<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


SUNETUL CREAŢIEI – SUNETUL DISTRUGERII

informaţii din mai multe surse

compilate de Răzvan Alexandru Petre

1.  Sunetul Creaţiei, AUM

a) Despre sunetul Ceresc AUM - citat din "Sunetul Fiinţării", comunicare spiritistă primită de Braco

b) Sursa ritmicităţii sunetului AUM - sinteză din cartea "Din tainele vieţii şi ale universului", de Scarlat Demetrescu

c) Descrierea sunetului AUM de către un muritor - citat din cartea "Dovada lumii de dincolo", de Eben Alexander

d) Sunetul AUM, aşa cum se aude în lumea astrală - simulare sonoră de Steve Halpern

2.  Trâmbiţele Apocalipsei, HUM

a) Huruitul HUM - mărturii şi observaţii

b) Sunete înfricoşătoare din cer - înregistrări audio-video

c) Vuietul Pământului şi sunetele ameninţătoare - comunicare spiritistă primită de Braco

d) Inversarea polilor magnetici - date ştiinţifice

e) Supravieţuirea după Apocalipsă - supoziţii

f) Situaţia incertă din prezent

 

1. SUNETUL CREAŢIEI, AUM

AUM sau OM este un sunet sacru şi un simbol spiritual important în toate religiile Indiei. A câştigat multă popularitate în cultura occidentală începând cu anii 1960 mai ales sub forma de mai jos, cea din alfabetul Devanagari. Studiile ştiinţifice au observat anumite schimbări fiziologice la cei care intonează sunetul Aaa-uuu-mmm sau Ooo-mmm, având o intenţie spirituală în minte.

Simbolul sanscrit pentru AUM

Swami Vivekananda spune că o singură reprezentare i se poate da Creatorului cosmic, Dumnezeu cel incognoscibil, şi acesta este AUM (Brahman ca sunet). De ce este cel mai potrivit? Pentru că, la intonarea acestui cuvânt, gura omului trece prin toate fazele generării celor mai multe sunete, deci este un cuvânt totalizator. Ca simbol universalist, AUM îl reprezintă pe Brahman cel nediferenţiat, nemanifestat, care cuprinde totul în sine, Fiinţa unică.

Dacă aceste consideraţii vă par prea filosofice, haideţi să aflăm împreună care este semnificaţia concretă a sunetului sacru AUM.

< Sus >

a) Citat din materialul intitulat " Sunetul Fiinţării", o selecţie de comunicări telepatice primite de maestrul Braco de la Înaltul Spirit al lui Cristos:

«Melodia Creaţiei este un sunet Ceresc răsunător: OM sau AUM, după cum a fost numit în India.

[De unde vine sunetul AUM?]

Echilibratul şi ritmicul AUM este sunetul Creaţiei conştiente, care este diferit de sunetul haotic, neuniform al creării spontane a lumii...

Creierul Universal radiază un impuls mut de o putere colosală către anumite obiecte materiale şi energetice [b) care sunt acestea, aflăm de la Scarlat Demetrescu, mai jos], în coliziune cu care impulsul devine audibil (prin auzul spiritual).

Acest sunet nu exista înainte să apară El, căci ritmul înseamnă ordine, iar autoconstituirea iniţială a Universului era haotică. AUM este un semn al ordinii şi, prin urmare, acest sunet indică o sursă inteligentă. Mintea Supremă este Sursa Originară care a stabilit ordinea necesară în Universul ce tocmai apăruse.

[Cum poate fi descris sunetul AUM?]

Oamenii care au plecat din trupurile lor după moarte – sau care ştiu să facă acest lucru în timp ce sunt încă în viaţă, dar într-o stare de conştiinţă modificată – pot auzi acest sunet: el pătrunde întregul Univers. [c) vezi mărturia unui om întors din moarte clinică care îl descrie]

Sunetul AUM se aude ca şi cum ar fi unul singur, dar frecvenţele sale în marele spectru radiant sunt nenumărate. Fiecărei entităţi nou create i se atribuie propria frecvenţă, având de îndeplinit o anumită misiune.

