<  Înapoi la Prima Pagină Spiritus


Share / Distribuie altora

NINA PETRE
Clarvăzătoare

Consilier karmic

Cercetător spiritist

Comentator de paranormal

Profesor de matematică

Scriitor
 

Bucureşti, România  psydetective@yahoo.com
 

OFERTĂ DE COLABORARE
prin e-mail

Vă pot ajuta în autocunoaşterea spirituală, în soluţionarea problemelor acestei vieţi prin cercetarea DESTINULUI şi a elementelor KARMICE preluate din vieţile anterioare ale SPIRITULUI.

        Investigarea unor vieţi anterioare ale spiritului. (EXEMPLE)

        Analiza problemelor karmice preluate pe cale spirituală.

        Atenţionări şi sfaturi.

        Analiza elementelor de bază ale destinului.

        Analiza problemelor vieţii actuale şi găsirea unor modalităţi pentru rezolvarea lor.

        Aflarea profesiei predestinate şi a şanselor de reuşită pe plan profesional.

        Neînţelegerile dintre prieteni, colegi, duşmani sau membri de familie.

        Sfaturi pentru persoanele care prezintă aptitudini paranormale.

        Pot să identific întâlnirile karmice dintre antecesorii spirituali.

IMPORTANT! NU PREIAU MESAJE SPIRITISTE LA CEREREA CLIENŢILOR.

NU FAC VRĂJI ŞI NICI MANIPULARE PSIHICĂ.

NU CAUT PERSOANE ŞI ANIMALE DISPĂRUTE, NICI OBIECTE FURATE.

LUCREZ NUMAI PRIN EMAIL ŞI NU ÎMI FAC PUBLIC NUMĂRUL DE TELEFON.

Nina Petre   psydetective@yahoo.com

 

ESENŢA VIEŢII: DESTINUL, KARMA, SPIRITUL

DESTINUL, KARMA şi SPIRITUL reprezintă "triunghiul de aur" prin care poate fi cercetată esenţa fiinţei umane

SPIRITUL este scânteia de energie divină care menţine în viaţă fiinţa umană. În clipa naşterii fiecărui prunc, SPIRITUL care i-a fost ataşat - prin Voinţa Divinităţii Supreme - îi oferă micuţului o zestre spirituală formată din KARMĂ şi DESTIN.

DESTINUL este un scenariu energetic conceput de către SPIRIT, oferit celui venit în această lume ca suport al vieţii sale. Fiind format din substanţă energetică, destinul este inclus în aura umană şi vibrează odată cu ea. Din acest motiv, el poate suferi diverse transformări. În mod evident, DESTINUL nu este "scris pe fruntea omului", nici "bătut în cuie", aşa cum se spune în limbaj popular. Singura fiinţă capabilă să schimbe un DESTIN este doar SPIRITUL care l-a creat.

Omul nu îşi poate schimba DESTINUL, dar îşi poate trăi viaţa conform idealurilor sale, după cum consideră că ar fi mai bine pentru el. Dacă nu va reuşi întotdeauna această performanţă, cauzele neîmplinirilor pot fi căutate în DESTIN, în mediul social căruia îi aparţine sau chiar în neputinţele sale psiho-fizice. Fiecare fiinţă umană are datoria spirituală de a lupta pentru drepturile sale, pentru fericirea sa şi a semenilor săi.

DESTINUL uman conţine direcţii principale (elemente de bază) şi direcţii secundare. Direcţiile principale au un caracter constant. Direcţiile secundare formează o reţea energetică infinit de mare, prin intermediul căreia DESTINUL îşi ajută subiectul uman să trăiască şi altfel faţă de cum îi este prevăzut în direcţiile principale.

Deşi omul nu îşi poate schimba DESTINUL, el poate contribui, în mod indirect, prin intermediul SPIRITULUI său, la modificarea configuraţiei iniţiale a direcţiilor DESTINULUI.

