<  Înapoi la Pagina principalã cu aparitii spiritiste


 Spirite trimise de ELENA, Timis (26)

29 martie 2016

Înainte de a-mi spune părerea despre globii ciopârțiți doresc să fac câteva aprecieri la articolul dumneavoastră Pro și contra globilor luminoși din poze, din 10 februarie 2016. Sunt convinsă că site-ul dumneaoastră a trezit interesul multora pentru acest fenomen, fenomen acceptat de unii și contestat de alții. Sunt convinsă că mulți sunt cei care au căutat printre pozele mai vechi și au descoperit fotografii care la vremea lor le-au considerat nereușite. Sunt convinsă că multe fotografii interesante au fost șterse sau zac pe undeva în niște fișiere la care nu se mai uită nimeni. Ați prezentat foarte bine cele două curente de opinie. Personal am peste 7000 de asemenea fotografii, unele sunt făcute de fiii mei cu diverse ocazii, altele primite de la cunoștințe, dar cele mai multe făcute de mine tocmai în acest scop. Cred că vă mai amintiți de experimentul meu inspirat din Proiectul Sfera. M-au fascinat dintotdeauna subiectele din domeniul ezoteric și am citit destul de mult. Apoi, tot ce am citit am trecut prin filtrul meu personal și astfel mi-am format o opinie proprie asupra unor manifestări din domeniul ezoteric.

În ceea ce privește globii luminoși, sunt adeptă a explicației spiritiste, dar de multe ori mă îndoiesc că anumiți globi nu pot avea și o explicație fizică. Mi-am propus ca de acum încolo să vă trimit globi luminoși care par în mișcare. La viteza estimată (timp de expunere 1/250) este imposibil să fie particule din lumea noastră materială.

Mi-ar plăcea să am și eu un aparat de fotografiat mai bun, măcar unul care să facă poze bune în noapte, Olympus al meu nu poate. Cu un aparat bun conturul imaginilor este mai clar, cu al meu marginile sunt ușor difuze. Cu toate acestea am obținut și eu în câteva fotografii globi asemănători cu cei obținuți de d-l Șuteu. Ați făcut bine că ați explicat cum se fac fotografiile stereoscopice și cum se înterpretează imaginile obținute. Le-am privit cu ochelarii speciali și într-adevăr imaginea se "ridică" din ecran. Asta imi amintește de o carte publicată, cred, prin 1970, Anaglife geometrice în care corpurile geometrice se "ridicau" pe pagină. Atunci era socotit ceva senzațional.

Dacă în fotografiile făcute cu un aparat obișnuit globii autentici sunt statici sau se interpretează mișcarea lor după anumite criterii, nu există nici un dubiu atunci când este vorba de film. Cred că acesta este viitorul observării și studierii acestui fenomen complex. Filmulețele prezentate în articolul amintit mai sus sunt foarte interesante și bine alese.

 

Pe tema globilor luminoși am citit și eu câteva cărți: R.A.Petre – Globii luminoși din fotografii, M.Ledwith și K.Heinemann – Proiectul Sfera, F.Gheorghiță - Strania energie a gândirii, Karma și taina reîncarnării, Dezvăluiri din invizibil, Straniile inteligențe invizibile, Corpurile invizibile ale ființei umane, Întrebările științei (Cap. Fanteziile materiei și Cap. Ciudatele trasee pulsatorii), ultima apărută în 1988, carte care m-a uimit la vremea aceea, când nu puteam să-mi imaginez și altceva decât ceea ce văd cu ochii mei sau spunea știința vremii, atât cât aveam acces la ea. Am mai citit și cărțile despre OZN-uri apărute în aceeași perioadă.

Referitor la globii luminoși, m-a interesat punctul de vedere al mai multor autori. Sunt sceptică în privința autorilor care fac afirmații categorice de tipul "așa este". Corect este să spunem "așa ar putea fi", pentru că noi, prin extrapolare, extindem ipotetic teoriile din realitatea noastră fizică la un plan al Universului din afara percepției umane normale, un plan mult mai complex, și atunci orice model propus este interesant, dar cu siguranță incomplet și partial adevărat.

Să facem un mic exercițiu de imaginație. Dacă ființe inteligente dintr-un alt plan al Universului de vibrație mai joasă decât planul nostru fizic ar face "fotografii", ființele (oameni, animale, păsări, insecte) de pe Pământ cum ar apărea în poze? Cu forma fizică specifică sau tot un fel de globi luminoși sau alte forme în funcție de specia ființei pământene? "Globii luminoși" ar avea o mișcare haotică așa cum vedem noi pe filmele obținute cu camera de supraveghere? "Pozele" ar vizualiza aura diferit colorată, în funcție de evoluția spirituală a individului? Porțiunile din aură de culoare neagră corespunzătoare organelor bolnave, ar apărea în pozele respective ca și "găuri", cu alte cuvinte ar obține "globi ciopârțiți"? (vezi F.Gheorghiță, Corpurile invizibile ale ființei umane, fig.23-33, fotografii ale aurei obținute prin biorezonanță)

În cea mai mare parte, globii luminoși din fotografii au o formă sferică. Oare acesta să fie forma entităților din alte planuri ale Universului? Aici mă aliniez părerii d-lui dr. Klaus Heinemann și d-l ing. R.A.Petre că de fapt globii luminoși din fotografii sunt emanații ale entităților spirituale, similară cu aura bioenergetică umană (vezi Proiectul Sfera, pag.165-167, Globii luminoși din fotografii, pag.59).