Sunetul AUM este un sunet greu, prelung şi ritmic – un fel de bătaie, ca o bătaie de inimă. Bătăile ritmice ale inimii vă sugerează că fundamentul vostru spiritual formează o unitate cu inima Universului.

Sunetul Cerului pe care îl emite Creierul Universal este asemănător cu sunetul clopotului. Sunetul AUM nu este acel tip de muzică superbă şi încântătoare care poate fi auzită de sufletul unei persoane luminoase ce s-a lepădat de cătuşele trupului. Formaţiune de energie cu cea mai înaltă vibraţie, Creierul Universal emite un sunet grav, bubuitor. Este imaginea unei case vibratorii în care Lumina şi Întunericul sunt unite într-o combinaţie indisolubilă.

[Ascultarea lui repetitivă nu este plictisitoare?]

Capacitatea de a auzi sunetul ritmic al creaţiei nu este dată tuturor sufletelor umane din lumea invizibilă, ci doar acelora care au părăsit deja casa purificării şi au depăşit nivelul condiţiei lor spirituale din viaţa terestră. Când s-a purificat, sufletul dobândeşte alte vibraţii, mai înalte, şi are nevoie să asculte sunetul AUM în mod constant, pentru că el arată că a crea înseamnă să uneşti adâncul şi înaltul în creaţie.

Uniformitatea sunetului AUM indică un proces continuu de creaţie. Când va fi în declin, AUM va suna tot mai rar, până se va opri complet, iar Universul va dispare în tăcere.»

< Sus >

b) Sursa ritmicităţii sunetului AUM

Sclarlat Demetrescu scrie despre Sfera Divină, Creatoare a tot ce există în univers, că este formată din trei structuri "concentrice". În centru, numit "Tatar", apar spontan ideile divine – abstracte şi statice. Următoarea sferă, "Respiratorul", PULSEAZĂ şi trimite ideea divină, activată de el (învelită în materie netransformabilă, individualizată, cu puterea de A VOI - n.n., nucleul spiritului), către "Mamar", sau sfera exterioară, care îi oferă concreteţe, energiile necesare vieţii în Creaţie (înveliş de materii semi-transformabile, dotate cu puterea de A GÂNDI - n.n., perispiritul). Astfel iau naştere toate entităţile spirituale, de la modestul spirit mineral până la marii demiurgi de universuri.

De reţinut că acest "Respirator" are o mişcare de expansiune-contracţie, ca o respiraţie, prin asta făcând legătura între Tatar şi Mamar, pe care le şi separă. Din periodicitatea expansiunii "Respiratorului" apare şi ritmul sunetului AUM... Sunetul ia naştere din întâlnirea scânteilor divine nou create cu Entităţile din Mamar (Fiii de Dumnezeu, Guvernatorii universurilor, Creatorii de forme vii, Creatorii de fluide energetice, Constructorii de nebuloase etc.), care le desăvârşesc, pregătindu-le pentru a vieţui în Creaţie.

La fiecare expulzare a spiritelor imperfecte, Tatăl suferă, ştiind câtă necazuri le aşteaptă. El însă se bucură când îşi vede copiii reîntorcându-se la El deveniţi perfecţi. Durerea şi fericirea sunt nedespărţite. Creaţia înseamnă combinarea Luminii cu Întunericul şi, în general, unirea contrariilor.

«S-ar părea că în Sfera divină au avut loc două acte: o dilatare şi o contractare. În realitate, au fost patru acte: o dilatare, o pauză, o contractare şi s-a terminat cu o altă pauză. Aşadar, două activităţi şi două pauze, sau mai scurt, o activitate şi o pauză. Durata acestei activităţi a ţinut şase timpi, iar durata repausului un timp. Iată înţelesul vorbelor din Biblie: „Dumnezeu a făcut creaţia în şase zile şi în a şaptea s-a odihnit”.» (cap. "Formarea Sferei divine")

Sinteză din cartea "Din tainele vieţii şi ale universului", de Scarlat Demetrescu

< Sus >

c) Descrierea sunetului AUM de către un muritor

În cartea sa "Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife" (2012), neurochirurgul Eben Alexander ne oferă mărturia sa de supravieţuitor al unei morţi clinice. În capitolul 5, intitulat "Lumea de dincolo", citim primele impresii după ieşirea din corp. Am subliniat paragraful referitor la sunetul AUM.

