<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul XVII

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

GĂSINDU-MĂ

Tu care ai studiat cu atenţie tot ceea ce s-a spus aici şi care crezi că M-ai întrezărit puţin, dar încă nu eşti sigur, apropie-te şi ascultă cu Sufletul ceea ce îţi voi spune acum:

Stai liniştit! – şi CUNOAŞTE – EU SUNT – DUMNEZEU.

Dacă ai învăţat cum să „Stai Liniştit”, dacă ai studiat şi meditat asupra acestui „Eu” ca fiind Dumnezeul dinăuntrul tău, dacă eşti capabil de a-L deosebi de eul personal şi dacă eşti uneori conştient că poţi ieşi, cum s-ar spune, din personalitatea ta şi să-ţi priveşti persoana umană aşa cum este ea – văzându-i toate defectele meschine şi slăbiciunile, egoismul josnic, poftele şi pasiunile animalice, dorinţele copilăreşti, orgoliul şi vanităţile sale stupide;

Dacă poţi face toate acestea şi ai văzut aceste lucruri în mod limpede, să ştii că, în acele momente, tu ai fost Una cu Mine în conştiinţă, că Sinele tău Adevărat, Eu dinăuntrul tău, a fost cel care ţi-a permis să priveşti Realitatea lucrurilor cu Ochii Mei.

În acele momente, erai eliberat de personalitatea ta şi sălăşluiai în Conştiinţa Mea, să o numim Cosmică, Universală, Spirituală sau Impersonală, după cum vrei, pentru că n-ai fi putut vedea aceste lucruri în tine decât prin nişte ochi Impersonali, Ochii Mei.

Iarăşi, dacă vei privi înapoi în trecut, îţi vei aminti că adesea te-ai simţit împins să faci anumite lucruri. Pe unele le-ai împlinit şi ai avut rezultate perfecte; pe altele le-ai contestat, intelectul tău convingându-te să acţionezi diferit şi ai obţinut ca rezultat eşecul, decepţia şi suferinţa.

Acea conştiinţă ce te impulsiona în acele momente era chiar Sinele tău Real, Eu dinăuntru, care te îndruma, spunându-ţi în mod clar ce să faci. În acele momente, auzeai cu urechile Spirituale, Urechile Mele, şi când te supuneai în mod Impersonal, primeai în schimb succes şi satisfacţie. Dar când tu personal credeai că ştii mai bine ce trebuie să faci, nu urmau decât înfrângeri, regrete şi nefericire.

Iarăşi, au existat momente în care simţeai apropierea unor evenimente sau prezenţa unor persoane invizibile sau vibraţii dizarmonioase când intrai în contact cu anumite persoane.

Acesta era chiar Sinele tău Adevărat, care simţea cu Corpul tău Spiritual sau Impersonal, a Cărui conştiinţă, dacă ai şti! este mereu de veghe pentru a te proteja, a te avertiza şi a te sfătui despre toate lucrurile, condiţiile şi întâmplările exterioare.

Dar cea mai bună şi sigură cale prin care Mă poţi cunoaşte este când Iubirea Altruistă îţi umple inima şi simţi un imbold puternic de a-i ajuta pe unii oameni, de a le vindeca bolile, de a le alina suferinţele, de a-i face fericiţi, de a le arăta Calea Adevărată – aşa Mă fac simţit concret Eu dinăuntru, înlăturându-ţi personalitatea, folosindu-ţi mintea şi corpul pentru scopul în care le-am creat, şi anume, ca mijloace de exprimare a Naturii Mele Reale, care este Iubirea Perfectă, Cristos din Dumnezeu, unica Putere din Univers ce vitalizează, însufleţeşte, dă viaţă, întăreşte, vindecă, care se îngrijeşte de toate şi ştie totul.

Toate acestea îţi sunt arătate pentru a ţi se întipări bine că EU, din corpul tău Spiritual, acel corp Perfect înăuntrul căruia EU trăiesc, Sunt Cel care îţi vorbeşte mereu în acest mod, sfătuindu-te, învăţându-te, avertizându-te şi ajutându-te în toate chestiunile de viaţă, da, în cele mai mici amănunte.

