<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul XV

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

MAEŞTRII

Tu, cel care eşti încă ataşat de ideea expusă în diversele învăţături că Eu voi asigura un „Maestru” sau Învăţător Divin fiecărui aspirant la unirea cu Mine, ascultă Cuvintele Mele.

Este adevărat că EU ţi-am permis în trecut să cercetezi tot felul de cărţi şi învăţături mistice şi oculte, încurajându-ţi în felul acesta dorinţa secretă de a dobândi puterile necesare pentru a obţine unirea elogiată în aceste învăţături, chiar trezind în tine o vagă conştiinţă că posezi aceste puteri.

Eu ţi-am permis chiar să crezi că, practicând anumite exerciţii, respirând într-un anumit mod sau rostind anumite mantre, ai putea atrage înspre tine un „Maestru” din invizibil care ar deveni învăţătorul tău şi te-ar ajuta să te pregăteşti pentru anumite iniţieri care ţi-ar permite să fii admis într-un Grad avansat al vreunui Ordin secret din sferele subtile de existenţă, unde ţi-ar fi revelată o mare parte din Înţelepciunea Mea.

Nu numai că Eu ţi-am permis toate acestea, dar mai mult decât atât, dacă ai putea înţelege, Eu am fost cel care te-a condus la aceste cărţi şi ţi-am inspirat o astfel de dorinţă şi am făcut ca o astfel de credinţă să se fie găzduită de mintea ta – dar nu pentru scopul pe care ţi l-ai imaginat.

Da, Eu te-am trecut prin toate aceste învăţături, dorinţe şi credinţe, încercând să-i arăt minţii tale omeneşti Forţele pe care Eu le folosesc pentru a manifesta Ideea Mea Divină.

Eu am descris aceste Forţe ca Ierarhii cereşti şi, ca intelectul tău omenesc să poată înţelege mai bine, le-am portretizat ca Îngeri sau Fiinţe Divine, agenţi sau executori Impersonali ai Voinţei Mele, angrenaţi în procesul exprimării Ideii Mele care era la începuturi.

Dar tu nu ai înţeles.

Intelectul tău omenesc, fermecat de posibilitatea de a întâlni şi a comunica cu vreuna din aceste Fiinţe, conform cu ceea ce s-a pretins în unele din învăţături, a început imediat să Le personalizeze şi să tânjească după apariţia Lor în viaţa ta, imaginându-ţi că Ele s-ar interesa de problemele tale omeneşti şi că, trăind conform anumitor reguli prescrise în anumite învăţături, Le vei câştiga bunăvoinţa de a te ajuta să atingi Nirvana sau Nemurirea.

Dinadins ţi-am permis să te răsfeţi cu aceste iluzii, te-am lăsat să aspiri, să te rogi şi să te străduieşti serios să respecţi toate instrucţiunile care ţi s-au dat, chiar provocându-ţi uneori viziuni şi vise ale unor fiinţe ideale, permiţându-ţi să crezi că aceste fiinţe ar fi „Maeştrii” pe care îi aşteptai.

Poate chiar am dezvoltat în tine anumite facultăţi care îţi permit să simţi prezenţa unor personalităţi care au trecut în lumea spirituală, atrase de dorinţele tale şi căutând să joace rolul de Maeştri sau Ghizi pentru tine.

Dar acum a venit timpul să ştii că astfel de fiinţe nu sunt Maeştri, că fiinţele Divine nu sunt [şi nu se autodenumesc] Maeştri, că Eu şi numai EU, Sinele tău Adevărat, SUNT Unicul tău Maestru [în prezent, până vei putea să mă recunoşti şi în semenul tău].

Orice fiinţă care se prezintă conştiinţei tale sub formă umană sau spirituală şi care se pretinde a fi Maestru sau pe care mintea ta îl socoate a fi Maestru [ori care încuviinţează să-i spui Maestru] nu este nici mai mult nici mai puţin decât o personalitate ca şi tine, şi prin urmare nu este Divin – aşa cum mintea ta înţelege acest termen –, în ciuda numeroaselor „adevăruri” admirabile pe care le rosteşte şi a lucrurilor „miraculoase” pe care le săvârşeşte.

Într-adevăr, acesta este un mister şi, atâta timp cât nu-l vei înţelege, eşti îndreptăţit să pretinzi că cele tocmai pomenite nu ar fi în acord cu anumite afirmaţii anterioare şi că ar contrazice învăţăturile din alte Revelaţii ale Mele.