Întuneric, dar un întuneric vizibil — ca şi cum ai fi scufundat în nămol, dar ai putea să vezi totuşi prin el. Sau poate că "jeleu murdar" ar fi o mai bună descriere. Transparent, dar într-un mod înceţoşat, neclar, claustrofobic şi sufocant.

Conştiinţă, dar o conştiinţă fără memorie sau identitate — ca un vis în care ştii ce se petrece în jurul tău, dar habar nu ai cine sau ce eşti.

Şi sunet: o bătaie profundă, ritmică, depărtată şi totuşi puternică, astfel încât fiecare puls trece prin tine. Ca o bătaie de inimă? Parcă, dar mai întunecată, mai mecanică — precum sunetul metalului lovit de metal, ca şi cum un fierar uriaş, lucrând în subteran, loveşte o nicovală aflată undeva, departe: o izbeşte atât de tare, încât zgomotul vibrează prin pământ, sau prin nămol, sau prin ceea ce te înconjoară.

N-aveam un corp — nu unul de care să fiu conştient, în orice caz. Eram pur şi simplu... acolo, în acea întunecime pulsatorie, bubuitoare.

< Sus >

d) Cum sună AUM în lumea astrală

ASCULTĂ AICI SUNETUL CREAŢIEI AUM

Ascultaţi o simulare sonoră a sunetului AUM aşa cum este perceput în lumea astrală, nu cum este el incantat de oameni. AUM este o bătaie ritmică ce conţine miliarde de frecvenţe concomitente.

Înregistrarea a fost realizată în camera regelui din Marea Piramidă de la Gizeh de către muzicianul Steve Halpern, unul din pionierii muzicii de relaxare şi vindecare.

< Sus >

2. TRÂMBIŢELE APOCALIPSEI, HUM

Să trecem acum la acele sunetele ciudate şi inexplicabile care se aud reverberate puternic în atmosferă. Am mai vorbit despre acest subiect, dar acum o fac într-o nouă lumină. În ultimii ani, mărturiile audio s-au înmulţit şi diversificat, fiind receptate peste tot în lume. Ba chiar s-au înfiinţat şi grupuri care încearcă să explice, ştiinţific sau altcumva, acest fenomen foarte straniu, uneori chiar terifiant.

Există două tipuri de sunete inexplicabile despre care se vorbeşte tot mai mult.

< Sus >

a) Huruitul HUM

Primul tip este numit în engleză HUM, adică un sunet continuu de foarte joasă frecvenţă (între 3 şi 100 Hz), perceput ca un vuiet, huruit sau bâzâit. Cineva îl descria ca zgomotul produs de un motor de camion la ralanti. Altcineva, ca trepidaţiile cauzate de o mare instalaţie industrială îndepărtată. Nu toţi oamenii îl aud, pentru că nu toţi oamenii percep frecvenţele foarte joase şi nici nu au aceeaşi acuitate auditivă. Bineînţeles, nimeni nu a putut depista sursa lui şi nicio ipoteză nu s-a verificat (sisteme radar, microunde, poluare sonoră, tinnitus, animale, atacuri psihotronice etc). Nu există metode de protecţie împotriva lui, ceea ce îl face un fel de tortură lentă cu efecte grave: stres cronic, insomnii, depresii, schimbări de personalitate şi chiar sinucideri. 

Unii îl califică a fi drept un efect fiziologic sau psihologic subiectiv, aşa că lumea nu ar trebui să se alarmeze. Alţii au încercat să îl înregistreze audio, ca dovadă că ar fi un sunet obiectiv, dar rezultatele sunt discutabile. Oricum, deocamdată, sunetul se simte doar în anumite zone.

Cea mai plauzibilă mi se pare următoarea explicaţie: există o vibraţie sau trepidaţie obiectivă, pe care numai anumite organisme o transformă şi în sunet. De pildă, persoanele care auzeau HUM-ul în localitatea Taos au raportat frecvenţe între 30 şi 80 Hz, ceea ce este o variaţie individuală semnificativă. Să ne amintim şi că, înaintea unor mari cutremure, animalele sunt neliniştite, chiar panicate, deşi oamenii nu aud nimic special. Deci ele percep vibraţii obiective de origine telurică similare acestui HUM.