Şi dacă doar vei apela la Mine şi vei observa şi studia atent aceste impresii pe care le primeşti în fiecare clipă, învăţând să te încrezi în ele, să le aştepţi şi să te bazezi pe Mine, punându-ţi toată credinţa în Mine, atunci, cu adevărat, te voi îndruma pe toate căile tale, îţi voi rezolva toate problemele, îţi voi uşura munca şi te voi conduce prin câmpiile înverzite, la malul apelor liniştite ale vieţii.

Oh, copilul Meu! dacă ai folosi în eforturi serioase, hotărâte şi dirijate spre interior pentru a Mă găsi doar a zecea parte din timpul şi energia risipită căutând printre cojile goale ale cunoaşterii şi învăţămintelor omeneşti;

Dacă Mi-ai dedica doar o oră pe zi numai Mie, imaginându-ţi şi practicând Prezenţa Mea înăuntrul tău;

Îţi promit că nu curând, ci foarte curând Mă vei găsi, iar Eu voi fi pentru tine o aşa sursă inepuizabilă de Înţelepciune, Forţă şi Ajutor, încât mintea ta omenească nu-şi poate acum imagina.

Da, dacă doar M-ai căuta în felul acesta, acordându-Mi PRIMUL loc în viaţa ta, neavând linişte până când nu Mă vei găsi, nu va dura mult până vei deveni conştient de Prezenţa Mea, de Vocea Mea Iubitoare care vorbeşte continuu din profunzimea inimii tale.

Şi vei învăţa să intri într-o Dulce Comuniune cu Mine şi vei locui tot mai mult în Conştiinţa Mea; şi vei vedea că în tine trăieşte Cuvântul Meu şi că orice doreşti se va realiza în mod aparent miraculos.

Totuşi, la început, îţi va fi dificil de a locui în Mine continuu, pentru că Lumea, Carnea şi Demonul sunt încă prezente în conştiinţa ta. Însă te vei obişnui treptat să foloseşti Ochii Mei Impersonali şi vei fi curând capabil să vezi Realitatea lucrurilor, chiar şi Realitatea acelora care par a fi Puternicii Pământului. Şi atunci vei realiza că trăieşti într-o minunată Lume nouă, populată de Fiinţe Îngereşti care folosesc corpurile de Carne ale personalităţii Lor omeneşti doar ca vehicule, ca instrumente sau învelişuri prin care iau contact cu condiţiile şi experienţele pe care chiar Ele le-au creat, în scopul de a-şi putea dezvolta calităţile Sufletului necesare exprimării perfecte a Ideii Mele pe Pământ.

Atunci nu vor mai exista umbre pentru ochii tăi, nu va mai exista răul şi, în consecinţă, nici Demonul; căci totul este Lumină şi Iubire, Libertate, Fericire şi Pace; şi vei vedea în toate, în fiecare Fiinţă, un atribut al Meu, în fiecare lucru însufleţit, un anumit aspect al Meu; şi nu va trebui decât să laşi iubirea Mea să radieze din inima ta şi Ea îţi va arăta semnificaţia Reală a tot ceea ce vezi.

Şi atunci va veni marea Înţelegere că ai găsit Împărăţia Cerurilor, că umbli prin Ea, că Ea este chiar aici pe Pământ, că Se manifestă peste tot în jurul tău, că ai trăit mereu în Ea, dar nu ai ştiut;

Că, în loc de a se afla în afară, într-un loc îndepărtat, Ea este înăuntrul tău, înăuntrul fiecărei fiinţe, fiind cea mai intimă taină a tuturor lucrurilor manifestate.

Cu alte cuvinte, vei descoperi că Ea este REALITATEA TUTUROR lucrurilor şi că orice aspect exterior al acestora nu este decât umbra acestei Realităţi, creată de concepţiile false ale omului şi de credinţa sa că este separat de Mine.

