<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul XVI

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

CRISTOS ŞI IUBIREA

Ţie, care te temi că, prin Cuvintele Mele, ţi-aş putea distruge credinţa şi iubirea pentru Domnul Isus Cristos, Eu îţi spun:

Acum aproape două mii de ani, atunci când procesul de expresie a Ideii Mele atinsese stadiul în care Eu puteam arăta o parte a Realităţii Mele Divine; pentru a face aceasta şi pentru a reaminti Atributelor Mele omeneşti misiunea lor pe Pământ era necesar ca Eu să Mă exprim printr-o personalitate umană şi să-Mi manifest Atributele Divine sub o formă umană, pentru ca minţile şi intelectele lor omeneşti să poată vedea, să-şi amintească şi să fie inspirate dinăuntru de Mine ca să permită Ideii Mele a se exprima şi prin ei, manifestându-se prin personalităţile lor omeneşti.

Asta am făcut prin personalitatea lui Isus, omul din Galileea, prezentând înţelegerii omeneşti – prin intermediul Învăţăturilor Mele date prin El şi prin Viaţa Mea manifestată de El – ceea ce era necesar pentru a exprima complet Ideea Mea Divină.

Eu v-am arătat, prin experienţele de natură simbolică prin care I-am trecut personalitatea umană, special creată pentru acest scop, prin ce trebuie să treacă toate personalităţile înainte ca voi, Atributele Mele omeneşti ce aţi creat aceste personalităţi, să puteţi redeveni suficient de Impersonale pentru a fi, împreună cu Mine, expresii conştiente ale Ideii Mele Divine.

Voi toţi, Atributele Mele umane, înainte ca EU SUNT-ul din interiorul vostru să poată trezi minţile voastre omeneşti la perceperea Mea, Sinele vostru Divin, va trebui să vă naşteţi dintr-o Iubire Imaculată într-o iesle umilă (locul în care animalele vin să se hrănească) – adică acea inimă umilă şi pocăită, plină de credinţă şi încredere în Dumnezeu, starea în care trebuie să ajungă natura umană sau animală. Atunci va trebui să fiţi conduşi în Egipt, pământul întunericului (sau al activităţii intelectuale), unde să creşteţi şi să înfloriţi în trup şi cunoaştere, până Mă veţi simţi puternic înăuntru. Iar când veţi fi suficient de conştienţi de Puterea Mea şi de Iubirea Mea, voi începe să rostesc prin voi Cuvinte de Înţelepciune şi de Adevăr care vor uimi pe erudiţii lumii, chiar şi pe Cunoscătorii Legii. Apoi va urma o lungă perioadă de studiu şi meditaţie, care maturizează mintea şi dezvoltă Sufletul, până veţi ajunge la completa maturizare a conştiinţei interioare a lui EU SUNT; şi care vă va pregăti pentru botezul în Iordan, când vă veţi deschide total spre Mine, spre deplina conştiinţă că Voi şi cu Mine suntem Una, că nu există separaţie între noi, că EU SUNT Sinele vostru Adevărat, şi astfel Mi se va permite să vă conduc vieţile în întregime.

Apoi, Eu vă voi conduce afară în lume, numită Deşert în cealaltă Revelaţie a Mea, pentru ca acolo să vă pun la încercare, să vă întăresc şi să vă obişnuiţi cu utilizarea Impersonală a Atributelor Mele Divine. Vă voi prezenta cele trei mari Ispite: Puterea, Orgoliul virtuţii morale şi Banii, până când veţi dovedi că nimic din intelect, nimic din voi înşivă, nimic din exterior nu vă mai poate tenta să Mă uitaţi pe Mine dinăuntru; şi că numai Vocea Mea, fie că vorbeşte în inimile voastre sau în inimile fraţilor voştri, este singura Voce pe care mai sunteţi capabili să o auziţi.

Odată ce veţi dovedi aceasta, va începe perioada de săvârşire a minunilor şi de predicare, însoţită de insulte şi persecuţii din partea lumii necredincioase şi batjocoritoare; urmată de judecata lui Pilat din Pont, reprezentantul Legii Lumeşti; sentinţa, urcarea muntelui Calvarului purtând Crucea, răstignirea pe Cruce, Agonia, cele trei zile în mormânt şi apoi învierea finală, când vă veţi uni complet cu Mine.

Toate acestea au semnificaţia lor tainică, de folos pentru Suflet, şi ar trebui să le înţelegeţi uşor dacă v-aţi deschis inima către Mine.

Aşa a fost Calea în trecut pentru tine şi pentru toţi cei care au studiat şi au urmat Învăţăturile Mele din Revelaţiile Mele anterioare. Dar acum a venit timpul să te pregătesc pe tine şi pe mulţi alţii pentru un nou Sistem religios, cu ajutorul căruia poţi intra în conştiinţa Mea direct şi imediat prin Calea Impersonală. Cei care sunt destul de maturi şi de puternici pentru a renunţa la toate pretenţiile personalităţii omeneşti şi care pot să spună EU SUNT şi să ştie că EU SUNT Acela din interior Care le dă această forţă şi îi face în stare a se ridica deasupra atracţiilor şi influenţelor lumii materiale, ei sunt cei aleşi de Mine pentru a exprima prin ei întreaga glorie minunată a Ideii Mele Divine.