Surse de informaţii (links):

What’s that terrible sound all over the country

The World Hum Phenomenon

The World Hum Map and Database

< Sus >

b) Sunete înfricoşătoare din cer

Tot mai multe postări pe YouTube redau nişte sunete ameninţătoare venite din cer, care sună ca nişte ţevi metalice gigantice (sau goarne dezacordate) prin care suflă vântul, dar şi în multe alte feluri.

Desigur că, cine a citit Biblia, inevitabil, va asemăna aceste sunete cu cele descrise în "Apocalipsa lui Ioan". Oare se referă ele la acelaşi fenomen?! Vă invit să le ascultaţi în câteva video-uri mai recente. Nu sunt falsuri, ci mari semne de întrebare.

Trâmbiţe sunând tare din cer, un fenomen global

Strange Sounds from the Sky (durata: 1 oră)

Strange trumpet and loud boom sounds in the sky heard worldwide (durata: 10 min)

Loudest strange trumpet eerie hum sounds from sky (durata: 4 min)

Canalul de YouTube al utilizatorului SKY NET 5 - conţine multe înregistrări

Strange Trumpet Sounds In The Sky (2016-2017) (durata: 5 min)

Sounds of Trumpets

< Sus >

c) Avem şi un posibil răspuns la acest mister, pentru că au apărut recent informaţii fascinante. Voi cita din materialul intitulat "Sunetul Fiinţării", o selecţie de comunicări telepatice primite de maestrul Braco de la Înaltul Spirit al lui Cristos. Textul este foarte explicit.

[Vuietul Pământului şi sunetele ameninţătoare]

[...] Furtunile cu frecvenţă joasă ale oceanului, de exemplu, sunt similare cu trâmbiţele Apocalipsei. Ele încep să sune în anumite condiţii, iar apoi oamenii înnebunesc şi, pur şi simplu, se dezintegrează, se destramă, trec într-o lume a altor frecvenţe.

Sunetul este iniţiat de unele modificări în mantaua Pământului: ea este solicitată excesiv, din cauza proceselor chimice care au loc în ea, şi, printre alte efecte, radiaţia de joasă frecvenţă pătrunde prin crusta Pământului şi coloana de apă de deasupra. Dacă nu întâlneşte fundul oceanului, ci uscatul, atunci pământul din acest loc se surpă sau apare un câmp distructiv: oamenii experimentează brusc o spaimă inexplicabilă într-un astfel de loc şi chiar dispar fără urmă. Acest lucru este precedat de un sunet de joasă frecvenţă, bubuitor şi ameninţător: poate fi numit vuietul Pământului *, deşi nu este asurzitor.

Ceea ce a descris Ioan drept trâmbiţele Apocalipsei este acest sunet devastator de joasă frecvenţă emis de Pământ, care duce la distrugerea corpului.

Sunetele ameninţătoare pe care le auziţi uneori ca şi cum ar veni din cer ** semnalează faptul că separarea omenirii de trupul său este pe cale să se întâmple. Acesta este un sunet de avertizare, nu unul distructiv, dar care dintre voi, cei care l-aţi auzit, l-aţi luat ca pe un semn al transformării viitoare a lumii, când doar câţiva vor găsi mântuirea? Şi ca un semn că trebuie să căutaţi o cale de scăpare prin auto-perfecţionare? [...]

Deci Marele Spirit al lui Isus Cristos clarifică, oarecum, lucrurile:

Sunetul HUM, huruitul stresant auzit de unele persoane, dă nişte efecte ce seamănă parţial cu * vuietul distructiv al Pământului descris în Apocalipsă (ar putea fi preludiul acestuia). Celelalte sunete de ** trâmbiţe gigantice sunt doar avertismente (fie provocate de alte fenomene telurice reverberate în atmosferă, fie demonice, fie, de ce nu, artificiale, cum am scris cu altă ocazie, fie toate acestea corelate între ele).