Şi când vei găsi Împărăţia, îţi vei găsi şi locul tău în Ea, înţelegând că eşti într-adevăr unul din Atributele Mele Divine, că întreaga activitate ţi-a fost prevăzută încă de la început şi că tot ceea ce a avut loc până acum n-a fost decât o pregătire şi o adaptare a personalităţii tale omeneşti la acea activitate.

Şi tot Sufletul tău va tresări de bucurie şi speranţă că, după atâţia ani de rătăciri, te-ai întors în sfârşit Acasă la Mine şi poţi acum intra în Viaţa Mea Reală, fiind, în conştiinţă, UNA cu Mine şi cu toate celelalte Euri ale tale, toate lucrând pentru a realiza expresia finală şi perfectă a Ideii Mele Divine pe Pământ.

Tu, în care lectura celor spuse a evocat amintiri ale bucuriilor trecute şi al cărui Suflet a răspuns cu emoţie, nu lăsa deoparte aceste cuvinte fără a fi obţinut din ele tot ceea ce vreau Eu să-ţi spun. Stai Liniştit! şi ascultă Vocea Mea tainică şi află despre gloriile care te aşteaptă – dacă eşti capabil să vezi cu Ochii Impersonali şi să auzi cu Înţelegerea Impersonală.

Dar dacă această lectură îţi aduce prima ta viziune asupra Realităţii Mele dinăuntrul tău, punând în mişcare, prin această înţelegere parţială despre Mine şi Împărăţia Mea, vibraţii elevate care te fac să cazi într-un extaz Spiritual temporar şi te hotărăşti să încerci a trăi mereu în această conştiinţă a Mea şi să Mi te supui întotdeauna – să nu te descurajezi dacă vei eşua în mod ruşinos cu prima ocazie când îţi va fi testată sinceritatea şi forţa hotărârii.

Pentru că doar prin încercări şi erori îţi poţi da seama în mod dureros că îţi lipseşte forţa şi abilitatea de a te bizui şi a avea încredere în Mine că pot trezi în tine conştiinţa Puterilor Mele Divine, care aşteaptă dintotdeauna să se manifeste prin Tine.

Aceste vibraţii înalte sunt doar trezirea la acţiune a anumitor însuşiri ale Sufletului şi a facultăţilor corespondente, care trebuie deşteptate înainte ca Eu să pot manifesta astfel de Puteri.

Şi, în mod natural, atunci când aceste însuşiri ale Sufletului se trezesc, ele întâlnesc o opoziţie activă din direcţia altor însuşiri care, până în prezent, au avut o influenţă incontestabilă în firea ta, dar care trebuie să fie învinse şi supuse, iar apoi elevate la funcţia lor adevărată înainte ca aceste calităţi ale Sufletului să se poată exprima liber.

Şi această opoziţie există doar pentru a întări, a proba şi a perfecţiona exprimarea acestor calităţi ale Sufletului, căci tu trebuie să fii capabil de a rezista la orice atac venit din afară înainte să poţi manifesta pe deplin toate Puterile Mele Divine impulsionate dinăuntru.

Dar să ştii că Eu manifest în tine aceste Puteri pe cât de repede poţi tu suporta şi rezista.

Eroarea pe care o faci constă în a încerca să creşti prin tine însuţi.

EU SUNT Arborele Vieţii din interiorul tău. Viaţa Mea trebuie şi va înflori, dar printr-o creştere gradată şi constantă. Nu poţi ajunge la fructificare înainte de maturizare. Dar aminteşte-ţi că Viaţa Mea tot timpul clădeşte în tine perfecţiunea de frumuseţe, de forţă şi de sănătate care trebuie să se exprime şi în exterior, aşa cum se exprimă în interior chiar şi acum.

Tu, care ai început să-ţi dai seama că EU SUNT înăuntrul tău, dar care nu ai învăţat încă să intri în comuniune cu Mine, ascultă şi învaţă acum.

Tu ai învăţat să „Stai Liniştit” şi poate că ai simţit Prezenţa Mea în interiorul tău. Dacă este aşa, ştiind că EU SUNT acolo, pune-mi o întrebare. Apoi, după ce Îmi vei adresa o rugăciune tăcută şi sinceră pentru a primi răspuns, aşteaptă cu încredere impresiile care vor veni, dar fără nelinişte, fără preocupare sau interes personal, cu mintea complet golită.