Dar nu te teme; acest mister îţi va fi revelat dacă într-adevăr doreşti să cunoşti Intenţia Mea.

Dar până atunci, de ce, în căutarea ta, să te simţi satisfăcut cu mai puţin decât Prea-Înaltul?

De ce să cauţi tu într-un învăţător, ghid, maestru uman sau spiritual ori înger manifestarea evident limitată a Perfecţiunii Mele, când poţi să vii direct la Mine, Dumnezeul din tine, Atotcunoscător, Atotputernic, Atotprezent, Ideea Inspiratoare aflată în spatele şi înăuntrul Tuturor manifestărilor?

Pentru că EU SUNT în Tine, precum SUNT în tot ceea ce cauţi şi pentru că întreaga Înţelepciune, întreaga Putere şi întreaga Iubire pe care aceştia o au vine doar de la Mine, de ce n-ai veni direct la Mine chiar acum şi de ce nu M-ai lăsa să te pregătesc şi pe tine ca să-Mi pot exprima Totalitatea prin Tine?

Atâta timp cât mintea ta omenească va căuta sau venera ideea de Maestru într-o altă fiinţă, oricât de elevată sau sfântă ar putea să-ţi pară, tu vei rămâne dominat de astfel de idei; până când, într-adevăr, poate că îţi voi permite să întâlneşti şi să intri în comuniune cu un astfel de „Maestru”.

Dar dacă acest „privilegiu” ţi se va acorda, va fi doar pentru a-ţi grăbi trezirea şi imediata deziluzie care va urma când vei vedea că acel „Maestru” nu este decât o personalitate, deşi mult mai avansată în trezire decât tine, dar doar o personalitate – şi nu Cel Divin pe care Sufletul tău profund tânjeşte să-L cunoşti.

Căci Eu îţi furnizez orice idee posibilă ca să-ţi arăt realitatea din spatele aparenţelor. Şi, dacă te conduc spre o aparentă decepţie şi la pierderea încrederii în toate învăţăturile omeneşti, în orice perfecţiune omenească şi chiar Divină, aceasta este doar pentru ca tu să devii capabil să distingi mai clar între esenţă şi umbră şi pentru a te pregăti pentru acel Ideal mult mai înalt pe care Eu ţi-l voi descrie în continuare.

Tu te poţi înălţa, prin personalitatea ta omenească, numai până la idealul pe care mintea ta de om este capabilă să-l conceapă. Prin Dorinţă, EU fac ca Voinţa Mea să se manifeste în tine şi, prin Dorinţă, EU execut multe lucrări admirabile.

S-a spus că: „Atunci când discipolul este pregătit, Maestrul apare”. Şi această afirmaţie este adevărată într-un anumit sens, dar nu aşa cum ai interpretat-o tu.

Dorinţa ta secretă de a avea un Maestru ţi-l va aduce; dar numai după ce Eu te voi fi pregătit pentru această apariţie. Dar această apariţie va avea doar aparenţa unui Maestru. Atunci când adevăratul Maestru sau Învăţător va apare, s-ar putea să nu-l recunoşti, căci s-ar putea camufla sub forma vreunui prieten interesant, al vreunui asociat de afaceri, al vecinului tău sau al soţiei, soţului sau copilului tău.

Dacă te îndoieşti, nu ai decât să recurgi la CHEIE.

A te gândi la un Maestru, înseamnă a crea unul.

Prin gândirea ta, această idee despre un Maestru devine ceea ce doreşti sau îţi imaginezi tu că este un Maestru.

Cu alte cuvinte, prin gândirea ta, construieşti în jurul acestei idei toate calităţile pe care ţi le imaginezi că le are un Maestru. Mintea ta omenească, prin Dorinţă, prin aspiraţie, prin adoraţie, trebuie neapărat să creeze aceste calităţi într-o fiinţă imaginară oarecare, care este tot o personalitate, pentru că tu nu poţi încă concepe o fiinţă Impersonală.

De aceea, în funcţie de intensitatea dorinţei şi a gândirii tale, această idee trebuie, mai devreme sau mai târziu, să se manifeste complet, fie atrăgând înspre tine o astfel de personalitate încarnată, fie o entitate de pe tărâmul viziunilor şi viselor.