Cristos, sau Conştiinţa lui EU SUNT, trebuie să se nască în inima ta şi în a fiecărei personalităţi omeneşti; ea trebuie să crească, să se dezvolte şi să treacă, într-un fel sau altul, prin toate experienţele simbolizate în viaţa lui Isus înainte de a putea ajunge la acest punct şi de a deveni, împreună cu Mine, o expresie conştientă a Ideii Mele Divine. Exemplul Iubirii şi al Compasiunii lui Cristos pe care le-am exprimat în Viaţa aceea, trebuie şi tu să le exprimi într-o anumită măsură în viaţa ta înainte de a putea gusta roadele acelei Iubiri, care în realitate nu este iubire, ci Sfânta Treime: Iubire – Înţelepciune – Putere, care este expresia adevărată a Vieţii Mele Impersonale.

Până acum, tu nu ai ştiut ce înseamnă Viaţa Impersonală, deci nu ai putut şti nici ce înseamnă Iubirea Impersonală. Iubirea, dacă vei analiza cu grijă acest sentiment, nu a fost pentru tine decât o emoţie sau o manifestare omenească şi n-ai putut concepe o iubire detaşată şi lipsită de orice interes omenesc sau personal. Dar acum, pe măsură ce începi să simţi în inima ta şi o deschizi larg pentru a Mă cuprinde în ea, te voi umple de o senzaţie nouă, minunată şi ciudată, care va însufleţi fiecare fibră a fiinţei tale cu instinct creator şi îţi va fi un veritabil Elixir de Viaţă. Căci tocmai manifestând în exterior acest sentiment, răspândit de Mine în lume prin tine, vei gusta dulceaţa de nedescris a Sfintei Mele Iubiri Impersonale, însoţită de iluminarea minţii şi de conştiinţa Puterii nelimitate; şi te va face să fii un canal complet lipsit de egoism, deci perfect pentru exprimarea Impersonală a Ideii Mele Divine.

Şi îţi vei da seama că eşti o parte din Mine şi o parte din orice altă fiinţă şi că tot ceea ce tu ai sau eşti nu este al tău, ci al Meu şi pentru Folosinţa Mea, indiferent unde şi cum decid Eu.

Şi viaţa ta nu va mai fi centrată pe propria persoană, pentru că ea va dispărea, topindu-se în celelalte Euri ale tale, dăruind gratuit din Viaţa ta, din Inteligenţa ta, din Forţa ta şi din Trupul tău, care nu sunt decât aspecte ale Vieţii Mele Impersonale sau ale Iubirii Mele Impersonale, pe care ţi le-am alocat doar pentru o astfel de utilizare.

În personalitatea lui Isus Cristos am manifestat mult din Iubirea Impersonală, îndeajuns pentru a te inspira şi îndemna să cauţi a-I imita Viaţa şi Personalitatea, şi, prin această aspiraţie şi străduinţă, să trezeşti conştiinţa lui Cristos din tine. Prin această trezire şi înţelegerea faptului că Cristos nu este decât canalul sau poarta care se deschide către Mine, te-am adus în sfârşit în punctul în care poţi intra în Viaţa Impersonală şi să devii în mod conştient o parte din Ea.

Dar îţi spun aici în mod clar că Iubirea Mea Impersonală nu are nimic de-a face cu vieţile personale şi iubirile personale. Acestea nu sunt decât mijloace exterioare pe care le utilizez pentru a răspândi Iubirea Mea Adevărată din inima Omenirii către lume, unde Ea îşi exprimă veşnic Puterea Sa atotcuprinzătoare, însufleţitoare, creatoare şi înălţătoare.

Iubirea mea nu ia în considerare personalităţile sau indivizii, aceştia nu sunt decât pioni pe tabla de şah a vieţii, pe care îi mişc aşa cum consider că este mai bine pentru a îndeplini Planul Meu – exprimarea ultimă şi completă în Omenire a Ideii Mele Divine.

EU Îmi pot exprima Ideea numai prin Omenire, după cum tu îţi poţi exprima ideea ta despre tine însuţi numai prin personalitatea ta omenească.

În Omenire Eu trăiesc, Mă mişc şi am Fiinţa Mea. Ea este personalitatea şi corpul muritor al Sinelui Meu nemuritor, aşa cum personalitatea şi corpul tău îţi servesc pentru a-ţi exprima fiinţa.

Toate personalităţile omeneşti cu trupurile lor nu sunt decât celulele Trupului Omenirii al Meu. Şi aşa cum EU SUNT-ul tău îţi modelează acum trupul pentru ca Tu să poţi exprima perfect Ideea Mea despre tine, adică Sinele tău Adevărat; tot astfel modelez EU gradat Omenirea pentru ca Ea să poată exprima perfect Ideea Mea despre Mine Însumi.

