<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


SEXUALIZAREA SPIRITUALITĂŢII PRIN TANTRA

de Răzvan-Alexandru Petre

Capitole:

Actul sexual este sacru

La prima vedere

Tantra sexuală = Kundalini yoga+ actul sexual

Grave probleme psiho-sociale

Capcanele doctrinei tantrice

Concluzii

FORMELE IUBIRII UMANE

< Sus >


Motto: "Totul este posibil, dar nu orice este de folos" (Sfinţii Părinţi)

ACTUL SEXUAL ESTE SACRU

Actul sexual, chiar şi simpla copulaţie animală, este sacru prin sine însuşi. Este inventat de Inteligenţa Divină pentru a perpetua viaţa. Prin asta este sacru şi perfect. Omul n-are nicio contribuţie şi nici nu poate schimba ceva.

În societatea “civilizată”, sexul este, în general, un subiect tabu, deşi, pe de altă parte, este tratat vulgar şi nenatural (pervers).

Dacă suntem cu adevărat civilizaţi, trebuie să respectăm naturaleţea sexualităţii, respectând în acelaşi timp şi pudoarea umană. Oamenii s-au dus la extreme. Fie au transformat pudoarea naturală într-o ideologie puritană radicală. Fie au pervertit sexualitatea naturală în obscenitate (pornografie, orientări LGBT). Extremele se atrag şi se generează una pe alta.

Sexualitatea este un dar al Cerului, care oferă uneori nişte stări extraordinare, pe care le poate simţi şi boierul, şi ţăranul. Ele sunt însă destul de rare, ca nişte momente de graţie, şi nu pot fi repetate identic o viaţă întreagă, cum ar vrea omul. Iar excesele duc la epuizare.

Aici intră în scenă învăţăturile tantrice despre “spiritualizarea sexualităţii”. Care, în marea majoritate, promovează, mai degrabă, “sexualizarea spiritualităţii”.

< Sus >

LA PRIMA VEDERE

Despre cât de frumoasă este neo-tantra sexuală se găsesc destule referinţe literare. Una din autoarele celebre este Margot Anand (discipola lui Osho), iar cartea sa „The Art of Sexual Magic” poate fi consultată gratuit aici. Occidentalii consideră neo-tantra atractivă, pentru că propune celor dornici de elevare spirituală o alternativă la clasica asceză, deseori imposibilă. Doar că ea ascunde nişte capcane luciferice, pe care naivii nu le cunosc.

- În primul rând, se menţionează clar că atât tantra, cât şi varianta sa taoistă urmăresc amplificarea potenţialului erotic. Prima, pentru folosirea lui la activarea chakrelor superioare, iar a doua, pentru amplificarea vitalităţii şi prelungirea vieţii. Asta teoretic. Dar mărirea dorinţei sexuale este o sabie cu două tăişuri, foarte riscantă. Puţini oameni sunt pregătiţi să urmeze această cale.

 «Totuşi această cale tantrică nu este prescrisă tuturor, ci doar anumitor fiinţe care au înclinaţie pentru ea, numite vira. Acest termen denotă o natură bărbătească şi "eroică" (aptă să se abţină de la plăcerea naturală - n.n.).» (Julius Evola, "Yoga puterilor", cap. V, p. 66)

Din păcate, se constată în practică faptul că sporirea interesului sexual îndepărtează conştiinţa de adevărata spiritualitate, care provine din planurile de conştiinţă infinit mai elevate. Oricât de interesanţi şi culţi ar părea asemenea oameni, centrul de gravitaţie al intereselor lor este în zona instinctelor. Astfel că apare o personalitate dublă a respectivilor: pe de-o parte, ceva bun din ei aspiră spre înalt, pe de alta, năravul îi trage în jos.