Mintea ta omenească, aşa cum este ea constituită, în anumite ocazii, crede că are nevoie de un Maestru la care să apeleze în cazul încercărilor şi problemelor sale omeneşti pentru a-i cere explicaţii şi sfaturi, crezând că problemele vieţii pot să fie rezolvate în acest mod. Şi dacă îţi aduc pe vreunul care te dezamăgeşte sau te înşală, aruncându-te până la urmă tot înapoi la Mine, Sinele tău, lăsându-te descurajat, deziluzionat şi umilit, poate numai atunci vei fi dispus să te întorci la Mine, cel din interior, şi să-Mi asculţi vocea, care tot timpul ţi-a vorbit, dar pe care mintea ta orgolioasă şi egoistă nu s-a deranjat s-o asculte.

Tu, care nu ai experimentat încă aceasta, care nu ai întâlnit încă Maestrul aspiraţiilor tale nici sub formă umană, nici sub formă spirituală; ţie, în care Cuvintele Mele nu au putut să trezească un ecou la adevărul Lor, îţi rezerv anumite experienţe care te vor conduce cu certitudine la Mine, mai târziu; şi atunci vei şti că EU SUNT Maestrul, Ideea inspiratoare din spatele şi din interiorul fiecărui gând şi aspiraţii, venind din interior sau din exterior, către un Maestru.

Pentru tine, cel care te-ai înălţat deasupra Dorinţei, pentru tine, care nu mai cauţi nici Maestru sau Învăţător, nici chiar pe Mine, dar care trăieşti numai prin credinţa în Prezenţa şi Promisiunile Mele Eterne, pentru tine am rezervat o întâlnire şi o comuniune care-ţi va aduce în Suflet o bucurie şi o fericire pe care mintea ta omenească nu şi le poate imagina.

Tu eşti o personalitate omenească şi, totuşi, Tu eşti Divin, deci Perfect.

Tu crezi primul dintre aceste adevăruri, însă pe al doilea nu îl crezi.

Totuşi, ambele sunt adevărate. Acesta este misterul.

Tu eşti exact ceea ce crezi Tu că eşti.

Primul sau al doilea, care eşti tu? Sau ambele?

Tu eşti Una cu Mine, EU SUNT în tine, în personalitatea Ta omenească, în corpul, mintea şi intelectul Tău. EU SUNT în fiecare celulă a corpului Tău, în fiecare însuşire a minţii Tale, în fiecare facultate a intelectului Tău. EU SUNT Sufletul, principiul activ din fiecare.

Şi Tu eşti în Mine. Tu eşti o Celulă a Corpului Meu, Tu eşti o Însuşire a Minţii Mele, Tu eşti o Facultate a Intelectului Meu. Tu eşti o parte din Mine şi, totuşi, Tu eşti Eu, Sinele Meu. Noi suntem Una şi am fost aşa dintotdeauna.

Personalitatea ta omenească este pentru Tine ceea ce Tu eşti pentru Impersonalitatea Mea Divină. Ele sunt creaţiile Noastre, expresii ale Fiinţei Noastre.

Tu eşti Unul din Atributele Mele mentale, una din Puterile Mele Divine, una din Radiaţiile Voinţei Mele, pe care le eman Impersonal pentru a împlini Scopul Meu.

Da, Tu eşti o Fiinţă Divină, un Înger de Lumină, o Parte vie a Mea, căreia EU i-am dat impulsul de a se manifesta pe Pământ pentru a exprima în mod Impersonal Ideea Mea.

Şi oare un Înger, o Fiinţă în întregime Impersonală, un Atribut al Voinţei Mele, ar putea fi interesat de chestiuni omeneşti?

Nu. El utilizează firea ta omenească şi chestiunile tale omeneşti doar ca mijloace şi canale prin care Voinţa Mea să dea o expresie Ideii Mele.

Iar această idee despre un Maestru pe care ţi-am adus-o în atenţia minţii tale a avut doar rolul de a te pregăti şi a te conduce la această Idee de Eu, Sinele tău Impersonal, Înger de Lumină, Unicul şi Veritabilul Maestru interior.

[Da, EU, Sinele tău Divin, SUNT Maestrul pe care Sufletul tău te-a îndemnat să-L cauţi. Şi când Mă vei găsi şi când vei şti că EU SUNT Sinele tău, atunci vei deveni bucuros Discipolul Meu. În conştiinţa ta umană, mă vei venera cu iubire şi nu te vei mai preocupa decât să Mă slujeşti credincios, atât tu, cât şi toţi cei ce te vor urma. Şi vei înţelege de ce „Ai un singur Maestru, pe Cristos”.