KARMA spirituală se descoperă numai prin cercetarea vieţilor anterioare ale SPIRITULUI, adică a unor fiinţe umane în care a fost întrupat SPIRITUL respectiv, în diferite epoci ale vieţii pământene (exemple). Eu numesc diversele ipostaze umane ale SPIRITULUI, cuprinse în aşa numitul "lanţ al reîncarnărilor", drept "antecesori spirituali". Aceştia nu reprezintă "clonele" omului de astăzi, ci strămoşii săi spirituali. Putem fi siguri că niciun om nu a trăit în două sau mai multe perioade istorice.

medium clarvăzător NINA PETRE
 

Informaţii generale despre sistemul de plată online PAYPAL

 

CĂRŢI OFERITE GRATUIT

"GLASURI DE DINCOLO DE MOARTE" - mesaje preluate telepatic de la Spirite  - apariţie 2015

 Autor: NINA PETRE

Iată o culegere de circa 150 de comunicări cu Spirite, realizate de mediumul Nina Petre între anii 1996-2009. În general, putem spune că problemele cititorilor nu diferă prea mult de cele adunate în acest volum, decât în formă. Pe fond, oamenii au cam aceleaşi tipuri de nevoi, probleme şi dureri. Oricine s-ar putea regăsi într-una sau mai multe dintre poveştile de aici.

Cititorul va percepe felul în care problemele sunt privite prin ochii spirituali ai entităţilor „de dincolo”, putând aplica la propria viaţă această nouă optică salvatoare, mântuitoare. A privi viaţa detaşat, dintr-o perspectivă superioară, este scopul primordial al oricărei căi spirituale tradiţionale.

Esenţa Spiritismului este dialogul continuu între fiinţele inteligente de dincoace şi de dincolo de pragul morţii, învingerea fricii şi a neputinţei oamenilor de a depăşi această mare barieră, oferirea siguranţei că viaţa continuă în eternitate şi, drept urmare logică, întărirea credinţei în Dumnezeu, în dreptatea Legilor Sale, în iubirea Sa necondiţionată pentru toţi copiii Săi, în ajutorul pe care îl putem primi de la Îngeri, Sfinţi şi alţi intermediari divini.

 

"MASS-MEDIUM: NINA PETRE, două decenii în atenţia mass-media"

Articole din presa scrisă şi emisiuni TV (1996 – 2016) cu şi despre mediumul, parapsihologul, clarvăzătoarea NINA PETRE - apariţie 2017

 Autor: NINA şi RĂZVAN PETRE

Partea Întâi: Articole din presa scrisă cu şi despre Nina Petre (1996-2016)

Partea a doua: Emisiuni de televiziune cu Nina Petre (2007-2010) - transcrieri

 

"FLORI DE CACTUS" - opinii, sfaturi, cercetări  - apariţie 2015

 Autor: NINA PETRE

Cartea „Flori de cactus” cuprinde articole, comentarii şi eseuri care au în comun dorinţa autoarei Nina Petre de educare a poporului cu ajutorul pildelor furnizate de practica şi teoria parapsihologică, al observaţiilor personale pe diverse teme sociale apărute în peisajul mass-media, al ironiilor şi criticilor directe la adresa mentalităţilor primitive, deformate sau în curs de pervertire. Multe dintre subiectele abordate sunt de o actualitate perenă.

Există puţine persoane cu abilităţi paranormale care îşi asumă rolul de luptători lucizi cu falsitatea şi primitivismul din lume. Nina Petre este bine ancorată în social şi îl disecă cu bisturiul vorbelor incisive, când este cazul. În acelaşi timp, sufletul său aspiră la o lume ideală, plină de fraternitate şi blândeţe. Simţind diferenţa imensă dintre idealurile spirituale şi cruda realitate, autoarea foloseşte în lupta ideologică săgeţile cuvintelor, tunurile dezvăluirilor şi iscodirea suprasenzorială.

 

"VIEŢILE ANTERIOARE ALE SPIRITULUI" - volumul 1 - apariţie 2014
Esenţa vieţii: destinul, karma, spiritul
 

 Autor: NINA PETRE

Nu oamenii se reîncarnează, ci spiritele lor. Atât destinul, cât şi karma intră în atribuţiile spiritelor, nu ale oamenilor. Destinul este o creaţie a spiritului, nu a omului. Zestrea karmică este transmisă de către spirit noului-născut, la fel ca şi destinul acestuia.