- Peste tot în lume, anturajul tantric distruge relaţile strânse de iubire şi însăşi dorinţa de a întemeia o familie stabilă, exagerând apetitul sexual şi relaţiile multiple. Era şi de aşteptat, pentru că sexualitatea în sine, fără frâne autoimpuse, se plictiseşte repede şi caută noi senzaţii. Or, tantricul nu acceptă restricţiile, el căutând „libertatea” – pe care o traduce, în mod facil şi superficial, ca libertinism sexual.

- Viaţa adeptului tantric diferă în multe aspecte de cea a semenilor săi, aşa că el se scoate singur în afara societăţii. Proscrisul trebuie să se pregătească de reacţii nefavorabile.

< Sus >

TANTRA SEXUALĂ = KUNDALINI YOGA + ACTUL SEXUAL

Kundalini yoga este o variantă de Hatha yoga ce constă, în esenţă, în procedee yoghine de sublimare a energiei sexuale în alte forme mai rafinate de energie, provocând ridicarea energiei Kundalini către chakrele superioare, cu efecte extatice. Sunt tehnici care se realizează în solitudine şi linişte. Nu e nevoie de niciun partener. Orice om are suficientă energie sexuală stagnantă care să fie transmutată în forme de energie mai spirituală. Se numeşte tantra de mâna dreaptă. E calea ascetică din toate tradiţiile spirituale, fiecare cu propriile tehnici şi metode de control al acestei energii colosale. Ideal, nu omul ar trebui s-o controleze, ci Graţia Divină să i-o restrângă şi transmute natural.

Arsenie Boca a fost întrebat de un ţăran ardelean ce voia să se călugărească dacă se poate trăi fără femeie. Sfântul i-a confirmat, iar după ceva timp, acel om simplu a devenit călugăr, lipsit total de orice patimă instinctuală. Dumnezeu, prin Arsenie Boca, l-a transformat fiziologic în sensul în care ceruse.

Ce face tantra de mâna stângă? Adaugă şi actul sexual la efectuarea acestor tehnici, încercând să împuşte doi iepuri dintr-un foc. Doar că, procedând astfel, dezastrul este iminent: CINE ALEARGĂ DUPĂ DOI IEPURI, NU PRINDE NICIUNUL

- Actul sexual are ca rol în neo-tantra sporirea energiei sexuale, ce va fi apoi, teoretic, disponibilă pentru sublimare către centrele superioare de energie. Partea negativă a procedeului este că, practic, rareori toată energia acumulată prin sex este sublimată corect. De cele mai multe ori, o mare parte rămâne pe chakrele inferioare, unde generează obsesii şi excese sexuale ulterioare. Pur şi simplu, este prea multă energie, care afectează psihicul practicanţilor în mod permanent.

Nu intru în detalii fiziologice, dar există numeroase controverse între specialişti cu privire la tehnica masculină de coitus reservatus, folosită în tantra şi taoism. Citiţi şi studiul meu mai vechi intitulat “Sexul şi Nirvana”.

< Sus >

GRAVE PROBLEME PSIHO-SOCIALE

- Teoretic, se afirmă că tantra se realizează numai în cadrul cuplului amoros. Poate începe acolo, dar practica a demonstrat că nu se opreşte la un partener. Uitaţi-vă la tantricii celebri, „profesionişti”: niciunul nu are o familie închegată, ci numai o listă lungă de parteneri de-a lungul vieţii. Nu este o excepţie, ci regula.

Chiar şi cuplurile care reuşesc să rămână împreună mulţi ani, au făcut compromisuri la un moment dat, schimbând temporar partenerul (în genul swingerilor), pentru „redinamizare”, “împlinirea spirituală prin sex” şi “învingerea geloziei”.

- Tantricii nu suportă ideea de gelozie (cu motiv real, nu cea închipuită), pentru că îi împiedică de la libertinajul reciproc consimţit. Partea “bună” este că tantricii nu înşală atunci când sunt infideli. Partenerul ştie de la început că asta se va întâmpla sigur cât de curând şi acceptă, din principiu, infidelitatea ca pe un rău necesar. Dar asta este deja o perversiune mintală: se autoconving că nu e bine să fii moral...