Amândouă ne indică faptul că Apocalipsa stă să înceapă, planeta se agită în interior, schimbări majore se produc deja. Putem corela acest fapt şi cu celelalte transformări rapide petrecute la suprafaţa Pământului: schimbări climatice accelerate, însoţite de fenomene meteo extreme, poluarea de toate tipurile etc. Mai mult, poate că ambele tipuri de sunete, nemaiauzite în istorie, au legătură şi cu inversiunea polilor magnetici, legată tot de fenomenele interne ale planetei.

< Sus >

d) Inversarea polilor magnetici

Adânc în interiorul Pământului, miezul topit generează un câmp magnetic capabil să apere planeta noastră împotriva vânturilor solare devastatoare. Acest câmp magnetic – vital pentru viaţa de pe Pământ, care însă a slăbit cu 15% în ultimii 200 de ani – acţionează ca un scut împotriva radiaţiei solare dăunătoare şi se extinde la mii de kilometri în spaţiu, iar magnetismul său afectează totul, de la comunicarea globală la reţelele electrice.

Cele mai recente date colectate prin satelit sugerează că o inversare a polilor magnetici ar fi iminentă. Sateliţii permit cercetătorilor să studieze schimbările care se petrec în centrul Pământului, unde este generat câmpul magnetic. Cu toate că oamenii de ştiinţă nu sunt siguri de motivul exact pentru care se petrece acest lucru, ei o descriu ca pe o "activitate neliniştită" care sugerează modificarea câmpului magnetic al Pământului.

Semnele de inversare a polilor magnetici ai Pământului sunt evidente şi, dacă ea se va petrece, vânturile solare ar putea străpunge câmpul magnetic de protecţie al Terrei, ceea ce ar fi devastator pentru reţelele de electricitate pentru o perioadă de cel puţin câteva luni, cât va dura inversiunea. Foarte puţine lucruri funcţionează fără electricitate în zilele noastre.

Dar nici nu este nevoie de inversarea polilor, o rafală de plasmă solară direcţionată exact spre Pământ (ca cea din anul 1859) ar arde transformatoarele de înaltă tensiune pe cel puţin jumătate din planetă. Într-un asemenea scenariu nefast – specialiştii sunt de acord – civilizaţia umană bazată pe electricitate va dispărea în forma sa actuală...

În mesajul lui Cristos de mai sus, El pomeneşte de "separarea omenirii de trupul său". Poate că asta exprimă moartea multor oameni, în modurile arătate în Apocalipsă. Dar putem considera şi ipoteza că, la un moment dat, o parte semnificativă a populaţiei ar putea să se dezintegreze, pur şi simplu, depopulând rapid planeta. Unii ocultişti iau în serios, de mai mult timp, acest scenariu şi vorbesc de "intrarea noii omeniri în dimensiunea a patra", separându-se de vechea omenire, care va rămâne în spaţiul 3D. Aş zice că invers. Oricum, până la noi informaţii credibile, sunt doar speculaţii.

< Sus >

e) Supravieţuirea după Apocalipsă

Nu se ştie dacă un astfel de eveniment planetar dramatic (sau şir de evenimente), se va produce în timpul vieţii noastre (sperăm că nu, mereu sperăm!). Ce se crede însă este că următoarea civilizaţie va fi una profund spiritualizată... Aici intrăm însă pe teritoriul speculaţiilor. Ne putem îndoi de concluzia abia enunţată. În fond, cine îşi construieşte astăzi cu frenezie buncăre de supravieţuire sunt cei foarte bogaţi. Or, ei au ca dumnezeu Banul, au sufletele lipite de materie. De unde naiba o societate mai bună, construită de aceşti desprinşi de realitate, în marea lor majoritate?!

Ei bine, dacă la suprafaţa Pământului viaţa va fi grea sau imposibilă, va exista o alternativă la buncărele scumpe şi elitiste. Tot sub pământ. Cei "aleşi de Dumnezeu" vor fi conduşi prin reţelele de tuneluri subterane spre locuri sigure şi plăcute, unde îşi vor petrece cele câteva luni de tranziţie. O mică parte din aceste tuneluri deja au fost descoperite, dar nu pot fi cercetate amănunţit din multe motive.