De la naştere până la moartea fizică, fiecare om simte asupra sa influenţa faptelor bune şi a celor rele săvârşite de strămoşii săi genetici şi spirituali. Un proverb românesc spune că „Păcatele părinţilor cad pe copii”. Aşa este, dar nu numai acestea cad ca grindina pe urmaşi, ci şi păcatele celor care au reprezentat încarnările anterioare ale spiritului.

 

"VIEŢILE ANTERIOARE ALE SPIRITULUI" - volumul 2 - apariţie 2015

 Autor: NINA PETRE

Metoda mea de cercetare a vieţilor anterioare se bazează pe binecunoscutele capacităţi parapsihice – clarviziunea şi telepatia –, pe care le-am verificat lucrând cu mii de spirite şi clienţi, timp de peste două decenii. Redau în carte o parte dintre rezultatele muncii mele de cercetare, completate cu reacţiile celor care au beneficiat de studiul karmic realizat de mine. Se poate observa cu uşurinţă puternica legătură spirituală dintre omul de astăzi şi încarnările anterioare ale spiritului său.

Impactul trecutului spiritual asupra fiecărui om este incontestabil. Dacă fiecare individ ar putea să afle aspecte din vieţile sale anterioare, ar reuşi cu siguranţă să îşi organizeze viaţa actuală într-un mod mult mai agreabil pentru el. În felul acesta, prezentul nu ar mai deveni copleşitor prin problemele pe care le pune zilnic în faţa fiecăruia dintre noi.

 

"VIEŢILE ANTERIOARE ALE SPIRITULUI" - volumul 3 - apariţie 2016

 Autor: NINA PETRE

Există oameni care au impresia că trişează cu propria conştiinţă dacă se interesează de karma şi destinul lor. Însă cel dornic de a obţine cât mai multe informaţii despre propria persoană dovedeşte o atitudine responsabilă faţă de viaţa ce i-a fost dată să o trăiască. Cei care nu posedă suficiente informaţii pot să comită greşeli grave, mai mult din neştiinţă decât din rea intenţie.

Prin karmă nu trebuie să înţelegem doar pedepsele venite de aiurea asupra noastră, ca potopul sau cutremurele. Karma înseamnă şi perspectiva evoluţiei noastre din toate punctele de vedere: fizic, psihic, intelectual, profesional. Karma umană fiind infinit de mare şi în permanentă transformare, cine reuşeşte să afle măcar o parte infimă din ea are datoria spirituală de a folosi informaţiile primite în vederea evoluţiei sale.

 

"VIEŢILE ANTERIOARE ALE SPIRITULUI" - volumul 4 - apariţie 2017

 Autor: NINA PETRE

Memoria fiecărui Spirit este infinit de mare. În ea se înregistrează pe cale energetică toate încarnările spiritului, de la cele mai simple fiinţe până la cea mai complexă, omul, tot ce s-a întâmplat în vieţile antecesorilor umani: fapte, aspecte ale personalităţii, structură fizică şi sufletească. Din memoria Spiritului apar INFLUENŢE KARMICE bune sau mai puţin bune. Activarea karmei, pe fragmente, rareori în totalitate, poate fi declanşată la voinţa spiritului respectiv sau prin împrejurări prielnice.

Când omul reuşeşte să afle câte ceva despre antecesorii lui, îi poate considera pe aceştia drept străbuni spirituali, luând exemplu de la ei în unele privinţe sau dezaprobându-le faptele dacă le consideră neconcordante cu modul său de gândire şi acţiune. Concluziile desprinse din analiza faptelor antecesorilor spirituali pot reprezenta lecţii de viaţă dacă omul de astăzi doreşte să înveţe câte ceva din ceea ce li s-a întâmplat altora.