Teoria neo-tantrică specifică expres nevoia de libertate totală, în lipsa căreia adeptul nu se poate “dezvolta”. Chiar şi când apare iubirea adevărată, sufletească, ea este trecută cu timpul pe planul doi, pentru că este mult mai rafinată şi necesită sacrificii. În schimb, sexualitatea liberă, sub masca spontaneităţii şi evoluţiei spirituale, nu cere responsabilitate. Poţi fi cu mai mulţi parteneri amoroşi în acelaşi timp, ba chiar unii o recomandă.

- Cum v-aţi dat deja seama, practicile tantrice sunt incompatibile cu întemeierea unei familii sudate şi creşterea copiilor într-o atmosferă sănătoasă. În practică, un cuplu nu poate rezista numai din senzaţii tari, ci trebuie să accepte şi compromisurile, sacrificiile personale, care îi probează moralitatea şi caracterul.

- Actul sexual animalic poate fi umanizat prin sentimentul de iubire, de afecţiune sinceră, care trebuie să existe dinainte. Tantricii însă pun căruţa înaintea boilor, încercând să provoace iubirea (activarea chakrei din mijlocul pieptului) prin actul sexual. Problema este că acest sentiment provocat artificial, dacă apare, nu va dura decât pe parcursul energizării amoroase şi puţin după aceea.

Dar iubirea sufletească trainică între un bărbat şi o femeie ascultă de alte influenţe, misterioase. Nicidecum de o simplă energizare, fie chiar şi a chakrei inimii. Acest procedeu are numai un efect de tip manipulator, temporar, de seducţie din partea celui care stăpâneşte jocul cu aceste energii. Urmează, inevitabil, despărţirea şi nedumerirea.

- Priviţi, chiar şi în lumea animală, veţi găsi unele specii care sunt monogame! De exemplu, pinguinii imperiali manifestă o fidelitate pe viaţă şi un imens spirit de sacrificiu pentru puiul lor. Prin exemplul animalelor cu un singur partener fidel i se dă omenirii un semn divin foarte clar că aceasta este conduita dorită de Creator pentru specia noastră. Poligamia, partenerii multiplii, perversiunile sexuale sunt semnele decăderii umane.

< Sus >

CAPCANELE DOCTRINEI TANTRICE

- «Tantra este amorală», scria Mircea Eliade. Adică, este imorală într-un scop nobil. Ceea ce îmi pare un non-sens, pentru că nu poţi fi şi spiritual, şi imoral în acelaşi timp. Nu poţi fi “dincolo de bine şi de rău” ca discipol, cum proclamă tantricii cu emfază. Eşti, mai degrabă, machiavelic.

«Există o diferenţă semnificativă între cele două căi tantrice, cea a mâinii drepte şi cea a mâinii stângi (care se află sub tutela lui Shiva). În cea dintâi adeptul are intodeauna experienţa "cuiva aflat deasupra sa", chiar şi la cel mai înalt nivel de realizare. În cea de a doua "el devine Suveranul ultim"(chakravartin = conducătorul lumii). Aceasta înseamnă că a fost trancensă dualitatea dintre persoana integrată şi dimensiunea transcendenţei, dintre om si Dumnezeu.» (Julius Evola, "Yoga Puterilor", cap. V, p. 67)

Comparaţi cu ce spune marele înţelept, maestru şi realizat spiritual Ramana Maharishi: «O, fiule, simţul non-dualităţii poate să se aplice celor trei lumi (n.n. – Creaţia fenomenală), dar să ştii că în raport cu Învăţătorul (n.n. – Creatorul Divin) nu va trebui să fie niciodată trăit».