Dacă drept răspuns îţi vine un gând pe care îl recunoşti ca fiind deja auzit sau citit undeva, îndepărtează-l imediat zicând: Nu, Tată, Tu ce zici?

Pot să-ţi vină gânduri şi din alte surse umane, dar dacă eşti vigilent, le vei recunoaşte ca atare şi vei refuza să le accepţi. Şi dacă stăruieşti să Mi te adresezi, vei primi în final un răspuns pe care-l vei simţi că este într-adevăr de la Mine.

Aşa va fi la început. Dar când vei învăţa să distingi Vocea Mea dintre celelalte voci şi-ţi vei putea înăbuşi complet interesul personal, atunci vei putea comunica în tăcere cu Mine oricând vei voi, fără intervenţia ideilor, credinţelor şi opiniilor altora. Şi vei putea să mă întrebi orice, sau alţii vor putea să te întrebe orice în oricare problemă au nevoie de ajutor, iar în acel moment EU voi pune în mintea ta cuvintele de rostit fie în tăcere către tine, fie cu voce tare către ceilalţi.

Tu, Preaiubitul Meu, care Mi te-ai consacrat şi care faci tot felul de eforturi pentru a intra în uniune cu Mine, dar care ai constatat că, în schimb, se pare că ţi-a fost retras sau ţi se retrage orice sprijin din partea Lumii şi că eşti fără bani, fără prieteni şi fără să ştii unde să ceri ajutor omenesc;

Să ştii, Preafericitul Meu, că eşti foarte, foarte aproape de mine acum, şi dacă doar vei continua să trăieşti în Mine, lăsând Cuvântul Meu să rămână în tine şi să te conducă, bizuindu-te şi având o încredere absolută în Promisiunile Mele, îţi voi aduce în curând o Bucurie, Împlinire şi Pace pe care cuvintele şi minţile omeneşti nu le pot imagina.

Căci te-ai supus Poruncilor Mele şi ai avut încredere în Mine şi ai căutat în primul rând Împărăţia Mea şi Dreptatea Mea, de aceea EU îţi voi da şi celelalte lucruri pe deasupra, chiar şi ceea ce Lumea ţi-a refuzat.

Iar tu, Scumpul Meu, care, de asemenea, Mi te-ai consacrat, dar care încă mai eşti ataşat de unele obiceiuri ale Lumii, neputând să te detaşezi de ele şi să Mi te încredinţezi în întregime;

Tu, cel căruia, tocmai de aceea, EU ţi-am încuviinţat insuccesul, dezamăgirea şi chiar sărăcia în scopul de a te învăţa valoarea reală a lucrurilor din această lume, efemeritatea lor, neputinţa lor de a aduce fericire, lipsa lor de legătură cu Viaţa Mea Reală;

Tu, copile drag, care nu poţi încă să înţelegi şi ai inima plină de nelinişte şi teamă, pentru că nu vezi de unde va veni pâinea de mâine sau banii pentru chiria de săptămâna următoare ori pentru scadenţa împrumutului;

Ascultă încă o dată Cuvintele Mele, care ţi-au fost date demult în Predica de pe Munte:

„Iată de ce EU vă spun, nu vă faceţi griji pentru viaţa voastră, ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici pentru corpul vostru, cu ce o să-l îmbrăcaţi.”

„Oare Viaţa nu înseamnă mai mult decât hrana, iar corpul mai mult decât veşmântul?”

„Priviţi păsările cerului: ele nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în hambar, şi totuşi Tatăl vostru Ceresc le hrăneşte. Oare voi nu sunteţi mai presus decât ele?”

„Cine dintre voi, neliniştindu-se de statura sa, îşi poate adăuga măcar un cot la înălţime?”

„Şi pentru ce vă neliniştiţi voi în legătură cu veşmintele voastre? Priviţi crinii de pe câmp cum cresc; ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi EU vă spun că Solomon, în toată slava sa, nu a fost niciodată îmbrăcat ca vreunul dintre ei.”

