu Sinele Meu.

Când vei începe să-ţi dai seama de aceasta şi vei percepe câte ceva din semnificaţia sa tainică, vei putea atunci să înţelegi importanţa adevărată a ceea ce urmează.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>