«Doctrina jocului cosmic (lila) sau a libertăţii lui Parashakti, care nu are nimic deasupra ei şi care nu este supusă nici unei legi, ne ajută să înţelegem aceste aspecte.» (ibidem, p.69 )

Eu am înţeles foarte clar că, din start, doctrina este putredă. A generat şi generează obligatoriu derută, eşecuri, deturnări către zonele abisale ale luciferismului. Şi iată, deocamdată, o dovadă livrescă:

«Unul din primele tratate buddhiste, Guhyasamaja Tantra, afirmă hotărât că: excesul, desfrâul sunt permise (de exemplu să mănânci orice fel de carne, inclusiv carnea de om, p.26 etc.), că tantricul poate ucide orice animal, poate minţi, poate fura, poate comite adulter etc. (p.120)» (M. Eliade, Tehnici de Yoga, cap. IV, tantrismul, p.147)

- Foarte periculoasă este adorarea zeiţei Kali, invocată de tantrici pentru puterile ei sexuale. În panteonul hindus, Kali este noul nume al mai vechii zeiţe Durga-fioroasa. De-a lungul timpului s-a produs o vicleană substituţie, astfel încât zeitatea cosmică Kali, de natură dumnezeiască (idolatrizată de sfântul Sri Ramakrishna ca "Mama Divină"), a fost înlocuită de zeitatea satanică Durga, ce a preluat acelaşi nume.

Kali Durga
Kali-Durga (entitate satanică invocată de tantrici)

Zeitatea Kali-Durga este binecunoscută prin faptul că pretinde jertfe animale, iar în cazuri mai speciale, chiar umane. Prin tradiţie, este invocată pentru a distruge duşmanii, a-i ajuta pe tâlhari, a domina demonii, dar chiar când pare că-L slujeşte pe Dumnezeu, ea scapă de sub control, distrugând totul cu furie, chiar pe adoratorul ei. Este clar că aparţine infernului. Dar aşa cum milioane de credincioşi naivi îi aduc azi jertfe sperând în avantaje materiale, la fel se lasă păcăliţi şi unii tantrici care se cred “aleşi divini”. Ei îi aduc drept jertfă propria lor fiinţă, ca în pactul mefistofelic, devenind supuşii ei şi manifestând în lume o influenţă malefică.

Spiritele luciferice sunt foarte viclene, se îmbracă în haine de lumină, dându-se drept mesageri divini. Ştim asta de la isihaşti, care au fost ispitiţi de “îngerii negri” să facă lucruri contrare Voinţei Divine. În lipsa oricărui reper teoretic sau sprijin duhovnicesc, tantricii sunt uşor de momit şi de pervertit cu promisiuni false.

Cum poate bietul credincios să distingă între cele două zeităţi opuse care poartă acelaşi nume? Simplu. Mama Divină Kali nu răspunde niciodată cererilor de pedepsire, fiindcă Ea nu poate fi controlată de nimeni. În schimb, Kali-Durga, zeitatea rivală, va da curs unor astfel de cereri de pedepsire a duşmanilor, cerând o parte din sufletul credinciosului, care se împovărează cu energii satanice.

- Prin faptul că iubirea sufletească dintre un bărbat şi o femeie nu rezistă mult timp în cuplurile tantrice, acestea se descalifică singure de la a primi Graţia divină. Neprimind Graţia divină, tantricul se bazează numai pe propriile puteri, propriile energii. Ele sunt insuficiente pentru un real progres spiritual. Avem întotdeauna nevoie de imbolduri şi ajutoare din partea Spiritelor Superioare.

Însă, cu o inimă prea zburdalnică şi o minte agitată de preocupări sexuale, vom atrage încurajarea spiritelor mediocre sau chiar inferioare. Acestea sunt cele ce se complac în energiile grosiere sexuale. Şi vom primi “graţia” lor. Spiritele Înalte au cu totul alte standarde şi pretenţii.