Căci EU sălăşluiesc drept Cristos în toţi oamenii şi SUNT Unicul lor Sine.]

Eu te instruiesc prin toate mijloacele necesare pe moment pentru a impresiona conştiinţa ta omenească. Eu te învăţ continuu, chiar şi când nu-ţi dai seama de acest lucru şi am multe căi de a ajunge până la conştiinţa ta, utilizându-le pe toate pentru a te face să înţelegi Intenţia Mea.

Eu vorbesc prin multe voci: prin vocea Spaimei, a Iubirii, a Invidiei, a Bunătăţii, a Ambiţiei, a Beţiei, a Plăcerii, a Geloziei, a Senzualităţii, a Suferinţei, a Ruşinii; – prin vocea tuturor emoţiilor, pasiunilor şi dorinţelor omeneşti. Eu vorbesc prin vocea Naturii, prin vocea Experienţei, chiar prin vocea cunoaşterii omeneşti.

Da, toate sunt Vocea Mea, de care EU mă folosesc în mod Impersonal pentru a-ţi spune unicul Adevărul: că EU SUNT în Toate şi că EU SUNT Totul; şi ceea ce Vocea vorbeşte, în miile Sale de modalităţi, este că şi tu eşti o parte a acestui Tot, şi că EU SUNT în tine, aşteptându-te să Mă recunoşti şi să cooperezi conştient cu Mine în exprimarea Ideii Mele de Perfecţiune Impersonală pe Pământ, aşa cum Ea se exprimă în Ceruri.

Numai când va veni această recunoaştere Îl vei întâlni şi cunoaşte pe adevăratul Maestru. Atunci şi numai atunci, vei realiza că doar EU, Sinele tău Impersonal, SUNT unicul Maestru posibil al personalităţii tale omeneşti.

 [Atunci vei înţelege de ce, chiar dacă L-ai întâlni într-un corp fizic, n-ai putea niciodată să recunoşti un Maestru adevărat cu ajutorul conştiinţei tale personale, separate; până nu vei fi capabil să intri în Conştiinţa ta Cristică, care este Conştiinţa Mea dinăuntrul tău şi dinăuntrul Lui, el nu va fi pentru tine decât, poate, un prieten sau învăţător amabil şi săritor la nevoie.

Numai când vei atinge acea Conştiinţă vei merita şi vei fi pregătit să-I cunoşti şi să intri în comuniune cu semenii tăi din Marea Frăţie a Spiritului, Aceia care au reuşit să-şi controleze sinele personal şi Care trăiesc doar pentru a-Şi ajuta fraţii mai tineri să-şi găsească şi ei Divinul interior.]

Atunci vei înţelege de ce nicio fiinţă, umană sau de alt fel, nu poate fi Impersonală şi nu poate fi Maestru pentru orice altă fiinţă; şi de ce o Fiinţă Impersonală nu ar putea niciodată să fie recunoscută drept Maestru de o fiinţă umană şi, prin urmare, Ea nu ar avea niciun interes în chestiunile omeneşti.

Dacă în viaţa ta ar intra o fiinţă care ţi s-ar părea Divină, dar totuşi ar arăta niscaiva interese personale în privinţa ta [lăsându-te să o crezi şi să o numeşti Maestru], să fii sigur că aceasta nu este încă complet Impersonală. Ar putea fi un Maestru uman, dar nu Divin, [Cel pe care Sufletul tău tânjeşte să-L slujească].

Dar poate că tu ai fi satisfăcut să ai o astfel de fiinţă ca Maestru, chiar dacă el nu este complet Impersonal. Dacă aşa stau lucrurile, atunci te voi face să-ţi dai seama de imperfecţiunile sale printr-o comparaţie constantă cu Perfecţiunea Mea Impersonală, până când, în final, te vei întoarce la Mine într-un abandon total; recunoscându-mă pe Mine şi Impersonalitatea Mea ca pe unicul Model şi Ideal, ca pe adevărata Cauză care a inspirat lunga ta căutare în exterior a Perfecţiunii Mele, care poate fi găsită doar în interiorul tău, adânc ascunsă în propriului Suflet.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>