 

"VIEŢILE ANTERIOARE ALE SPIRITULUI" - volumul 5 - apariţie 2018

 Autor: NINA PETRE

DESTINUL, KARMA şi SPIRITUL formează "triunghiul de aur" prin care poate fi cercetată esenţa fiinţei umane.

SPIRITUL este scânteia de energie divină care menţine în viaţă fiinţa umană. În clipa naşterii fiecărui prunc, SPIRITUL care i-a fost ataşat - prin Voinţa Divinităţii Supreme - îi oferă micuţului o zestre spirituală formată din KARMĂ şi DESTIN.

DESTINUL este un scenariu energetic conceput de către SPIRIT, oferit celui venit în această lume ca suport al vieţii sale.

KARMA spirituală se descoperă numai prin cercetarea vieţilor anterioare ale SPIRITULUI, adică a unor fiinţe umane în care a fost întrupat SPIRITUL respectiv, în diferite epoci ale vieţii pământene.

 

"VIEŢILE ANTERIOARE ALE SPIRITULUI" - volumul 6 - apariţie 2018

 Autor: NINA PETRE

De-a lungul timpului, am publicat o serie de studii ale vieţilor anterioare ale spiritelor unor persoane din România în volumele nr. 1, 2, 3 şi 4. În prezentul volum (nr. 6) începem să încheiem această serie, care va fi definitivată în volumul următor de "completări". Spre deosebire de primele patru volume, episoadele spirituale "în completare” nu au mai fost publicate şi în paginile site-ului online.

 

"VIEŢILE ANTERIOARE ALE SPIRITULUI" - volumul 7 - apariţie 2019

 Autor: NINA PETRE

Am publicat studiile vieţilor anterioare ale spiritelor unor persoane din România în volumele nr. 1 – 4. În volumul nr. 6 am completat seria în dreptul câtorva nume. Episoadele spirituale în „completare” nu au fost publicate şi online, unul din motive fiind că, la unele, lipsesc comentariile destinatarilor. În acest volum (nr. 7), încheiem succesiunea poveştilor de viaţă ale ultimelor nume (pseudonime) din serie. În felul acesta, definitivăm tabloul moştenirilor karmice şi personalităţii antecesorilor spirituali, pe cât posibil, pentru uzul celor care vor dori să analizeze evoluţia acestor spirite.

 

"SPIRITELE ÎN DIALOG CU NOI" - Spiritism, mediumnitate, comunicări de la Entităţi Superioare  - apariţie 2014

 Autori: NINA şi RĂZVAN PETRE

În prima parte a acestei cărţi sunt cuprinse eseuri,  dialoguri, panseuri şi traduceri publicate de autorul Răzvan Alexandru Petre în website-ul www.spiritus.ro, având ca tematică spiritismul şi mediumnitatea.

În partea a doua sunt prezentate comunicări telepatice de la Spiritele Superioare prin mediumul NINA PETRE pe tema terapiilor prin reiki, yoga, bioenergie, rugăciune, yantre - publicate în website-ul nostru www.spiritus.ro.

În partea a treia sunt prezentate comunicări spiritiste prin mediumul NINA PETRE implicând personalităţi publice şi cazuri din mass-media publicate în website-ul www.spiritus.ro.

 

"SITUAŢIA PARANORMALILOR ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ. SPIRITISMUL, METODĂ MODERNĂ DE INVESTIGAŢIE" - apariţie 2010

 Autor: NINA PETRE

Prima parte a volumului este o analiză critică asupra unor subiecte legate de paranormal, pigmentată cu mărturii personale din activitatea în acest domeniu delicat.

A doua parte dezvăluie amănunte din colaborarea mediumului cu lumea spiritelor, aceasta fiind un izvor preţios de informaţii. Sunt prezentate explicaţii detaliate asupra naturii spiritelor, dovezi despre existenţa lor şi un interesant grupaj de comunicări spiritiste cu valoare educativă, ştiinţifică şi sufletească.
 

 


Pagina index Nina Petre

Cercetări prin paranormal | Articole din presă | Educaţie prin paranormal | Karmă, destin, reîncarnare | Colecţia audio-video | Arhiva spiritistă