- Întotdeauna poţi învăţa lucruri deosebite lecturând cărţi spirituale sau ascultând anumiţi specialişti. Dar oare cum se face că “maeştrii” neo-tantrici tot nimeresc în încurcături cu legea, fiind reclamaţi de foste discipole că le-au violat?! Ele spun că au fost “spălate pe creier” (cele care au curaj să recunoască) şi convinse că este spre binele lor superior să se culce cu “maestrul”. Ulterior, au regretat şi au înţeles că au fost folosite, umilite, desigur, fără niciun progres spiritual. Iar tiparul se repetă peste tot în lume. Amintesc un caz recent din Thailanda:

Aşchia nu sare departe de trunchi (română)

Lucifer rules on Paradise island (cronologie)

Inside the Thai Spiritual Haven Run by an Alleged Sexual Abuser (video)

Aici e vorba de mai mult decât sex. E vorba despre dominaţie şi cultul puterii, direcţionate asupra femeilor. Supunerea voinţei femeii este suprema împlinire pentru aceşti „pseudo-aghori”. În ciuda aureolei de sfinţenie cu care se înzorzonează, astfel de infractori sunt ei înşişi victimele propriei inconştienţe cu care s-au deschis la influenţele unor entităţi mizerabile. Din oameni inteligenţi, au ajuns nişte brute.

Asemenea entităţi malefice apar oriunde domneşte o atmosferă de concupiscenţă, de obiceiuri sexuale nesănătoase. A fost o bagatelă să preia sufletele acestor rătăciţi, cu capul doldora de poveşti tantrice “transfiguratoare”. Au ajuns nişte suflete “desfigurate” de păcatele poftelor subanimalice insaţiabile. Maeştri şi discipoli, laolaltă, nu mai pot fi recuperaţi... Acesta este efectul spiritualităţii luciferice.

- Vezi-ţi de treabă! vor sări unii nostalgici. Teoria este bună, dar a fost aplicată prost. Nu, doamnelor şi domnilor. Însăşi teoria scârţâie din temelii (vezi şi citatele de mai sus). Şi a dat nenumărate rateuri pe unde a fost aplicată. Doar că este foarte atractivă la prima vedere. Iar în vremurile actuale, dezmăţul tantric converge cu politica ascunsă de a distruge familia tradiţională, singura instituţie ce mai poate opune bunul-simţ în faţa degradării controlate a societăţii.

< Sus >

CONCLUZII

Tantra sexuală aduce împreună două elemente care nu au nevoie una de alta, fiecare cu rolul său: Kundalini yoga şi actul sexual.

Kundalini yoga se practică cel mai bine în singurătate şi sub supravegherea directă a unui maestru responsabil. Necesită concentrarea pe procedeu. Un partener distrage atenţia de la tehnica corect realizată şi aspiraţia spirituală obligatorie. Există pericolul imens al stagnării energiei Kundalini (şi alte energii) pe chakrele inferioare. Acest pericol este vital, punând în pericol sănătatea fizică şi psihică a practicantului.

Actul sexual normal nu are nevoie de tehnici yoghine pentru a oferi satisfacţie. Ca dovadă, el a făcut dintotdeauna fericită omenirea şi a vindecat-o de multe dureri. Cum se spune în popor, sexul este „aspirina săracului”.

Naivii care se aventurează cu tot elanul pe calea neo-tantrei sexuale trebuie să fie bine informaţi de la început. Dacă îşi doresc o familie stabilă, unită, eventual cu copii, tantra e contraindicată. Ce exemplu vor primi copiii văzând că părinţii îşi tot schimbă partenerii?

Tinerii, în general, sunt avizi să experimenteze sexualitatea fără frontiere. Decât să vagabondeze prin bordeluri, mai bine să intre într-un grup de tantra, pe gratis. În ambele variante, pot să ia exact aceleaşi boli venerice!

Dar cine îşi doreşte o poveste frumoasă de iubire şi vrea să-şi păstreze imaculată relaţia de afecţiune în cuplu, ba chiar şi sănătatea, trebuie să evite anturajele ce propun dragostea liberă.