„Or, dacă Dumnezeu are grijă să înveşmânteze astfel o plantă care astăzi este pe câmp şi care mâine poate fi aruncată în cuptor, nu va avea EL grijă cu mult mai mult de veşmintele voastre, oameni puţin credincioşi ce sunteţi?”

„Deci nu vă mai întrebaţi: Ce vom mânca? sau Ce vom bea? sau Cu ce ne vom îmbrăca?”

„Păgânii caută toate aceste lucruri; dar Tatăl vostru Ceresc ştie că aveţi nevoie de ele.”

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu [Conştiinţa Lui] şi dreptatea Sa şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

„Deci nu vă mai îngrijoraţi pentru ziua de mâine, fiindcă se va îngriji singură de ea.”

„Fiecărei zi îi este de ajuns necazul ei.”

Îţi mai trebuie alte Porunci sau Făgăduinţe mai clare decât acestea? Tu, cel care Mi te-ai consacrat şi care te numeşti Discipolul Meu;

Ascultă-mă!

Nu ţi-am adus întotdeauna tot ceea ce ţi-a fost necesar? Te-ai aflat vreodată în nevoie şi Eu să nu te ajut la momentul potrivit? S-a întâmplat vreodată ca totul să ţi se pară întunecat şi Eu să nu-ţi aduc Lumina?

Ai putea, cu ceea ce ştii acum, să-ţi revezi viaţa şi să afirmi că tu ţi-ai fi orânduit-o mai bine? Ai schimba tu înţelegerea ta Spirituală cu bunurile materiale ale oricăruia dintre cei pe care-i cunoşti? Nu am făcut EU toate acestea, în ciuda faptului că te-ai revoltat, refuzând toată viaţa să mă asculţi?

Ah, Copiii Mei! oare nu vedeţi că bogăţia, casa, hainele, hrana şi dobândirea tuturor acestora nu sunt decât întâmplări pasagere şi nu au nimic de a face cu Viaţa voastră reală, doar că voi le faceţi reale, dându-le atâta importanţă, iar pe Mine Mă lăsaţi în planul secund?!

Şi dacă devine necesar să te lipsesc de lucrurile Lumii pentru ca să poţi afla adevărul – şi anume că EU SUNT singurul lucrul important în Viaţă, că EU trebuie să fiu pe PRIMUL loc dacă Mă iubeşti cu adevărat – EU o fac – aşa cum face doctorul veritabil ca să-i redea bolnavului sănătatea: elimină în primul rând cauza bolii – şi astfel să capeţi Fericirea şi Prosperitatea reale şi durabile.

Iar aceasta e valabil şi pentru tine, Copilul Meu care ţi-ai pierdut sănătatea, curajul şi întreaga stăpânire de sine şi care, după ani de căutări obositoare pe la doctori şi după remedii pământeşti, respectând fidel toate instrucţiunile şi sfaturile care ţi s-au dat ca să-ţi recapeţi Vitalitatea pierdută – ai apelat, în sfârşit, la Mine dinăuntru, cu slaba speranţă că poate Eu aş putea să te ajut.

Să ştii, Micuţul Meu, că şi tu trebuie să Mi te predai complet Mie, Singurul Doctor care te poate vindeca. Căci EU SUNT Viaţa Atotputernică din tine. EU SUNT Sănătatea ta, Forţa ta, Vitalitatea ta. Până când nu vei putea să simţi în interiorul tău şi să ştii că EU SUNT toate acestea pentru tine, nu vei căpăta o Sănătate reală şi durabilă.

Şi acum, Copilul Meu, apropie-te, pentru că îţi voi spune modul de a obţine toate aceste lucruri: Sănătate, Prosperitate, Fericire, Unificare şi Pace.

În cuvintele care urmează este ascuns Marele Secret. Binecuvântat să fii tu, cel care-l vei găsi!

Stai liniştit! Şi CUNOAŞTE – EU SUNT – DUMNEZEU.