Să corelăm aceste ipoteze cu "Cartea Revelaţiei oferită lui Ioan" (Apocalipsa): Domnul Dumnezeu îi va salva pe cei minoritari (acum), dar majoritari (atunci) care lucrează pentru Lumină. Reconstruirea unei civilizaţii pe baze spirituale (cei "1000 de ani de pace") va fi un proces greu, dar foarte interesant. Desigur, în cazul unei distrugeri globale, vor pieri şi mulţi oameni buni, dar sufletele lor se vor bucura de fericirea Paradisului, aşa că vor avea un câştig de altă natură...

< Sus >

f) Situaţia incertă din prezent

Circulă printre religioşii superficiali ideea că Dumnezeu este dator să ne ajute dacă ne rugăm de El. Ba, unii proclamă imprudent că adevăratul creştin e musai să fie şi bogat, fiindcă îi dă Cristos avere. Adevărul este să Spiritele Superioare nu au nicio treabă cu avuţia materială, nici cu câştigul la loterie sau alte interese mărunte omeneşti. Nici nu sunt obligaţi să ne ajute dacă nu vor, dacă nu merităm sau dacă nu ne este de folos.

Şi voi mai face o afirmaţie care doare: Spiritele Superioare nu se uită decât la persoanele care fac nişte servicii dezinteresate umanităţii. Degeaba faci ritualuri cu arhangheli, de pildă, dacă nu meriţi ca ei să te ajute, fiindcă eşti prea egoist. În schimb, ştim că fiecare om are propriul "înger păzitor". Este adevărat, avem spirite care ne ajută să supravieţuim, dar acestea au diverse ranguri, unele sunt mai puternice, altele, mai slabe, deşi toate sunt binevoitoare. Lumea spiritelor este stratificată pe nenumărate niveluri. Adevăraţii Îngeri ai Domnului, Sfinţi ori Maeştri sunt Spirite foarte Înalte, pe care le interesează progresul omenirii în ansamblu şi doar persoanele care o slujesc dezinteresat şi din proprie iniţiativă. Aceştia nu se încurcă cu plevuşca.

Dar să nu credeţi că există garanţii chiar şi pentru "aleşii Domnului". Fiecare dintre ei este protejat de un grup de spirite ce luptă pentru tabăra Binelui, dar ele sunt în permanenţă în stare de război cu spiritele din tabăra opusă. Luptele ce se dau sunt crâncene şi se lasă cu cicatrici şi suferinţă pentru spiritele Luminii, ba chiar cu posibile suferinţe nemeritate pentru omul "ales". Demonii îl atacă neîncetat, cu ură şi furie pe cel cu o misiune de serviciu în slujba umanităţii. Deşi majoritatea sunt victorioase, unele bătălii pot fi pierdute de tabăra divină.

Ce să mai spunem atunci despre oamenii obişnuiţi, "căldicei", fără preocupări spirituale?! Sunt lăsaţi să se apere în mod natural sau de către "îngerii păzitori", entităţi de statura spirituală a protejaţilor lor. De aceea, dacă dintr-o întâmplare nefericită, vreun astfel de om îi pică cu tronc unor demoni, i se pot întâmpla multe nenorociri, mascate sub formă de accidente, incidente cu semenii, ghinioane, boli neaşteptate etc.

Vremurile ne îndeamnă la mai multă credinţă în Dumnezeu şi Legile Sale. Forţele satanice dau un ultim asalt la bunul-simţ, armonia dintre oameni şi din oameni. Evenimentele devin tot mai conflictuale la scara globală şi în sânul fiecărei familii. Oamenii sunt dezbinaţi prin acţiunea demonilor şi de aici provine haosul general, lipsa reperelor morale, discreditarea valorilor. Creştinii vorbesc de "timpul muceniciei". Credinţa în Dumnezeu şi viaţa veşnică este singura care ne poate proteja în vremurile tulburi. Celelalte alternative sunt teama continuă şi complicitatea cu Răul.