În fotografiile d-lui Șuteu apar foarte, foarte mulți globi luminoși "ciopârțiți" sau "globi scheletici". Să fie toate aceste entități bolnave, adică să avem de-a face cu o lume bolnavă? Personal cred că acele "spații negre" din poze ar putea să corespundă unor zone din emanația energetică care ies în afara intervalului de frecvență pe care îl poate înregistra aparatul. Aceasta înclude și faptul că acele entități ar putea prezenta și zone bolnave.

În planul nostru fizic există o mare diversitate de ființe, de la oameni la minusculele insecte, de ce n-ar exista și în alte planuri o la fel de mare diversitate de entități și de aici o mare diversitate de forme de globi luminoși. "Ciopâțeala" poate fi dată tocmai de forma entității sau cum spune d-l dr. Miceal Ledwith (vezi Proiectul Sfera, pag.112) sfera nu s-a manifestat pe deplin la un nivel de frecvență pe care să-l poată înregistra camera fotografică. Dacă aceste entități sunt inteligente (ceea ce s-a observat de multe ori) și doresc să se facă vizibile în anumite circumstanțe (vezi Globii luminoși din fotografii, pag.57,62) își pot modela perispiritul căpătând parțial sau total o consistență care poate fi receptată de aparatul fotografic. Ceva analog cu fotografiile făcute în jurul anului 1900, în care au fost surprinse spirite care s-au putut materializa parțial cu ajutorul unor mediumi (vezi în cărțile lui F.Gheorghiță poze cu fiica lui B.P.Hasdeu, C.Doyle și alții), fenomen ce poate fi perfect valabil și pentru globii luminoși din fotografii.

În fotografiile d-lui Șuteu, pe lângă globii ciopârțiți sau scheletici, apar și alte forme interesante, despre care F.Gheorghiță spune, și exemplifică prin poze (vezi Corpurile invizibile ale ființei umane), că ar fi rase de entități evoluate, venite cu diferite misiuni în apropierea Terrei.

Tot în lumea de dincolo, pe lângă spiritele celor care au trăit pe pămînt, oameni cunoscuți sau apropiați nouă și care doresc să ne arate că încă mai există, chiar dacă sub o altă formă (dovadă ar putea fi fotografiile făcute la înmormântări sau alte evenimente legate de aceasta), mai pot fi și spiritele celor care urmează să se nască în planul nostru fizic. În acest sens sunt interesante afirmațiile lui Origen despre preexistența sufletului înainte de a se naște.

J.C.Chatterji (vezi Filozofia ezoterică a Indiei) vorbește despre cele 7 planuri ale Universului și cele 7 corpuri ale ființei umane. Același afirmații le găsim și la  F.Gheorghiță (vezi Corpurile invizibile ale ființei umane), dar și în alte scrieri. Este vorba de metamorfozele prin care trece ființa la plecarea din lumea noastră, dar și la transformările prin care trece la reîntoarcerea în această lume, proces numit reîncarnare.

În cele de mai sus am încercat să prezint punctul de vedere al mai multor cercetători ai fenomenului, fiecare prezentând argumente în favoarea propriei viziuni. Noi suntem o parte din Întreg și partea nu poate cunoaște Întregul, deci nici Adevărul Absolut. Ne putem apropia de el oricât de mult, urmând calea care ne-a fost dată fiecăruia și putem percepe doar acea parte din Adevăr cu care suntem în rezonanță. Fiecare autor prezintă argumente în favoarea propriilor convingeri și cu siguranță fiecare ipoteză conține un sâmbure de adevăr, însă doar timpul și perseverența în cercetarea acestei manifestări ne va conduce la o înțelegere din ce în ce mai bună a sa.

Numai bine, Elena

 

POZELE NEPOŢELULUI

Vă trimit din nou câteva fotografii în care apar globi luminoși. În cele 5 zile de vacanță a unuia dintre nepoți am făcut 998 poze, din care am selectat 71 în care apar globi luminoși, iar dintre acestea vă trimit doar 14, majoritatea cu globi luminoși în mișcare. O parte dintre cele 998 fotografii sunt făcute chiar de nepoțel, deci s-ar putea ca vreuna din cele trimise să fie făcută chiar de el. Pentru a obține asemenea poze trebuie răbdare, timp și pasiune, excepând cazul când sunt obținute întâmplător.

De remarcat numărul mare al fotografiilor "curate" față de cel al fotografiilor în care apar globi luminoși. Numărul și mărimea globilor luminoși a depins și de buna dispoziție a copilului. Am decupat și câteva detalii, sper interesante.

- P08. Cred că ar putea fi un glob luminos mai aparte având nucleul situat lateral.

- P14. Pe fiecare din cele două sfere apare câte un punct de culoare închisă, marcate de săgeata roșie, dovadă, cred eu, că este unul și același glob care s-a deplasat.

- Toate fotografiile sunt făcute cu timpul de expunere 1/250.

P01   det >>>

P02   det >>>

P03   P04  

P05   det >>>

P06   P07  

P08   det >>>

P09   P10   P11

P12   det >>>

P13   det >>>

P14   det >>>

 

< Pagina 25  |  Pagina 27  >