Celulele individuale ale Trupului Omenirii al Meu, la fel ca cele ale trupului tău uman, participând la Viaţa mea, devin părţi Impersonale şi armonioase ale organelor pe care le formează şi trăiesc o viaţă sănătoasă şi fericită. Dar dacă o singură celulă se opune sau acţionează contrar legii generale a organului său, atunci funcţionarea armonioasă a acestui organ va deveni imposibilă, ceea ce în mod natural va afecta întregul corp şi va rezulta boala.

Fiecare celulă a unui organ este o parte integrantă a organului respectiv şi activitatea ei este necesară pentru funcţionarea perfectă a acelui organ şi pentru sănătatea perfectă a Corpului Meu. Dar dacă fiecare celulă nu-şi cedează întreaga putere şi întreaga inteligenţă – care nu sunt decât atributele Vieţii pe care Eu i-o dăruiesc – pentru funcţionarea perfectă a întregului Meu Corp, rezultatul asupra Corpului Meu va fi lipsa de armonie, cu toate efectele care îi urmează: boala, suferinţa, păcatul, constrângerile, sărăcia, neînţelegerea, dezintegrarea sau moartea.

La fel, dacă oricare organ în parte nu-şi cedează întreaga inteligenţă şi toate puterile cu care l-am înzestrat în unicul scop de a exprima şi de a păstra viaţa Corpului Meu în sănătate perfectă, rezultatul nu poate fi altul decât dezorganizarea, tulburarea, revolta, şi în final RĂZBOIUL – războiul între diferitele organe şi celulele lor, deci o stare mai mult sau mai puţin haotică în întregul Meu Corp.

În Trupul Omenirii al Meu, aceasta ar însemna război între Naţiuni, care sunt Organele Trupului Meu. Şi deoarece orice război nu este decât o stare de maladie acută sau dizarmonie, şi deoarece Viaţa Mea, care se manifestă în Omenire ca Iubire Impersonală, nu se poate exprima decât prin armonie, precum se întâmplă şi în corpul fizic, această Iubire întotdeauna utilizează, echilibrează şi pregăteşte condiţiile pentru ca Ea să se poată exprima.

Ea realizează aceasta fie eliminând gradat din diferite organe ale corpului toate celulele bolnave, slăbite sau inadecvate, fie dezvoltând în corpul fizic boala într-o formă gravă – ca de exemplu, febra, acumularea de lichide, bubele, intoxicaţia sângelui sau degenerarea. Apoi, se elimină rapid aceste celule, cu miliardele, până când fie organul respectiv se purifică, fie puterea lui de funcţionare se distruge complet.

Cu alte cuvinte, viaţa şi activitatea naturală a fiecărei celule şi a fiecărui organ constă în a-şi ceda viaţa individuală pentru ca întregul Meu Trup să poată Exista sau să se poată Exprima în armonie perfectă. Atunci când fiecare celulă şi fiecare organ nu urmăreşte decât aceasta şi se face pe sine un canal altruist prin care Viaţa Mea Impersonală să poată curge, atunci Trupul Meu devine un Tot perfect şi armonios, iar Ideea Mea poate atunci să exprime pe Pământ puterile şi posibilităţile Sale Divine, precum face în Tărâmul Ceresc al Veşniciei.

Când Mi te oferi în întregime ca Eu să pot răspândi prin tine Sfânta Mea Iubire Impersonală şi nu ai alt gând decât acela de exprimare perfectă a acestei Iubiri, care este Adevărata Mea Viaţă, atunci, prin tine, Eu voi putea a-i însufleţi şi trezi gradat pe cei din jurul tău către recunoaşterea Mea, Cristosul dinăuntrul lor înşişi, astfel ca şi ei să Mi se ofere în întregime. Şi asta, până când, în cele din urmă, organul sau partea din Trupul Omenirii al Meu pe care tu şi ei îl alcătuiţi să dobândească o sănătate şi o armonie perfectă, contribuind la atingerea şi păstrarea sănătăţii perfecte în tot Trupul Meu.

Când va veni vremea aceea, Forţa Mea de Viaţă Divină sau Iubirea Mea Impersonală va curge şi se va manifesta în toată Omenirea, iar Ideea Mea se va exprima deplin pe Pământ precum o face în Cer. Iar Pământul şi toate trupurile pământeşti nu vor mai fi făcute din materia fizică grosieră din care par a fi făcute acum, ci ele vor fi totalmente purificate şi curăţate de ego şi vor fi înălţate din nou în locul de unde au coborât. Pentru că scopul creării lor, cel de a produce organisme pentru manifestarea materială şi exprimarea omenească a Ideii Mele Divine va fi deja atins, iar EU, nemaiavând nevoie de mijloace de exprimare fizică, de atunci încolo voi crea şi exprima numai cu Substanţa Mentală, unicul mijloc necesar în Lumea Cerească a Vieţii Impersonale.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>