CUNOAŞTE că EU SUNT în tine. CUNOAŞTE că EU SUNT Tu. CUNOAŞTE că EU SUNT VIAŢA ta. CUNOAŞTE că Toată Înţelepciunea, Toată Iubirea şi Toată Puterea există în această Viaţă, care curge liber prin toată fiinţa ta ACUM.

EU SUNT VIAŢA, EU SUNT INTELIGENŢA, EU SUNT PUTEREA din toată Materia – în toate celulele corpului tău; în celulele întregii materii minerale, vegetale sau animale; în foc, apă şi aer; în Soare, Lună şi Stele; EU SUNT CEL CARE ESTE în tine şi în ei. Conştiinţa lor este UNA cu Conştiinţa ta şi Totul este Conştiinţa Mea. Datorită Conştiinţei Mele din ei, Tot ceea ce ei au sau sunt este al tău – doar cere!

Vorbeşte-le ÎN NUMELE MEU.

Vorbeşte-le din conştiinţa Unităţii tale cu Mine.

Vorbeşte-le din conştiinţa Puterii Mele din tine şi a Inteligenţei Mele din ei.

Vorbeşte – ORDONĂ ceea ce VREI, cu această conştiinţă – şi Universul se va grăbi să ţi se supună.

RIDICĂ-TE! Oh, tu, aspirant la unirea cu Mine. Acceptă acum Moştenirea ta Divină! Deschide-ţi larg Sufletul, mintea, corpul şi inspiră Suflul Meu de Viaţă!

CUNOAŞTE că EU te umplu până la revărsare cu PUTEREA Mea Divină, încât fiecare fibră, fiecare nerv, fiecare celulă, fiecare atom din fiinţa ta este acum VIU de Mine în mod conştient, însufleţit cu Sănătatea Mea, cu Forţa Mea, cu Inteligenţa Mea, cu FIINŢA MEA!

Pentru că EU SUNT în tine. Noi nu suntem separaţi. Nici nu am putea fi separaţi. Căci EU SUNT Tu. EU SUNT Sinele tău ADEVĂRAT, Viaţa ta ADEVĂRATĂ şi EU Îmi manifest SINELE Meu şi TOATE PUTERILE MELE în tine ACUM.

TREZEŞTE-TE! Ridică-te şi afirmă-ţi Suveranitatea! CUNOAŞTE-ţi SINELE şi PUTERILE! CUNOAŞTE că tot ceea ce am Eu este al tău, că VIAŢA Mea Atotputernică curge prin tine, că poţi lua din EA şi crea cu EA ce VREI; că EA îţi va da Sănătate, Putere, Prosperitate, Unificare, Fericire şi Pace – orice vei Porunci!

Imaginează-ţi acestea. GÂNDEŞTE-le! CUNOAŞTE-le! Apoi, cu toată Pozitivitatea firii tale, Rosteşte CUVÂNTUL Creator! Şi va da rezultate.

Dar să ştii, Preaiubitule, că aceasta nu se va putea întâmpla decât atunci când vei veni la Mine într-o supunere totală şi completă; când Îmi vei preda ego-ul tău, corpul tău, problemele tale şi Viaţa ta, lăsându-ţi toate grijile şi responsabilităţile în seama Mea, bizuindu-te şi având încredere absolută în Mine.

Când vei face aceasta, Cuvintele de mai sus vor pune în acţiune Puterile Mele Divine, care sunt latente în Sufletul tău, şi vei fi conştient că există în tine o Mare FORŢĂ. Potrivit măsurii în care trăieşti în Mine şi laşi Cuvintele Mele să trăiască în tine, această Forţă te va elibera complet din Lumea ta de Vis, te va trezi complet în Spirit, va înlătura obstacolele din drumul tău, îţi va procura toate lucrurile pe care le doreşti şi va îndepărta de tine necazurile şi suferinţa pentru totdeauna. Atunci nu vor mai fi îndoieli sau întrebări, fiindcă vei ŞTI că EU, Dumnezeu, Adevăratul tău Sine, Mă voi îngriji de tine mereu, îţi voi arăta calea mereu; căci atunci vei fi aflat că Tu şi Eu suntem Una.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>