Mulţi semeni cad în ispita de a deveni foarte egoişti şi răi, sub pretextul că asta le va aduce siguranţa vieţii. Ba chiar îşi vând sufletul diavolului, literalmente, prin acte de magie. Dar este o falsă credinţă. Omul rău nu îşi poate găsi niciodată pacea. Făcând lucrările diavolului, devii asemenea lui: nefericit, insensibil, incapabil de a te bucura. Într-o lume tot mai agitată, debusolată, nesigură ce sau cine îţi poate asigura liniştea sufletească? Doar comuniunea sufletească cu Spiritele superioare, cu Îngerii, cu slujitorii lui Dumnezeu. De murit poţi muri oricând, dar măcar s-o faci având sufletul liniştit şi împăcat cu Cerul.

Se tot repetă la televizor ca populaţia să aibă în permanenţă pregătit un mic bagaj pentru evacuare urgentă în caz de cataclism natural (o geantă cu bani, carduri, acte, medicamente, obiecte de igienă personală etc). Tot aşa, trebuie să fim oricând pregătiţi să părăsim planul terestru cu singura noastră avuţie reală: sufletul curat şi racordat la Divinitate. Astfel, suntem siguri că nu vom rătăci drumul spre Acasă în momentul morţii.

Apocalipsa nu ar fi posibilă într-o lume armonioasă. Defectele noastre sufleteşti o fac posibilă. Nu natura este de vină, în furia ei oarbă. Nu ciclurile cosmice. Ci noi înşine, ca omenire, ne chemăm călăii. Dar suntem ajutaţi, tot mai mult, să ne revenim la normal. Acţiunile spiritelor benefice, ca şi a extratereştrilor benefici sunt neştiute, dar eficiente. Mulţi oameni iau contact cu realităţile spirituale şi se trezesc la o nouă viaţă. Este contraofensiva Binelui, răspândirea idealurilor spirituale eliberate de praful veacurilor.

Totuşi, ea pare eclipsată de mulţimea norodului prostit înspre deşertăciuni şi pierderea sufletului. Să fim avertizaţi: nu numărul dă valoarea. Exemplele proaste predomină, dar tocmai aici este bătălia pentru sufletul omului. Să fii normal într-o lume anormală este astăzi o dovadă de spiritualizare. Bunul simţ, luciditatea, simţul moral, aprecierea valorilor clasice sunt indiciile că te afli pe calea cea bună. Ceea ce se prezintă azi ca "revoluţionar" este, în mare parte, o amăgire, o îndepărtare de realitate şi de spirit.

Se constată o grabă a demonilor de a-şi impune falsele valori, de a urgenta haosul pe planetă şi în minţile oamenilor. Iniţiativele care doresc rezolvarea rapidă a unor probleme agravează situaţia. Sunt luate fără înţelepciune, fără echilibru, în grabă şi agitaţie mentală. Peste tot, oamenii sunt nemulţumiţi, chiar şi când obţin cu greu ceea ce au cerut. Parcă nimic nu mai prieşte păcii sufleteşti. Şi asta, pentru că ni se transmite agitaţia cumplită din lumea subtilă a sufletelor damnate la nefericire, numite şi luciferice. Ele simt că se apropie sorocul de a li se "lua jucăriile", accesul la sufletul oamenilor. Şi se reped, acum, cu toată forţa asupra victimelor umane neajutorate. Căci au multă putere (extrasă din intenţiile malefice ale oamenilor) şi o aplică din umbră. Să fim deci pregătiţi de asaltul lor individual, căci nimeni nu e scutit, mai ales cei care au ales Lumina!

După cum, poate, aţi observat deja, în aceste vremuri, valorile s-au inversat. Dacă ne merge totul strună pentru un timp îndelungat, asta ar trebui să ne cam dea de gândit: poate că ne pasă prea puţin de semeni şi de aceea diavolii nu ne deranjează cu nimic. Dimpotrivă, când suferim pe nedrept şi suntem trădaţi, ar fi un posibil semn că deţinem valoare spirituală. Să ne bucurăm pentru asta, dacă mai avem puterea! Astfel, vom inversa scopul energiilor malefice trimise asupra noastră, transmutându-le în forţa victoriei...

Răzvan A. Petre
16 iulie 2018

< Sus >