În schimb, tinerii cu aspiraţii spirituale sincere pot practica nenumărate alte căi spirituale, mult mai sigure. Nu o recomand, dar pentru că am pomenit-o mai sus, afirm răspicat: Kundalini yoga constituie, de fapt, tot secretul şi spiritualitatea tantrei. Este nevoie de supravegherea unui maestru autentic, căci există şi riscuri la ridicarea inoportună a şarpelui pe coloana vertebrală. De aceea, nici măcar în India această cale nu este populară. Pentru cei interesaţi, am realizat un studiu amănunţit intitulat "Kundalini- schiţă de portret". Trezirea autorizată a lui Kundalini, în prezenţa unui maestru spiritual adevărat ar trebui să-i inducă discipolului o stare de calm, pace şi bucurie, precum şi starea fără gânduri, cu care începe Realizarea Sinelui. Dar oare există astfel de maeştri?! Că de falşi guruleţi s-a umplut mapamondul.

< Sus >

FORMELE IUBIRII UMANE

1. Îndrăgostirea este un aport masiv din energia cosmică a Iubirii, manipulată de forţe necunoscute. Ea vine şi pleacă în afara controlului oamenilor. Mai mult, ea poate rămâne la fel de puternică chiar dacă cei doi nu stau alături fizic.

2. Iubirea erotică se bazează pe compatibilitatea fizică şi sexuală. Poate lua forma extremă de pasiune necontrolată.

3. Camaraderia este prietenia trainică bazată pe încredere reciprocă şi interese comune.

4. Iubirea spirituală vine din compatiblitatea la nivel de Spirit. Ea durează şi după ce unul din parteneri moare.

Îndrăgostirea (1) are ca scop aducerea împreună a doi oameni printr-o trăire beatifică, în care parcă sunt cu "capul în nori". Ce vor face ei mai departe, este jocul relaţiei lor libere.

Dacă există alţi factori exteriori care îi pot pune pe cei doi împreună (ex. decizia părinţilor, mult timp petrecut împreună etc.), îndrăgostirea poate lipsi în luarea deciziei căsătoriei.

Charisma este un gen de energie a iubirii. De aceea, unii artişti au mii de fani îndrăgostiţi de ei. Din afară, pare o prostie, dar inimii nu-i poţi porunci, se spune în popor.

Cei doi piloni ai unei căsnicii sunt iubirea erotică (2) şi dragostea frăţească (3). Ei se susţin reciproc, iar cu timpul prietenia devine cea mai preţioasă comoară a căsătoriei. Totuşi, dacă unul din cei doi piloni se năruie total, e greu ca cel rămas să suţină tot edificiul. De exemplu, un accident care îl face pe unul din parteneri incapabil să susţină funcţia sexuală poate duce la distrugerea relaţiei. Sau, dacă apare infidelitatea, ea duce la pierderea încrederii în celălalt şi chiar la divorţ.

În privinţa aventurilor ocazionale, ele sunt de obicei atracţii de nivelul fizic (2), trecătoare. Dacă însă apare o reală îndrăgostire (1), atunci e o problemă karmică serioasă, mai greu de gestionat. De aceea, unele soţii pot ierta adulterul (acceptat ca un accident), dar nu şi îndrăgostirea (considerată o ameninţare directă a stabilităţii căminului).

Iubirea spirituală (4) este extrem de rafinată. În sine, nu este suficientă pentru a-i atrage pe doi oameni să trăiască împreună dacă nu există compatibilitate fizică (2) şi prietenie sinceră (3). Şi invers, chiar dacă spiritele partenerilor NU sunt compatibile energetic, acest lucru nu provoacă întotdeauna despărţirea dacă există o atracţie sexuală (2) sau alte interese puternice (3) – se vor ciondăni mereu, dar se vor împăca în pat.

Iubirea spirituală nu are legătură cu sexualitatea, ea poate exista între mai multe persoane, ca în frăţiile spirituale. Totuşi, dacă iubirea spirituală (4) coexistă alături de eros (2) şi amiciţie (3), va pecetlui căsnicia cu binecuvântarea divină („ceea ce Dumnezeu a legat, oamenii să nu poată desface").

< Sus >

Răzvan A. Petre
 8 septembrie 2019